DATALØN. Løndeleoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALØN. Løndeleoversigt"

Transkript

1 DATALØN Løndeleoversigt

2 Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel/-felt kan kun benyttes én gang pr. lønafregning. Der findes følgende løndele/-felter i DataLøn: 01 Arbejdstimer Benyttes til lønperiodens timer. Indberetter du timer i løndel 72 sygetimer og 74 dagpengetimer, skal de ikke også skrives i løndel 01 Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i eindkomst i felt Ferieberettiget løn 1 83 Ferieberettiget løn 2 84 Ferieberettiget løn 3 85 Ferieberettiget løn 4 Benyttes til løn, der ikke skal specificeres på antal timer f.eks. fast løn. Hvis du benytter denne løndel/-felt på en lønmodtager, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel/-felt 05 Tillæg før skat. 8F Ferieberettiget løn uden pension Benyttes til løn, der er feriepengeberettiget men ikke pensionsberettiget. Du kan maksimalt indberette ,99 pr lønbehandling. 03 Ferieberettiget tillæg 1 1A Ferieberettiget tillæg 2 3A Ferieberettiget tillæg 3 Benyttes til tillæg, der er feriepengeberettiget. Hvis du benytter denne løndel/-felt på en lønmodtager, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel/-felt 05 Tillæg før skat. 26 Provision Benyttes til udbetaling af provision. Side 2 af 16

3 12x13 Normaltimer x sats 1 14x15 Normaltimer x sats 2 60x61 Normaltimer x sats 3 62x63 Normaltimer x sats 4 Benyttes til løn, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer 16x17 Overtid x sats 1 18x19 Overtid x sats 2 64x65 Overtid x sats 3 66x67 Overtid x sats 4 1Cx2C Overtid x sats 5 3Cx4C Overtid x sats 6 Benyttes til overtid, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer 68x69 Genetillæg x sats 1 70x71 Genetillæg x sats 2 1Bx2B Genetillæg x sats 3 3Bx4B Genetillæg x sats 4 5Bx6B Genetillæg x sats 5 7Bx8B Genetillæg x sats 6 Benyttes til genetillæg, som du vil specificere på antal timer og sats. Har lønmodtageren ATP-kode 5 eller 6, og skal timerne indgå i ATP-beregningen, skal du også indberette timerne i løndel/-felt 01 "Arbejdstimer". 20x21 Akkord x sats Benyttes til løn for akkordarbejde, som du vil specificere på antal og sats. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer 22x23 Tillæg x sats Benyttes til tillæg, som du vil specificere på antal og sats. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer 6Ex7E Tillæg uden pension x sats Benyttes til tillæg der er ferieberettiget men ikke er pensionsberettiget, og som skal specificeres på antal timer og sats. Har lønmodtageren ATP-kode 5 eller 6, og skal timerne indgå i ATP-beregningen, skal du også indberette timerne i løndel/-felt 01. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. Side 3 af 16

4 40 Værdi af fri bil Benyttes til værdi af fri bil efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal beskattes pr. lønbehandling. Beløbet bliver fratrukket igen efter skat. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og Værdi af fri bil, egenbetaling Benyttes til eventuel egenbetaling efter SKATs regler. Løndelen/-feltet kan du kun benytte sammen med løndel/-felt 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Egenbetalingen bliver modregnet i bilens skattepligtige værdi før beskatning, og bliver fratrukket før udbetaling af nettolønnen. Du indberetter det beløb, der skal medregnes pr. lønbehandling. Beløbet kan ikke være større end det beløb, du indberetter i løndel/-felt 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Saldoen bliver modregnet i felt 13 og 19 ved indberetning til eindkomst. 42 Fri telefon Benyttes til beskatning af multimedier efter SKATs regler. I løndelen/-feltet indberetter du det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og Fri telefon, egenbetaling Benyttes til eventuel egenbetaling af multimedier. Beløbet reducerer ikke beskatningsgrundlaget for Multimediebeskatning som følge af SKATs regler. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden udbetaling. Du indberetter det beløb, der skal medregnes pr. lønbehandling. Beløbet kan ikke være større end det beløb, du indberetter i løndel/-felt 40 "Bilordning værdi før egenbetaling". Saldoen bliver modregnet i felt 13 og 20 ved indberetning til eindkomst. 44 Fri kost og logi Benyttes til værdi af fri kost og logi efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal beskattes pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 og 21 5G Multimediebeskatning uden pension eller feriepenge Benyttes til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af feriepenge eller pension. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Brugen af denne løndel forudsætter, at din virksomhed er omfattet af en overenskomst, som fraviger ferieloven Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. Side 4 af 16

5 6G Multimediebeskatning uden feriepenge med pension Benyttes til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af feriepenge, men skal indgå i pensionsberegning. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Brugen af denne løndel forudsætter, at din virksomhed er omfattet af en overenskomst, som fraviger ferieloven Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. 7G Fri telefon med feriepenge og uden pension Benyttes til beskatning af multimedier efter SKATs regler, hvis beløbet ikke skal indgå i beregning af pension, men i beregning af feriepenge. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 20 Værdi af multimediebeskatning. 1H Værdi af fri helårsbolig Benyttes til værdi af fri helårsbolig der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til lønmodtagere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60 Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 50 Værdi af fri helårsbolig til eindkomst. 2H Værdi af fri sommerbolig Benyttes til værdi af fri sommerbolig, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til lønmodtagere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 51 Værdi af fri sommerbolig til eindkomst. 3H Værdi af fri lystbåd Benyttes til værdi af fri lystbåd, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst til lønmodtagere, der ikke er hovedaktionærer, direktører eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 52 Værdi af fri lystbåd til eindkomst. Ydes godet til en hovedaktionær, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan du benytte løndel 6H særlig kodeværdi til felt 68 til indberetning af henholdsvis kode 61 og 60. Side 5 af 16

6 4H Fri medie/radiolicens Benyttes til værdi af fri medie/radiolicens, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 53 Værdi af fri medie/radiolicens til eindkomst. 5H Værdi af andre personalegoder Benyttes til værdi af andre personalegoder, der efter SKATs regler er AM-bidragsfri B-indkomst, f.eks. fri motorcykel, fri kantine, fri fitness, fri sundhedsforsikring - når en sådan ikke tilbydes alle medarbejdere. Du indberetter det beløb, der skal indberettes pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet i felt 55 Værdi af andre personalegoder til eindkomst 6H Særlig kodeværdi til felt 68 Benyttes til indberetning til felt 68 i forbindelse med brug af de løndele som vedrører personalegoder. Du kan maksimalt indberette 99. Saldoen bliver indberettet i felt 68 til eindkomst. 7L Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Benyttes til beskatning af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring efter SKATs regler. Du indberetter det beløb, der skal oplyses pr. lønbehandling. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. 8L Andre personalegoder uden bundgrænse Benyttes til indberetning af værdi af f.eks. personalelån, fri børnepasning og multimedier der ikke opfylder betingelserne for indberetning i felt 20. Du kan maksimalt indberette kr ,00 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 56 Værdi af personalegoder. 46 Optjente feriedage Benyttes til regulering af optjente feriedage sidste år. Hvis du har valgt at lønmodtagernes ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/-feltet blive opsummeret nederst på lønmodtagerens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling. 47 Afholdte feriedage Benyttes til indberetning af afholdte feriedage. Hvis du har valgt, at lønmodtagernes ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/-feltet blive opsummeret nederst på lønmodtagerens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling. 45 Optjente feriefridage/timer Benyttes til at registrere optjente feriefridage/feriefridagstimer. Side 6 af 16

7 Saldoen nulstilles ultimo december måned. Du kan maksimalt indberette ,99 pr. lønbehandling. 77 Feriefridage, antal Benyttes til registrering af afholdte feriefridage. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 77x78 Feriefridage x sats Benyttes til udbetaling for feriefridage. Udbetaling sker kun, hvis du indberetter både dage og sats. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage i løndel/-felt 77 og kr ,99 i løndel/-felt 78 pr. lønbehandling. 79 Feriefridagsbetaling Benyttes til udbetaling af feriefridage. Løndelen/-feltet benytter du, hvis lønmodtageren er oprettet med en feriefridagsopsparing. Det beløb, du indberetter, nedskriver feriefridagssaldoen. 75 Omsorgsdage, antal Benyttes til registrering af afholdte omsorgsdage. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 75x76 Omsorgsdage x sats Benyttes til udbetaling af omsorgsdage. Udbetaling sker kun, hvis du indberetter både dage og sats. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage i løndel/-felt 75 og kr ,99 i løndel/-felt 76 pr. lønbehandling. 4A Kompensation for fridage Benyttes til kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage Hvis du benytter denne løndel/-felt på en lønmodtager, der har feriekode 0, vil lønnen blive lønbehandlet i løndel/-felt 05 Tillæg før skat. 90 Afholdte feriedage uden løn Benyttes til at registrere de feriedage, der svarer til beregningen af løntrækket i bruttolønnen. Løndelen bruges til statistik og nulstilles ved årsskiftet Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling 96 Andre fraværsdage antal Benyttes i forbindelse med fraværsdage. Kun andet fravær uden betaling, f.eks. barselsorlov. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 8Ex9E Andre fraværsdage x sats med pension Side 7 af 16

8 Benyttes til betaling ved fraværsdage (kun ved andet fravær med delvis betaling - f.eks. ved den del af barselsloven, hvortil der ikke ydes fuld betaling), hvis beløbet skal være pensionsberettiget. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 96x97 Andre fraværsdage x sats Benyttes til betaling i forbindelse med fraværsdage. Kun andet fravær med delvis betaling, f.eks. den del af barselsorloven, hvortil der ikke ydes fuld betaling. Du kan maksimalt indberette 999,99 i løndel/-felt 96 og kr ,99 i løndel/-felt pr. lønbehandling. 5C Barns 1. sygedag, antal Benyttes til registrering af barns 1. sygedag. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 dage pr. lønbehandling. 5Cx6C Barns 1. sygedag x sats Benyttes til betaling i forbindelse med barns 1. sygedag. 7C Fraværsdag med løn Benyttes til at registrere fraværsdage med fuld løn i forbindelse med f.eks. sygdom el.lign. Du kan maksimalt indberette 999,99 dage pr. lønbehandling. 54 Optjent ferietillæg sidste år Benyttes til regulering af ferietillæg, som er optjent sidste år. Hvis du har valgt, at lønmodtagerens ferieregnskab skal vises på lønafregningen, vil løndelen/-feltet blive opsummeret nederst på lønmodtagerens lønafregning. Saldoen bliver nulstillet ultimo april måned. 55 Udbetalt ferietillæg uden pensionsberegning Benyttes til ferietillæg, der ikke er pensionsberettiget. 56 Udbetalt ferietillæg med pensionsberegning Benyttes til ferietillæg, der er pensionsberettiget. 04 SH-betaling Benyttes til udbetaling af søgnehelligdagsbetaling. Lønmodtageren behøver ikke være registreret med en søgnehelligdagsprocent som stamoplysning for, at løndelen kan anvendes. Det beløb, du indberetter, nedskriver søgnehelligdagssaldoen. Hvis saldoen er negativ efter den sidste lønbehandling med disposition i året, bliver saldoen nulstillet af DataLøn. Side 8 af 16

9 8Ax9A SH-betaling x sats Benyttes til udbetaling af søgnehelligdagsbetaling. Lønmodtageren behøver ikke være oprettet med en søgnehelligdagsprocent som stamoplysning, for at løndelene kan anvendes. Det beløb, du indberetter, nedskriver søgnehelligdagssaldoen. Hvis saldoen er negativ efter den sidste lønbehandling med disposition i året, bliver saldoen nulstillet af DataLøn. 1F Fritvalgsbetaling Benyttes til udbetaling af fritvalgsopsparing. Lønmodtageren skal være oprettet med en fritvalgsopsparingsprocent som stamoplysning. Det beløb, du indberetter, nedskriver fritvalgssaldoen. Saldoen nulstilles ikke pr , men fortsætter uendeligt. Saldoen kan ikke blive negativ 2Fx3F Fritvalgsbetaling x sats Benyttes til udbetaling af fritvalgsopsparing. Lønmodtageren skal være oprettet med en fritvalgsopsparingsprocent som stamoplysning. Det beløb, du indberetter, nedskriver fritvalgssaldoen. Saldoen nulstilles ikke pr , men fortsætter uendeligt. Saldoen kan ikke blive negativ. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 4Fx5F Fritvalgsopsparing timer x sats Benyttes til at opskrive fritvalgsopsparingen, hvis denne skal ændres på baggrund af timer x sats. Lønmodtageren behøver ikke være registreret med en fritvalgsprocent som stamoplysning for at løndelene kan anvendes. Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 7F Reguleringsbidrag fritvalgsopsparing Benyttes til at op og nedskrive fritvalgsopsparing. Lønmodtageren behøver ikke være registreret med en fritvalgsprocent som stamoplysning, for at løndelen kan anvendes. Fritvalgsopsparing og fritvalgssaldo opskrives med det beløb, du indberetter. Indberetter du et beløb med minus foran, bliver fritvalgsopsparing og fritvalgssaldo nedskrevet. Du kan maksimalt indberette ,99 pr. lønbehandling. 1L Uregelmæssige betalinger Benyttes til efterregulering/efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge, udbetaling af ikke afholdte afspadseringsdage/-timer og ikke afholdte flekstimer o.l.. Side 9 af 16

10 2Lx3L Uregelmæssige betalinger x sats Benyttes til efterregulering/efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge, udbetaling af ikke afholdte afspadseringsdage/-timer og ikke afholdte flekstimer o.l. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 2A Efterregulering Benyttes til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse 4Lx5L Efterreguleringer x sats Benyttes til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 13 6L Efterregulering u/am-bidrag Benyttes til efterregulering/efterbetaling af timesats eller løn i forbindelse med overenskomstfornyelse Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Tillæg før skat 1 5A Tillæg før skat 2 6A Tillæg før skat 3 7A Tillæg før skat 4 Benyttes til løn eller tillæg, der hverken er feriepengeberettiget eller pensionsberettiget. 28 Ikke ferieberettiget løn 1 8C Ikke ferieberettiget løn 2 Benyttes f.eks. til løn under ferie, der er pensionsberettiget. 4Ex5E Ej ferieberettiget løn timer x sats Benyttes til ej ferieberettiget løn, som du vil specificere på antal timer og sats. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer Du kan maksimalt indberette 9.999,99 i de enkelte løndele. 39 Bestyrelseshonorar Benyttes til udbetaling af bestyrelseshonorar. Side 10 af 16

11 98 Fradrag før skat 1 1D Fradrag før skat 2 2D Fradrag før skat 3 3D Fradrag før skat 4 4D Fradrag før skat 5 5D Fradrag før skat 6 6D Fradrag før skat 7 7D Fradrag før skat 8 8D Fradrag før skat 9 9D Fradrag før skat 10 Benyttes til at reducere i lønmodtagers bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at lønmodtager går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for lønmodtageren. Påvirker ikke beregningen af feriepenge og pension. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen, skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. 1E Reduktion i bruttoløn Benyttes til at reducere i lønmodtagers bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at lønmodtager går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for lønmodtageren. Påvirker beregningen af pension. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen, skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 2E Reduktion i bruttoløn uden arbejdsmarkedspension Benyttes til at reducere i lønmodtagers bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at lønmodtager går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for lønmodtageren. Påvirker ikke beregningen af arbejdsmarkedspension. Påvirker beregningen af pensionsordningerne PO1, PO2, FO1 og FO2. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen, skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 3E Reduktion i bruttoløn med arbejdsmarkedspension Benyttes til at reducere i lønmodtagers bruttoløn, såfremt der er indgået en aftale om, at lønmodtager går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for lønmodtageren. Påvirker beregningen af arbejdsmarkedspension. Påvirker ikke beregningen af pensionsordningerne PO1, PO2, FO1 og FO2. Påvirker ikke beregningen af feriepenge. Beløbet behandles negativt i lønbehandlingen, skal derfor ikke indberettes med negativt fortegn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 30x31 Skattepligtig km x sats Benyttes til skattepligtig befordringsgodtgørelse. Side 11 af 16

12 Du kan maksimalt indberette km. i løndel/-felt 30 og kr. 99,99 i løndel/-felt 31 pr. lønbehandling. 74 Dagpengetimer Benyttes til indberetning af timer, hvis du indberetter løn i løndel/-felt - 29 "Dagpenge uden AM-bidrag 1" eller - 38 "Dagpenge uden AM-bidrag 2" ATP-bidrag dagpenge bliver beregnet efter timeantallet i løndel/-felt 74 Dagpengetimer. Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. 29 Dagpenge uden AM-bidrag 1 Benyttes ved sygdom og lignende, hvor du udbetaler dagpenge efter de offentlige satser, og der ikke skal beregnes AM-bidrag. Hvis der skal beregnes Sygeferiegodtgørelse af dagpengebeløbet, benytter du i stedet løndel/-felt 38 "Dagpenge uden AM-bidrag 2". ATP-bidrag dagpenge, der skal beregnes, når virksomheden udbetaler dagpenge uden AM-bidrag, bliver beregnet efter timeantallet i løndel/-felt 74 Dagpengetimer. For at ATP beregningen bliver korrekt, skal du indberette dagpengetimerne i løndel/-felt 74 "Dagpengetimer" og eventuelle arbejdstimer i løndel/-felt 01 "Arbejdstimer" uanset, hvilken ATP-kode lønmodtageren har. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt 68 til eindkomst. 38 Dagpenge uden AM-bidrag 2 Benyttes ved sygdom og lignende, hvor du udbetaler dagpenge efter de offentlige satser, og der ikke skal beregnes AM-bidrag. Hvis der ikke skal beregnes Sygeferiegodtgørelse af dagpengebeløbet, benytter du i stedet løndel/-felt 29 "Dagpenge uden AM-bidrag 1". ATP-bidrag dagpenge, der skal beregnes, når virksomheden udbetaler dagpenge uden AM-bidrag, bliver beregnet efter timeantallet i løndel/-felt 74 Dagpengetimer. For at ATP beregningen bliver korrekt, skal du indberette dagpengetimerne i løndel/-felt 74 "Dagpengetimer" og evt. arbejdstimer i løndel/-felt 01 "Arbejdstimer" uanset, hvilken ATP-kode lønmodtageren har. Sygeferiegodtgørelse står anført som beskattede feriepenge på lønmodtagerens lønafregning. På feriepengeanvisningen og bogføringsbilagene står beløbet anført som Sygeferiegodtgørelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt Sygetimer Benyttes til indberetning af timer under sygdom, hvis du indberetter løn i løndel/-felt - 06 "Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 1" - 37 "Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 2" eller - 73 "Løn under sygdom" Du kan maksimalt indberette 999,99 timer pr. lønbehandling. 06 Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 1 Benyttes ved sygdom og lignende, hvor udbetalingen overstiger de offentlige satser, og hvor der skal beregnes AM-bidrag. Husk at timerne skal indberettes i løndel 01 arbejdstimer eller løndel 72 sygetimer Side 12 af 16

13 37 Sygeløn/dagpenge med AM-bidrag 2 Benyttes ved sygdom og lignende, hvor udbetalingen overstiger de offentlige satser. Husk at timerne også skal indberettes i løndel 72 sygetimer 73 Løn under sygdom Benyttes til udbetaling af løn under sygdom, der er ferieberettiget og pensionsberettiget. 34 Ledighedsdage - antal Benyttes til det antal dage, du udbetaler vedrørende ledighedsdage. Beløbet oplyser du i løndel/- felt 35 "ledighedsdage - beløb". Du kan maksimalt indberette 99,99 dage pr. lønbehandling. 35 Ledighedsdage - beløb Benyttes til udbetalingen for ledighedsdage. Det er det samlede beløb, som du indberetter i løndelen/-feltet. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt 14, og der vil blive indberettet kode 03 i felt 68 til eindkomst. 07 Skattefri godtgørelse Benyttes til diæter eller lignende, hvis du skal udbetale beløbet skattefrit ifølge SKATs regler. Det beløb du indberetter, bliver oplyst i eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i felt x25 Skattefri km x sats 1 32x33 Skattefri km x sats 2 Benyttes til skattefri befordringsgodtgørelse, som du vil udbetale efter SKATs regler. Hvis lønmodtageren når km grænsen midt i en lønperiode, kan du eventuelt benytte løndel/-felt 32x33 "Skattefri km x sats 2". Du kan maksimalt indberette km. i løndel/-felt 32 og kr. 99,99 i løndel/-felt 33 pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i felt B-indkomst AM-bidragspligtig Benyttes til udbetalinger, der er B-indkomst og AM-bidragspligtig. AM-bidrag beregnes af SKAT og opkræves hos lønmodtageren. Side 13 af 16

14 Saldoen bliver indberettet til eindkomst som B-indkomst i felt B-indkomst, ej AM-bidragspligtig Benyttes til udbetalinger, der er B-indkomst og ikke AM-bidragspligtig. Saldoen bliver indberettet til eindkomst som B-indkomst i felt Særlig udbetaling Benyttes til udbetaling af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse efter SKATs regler. Særlig udbetaling specificeres på en særskilt lønafregning. Særlig udbetaling har et skattefrit fradrag på kr. 8000,00 før beregning af AM-bidrag og A-skat. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Udbetalt a conto særlig udbetaling Benyttes, hvis der, inden lønindberetningen af særlig udbetaling, er udbetalt et forskud til lønmodtageren. Løndelen/-feltet kan kun benyttes sammen med løndel/-felt 50 "Særlig udbetaling". Beløbet trækkes fra det beregnede nettobeløb inden udbetaling. 52 Tingsgaver særlig udbetaling Benyttes, hvis særlig udbetaling gives helt eller delvist som tingsgave efter SKATs regler. Beløbet skal være indeholdt i løndel/-felt 50 "Særlig udbetaling". Tingsgaver specificeres sammen med særlig udbetaling på en særskilt lønafregning. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Pension særlig udbetaling Benyttes, hvis særlig udbetaling overføres helt eller delvist som pension. Beløbet skal være indeholdt i løndel/-felt 50 "Særlig udbetaling". Pensionsbeløbet specificeres sammen med særlig udbetaling på en særskilt lønafregning. Beløbet afregner du manuelt til pensionsselskabet/pengeinstituttet. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Udbetalt a conto Benyttes, hvis lønmodtageren har fået udbetalt et forskud på lønnen. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden udbetalingen. 08 Fradrag efter skat 1 91 Fradrag efter skat 2 92 Fradrag efter skat 3 93 Fradrag efter skat 4 94 Fradrag efter skat 5 Benyttes til varekøb, gavekasse, kantineordning og lignende. Beløbet bliver trukket fra nettolønnen inden Side 14 af 16

15 udbetalingen. 10 Tillæg efter skat 1 86 Tillæg efter skat 2 87 Tillæg efter skat 3 88 Tillæg efter skat 4 89 Tillæg efter skat 5 Benyttes f.eks. til udbetaling af lønmodtagerens udlæg for virksomheden. Beløbet bliver lagt til nettolønnen inden udbetalingen. 1K feriepengedage indeværende år udb. Benyttes til udbetaling af feriepengedage for indeværende år. Eksempelvis når en medarbejder: forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager. fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister. Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 2K feriepengedage sidste år udb. Benyttes til udbetaling af feriepengedage sidste år Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 3K feriepengedage forrige år udb. Benyttes til udbetaling af feriepengedage forrige år. Du kan maksimalt indberette kr. 999,99 pr lønbehandling. 4K Netto-SH sidste år udb. Benyttes til udbetaling af netto-sh sidste år Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. 5K Netto-SH forrige år udb. Benyttes til udbetaling af netto-sh forrige år Du kan maksimalt indberette kr ,99 pr lønbehandling. 11 Skattedage Benyttes til beregning af skattefradrag hvis lønperiodens længde er forskellig fra den normale, f.eks. ved ferie, ansættelse eller fratrædelse. DataLøn beregner skattefradraget ud fra det antal dage, du oplyser i løndelen/-feltet ganget med lønmodtagerens dagsfradrag. Du beregner skattedagene ved at tælle lønperiodens kalenderdage (inkl. lørdag, søndag og helligdage). Udbetaler, du f.eks. løn for 1 uge, skal du indberette 7 skattedage. OBS: Februar måned opgøres med 30 dage. Hvis lønmodtageren har ATP-kode 1, 2 eller 3, indgår skattedagene i beregningen af ATP-bidrag, hvis du indberetter minimum 7 dage. Hvis lønmodtageren har ATP-kode 5 eller 7, indgår skattedagene i beregningen af ATP-bidrag, hvis antal dage er større end den normale lønperiodes dage. Side 15 af 16

16 Du kan maksimalt indberette 999 dage pr. lønbehandling. 4G Sødage Benyttes til at indberette antal kalenderdage med sø-indkomst herunder også ferie og afspadseringsdage. Du kan maksimalt indberette pr. lønbehandling. Saldoen bliver indberettet til eindkomst i felt Pensionsbidragsgrundlag Benyttes som beregningsgrundlag for AKP-pension. Du indberetter det samlede beløb, der skal beregnes pensionsbidrag af. Løndelen/-feltet kan du kun benytte, hvis lønmodtager er oprettet med en AKP-ordning, og der samtidig indberettes almindelig løn. 81 Reguleringsbidrag AMP lønmodtager Benyttes til regulering af lønmodtagers arbejdsmarkedspensionsbidrag. Bidraget bliver medregnet og indberettet sammen med det arbejdsmarkedspensionsbidrag, der bliver beregnet ifølge lønmodtagerens stamoplysninger. Løndelen/-feltet kan du kun benytte, hvis lønmodtager er oprettet med en arbejdsmarkedspension, og du samtidig indberetter almindelig løn. Saldoen bliver fratrukket i felt 13 i indberetningen til eindkomst. 82 Reguleringsbidrag AMP arbejdsgiver Benyttes til regulering af arbejdsgivers arbejdsmarkedspensionsbidrag. Bidraget bliver medregnet og indberettet sammen med det arbejdsmarkedspensionsbidrag, der bliver beregnet ifølge lønmodtagerens stamoplysninger. Løndelen/-feltet kan kun benyttes, hvis lønmodtager er oprettet med en arbejdsmarkedspension, og du samtidig indberetter almindelig løn. 48 Løndel uden lønbehandling 1 49 Løndel uden lønbehandling 2 57 Løndel uden lønbehandling 3 58 Løndel uden lønbehandling 4 59 Løndel uden lønbehandling 5 95 Løndel uden lønbehandling 6 Benyttes til tekst og beløb på lønafregningen, der ikke skal indgå i lønbehandlingen. Blandt andet flexible benefits og andre ikke skattepligtige personalegoder, hvor du oplyser et beløb - f.eks. værdi af fri avis. Du vælger selv teksten via funktionen "Egne løntekster". Når du ønsker at bruge løndelen/-feltet, indberetter du den via lønindberetningen. 9B Afspadsering Benyttes til at registrere afspadsering og flex. Opsparede timer registreres ved at angive timer i løndel/- feltet. Afvikling af afspadsering registres ved at angive timerne med negativt fortegn i løndelen/-feltet. Du kan maksimalt indberette 999,99 pr. lønbehandling. Saldoen nulstilles ikke automatisk af DataLøn. Side 16 af 16

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn af Anette Sand Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet DATALØN - få en god start med DataLøn internet VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere