Økonomistyringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyringssystem"

Transkript

1 NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi, niveau E+D, har du lært, hvordan du manuelt bogfører bilag og opstiller et regnskab. Langt de fleste virksomheder benytter i dag et økonomistyringssystem til at bogføre og opstille regnskaber. Det er akkurat de samme mekanismer, du har lært, der blot foregår elektronisk. Der er mange fordele ved at benytte et økonomistyringssystem, fremfor at bogføre manuelt (se fig. D.). Fordele ved økonomistyringssystemer Virksomhedens bilag bogføres hurtigt og effektivt. Systemet kontrollerer automatisk, om der er balance i debet og kredit. Det er hurtigt at udskrive rapporter, såsom saldobalance, resultatopgørelse, balance, osv. Moms bogføres automatisk. Det er let at holde styr på tilgodehavender hos kunder og gæld til leverandører. Fig. D. Fordele ved økonomistyringssystemer. Der findes mange forskellige økonomistyringssystemer, og det er også meget forskelligt, hvilke økonomistyringssystemer danske virksomheder benytter. Nogle systemer er gode til mindre virksomheder og andre systemer er gode til større virksomheder. Det afhænger naturligvis af, hvilke behov virksomheden har i forbindelse med den daglige bogføring og økonomistyring.

2 6 NIVEAU D I dette kapitel vil du lære at bogføre bilag i økonomistyringssystemet e-conomic og udskrive de mest relevante opgørelser: Resultatopgørelsen, balancen og saldobalancen.. e-conomic Vi vil tage udgangspunkt i økonomistyringssystemet e-conomic, som er et internetbaseret økonomistyringssystem. e-conomic kan benyttes fra en hvilken som helst computer med internetbrowser, bare der er adgang til internettet. Vi vil nu se nærmere på, hvordan vi bogfører bilag og udskriver udvalgte rapporter fra økonomistyringssystemet e-conomic. Du finder e-conomics website på Menuer Systemet er bygget op om 2 menulinjer. Der er den vandrette menulinje (se fig. D.2) og den lodrette menulinje (se fig. D.4). I disse to menulinjer finder du alle funktioner og oplysninger, du skal bruge i systemet... Den vandrette menulinje 2 Fig. D.2 Den vandrette menulinje. Indholdet i den vandrette menulinje er altid er det samme, uanset hvor du befinder dig i e-conomic. Den består i fig. D.2 af fire faneblade og tre ikoner 2. Hvis der arbejdes med lagerstyring, vil der være yderligere et faneblad for»lager«, se forklaring i fig. D.3.

3 Økonomistyringssystem 7 Fane/ikon Hjem Faner i den vandrette menulinje Forklaring Er forsiden i dit e-conomic. Her kan du finde genvej til at regi strere bilag i kassekladden, samt oprette ny faktura til en kunde. Salg Når du skal sende fakturaer til kunder for de varer, de har købt, benyttes denne fane. Her kan du også oprette dine kunder, se hvor meget de hver især omsætter for og om de betaler til tiden. Regnskab Bogføring af bilag foregår i denne fane. Her benyttes kasse kladde daglig (se fig. D.7). Under denne fane kan du også finde frem til dine tidligere posteringer. Rapporter Her udskrives alle rapporter og opgørelser. Det er fx resultat opgørelsen, balancen eller saldobalancen. Lager Under denne fane oprettes de varer der skal sælges og de leverandører, vi køber varerne fra. Du kan også finde oplysninger om, hvor mange og hvilke varer der er på lager. Quicksearch Hjælp Med»Quicksearch«får du hurtig adgang til alle menuer i e-conomic. Du kan skrive et emneord i søgelinjen og du vil hurtigt få en oversigt over mulige menupunkter. Herudover kan du få support via chat, direkte med e-conomics supportafdeling. Giver adgang til e-conomics hjælpemodul e-copedia. Her kan du søge hjælp til alle systemets funktioner. Bemærk, at kontoplaner og indstillinger ikke matcher lærebogens opsætning. Indstillinger Her kan du ændre indstillinger for opsætningen af e-conomic. Under»Mine indstillinger«kan du ændre dit password. Under»Alle indstillinger«er den vigtigste funktion for dig menupunktet»regnskabsår«, hvor du skal oprette det regnskabsår, du bogfører i (se fig. D.5). Fig. D.3 Faner i den vandrette menulinje.

4 8 NIVEAU D..2 Den lodrette menulinje I venstre side af skærmen findes den lodrette menulinje (se fig. D.4). Den lodrette menulinjes indhold ændrer sig efter hvilken fane og ikon, der vælges i den vandrette menulinje. I fig. D.4 ses den lodrette menulinje fra»alle indstillinger«i den vandrette menulinje. Her kan du trykke dig videre ind på det menupunkt du skal bruge. I e-conomic skal du altid først vælge fane eller ikon i den vandrette menulinje og der efter et menu punkt i den lodrette menulinje. Fig. D.4 Den lodrette menulinje under fanen»alle indstillinger«.

5 Økonomistyringssystem 9 2. Regnskabsår Før SportsMagasinet kan påbegynde bogføringen af bilag, skal der oprettes det regnskabsår, som de befinder sig i. Tidligere har du lært, at et regnskabsår ikke nødvendigvis følger kalenderåret, men har en varighed på år. Regnskabsåret oprettes ved at vælge ikonet»indstillinger«og menupunktet»alle indstillinger«i den vandrette menulinje og herefter vælge menuen»regnskab«2 og»regnskabsår«3 i den lodrette menulinje (se fig. D.5) Fig. D.5 Opret regnskabsår. Vælg»Nyt regnskabsår«4 for at oprette det regnskabsår, du skal arbejde i.

6 0 NIVEAU D 3. Virksomhedens kontoplan Virksomhedens kontoplan er, som du tidligere har lært, en oversigt over alle virksomhedens konti i resultatopgørelsen og balancen. Kontoplanen, som du kender fra Erhvervsøkonomi E+D, findes allerede i e-conomic. Du finder en oversigt over både resultatopgørelsen og balancen ved at vælge ikonet»indstillinger«og menupunktet»alle indstillinger«i den vandrette menulinje og herefter vælge»regnskab«2 og»kontoplan«3 i den lodrette menu linje (se fig. D.6). 2 3 Fig. D.6 Virksomhedens kontoplan. 4. Bogføring af bilag Bogføring af bilag er bogføring af alle fakturaer, kvitteringer og interne bilag, der findes i virksomheden. Som du har lært i Erhvervsøkonomi E+D, kan disse bilag påvirke både indtægter, omkostninger, aktiver og passiver. Det kunne fx være dagens kontante varesalg, eller en regning fra den lokale avis for en annonce, virksomheden har købt. I e-conomic posteres bilagene først og derefter bogføres de. Dette be ty der, at mens SportsMagasinet posterer, kan de stadig rette i bilagene. Når de har bogført, kan de ikke længere ændre bilagene, men skal foretage en rettelsespostering, såfremt der er lavet en fejl.

7 Økonomistyringssystem Der bogføres efter akkurat samme principper, som du har lært i tidligere kapitler her ser det blot en smule anderledes ud og meget sker automatisk i e-conomic. Når du skal bogføre et bilag i e-conomic, vælger du»regnskab«i den vandrette menulinje. Her kan du derefter vælge»ny postering«2 som vist i fig. D.7. Bilagene posteres og bogføres i en kassekladde. I dette tilfælde er det kassekladden»daglig«3, der benyttes. En virksomhed kan have flere kassekladder til forskellige formål, fx kundeindbetalinger og leverandørbetalinger Fig. D.7 Opret postering. Når du påbegynder bogføringen, vil du først skulle vælge, hvilken bilagstype 4, du ønsker at bogføre. Der findes følgende bilagstyper i e-conomic, se fig. D.8:

8 2 NIVEAU D Bilagstype Finansbilag Leverandørfaktura Leverandørbetaling Kundeindbetaling Manuel kundefaktura Bilagstyper i e-conomic Forklaring Benyttes til bogføring af et hvilket som helst omkostningsbilag i virksomheden. Herudover bogføres kontant varesalg, indkøb af aktiver, lønbilag, privatforbrug, indskud, samt optagelse og indfrielse af lån/kassekredit. Her bogføres de fakturaer, vi modtager fra vore vareleverandører og andre kreditorer. Alle leverandører, vi får kredit hos og/eller handler ofte med, oprettes i vores leverandørkartotek. Når vi betaler fakturaer fra leverandører, bogfører vi udbetalingen her. Når vores kunder betaler, bogfører vi indbetalingen her. Vi opretter normalt kundefakturaer i e-conomics debitorbogholderi og benytter sjældent denne funktion. Manuel debitorfaktura kan dog bruges til at bogføre fakturaer til kunder. Fig. D.8 Bilagstyper i e-conomic. Den bilagstype, der benyttes til bogføring af de fleste bilag, er»finansbilag«. Du kan i Vejledning til e-conomic, Erhvervsøkonomi niveau C, lære mere om, hvordan de øvrige bilagstyper benyttes. Når du skal bogføre et finansbilag (se fig. D.9), udfyldes: Dato Kontonummer (vælges fra kontoplanen) 2 Moms: Enten købsmoms (»Kmoms«) eller salgsmoms (»Smoms«) 3 Debet/Kredit 4 Beløb 5 Bilagsnummer (oprettes automatisk, men kan ændres) 6 Modkontonummer (vælges fra kontoplanen) 7 Moms: Enten købsmoms eller salgsmoms 8 Tekst, der beskriver bilagets indhold 9 Se niveau C i Vejledning til e-conomic.

9 Økonomistyringssystem Fig. D.9 Finansbilag EKSEMPEL D. Bilag til bogføring. januar 204: BILAG BILAG 2 Dagens kontante varesalg Kontantsalg... kr Moms... kr I alt.... kr Overført fra kasse til bankindestående Overført fra kassen... kr Bilagene bogføres manuelt i kontoskitser således: 00 Nettoomsætning 4262 Salgsmoms 230 Kasse Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit (saldo) (saldo) (saldo) BILAG Bankindestående 230 Kasse Debet Kredit Debet Kredit (saldo) (saldo) BILAG

10 4 NIVEAU D I e-conomic bogføres bilag og 2 på denne måde, se fig D.0: Fig. D.0 Bogføring af finansbilag i e-conomic. Fig. D.0 viser bogføringen af bilag 2 fra eksempel. Bilag er allerede posteret og kan findes i linjerne til venstre 2. I disse linjer vil du kunne se alle bilag, du har posteret, inden du har bogført kladden. Alle beløb, der krediteres i e-conomic, vil blive vist med et minustegn - foran beløbet. Når bilagene skal bogføres, vælges»gem«3 samt»bogfør posteringer«4. Herefter tømmes kassekladden og bilagene er nu bogført i regnskabet. Vær opmærksom på, at når bilagene bogføres, kan der ikke længere ændres i bogføringen. Skulle det alligevel være nødvendigt at rette en fejl, må du lave en rettelsespostering, der korrigerer fejlen og derefter foretage den rigtige bogføring.

11 Økonomistyringssystem 5 4. Rettelsespostering En rettelsespostering kan foretages ved at tilbageføre det oprindelige bilag med fejl. Dette gøres ved at finde bilaget i arkivet. Klik på fanen»regnskab«og menuen»søgning og Lister«. 2 Her vælges»posteringer (find bilag)«3. Bilaget kan du finde ved at søge på fx bilagsnummer, tekst, dato eller beløb Fig. D. Rettelsespostering.

12 6 NIVEAU D Som vist i fig. D. er bilag fundet frem 4 og det kan nu vendes ved at klikke på»vis transaktioner«5. Her kan du vælge at tilbageføre bilaget, hvis du vil rette din fejl, ved at klikke på»tilbagefør«6. Bilaget overføres til kassekladden 7, hvor det skal bogføres. Herefter er fejlen nulstillet og du kan nu lave bilaget korrekt i kassekladden. 4.2 Bogføring af moms e-conomic kan selv finde ud af at bogføre moms. Hver enkelt konto i kontoplanen, hvor der normalt bogføres bilag med moms, er oprettet med en momskode, så dette sker automatisk. Derfor skal du sjældent selv bogføre moms eller trække moms ud fra et bilag, hvor momsen ikke skal bogføres. Dermed er det altid bilagets slutbeløb, du skal bogføre. Det er dog altid nødvendigt at kontrollere, om systemet har bogført korrekt. I e-conomic anvendes følgende betegnelser: Købsmoms hedder»kmoms«og salgsmoms hedder»smoms«. e-conomic benytter de samme kontonumre til moms, som du allerede kender: Konto 4260 Momsafregning Konto 426 Købsmoms Konto 4262 Salgsmoms 5. Afstemning af kassebeholdning, bankindestående og kassekredit Som du har lært i Erhvervsøkonomi E+D, kapitel 0 Likvide beholdninger, skal virksomhedens optalte kassebeholdning stemme overens med den beholdning (konto 230 Kasse) regnskabet viser, der burde være i kassen. På samme måde skal saldoen på virksomhedens konto i banken stemme med saldoen på virksomhedens bankindestående (konto 2320 Bankindestående) og kassekredit (konto 420 Kassekredit). I e-conomic er det let at følge udviklingen i både kassebeholdning, bankindestående og kassekredit.

13 Økonomistyringssystem 7 For hvert bilag du bogfører i e-conomic i»kassekladde: Daglig«, vil du i samme skærmbillede kunne se, hvor meget du nu har registreret i kassebeholdning, bankindestående og kassekredit. I fig. D.2 ser du samme bilag som i fig. D.0 (bilag og 2). Kassebeholdningen er efter bogføring af bilagene på kr ( ) 2, mens bankindestående er på kr efter overførslen i bilag Fig. D.2 Afstemning af kassebeholdning, bankindestående og kassekredit. Du kan løbende følge beholdningen i kassen og på bankkontoen og dermed sammenligne med den optalte kassebeholdning og saldoen på bank indestående og kassekreditten. 6. Rapporter I en virksomhed er der ofte behov for at få et overblik over de daglige bogføringer, samt virksomhedens økonomiske situation. Her kan økonomistyringssystemet hjælpe med rapporter som fx en saldobalance, resultatopgørelse og balance. Disse tre rapporter har du arbejdet med i tidligere kapitler og de findes alle under fanen»rapporter«i den vandrette menulinje. 6. Saldobalance En saldobalance er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti i kontoplanen. Resultatopgørelsens konti viser, hvor mange indtægter og omkostninger virksomheden har haft til dags dato og på balancens konti kan man se størrelsen på virksomhedens aktiver og passiver.

14 8 NIVEAU D Saldobalancen udskrives fra menupunktet»saldobalance«i den lodrette menulinje (se fig. D.3). Her vælges: Fra dato 2 Til dato 3 Fra konto (såfremt ikke alle konti ønskes med i rapporten) 4 Til konto (såfremt ikke alle konti ønskes med i rapporten) 5 Afkrydsning i»vis konti med 0-saldo«(såfremt også konti uden bogføringer ønskes med) 6 Afkrydsning i»medtag kladdeposteringer«(såfremt ikke-bogførte kladdeposteringer ønskes med) 7 Afkrydsning i»vend fortegn (ikke aktiver)«(såfremt omkostninger skal vises med foran beløbene, i steder for indtægter) Fig. D.3 Udskrivning af saldobalance. Saldobalancen kan udskrives som en sammenligning med primo saldi, et budget eller samme regnskabsperiode året før 9. Dette bruges til at se, om virksomheden har nået de økonomiske målsætninger, der er sat for virksomheden eller for at følge den økonomiske udvikling nøje. 6.2 Resultatopgørelse En resultatopgørelse viser virksomhedens resultat, når alle omkostninger er trukket fra virksomhedens indtægter. Resultatopgørelsen er

15 Økonomistyringssystem 9 opstillet i beretningsform, som du kan genkende fra tidligere kapitler i Erhvervsøkonomi E+D. Resultatopgørelsen udskrives ved at vælge menupunktet»resultatopgørelse«i den lodrette menulinje, se fig. D.4. Her vælges: Fra dato 2 Til dato 3 Konto, omsætning (vælges kontoen for virksomhedens nettoomsætning) 4 Afkrydsning i»medtag kladdeposteringer«(såfremt ikke-bogførte kladdeposteringer ønskes med) 5 Afkrydsning i»vis konti med 0-saldo«(såfremt også konti uden bogføringer ønskes med) 6 Afkrydsning i»vis differencer«(såfremt differencer ønskes vist) Fig. D.4 Udskrivning af resultatopgørelse. 6.3 Balance Balancen er en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver. Balancen opstilles i kontoform, som du kan genkende fra tidligere kapitler. Balancen udskrives ved at vælge menupunktet»balance«i den lodrette menulinje, se fig. D.5.

16 20 NIVEAU D Her vælges: Fra dato 2 Til dato 3 Afkrydsning i»medtag kladdeposteringer«(såfremt ikke-bogførte kladdeposteringer ønskes med) 4 Afkrydsning i»vis konti med 0-saldo«(såfremt også konti uden bogføringer ønskes med) 5 Afkrydsning i»vis debet/kredit«(såfremt du vil se, hvor meget der er debiteret/krediteret på hver balancekonto) Fig. D.5 Udskrivning af balance.

17 Økonomistyringssystem 2 7. Momsafregning Moms bogføres som tidligere nævnt automatisk i e-conomic på vore momskonti: Konto 426 Købsmoms (Kmoms) Konto 4262 Salgsmoms (Smoms) Før vi kan bogføre momsafregningen og betale vores momsgæld, eller få et tilgodehavende hos SKAT, skal vi først finde saldi på kontiene for købsmoms og salgsmoms, se fig. D.6. Her vælges fanebladet»rapporter«og i den lodrette menu vælges»moms«2 og»momsopgørelse«3. Vælg det regnskabsår momsafregningen omhandler 4 og derefter hvilken periode der er tale om Fig. D.6 Momsopgørelse Husk at virksomheder afregner moms i forskellige tidsintervaller alt efter størrelse (se Erhvervsøkonomi E+D kapitel 9 Momssystemet). Vær også opmærksom på, at momsafregningen ikke medtager kladdeposteringer, der endnu ikke er bogført, med mindre dette tilvælges ved at afkrydse boksen»medtag kladdeposteringer«6.

18 22 NIVEAU D 7. Bogføring af momsafregning Momsafregning og betaling af moms bogføres manuelt på denne måde (som tidligere vist i Erhvervsøkonomi E+D kapitel 9 Momssystemet):EKSEMPEL D Købsmoms 4260 Momsafregning Debet Kredit Debet Kredit (saldo) (saldo) BILAG 3 (30.000) Momsafregning, Købsmoms Salgsmoms 4260 Momsafregning Debet Kredit Debet Kredit (saldo) (saldo) BILAG 4 (60.000) Momsafregning, Salgsmoms

19 Økonomistyringssystem Momsafregning 2320 Bankindestående Debet Kredit Debet Kredit (saldo) (saldo) BILAG 5 (30.000) Betaling af momsgæld Bogføring af Bilag 3, 4 2 og 5 3 laves manuelt i e-conomic i»kassekladde Daglig«med bilagstypen»finansbilag«(se fig. D.7), og momsgælden er nu afregnet. 2 3 Fig. D.7 Momsafregning og betaling af momsgæld.

20 24 NIVEAU D Begreber Økonomistyringssystem Kassekladde Kladdeposteringer Rapporter Vigtige begreber med forklaring Forklaring Et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. Bogføring af virksomhedens bilag foregår i en kassekladde i økonomistyringssystemet. Kassekladden indeholder alle dagens posteringer, så disse kan bogføres samlet. Virksomhedens bilag posteres før de bogføres i e-conomic. Derfor kaldes bilagene kladdeposteringer indtil de er bogført i økonomistyringssystemet. Udtræk fra økonomistyringssystemet, der samler oplysninger om kontoindestående i overskuelige oversigter, fx resultatopgørelsen, balancen eller saldobalancen. De er med til at skabe overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 14.2 Kasserapport Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 14.2 Kasserapport Indholdsfortegnelse Registrering af bilag i kasserapport Afslutning af kasserapport

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd

e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic Opgave 10.5a Finansbogføring i Café Tusindfryd Indhold 30. juni: Klargøring af e-conomic... 3 1. juli: Økonomistyring

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 24.3 Økonomistyring hos Café Tusindfryd Julie

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic 2. udgave Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

e-conomic Opgave 10.6a Integreret økonomistyring i Café Tusindfryd

e-conomic Opgave 10.6a Integreret økonomistyring i Café Tusindfryd Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic Opgave 10.6a Integreret økonomistyring i Café Tusindfryd 1 Indhold 30. juni: Klargøring af e-conomic... 3 1. juli:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB B A P P E N D I X I appendix A har du lært bogføringsreglerne, og hvordan der dagligt føres regnskab på konti på baggrund af bilag. I dette kapitel vil vi via et forenklet

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder

Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Casen kan løses efter kapitel 20. Der er udarbejdet skabeloner i Word og Excel, som skal bruges til at løse opgaverne i casen.

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Hvad er privatforbrug? Konto 1. Ejeren hæver likvide midler til privatforbrug 2. Virksomhedens betaler

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

INTRODUKTION TIL BOGFØRING

INTRODUKTION TIL BOGFØRING INTRODUKTION TIL BOGFØRING A A P P E N D I X Forudsætningen for, at der kan udarbejdes regnskaber, er, at de daglige transaktioner, dvs. handlinger der har økonomiske konsekvenser for virksomheden, registreres

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Sådan gør du i e-conomic. Kassekladde. Klik og besøg e-conomic her: online regnskabsprogram ISBN: 978-87-91875-36-6

Sådan gør du i e-conomic. Kassekladde. Klik og besøg e-conomic her: online regnskabsprogram ISBN: 978-87-91875-36-6 Sådan gør du i e-conomic Kassekladde Klik og besøg e-conomic her: ISBN: 978-87-91875-36-6 online regnskabsprogram Kassekladde Indholdsfortegnelse Kassekladde...2 Opret en kassekladde...2 Kasserapport...3

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere