DANSK MASKINHANDLERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MASKINHANDLERFORENING"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/ AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/ LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/ MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2014 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE DM-NETVÆRKSGRUPPER 2013/ BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE BRANCHEAFTALER BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2013/ ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2013/ CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION DM-ARBEJDSGIVER SAMA og DA PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK DM I BEDSTE LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLÆRLING DM-JUBILÆUMSLEGATER DM-AKADEMI OG DM-KURSER MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE SEKRETARIATET AFSLUTNING... 62

2 2

3 3 DANSK MASKINHANDLERFORENING Sommeren er veloverstået, med en nem og hurtig høst (for nem fristes man til at sige ). Høsten er eksamenstid for vores kunder! Selvom meget er ændret i dansk landbrug og det i dag er en kompleks størrelse, hvor der ikke længere er meget Morten Korch over det, så er høsten stadig årets højdepunkt. Det er her landmanden ser resultatet af den forudgående indsats. Det er også en travl tid for maskinhandleren med høstvagt, ekspreslevering af reservedele og stressede kunder. Især sidstnævnte kan stille store krav til medarbejdernes konflikthåndtering, og som maskinhandler er det vigtigt at sikre, at medarbejderen psykisk er klædt på til at kunne håndtere disse situationer. I Dansk Maskinhandlerforening (DM) er vi opmærksomme på dette, og tilbyder kurser i konflikthåndtering. Det er gået fornuftigt i DM. Vi har positiv medlemstilgang og der er gang i mange spændende tiltag. Maskinforretningerne udvikler sig og bliver mere divergerede. Der bliver således større forskel på lille og stor. Den generelle strukturudvikling i branchen følger nogle år efter landbrugets. Der bliver større forskel på maskinhandlerne i størrelse og professionalisme. Samtidig bliver deres kundeunderlag mindre, da der bliver færre og større landbrug. Branchen er i udvikling. Man sælger de samme varer, men det er meget forskellige typer ydelser virksomhederne efterspørger fra DM. DM skal derfor kunne differentiere sine ydelser og produkter, så de passer til alle typer medlemmer. Brancheforeningen er en efterspurgt vare, og der er et behov og eksistensberettigelse for DM. Der er en generel god tilfredshed med DM s ydelser når medlemmerne spørges. Specielt i slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 var der generel fremgang og optimisme at spore i branchen. Traktorsalget så fornuftigt ud, hvis man ser på de forrige års gennemsnit. Salget af redskaber og vogne gik godt, og der var travlt på værkstederne og reservedelslagerene. Maskinhandlerne er ovre krisen Den hårde opbremsning særligt i landbrugets aktiviteter i 2008 og de følgende år gik hårdt ud over mange danske maskinhandlere. De måtte gennem en hård trimning for at få sund økonomi tilbage i deres virksomheder men nu tyder det på, at de igen er ved at være på ret kurs. DM har lavet en analyse af medlemsvirksomhedernes årsregnskaber for 2013 (117 ud af 135 medlemmer) og det viste sig, at knap 80 % fik overskud. Det er meget positivt, og det kan vi tillade os at være stolte over. Det viser også, at langt de fleste maskinhandlere har pondus til at blive i markedet og fortsat yde kunderne en god service til fordel for kunderne. Fremgangen i det økonomiske resultat for maskinhandlerne gælder for hele landet og alle størrelser forretninger - både de store, de mellemstore og de mindre tjente penge. Bliver i markedet som partnere Det er altid bedst at handle med sunde virksomheder, som både er der nu og i årene fremover som partner for kunderne. Som det ser ud nu, kan vi fortsat regne med, at vores medlemsvirksomheder er klar til at tage sig godt af deres kunder. De nuværende lavere priser på afgrøderne anser vi ikke som en tilbagevenden til de tunge år med finanskrise. Vi skal bare vænne os til, at priserne vil have større udsving, fordi de afspejler verdensmarkedet i den omskiftelige verden, vi har. Det gælder også prissætningen

4 4 på landbrugets produkter. Men produkterne vil der blive stadigt mere brug for med stigende velstand og en øget verdensbefolkning. Vi kan kun opfordre til, at der skal konsolideres i gode tider til de dårligere tider. Medarbejderne kan dygtiggøre sig Drift af en moderne maskinforretning stiller store krav til medarbejdernes kunnen. De skal både være der, når kunderne har brug for det og have et stort knowhow omkring kundernes maskiner. Maskinerne har langt mere elektronik og hydraulik, og det skal montørerne have et indgående kendskab til for at lave en effektiv service. Den viden får medarbejderne ikke ved at prøve sig frem, men ved at være på kurser hos leverandørerne eller på de tekniske skoler. Når maskinhandlerne kører godt rent økonomisk, er der også mere plads til at give medarbejderne ny viden, som kommer kunderne til gavn. Vores kunder bliver mere professionelle og stiller større krav. Dem er vi klar til at møde! En attraktiv branche for nye ejere Ligesom tilfældet er i landbruget, er ejerkredsen inden for maskinhandlerne til den ældre side. En tredjedel af vores medlemmer er over 60 år, og de skal i de kommende år se sig om efter en måde at generationsskifte på. Konstateringen af, at et stort flertal af maskinhandlerne i Dansk Maskinhandlerforening igen har overskud, bør derfor også afføde en vis interesse for at etablere sig i branchen. Der er mange måder at komme ind i branchen på som ejer. En del af de kommende ejere er allerede ansat i virksomhederne og kommer ind i et glidende generationsskifte med den nuværende ejer. Andre kommer udefra og ser mulighederne. Uanset, hvorfra og hvordan nye ejere nærmer sig branchen, er der altid hjælp at hente hos Dansk Maskinhandlerforening. ÅRET I BRANCHEN Året 2013/2014 har også været præget af optimisme. Vores kunder, landmændene, har været mere optimistiske. Kornprisen har været fornuftig, mælkeafregningen lå i gennemsnit forholdsvis højt og kornhøsten har været over middel. Årets dyrskuer kan også melde om

5 5 positiv stemning, med rekordmange besøgende og rigtig mange maskiner på udstillernes stande. Agromek 2014 er udsolgt, og med undtagelse af en enkelt er alle traktormærkerne med igen. Alt sammen noget, der vidner om, at vi er kommet ud på den anden side og at det sagte, men sikkert, går frem med spæde skridt. Dansk Landbrug er nået der til hvor det, ud over det økonomiske, er politik og forskning som skal åbne op for mere produktion og rammevilkår. De politisk fastsatte N-normer er en stor barriere for både kvantitet og kvalitet især i kornproduktionen. Vores kornudbytter ligger under vores nabolandes og kvaliteten er faretruende lav. Især dette års kornhøst (udbytteindeks 105) har vist et meget lavt proteinindhold. Det er et problem når et erhverv ikke kan konkurrere på lige vilkår og her skal der politisk vilje og handling til. Men der er desværre ikke mange stemmer i at være gode venner med landbruget og følgeerhverv. I 2013/2014 er der inden for forskningen sket nogle interessante fremskridt. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug forsker bl.a. i dansk planteproduktion. De konkluderer, at der er stort perspektiv i fokuseret dyrkning af såkaldte grønne biomasser. Udgangspunktet er, at vækst basalt set udgøres af ingredienserne næringsstoffer, sol og vand som så omsættes til biomasse. Desto bedre en plante er til det, desto mere vokser den. Den mest dyrkede afgrøde herhjemme er korn, og den er faktisk meget dårlig til at udnytte disse faktorer. Den modner jo af sidst på sommeren hvor der faktisk er optimal sammensætning af vand og sollys. Ved at dyrke f.eks. flere græsser kan vi udnytte vækstsæsonen meget bedre og få mere optimal udnyttelse af gødning og dermed opsamling af N. Kan vi så udnytte disse græsafgrøder til energi etc. er man nået meget langt i relation til klima, miljø, energi og fødevareforsyning. Det er forskning og landvindinger som dette, der er med til at gøre dansk landbrug så perspektivrigt og derigennem skabe vækst og udvikling også for leverandørerne til dansk landbrug. Lidt om fremtiden Træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og vi skal heller ikke være jubeloptimister. Man er selv herre over de interne linjer i virksomheden og at den er toptrimmet og velkonsolideret. Men man er selvfølgelig ikke herre over hvordan situationen er hos kunderne i dette tilfælde landbruget. Som i det førnævnte beskrevne, så har der været en positiv udvikling for dansk landbrug i de senere år. Man kommer fra et lavt udgangspunkt, men alligevel. Hvis vi f.eks. kigger på udviklingen i mælkeprisen over de seneste par år, har den jo været i en voldsom positiv udvikling. Fra cirka 2,15 kr. i 2009 til rekordhøje 3,30 kr. her i Prisprognosen for 2015 forudsiger en afregningspris på cirka 2,65 kr. Dommedagsprofetier er der nok af, men et faktum er det dog, at en del mælkeproducenter vil komme under pres i Der er meget stor spredning i resultaterne mellem de bedste og de dårligste af professionelle mælkeproducenter. Den bedste halvdel vil fortsat tjene penge, men hovedproblemet er, at der ikke er noget at tære på.

6 6 En yderligere ubekendt faktor er den russiske importembargo som følge af urolighederne omkring Ukraine. Dette fører til negativt prispres på danske landbrugsprodukter. Svineproducenterne er også under pres og vil fortsat være det i Den aktuelle notering på cirka 10,20 kr. er ikke nok til, at den gennemsnitlige svineproducent kan tjene penge. Diskussionen omkring den løbende udflytning af Danish Crown er også med til at understrege situationens kompleksitet. De danske planteavlere har oplevet meget gode tider. Kornprisen har været historisk høj men er nu faldet til under break-even. Det betyder, at man lige nu ikke kan tjene penge på at drive et gennemsnitligt dansk planteavlsbrug. Men overordnet skal vi simpelthen vende os til, at der vil være større udsving i afregningspriserne end vi har været vant til. Verdensmarkedet er blevet mere volatilt med stor forskel på top og bund og med kraftige svingninger hen over et år. Fremadrettet er der en stor udfordring med landbrugets gæld. Over det seneste årti er landbrugets gæld fordoblet men produktiviteten er den samme. Samtidig er en stor del af gælden finansieret med rentetilpasningslån, hvilket gør det til et meget rentefølsomt erhverv. Renten er i skrivende stund historisk lav, men at den kommer til at stige på et tidspunkt det er sikkert. Den overordnede positive tendens vi bør fokusere på er, at der i årene fremover vil være kraftigt stigende efterspørgsel på fødevarer, da verdens befolkning er i kraftig vækst. Der bliver flere munde der skal mættes og dermed stiger efterspørgsel efter fødevarer som vi er en af verdens absolut førende producenter af. Det skal vi glæde os over og være stolte af. Strukturudviklingen i dansk landbrug fortsætter, men det er stadig samme areal som dyrkes. Salg til private Når vi snakker om vores kunder, skal vi ikke glemme den private forbruger. Salget til private er i kraftig stigning, og hos en del maskinhandlere udgør det en ikke uvæsentlig del af omsætningen. Salg til private er anderledes end salg til erhvervsdrivende, det ved vi alle. Men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale i at være den professionelle og seriøse leverandør af havetraktorer, motorsave og andet lignende materiel som modpol til detailhandlens lemfældige håndtering af førnævnte maskineri, som var det en liter mælk. Husk at konsolidere Bliver 2014 et fornuftigt år, skal herfra lyde en opfordring til at konsolidere virksomheden, og lægge penge til side eller nedbringe kassekreditten. Netop positivt cash-flow er noget bankerne fokuserer meget på og vil have endnu mere fokus på fremover. Faktisk kan banken have mere fokus på dét, end på om mange har en fornuftigt indtjening på den korte bane. Negativt cash-flow kan lukke selv sunde virksomheder som faktisk tjener penge. Pas på de IT-kriminelle! Når vi nu er ved det med bankerne og pengene Så er et andet vigtigt område, dog knap så sexet, den kære netbank. Ikke noget vi går og skænker mange tanker i ugens løb, men der er et meget vigtigt element man som virksomhedsejer skal være opmærksom på. Er der kriminelle som begår netbank-indbrud og stjæler ens penge, er man som forbruger og privatperson beskyttet af banken som dækker tabet. Men som virksomhed skal man selv

7 7 dække tabet, og det kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte virksomhed. Så har du ikke allerede gjort det, så kontakt din bank eller forsikringsselskab hurtigst muligt, og tegn en forsikring mod netbank indbrud. VERDEN OMKRING OS Hvis vi kigger på den generelle konjunkturudvikling, herunder udvikling i nationaløkonomien, er der i 2013/2014 generelt ved at komme gang i dansk økonomi, og specifikt går det bedre for dansk landbrug, hvilket bør have en positiv afsmittende effekt på maskinhandlerne. Denne effekt vil dog ikke vise sig på meget kort sigt, da der er nogle huller, som skal fyldes op før penge igen kan frigives til investering i maskineri. Men på mellemlangt sigt bør det løsne op. (Helt aktuelt er afregningspriserne dog under pres). Kundernes købekraft bør dog på sigt være i bedring, og for landbruget specifikt forventes det, at den vil stige i de kommende år. Generelt vil fødevareerhvervet være attraktivt. Den generelle prisdannelse på maskinmateriel styres jo af udbud og efterspørgsel. Vi ser dog en tendens til, at prisen på brugte maskiner er faldende og vil i de kommende år være faldende som følge af massiv overkapacitet og prispres fra nærmarkederne. Inflationen er forholdsvis lav på ca. 1 % og forventes fremadrettet at ligge på ca. 1 % om året i. Befolkningstilvæksten har været moderat og forventes ligeledes at være moderat i de kommende år. Udviklingen i produktivitet i 2013/2014 er stigende og vil for erhvervslivet være kraftigt stigende i de kommende år. For maskinhandlerbranchen specifikt er øget produktivitet en udfordring, og som udgangspunkt vil en bedring kun komme i kraft af udefrakommende pres. Det offentlige forbrug og investeringer i infrastruktur vil være stigende bl.a. Femernforbindelsen. Her skal der bruges materiel, og det vil have en positiv effekt på efterspørgslen. Renteniveauet er lavt og forventes fortsat at være lavt når man kigger fremad, men selvfølgelig stigende. Politiske faktorer Den førte erhvervs-, finans- og skattepolitik er i øjeblikket erhvervsvenlig, og det er generelt fornuftigt at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Men de stadigt stigende (miljø)krav til landbruget er en udfordring, som vil have en negativ afsmittende effekt på maskinhandlerne. Dette kan understrege behovet for en mere aktivistisk politisk profil for DM. Kulturelle og sociale faktorer Folk søger væk fra landet og ind i byerne, og visse områder bliver decideret affolket. Dette stiller store krav til rekruttering af nye medarbejdere, da rekrutteringsgrundlaget bliver mindre. Udviklingen i værdinormerne gør også, at vores branche i forvejen ikke er sexet. Gode nye tiltag inden for uddannelsessystemet er den nye EUX-uddannelse, som kan være medvirkende til, at gøre branchen mere attraktiv.

8 8 Internationale forhold Den økonomisk integration i Europa går frem med hastige skridt, og som følge deraf er yderligere handelsbarrierer nedbrudt. Samtidig bliver konkurrencen hårdere som følge af flere aktører. Her tænkes specifikt på brugt materiel. Der er øget behov for brugte maskiner i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Polen og Rusland bliver mere etablerede markeder. Genrejsning af f.eks. krigsramte nationer er et interessant alternativ. Generationsskifte En klog mand sagde engang, at det er svært at spå især om fremtiden! Det vi dog ved med sikkerhed er, at en tredjedel af vores medlemsvirksomheders ejerledere er over 60 år. Det er ikke en isoleret problemstilling for maskinhandlerbranchen. Revisionsfirmaet Deloitte estimerer, at over de næste år skal mere end danske virksomheder generationsskiftes. Derfor har DM intensivt fokus på at understøtte processen med generationsskifter som uundgåeligt kommer de næste par år. DM har derfor afholdt en række informationsmøder vedr. generationsskifte baseret på 2 moduler over to eftermiddage. Der har været stor interesse fra medlemmerne og vi vil fortsat sætte emnet højt på dagsordenen. DM-MØDER 2013/2014 I 2014 blev der afholdt DM-chefmøder for ejerledere og direktører i Kolding, Viborg, Sorø og på Bornholm. Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlemsvirksomheder. Håndtering af nutidens børn & unge Kapitalfremskaffelse Nyt fra Erhvervsskolerne Aars Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening Æresmedlem I forbindelse med DM-generalforsamlingen november 2013 udnævnte vi et nyt æresmedlem.

9 9 Hans Holm nyt æresmedlem i Dansk Maskinhandlerforening For første gang i 15 år blev der udnævnt et æresmedlem, og æren gik til Hans Holm, der er tidligere formand, og som også i en periode var vicepræsident for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere CLIMMAR. Det hører absolut ikke til det ordinære, når Dansk Maskinhandlerforening udnævner et æresmedlem. Derfor kom det også som en stor overraskelse for alle ud over de få, der havde taget beslutningen, da maskinhandler Hans Holm, Tinglev, blev udnævnt til den flotte titel. Det skete på foreningens generalforsamling torsdag 21. november 2013 i Fredericia, og selv for den nyudnævnte var det en overraskelse af de helt store. Vi vidste, at han kom, fordi han altid er med til vores generalforsamlinger og er vores valgte revisor, forklarede Jens-Aage Jensen, nuværende formand for foreningen. Det var også ham, der stod for udnævnelsen foran 95 medlemmer af foreningen plus en række gæster på generalforsamlingen. Et særligt virke Et æresmedlem af Dansk Maskinhandlerforening kan ifølge foreningens vedtægter kun udnævnes af en enig bestyrelse og gives til en person, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved at have virket for foreningens eller maskinhandlerbranchens interesser. På den baggrund sagde Jens-Aage Jensen blandt andet dette: - Kære Hans Holm, i de mange år, jeg har kendt dig, har jeg altid sat stor pris på dine fine menneskelige egenskaber. Du er altid imødekommende og altid parat til at hjælpe, når man har brug for det. Jeg ved også, at mange har nydt godt af din hjælpsomhed. Tak for det. Formanden understregede også, at Hans Holm altid spreder lys og varme i sit virke. Foto: Jens-Aage Jensen og Hans Holm ved overrækkelsen af hæderen som æresmedlem, der tilfaldt sidstnævnte efter manges års aktivt virke i Dansk Maskinhandlerforening og Climmar.

10 10 Altid aktiv med gode forslag Det var ikke kun de menneskelige egenskaber, Hans Holm fik anerkendelse for. Han blev også hædret for at være aktiv med gode ideer i flere sammenhænge. Nu om stunder først og fremmest på vores generalforsamlinger. Mange tillidsposter Hans Holm blev valgt til kredsformand i 1986 og i 1990 blev han valgt ind i forretningsudvalget for Dansk Maskinhandlerforening. I 1993 valgte kollegaerne i bestyrelsen ham til formand for hele foreningen, og den post havde han frem til Som formand for sine kollegaer blev Hans Holm også valgt til bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere, Climmar, hvor han opnåede at blive vicepræsident. Denne post besad han frem til I en længere årrække har Hans Holm også været revisor for Dansk Maskinhandlerforening, og det er han for mindst et år endnu efter et genvalg på generalforsamlingen AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014 I 2013 blev der i alt registreret nye traktorer. Dette er 694 flere traktorer i forhold til 2012, hvor der blev registreret Dette er en stigning på 38,3 %. I nedenstående skema er der for 2014 tale om perioden januar-august. Det er dermed ikke hele året, men år-tildato tal Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden (rød: Januar-august). Kilde: ND.

11 Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned Kilde: ND Mejetærskersæsonen i perioden til Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 274 til 238, svarende til et fald på 36 styk. Dette svarer til et fald på 13,1 % Mejetærskersalg i sæsonerne Mejetærskersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere i perioden Kilde: ND

12 12 Finsnittere sæson i perioden til Der er ikke kommet nok data til at kunne konkludere salget i perioden til Det tyder desværre på, at salget af finsnittere ikke har opnået tidligere tiders niveau. I stedet vises salget for perioden , hvor der i perioden var sket en fremgang i salget på 13,6 %. Finsnitter Finsnitter salget i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 til Kilde: ND. Pressere sæson i perioden til Pressersalget er steget minimalt fra 122 i perioden sidste år til 125 i perioden i år. En forøgelse i salget på 3 stk., og dermed en stigning på 2,5 %. 350 Pressersalg i sæsonerne Pressersalg i sæsonerne Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere i perioden Kilde: ND

13 13 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/2014 Høsten i 2013 forløb som en følge af den varme og lange sommer de fleste steder forholdsvist smertefrit. Høstresultatet i 2013 pænt over gennemsnittet I 2013 høstede landmændene 9,1 mio. tons korn. Det er et resultat over gennemsnittet. Samtidig skal det tages i betragtning, at kornarealet var det laveste i mange år. I forhold til året før er det samlede høstudbytte faldet med 3,6 % mens udbyttet pr. hektar omvendt steg med 0,3 %. Produktionen af raps blev den største i 20 år som følge af både store arealer og et højt udbytte pr. hektar. Kilde: Danmarks Statistik udgivet 27 nov Til gengæld faldt kornpriserne kraftigt Kapitelstaksterne de gennemsnitlige kornpriser fra høsten til slutningen af året faldt efter at have steget konstant siden det seneste lavpunkt i Med det kraftige fald nærmer prisen sig det noget lavere 2010-niveau. Kapitelstaksten for 100 kg byg var 130,85 kr. i Det er 18 % lavere end i Prisen for 100 kg hvede var 129,56 kr., hvilket er 19 % lavere end året før. Kilde: Danmarks Statistik februar 2014 Forbedret bytteforhold siden 2010 Priserne for jordbrugets salgsprodukter steg med 3,3 % i forhold til 2012 til indeks 128 og for forbrug og investeringer i produktionen var stigningen 3,6 % til indeks 119. Det samlede bytteforhold gik dermed fra indeks 108,3 i 2012 til indeks 108,0 svarende til en nedgang på 0,2 %. Anderledes ser det ud, når man ser på udviklingen siden Her er der højere prisstigninger for salgsprodukter end for indkøbte produktionsfaktorer i jordbruget hvilket betyder, at bytteforholdet for producenterne overordnet er forbedret fra 2010 til Forbedringen siden 2010 kan beregnes til 9 %. Kilde: Danmarks statistik

14 14 Høsten 2014 Igen i år har vi haft en god varm og tør sommer, som mere eller mindre kom bag på alle, idet høsten startede imellem fjorten dage og tre uger før normal tid. Denne tidlige høst betød, at mange landmænd og maskinhandlere pludseligt fik lavet om på deres ferieplaner, til gengæld var det ikke så let at ændre de planlagte ferier for medlemmernes ansatte. Dette betød derfor meget ekstra arbejde for de få, som endnu ikke var gået på ferie. Heldigvis havde de fleste kunder en god forståelse for ventetid pga. manglende personale ressourcer. En forholdsvis nem høst, og vand på rette tidspunkt efter høsten betød, at pløje- og såarbejdet forløb let og med meget lidt slidtage på maskinerne. Den tidlige høst tillige med en lovændring har efterfølgende betydet, at mange har valgt at så til med vinterhvede inden den 7. september, og derved har de undgået de for mange uønskede grønne efterafgrøder. Det bliver spændende, om man kan holde ukrudtet nede og sygdommene væk? Den varme sommer har også betydet meget for majsmarkerne i Danmark. Rigtigt mange steder står majsen flot grundet varme og vand på rigtige tidspunkter. Lige som den øvrige høst er majsen klar til høst ca. 14 dage før det normale tidspunkt. Færre landbrug end i 2012 Antallet af bedrifter faldt i 2013 med 3 % i forhold til året før. I lighed med tidligere år vedrører faldet først og fremmest små bedrifter. De største bedrifter på mindst 100 ha udgør 20 % af alle bedrifter og besidder næsten 70 % af landbrugsarealet det samme som i I 2000 udgjorde bedrifter på mindst 100 ha kun 12 % af alle bedrifter og havde 43 % af landbrugsarealet. Danmarks Statistik 21. maj 2014

15 15 Kilde: Danmarks Statistik Samtidigt med at brugene bliver færre men større, har erhvervet et problem med at få de unges selvstændighed frem i lyset. Der bliver derfor færre og færre under 40 år, der har lyst til at gældsætte sig med egen gård og som selvstændig landmand. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Til gengæld har de unge landmænd de største bedrifter De unge landmænd havde i gennemsnit de største bedrifter på 92 ha jord mod et samlet 2013 gennemsnit på 68 ha. Det er en markant udvikling i forhold til 2000, hvor de unge landmænd ikke adskilte sig væsentligt fra gennemsnittet i henseende til bedriftsstørrelse.

16 16 I gennemsnit er bedrifterne mindre, jo højere indehaverens alder er. Landmænd på 70 år og derover havde i 2013 et areal på halvdelen af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse. Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014 Landbruget er et udskældt erhverv, som bidrager meget til det danske samfund, både økonomisk i form af eksportvarer, men også med mange danske arbejdspladser. Sidstnævnte bliver dog færre og færre, fordi en dansk fødevareproducerende virksomhed har meget svært ved at kunne konkurrere med udenlandske prisniveauer på råvarer, lønninger, miljøregler, arbejdsmiljø, forskellige afgifter og mange andre regler. Danske slagterier kan f.eks. ikke opretholde den samme indtjening ved at slagte i Danmark set i forhold til udlandet. Hvis ikke personalet frivilligt vil at gå ned i løn, er de nødsaget til at flytte deres produktionsapparatet til f.eks. Tyskland, hvor de kan producere billigere, betale mere for råvaren, og stadigvæk tjene mere hjem til aktionærerne. Dermed er arbejdspladser og skattekroner flyttet til udlandet. Svineproducenten er ofte selv aktionær i slagteriet og er derfor glad for, at der kommer mest muligt udbytte. Til gengæld køres grisene timevis i store grisetransporter, måske med en udenlandsk chauffør bag rattet. Det er ikke godt for grisene, som stresses under transporten miljøet med den ekstra kørsel det danske samfund som mangler arbejdspladserne og skattekronerne slagteriarbejderne som nu mangler arbejde og dermed penge til at købe færdigvarerne for, og dette bevirker at de er nød til at gå efter de billigste varer i køledisken, uden tanke for hvor disse kommer fra? Det bliver heller ikke bedre af fødevareskandaler, hvor kød iblandes hestekød uden at forbrugerne gøres opmærksomt på dette, eller dødelige bakterieskandaler med f.eks. Salmonella, MRSA eller Listeria, alt sammen i danskproducerede fødevarer, så forbrugernes tillid til at købe dansk bliver mindre. Produktionen af svinekød faldt til i alt mio. kg i 2012, dette er et fald på ca. 5 % sammenlignet med produktionen i Eksporten af levende slagtesvin steg med 1,6 %, hvormed svin blev sendt til slagtning i udlandet. Eksporten af levende smågrise steg til 9,24 mio. stk. i 2012, hvilket svarer til en stigning på 15 % i forhold til Den største aftager af smågrise er Tyskland, som i 2012 aftog 72 % af eksporten, svarende til ca. 6,6 mio. stk.

17 17 I svineproduktionen er der de seneste 35 år sket en fordobling i produktiviteten Fremgangen i produktiviteten i svineproduktionen kommer bl.a. til udtryk ved udviklingen i antallet af producerede grise pr. årsso. Det gennemsnitlige antal producerede grise pr. årsso steg fra 29,1 i 2011 til 29,7 i Over de seneste 35 år er der sket mere end en fordobling i produktiviteten. Det er ikke kun svineproducenterne som er blevet mere effektive Mælkeproducenterne har også igennem årene formået at få ydelsen pr. år til at være meget bedre. På nedenstående figur ses stigningen i effektivitet i mælkeydelsen for en malkeko. Fra 1986 er produktionen pr. malkeko steget fra ca kg til ca kg mælk i Økologiske arealer stiger Det økologiske produktionsareal steg med ha fra 2011 til Dette svarer til en stigning i det økologiske produktionsareal på 2,9 %, og arealet er dermed oppe på ha. Antallet af bedrifter ligger fortsat nogenlunde stabilt. I 2012 var der økologiske bedrifter. Dette er 79 flere end i De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en langt højere andel af bedrifter under 5 ha, ligesom der er en gennemgående lavere andel af mellemstore bedrifter. Årsagen skal findes i, at mange økologiske bedrifter producerer nicheprodukter, hvor afsætningsmulighederne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug.

18 18 Økonomiske forhold Landbrugets gæld stagneret. Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2012 på 361 mia. kr., hvormed udviklingen i landbrugets gæld er stagneret sammenholdt med tidligere år. Således steg gælden med ca. 4 mia. kr., hvilket er en vækst på knap 1,1 %. 69,6 % af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den samlede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2012 på 275,8 mia. kr., hvilket svarer til godt 76 % af landbrugets samlede gæld. 89 % af restgælden til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og 2,7 % har et renteloft. Andelen med variabel rente er således igen steget i forhold til året før. MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2014 Æresmedlemmer Dansk Maskinhandlerforening har nu to aktive æresmedlemmer: Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse Hans Holm, Hans Holms Maskinforretning A/S, Tinglev Nye medlemmer I det forgangne år har vi fået 3 nye medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening. Det er en stor glæde at byde følgende maskinhandlere velkommen i familien: - Thy Traktor- og Maskinservice - Danatek A/S - Sindal Traktor Aktive medlemmer Antallet af aktive medlemmer i september 2014 er på 134 mod 137 i september Altså en lille nedgang. Derimod er antallet af tilknyttede filialer i år på 63 mod 61 sidste år. Dermed en lille fremgang. Det samlede antal forretninger udgør til og med 30. august forretningsenheder Aktive medlemmer (status) Figur: Udvikling i DM-medlemmer rød: Hovedforretning, blå = Hovedforretninger inkl. filial(er)

19 19 I beretningsåret 2014 har der været en afgang på 6 medlemsvirksomheder og en tilgang på 3 medlemsvirksomheder. Figur: Til- og afgang DM-medlemmer Passive medlemmer Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2014 på 54 medlemmer, mens der i 2013 var 59 passive medlemmer. Antal passive medlemmer i DM Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer

20 20 Arbejdsgivermedlemmer Ud over de aktive og passive medlemmer varetager DM-arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 21 virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer Arbejdsgivermedlemmer Figur: Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer DM S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2013 Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i ,6 mia. kroner mod 8,6 mia. kroner i Dette svarer til en stigning på 11,4 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer. Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2014

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere