Januar I gang med Lønadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2014. I gang med Lønadministration"

Transkript

1 Januar 2014 I gang med Lønadministration

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7 Ferie... 8 Overskuelige lønsedler... 9 Vær i god tid Udlevering af lønsedler Backup Opfølgning og afstemning Løbende afstemning Højtider og ferie Refusion Årsskifte Dato Gode råd... 14

3 Forord 3 I Danmark bliver der hver måned udbetalt løn til flere millioner lønmodtagere Desværre er flere lønsedler og lønindberetninger mangelfulde eller fejlbehæftet. For at stramme op, indførte SKAT den 1. juli 2012 væsentlige bøder for manglende eller mangelfulde indberetninger. Før man begynder med lønadministration, er det vigtigt man har gjort sig en række overvejelser. Med planlægning og kendskab til lønstyring, spares der både tid og penge. Generel vejledning Der tages ikke udgangspunkt i et specifikt lønsystem, men generelle områder som den lønansvarlige bør være opmærksom på. Guiden kan hjælpe med generel vejledning og gode råd om lønstyring. Jeg håber, at guiden kan være til hjælp for arbejdsgivere, lønansvarlige og alle andre der har interesse for løn. Formål Formålet med denne guide, er at give et indblik i forskellige problemstillinger, der kan opstå ved lønadministration. Jesper Lyng Redaktion Denne guide henvender sig til alle personer, der arbejder med lønstyring. Guiden kan benyttes af både nye og eksisterede brugere.

4 Opstart og forberedelse 4 Tilmelding som arbejdsgiver Før man begynder med indberetning af lønoplysninger til SKAT, skal man være tilmeldt som arbejdsgiver. Tilmelding skal ske på webreg.dk. Der findes to former for tilmelding. Yderligere pligter På lønguiden.dk finder du en tjekliste over de vigtigste ting, man skal huske som arbejdsgiver. Her kan du også finde mere information om blandt andet ATP, barsel og ferie. 1. Månedlig angivelse Arbejdsgiver skal indberette oplysninger til e- indkomst hver måned. Dette gælder også, selvom der ikke skal udbetales løn. Hvis der ikke er udbetalt løn, skal der laves en nulangivelse. Glemmer du at indberette, koster det et gebyr på kr De fleste lønsystemer kan opsættes til at lave en nulindberetning automatisk. Registrering som arbejdsgiver gøres digital på webreg.dk. 2. Sporadisk angivelse Er arbejdsgiver tilmeldt sporadisk angivelse, skal der kun indberettes til SKAT, når der bliver udbetalt løn. Arbejdsgiver skal ikke lave nulangivelser i de måneder, hvor der ingen løn udbetales. Dette kan være en fordel, hvis arbejdsgiver kun udbetaler løn i bestemte perioder. Når tilmeldingen er endeligt registreret, modtager arbejdsgiver et nyt registreringsbevis fra SKAT. På beviset er der angivet en startdato, for den første lønudbetaling. SKAT sender automatisk et nyt registreringsbevis. Afmeld som arbejdsgiver, når der ikke længere er ansatte. Afmelding Det er vigtigt at afmelde virksomheden som arbejdsgiver, når der ikke længere er ansatte. Derved undgår arbejdsgiver indretninger og eventuelle bøder til SKAT. Har man ansatte over 16 år og som arbejder mere end 9 timer om ugen, skal der også afregnes ATP.

5 Opstart og forberedelse 5 Lønsystem Valg af lønsystem Når man skal indberette løn, kan det klart anbefales at man benytter et lønsystem. Med et lønsystem sparer man tid og risikoen for fejl minimeres. Der findes mange udbydere af lønsystemer, med forskellige funktioner og priser. Nogle lønsystemer skal installeres på en computer, andre kører online. På lønguiden.dk findes en oversigt, med de mest brugte lønsystemer for mindre danske virksomheder. Overvejelser Det er vigtig at vælge et lønsystem, der passer til netop dine behov. Overvej hvilke funktioner der er brug for og vælg det system der passer til virksomhedens behov. - Skal der kunne indberettes online? - Skal lønsedlerne kunne sendes til e- boks/mail? - Er der automatisk afregning af Nettoløn, Skat og Feriepenge? - Skal der være mulighed for support? - Er det nemt at lave rettelser? - - Laver systemet løbende backup? Gratis løsning Ønsker man ikke at benytte et lønsystem, kan man selv udarbejde lønsedler og indberette oplysninger direkte til SKAT. Denne løsning er dog mere tidskrævende og ikke optimal, hvis der skal laves løn til over 10 ansatte. Letløn Letløn er et beregningssystem for arbejdsgiver til indberetning af løn. Letløn er udviklet af SKAT. Letløn er gratis at benytte, men systemet kan ikke udarbejde lønsedler. Derfor er det ikke muligt, kun at benytte Letløn. Det kræver et ekstra system til udarbejdelse af lønsedler, alternativt skal lønsedlerne laves manuelt. Denne løsning er ikke optimal, hvis man har mere end 10 ansatte. Kendskab Efter man har valgt et lønsystem, er det vigtigt at bruge tid på, at sætte sig grundigt ind i programmet. Det er uheldigt først at få kendskab til systemet, samme dag som første løn skal indberettes. Gennemlæs vejledninger eller deltag i et kursus om systemet.

6 Opstart og forberedelse 6 Hold orden For virksomheden, de ansatte og ikke mindst din egen skyld, hold orden! Om der skal laves løn til 5 eller 500 medarbejdere, er det vigtig at holde styr på oplysninger og informationer. Brug to fysiske mapper Lav to mapper til løn- og personale administration. En mappe til løbende oplysninger (arbejdsmappe) og en mappe til stamoplysninger (stammappe). 1. Mappe - Arbejdsmappe Mappen til løbende afregninger som lønsedler, udlæg, kørepenge mv. Mappen opdeles i 12 måneder, evt. med indekseringsfaner. Hver måned udleveres en lønseddel til medarbejderne og en kopi i mappen. 2. Mappe - Stammappe Mappen til stamdata på alle medarbejdere. Mappen opdeles i antallet af medarbejdere, evt. med indekseringsfaner. Her opbevares alle oplysninger om den enkelte medarbejder som f.eks. ansættelseskontrakter, referat af MUS samtaler, uddannelsespapirer, tillæg mv. Opbevaring Det behøver naturligvis ikke være to fysiske mapper. Mapperne kan oprettes elektronisk på en computer. Med denne enkelte opdeling, får du styr på både de løbende og faste oplysninger for hver enkelt ansat og afregningsperiode. Eller to elektroniske mapper Arbejdsmappe / Opdeles efter måneder - Kopi af lønsedler - Notater/huskeliste til næste måned - Kopi af rettelser - Afregningsbilag - Kopi af udlæg - Kørselsregnskab Stammappe / Opdeles efter medarbejder - Ansættelseskontrakt - Tillæg til ansættelseskontrakt - Referat af MUS - Uddannelsesaftaler - Øvrige aftaler Opret og vedligehold stamdata for nye medarbejdere i god tid. Det kan tage flere dage at rekvirere nye skattekort.

7 Kom godt i gang 7 Opret medarbejdere Nye medarbejder Når man opretter nye medarbejdere i et lønsystem, skal det gøres i god tid. De fleste lønsystemer kan tage dage om at hente og opdatere nye skattekort. Derudover er vigtig at oprette medarbejdere rigtig, uanset hvilket lønsystem man bruger. Den mest udbredte fejl ved oprettelse er, om medarbejderen skal have feriepenge eller ferie med løn. Læs mere om ferie på næste side. Alle oplysninger om aflønning, ferie og pension kan findes i ansættelseskontrakten. Vigtige informationer ved oprettelse: Navn, adresse og CPR-nr.: Oplysninger som skal fremgå af lønsedlen Lønsats: Nødvendig for at kunne udbetale løn. Kan opdeles i time- og månedsløn. ATP: Alle ansatte over 16 år, med mere end 9 timer om ugen, skal afregne ATP. ATP satsen afhænger af antallet af arbejdstimer. De fleste lønsystemer har forskellige ATP-koder. For privat ansatte bruges A-bidraget. Skattekort Skattekortet kan i de fleste lønsystemer, indlæses automatisk og elektronisk fra eindkomst. Arbejdsgiver skal bruge oplysningerne der kommer fra SKAT, det er ikke nok med en kopi af en gammel lønseddel. Det er medarbejderens eget ansvar, at give besked om, hvilket skattekort der skal benyttes. Det er dog altid en god ide, at spørge medarbejderen, om det skal være Hovedkort Frikort eller Bikort. Vær opmærksom på, der kan være risiko for at hovedkortet bruges af to arbejdsgivere. Dette vil give medarbejderen en restskat. Hvis skattekortet skal ændres (trækprocent og fradrag), er det medarbejderen selv, der skal ændre forskudsopgørelsen. En ændring i forskudsopgørelsen træder i kraft den 1. i efterfølgende måned. Medarbejdere har mulighed for frivilligt at forhøje trækprocenten. Dette skal registreres i lønsystemet. Pension: Hvis medarbejdere skal have pension, skal dette oplyses, typisk med en procentdel eller et fast beløb. Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst skal der sandsynligvis afregnes AMP (ArbejdsMarkedsPension). Ferieoplysninger: Har medarbejderen ferie med løn, eller skal der løbende afregnes feriepenge. Bankkonto: Nødvendig for udbetaling af løn. Registrerings- og konto nummer. Fiktiv forskudsopgørelse, hvor skattekortet findes.

8 Kom godt i gang 8 Ferie Når man skal udbetale løn, skal der som hovedreglen også afregnes feriepenge. Det er derfor vigtig, at have styr på feriereglerne og hvordan medarbejderne skal aflønnes under ferie. Afregning af ferie kan foregå på to måder. 1. Feriepenge Timelønnet ansatte skal løbende beskattes af feriepenge. Der skal afregnes feriepenge til en feriekonto eller feriekortordning. Medarbejderne skal ikke have udbetalt løn ved afholdelse af ferie, men i stedet bruge deres feriepenge. Ferieoptjening Et optjeningsår følger kalenderåret, dvs. man optjener ferie fra januar til december. Der optjenes 25 dages ferie for et helt år. For hver måneds ansættelse optjener man ret til 2,08 dages ferie. 2,08 dage bliver beregnet på baggrund af 25 dages ferie om året divideret med 12 måneder: 25 / 12 = 2, Løn under ferie Det er typisk medarbejdere der er ansat under funktionærloven, der skal have ferie med løn. Ferie med løn betyder, at medarbejderen skal have den normale løn ved afholdelse af ferie. Dette gælder, hvis medarbejderen har optjent ret til betalt ferie. Ferieår Et ferieår er perioden hvor den optjente ferie skal afholdes. Et ferieår løber fra den 1. maj til 30. april. Ferieåret opdeles i hovedferie og restferie. Du kan læse mere om feriereglerne på lønguiden.dk. Ferieregnskab Det er vigtigt at holde styr på, hvor meget ferie medarbejdere optjener og afholder. Den mest optimale løsning, er at påføre ferieregnskabet direkte på lønsedlen. På denne måde har medarbejderne overblikket over optjente og afholdte feriedage. Ferieregnskabet er inkluderet i nogle lønsystemer. En virksomhed med få ansatte, kan manuelt føre ferieregnskabet. Indberet løn i god tid. Undgå stress, det giver færre fejlindberetninger.

9 Kom godt i gang 9 Overskuelige lønsedler Hvis det er muligt at ændre standardtekster for løndele på lønsedlen så gør det. Tilpas lønsedlerne til netop jeres virksomhed. I stedet for at bruge tekster som Fradrag efter skat kan man med fordel ændre teksten til Personaleforening Udlæg Kunstforening Frokostordning mv. Desto mere forståelig lønsedlen er, det mindre tid skal der bruges på forklaringer til medarbejderne. I mange lønsystemer, kan man frit ændre standardteksterne. Uddybende forklaring Hvis der stadig kommer mange spørgsmål til lønsedlen - kan man eventuel udarbejde en vejledning, der beskriver de forskellige felter og beregninger. Derudover kan der afholdes et kort kursus, om hvordan lønsedlen er opbygget, og hvordan medarbejderen selv har mulighed for at kontrollere tallene. På lønguiden.dk, findes en vejledning for lønmodtager til afstemning af lønoplysninger til e-indkomst. Nedenfor er der lavet et eksempel på to ens lønsedler, en med standard tekst og en med tilpasset tekst.

10 Kom godt i gang 10 Generelt Vær i god tid Når der skal indberettes løn, er det vigtig man starter i god tid og ikke venter til sidste øjeblik. Indberetning og udarbejdelse af lønsedler er en vigtig del af virksomhedens drift. Går det for hurtigt, forøjes risikoen for fejl og forkerte lønsedler. Dette resulterer i utilfredse medarbejdere, og ekstra tid til korrektioner. Lav altid lønnen i god tid! Start og indberet lønnen et par dage inden afleveringsfristen, hvis det kan lade sig gøre. Undgå stress! Det må ikke komme som en overraskelse, at der skal laves løn hver måned eller 14. dag. Hvis man laver lønindberetningen i sidste øjeblik, er der større risiko for fejlindberetninger. Udlevering af lønsedler Det er ikke et krav, at lønsedlen skal udleveres på papir. Lønsedlen kan sendes på mail eller til eboks. Hvis virksomheden udsender lønsedlen elektronisk, kan der stilles en printer til rådighed, for de medarbejdere som gerne vil have lønsedlen på papir. Backup Det er vigtigt, at lave en backup af alle indberettede lønsedler. Hvis en medarbejder har mistet en lønseddel eller der skal søges om refusion, skal virksomheden kunne dokumentere de indberettede oplysninger. Mange lønsystemer i dag laver automatisk løbende backup. Bliver lønnen udarbejdet ved hjælp af et lønprogram der er installeret på en computer, er det en god ide at tage backup/kopi af programmet. To til indberetning Sørg for, at være minimum to personer, der har kendskab til lønindberetning og lønsystemet. Hvis den lønansvarlige er syg, på ferie eller barsel, er det vigtigt en anden kan overtage. Der kan eventuelt udarbejdes en generel vejledning til systemet og de faste rutiner. Planlæg lønindberetning ved højtider og ferie. Det må ikke komme som en overraskelse, der også skal laves løn i ferien. eller

11 Opfølgning og afstemning 11 Løbende afstemning Afstem indberetninger Uanset hvilken lønprogram man benytter, er det vigtigt, at afstemme lønindberetningen løbende til e-indkomst. På lønguiden.dk findes en vejledning til afstemning af lønindberetning til e-indkomst. Med løbende afstemninger sikrer man, at lønindberetning er korrekt. Afstemmes løn hver måned, minineres risikoen for større afstemninger ved årsskifte. Mindre virksomheder med få ansatte, kan nøjes med at afstemme hvert kvartal eller halvår. Større virksomheder Afhængig af virksomhedens størrelse, bør man afstemme indberetninger minimum hvert kvartal. Indberetter man løn for mange lønmodtagere (over 1.000), kan der alternativt udtages nogle stikprøver for hver måned. Sammenhold år til dato saldi for lønmodtageren, fra lønsystemet til e- indkomst. Derudover er det også en god ide, at afstemme den indberettede løn til virksomhedens bogføring. Lønsystem Lønseddel Eindkomst Lønmodtager Lønmodtager Lønmodtager har også mulighed for at kontrollere den indberettede løn til eindkomst. På lønguiden.dk findes en vejledning, til afstemning af løn til e-indkomst for lønmodtagere. Desto mere lønmodtageren selv kan afstemme og kontrollere lønsedlen, det større indblik vil lønmodtageren have om lønnen. Vær altid to medarbejdere, som kan lave lønindberetninger. I tilfælde af sygdom, barsel eller ferie.

12 Opfølgning og afstemning 12 Højtider og ferie Det må ikke komme som en overraskelse, at der findes måneder, hvor indberetning af løn falder ulejligt. Hvis kontoret har lukket mellem jul og nytår, hvad gør man så? Planlæg disse perioder i god tid og lav en plan over indberetningen. Skal der indberettes løn inden juleferien, kan dette allerede planlægges i november. Planlæg lønindberetning ved højtider og ferie. Meld ud til hele virksomheden, at oplysninger som f.eks. timesedler, udlæg og kørsel skal afleveres inden en bestemt dato. Der vil i nogle tilfælde være problemmer, men med god planlægning, vil disse kunne minimeres. Refusion I nogle tilfælde, skal den lønansvarlige søge om refusion, det kan være i forbindelse med: Barsel Sygdom Elever Jobordninger Ansøg om refusion ved barsel og sygdom. I alle tilfælde er det vigtig, at søge om refusion rettidig, ellers kan refusionen være tabt for virksomheden. Ansøg om refusion for elever. Der findes er række nyttige hjemmesider, hvor man kan læse mere om refusion. Det er vigtigt, at den lønansvarlige er opmærksom på mulighederne for refusion. For mere information, se nemrefusion.dk og atp.dk Lønadministration kræver orden. Brug mapper til løbende oplysninger og stamdata for medarbejdere.

13 Opfølgning og afstemning 13 Årsskifte Ved årsskifte er der en række områder, man skal være særlig opmærksom på. Vi har beskrevet nogle af de vigtigste punkter. Skattekort Ved årsskiftet vil alle medarbejdere modtage nye skattekort. De fleste lønsystemer opdaterer selv nye skattekort. Det er lønmodtagernes eget ansvar, at rette forskudsopgørelsen og derved ændre skattekortet. Er der medarbejdere, der har forhøjet trækprocent, skal du være opmærksom på, at trækprocenten kan blive nulstillet ved årsskrifte. Kilometergodtgørelse Alle skattefrie godtgørelser som er optjent i et indkomstår, skal udbetales til den gældende sats. Hvis en lønmodtager har krav på kilometer godtgørelse fra december og først får lønnen udbetalt i januar, skal satsen være fra december. Satsen for skattefrie godtgørelser, ændres fra december til januar. SH - Søgnehelligdag Afhængig af, om der gælder en overenskomst eller det er aftalt, kan det være et krav, at udbetale SøgneHelligdags godtgørelse. SH-opsparing sker løbende i et indkomstår og der udbetales løbende á conto beløb. Ved årsskrifte kan det være et krav, at udbetale restsaldoen. Fritvalgsopsparing Fritvalgsopsparing er en ordning hvor en procentdel af lønnen enten går til løn, ferie eller pension. For medarbejdere der har ret til fritvalgsordning, kan det være overenskomstbestemt, at den optjente saldo skal udbetales ved årsskiftet. Pension December måned er højtiden for indbetaling til pension. I december kan der være lønmodtagere, der ønsker ekstra indbetaling til pension. Vær opmærksom på korrekt behandling af lønnen samt type af pension. Afstem lønnen Det er vigtigt, at afstemme indberetningerne for hele indkomstsåret. Hvis der skal foretages efterreguleringer for indkomståret, skal disse helst laves inden d. 1. februar det efterfølgende år. Efterreguleringer af løn, vil ikke påvirke lønmodtagerens årsopgørelse, hvis det bliver indberettet inden d. 1. februar. Hvis der korrigeres i gamle lønindberetninger efter d. 1. februar, har arbejdsgiver pligt til at underrette lønmodtager om ændringen. Lav en tjekliste over ting du skal huske ved årsskifte.

14 Opfølgning og afstemning 14 Dato Der findes en række vigtige datoer indenfor lønstyring, vær opmærksom på disse. Skriv dem op i kalenderen og husk dem. Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke datoer der er relevante. SH-betaling Fritvalgskonto Ferietillæg til funktionærer Restferiepenge til evt. feriefond/konto Årskørsel Ændringer i overenskomst og lønforhandlinger Gode råd om lønadministration 1. Opret og vedligehold stamdata løbende for medarbejdere. 2. Indberet løn i god tid, det giver færre fejl. 3. Vær altid to medarbejdere, som kan udarbejde løn. 4. Lav en plan for indberetning ved højtider og ferie. 5. Hold orden og lav backup. 6. Afstem løbende indberetninger. 7. Vær opmærksom på særlige datoer.

15 Lønguiden.dk - I gang med Lønadministration Respekter venligst Ansvarlig redaktør: Jesper Lyng Dato: Januar 2014 Udgivet af: Lønguiden.dk Copyright: Lønguiden.dk Det er ikke tilladt at kopiere, duplikere eller gengive tekst, citater mv. uden skriftlig tilladelse.

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra Indhold Dig og din økonomi 4 Arbejde og løn 6 Uddannelse og SU 8

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere