Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge."

Transkript

1 Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge, et værktøj til udvikling af lokale samarbejdende økonomier? Med Kud Chum i Nordøst Thailand som case. København d.1 Februar 2005 Fra Swop Interviewarkiv. v. Andrea Creutz og Lise Skou Du har skrevet specialet Komplementære valutaer - Et værktøj til udvikling af lokale, samarbejdende økonomier? Deri undersøger du, om komplementære pengesystemer kan hjælpe økonomisk marginaliserede samfund. Hvorfor kalder du det komplementær og ikke f.eks. alternativ valuta? De fleste, som beskæftiger sim med den form for valuta har den ide, at den skal fungere som et komplement og ikke i stedet for den nationale valuta. Man kan også bare kalde det lokal valuta. Det er meget få, der faktisk spreder sig ud over lokalsamfundet eller fungere over nettet. De holder sig til det lokale fordi de bygger på tillid. Ligesom det national valutasystem bygger det på en fælles forståelse om, at f.eks. en 50 kroner seddel er 50 kroner værd. Hvis vi holdt op med at tro, at den var 50 kroner værd ville den jo ikke være det længere. Eller at 10 millioner var 10 millioner værd for den sags skyld. Så ville jo pengesystemet bryde sammen. Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Ja, og på samme måde mener jeg, ser vi heller ikke hvordan rentesystemet påvirker vores ageren. Lad mig fortælle en historie, der synliggør hvilket samfund rentesystemet skaber: Hvis vi nu forestiller os, at vi to er de eneste i hele verden, bare for at gøre det meget simpelt. Vi skal begge bruge nogle penge. Så vi låner hver 100 kroner i banken og aftaler med banken, at vi indenfor 10 år skal betale 200 kroner tilbage, fordi der løber renter på. Der er kun os to i verden så der findes ikke penge nok til, at vi begge kan blive gældfri indenfor 10 år. Den måde vi vil handle med hinanden på er derfor hverken solidarisk eller bæredygtig for den sags skyld. For at være den, der betaler sin gæld tilbage, og dermed få et nyt lån, skal vi ruinere den anden. Rentesystemet skaber altså et konkurrencesamfund og lægger desuden pres på naturen. Jorden er jo ikke lavet til at skabe en merværdi til et rentesystem. Jeg spurgte den økonom, der var vejledere på min speciale: hvorfor man skal skabe merværdi, hvorfor er det nødvendigt? Han sagde: Det er nødvendigt for ellers bryder økonomien sammen. Bernard Lietaer, som bl.a. har skrevet om lokale pengesystemer spørger, hvorfor i alverden vi ikke laver et pengesystem som trives, hvis der er harmoni, hvis der hverken er vækst eller depression. Fordi han har været økonom i mange år, så synes han, at det ser forholdsvis simpelt ud. Man skal bare organiserer pengesystemet på en anden måde så ville man kunne få det til at fungere uden den der sindssyge vækst. For vi kan jo alle sammen se, at for, vi skal kunne blive ved med den her vækst så bliver vi nødt til at forurene naturen. Og hvis det bliver ved så eliminerer vi vores eget livsgrundlag. Så, enhver idiot kan se det, men det er ingen der kan finde ud af at gøre noget ved det, fordi vi er viklet ind i (nogle forestillinger om...) at vores pengesystem skal hænge sammen på en bestemt måde. Det er et godt billede på hvordan rentesystemet føder et konkurrence samfund....hvad er det endelig der giver pengene deres værdi? Historien viser jo, at man har forsøgt på at skabe tilliden til penge ved at have noget, som bakker den op. Altså, f.eks. ved at besluttet, at guld, er noget bestemt værd, fordi det ikke er så mange, der har guld og

2 fordi det er mange der vil have det. Så har man sagt, at den national valuta er bundet til en guldreserve, som man opbevarer i en bank. Men det gør man jo slet ikke mere. Man skulle jo tro, at den danske nationalbanken styrer, hvor mange penge, der er i omløb men sådan forgår det vel egentligt ikke længere? Nationalbanken har eneret på at trykke pengesedler men da det kun er meget få procent af vores handel med penge, der går igennem pengesedler så har Nationalbanken reelt ikke særlig megen magt,. Penge bliver sådan set skabt når jeg går ind i banken og får et lån. Hvis bankafdelingen beslutter, at jeg skal have de penge så laver de dem ved at de sætte dem ind på min konto. Men findes det nogen form for overenskomst for ellers kan en bank jo begynde og producere en hel masse valuta? Ja, det virker jo utroligt at bankerne bare kan lave penge på den måde. De har også en eller anden regulering. Noget med at nogle af de penge de låner ud dem skal de have i kontanter. Men det drejer sig om nogle få procent. Bankerne forsøger også at sætte renten op eller ned i forhold, om de vil sætte penge ud i systemet eller om de ikke vil gøre det. Hvad er dine tanker om husholdning af ressourcer? Ja, faktisk så er jeg med i en forening, ʻKlods Hans karavanenʼ. Det er et økologisk inspirations tog som vandrer to uger hver sommer og har gjort det siden Det blev startet med udgangspunkt i et manifest som Øko-net havde lavet; Kolding Manifestet. Så med udgangspunkt i, at husholdning er den endelige økonomi blev der så startet den her økologiske-karavane. Altså, økonomi betyder at holde hus med. I stedet for at sidde og tale, som ved øko-nets møden, så vandrer man langs med vejene. Man besøger steder, som man ellers ikke har haft mediernes bevågenhed. Vi bliver inspireret af de steder vi kommer til og vi får desuden opbakning og mediedækning. Fordi, vi kommer hundrede mennesker gående med hestevogne, æsler, hunde og børn i alle aldre... Så det er så noget af en syn. Så vil lokalavisen gerne komme og snakke med os om, hvad det er vi laver. Vi har besøgt lokale økologiske producenter. F.eks. en mand, som laver sin egen rapsolie fra sin egen rapsmark. Han sælger den til naboerne, som bruger den som benzin. Noget man ellers ikke hører om, men som har at gøre med at holde hus med de begrænsede ressourcer. Så det er lidt af en medie-event? Ja, men det er lige så meget for os der går med hinanden, (bør omformuleres. Men det er jo heller ikke så godt hvis der står...at det lige så meget er for vores egen skyld... som for at skabe medieopbakkning (mediedækning eller slet og ret opmærksomhed ) omkring vigtige spørgsmål. Vi lavede faktisk et lokalt pengesystem for et par år siden. Jeg var interesseret i at se, hvad det kunne gøre ved mennesker, der går sammen og som ikke kendte hinanden i forvejen. Jeg havde en ide om, at laver man et lokal pengesystem så sker der noget med de sociale relationer mennesker imellem. Vi lavede et skema, hvor man kunne skrive på: ʻJeg hedder...ʼ ʻjeg er skaldet og sover i et grønt teltʼ. Man skulle kunne genkende de andre på beskrivelsen. Og så var der en rubrik, hvor det stod: ʻJeg udbyder. Der kunne man så f.eks. skrive: at tage nogen ekstra bagageʼ. Eller... ʻjeg vil gerne have ryg massageʼ. Det var gang i det helt store bytteri. Resultatet blev, at man kom tættere på hinanden og hurtigt kom til at snakke om noget man gerne ville lave. Eller man endte med at give noget til nogle andre, som de havde brug for. Der var en mand, som var økonom på Aalborg Universitet, han fik mulighed for at skrive noget på, som slet ikke havde noget at gøre med det han ellers lavede. Han skrev, at han var god til at tegne landskaber og at han gerne ville have lidt hjælp til at bære bagagen, eller hvad det nu var. Så han var over begejstret over, at han selv ligesom kunne styre det; hvad det var han ville give. Ved at skrive noget andet på en det man altid svarer

3 når mennesker spørger til, hvad man laver, kunne man skabe noget nyt for sig selv. En af de ting jeg har fundet ud af er, at lokale valutaer altid skaber netværk mellem mennesker, også selvom det ikke var det der var hovedformål. Det er jo, på en eller anden måde, indlysende, for når man bytter ting kommer man uvilkårligt til at lære hinanden at kende og det skaber yderligere aktivitet. I en landsby f.eks., hvor er høj arbejdsløshed og hvor folk derfor ikke må arbejde, hvis de vil modtage støtte fra staten. opretter de så en lokale valuta, så skabes der en hel masse aktivet. Der bliver døre og vinduer repareret og man hjælper hinanden med det ene og det andet. Det vil altid skabe yderligere aktivitet. Så det er din personlige erfaring også, at det giver ekstra bonus i form af selvtillid og bånd mellem mennesker? Var det også hvad du oplevede i Nordøst Thailand? Det er en helt anden situation i Kud Chum. Det er en meget fattig landsby. De lavede et komplementært pengesystem fordi de ikke havde nogle penge til at handle med indbyrdes. Op gennem historien var de på en eller anden måde blevet tvunget til, at tage nogle dyre lån for at kunne købe ting til deres landbrug. Lån, som de ikke kunne betale tilbage fordi det ikke lykkedes dem at høste så meget, som det var blevet lovet dem at de kunne med de her nye produkter (en lille smule uklart formuleret). Derfor var de blevet forgældet til op over begge ører. Så de sender deres sønner og deres mænd langt væk til de store byer for at kunne tjene penge. Og samtidig så var den kultur de havde haft tidligere, med at hjælpe hinanden, blevet ødelagt. Hvem har tid at hjælpe hinanden med at bygge et hus, hvis man har en gæld med en rente der står og tikker i banken? Ligesom du beskrev tidligere: at rente skaber konkurrence, og for at kunne afbetale lånet så må nogle andre gå fallit. Men deres situation er vel i høj grad også skabt på grund af af den Sydøstasiatiske valuta krise? Hvad var baggrunden til de, i hovedtræk? Fra udlandets side syntes man, at Thailand var et vækstområde.man begyndte derfor at investere penge i opførslen af huse, som der siden ikke var nogen der købte. Dem der investerede havde så ufattelig mange penge, i forhold til en nationaløkonomi som Thailands. De kan sætte en masse penge ind i thailandske projekter fordi det lyser grønt på deres skærm. Hvis det så pludseligt lyser rødt, fordi deres investeringer f.eks. ikke giver så meget i afkast, som de havde regnet med, så hiver de alle deres penge ud af projekterne igen og så går så landets økonomi ned, enkelt sagt. Og bankerne ville de hellere støtte de multinationale selskaber end folket, som havde sine sparpenge i deres bank. Var det sådan det gik til? I hvert fald fremgik det, da jeg interviewede en person fra den Thailandske National Bank og en fra Finansministeriet, at de var meget enige. Konflikten, mente de, var ikke mellem økonomi og politik men mellem de ledende økonomer og politiker i Bangkok og så dem, der sparede pengene op. Der var fra Finansministeriet og Nationalbankens side ingen forståelse for, at man ville etablere lokale pengesystemer. Det var en blind tro på, fra deres side, at hvis man manglede penge så kunne man jo bare låne nogle. Men det de prøvede ude i landsbysamfundene var, at genoprette nogle traditioner om gensidig hjælp, som havde eksisteret i flere generationer. Jeg talte med en af dem, som levede da, der ikke fandtes nogen national valuta i landsbyerne. Han mente, at han tydeligt kunne se en sammenhæng mellem etableringen af den nationale valuta og de nuværende hierarkiske relationer. Det der med at hjælpe hinanden var sat til side. Før i tiden dyrkede folk i Kud Chum distriktet mellem 50 og 100 forskellige typer ris; røde, sorte, hvide, lange, korte. Diversiteten sikrede at såning, høst og tærskning blev fordelt over hele sæsonen, og det gjorde det muligt for landarbejderne, allesammen på skift at hjælpe hinanden. Det var et system kaldet ʼlabor sharingʼ.

4 I slutningen af 1960ʼerne begyndte regerings repræsentanter fra Department of Agriculture Extension at besøge Kud Chum for at får bønderne til at skifte til hybride rissorter udviklet på videnskabelige ris-stationer, og de forsøgte at få dem til at bruge kunstgødning. Bønderne blev lovet større udbytte og højere indkomst. Hvad de ikke indså var at en fremdyrkelse af monokulturer ville ødelægge landsbyernes ʼlabour sharing systemʼ, fordi alle der dyrkede de nye afgrøder havde brug for hjælp på samme tid. I dag dyrkes det kun tre sorter af ris i Kud Chum, jasminris, sticky rice og økologiske brune ris. Og når de skal høstes må bønderne typisk betale sig til arbejdskraft. Ca 100 bath per person per dag, og de må også tit leje tærskemaskiner. Gennem fremdyrkelse af monokulturer er landsbyernes ʼlabour sharingʼ system altså blevet udskiftet med en praksis hvor arbejdskraft opfattes, som en vare, der skal købes for national valuta. Så det var den udvikling befolkningen i Kud Chum ville modarbejde gennem oprettelsen af den lokale valuta? For dem handlede det om at have råd til mad. Hvis de kunne dyrke nogle grøntsager selv og bytte dem, så de ikke behøvede bruge national valuta, så ville de være mere sikre i forhold til den nationale økonomi der kunne gå op og ned. Det handlede om at sikre sig selv og hinanden og at kunne dyrke den mad de havde brug for og spare sin nationale valuta til afbetaling af lån. På hvilket grundlag og af hvem, blev det lokale valutasystem i Kud Chum forbudt? Det er næsten trist at fortælle om. Det der skete var, at nogen blev nervøse over, at de var ved at lave deres egne penge. Det var en trussel mod nationaløkonomien stod der i de lokale aviser. Selvom den lokale valuta egentlig ikke var forbudt så sendte militæret nogle soldater for at skræmme folk i landsbyen. Hvis de brugte de her penge, ville de ryge i spjældet og få store bøder, sagde de. Bønderne, der havde stor respekt for autoriteter, var derfor nemme at kue. De havde fået nogen rigtige gode ideer, men hvis magthaverne ikke er interesseret så er det jo hurtigt at rydde dem af vejen igen. Du giver jo også en historisk rids i din speciale over andre alternative systemer der er blevet stoppet... Det er en potentiel trussel for dem, som gerne vil regere et land, at folk begynder at have deres egne små økonomier. Ja, det er egentligt vildt, at det på den måde kan være en trussel for magthaverne, også i Danmark, ikke. Grunden til, at der ikke findes nogle blomstrende lokale penge systemer er, mener jeg, at der bliver slået ned på dem, med hård hånd. I Kud Chum, selvom det også handlede om at genoprette hjælpetraditioner, så gik deres oprettelse af en lokal valuta jo i høj grad også ud på at overleve og ganske simpelthen at skaffe mad. Systemer, der opstår i den vestlige del af verden, opstår ofte for at afbøde nogle af de relationer, der er gået tabt i det pengesystem vi har nu. Fokus er at afbøde isolering, vi kender ikke længere vores naboer. I den forbindelse synes jeg, at tanker omkring bytteringe er genial. Fordi det er så simpelt. Sæt et opslag op, eller lav en lille bitte avis, der kan deles ud, hvor der står: hvem tilbyder hvad og hvem ønsker hvad. Det rykker jo egentlig ikke vildt ved den globale bæredygtighed, men det rykker på trygheden lokalt. Fordi de findes så mange der er utrygge, fordi de ikke kender deres naboer. Det har at gøre med den sociale kapital? Hvad er det der gør, at folk i et boligbyggeri godt kan lige at bo der, eller hvad er det der gør, at de bliver bange for at bo der, og det bliver til et område hvor ingen vil bo? Der kan netværkssystemer virkelig gøre en forskel, tror jeg. Men det er er mange forskellige grunde til, at nogle vælger at starte en lokal valuta eller en byttering. En af grundene kan være, at det er et område med høj arbejdsløshed.

5 Så det er det faktisk også økonomisk marginalisering det drejer sig om? Ja, det er det. Ikke nødvendigvis økonomisk marginalisering men... Jo, selvfølgelig har man ikke så mange penge når man er arbejdsløs, men det betyder faktisk ikke så meget i forhold til, at man er begrænset i at fortage sig noget. Eller, at man ikke er en del i det sjove show. For det, som de fleste, inklusive mig selv, har oplevet ved at miste et job er, at man bliver udenfor. Jeg har ikke noget netværk. Alle andre tager et sted hen og spiser frokost. Det gør jeg ikke. De mennesker, som det er nødvendigt at tale med, for at beholde sin sunde fornuft, de bor lige ved siden af mig, men jeg kender dem bare ikke. Jeg tror desuden, at selvom regeringen lover flere jobs, tror jeg der bliver færre og færre. Det findes jo billigere arbejdskraft andre steder... Jeg tror, at de her systemer har meget at byde på også i forhold til, at finde ud af, hvad det er man selv er god til. Det mærker jeg i hvert fald i den byttering jeg selv er med i ude i Herlev. Det er nogen dér - det er mest ældre damer der er med - som bliver virkelig glade for at finde ud af, at nogen har brug for det de kan. For det har arbejdsmarkedet jo ikke længere. Jeg talte med en lektor som sagde, at han ikke havde noget at tilbyde. Han kunne kun sådan nogle ting, man fik penge for. Det ville måske give ham lidt mere rum i sit lokal miljø, hvis han vidste, at der var nogen der havde brug for ham der. Du skriver også en del om, hvordan det dominerende valutasystem giver en indikation om magtfordelingen i samfundet. Vil du ikke fortælle historien om middelalderens guldsmede? Jo, det kan man sige. Da præsterne havde magten, udstedte templerne penge. Da kongerne dominerede, havde de retten til at lave penge. Hvordan skabelsen af penge blev til noget, der varetages af kommercielle banker, finder vi svaret på i historien om senmiddelalderens guldsmede. I 1600-tallet var det normalt, at man opbevarede sine værdier hos den lokale guldsmed, som var de eneste, der havde et sikkert pengeskab. Man fik så en kvittering på ens indestående i guldsmedens boks. Med tiden fandt mange det dog nemmere blot at betale med kvitteringerne så risikoen og besværet med at hente guldet blev undgået. I forlængelse af denne praksis må guldsmedene have bemærket, at der i deres varetægt var guld og sølv, der aldrig blev afhentet. Guldsmedene begyndte derfor at låne det opmagasinerde guld og sølv ud mod, at låneren betalte rente til dem. Rent faktisk behøvede han jo ikke at skille sig af med guldet eller sølvet, men kunne nøjes med at skrive en kvittering på beløbet. Spørgsmålet var bare, hvor mange kvitteringer han kunne skrive, uden, at det blev opdaget. Dette ville kun blive opdaget, hvis alle pludseligt ville have deres guld udløst samtidigt. Han kunne leve højt og flot på, blot at sørge for, at han hele tiden havde noget guld i sit pengeskab. Så det var begyndelsen på det man kalder ʼfractional reserve bankingʼ som man i dag har i de fleste banker. Det betyder, at banken kun skal have en vis andel i besiddelse, altså en lille procentdel af de penge, der er omløb. Det er så lidt af en gambling, hvor meget skal man regne med, at man skal have liggende. Hvis alle kom og ville have deres penge indløst, så ville der jo ikke findes penge nok.

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

MONITORERING INTERNT. Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service

MONITORERING INTERNT. Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service MONITORERING INTERNT Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service UNDER CONSTRUCTION En konstant tilstand af udvikling og forandring

Læs mere

Lokale, alternative penge

Lokale, alternative penge Lokale, alternative penge Lokale, tillidsbaserede hjemmelavede penge Lokale penge hvad og hvorfor? De systemer, jeg vil se på her, er Local Exchange Trading Systems (LETS) Udgangspunkt i anvendelsen af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere