Januar I gang med Lønadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2014. I gang med Lønadministration"

Transkript

1 Januar 2014 I gang med Lønadministration

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7 Ferie... 8 Overskuelige lønsedler... 9 Vær i god tid Udlevering af lønsedler Backup Opfølgning og afstemning Løbende afstemning Højtider og ferie Refusion Årsskifte Dato Gode råd... 14

3 Forord 3 I Danmark bliver der hver måned udbetalt løn til flere millioner lønmodtagere Desværre er flere lønsedler og lønindberetninger mangelfulde eller fejlbehæftet. For at stramme op, indførte SKAT den 1. juli 2012 væsentlige bøder for manglende eller mangelfulde indberetninger. Før man begynder med lønadministration, er det vigtigt man har gjort sig en række overvejelser. Med planlægning og kendskab til lønstyring, spares der både tid og penge. Generel vejledning Der tages ikke udgangspunkt i et specifikt lønsystem, men generelle områder som den lønansvarlige bør være opmærksom på. Guiden kan hjælpe med generel vejledning og gode råd om lønstyring. Jeg håber, at guiden kan være til hjælp for arbejdsgivere, lønansvarlige og alle andre der har interesse for løn. Formål Formålet med denne guide, er at give et indblik i forskellige problemstillinger, der kan opstå ved lønadministration. Jesper Lyng Redaktion Denne guide henvender sig til alle personer, der arbejder med lønstyring. Guiden kan benyttes af både nye og eksisterede brugere.

4 Opstart og forberedelse 4 Tilmelding som arbejdsgiver Før man begynder med indberetning af lønoplysninger til SKAT, skal man være tilmeldt som arbejdsgiver. Tilmelding skal ske på webreg.dk. Der findes to former for tilmelding. Yderligere pligter På lønguiden.dk finder du en tjekliste over de vigtigste ting, man skal huske som arbejdsgiver. Her kan du også finde mere information om blandt andet ATP, barsel og ferie. 1. Månedlig angivelse Arbejdsgiver skal indberette oplysninger til e- indkomst hver måned. Dette gælder også, selvom der ikke skal udbetales løn. Hvis der ikke er udbetalt løn, skal der laves en nulangivelse. Glemmer du at indberette, koster det et gebyr på kr De fleste lønsystemer kan opsættes til at lave en nulindberetning automatisk. Registrering som arbejdsgiver gøres digital på webreg.dk. 2. Sporadisk angivelse Er arbejdsgiver tilmeldt sporadisk angivelse, skal der kun indberettes til SKAT, når der bliver udbetalt løn. Arbejdsgiver skal ikke lave nulangivelser i de måneder, hvor der ingen løn udbetales. Dette kan være en fordel, hvis arbejdsgiver kun udbetaler løn i bestemte perioder. Når tilmeldingen er endeligt registreret, modtager arbejdsgiver et nyt registreringsbevis fra SKAT. På beviset er der angivet en startdato, for den første lønudbetaling. SKAT sender automatisk et nyt registreringsbevis. Afmeld som arbejdsgiver, når der ikke længere er ansatte. Afmelding Det er vigtigt at afmelde virksomheden som arbejdsgiver, når der ikke længere er ansatte. Derved undgår arbejdsgiver indretninger og eventuelle bøder til SKAT. Har man ansatte over 16 år og som arbejder mere end 9 timer om ugen, skal der også afregnes ATP.

5 Opstart og forberedelse 5 Lønsystem Valg af lønsystem Når man skal indberette løn, kan det klart anbefales at man benytter et lønsystem. Med et lønsystem sparer man tid og risikoen for fejl minimeres. Der findes mange udbydere af lønsystemer, med forskellige funktioner og priser. Nogle lønsystemer skal installeres på en computer, andre kører online. På lønguiden.dk findes en oversigt, med de mest brugte lønsystemer for mindre danske virksomheder. Overvejelser Det er vigtig at vælge et lønsystem, der passer til netop dine behov. Overvej hvilke funktioner der er brug for og vælg det system der passer til virksomhedens behov. - Skal der kunne indberettes online? - Skal lønsedlerne kunne sendes til e- boks/mail? - Er der automatisk afregning af Nettoløn, Skat og Feriepenge? - Skal der være mulighed for support? - Er det nemt at lave rettelser? - - Laver systemet løbende backup? Gratis løsning Ønsker man ikke at benytte et lønsystem, kan man selv udarbejde lønsedler og indberette oplysninger direkte til SKAT. Denne løsning er dog mere tidskrævende og ikke optimal, hvis der skal laves løn til over 10 ansatte. Letløn Letløn er et beregningssystem for arbejdsgiver til indberetning af løn. Letløn er udviklet af SKAT. Letløn er gratis at benytte, men systemet kan ikke udarbejde lønsedler. Derfor er det ikke muligt, kun at benytte Letløn. Det kræver et ekstra system til udarbejdelse af lønsedler, alternativt skal lønsedlerne laves manuelt. Denne løsning er ikke optimal, hvis man har mere end 10 ansatte. Kendskab Efter man har valgt et lønsystem, er det vigtigt at bruge tid på, at sætte sig grundigt ind i programmet. Det er uheldigt først at få kendskab til systemet, samme dag som første løn skal indberettes. Gennemlæs vejledninger eller deltag i et kursus om systemet.

6 Opstart og forberedelse 6 Hold orden For virksomheden, de ansatte og ikke mindst din egen skyld, hold orden! Om der skal laves løn til 5 eller 500 medarbejdere, er det vigtig at holde styr på oplysninger og informationer. Brug to fysiske mapper Lav to mapper til løn- og personale administration. En mappe til løbende oplysninger (arbejdsmappe) og en mappe til stamoplysninger (stammappe). 1. Mappe - Arbejdsmappe Mappen til løbende afregninger som lønsedler, udlæg, kørepenge mv. Mappen opdeles i 12 måneder, evt. med indekseringsfaner. Hver måned udleveres en lønseddel til medarbejderne og en kopi i mappen. 2. Mappe - Stammappe Mappen til stamdata på alle medarbejdere. Mappen opdeles i antallet af medarbejdere, evt. med indekseringsfaner. Her opbevares alle oplysninger om den enkelte medarbejder som f.eks. ansættelseskontrakter, referat af MUS samtaler, uddannelsespapirer, tillæg mv. Opbevaring Det behøver naturligvis ikke være to fysiske mapper. Mapperne kan oprettes elektronisk på en computer. Med denne enkelte opdeling, får du styr på både de løbende og faste oplysninger for hver enkelt ansat og afregningsperiode. Eller to elektroniske mapper Arbejdsmappe / Opdeles efter måneder - Kopi af lønsedler - Notater/huskeliste til næste måned - Kopi af rettelser - Afregningsbilag - Kopi af udlæg - Kørselsregnskab Stammappe / Opdeles efter medarbejder - Ansættelseskontrakt - Tillæg til ansættelseskontrakt - Referat af MUS - Uddannelsesaftaler - Øvrige aftaler Opret og vedligehold stamdata for nye medarbejdere i god tid. Det kan tage flere dage at rekvirere nye skattekort.

7 Kom godt i gang 7 Opret medarbejdere Nye medarbejder Når man opretter nye medarbejdere i et lønsystem, skal det gøres i god tid. De fleste lønsystemer kan tage dage om at hente og opdatere nye skattekort. Derudover er vigtig at oprette medarbejdere rigtig, uanset hvilket lønsystem man bruger. Den mest udbredte fejl ved oprettelse er, om medarbejderen skal have feriepenge eller ferie med løn. Læs mere om ferie på næste side. Alle oplysninger om aflønning, ferie og pension kan findes i ansættelseskontrakten. Vigtige informationer ved oprettelse: Navn, adresse og CPR-nr.: Oplysninger som skal fremgå af lønsedlen Lønsats: Nødvendig for at kunne udbetale løn. Kan opdeles i time- og månedsløn. ATP: Alle ansatte over 16 år, med mere end 9 timer om ugen, skal afregne ATP. ATP satsen afhænger af antallet af arbejdstimer. De fleste lønsystemer har forskellige ATP-koder. For privat ansatte bruges A-bidraget. Skattekort Skattekortet kan i de fleste lønsystemer, indlæses automatisk og elektronisk fra eindkomst. Arbejdsgiver skal bruge oplysningerne der kommer fra SKAT, det er ikke nok med en kopi af en gammel lønseddel. Det er medarbejderens eget ansvar, at give besked om, hvilket skattekort der skal benyttes. Det er dog altid en god ide, at spørge medarbejderen, om det skal være Hovedkort Frikort eller Bikort. Vær opmærksom på, der kan være risiko for at hovedkortet bruges af to arbejdsgivere. Dette vil give medarbejderen en restskat. Hvis skattekortet skal ændres (trækprocent og fradrag), er det medarbejderen selv, der skal ændre forskudsopgørelsen. En ændring i forskudsopgørelsen træder i kraft den 1. i efterfølgende måned. Medarbejdere har mulighed for frivilligt at forhøje trækprocenten. Dette skal registreres i lønsystemet. Pension: Hvis medarbejdere skal have pension, skal dette oplyses, typisk med en procentdel eller et fast beløb. Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst skal der sandsynligvis afregnes AMP (ArbejdsMarkedsPension). Ferieoplysninger: Har medarbejderen ferie med løn, eller skal der løbende afregnes feriepenge. Bankkonto: Nødvendig for udbetaling af løn. Registrerings- og konto nummer. Fiktiv forskudsopgørelse, hvor skattekortet findes.

8 Kom godt i gang 8 Ferie Når man skal udbetale løn, skal der som hovedreglen også afregnes feriepenge. Det er derfor vigtig, at have styr på feriereglerne og hvordan medarbejderne skal aflønnes under ferie. Afregning af ferie kan foregå på to måder. 1. Feriepenge Timelønnet ansatte skal løbende beskattes af feriepenge. Der skal afregnes feriepenge til en feriekonto eller feriekortordning. Medarbejderne skal ikke have udbetalt løn ved afholdelse af ferie, men i stedet bruge deres feriepenge. Ferieoptjening Et optjeningsår følger kalenderåret, dvs. man optjener ferie fra januar til december. Der optjenes 25 dages ferie for et helt år. For hver måneds ansættelse optjener man ret til 2,08 dages ferie. 2,08 dage bliver beregnet på baggrund af 25 dages ferie om året divideret med 12 måneder: 25 / 12 = 2, Løn under ferie Det er typisk medarbejdere der er ansat under funktionærloven, der skal have ferie med løn. Ferie med løn betyder, at medarbejderen skal have den normale løn ved afholdelse af ferie. Dette gælder, hvis medarbejderen har optjent ret til betalt ferie. Ferieår Et ferieår er perioden hvor den optjente ferie skal afholdes. Et ferieår løber fra den 1. maj til 30. april. Ferieåret opdeles i hovedferie og restferie. Du kan læse mere om feriereglerne på lønguiden.dk. Ferieregnskab Det er vigtigt at holde styr på, hvor meget ferie medarbejdere optjener og afholder. Den mest optimale løsning, er at påføre ferieregnskabet direkte på lønsedlen. På denne måde har medarbejderne overblikket over optjente og afholdte feriedage. Ferieregnskabet er inkluderet i nogle lønsystemer. En virksomhed med få ansatte, kan manuelt føre ferieregnskabet. Indberet løn i god tid. Undgå stress, det giver færre fejlindberetninger.

9 Kom godt i gang 9 Overskuelige lønsedler Hvis det er muligt at ændre standardtekster for løndele på lønsedlen så gør det. Tilpas lønsedlerne til netop jeres virksomhed. I stedet for at bruge tekster som Fradrag efter skat kan man med fordel ændre teksten til Personaleforening Udlæg Kunstforening Frokostordning mv. Desto mere forståelig lønsedlen er, det mindre tid skal der bruges på forklaringer til medarbejderne. I mange lønsystemer, kan man frit ændre standardteksterne. Uddybende forklaring Hvis der stadig kommer mange spørgsmål til lønsedlen - kan man eventuel udarbejde en vejledning, der beskriver de forskellige felter og beregninger. Derudover kan der afholdes et kort kursus, om hvordan lønsedlen er opbygget, og hvordan medarbejderen selv har mulighed for at kontrollere tallene. På lønguiden.dk, findes en vejledning for lønmodtager til afstemning af lønoplysninger til e-indkomst. Nedenfor er der lavet et eksempel på to ens lønsedler, en med standard tekst og en med tilpasset tekst.

10 Kom godt i gang 10 Generelt Vær i god tid Når der skal indberettes løn, er det vigtig man starter i god tid og ikke venter til sidste øjeblik. Indberetning og udarbejdelse af lønsedler er en vigtig del af virksomhedens drift. Går det for hurtigt, forøjes risikoen for fejl og forkerte lønsedler. Dette resulterer i utilfredse medarbejdere, og ekstra tid til korrektioner. Lav altid lønnen i god tid! Start og indberet lønnen et par dage inden afleveringsfristen, hvis det kan lade sig gøre. Undgå stress! Det må ikke komme som en overraskelse, at der skal laves løn hver måned eller 14. dag. Hvis man laver lønindberetningen i sidste øjeblik, er der større risiko for fejlindberetninger. Udlevering af lønsedler Det er ikke et krav, at lønsedlen skal udleveres på papir. Lønsedlen kan sendes på mail eller til eboks. Hvis virksomheden udsender lønsedlen elektronisk, kan der stilles en printer til rådighed, for de medarbejdere som gerne vil have lønsedlen på papir. Backup Det er vigtigt, at lave en backup af alle indberettede lønsedler. Hvis en medarbejder har mistet en lønseddel eller der skal søges om refusion, skal virksomheden kunne dokumentere de indberettede oplysninger. Mange lønsystemer i dag laver automatisk løbende backup. Bliver lønnen udarbejdet ved hjælp af et lønprogram der er installeret på en computer, er det en god ide at tage backup/kopi af programmet. To til indberetning Sørg for, at være minimum to personer, der har kendskab til lønindberetning og lønsystemet. Hvis den lønansvarlige er syg, på ferie eller barsel, er det vigtigt en anden kan overtage. Der kan eventuelt udarbejdes en generel vejledning til systemet og de faste rutiner. Planlæg lønindberetning ved højtider og ferie. Det må ikke komme som en overraskelse, der også skal laves løn i ferien. eller

11 Opfølgning og afstemning 11 Løbende afstemning Afstem indberetninger Uanset hvilken lønprogram man benytter, er det vigtigt, at afstemme lønindberetningen løbende til e-indkomst. På lønguiden.dk findes en vejledning til afstemning af lønindberetning til e-indkomst. Med løbende afstemninger sikrer man, at lønindberetning er korrekt. Afstemmes løn hver måned, minineres risikoen for større afstemninger ved årsskifte. Mindre virksomheder med få ansatte, kan nøjes med at afstemme hvert kvartal eller halvår. Større virksomheder Afhængig af virksomhedens størrelse, bør man afstemme indberetninger minimum hvert kvartal. Indberetter man løn for mange lønmodtagere (over 1.000), kan der alternativt udtages nogle stikprøver for hver måned. Sammenhold år til dato saldi for lønmodtageren, fra lønsystemet til e- indkomst. Derudover er det også en god ide, at afstemme den indberettede løn til virksomhedens bogføring. Lønsystem Lønseddel Eindkomst Lønmodtager Lønmodtager Lønmodtager har også mulighed for at kontrollere den indberettede løn til eindkomst. På lønguiden.dk findes en vejledning, til afstemning af løn til e-indkomst for lønmodtagere. Desto mere lønmodtageren selv kan afstemme og kontrollere lønsedlen, det større indblik vil lønmodtageren have om lønnen. Vær altid to medarbejdere, som kan lave lønindberetninger. I tilfælde af sygdom, barsel eller ferie.

12 Opfølgning og afstemning 12 Højtider og ferie Det må ikke komme som en overraskelse, at der findes måneder, hvor indberetning af løn falder ulejligt. Hvis kontoret har lukket mellem jul og nytår, hvad gør man så? Planlæg disse perioder i god tid og lav en plan over indberetningen. Skal der indberettes løn inden juleferien, kan dette allerede planlægges i november. Planlæg lønindberetning ved højtider og ferie. Meld ud til hele virksomheden, at oplysninger som f.eks. timesedler, udlæg og kørsel skal afleveres inden en bestemt dato. Der vil i nogle tilfælde være problemmer, men med god planlægning, vil disse kunne minimeres. Refusion I nogle tilfælde, skal den lønansvarlige søge om refusion, det kan være i forbindelse med: Barsel Sygdom Elever Jobordninger Ansøg om refusion ved barsel og sygdom. I alle tilfælde er det vigtig, at søge om refusion rettidig, ellers kan refusionen være tabt for virksomheden. Ansøg om refusion for elever. Der findes er række nyttige hjemmesider, hvor man kan læse mere om refusion. Det er vigtigt, at den lønansvarlige er opmærksom på mulighederne for refusion. For mere information, se nemrefusion.dk og atp.dk Lønadministration kræver orden. Brug mapper til løbende oplysninger og stamdata for medarbejdere.

13 Opfølgning og afstemning 13 Årsskifte Ved årsskifte er der en række områder, man skal være særlig opmærksom på. Vi har beskrevet nogle af de vigtigste punkter. Skattekort Ved årsskiftet vil alle medarbejdere modtage nye skattekort. De fleste lønsystemer opdaterer selv nye skattekort. Det er lønmodtagernes eget ansvar, at rette forskudsopgørelsen og derved ændre skattekortet. Er der medarbejdere, der har forhøjet trækprocent, skal du være opmærksom på, at trækprocenten kan blive nulstillet ved årsskrifte. Kilometergodtgørelse Alle skattefrie godtgørelser som er optjent i et indkomstår, skal udbetales til den gældende sats. Hvis en lønmodtager har krav på kilometer godtgørelse fra december og først får lønnen udbetalt i januar, skal satsen være fra december. Satsen for skattefrie godtgørelser, ændres fra december til januar. SH - Søgnehelligdag Afhængig af, om der gælder en overenskomst eller det er aftalt, kan det være et krav, at udbetale SøgneHelligdags godtgørelse. SH-opsparing sker løbende i et indkomstår og der udbetales løbende á conto beløb. Ved årsskrifte kan det være et krav, at udbetale restsaldoen. Fritvalgsopsparing Fritvalgsopsparing er en ordning hvor en procentdel af lønnen enten går til løn, ferie eller pension. For medarbejdere der har ret til fritvalgsordning, kan det være overenskomstbestemt, at den optjente saldo skal udbetales ved årsskiftet. Pension December måned er højtiden for indbetaling til pension. I december kan der være lønmodtagere, der ønsker ekstra indbetaling til pension. Vær opmærksom på korrekt behandling af lønnen samt type af pension. Afstem lønnen Det er vigtigt, at afstemme indberetningerne for hele indkomstsåret. Hvis der skal foretages efterreguleringer for indkomståret, skal disse helst laves inden d. 1. februar det efterfølgende år. Efterreguleringer af løn, vil ikke påvirke lønmodtagerens årsopgørelse, hvis det bliver indberettet inden d. 1. februar. Hvis der korrigeres i gamle lønindberetninger efter d. 1. februar, har arbejdsgiver pligt til at underrette lønmodtager om ændringen. Lav en tjekliste over ting du skal huske ved årsskifte.

14 Opfølgning og afstemning 14 Dato Der findes en række vigtige datoer indenfor lønstyring, vær opmærksom på disse. Skriv dem op i kalenderen og husk dem. Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke datoer der er relevante. SH-betaling Fritvalgskonto Ferietillæg til funktionærer Restferiepenge til evt. feriefond/konto Årskørsel Ændringer i overenskomst og lønforhandlinger Gode råd om lønadministration 1. Opret og vedligehold stamdata løbende for medarbejdere. 2. Indberet løn i god tid, det giver færre fejl. 3. Vær altid to medarbejdere, som kan udarbejde løn. 4. Lav en plan for indberetning ved højtider og ferie. 5. Hold orden og lav backup. 6. Afstem løbende indberetninger. 7. Vær opmærksom på særlige datoer.

15 Lønguiden.dk - I gang med Lønadministration Respekter venligst Ansvarlig redaktør: Jesper Lyng Dato: Januar 2014 Udgivet af: Lønguiden.dk Copyright: Lønguiden.dk Det er ikke tilladt at kopiere, duplikere eller gengive tekst, citater mv. uden skriftlig tilladelse.

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Dagens program Kl. 13.15-14.15 Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere