Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale"

Transkript

1 Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen

2 Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for det danske samfund Hvad er udviklingspotentialet? Den aktuelle situation i dansk landbrug Landbrugskrisen rammer individuelt De dygtigste viser vejen Finanskrise, Kreditklemme og "Det nye normale" Er der en sund rentabilitet og likviditet, så er der også finansiering! Tre gode råd Afslutning 2

3 Sådan ser vi på dansk landbrug God uddannelsesmæssig baggrund Dygtige driftsledere Stor tilpasningsevne Mange fremtidsorienterede produktionsenheder Produktion af kvalitetsprodukter, høj fødevaresikkerhed og leveringssikkerhed Velorganiseret erhverv Veludviklet rådgivningstjeneste Ejerskab i stærke afsætningsselskaber Men også: Stram regulering Højt omkostningsniveau Lavt indtjeningsniveau Høj gæld 3

4 Dansk landbrugs betydning i samfundsøkonomien Historisk stort eksporterhverv og væsentlig del af dansk økonomi Stadig stor betydning for dansk økonomi Stabiliserende for dansk økonomi under krisen Fødevareklyngen Eksporterede i 2010 for 110 mia. kr. svarende til ca. 20 % af Danmarks vareeksport Beskæftiger i alt ca , heraf ca som lønmodtagere Eksportpotentiale anslås til 150 mia. kr Især stort potentiale til Kina og andre vækstlande 4

5 Flere sultne - og købedygtige - forbrugere Klip fra Middelklasseplaneten, Nordea Invest,

6 Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for det danske samfund Hvad er udviklingspotentialet? Den aktuelle situation i dansk landbrug Landbrugskrisen rammer individuelt De dygtigste viser vejen Finanskrise, Kreditklemme og "Det nye normale" Er der en sund rentabilitet og likviditet, så er der også finansiering! Tre gode råd Afslutning 6

7 Dansk landbrug er hjemligt ramt af den værste krise i 30 år Store udsving i priser på in- og outputprodukter Svage bytteforhold i animalsk produktion Høj gæld og store kapacitetsomkostninger Høj risikoprofil - stor følsomhed Aggressiv finansieringsstruktur Store og fortløbende investeringsprojekter Stor vilje til vækst For vækstens skyld eller for at nå et mål? 7

8 Driftsresultater for alle heltidsbrug Kilde: Landbrug & Fødevarer, september

9 Landbrugets brutto og netto-investeringer i faste aktiver, mia. kr. (2005-priser) Mia. kr * Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer Kilde: Danmarks Statistik og L&F s egne fremskrivninger på basis af midlertidige regnskabsresultater 9

10 Omsætning af landbrugsejendomme 10 Kilde: Statistikbanken

11 2011k3 2011K1 2010K3 2010K1 2009K3 2009K1 Kilde: Statistikbanken 2008K K1 2007K3 Landbrugets bank- og realkreditgæld ll mdkk K1 2006K3 2006K1 2005K3 2005K1 2004K3 2004K1 2003K3 2003K1 2002K3 2002K1 2001K3 2001K1 2000K3 Kvartal Realkredit Bank

12 Forventede driftsresultater pr bedrift for heltidsbedrifter og for bedste tredjedel 12

13 Landbrugets strukturelle udfordringer Rammebetingelser Fra jord til bord Der er en ganske betydelig gæld Og den skal serviceres, hvis udvikling skal finansieres Genskabe en tilfredsstillende indtjening i erhvervet Alle skal løftes til niveauet for den nuværende bedste 1/3 Får landbruget glæde af det stigende fødevareforbrug? Fokus på kernedriften Kan processer og management forbedres? Optimere driftsøkonomien (omkostninger ikke kun effektivitet) Ledelsens set up skal følge udviklingen af bedriften 13

14 Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for det danske samfund Hvad er udviklingspotentialet? Den aktuelle situation i dansk landbrug Landbrugskrisen rammer individuelt De dygtigste viser vejen Finanskrise, Kreditklemme og "Det nye normale" Er der en sund rentabilitet og likviditet, så er der også finansiering! Tre gode råd Afslutning 14

15 Det nye normale for de finansielle markeder Den 15. september 2008 gik Lehman Brothers konkurs Under parolen aldrig mere implementeres i disse år ny regulering Bankerne som buffer i økonomierne Nødvendigt at trimme omkostningerne, brugen af kapital og indtægterne Prisen på penge er steget I Danmark har vi yderligere en finesse bankpakkerne Finanskrisen er nu afløst af (stats)gældskrisen et stabilt finansielt system forudsætter stabile stater 15

16 Det nye normale Det nye normale dækker over de forskellige initiativer til øget regulering, der er igangsat for at imødegå en ny finanskrise Alle banker påvirkes Dyrere funding Reglerne for bankerne skærpes Strammere likviditetskrav Øgede omkostninger for bankerne skærper kravet til deres lønsomhed Krav om mere og bedre kapital 16

17 Den finansielle sektor befinder sig i et dilemma den rigtige balance skal etableres Investorer, rating-bureauer og analytikere skal have tillid til bankens forretningsmodel En robust og konkurrencedygtig forretningsmodel er en forudsætning for høj lønsomhed og adgangsbillet til kapital og attraktiv funding Finansiering bliver dyrere for alle brancher Mere robuste banker er en forudsætning for at fremskaffe den finansiering, som kreditværdige kunder efterspørger for at sikre rollen som vækstmotor i samfundet 17

18 Er der eller kan der komme en kreditklemme? Aktuelt er svaret generelt nej Efterspørgsel efter gæld er lav Mange virksomheder mangler indtjening mere end gæld Kan gældskrisen forårsage en kreditklemme? Måske. Det afhænger blandt andet af Staternes evne til at få gældskrisen under kontrol Principper i ny lovgivning Dosering og timing i ny lovgivning 18

19 Rammebetingelserne er under forandring for alle brancher Den økonomiske udvikling har skabt et nyt langtidsscenarie med lavvækst Høj volatilitet: Råvarepriser, renter, aktiekurser og fragtrater Det stiller krav om større buffer i virksomhedernes økonomi Vinderne bliver de tilpasningsparate virksomheder og landbrug der har En robust forretningsmodel, der afspejler nye tider Et solidt finansielt fundament med stærk indtjening Fokus på kapacitets- og omkostningstilpasninger Blik for open windows Øjnene på vejen, frem for i bakspejlet 19

20 Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for det danske samfund Hvad er udviklingspotentialet? Den aktuelle situation i dansk landbrug Landbrugskrisen rammer individuelt De dygtigste viser vejen Finanskrise, Kreditklemme og "Det nye normale" Er der en sund rentabilitet og likviditet, så er der også finansiering! Tre gode råd Afslutning 20

21 Lånemulighederne for dansk landbrug Aktuel lavkonjunktur i landbruget og udsigt til større usikkerhed påvirker kreditkvalitet og finansieringsmuligheder for den enkelte Realkreditfinansiering af bygningsinvesteringer kan være begrænset af faldende ejendomspriser Faldende ejendomspriser kan vanskeliggøre skift af realkreditinstitut og måske dermed også bank Landmand og finansieringskilde kan være gensidigt fastlåst Egenfinansiering tilvejebringes fra opsparet driftsoverskud frem for (realkredit-) belåning af friværdi Bankfinansiering er påvirket af den nye regulering, men med finansieringskraft i systemet Vækstkaution reducerer risiko og kapitalbinding 21

22 Hvad lægger Nordea vægt på, når vi finansierer projekter? Den eksisterende bedrift er veldrevet og med et resultat der står mål med indsatsen (kapital og risiko) Der er en klar strategi for bedriftens udvikling Bedriften besidder de nødvendige (ledelses-)kompetencer Gennemarbejdet og troværdigt beslutningsmateriale Sund økonomi i projektet og for bedriften som helhed Investeringer skal isoleret set udvise et positivt drifts- og likviditetsmæssigt resultat Gensidig tillid Kort sagt at vi betrygges i at fremmedfinansieringen kan serviceres 22

23 Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for det danske samfund Hvad er udviklingspotentialet? Den aktuelle situation i dansk landbrug Landbrugskrisen rammer individuelt De dygtigste viser vejen Finanskrise, Kreditklemme og "Det nye normale" Er der en sund rentabilitet og likviditet, så er der også finansiering! Tre gode råd og afslutning 23

24 Tre fokuspunkter fremadrettet - udover høj effektivitet og god driftsledelse Når udsvingene i indtjeningen bliver større, kræves der en større buffer i økonomien Der kan ikke budgetteres lige så vækstmæssigt ambitiøst, som når indtjeningen er stabil Når bedriften vokser, skal indtjeningen vokse med Følger indtjeningen ikke volumen, bliver man sårbar i perioder med lavkonjunktur Økonomien i virksomheden skal være baseret på en sund primær drift Der er sammenhæng mellem stort afkast (eller lav finansieringsydelse) og risiko 24

25 Afrunding Der er udfordringer for dansk landbrug Men også et stærkt fundament Bedrifternes potentialer skal fortløbende analyseres og udnyttes Verdens befolkningsudvikling åbner nye muligheder Det nye normale gør finansiering dyrere og konjunkturerne kan gøre finansiering vanskeligere end i årene op til 2007 Men det har også vist sig, at da var det for let og billigt Udvikling og vækst skal bygge på en sund driftsøkonomi Balance mellem indsats og risiko på den ene side og afkast på den anden Fremtiden skal grundlægges på lønsomhed både i landbruget og i den finansielle sektor Nordea finansierer den dygtige landmand (virksomhedsleder) Baseret på en solid platform og professionelt samarbejde 25

26 Tak for opmærksomheden Anders Jensen

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere