DANSK MASKINHANDLERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MASKINHANDLERFORENING"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/ AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/ LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/ MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2014 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE DM-NETVÆRKSGRUPPER 2013/ BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE BRANCHEAFTALER BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2013/ ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2013/ CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION DM-ARBEJDSGIVER SAMA og DA PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK DM I BEDSTE LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLÆRLING DM-JUBILÆUMSLEGATER DM-AKADEMI OG DM-KURSER MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE SEKRETARIATET AFSLUTNING... 62

2 2

3 3 DANSK MASKINHANDLERFORENING Sommeren er veloverstået, med en nem og hurtig høst (for nem fristes man til at sige ). Høsten er eksamenstid for vores kunder! Selvom meget er ændret i dansk landbrug og det i dag er en kompleks størrelse, hvor der ikke længere er meget Morten Korch over det, så er høsten stadig årets højdepunkt. Det er her landmanden ser resultatet af den forudgående indsats. Det er også en travl tid for maskinhandleren med høstvagt, ekspreslevering af reservedele og stressede kunder. Især sidstnævnte kan stille store krav til medarbejdernes konflikthåndtering, og som maskinhandler er det vigtigt at sikre, at medarbejderen psykisk er klædt på til at kunne håndtere disse situationer. I Dansk Maskinhandlerforening (DM) er vi opmærksomme på dette, og tilbyder kurser i konflikthåndtering. Det er gået fornuftigt i DM. Vi har positiv medlemstilgang og der er gang i mange spændende tiltag. Maskinforretningerne udvikler sig og bliver mere divergerede. Der bliver således større forskel på lille og stor. Den generelle strukturudvikling i branchen følger nogle år efter landbrugets. Der bliver større forskel på maskinhandlerne i størrelse og professionalisme. Samtidig bliver deres kundeunderlag mindre, da der bliver færre og større landbrug. Branchen er i udvikling. Man sælger de samme varer, men det er meget forskellige typer ydelser virksomhederne efterspørger fra DM. DM skal derfor kunne differentiere sine ydelser og produkter, så de passer til alle typer medlemmer. Brancheforeningen er en efterspurgt vare, og der er et behov og eksistensberettigelse for DM. Der er en generel god tilfredshed med DM s ydelser når medlemmerne spørges. Specielt i slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 var der generel fremgang og optimisme at spore i branchen. Traktorsalget så fornuftigt ud, hvis man ser på de forrige års gennemsnit. Salget af redskaber og vogne gik godt, og der var travlt på værkstederne og reservedelslagerene. Maskinhandlerne er ovre krisen Den hårde opbremsning særligt i landbrugets aktiviteter i 2008 og de følgende år gik hårdt ud over mange danske maskinhandlere. De måtte gennem en hård trimning for at få sund økonomi tilbage i deres virksomheder men nu tyder det på, at de igen er ved at være på ret kurs. DM har lavet en analyse af medlemsvirksomhedernes årsregnskaber for 2013 (117 ud af 135 medlemmer) og det viste sig, at knap 80 % fik overskud. Det er meget positivt, og det kan vi tillade os at være stolte over. Det viser også, at langt de fleste maskinhandlere har pondus til at blive i markedet og fortsat yde kunderne en god service til fordel for kunderne. Fremgangen i det økonomiske resultat for maskinhandlerne gælder for hele landet og alle størrelser forretninger - både de store, de mellemstore og de mindre tjente penge. Bliver i markedet som partnere Det er altid bedst at handle med sunde virksomheder, som både er der nu og i årene fremover som partner for kunderne. Som det ser ud nu, kan vi fortsat regne med, at vores medlemsvirksomheder er klar til at tage sig godt af deres kunder. De nuværende lavere priser på afgrøderne anser vi ikke som en tilbagevenden til de tunge år med finanskrise. Vi skal bare vænne os til, at priserne vil have større udsving, fordi de afspejler verdensmarkedet i den omskiftelige verden, vi har. Det gælder også prissætningen

4 4 på landbrugets produkter. Men produkterne vil der blive stadigt mere brug for med stigende velstand og en øget verdensbefolkning. Vi kan kun opfordre til, at der skal konsolideres i gode tider til de dårligere tider. Medarbejderne kan dygtiggøre sig Drift af en moderne maskinforretning stiller store krav til medarbejdernes kunnen. De skal både være der, når kunderne har brug for det og have et stort knowhow omkring kundernes maskiner. Maskinerne har langt mere elektronik og hydraulik, og det skal montørerne have et indgående kendskab til for at lave en effektiv service. Den viden får medarbejderne ikke ved at prøve sig frem, men ved at være på kurser hos leverandørerne eller på de tekniske skoler. Når maskinhandlerne kører godt rent økonomisk, er der også mere plads til at give medarbejderne ny viden, som kommer kunderne til gavn. Vores kunder bliver mere professionelle og stiller større krav. Dem er vi klar til at møde! En attraktiv branche for nye ejere Ligesom tilfældet er i landbruget, er ejerkredsen inden for maskinhandlerne til den ældre side. En tredjedel af vores medlemmer er over 60 år, og de skal i de kommende år se sig om efter en måde at generationsskifte på. Konstateringen af, at et stort flertal af maskinhandlerne i Dansk Maskinhandlerforening igen har overskud, bør derfor også afføde en vis interesse for at etablere sig i branchen. Der er mange måder at komme ind i branchen på som ejer. En del af de kommende ejere er allerede ansat i virksomhederne og kommer ind i et glidende generationsskifte med den nuværende ejer. Andre kommer udefra og ser mulighederne. Uanset, hvorfra og hvordan nye ejere nærmer sig branchen, er der altid hjælp at hente hos Dansk Maskinhandlerforening. ÅRET I BRANCHEN Året 2013/2014 har også været præget af optimisme. Vores kunder, landmændene, har været mere optimistiske. Kornprisen har været fornuftig, mælkeafregningen lå i gennemsnit forholdsvis højt og kornhøsten har været over middel. Årets dyrskuer kan også melde om

5 5 positiv stemning, med rekordmange besøgende og rigtig mange maskiner på udstillernes stande. Agromek 2014 er udsolgt, og med undtagelse af en enkelt er alle traktormærkerne med igen. Alt sammen noget, der vidner om, at vi er kommet ud på den anden side og at det sagte, men sikkert, går frem med spæde skridt. Dansk Landbrug er nået der til hvor det, ud over det økonomiske, er politik og forskning som skal åbne op for mere produktion og rammevilkår. De politisk fastsatte N-normer er en stor barriere for både kvantitet og kvalitet især i kornproduktionen. Vores kornudbytter ligger under vores nabolandes og kvaliteten er faretruende lav. Især dette års kornhøst (udbytteindeks 105) har vist et meget lavt proteinindhold. Det er et problem når et erhverv ikke kan konkurrere på lige vilkår og her skal der politisk vilje og handling til. Men der er desværre ikke mange stemmer i at være gode venner med landbruget og følgeerhverv. I 2013/2014 er der inden for forskningen sket nogle interessante fremskridt. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug forsker bl.a. i dansk planteproduktion. De konkluderer, at der er stort perspektiv i fokuseret dyrkning af såkaldte grønne biomasser. Udgangspunktet er, at vækst basalt set udgøres af ingredienserne næringsstoffer, sol og vand som så omsættes til biomasse. Desto bedre en plante er til det, desto mere vokser den. Den mest dyrkede afgrøde herhjemme er korn, og den er faktisk meget dårlig til at udnytte disse faktorer. Den modner jo af sidst på sommeren hvor der faktisk er optimal sammensætning af vand og sollys. Ved at dyrke f.eks. flere græsser kan vi udnytte vækstsæsonen meget bedre og få mere optimal udnyttelse af gødning og dermed opsamling af N. Kan vi så udnytte disse græsafgrøder til energi etc. er man nået meget langt i relation til klima, miljø, energi og fødevareforsyning. Det er forskning og landvindinger som dette, der er med til at gøre dansk landbrug så perspektivrigt og derigennem skabe vækst og udvikling også for leverandørerne til dansk landbrug. Lidt om fremtiden Træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og vi skal heller ikke være jubeloptimister. Man er selv herre over de interne linjer i virksomheden og at den er toptrimmet og velkonsolideret. Men man er selvfølgelig ikke herre over hvordan situationen er hos kunderne i dette tilfælde landbruget. Som i det førnævnte beskrevne, så har der været en positiv udvikling for dansk landbrug i de senere år. Man kommer fra et lavt udgangspunkt, men alligevel. Hvis vi f.eks. kigger på udviklingen i mælkeprisen over de seneste par år, har den jo været i en voldsom positiv udvikling. Fra cirka 2,15 kr. i 2009 til rekordhøje 3,30 kr. her i Prisprognosen for 2015 forudsiger en afregningspris på cirka 2,65 kr. Dommedagsprofetier er der nok af, men et faktum er det dog, at en del mælkeproducenter vil komme under pres i Der er meget stor spredning i resultaterne mellem de bedste og de dårligste af professionelle mælkeproducenter. Den bedste halvdel vil fortsat tjene penge, men hovedproblemet er, at der ikke er noget at tære på.

6 6 En yderligere ubekendt faktor er den russiske importembargo som følge af urolighederne omkring Ukraine. Dette fører til negativt prispres på danske landbrugsprodukter. Svineproducenterne er også under pres og vil fortsat være det i Den aktuelle notering på cirka 10,20 kr. er ikke nok til, at den gennemsnitlige svineproducent kan tjene penge. Diskussionen omkring den løbende udflytning af Danish Crown er også med til at understrege situationens kompleksitet. De danske planteavlere har oplevet meget gode tider. Kornprisen har været historisk høj men er nu faldet til under break-even. Det betyder, at man lige nu ikke kan tjene penge på at drive et gennemsnitligt dansk planteavlsbrug. Men overordnet skal vi simpelthen vende os til, at der vil være større udsving i afregningspriserne end vi har været vant til. Verdensmarkedet er blevet mere volatilt med stor forskel på top og bund og med kraftige svingninger hen over et år. Fremadrettet er der en stor udfordring med landbrugets gæld. Over det seneste årti er landbrugets gæld fordoblet men produktiviteten er den samme. Samtidig er en stor del af gælden finansieret med rentetilpasningslån, hvilket gør det til et meget rentefølsomt erhverv. Renten er i skrivende stund historisk lav, men at den kommer til at stige på et tidspunkt det er sikkert. Den overordnede positive tendens vi bør fokusere på er, at der i årene fremover vil være kraftigt stigende efterspørgsel på fødevarer, da verdens befolkning er i kraftig vækst. Der bliver flere munde der skal mættes og dermed stiger efterspørgsel efter fødevarer som vi er en af verdens absolut førende producenter af. Det skal vi glæde os over og være stolte af. Strukturudviklingen i dansk landbrug fortsætter, men det er stadig samme areal som dyrkes. Salg til private Når vi snakker om vores kunder, skal vi ikke glemme den private forbruger. Salget til private er i kraftig stigning, og hos en del maskinhandlere udgør det en ikke uvæsentlig del af omsætningen. Salg til private er anderledes end salg til erhvervsdrivende, det ved vi alle. Men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale i at være den professionelle og seriøse leverandør af havetraktorer, motorsave og andet lignende materiel som modpol til detailhandlens lemfældige håndtering af førnævnte maskineri, som var det en liter mælk. Husk at konsolidere Bliver 2014 et fornuftigt år, skal herfra lyde en opfordring til at konsolidere virksomheden, og lægge penge til side eller nedbringe kassekreditten. Netop positivt cash-flow er noget bankerne fokuserer meget på og vil have endnu mere fokus på fremover. Faktisk kan banken have mere fokus på dét, end på om mange har en fornuftigt indtjening på den korte bane. Negativt cash-flow kan lukke selv sunde virksomheder som faktisk tjener penge. Pas på de IT-kriminelle! Når vi nu er ved det med bankerne og pengene Så er et andet vigtigt område, dog knap så sexet, den kære netbank. Ikke noget vi går og skænker mange tanker i ugens løb, men der er et meget vigtigt element man som virksomhedsejer skal være opmærksom på. Er der kriminelle som begår netbank-indbrud og stjæler ens penge, er man som forbruger og privatperson beskyttet af banken som dækker tabet. Men som virksomhed skal man selv

7 7 dække tabet, og det kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte virksomhed. Så har du ikke allerede gjort det, så kontakt din bank eller forsikringsselskab hurtigst muligt, og tegn en forsikring mod netbank indbrud. VERDEN OMKRING OS Hvis vi kigger på den generelle konjunkturudvikling, herunder udvikling i nationaløkonomien, er der i 2013/2014 generelt ved at komme gang i dansk økonomi, og specifikt går det bedre for dansk landbrug, hvilket bør have en positiv afsmittende effekt på maskinhandlerne. Denne effekt vil dog ikke vise sig på meget kort sigt, da der er nogle huller, som skal fyldes op før penge igen kan frigives til investering i maskineri. Men på mellemlangt sigt bør det løsne op. (Helt aktuelt er afregningspriserne dog under pres). Kundernes købekraft bør dog på sigt være i bedring, og for landbruget specifikt forventes det, at den vil stige i de kommende år. Generelt vil fødevareerhvervet være attraktivt. Den generelle prisdannelse på maskinmateriel styres jo af udbud og efterspørgsel. Vi ser dog en tendens til, at prisen på brugte maskiner er faldende og vil i de kommende år være faldende som følge af massiv overkapacitet og prispres fra nærmarkederne. Inflationen er forholdsvis lav på ca. 1 % og forventes fremadrettet at ligge på ca. 1 % om året i. Befolkningstilvæksten har været moderat og forventes ligeledes at være moderat i de kommende år. Udviklingen i produktivitet i 2013/2014 er stigende og vil for erhvervslivet være kraftigt stigende i de kommende år. For maskinhandlerbranchen specifikt er øget produktivitet en udfordring, og som udgangspunkt vil en bedring kun komme i kraft af udefrakommende pres. Det offentlige forbrug og investeringer i infrastruktur vil være stigende bl.a. Femernforbindelsen. Her skal der bruges materiel, og det vil have en positiv effekt på efterspørgslen. Renteniveauet er lavt og forventes fortsat at være lavt når man kigger fremad, men selvfølgelig stigende. Politiske faktorer Den førte erhvervs-, finans- og skattepolitik er i øjeblikket erhvervsvenlig, og det er generelt fornuftigt at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Men de stadigt stigende (miljø)krav til landbruget er en udfordring, som vil have en negativ afsmittende effekt på maskinhandlerne. Dette kan understrege behovet for en mere aktivistisk politisk profil for DM. Kulturelle og sociale faktorer Folk søger væk fra landet og ind i byerne, og visse områder bliver decideret affolket. Dette stiller store krav til rekruttering af nye medarbejdere, da rekrutteringsgrundlaget bliver mindre. Udviklingen i værdinormerne gør også, at vores branche i forvejen ikke er sexet. Gode nye tiltag inden for uddannelsessystemet er den nye EUX-uddannelse, som kan være medvirkende til, at gøre branchen mere attraktiv.

8 8 Internationale forhold Den økonomisk integration i Europa går frem med hastige skridt, og som følge deraf er yderligere handelsbarrierer nedbrudt. Samtidig bliver konkurrencen hårdere som følge af flere aktører. Her tænkes specifikt på brugt materiel. Der er øget behov for brugte maskiner i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Polen og Rusland bliver mere etablerede markeder. Genrejsning af f.eks. krigsramte nationer er et interessant alternativ. Generationsskifte En klog mand sagde engang, at det er svært at spå især om fremtiden! Det vi dog ved med sikkerhed er, at en tredjedel af vores medlemsvirksomheders ejerledere er over 60 år. Det er ikke en isoleret problemstilling for maskinhandlerbranchen. Revisionsfirmaet Deloitte estimerer, at over de næste år skal mere end danske virksomheder generationsskiftes. Derfor har DM intensivt fokus på at understøtte processen med generationsskifter som uundgåeligt kommer de næste par år. DM har derfor afholdt en række informationsmøder vedr. generationsskifte baseret på 2 moduler over to eftermiddage. Der har været stor interesse fra medlemmerne og vi vil fortsat sætte emnet højt på dagsordenen. DM-MØDER 2013/2014 I 2014 blev der afholdt DM-chefmøder for ejerledere og direktører i Kolding, Viborg, Sorø og på Bornholm. Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlemsvirksomheder. Håndtering af nutidens børn & unge Kapitalfremskaffelse Nyt fra Erhvervsskolerne Aars Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening Æresmedlem I forbindelse med DM-generalforsamlingen november 2013 udnævnte vi et nyt æresmedlem.

9 9 Hans Holm nyt æresmedlem i Dansk Maskinhandlerforening For første gang i 15 år blev der udnævnt et æresmedlem, og æren gik til Hans Holm, der er tidligere formand, og som også i en periode var vicepræsident for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere CLIMMAR. Det hører absolut ikke til det ordinære, når Dansk Maskinhandlerforening udnævner et æresmedlem. Derfor kom det også som en stor overraskelse for alle ud over de få, der havde taget beslutningen, da maskinhandler Hans Holm, Tinglev, blev udnævnt til den flotte titel. Det skete på foreningens generalforsamling torsdag 21. november 2013 i Fredericia, og selv for den nyudnævnte var det en overraskelse af de helt store. Vi vidste, at han kom, fordi han altid er med til vores generalforsamlinger og er vores valgte revisor, forklarede Jens-Aage Jensen, nuværende formand for foreningen. Det var også ham, der stod for udnævnelsen foran 95 medlemmer af foreningen plus en række gæster på generalforsamlingen. Et særligt virke Et æresmedlem af Dansk Maskinhandlerforening kan ifølge foreningens vedtægter kun udnævnes af en enig bestyrelse og gives til en person, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved at have virket for foreningens eller maskinhandlerbranchens interesser. På den baggrund sagde Jens-Aage Jensen blandt andet dette: - Kære Hans Holm, i de mange år, jeg har kendt dig, har jeg altid sat stor pris på dine fine menneskelige egenskaber. Du er altid imødekommende og altid parat til at hjælpe, når man har brug for det. Jeg ved også, at mange har nydt godt af din hjælpsomhed. Tak for det. Formanden understregede også, at Hans Holm altid spreder lys og varme i sit virke. Foto: Jens-Aage Jensen og Hans Holm ved overrækkelsen af hæderen som æresmedlem, der tilfaldt sidstnævnte efter manges års aktivt virke i Dansk Maskinhandlerforening og Climmar.

10 10 Altid aktiv med gode forslag Det var ikke kun de menneskelige egenskaber, Hans Holm fik anerkendelse for. Han blev også hædret for at være aktiv med gode ideer i flere sammenhænge. Nu om stunder først og fremmest på vores generalforsamlinger. Mange tillidsposter Hans Holm blev valgt til kredsformand i 1986 og i 1990 blev han valgt ind i forretningsudvalget for Dansk Maskinhandlerforening. I 1993 valgte kollegaerne i bestyrelsen ham til formand for hele foreningen, og den post havde han frem til Som formand for sine kollegaer blev Hans Holm også valgt til bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere, Climmar, hvor han opnåede at blive vicepræsident. Denne post besad han frem til I en længere årrække har Hans Holm også været revisor for Dansk Maskinhandlerforening, og det er han for mindst et år endnu efter et genvalg på generalforsamlingen AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014 I 2013 blev der i alt registreret nye traktorer. Dette er 694 flere traktorer i forhold til 2012, hvor der blev registreret Dette er en stigning på 38,3 %. I nedenstående skema er der for 2014 tale om perioden januar-august. Det er dermed ikke hele året, men år-tildato tal Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden (rød: Januar-august). Kilde: ND.

11 Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned Kilde: ND Mejetærskersæsonen i perioden til Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 274 til 238, svarende til et fald på 36 styk. Dette svarer til et fald på 13,1 % Mejetærskersalg i sæsonerne Mejetærskersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere i perioden Kilde: ND

12 12 Finsnittere sæson i perioden til Der er ikke kommet nok data til at kunne konkludere salget i perioden til Det tyder desværre på, at salget af finsnittere ikke har opnået tidligere tiders niveau. I stedet vises salget for perioden , hvor der i perioden var sket en fremgang i salget på 13,6 %. Finsnitter Finsnitter salget i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 til Kilde: ND. Pressere sæson i perioden til Pressersalget er steget minimalt fra 122 i perioden sidste år til 125 i perioden i år. En forøgelse i salget på 3 stk., og dermed en stigning på 2,5 %. 350 Pressersalg i sæsonerne Pressersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere i perioden Kilde: ND

13 13 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/2014 Høsten i 2013 forløb som en følge af den varme og lange sommer de fleste steder forholdsvist smertefrit. Høstresultatet i 2013 pænt over gennemsnittet I 2013 høstede landmændene 9,1 mio. tons korn. Det er et resultat over gennemsnittet. Samtidig skal det tages i betragtning, at kornarealet var det laveste i mange år. I forhold til året før er det samlede høstudbytte faldet med 3,6 % mens udbyttet pr. hektar omvendt steg med 0,3 %. Produktionen af raps blev den største i 20 år som følge af både store arealer og et højt udbytte pr. hektar. Kilde: Danmarks Statistik udgivet 27 nov Til gengæld faldt kornpriserne kraftigt Kapitelstaksterne de gennemsnitlige kornpriser fra høsten til slutningen af året faldt efter at have steget konstant siden det seneste lavpunkt i Med det kraftige fald nærmer prisen sig det noget lavere 2010-niveau. Kapitelstaksten for 100 kg byg var 130,85 kr. i Det er 18 % lavere end i Prisen for 100 kg hvede var 129,56 kr., hvilket er 19 % lavere end året før. Kilde: Danmarks Statistik februar 2014 Forbedret bytteforhold siden 2010 Priserne for jordbrugets salgsprodukter steg med 3,3 % i forhold til 2012 til indeks 128 og for forbrug og investeringer i produktionen var stigningen 3,6 % til indeks 119. Det samlede bytteforhold gik dermed fra indeks 108,3 i 2012 til indeks 108,0 svarende til en nedgang på 0,2 %. Anderledes ser det ud, når man ser på udviklingen siden Her er der højere prisstigninger for salgsprodukter end for indkøbte produktionsfaktorer i jordbruget hvilket betyder, at bytteforholdet for producenterne overordnet er forbedret fra 2010 til Forbedringen siden 2010 kan beregnes til 9 %. Kilde: Danmarks statistik

14 14 Høsten 2014 Igen i år har vi haft en god varm og tør sommer, som mere eller mindre kom bag på alle, idet høsten startede imellem fjorten dage og tre uger før normal tid. Denne tidlige høst betød, at mange landmænd og maskinhandlere pludseligt fik lavet om på deres ferieplaner, til gengæld var det ikke så let at ændre de planlagte ferier for medlemmernes ansatte. Dette betød derfor meget ekstra arbejde for de få, som endnu ikke var gået på ferie. Heldigvis havde de fleste kunder en god forståelse for ventetid pga. manglende personale ressourcer. En forholdsvis nem høst, og vand på rette tidspunkt efter høsten betød, at pløje- og såarbejdet forløb let og med meget lidt slidtage på maskinerne. Den tidlige høst tillige med en lovændring har efterfølgende betydet, at mange har valgt at så til med vinterhvede inden den 7. september, og derved har de undgået de for mange uønskede grønne efterafgrøder. Det bliver spændende, om man kan holde ukrudtet nede og sygdommene væk? Den varme sommer har også betydet meget for majsmarkerne i Danmark. Rigtigt mange steder står majsen flot grundet varme og vand på rigtige tidspunkter. Lige som den øvrige høst er majsen klar til høst ca. 14 dage før det normale tidspunkt. Færre landbrug end i 2012 Antallet af bedrifter faldt i 2013 med 3 % i forhold til året før. I lighed med tidligere år vedrører faldet først og fremmest små bedrifter. De største bedrifter på mindst 100 ha udgør 20 % af alle bedrifter og besidder næsten 70 % af landbrugsarealet det samme som i I 2000 udgjorde bedrifter på mindst 100 ha kun 12 % af alle bedrifter og havde 43 % af landbrugsarealet. Danmarks Statistik 21. maj 2014

15 15 Kilde: Danmarks Statistik Samtidigt med at brugene bliver færre men større, har erhvervet et problem med at få de unges selvstændighed frem i lyset. Der bliver derfor færre og færre under 40 år, der har lyst til at gældsætte sig med egen gård og som selvstændig landmand. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Til gengæld har de unge landmænd de største bedrifter De unge landmænd havde i gennemsnit de største bedrifter på 92 ha jord mod et samlet 2013 gennemsnit på 68 ha. Det er en markant udvikling i forhold til 2000, hvor de unge landmænd ikke adskilte sig væsentligt fra gennemsnittet i henseende til bedriftsstørrelse.

16 16 I gennemsnit er bedrifterne mindre, jo højere indehaverens alder er. Landmænd på 70 år og derover havde i 2013 et areal på halvdelen af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Landbruget er et udskældt erhverv, som bidrager meget til det danske samfund, både økonomisk i form af eksportvarer, men også med mange danske arbejdspladser. Sidstnævnte bliver dog færre og færre, fordi en dansk fødevareproducerende virksomhed har meget svært ved at kunne konkurrere med udenlandske prisniveauer på råvarer, lønninger, miljøregler, arbejdsmiljø, forskellige afgifter og mange andre regler. Danske slagterier kan f.eks. ikke opretholde den samme indtjening ved at slagte i Danmark set i forhold til udlandet. Hvis ikke personalet frivilligt vil at gå ned i løn, er de nødsaget til at flytte deres produktionsapparatet til f.eks. Tyskland, hvor de kan producere billigere, betale mere for råvaren, og stadigvæk tjene mere hjem til aktionærerne. Dermed er arbejdspladser og skattekroner flyttet til udlandet. Svineproducenten er ofte selv aktionær i slagteriet og er derfor glad for, at der kommer mest muligt udbytte. Til gengæld køres grisene timevis i store grisetransporter, måske med en udenlandsk chauffør bag rattet. Det er ikke godt for grisene, som stresses under transporten miljøet med den ekstra kørsel det danske samfund som mangler arbejdspladserne og skattekronerne slagteriarbejderne som nu mangler arbejde og dermed penge til at købe færdigvarerne for, og dette bevirker at de er nød til at gå efter de billigste varer i køledisken, uden tanke for hvor disse kommer fra? Det bliver heller ikke bedre af fødevareskandaler, hvor kød iblandes hestekød uden at forbrugerne gøres opmærksomt på dette, eller dødelige bakterieskandaler med f.eks. Salmonella, MRSA eller Listeria, alt sammen i danskproducerede fødevarer, så forbrugernes tillid til at købe dansk bliver mindre. Produktionen af svinekød faldt til i alt mio. kg i 2012, dette er et fald på ca. 5 % sammenlignet med produktionen i Eksporten af levende slagtesvin steg med 1,6 %, hvormed svin blev sendt til slagtning i udlandet. Eksporten af levende smågrise steg til 9,24 mio. stk. i 2012, hvilket svarer til en stigning på 15 % i forhold til Den største aftager af smågrise er Tyskland, som i 2012 aftog 72 % af eksporten, svarende til ca. 6,6 mio. stk.

17 17 I svineproduktionen er der de seneste 35 år sket en fordobling i produktiviteten Fremgangen i produktiviteten i svineproduktionen kommer bl.a. til udtryk ved udviklingen i antallet af producerede grise pr. årsso. Det gennemsnitlige antal producerede grise pr. årsso steg fra 29,1 i 2011 til 29,7 i Over de seneste 35 år er der sket mere end en fordobling i produktiviteten. Det er ikke kun svineproducenterne som er blevet mere effektive Mælkeproducenterne har også igennem årene formået at få ydelsen pr. år til at være meget bedre. På nedenstående figur ses stigningen i effektivitet i mælkeydelsen for en malkeko. Fra 1986 er produktionen pr. malkeko steget fra ca kg til ca kg mælk i Økologiske arealer stiger Det økologiske produktionsareal steg med ha fra 2011 til Dette svarer til en stigning i det økologiske produktionsareal på 2,9 %, og arealet er dermed oppe på ha. Antallet af bedrifter ligger fortsat nogenlunde stabilt. I 2012 var der økologiske bedrifter. Dette er 79 flere end i De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en langt højere andel af bedrifter under 5 ha, ligesom der er en gennemgående lavere andel af mellemstore bedrifter. Årsagen skal findes i, at mange økologiske bedrifter producerer nicheprodukter, hvor afsætningsmulighederne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug.

18 18 Økonomiske forhold Landbrugets gæld stagneret. Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2012 på 361 mia. kr., hvormed udviklingen i landbrugets gæld er stagneret sammenholdt med tidligere år. Således steg gælden med ca. 4 mia. kr., hvilket er en vækst på knap 1,1 %. 69,6 % af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den samlede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2012 på 275,8 mia. kr., hvilket svarer til godt 76 % af landbrugets samlede gæld. 89 % af restgælden til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og 2,7 % har et renteloft. Andelen med variabel rente er således igen steget i forhold til året før. MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2014 Æresmedlemmer Dansk Maskinhandlerforening har nu to aktive æresmedlemmer: Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse Hans Holm, Hans Holms Maskinforretning A/S, Tinglev Nye medlemmer I det forgangne år har vi fået 3 nye medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening. Det er en stor glæde at byde følgende maskinhandlere velkommen i familien: - Thy Traktor- og Maskinservice - Danatek A/S - Sindal Traktor Aktive medlemmer Antallet af aktive medlemmer i september 2014 er på 134 mod 137 i september Altså en lille nedgang. Derimod er antallet af tilknyttede filialer i år på 63 mod 61 sidste år. Dermed en lille fremgang. Det samlede antal forretninger udgør til og med 30. august forretningsenheder Aktive medlemmer (status) Figur: Udvikling i DM-medlemmer rød: Hovedforretning, blå = Hovedforretninger inkl. filial(er)

19 19 I beretningsåret 2014 har der været en afgang på 6 medlemsvirksomheder og en tilgang på 3 medlemsvirksomheder. Figur: Til- og afgang DM-medlemmer Passive medlemmer Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2014 på 54 medlemmer, mens der i 2013 var 59 passive medlemmer. Antal passive medlemmer i DM Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer

20 20 Arbejdsgivermedlemmer Ud over de aktive og passive medlemmer varetager DM-arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 21 virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer Arbejdsgivermedlemmer Figur: Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2013 Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i ,6 mia. kroner mod 8,6 mia. kroner i Dette svarer til en stigning på 11,4 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer. Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2014

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Best Practice er din garanti for tryghed, driftssikkerhed, kvalitet og service

Best Practice er din garanti for tryghed, driftssikkerhed, kvalitet og service Best Practice er din garanti for tryghed, driftssikkerhed, kvalitet og service Dansk Maskinhandlerforening har udarbejdet en række kvalitetsstandarder Disse skal sikre dig tryghed, sikkerhed, service og

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere