Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet"

Transkript

1 De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab Budget og budgetkontrol 6. juni 2014 kl. 8:00-16:00

2 OM HTH HTH blev i 1966 grundlagt af brødrene Hans Henning og Tonny Haahr. Heraf navnet HTH. I dag ejes HTH af Nobia AB, der er et svensk, børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Stockholm. HTH er repræsenteret i 5 lande gennem ca. 120 butikker og har en årlig produktion på ca køkkener, hvilket gør HTH til Nordeuropas største køkkenproducent. I Danmark beskæftiger HTH i dag mere end medarbejdere. Nobia Denmark A/S ejer HTH, HTH GØR DET SELV, Invita, uno form og bordpladefabrikken implast. I 1993 blev produktionen samlet i Ølgod - facts om fabrikken i Ølgod: m2 under tag 30 medarbejdere i smede- og elektrikerværkstedet 6 produktionshaller a hver 250 m2 Producerer komplette skabe om ugen og køkkener om året 20 medarbejdere har brandmandskursus 3-holdsskift på alle hverdage Første robot i produktionen i år 2000 INFORMATION OM OPGAVERNE Materialebanken til casevirksomheden, HTH, findes på følgende link: Opgaverne skal løses og medbringes til eksamen på USB stik. For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at du også gemmer din besvarelse på dit drev på skolens server, og at du derudover også udskriver kopier af din besvarelse. OBS! Situationerne i de følgende opgaver er opdigtede, og derfor er alle tal også fiktive. Du må under ingen omstændigheder kontakte HTHs hovedkontor eller butikker i Forbindelse med besvarelse af disse opgaver. På side 11 står bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne, der danner udgangspunkt for din eksamen i erhvervsøkonomi på niveau E. Læs denne side grundigt og spørg coachen på casearbejdsdagen, hvis du har spørgsmål til bedømmelsen. Side 2

3 Opgave 1 Anlægsaktiver I HTHs butikker tæller alle de varer, som står i udstillingslokalerne, med under varelager. Så der er ikke så mange slags inventar som i en del andre butikstyper, men til gengæld ejer HTHs butikker deres egne biler. Forklar hvad begrebet anlægsaktiver betyder og giv eksempler på, hvilke konkrete anlægsaktiver, du forestiller dig, at der er i en dansk HTH-butik. En HTH-butik har netop indkøbt 6 computerskærme (hos Fona), som sælgerne skal bruge i deres daglige arbejde for at give kunderne den bedste kundeoplevelse. Ved leveringen opdager de, at 2 af skærmene er lidt ridsede i rammen. En medarbejder ringer til Fona og beder om en dekort. Vis på T-skitser bogføringen af HTH-butikkens køb af de 6 computerskærme og kreditnotaen. Forklar også hvad begrebet dekort betyder. Den (bilagsnr. 29): Købsfaktura fra Fona (142904): 6 computerskærme til salgspersonalets arbejdsstationer Pr. 20 dage netto Den (bilagsnr. 33): Kreditnota fra Fona (142904): Dekort på 2 computerskærme leveret den I alt kr kr kr kr. 700 kr. 175 kr. 875 Forestil dig, at HTH-butikkens regnskabsår er ved at være slut. Du mangler lige at bogføre: Internt bilag den : Årets afskrivning på 6 computerskærme kr Vis bogføringen af årets afskrivning på de 6 computerskærme og opstil en beregning der viser, hvad de 6 computerskærmes bogførte værdi er pr Hvad er det erhvervsøkonomiske begreb for Fona (142904), hvornår skal beløbet betales, og hvor stort et beløb drejer det sig om? Side 3

4 Nr. 196 Bilag Nr. Opgave 2 Vareregnskab Konteringsark Dato: Tekst Beløb Konto nr. 644 Dankortsalg I alt 645 Salgsfaktura til Byens Tømrer (122106): Køkken Mono hvid Emballage Løbende måned + 30 dage netto kr kr kr kr kr. 300 kr kr Betalt til Tryg via netbank: Brandforsikring 2. halvår 2014 kr Købsfaktura fra Implast (142203): Bordplader i højglans Emballage 8 dage 3% eller 30 dage netto 648 Kontantsalg I alt 649 Køb af pokaler til fodboldstævne: Pokaler I alt betalt fra kassen 650 Kreditnota til kunde for returnering af: Messing greb I alt kontant kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 300 kr kr kr. 500 kr Dagens vareforbrug kr Kreditnota fra Implast (142203): Emballage retur I alt 653 Udleveret til butikkens ejer: Bordplade i massivt eg I alt kr. 300 kr. 75 kr. 375 kr. 440 kr. 110 kr Indsat på bankkontoen kr Balance Debet Kredit Side 4

5 Konter bilagene for den i konteringsarket. Forklar begreberne kontant varesalg og varesalg på kredit (inddrag de bilag fra konteringsarket, der vedrører kontant varesalg og varesalg på kredit). Forklar begrebet bruttofortjeneste og beregn dagens bruttofortjeneste. Forklar hvad der sker i bilag 653, og forklar hvilken effekt bilaget har på årets resultat og på likviditeten. Kom også ind på, hvilken effekt, udlevering af handelsvarer til ejeren fra butikkens lager, har på bruttofortjenesten. Side 5

6 Opgave 3 Kasseafstemning og likviditet Bilag nr. Tekst Beløb 121 Regning fra restaurant Flammen - personalets sommerfest kr kr Overført fra bankkontoen kr Dagens kontantsalg kr Heraf udgør moms kr Telefonabonnement for butikken Betalt via bankkontoen kr. 800 kr. 200 kr Leje af lokaler Betalt via bankoverførsel kr Bankoverførsel til Implast (142203) kr Privat elregning Overført fra bankkontoen 127 Kvitteret regning fra Lunds Reklamebureau: Udkast til reklame (til kampagne, summer-sale ) Betalt kontant kr kr. 440 kr kr kr. 800 kr Bankoverførsel fra Byens tømrer (122106) kr Modtaget returvarer: 4 defekte hængsler I alt udbetalt fra kassen kr. 920 kr. 230 kr Dagens dankortsalg kr kr kr Indsat kontant på bankkontoen kr Kontoudtog fra Sydbank: Tilskrevet renter på bankkontoen kr. 256 Kassebeholdning morgen kr. Bankbeholdning morgen kr. Kassebeholdning aften (optalt) kr. Indfør for den bilagene på kasserapport nr. 248 og optæl og afstem kasserapporten. Forklar om der er for lidt eller for meget i kassen om aftenen. Hvor stor er den samlede likvide beholdning om aftenen? Forklar hvad der er sket i bilag 121 og bilag 129, og forklar effekten på årets resultat og effekten på likviditeten. Side 6

7 Opgave 4 Årsregnskab Du er elev i HTH Køkkenforum i Aarhus. Butikschefen beder dig vise, at du kan udarbejde et årsregnskab for butikken, der er en enkeltmandsvirksomhed. Han har skrevet en gammel saldobalance ud til dig. Saldobalance pr Konto nr. Kontonavn Debet Kredit 1100 Nettoomsætning Vareforbrug Salgsfremmende omkostninger Lokale omkostninger Kassedifference Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger (obs. inkl personale omkostninger) 5100 Afskrivning på biler Afskrivning på inventar Renteindtægt Renteomkostninger Biler Akk. afskrivninger på biler Inventar Akk. afskrivninger på inventar Varelager Varedebitorer Kasse Bank Kapitalkonto pr Privatforbrug Varekreditorer afregning Andre kreditorer Opstil resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 i beretningsform. Opstil balancen pr. 31. december 2012 i avanceret kontoform. Side 7

8 Forklar hvad egenkapital og privatforbrug er, forklar hvad der påvirker størrelsen af egenkapitalen, og kommenter på hvordan egenkapitalen udviklede sig i løbet af Hvor ofte skal HTH Køkkenforum i Aarhus lave momsafregning, og hvornår skulle butikken senest betale det skyldige momsbeløb på kr.? Side 8

9 Opgave 5 Budget og budgetkontrol Befolkningssammensætningen ændrer sig hele tiden og har stor betydning for salget og markedsføringen af HTHs produkter. De senere år har trenden været, at mange flytter fra landet og ind til byen. Derudover er der flere danskere, der bor længere tid alene. Andelen af små husholdninger (1-2 personer) er steget voldsomt. I de næste 30 år vil der være en stor befolkningstilvækst i Danmark, som betyder, at vi i 2040 vil være omkring flere danskere. Og med et stigende antal ældre, er der behov for flere små boliger. Vandringen mod storbyen betyder desuden, at der mange steder vil være et massivt pres på boligmarkedet. Alene i Københavns Kommune stiger indbyggertallet hver måned med mennesker. Andre byer, som forventes at vokse meget, er Frederiksberg og Aarhus. Du skal vise butikschefen i HTH Køkkenforum Aarhus, at du kan udarbejde et resultatbudget, og du har fået resultatopgørelsen for 2013 og følgende forventninger til budgettet for 2014 udleveret: Resultatopgørelse for 2013 kr. Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger (obs. inkl. personale omkostninger) Indtjeningsbidrag Afskrivning på biler Afskrivning på inventar Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Årets resultat Forventer, at omsætningen vil stige med 5 % 2. Forventer, at vareforbruget vil stige med 6 % 3. Andre eksterne omkostninger forventes at stige med kr. 4. Afskrivninger på biler vil falde med 4 % 5. Afskrivninger på inventar vil være uændrede 6. Renteindtægter vil stige med kr. 7. Renteomkostninger vil lande på kr. Side 9

10 Opstil resultatbudgettet for 2014 ud fra ovenstående resultatopgørelse for 2013 og forventningerne til Hvilke fordele er der ved at anvende et program som excel til at udarbejde budgetter i? Forestil dig, at vi nu er i starten af januar Butikschefen beder dig lave noget materiale, der kort viser, hvordan det rent faktisk gik i 2014 i forhold til, hvordan I forventede, at det ville gå. Resultatopgørelse for 2014 kr. Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger (obs. inkl. personale omkostninger) Indtjeningsbidrag Afskrivning på biler Afskrivning på inventar Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Årets resultat Udarbejd en budgetkontrol for år Sammenlign og kommenter resultaterne fra 2012, 2013 og 2014 og opstil mindst 2 mål for 2015 for HTH Køkkenforum Aarhus. Side 10

11 Bedømmelsesgrundlag Det, der er grundlaget for vurderingen af din præstation, er din mundtlige præstation til eksamen. Power Point og andet materiale, som du laver, tæller ikke med i grundlaget, men de materialer laver du, fordi de skal hjælpe dig til din mundtlige eksamen. Materialerne er en god støtte for dig som din plan over indholdet i din fremlæggelse til hvert af de 5 emner i caseopgavesættet. Indholdet for hvert opgaveemne vil bestå af dine konkrete løsninger f.eks. i excel og andre punkter, som du har forberedt, at du vil komme ind på til din eksamen. Bedømmelseskriterier Udvalgte mål fra fagbekendtgørelsen Anvende simple EØ-metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i i uddannelsen & Kommunikere EØ-information i mundtlig og skriftlig form Foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger Foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger Udarbejde og kommentere et regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed Udarbejde og kommentere et resultatbudget Anvende relevante informationsteknologiske værktøjer Bedømmelseskriterierne for de udvalgte mål -Konkrete eksempler på EØ-metoder og fremstillingsformer: - Regnskabsopstillinger, kasserapport, t-skitser, kontokort osv. -Du skal kunne: - forklare dine løsninger, - forklare og anvende begreber fra faget - forklare påvirkninger og sammenhænge i regnskabet -Du skal kunne bogføre afskrivninger på biler og inventar -Du skal kunne lave bogføringer med kredithandel -Du skal kunne lave registreringer i en kasserapport -Du skal kunne optælle og afstemme kasserapporten: - overholde det dobbelte bogholderis princip - afstemme kassebeholdningen (kassedifference?) - beregne bankbeholdningen -Du skal kunne forklare formålet med at lave de regnskabsmæssige afstemninger -For en personligt ejet handelsvirksomhed skal du kunne: - opstille et årsregnskab - forklare de enkelte poster i regnskabet - forklare hvordan enkelte poster påvirker regnskabet (påvirkninger på: årets resultat, likviditeten, bruttofortjenesten og bruttoavancen, egenkapitalen herunder privatforbruget) -Du skal kunne: - opstille et resultatbudget - forklare posterne i et resultatbudget - forklare dine beregninger af tallene i resultatbudgettet - redegøre for forskellen mellem realiserede resultater og forventninger til fremtiden - udarbejde en budgetkontrol og kommentere den -Du skal kunne anvende relevante it-værktøjer: - Word, Excel, PowerPoint, Publisher, andet? Husk at anvendelse betyder, at du skal bruge relevante funktioner I it-værktøjet f.eks. regnefunktion i excel. Side 11

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS Regnskab med Microsoft Dynamics C5 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere