DANSK MASKINHANDLERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MASKINHANDLERFORENING"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/ AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/ LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/ MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2014 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE DM-NETVÆRKSGRUPPER 2013/ BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE BRANCHEAFTALER BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2013/ ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2013/ CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION DM-ARBEJDSGIVER SAMA og DA PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK DM I BEDSTE LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLÆRLING DM-JUBILÆUMSLEGATER DM-AKADEMI OG DM-KURSER MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE SEKRETARIATET AFSLUTNING... 62

2 2

3 3 DANSK MASKINHANDLERFORENING Sommeren er veloverstået, med en nem og hurtig høst (for nem fristes man til at sige ). Høsten er eksamenstid for vores kunder! Selvom meget er ændret i dansk landbrug og det i dag er en kompleks størrelse, hvor der ikke længere er meget Morten Korch over det, så er høsten stadig årets højdepunkt. Det er her landmanden ser resultatet af den forudgående indsats. Det er også en travl tid for maskinhandleren med høstvagt, ekspreslevering af reservedele og stressede kunder. Især sidstnævnte kan stille store krav til medarbejdernes konflikthåndtering, og som maskinhandler er det vigtigt at sikre, at medarbejderen psykisk er klædt på til at kunne håndtere disse situationer. I Dansk Maskinhandlerforening (DM) er vi opmærksomme på dette, og tilbyder kurser i konflikthåndtering. Det er gået fornuftigt i DM. Vi har positiv medlemstilgang og der er gang i mange spændende tiltag. Maskinforretningerne udvikler sig og bliver mere divergerede. Der bliver således større forskel på lille og stor. Den generelle strukturudvikling i branchen følger nogle år efter landbrugets. Der bliver større forskel på maskinhandlerne i størrelse og professionalisme. Samtidig bliver deres kundeunderlag mindre, da der bliver færre og større landbrug. Branchen er i udvikling. Man sælger de samme varer, men det er meget forskellige typer ydelser virksomhederne efterspørger fra DM. DM skal derfor kunne differentiere sine ydelser og produkter, så de passer til alle typer medlemmer. Brancheforeningen er en efterspurgt vare, og der er et behov og eksistensberettigelse for DM. Der er en generel god tilfredshed med DM s ydelser når medlemmerne spørges. Specielt i slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 var der generel fremgang og optimisme at spore i branchen. Traktorsalget så fornuftigt ud, hvis man ser på de forrige års gennemsnit. Salget af redskaber og vogne gik godt, og der var travlt på værkstederne og reservedelslagerene. Maskinhandlerne er ovre krisen Den hårde opbremsning særligt i landbrugets aktiviteter i 2008 og de følgende år gik hårdt ud over mange danske maskinhandlere. De måtte gennem en hård trimning for at få sund økonomi tilbage i deres virksomheder men nu tyder det på, at de igen er ved at være på ret kurs. DM har lavet en analyse af medlemsvirksomhedernes årsregnskaber for 2013 (117 ud af 135 medlemmer) og det viste sig, at knap 80 % fik overskud. Det er meget positivt, og det kan vi tillade os at være stolte over. Det viser også, at langt de fleste maskinhandlere har pondus til at blive i markedet og fortsat yde kunderne en god service til fordel for kunderne. Fremgangen i det økonomiske resultat for maskinhandlerne gælder for hele landet og alle størrelser forretninger - både de store, de mellemstore og de mindre tjente penge. Bliver i markedet som partnere Det er altid bedst at handle med sunde virksomheder, som både er der nu og i årene fremover som partner for kunderne. Som det ser ud nu, kan vi fortsat regne med, at vores medlemsvirksomheder er klar til at tage sig godt af deres kunder. De nuværende lavere priser på afgrøderne anser vi ikke som en tilbagevenden til de tunge år med finanskrise. Vi skal bare vænne os til, at priserne vil have større udsving, fordi de afspejler verdensmarkedet i den omskiftelige verden, vi har. Det gælder også prissætningen

4 4 på landbrugets produkter. Men produkterne vil der blive stadigt mere brug for med stigende velstand og en øget verdensbefolkning. Vi kan kun opfordre til, at der skal konsolideres i gode tider til de dårligere tider. Medarbejderne kan dygtiggøre sig Drift af en moderne maskinforretning stiller store krav til medarbejdernes kunnen. De skal både være der, når kunderne har brug for det og have et stort knowhow omkring kundernes maskiner. Maskinerne har langt mere elektronik og hydraulik, og det skal montørerne have et indgående kendskab til for at lave en effektiv service. Den viden får medarbejderne ikke ved at prøve sig frem, men ved at være på kurser hos leverandørerne eller på de tekniske skoler. Når maskinhandlerne kører godt rent økonomisk, er der også mere plads til at give medarbejderne ny viden, som kommer kunderne til gavn. Vores kunder bliver mere professionelle og stiller større krav. Dem er vi klar til at møde! En attraktiv branche for nye ejere Ligesom tilfældet er i landbruget, er ejerkredsen inden for maskinhandlerne til den ældre side. En tredjedel af vores medlemmer er over 60 år, og de skal i de kommende år se sig om efter en måde at generationsskifte på. Konstateringen af, at et stort flertal af maskinhandlerne i Dansk Maskinhandlerforening igen har overskud, bør derfor også afføde en vis interesse for at etablere sig i branchen. Der er mange måder at komme ind i branchen på som ejer. En del af de kommende ejere er allerede ansat i virksomhederne og kommer ind i et glidende generationsskifte med den nuværende ejer. Andre kommer udefra og ser mulighederne. Uanset, hvorfra og hvordan nye ejere nærmer sig branchen, er der altid hjælp at hente hos Dansk Maskinhandlerforening. ÅRET I BRANCHEN Året 2013/2014 har også været præget af optimisme. Vores kunder, landmændene, har været mere optimistiske. Kornprisen har været fornuftig, mælkeafregningen lå i gennemsnit forholdsvis højt og kornhøsten har været over middel. Årets dyrskuer kan også melde om

5 5 positiv stemning, med rekordmange besøgende og rigtig mange maskiner på udstillernes stande. Agromek 2014 er udsolgt, og med undtagelse af en enkelt er alle traktormærkerne med igen. Alt sammen noget, der vidner om, at vi er kommet ud på den anden side og at det sagte, men sikkert, går frem med spæde skridt. Dansk Landbrug er nået der til hvor det, ud over det økonomiske, er politik og forskning som skal åbne op for mere produktion og rammevilkår. De politisk fastsatte N-normer er en stor barriere for både kvantitet og kvalitet især i kornproduktionen. Vores kornudbytter ligger under vores nabolandes og kvaliteten er faretruende lav. Især dette års kornhøst (udbytteindeks 105) har vist et meget lavt proteinindhold. Det er et problem når et erhverv ikke kan konkurrere på lige vilkår og her skal der politisk vilje og handling til. Men der er desværre ikke mange stemmer i at være gode venner med landbruget og følgeerhverv. I 2013/2014 er der inden for forskningen sket nogle interessante fremskridt. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug forsker bl.a. i dansk planteproduktion. De konkluderer, at der er stort perspektiv i fokuseret dyrkning af såkaldte grønne biomasser. Udgangspunktet er, at vækst basalt set udgøres af ingredienserne næringsstoffer, sol og vand som så omsættes til biomasse. Desto bedre en plante er til det, desto mere vokser den. Den mest dyrkede afgrøde herhjemme er korn, og den er faktisk meget dårlig til at udnytte disse faktorer. Den modner jo af sidst på sommeren hvor der faktisk er optimal sammensætning af vand og sollys. Ved at dyrke f.eks. flere græsser kan vi udnytte vækstsæsonen meget bedre og få mere optimal udnyttelse af gødning og dermed opsamling af N. Kan vi så udnytte disse græsafgrøder til energi etc. er man nået meget langt i relation til klima, miljø, energi og fødevareforsyning. Det er forskning og landvindinger som dette, der er med til at gøre dansk landbrug så perspektivrigt og derigennem skabe vækst og udvikling også for leverandørerne til dansk landbrug. Lidt om fremtiden Træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og vi skal heller ikke være jubeloptimister. Man er selv herre over de interne linjer i virksomheden og at den er toptrimmet og velkonsolideret. Men man er selvfølgelig ikke herre over hvordan situationen er hos kunderne i dette tilfælde landbruget. Som i det førnævnte beskrevne, så har der været en positiv udvikling for dansk landbrug i de senere år. Man kommer fra et lavt udgangspunkt, men alligevel. Hvis vi f.eks. kigger på udviklingen i mælkeprisen over de seneste par år, har den jo været i en voldsom positiv udvikling. Fra cirka 2,15 kr. i 2009 til rekordhøje 3,30 kr. her i Prisprognosen for 2015 forudsiger en afregningspris på cirka 2,65 kr. Dommedagsprofetier er der nok af, men et faktum er det dog, at en del mælkeproducenter vil komme under pres i Der er meget stor spredning i resultaterne mellem de bedste og de dårligste af professionelle mælkeproducenter. Den bedste halvdel vil fortsat tjene penge, men hovedproblemet er, at der ikke er noget at tære på.

6 6 En yderligere ubekendt faktor er den russiske importembargo som følge af urolighederne omkring Ukraine. Dette fører til negativt prispres på danske landbrugsprodukter. Svineproducenterne er også under pres og vil fortsat være det i Den aktuelle notering på cirka 10,20 kr. er ikke nok til, at den gennemsnitlige svineproducent kan tjene penge. Diskussionen omkring den løbende udflytning af Danish Crown er også med til at understrege situationens kompleksitet. De danske planteavlere har oplevet meget gode tider. Kornprisen har været historisk høj men er nu faldet til under break-even. Det betyder, at man lige nu ikke kan tjene penge på at drive et gennemsnitligt dansk planteavlsbrug. Men overordnet skal vi simpelthen vende os til, at der vil være større udsving i afregningspriserne end vi har været vant til. Verdensmarkedet er blevet mere volatilt med stor forskel på top og bund og med kraftige svingninger hen over et år. Fremadrettet er der en stor udfordring med landbrugets gæld. Over det seneste årti er landbrugets gæld fordoblet men produktiviteten er den samme. Samtidig er en stor del af gælden finansieret med rentetilpasningslån, hvilket gør det til et meget rentefølsomt erhverv. Renten er i skrivende stund historisk lav, men at den kommer til at stige på et tidspunkt det er sikkert. Den overordnede positive tendens vi bør fokusere på er, at der i årene fremover vil være kraftigt stigende efterspørgsel på fødevarer, da verdens befolkning er i kraftig vækst. Der bliver flere munde der skal mættes og dermed stiger efterspørgsel efter fødevarer som vi er en af verdens absolut førende producenter af. Det skal vi glæde os over og være stolte af. Strukturudviklingen i dansk landbrug fortsætter, men det er stadig samme areal som dyrkes. Salg til private Når vi snakker om vores kunder, skal vi ikke glemme den private forbruger. Salget til private er i kraftig stigning, og hos en del maskinhandlere udgør det en ikke uvæsentlig del af omsætningen. Salg til private er anderledes end salg til erhvervsdrivende, det ved vi alle. Men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale i at være den professionelle og seriøse leverandør af havetraktorer, motorsave og andet lignende materiel som modpol til detailhandlens lemfældige håndtering af førnævnte maskineri, som var det en liter mælk. Husk at konsolidere Bliver 2014 et fornuftigt år, skal herfra lyde en opfordring til at konsolidere virksomheden, og lægge penge til side eller nedbringe kassekreditten. Netop positivt cash-flow er noget bankerne fokuserer meget på og vil have endnu mere fokus på fremover. Faktisk kan banken have mere fokus på dét, end på om mange har en fornuftigt indtjening på den korte bane. Negativt cash-flow kan lukke selv sunde virksomheder som faktisk tjener penge. Pas på de IT-kriminelle! Når vi nu er ved det med bankerne og pengene Så er et andet vigtigt område, dog knap så sexet, den kære netbank. Ikke noget vi går og skænker mange tanker i ugens løb, men der er et meget vigtigt element man som virksomhedsejer skal være opmærksom på. Er der kriminelle som begår netbank-indbrud og stjæler ens penge, er man som forbruger og privatperson beskyttet af banken som dækker tabet. Men som virksomhed skal man selv

7 7 dække tabet, og det kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte virksomhed. Så har du ikke allerede gjort det, så kontakt din bank eller forsikringsselskab hurtigst muligt, og tegn en forsikring mod netbank indbrud. VERDEN OMKRING OS Hvis vi kigger på den generelle konjunkturudvikling, herunder udvikling i nationaløkonomien, er der i 2013/2014 generelt ved at komme gang i dansk økonomi, og specifikt går det bedre for dansk landbrug, hvilket bør have en positiv afsmittende effekt på maskinhandlerne. Denne effekt vil dog ikke vise sig på meget kort sigt, da der er nogle huller, som skal fyldes op før penge igen kan frigives til investering i maskineri. Men på mellemlangt sigt bør det løsne op. (Helt aktuelt er afregningspriserne dog under pres). Kundernes købekraft bør dog på sigt være i bedring, og for landbruget specifikt forventes det, at den vil stige i de kommende år. Generelt vil fødevareerhvervet være attraktivt. Den generelle prisdannelse på maskinmateriel styres jo af udbud og efterspørgsel. Vi ser dog en tendens til, at prisen på brugte maskiner er faldende og vil i de kommende år være faldende som følge af massiv overkapacitet og prispres fra nærmarkederne. Inflationen er forholdsvis lav på ca. 1 % og forventes fremadrettet at ligge på ca. 1 % om året i. Befolkningstilvæksten har været moderat og forventes ligeledes at være moderat i de kommende år. Udviklingen i produktivitet i 2013/2014 er stigende og vil for erhvervslivet være kraftigt stigende i de kommende år. For maskinhandlerbranchen specifikt er øget produktivitet en udfordring, og som udgangspunkt vil en bedring kun komme i kraft af udefrakommende pres. Det offentlige forbrug og investeringer i infrastruktur vil være stigende bl.a. Femernforbindelsen. Her skal der bruges materiel, og det vil have en positiv effekt på efterspørgslen. Renteniveauet er lavt og forventes fortsat at være lavt når man kigger fremad, men selvfølgelig stigende. Politiske faktorer Den førte erhvervs-, finans- og skattepolitik er i øjeblikket erhvervsvenlig, og det er generelt fornuftigt at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Men de stadigt stigende (miljø)krav til landbruget er en udfordring, som vil have en negativ afsmittende effekt på maskinhandlerne. Dette kan understrege behovet for en mere aktivistisk politisk profil for DM. Kulturelle og sociale faktorer Folk søger væk fra landet og ind i byerne, og visse områder bliver decideret affolket. Dette stiller store krav til rekruttering af nye medarbejdere, da rekrutteringsgrundlaget bliver mindre. Udviklingen i værdinormerne gør også, at vores branche i forvejen ikke er sexet. Gode nye tiltag inden for uddannelsessystemet er den nye EUX-uddannelse, som kan være medvirkende til, at gøre branchen mere attraktiv.

8 8 Internationale forhold Den økonomisk integration i Europa går frem med hastige skridt, og som følge deraf er yderligere handelsbarrierer nedbrudt. Samtidig bliver konkurrencen hårdere som følge af flere aktører. Her tænkes specifikt på brugt materiel. Der er øget behov for brugte maskiner i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Polen og Rusland bliver mere etablerede markeder. Genrejsning af f.eks. krigsramte nationer er et interessant alternativ. Generationsskifte En klog mand sagde engang, at det er svært at spå især om fremtiden! Det vi dog ved med sikkerhed er, at en tredjedel af vores medlemsvirksomheders ejerledere er over 60 år. Det er ikke en isoleret problemstilling for maskinhandlerbranchen. Revisionsfirmaet Deloitte estimerer, at over de næste år skal mere end danske virksomheder generationsskiftes. Derfor har DM intensivt fokus på at understøtte processen med generationsskifter som uundgåeligt kommer de næste par år. DM har derfor afholdt en række informationsmøder vedr. generationsskifte baseret på 2 moduler over to eftermiddage. Der har været stor interesse fra medlemmerne og vi vil fortsat sætte emnet højt på dagsordenen. DM-MØDER 2013/2014 I 2014 blev der afholdt DM-chefmøder for ejerledere og direktører i Kolding, Viborg, Sorø og på Bornholm. Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlemsvirksomheder. Håndtering af nutidens børn & unge Kapitalfremskaffelse Nyt fra Erhvervsskolerne Aars Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening Æresmedlem I forbindelse med DM-generalforsamlingen november 2013 udnævnte vi et nyt æresmedlem.

9 9 Hans Holm nyt æresmedlem i Dansk Maskinhandlerforening For første gang i 15 år blev der udnævnt et æresmedlem, og æren gik til Hans Holm, der er tidligere formand, og som også i en periode var vicepræsident for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere CLIMMAR. Det hører absolut ikke til det ordinære, når Dansk Maskinhandlerforening udnævner et æresmedlem. Derfor kom det også som en stor overraskelse for alle ud over de få, der havde taget beslutningen, da maskinhandler Hans Holm, Tinglev, blev udnævnt til den flotte titel. Det skete på foreningens generalforsamling torsdag 21. november 2013 i Fredericia, og selv for den nyudnævnte var det en overraskelse af de helt store. Vi vidste, at han kom, fordi han altid er med til vores generalforsamlinger og er vores valgte revisor, forklarede Jens-Aage Jensen, nuværende formand for foreningen. Det var også ham, der stod for udnævnelsen foran 95 medlemmer af foreningen plus en række gæster på generalforsamlingen. Et særligt virke Et æresmedlem af Dansk Maskinhandlerforening kan ifølge foreningens vedtægter kun udnævnes af en enig bestyrelse og gives til en person, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved at have virket for foreningens eller maskinhandlerbranchens interesser. På den baggrund sagde Jens-Aage Jensen blandt andet dette: - Kære Hans Holm, i de mange år, jeg har kendt dig, har jeg altid sat stor pris på dine fine menneskelige egenskaber. Du er altid imødekommende og altid parat til at hjælpe, når man har brug for det. Jeg ved også, at mange har nydt godt af din hjælpsomhed. Tak for det. Formanden understregede også, at Hans Holm altid spreder lys og varme i sit virke. Foto: Jens-Aage Jensen og Hans Holm ved overrækkelsen af hæderen som æresmedlem, der tilfaldt sidstnævnte efter manges års aktivt virke i Dansk Maskinhandlerforening og Climmar.

10 10 Altid aktiv med gode forslag Det var ikke kun de menneskelige egenskaber, Hans Holm fik anerkendelse for. Han blev også hædret for at være aktiv med gode ideer i flere sammenhænge. Nu om stunder først og fremmest på vores generalforsamlinger. Mange tillidsposter Hans Holm blev valgt til kredsformand i 1986 og i 1990 blev han valgt ind i forretningsudvalget for Dansk Maskinhandlerforening. I 1993 valgte kollegaerne i bestyrelsen ham til formand for hele foreningen, og den post havde han frem til Som formand for sine kollegaer blev Hans Holm også valgt til bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere, Climmar, hvor han opnåede at blive vicepræsident. Denne post besad han frem til I en længere årrække har Hans Holm også været revisor for Dansk Maskinhandlerforening, og det er han for mindst et år endnu efter et genvalg på generalforsamlingen AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014 I 2013 blev der i alt registreret nye traktorer. Dette er 694 flere traktorer i forhold til 2012, hvor der blev registreret Dette er en stigning på 38,3 %. I nedenstående skema er der for 2014 tale om perioden januar-august. Det er dermed ikke hele året, men år-tildato tal Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden (rød: Januar-august). Kilde: ND.

11 Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned Kilde: ND Mejetærskersæsonen i perioden til Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 274 til 238, svarende til et fald på 36 styk. Dette svarer til et fald på 13,1 % Mejetærskersalg i sæsonerne Mejetærskersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere i perioden Kilde: ND

12 12 Finsnittere sæson i perioden til Der er ikke kommet nok data til at kunne konkludere salget i perioden til Det tyder desværre på, at salget af finsnittere ikke har opnået tidligere tiders niveau. I stedet vises salget for perioden , hvor der i perioden var sket en fremgang i salget på 13,6 %. Finsnitter Finsnitter salget i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 til Kilde: ND. Pressere sæson i perioden til Pressersalget er steget minimalt fra 122 i perioden sidste år til 125 i perioden i år. En forøgelse i salget på 3 stk., og dermed en stigning på 2,5 %. 350 Pressersalg i sæsonerne Pressersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere i perioden Kilde: ND

13 13 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/2014 Høsten i 2013 forløb som en følge af den varme og lange sommer de fleste steder forholdsvist smertefrit. Høstresultatet i 2013 pænt over gennemsnittet I 2013 høstede landmændene 9,1 mio. tons korn. Det er et resultat over gennemsnittet. Samtidig skal det tages i betragtning, at kornarealet var det laveste i mange år. I forhold til året før er det samlede høstudbytte faldet med 3,6 % mens udbyttet pr. hektar omvendt steg med 0,3 %. Produktionen af raps blev den største i 20 år som følge af både store arealer og et højt udbytte pr. hektar. Kilde: Danmarks Statistik udgivet 27 nov Til gengæld faldt kornpriserne kraftigt Kapitelstaksterne de gennemsnitlige kornpriser fra høsten til slutningen af året faldt efter at have steget konstant siden det seneste lavpunkt i Med det kraftige fald nærmer prisen sig det noget lavere 2010-niveau. Kapitelstaksten for 100 kg byg var 130,85 kr. i Det er 18 % lavere end i Prisen for 100 kg hvede var 129,56 kr., hvilket er 19 % lavere end året før. Kilde: Danmarks Statistik februar 2014 Forbedret bytteforhold siden 2010 Priserne for jordbrugets salgsprodukter steg med 3,3 % i forhold til 2012 til indeks 128 og for forbrug og investeringer i produktionen var stigningen 3,6 % til indeks 119. Det samlede bytteforhold gik dermed fra indeks 108,3 i 2012 til indeks 108,0 svarende til en nedgang på 0,2 %. Anderledes ser det ud, når man ser på udviklingen siden Her er der højere prisstigninger for salgsprodukter end for indkøbte produktionsfaktorer i jordbruget hvilket betyder, at bytteforholdet for producenterne overordnet er forbedret fra 2010 til Forbedringen siden 2010 kan beregnes til 9 %. Kilde: Danmarks statistik

14 14 Høsten 2014 Igen i år har vi haft en god varm og tør sommer, som mere eller mindre kom bag på alle, idet høsten startede imellem fjorten dage og tre uger før normal tid. Denne tidlige høst betød, at mange landmænd og maskinhandlere pludseligt fik lavet om på deres ferieplaner, til gengæld var det ikke så let at ændre de planlagte ferier for medlemmernes ansatte. Dette betød derfor meget ekstra arbejde for de få, som endnu ikke var gået på ferie. Heldigvis havde de fleste kunder en god forståelse for ventetid pga. manglende personale ressourcer. En forholdsvis nem høst, og vand på rette tidspunkt efter høsten betød, at pløje- og såarbejdet forløb let og med meget lidt slidtage på maskinerne. Den tidlige høst tillige med en lovændring har efterfølgende betydet, at mange har valgt at så til med vinterhvede inden den 7. september, og derved har de undgået de for mange uønskede grønne efterafgrøder. Det bliver spændende, om man kan holde ukrudtet nede og sygdommene væk? Den varme sommer har også betydet meget for majsmarkerne i Danmark. Rigtigt mange steder står majsen flot grundet varme og vand på rigtige tidspunkter. Lige som den øvrige høst er majsen klar til høst ca. 14 dage før det normale tidspunkt. Færre landbrug end i 2012 Antallet af bedrifter faldt i 2013 med 3 % i forhold til året før. I lighed med tidligere år vedrører faldet først og fremmest små bedrifter. De største bedrifter på mindst 100 ha udgør 20 % af alle bedrifter og besidder næsten 70 % af landbrugsarealet det samme som i I 2000 udgjorde bedrifter på mindst 100 ha kun 12 % af alle bedrifter og havde 43 % af landbrugsarealet. Danmarks Statistik 21. maj 2014

15 15 Kilde: Danmarks Statistik Samtidigt med at brugene bliver færre men større, har erhvervet et problem med at få de unges selvstændighed frem i lyset. Der bliver derfor færre og færre under 40 år, der har lyst til at gældsætte sig med egen gård og som selvstændig landmand. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Til gengæld har de unge landmænd de største bedrifter De unge landmænd havde i gennemsnit de største bedrifter på 92 ha jord mod et samlet 2013 gennemsnit på 68 ha. Det er en markant udvikling i forhold til 2000, hvor de unge landmænd ikke adskilte sig væsentligt fra gennemsnittet i henseende til bedriftsstørrelse.

16 16 I gennemsnit er bedrifterne mindre, jo højere indehaverens alder er. Landmænd på 70 år og derover havde i 2013 et areal på halvdelen af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Landbruget er et udskældt erhverv, som bidrager meget til det danske samfund, både økonomisk i form af eksportvarer, men også med mange danske arbejdspladser. Sidstnævnte bliver dog færre og færre, fordi en dansk fødevareproducerende virksomhed har meget svært ved at kunne konkurrere med udenlandske prisniveauer på råvarer, lønninger, miljøregler, arbejdsmiljø, forskellige afgifter og mange andre regler. Danske slagterier kan f.eks. ikke opretholde den samme indtjening ved at slagte i Danmark set i forhold til udlandet. Hvis ikke personalet frivilligt vil at gå ned i løn, er de nødsaget til at flytte deres produktionsapparatet til f.eks. Tyskland, hvor de kan producere billigere, betale mere for råvaren, og stadigvæk tjene mere hjem til aktionærerne. Dermed er arbejdspladser og skattekroner flyttet til udlandet. Svineproducenten er ofte selv aktionær i slagteriet og er derfor glad for, at der kommer mest muligt udbytte. Til gengæld køres grisene timevis i store grisetransporter, måske med en udenlandsk chauffør bag rattet. Det er ikke godt for grisene, som stresses under transporten miljøet med den ekstra kørsel det danske samfund som mangler arbejdspladserne og skattekronerne slagteriarbejderne som nu mangler arbejde og dermed penge til at købe færdigvarerne for, og dette bevirker at de er nød til at gå efter de billigste varer i køledisken, uden tanke for hvor disse kommer fra? Det bliver heller ikke bedre af fødevareskandaler, hvor kød iblandes hestekød uden at forbrugerne gøres opmærksomt på dette, eller dødelige bakterieskandaler med f.eks. Salmonella, MRSA eller Listeria, alt sammen i danskproducerede fødevarer, så forbrugernes tillid til at købe dansk bliver mindre. Produktionen af svinekød faldt til i alt mio. kg i 2012, dette er et fald på ca. 5 % sammenlignet med produktionen i Eksporten af levende slagtesvin steg med 1,6 %, hvormed svin blev sendt til slagtning i udlandet. Eksporten af levende smågrise steg til 9,24 mio. stk. i 2012, hvilket svarer til en stigning på 15 % i forhold til Den største aftager af smågrise er Tyskland, som i 2012 aftog 72 % af eksporten, svarende til ca. 6,6 mio. stk.

17 17 I svineproduktionen er der de seneste 35 år sket en fordobling i produktiviteten Fremgangen i produktiviteten i svineproduktionen kommer bl.a. til udtryk ved udviklingen i antallet af producerede grise pr. årsso. Det gennemsnitlige antal producerede grise pr. årsso steg fra 29,1 i 2011 til 29,7 i Over de seneste 35 år er der sket mere end en fordobling i produktiviteten. Det er ikke kun svineproducenterne som er blevet mere effektive Mælkeproducenterne har også igennem årene formået at få ydelsen pr. år til at være meget bedre. På nedenstående figur ses stigningen i effektivitet i mælkeydelsen for en malkeko. Fra 1986 er produktionen pr. malkeko steget fra ca kg til ca kg mælk i Økologiske arealer stiger Det økologiske produktionsareal steg med ha fra 2011 til Dette svarer til en stigning i det økologiske produktionsareal på 2,9 %, og arealet er dermed oppe på ha. Antallet af bedrifter ligger fortsat nogenlunde stabilt. I 2012 var der økologiske bedrifter. Dette er 79 flere end i De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en langt højere andel af bedrifter under 5 ha, ligesom der er en gennemgående lavere andel af mellemstore bedrifter. Årsagen skal findes i, at mange økologiske bedrifter producerer nicheprodukter, hvor afsætningsmulighederne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug.

18 18 Økonomiske forhold Landbrugets gæld stagneret. Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2012 på 361 mia. kr., hvormed udviklingen i landbrugets gæld er stagneret sammenholdt med tidligere år. Således steg gælden med ca. 4 mia. kr., hvilket er en vækst på knap 1,1 %. 69,6 % af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den samlede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2012 på 275,8 mia. kr., hvilket svarer til godt 76 % af landbrugets samlede gæld. 89 % af restgælden til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og 2,7 % har et renteloft. Andelen med variabel rente er således igen steget i forhold til året før. MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2014 Æresmedlemmer Dansk Maskinhandlerforening har nu to aktive æresmedlemmer: Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse Hans Holm, Hans Holms Maskinforretning A/S, Tinglev Nye medlemmer I det forgangne år har vi fået 3 nye medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening. Det er en stor glæde at byde følgende maskinhandlere velkommen i familien: - Thy Traktor- og Maskinservice - Danatek A/S - Sindal Traktor Aktive medlemmer Antallet af aktive medlemmer i september 2014 er på 134 mod 137 i september Altså en lille nedgang. Derimod er antallet af tilknyttede filialer i år på 63 mod 61 sidste år. Dermed en lille fremgang. Det samlede antal forretninger udgør til og med 30. august forretningsenheder Aktive medlemmer (status) Figur: Udvikling i DM-medlemmer rød: Hovedforretning, blå = Hovedforretninger inkl. filial(er)

19 19 I beretningsåret 2014 har der været en afgang på 6 medlemsvirksomheder og en tilgang på 3 medlemsvirksomheder. Figur: Til- og afgang DM-medlemmer Passive medlemmer Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2014 på 54 medlemmer, mens der i 2013 var 59 passive medlemmer. Antal passive medlemmer i DM Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer

20 20 Arbejdsgivermedlemmer Ud over de aktive og passive medlemmer varetager DM-arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 21 virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer Arbejdsgivermedlemmer Figur: Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2013 Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i ,6 mia. kroner mod 8,6 mia. kroner i Dette svarer til en stigning på 11,4 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer. Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2014

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 1 Januar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Strategikursus Lav en forretningsplan på 3 dage Salgsteknik for salg- og servicemedarbejdere Lederkursus 2015

Læs mere

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp. Oversigt. Skelbækvej Aabenraa Danmark. Skelbækvej Aabenraa Danmark

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp. Oversigt. Skelbækvej Aabenraa Danmark. Skelbækvej Aabenraa Danmark Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp Oversigt Plan for Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Danmark Regningsadresse Rekvirenten Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Danmark Abonnementsnr. Abonnements

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 9 September 2010 Dansk maskinhandlerforening - Lederuddannelse for Værkfører og Reservedelschefer 2010-2011 Formål med kurset At gøre kursisterne i stand til gennem den daglige ledelse, at optimere

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp Oversigt Plan for Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Danmark Tlf. 54 73 10 00 www.guldborgsund.dk Regningsadresse Sundhed og Arbejdsmiljø Parkvej

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 3 Februar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Nyt Best Practice Akademi 16 ledere i DM og ML har gennemført lederuddannelsen Lederkursus 2015 2016 Husk, at

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Produktivitetsudvikling i dansk landbrug 2000-2010 Procent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 pr. år Produktion

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere