Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering"

Transkript

1 PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen Michael Siglev Økonomiafdelingen Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering Opdateret: September 2016 Version: 5

2 1. Projektbudgettering Projektbudgetteringen består af hele den eksterne omsætning, der generes på underkonto 90, 95 & 97. Udgangspunktet i Projektbudgetteringen er projektets projektnummer og projektets stamdata. Der sker mange automatikker mellem ØSS en og Prophix på baggrund af projektets stamdata, og det anbefales derfor, at projektets stamdata gennemgås som det første. Under afsnit i denne vejledning vises, hvordan du finder de stamdata, som Prophix har gemt for det gældende projektnummer. Det er en række vigtige afhængigheder mellem Prophix, ØSS og RES, som du skal kende til, når du projektbudgetterer. Først og fremmest, så trækker Prophix projekternes stamdata fra ØSS hver nat. Derfor, hvis der sker ændringer i et projekts stamdata i ØSS, vil dette først kunne ses i Prophix efter den natlige opdatering. Derudover trækker Prophix løntal og frikøbstal fra RES. Derfor, hvis du opdaterer løntal i RES, vil du også først kunne se disse ændringer på dine projekter i Prophix efter en time. Forholdet mellem Prophix og RES gør også, at det er nødvendigt, at der er lavet en finansieringsplan i RES for alle de specifikke medarbejdere, der skal være en del af projektbudgetteringen. Ellers vil det ikke være muligt at trække løndata for de specifikke medarbejdere ind i projektbudgetteringstemplatene i Prophix. Opdateringer internt i Prophix mellem de forskellige indtastningstemplates og projektopfølgnings- /konsolideringsrapporter sker hver halve time kl. hel og halv. Du vil derfor kunne se dine indtastninger på projekterne i projektopfølgningsrapporten og i konsolideringsrapporterne efter klokken har passeret hel eller halv. Du kan læse mere om disse opdateringstidspunkter i vejledningen: Prophix opdateringstidspunkter. Specielt for projektbudgetteringen (til forskel fra drift- og lønbudgetteringen) i Prophix er, at selve indtastningsdelen af din budgettering er adskilt fra visningen af resultaterne af dine indtastninger. Dette er gjort af performance-mæssige årsager, da der foregår mange beregninger i Prophix ved projektbudgetteringen. For at du ikke skal vente på disse beregninger er afsluttet, før du kan budgettere dit næste tal i templaten, er indtastningen og resultaterne af disse adskilt, så beregningerne foregår i baggrunden. Derfor vil du ved projektbudgetteringen opleve, at der findes en Indtastningstemplate og en Overbliksrapport for UK90 projekter og for UK95/97 projekter. Fremgangsmåden er, at du taster i indtastningstemplaten trykker gem til dine indtastninger åbner overbliksrapporten og ser resultaterne af dine indtastninger (på f.eks. overhead- og/eller medfinansieringsberegninger). Bemærk, at dette ikke gælder for projektbuffer-templaten, som både indeholder indtastningsdelen og visning af resultater-delen i forbindelse med budgettering på projektbuffer-numre. Prophix-vejledning: Side 2 af 18

3 Der er to metoder, hvorpå projektbudgettering kan startes på i Prophix: gennem Workflow-opgaver og ved at åbne de forskellige indtastningstemplates direkte i Prophix. En standard-bruger har kun adgang til at åbne indtastningstemplatene via Workflow-opgaver, mens en avanceret-/administrator-bruger har adgang til begge metoder. Begge brugertyper har dog adgang til at åbne overbliksrapporterne direkte i Prophix. I det følgende vil Workflow-opgave metoden blive gennemgået for indtastningstemplatene og den direkte åbning af overbliksrapporterne vil blive vist. Hvis du som avanceret-/administrator-bruger vil anvende den anden metode til åbning af indtastningstemplatene, skal du læse Vejledningen: Projektbudgettering Åbning af templates. Når du som Standard-bruger skal projektbudgettere i Prophix, vil du typisk starte med at modtage en Workflow-opgave fra en Avanceret-bruger eller Administrator-bruger, der indeholder en bestemt opgave og en bestemt deadline for denne opgave. Dette vil typisk være at skulle projektbudgettere på en eller flere bestemt(e) kontostreng(e) under et af hovedområderne typisk på baggrund af projektnumre. Når du er blevet gjort ansvarlig for en bestemt Workflow-opgave, vil du typisk modtage en fra Prophix-adressen: Prophix-vejledning: Side 3 af 18

4 Du kan nu vælge at åbne din Workflow-opgave ved at trykke på det link, der er angivet i en, hvorefter Prophix automatisk vil åbne og vise den projekt-indtastningstemplate, som avanceret-brugeren eller administrator-brugeren har angivet, du skal budgettere i. Bemærk, at det er valgfrit for avanceret-brugeren eller administrator-brugeren at sende dig ovenstående mail, hvorfor det altid er en god ide at tjekke dine Workflow-opgaver ved hjælp af nedenstående metode. Du kan altid finde dine Workflow-opgaver under My Tasks i Prophix s hovedmenu. Start med at åbne og logge ind på Prophix, hvorefter du vil se dette vindue: Bemærk at dette skærmbillede vil se anderledes ud, alt efter hvordan du har indstillet Prophix på din computer. På dette skærmbillede, vil du under My Tasks kunne se alle de Workflow-opgaver, som du er blevet gjort ansvarlig for eller er blevet gjort alternativ-ansvarlig for. Den alternativ-ansvarlige har ansvaret for at udføre opgaven, hvis den primære ansvarlige ikke har mulighed for det. Du åbner din specifikke Workflow-opgave ved at klikke på den under My Tasks, og Prophix vil derefter åbne den projekt-indtastningstemplate, som avanceret-brugeren eller administrator-brugeren har angivet, du skal budgettere i. Prophix-vejledning: Side 4 af 18

5 1.1 Brug af indtastningstemplates til UK90, 95, 97 projektbudgettering Som sagt, foregår selve projektbudgetteringen på aktive projektnumre i Prophix i forskellige indtastningstemplates, som er opdelt efter hvilken underkonto, der skal budgetteres på. Der findes disse to projekt-indtastningstemplates: Indtastning - Projektbudget UK 95-97_Ny Indtastning - Projektbudget UK90_Ny Hvis du har brug for at budgettere på bufferprojekter, skal du i stedet finde projektbuffer template vejledningen på Prophix hjemmesiden (Bemærk, at i projektbuffertemplaten er indtastningsdelen og overbliksdelen slået sammen i samme template). Når du har åbnet din Workflow-opgave, vil Prophix indlæse en af de to ovenstående indtastningstemplates. I øverste venstre hjørne af templaten er det muligt at se, hvilken template det er (her UK95/97-versionen): Hvis Prophix ikke indlæser den template, du mener, du skal anvende, skal du kontakte den Workflow ansvarlige på dit lokale økonomicenter (ØC). Følgende vejledning tager udgangspunkt i: Indtastning - Projektbudget UK 95-97_Ny templaten, men alt nedenstående gælder ligeledes for den anden indtastningstemplate. Prophix-vejledning: Side 5 af 18

6 I projekt-indtastningstemplatene har du mulighed for både at budgettere indtægter og omkostninger på de relevante projektnumre i kombination med den ønskede finansieringskilde, formål og analysenummer. Dette gør du ved at vælge de passende kriterier i templaten: I templaten er de relevante artsposter foruddefineret, og står ned langs Y-aksen. Tiden er desuden opdelt i måneder og år, og er listet langs X-aksen. De fremhævede kriterier ovenfor er alle de kriterier, du har mulighed for at budgettere på ved projekter. Det er meget VIGTIGT!!!, at du vælger kriterier (markerede bokse), inden du taster et beløb. Så snart, der tastes et beløb og gemmes, registrerer Prophix det tastede beløb på de kriterier, der er valgt. Kommer du til at taste et beløb på nogle forkerte kriterier og dermed kontostrenge, og derefter gemmer, er det vigtigt, at du kontakter dit nærmeste ØC og/eller de Prophix systemansvarlige fra ØA, så der ikke ligger beløb på forkerte kontostrenge. Bemærk desuden, at Prophix IKKE sletter et indskrevet tal, selvom der skiftes kriterier. Indtaster du eksempelvis et tal på projektnummer og derefter skifter projektnummer , vil det indtastede tal stadig stå på projektnummer , og vil også blive gemt på den valgte kontostreng, når du trykker på gem Valg af kriterier Der er to måder, hvorpå kriterierne kan vælges i de to projekt-indtastningstemplates: Ved hjælp af rullegardinet eller ved hjælp af søgning. Uanset hvor du står i Prophix vil det være den samme måde, der vælges kriterier på. Prophix-vejledning: Side 6 af 18

7 Hvis du anvender rullegardinet ved kriterierne, vil du få en lang liste over de medlemmer, du kan vælge at låse kriteriet til. Et medlem kunne eksempelvis være et bestemt projektnummer under kriteriet Projektnummer, eller et bestemt analysenummer under kriteriet Analysenummer. For at se listen med muligheder skal du trykke på den lille sorte trekant, som du kan finde ved hvert af kriterierne: Du kan herefter vælge en af mulighederne på listen, og kriteriet vil blive låst til dette valg. HUSK PÅ, at de muligheder, du låser kriterierne til, vil svare til den kontostreng, som du budgetterer på. Altså, låser du kriteriet til projektnummer , budgetterer du rent faktisk på den specifikke artspost i det specifikke måned og år på dette specifikke projektnummer, når du taster et tal ind i templaten. Udover rullegardinet har du mulighed for at anvende søgningsfunktionen til at finde et specifikt medlem, som du kan låse kriteriet til. For at åbne søgefunktionen skal du klikke på kriteriet altså teksten over rullegardinet. Prophix-vejledning: Side 7 af 18

8 Følgende boks kommer frem: Prophix-vejledning: Side 8 af 18

9 Det er herfra muligt at søge det kriterium frem, der skal anvendes til budgetteringen. Bemærk, at projektnumrene i denne liste kan være lettere udvisket, mens andre er fuldt ud sorte. De lettere udvisket projektnumre er dem, du ikke har adgang til, mens de sorte er dem, du har adgang til. Når du trykker på Nøgle matcher kommer der forskellige muligheder frem, der kan hjælpe dig i søgningen. Du kan vælge at søge på Nøgler, Navne eller begge en god tommelfingerregel er, at Nøgler altid ser på talværdier og Navne altid ser på tekst. Derudover har du mulighed for at vælge Match, indeholder, Starter med og Slutter med. Hvis du vælger Starter med eller Slutter med finder den de nøgler og/eller navne, som henholdsvis starter med eller slutter med det, du har søgt på. Indeholder finder alle de nøgler og/eller navne, som indeholder det du har søgt på, og hvis du vælger Match finder den kun præcist det, du har søgt på. For at søge, skal du skrive tallet eller navnet ind på det medlem under kriteriet, du søger efter. Husk kun at trykke på Enter og IKKE trykke på OK, når du søger. I vores eksempel vil jeg finde medlemmet under kriteriet Projektnummer hvilket dermed låser kriteriet Projektnummer til projektnummeret i templaten. For at gøre dette, søger jeg på med Nøgler og Match valgt og får følgende billede frem, når jeg trykker på Enter : Prophix-vejledning: Side 9 af 18

10 er nu fundet, og jeg kan blot vælge det ved at markere det og trykke på OK. Boksen vil derefter lukke, og projektbudgetteringstemplaten vil blive låst til projektnummer og vise de tal, der allerede er budgetteret på den specifikke kontostreng, der nu fremkommer med projektnummer (og analysenummer, finansieringskilde, formål, osv.): Prophix-vejledning: Side 10 af 18

11 Som sagt, husk på at du nu indtaster tal for den specifikke kontostreng, der bliver dannet af de forskellige kriterier. I vores eksempel vil du derfor indtaste på: Analysenummer: 00000: Intet analysenr. Finansieringskilde: 00: Aalborg Formål: 0000: Driftsmidler Projektnummer: : Phd Isaac K. Arthur Derfor er det vigtigt at vælge den korrekte kontostreng dannet af de ovenstående valgte kriterier inden du begynder at skrive tal i templaten Tjek af stamdata for projektet I indtastningstemplatene har du altid mulighed for at tjekke det stamdata, som Prophix har gemt for det pågældende projekt. Dette gøres ved at højre-klikke på Projektnummer kriteriet og vælge Show Member Definition eller Vis medlemsdefinition : Følgende vindue kommer frem, hvori det er muligt at læse de stamdata, som Prophix har gemt på et givent projekt, som f.eks. Medfinansieringsprocent, overheadprocent og projektnummerets tilknyttede omkostningssted bemærk at denne information kommer fra ØSS, hvorfor projektstamdata skal rettes i ØSS, hvorefter det bliver ændret i Prophix dagen efter: Prophix-vejledning: Side 11 af 18

12 1.1.3 Indtastning af beløb Det anbefales, at der indtastes beløb i projektbudgetteringstemplaten på følgende 3 måder: 1. Indtastning af konkrete beløb i de enkelte måneder 2. Indtastning af et beløb for året med ligelig fordeling i 12 måneder 3. Indtastning af et beløb på baggrund af sidste års realiserede forbrug Den første måde er at taste et beløb direkte i de enkelte måneder. Husk at vælge den korrekte kontostreng først, og derefter tastes direkte i cellerne for de enkelte måneder ved at markere den bestemte celle, skrive et tal og trykke på Enter. Prophix regner selv årstotalen ud på de forskellige omkostninger og indtægter. Den anden måde, der kan fordeles beløb på, er at ved at placere et beløb i års-totalen og lade Prophix fordele beløbet ligeligt i årets 12 måneder. Husk først at vælge den korrekte kontostreng, og derefter tastes et totalbeløb for hele året i års-totalen ved at markere denne celle, skrive et tal og trykke på Enter. Derefter vil Prophix vise følgende boks: Prophix-vejledning: Side 12 af 18

13 Vælg her Fordel ligeligt og tryk på OK. Prophix vil derefter fordele beløbet ligeligt henover årets 12 måneder: Den tredje måde er at indtaste et beløb, der fordeles henover årets måneder på baggrund af tidligere års realiserede data. Husk først at vælge den korrekte kontostreng, og derefter tastes igen et beløb for hele året i årstotalen. Prophix vil derefter åbne følgende boks: Prophix-vejledning: Side 13 af 18

14 Her vælges Fordeling baseret på data i, og du indstiller den kontostreng, du vil fordele på baggrund af: Husk at indstille hele kontostregen herunder og sørg for, at der findes tal på den kontostreng, du vælger. Hvis du er i tvivl om dette, kan du eventuelt anvende en Ad hoc analyse til at undersøge dette. Ad hoc analyser bliver gennemgået i Vejledning: Brug af Ad hoc analyse. Tryk derefter på OK, og herefter fordeles dit budgetterede årstotal som de realiserede data ligger i ovenstående valgte kontostreng. Såfremt der ikke ligger realiseret data på den valgte kontostreng, kan Prophix ikke fordele dine budgetterede data, og i stedet må du anvende en af de to andre ovenstående metoder til at fordele beløbet enten ligeligt eller månedsvis. Du har desuden mulighed for at lave en cellekommentar og en eller flere linjedetalje(r), hvilket du kan læse mere om i Prophix vejledningerne hertil. Prophix-vejledning: Side 14 af 18

15 1.2 Brug af overbliksrapporter til UK90, 95, 97 projektbudgettering Når du har tastet et beløb via én af de tre ovenstående metoder, trykker du derefter på gem knappen i templaten for at gemme din indtastning: Det vil derefter være muligt for dig at se resultaterne af dine indtastninger i de to projektoverbliksrapporter på den samme kontostreng, som du har indtastet på: Prophix-vejledning: Side 15 af 18

16 Bemærk at Prophix viser en sum for arterne 14 og 15, hvorfor du vil se et samlet beløb af dine indtastninger i indtastningstemplaten: Du vil desuden kunne summen af arterne 35, som fra og med 2017 vil blive indlæst fra Investeringsmodulet i Prophix (i 2016 skal budgetændringer på 35xxxx arterne tastes i indtastningstemplaten): Derudover udregner Prophix selv et eventuelt Overhead-beløb og/eller et eventuelt Medfinansieringsbeløb på projektet alt efter hvad der er angivet i projektets stamdata fra ØSS. Hvis projektet er et UK95/97 projekt, vil Prophix også udregne en automatisk genereret indtægt (ved UK90 projekter skal denne indtægt tastes i indtastningstemplaten på de relevante indtægtsarter): Prophix-vejledning: Side 16 af 18

17 Til sidst viser overbliksrapporten de forskellige frikøb, som er indlæst på dit projekt fra dine indtastninger i RES, og som medtages i projektets omkostninger: Opdateringen fra indtastningstemplate til overblikrapport sker i samme øjeblik, du trykker på gem i indtastningstemplaten. Du burde derfor kunne se resultatet af dine indtastninger med det samme i overbliksrapporterne. Prophix-vejledning: Side 17 af 18

18 VIGTIGT!: Når du trykker på gem i indtastningstemplaten, er dine indtastede tal gemt i Prophix. HUSK derfor at slette dine indtastninger i indtastningstemplaten og at gemme dine ændringer, hvis dine indtastninger er forkerte. Ellers vil dine indtastninger blive medregnet i projektopfølgningsrapporten og konsolideringsrapporterne (og videre i Qlikview s rapporter), og vil forstyrre dit samlede budget, hvis tallene er forkerte. Hvis du allerede har overbliksrapporten åben på samme kontostreng som i indtastningstemplaten, når du gemmer i indtastningstemplaten, kan du opdatere overbliksrapporten ved at trykke på Refresh knappen: Skift af kriterier i dimensionerne fungerer på samme måde som ved indtastningstemplatene enten via rullegardinet eller via søgefunktionen, som forklaret ovenfor ved indtastningstemplatene. Desuden fungerer visning af projektets stamdata også på samme måde. Husk på, at når du projektbudgettere, har du mulighed for at se dine samlede budgetterede tal eller budgetterede tal for individuelle projekter på henholdsvis UK 90, 95 og 97 ved at gå ind i projektopfølgningsrapporten. Denne rapport opdaterer i samme interval som konsolideringsrapporterne, hvorfor du kan se dine indtastede tal fra indtastningstemplaten kl. hel og halv for indeværende budgetår og næste budgetår. De specifikke opdateringstidspunkter står i bunden af både indtastningstemplatene og overbliksrapporter, og er desuden forklaret i vejledningen: Prophix opdateringstidspunkter. Du kan desuden læse mere om projektopfølgningsrapporten i vejledningen: Brug af projektopfølgningsrapporten, og du kan læse mere om konsolideringsrapporterne i vejledningen: Brug af konsolideringsrapporterne. Prophix-vejledning: Side 18 af 18

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun for Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau. PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Prophix investeringsbudget til budget 2017

Prophix investeringsbudget til budget 2017 Revideret af ØA i januar 2017 Prophix investeringsbudget til budget 2017 Målgruppe for denne vejledning: Ansatte på niveau 1 i økonomiafdelingen (ØA) som har ansvar for processen omkring budgettering og

Læs mere

7. Lønbudgettering. 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype. 7.2 Redigering af løn

7. Lønbudgettering. 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype. 7.2 Redigering af løn 7. Lønbudgettering 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype Når man har oprettet et stillingskort, så bliver der autogenereret en løn pr. år i det 5-årige vindue, som er åbent. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset

Læs mere

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram Brugsanvisning til AF Storstrøms Lønstyringsprogram Januar 2002 Copyright 2002 AF Storstrøm og Peter Heinesen Mail: heinesen@cool.dk 1. Formål Det primære formål med programmet er at muliggøre automatiske

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Brugermanual Driftsbudget, Workflow, Ad Hoc & konsolidering PROPHIX11

Brugermanual Driftsbudget, Workflow, Ad Hoc & konsolidering PROPHIX11 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

sådan gør du... [opret jobagent]

sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] udvidet Opret jobagent udvidet udgave Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Indstillinger af ØS LDV

Indstillinger af ØS LDV Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere

Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere Indholdsfortegnelse Hvad er OK s flådestyring?... 1 Administrer flådestyring... 2 Ny medarbejder... 3 Administrer medarbejder... 4 Foretag muligheder

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere