Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling union Spilleregler 2013"

Transkript

1 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på et herrehold:... 3 Stk. 8 Spillemåder:... 3 Stk. 9 Udlændinge: Pointsystem, medaljer samt op- og nedrykning af hold... 3 Stk. 2 Medaljer:... 3 Stk. 3 Op- og nedrykning af hold efter endt turnering: En spilledag Op- og nedrykning af en spiller... 4 Stk. 2 Særlige regler ved første kamp i turneringen:... 4 Stk. 3 Særlige regler ved kampe i Københavnsrækkerne: Flytning af kampe... 5 Stk. 2 Gebyr for flytning af kampe:... 5 Stk. 3 Kampe der flyttes af turneringsudvalget:... 5 Stk. 4 Flytning af kampe til en anden hal: Kredshold Turneringsdommer Afvikling af en turneringskamp... 6 Stk. 3 Afbrudte kampe samt genoptagelse af disse:... 6 Stk. 4 Udskiftning af en spiller under en kamp:... 7 Stk. 5 Holddisciplin:... 7 Stk. 6 Holdleder:... 7 Stk. 7 Reserven:... 7 Stk. 8 Scoretavlen:... 7 Stk. 9 Afskrivning: Udeblivelse fra en turneringskamp... 8 Stk. 2 Trækning af hold:... 8 Stk. 3 Udeblivelse i sidste kamp:... 8 Stk. 4 Betaling af kampgebyr: Kampgebyr Protest Opdeling i aldersgrupper Inddeling i aldersgrupper Ungdomsspiller der ønsker at spille som senior Tvivlsspørgsmål Turneringen Stk. 1 Turneringen: stk Turneringen omfatter en dame-, herre-, og ungdomssektion med hver sine hold inddelt i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal grupper inden for hver enkelt sektion, samt en alternativ sektion.

2 Side 2 af 10 Stk. 2 Turneringssektioner Stk. 2.1 KBU`s turnering består af følgende sektioner: Københavnsserien (jfr. 1 stk. 4) Københavnsrækkerne (jfr. 1 stk. 5) Ungdomsrækkerne Alternativ sektion Mix-rækkerne (jfr. 1. stk. 6) Stk. 2.2 Ungdomsrækkerne er opdelt efter alderskriterier. Placeringen af hold i ungdomsrækkerne afgøres af en af TUR-formanden nedsat ungdomsturneringskomite. Stk.3 Københavnsserie: Stk Københavnsserien er KBU`s officielle hovedturnering med oprykning til DBwF`s Danmarksturnering, hvorfor reglerne om op/-og nedrykning, samt kun at må spille på e`t hold pr. spilledag er inklusiv Danmarksturneringen. Stk. 3.2 Københavnsserien afvikles som en dobbeltturnering med lige mange ude og hjemmekampe samt et eventuel slutspil. Stk. 3.3 I Københavnsserien stiller spillerne op og spiller holdvis 2x3-mandshold 4 serier AM. Stk. 3.4 Hver klub må deltage med et eller flere hold i Københavnsserien. I hver af serierne kan der dog kun deltage eet hold fra hver klub. Stk. 3.5 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederste rangerende serie. Stk. 3.6 Hvis det sportsligt taler herfor, kan turneringsudvalget placere et hold højere, indenfor den nederste 1/3 af turneringen. Stk. 4 Københavnsrækkerne: Stk. 4.1 Københavnsrækkerne er KBU`s officielle holdturnering for 3-mandshold, hvorfor reglerne om op/-og nedrykning, samt kun at må spille et hold pr spilledag er inklusiv Københavnsserien og Danmarksturneringen. Stk.4.2 I Københavnsrækkerne stiller spillerne op og spiller holdvis 1x3-mandshold 4 serier AM. Stk. 4.3 Hver klub må deltage med et eller flere hold i Københavnsrækkerne. En klub kan tilmed have flere hold i samme række. Stk. 5 Mixrækkerne: Stk. 5.1 Mixrækkerne afvikles som en enkeltturnering, inddelt efter holdtilmeldingen nødvendige antal rækker Stk. 5.2 I mixrækkerne stiller spillerne op og spiller holdvis 1x3-mandshod 4 serier AM. Stk. 5.3 I mixrækkerne skal det spillende hold hele tiden være et mixhold uagtet eventuel løbende udskiftning. Stk. 5.4 Deltager en klub med flere hold end der er oprettet rækker til, placeres hold 1 og 2 i række nr. 1, hold 3 og 4 i række nr. 2 osv. indtil holdtilmeldingen passer med at alle rækker har et hold med fra den pågældende klub. stk. 5.5 Har en spiller først spillet på et mixhold, er denne låst til holdet i resten af pågældende mixturnering. Stk. 5.6 Udebliver et hold for tredje gang, udelukkes holdet for resten af turneringen. Alle holdets kampe annulleres og samtlige modstandere i turneringen tildeles det maksimale antal point for færdigspillede serier, samt det antal kegler holdet opnår/opnåede. Stk. 5.7 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning annulleres alle holdets kampe og samtlige modstandere i turneringen tildeles det maksimale antal point for færdigspillede serier, samt det antal kegler holdet opnår/opnåede.

3 Side 3 af 10 Stk. 5.8 Ved alle trukne hold skal klubben betale kampgebyret i overensstemmelse med reglerne i 10. Stk. 5.9 Der kan ikke flyttes kampe i sidste spillerunde. Stk. 6 Nye hold i turneringen: Stk. 6.1 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederste rangerede serie, række eller mixrække. Stk. 6.2 Hvis det sportslig taler herfor, kan turneringsudvalget placere et nyt hold højere, indenfor den nederste 1/3 af turneringen. Stk. 7 Damer kan deltage på et herrehold: Stk. 7.1 Det er tilladt damer at deltage på et herrehold i henholdsvis Københavnsserien og Københavnsrækkerne. Stk. 7.2 Efter deltagelsen på et herrehold, kan den pågældende damespiller i indeværende sæson ikke længere deltage i dameturneringen. Stk. 7.3 Et tilmeldt herrehold kan ikke løbende ændres til et 100% damehold. Der skal således være minimum 50% herre på et herrehold Stk. 8 Spillemåder: Stk. 8.1 Amerikansk spillemåde (AM) er når en serie spilles på et banepar med en rude skiftevis på hver bane. Der skiftes bane efter hver serie. Eventuelt ekstraslag i 10. rude skal spilles på samme bane, som første slaget i 10. rude. Stk. 8.2 Europæisk spillemåde (EU) er når en serie spilles på en og samme bane. Stk. 8.3 To eller flere spillere kan spille på samme bane/banepar. Spillerne skal afgive deres slag i en given rude efter tur. Eventuelle ekstrasalg i 10. rude skal spilles førend næste spiller påbegynder sin 10. rude. Stk. 8.4 Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på spillerækkefølgen inden for samme hold. Dog må en spiller ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. Stk. 9 Udlændinge: Stk. 9.1 I holdkampe kan der deltage udlændinge, som har fast bopæl i landet. Det er dog en betingelse, at der er mindste een dansktalende person på holdet (F.eks. holdlederen) 2 Pointsystem, medaljer samt op- og nedrykning af hold Stk. 1.1 Turneringen afgøres ved pointsystem. Der gives 2 point for hver vundet serie, samt 1 point til begge hold for en uafgjort serie. Ved uafgjort serie er det alene keglefaldet der er ens. Stk. 1.2 Det hold som har opnået det højeste keglefald efter endt spil for yderligere 2 point, samt 1 point til begge hold, hvis keglefaldet ender uafgjort. Stk. 1.3 Står 2 eller flere hold lige i points, er det antallet af faldne kegler der er afgørende. Stk. 2 Medaljer: Stk. 2.1 Ved turneringens afslutning uddeles der guld, sølv og bronzemedaljer i hver enkelte serie, række, mixrække samt ungdomsrække. Stk. 2.2 forudsætningen for uddeling af henholdsvis guld, sølv og bronzemedaljer er, at der er mere end 6 hold i den pågældende serie/række. Stk. 2.3 Er der mindre end 6 hold i en serie/række uddeles et medaljesæt for hvert 2. hold i serien/rækken.

4 Side 4 af 10 Stk. 2.4 Det bedst placerede KBU-damehold og KBU-herrehold i DBwF-Ligaen tildeles medaljer som unionsmester. Det bedst placerede KBU-ungdomshold i DBwF-Eliteserien (efter indledende runde) tildeles medaljer som unionsmester. Stk. 2.5 Er der ikke noget KBU-dame eller herrehold i DBwF-ligaen, er bedst placeret hold i 1. division unionsmestre (og så fremdeles). Er der ikke noget KBU ungdomshold i DBwF-Eliteserien, er bedst placerede hold i ungdom 1 unionsmestre Stk. 3 Op- og nedrykning af hold efter endt turnering: Stk. 3.1 Vinderholdet i en serie eller række rykker op i nærmeste serie eller række. Stk. 3.2 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i oprykningsserien/oprykningsmixrækken og i dens eventuelle parallelserie, rykker næstplacerede hold op. I tilfælde af turneringer med parallelserie, rykker den 2 er der har det bedste keglefald op. Stk. 3.3 Ved ekstraordinær oprykning er det den tilbageblevne 2 er, der rykker op. Herefter den bedste 3 er og så videre. Stk. 3.4 Sidst placerede hold i en serie eller række rykker ned i nærmeste serie eller række. 3 En spilledag stk. 1.1 En Spilledag er en Weekend med eventuelle tilhørende helligdage. Kristi Himmelfartsdag tilhører den efterfølgende weekend. Stk. 1.2 For KBU`s ordinære turneringskampe (Københavnsserien incl. Danmarksturneringen og Københavnsrækkerne) gælder, at en spiller ikke må spille på mere end et hold pr. spilledag. Stk. 1.3 Turneringen kan tilrettelægges med flere kampe, fx dobbeltkampe eller triplekampe på samme spilledag 4 Op- og nedrykning af en spiller Stk. 1.1 En spiller kan altid rykkes op fra et af klubbens lavere hold til et højere liggende hold. Dog må en spiller kun spille på et hold den samme spilledag jf. 3 stk. 1.2 og stk Stk. 1.2 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan først deltage på et lavere hold, hvis spillerens tidligere hold, samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp. Stk. 1.3 Spilles der dobbeltkamp og man spiller den første kamp men ikke den anden kamp vil det være at betragte som spilleren oversidder en turneringskamp og således være spillerberettiget næste spilledag på et lavere liggende hold. Stk. 1.4 Deltager en klub med flere hold i en turnering med parallelgrupper og 2 hold er placeret i grupper rangerende lige højt i turneringen, f. Eks. Københavnsserien 1A og Københavnsserie 1C, er holdenes spillere indbyrdes at betragte som kommende fra et højere liggende hold i spørgsmålet om op-og nedrykning holdene imellem. Stk. 2 Særlige regler ved første kamp i turneringen: stk. 2.1 Hvis en klub deltager med flere hold i Københavnsserien og Københavnsrækkerne, må der ved de enkelte holds første kamp i sæsonen ikke benyttes spillere, der allerede har spillet på et af de andre holds første kamp. Stk. 2-2 Hold, der er oversidder i første turneringsrunde, kan inden første kamp i Københavnsserien og Københavnsrækken indsende et holdkort bestående af maksimal holdstørrelse til turneringsudvalget. Holdet vil da blive betragtet som at have været i kamp, i forhold til opog nedrykning af spillere på klubbens hold. Stk. 3 Særlige regler ved kampe i Københavnsrækkerne:

5 Side 5 af 10 Stk. 3.1 Såfremt en klub deltager med mere end et hold i samme Københavnsrække, må der de respektive hold imellem kun flyttes een spiller mellem hver turneringskamp. Dog må en spiller kun spille på et hold den samme spilledag jf. 3 stk. 1.2 og stk. 1.3 Stk. 4 Særlige regler ved flyttede kampe: Stk. 4.1 Ved kampe der flyttes, er den nye spilledag gældende i forhold til op-og nedrykning af spillere. Flyttes en kamp til en spilledag, hvor holdet spiller en ordinær kamp, skal det betragtes som en dobbeltkamp jfr. 4. stk Stk. 4.2 Et holds kamp kan ikke flyttes til en spilledag hvor holdet spiller en ordinær dobbeltkamp 5 Flytning af kampe Stk. 1 Flytning af kampe Stk. 1.1 Datoen for de berammede turneringskampe kan kun undtagelsesvis ændres. Stk. 1.2 Ansøgning herom skal i ske skriftligt og indsendes til unionens turneringsformand senest 3 uger før kampens ordinære afholdelse. Ansøgningen skal ske på det særlige skema, som findes på KBU`s hjemmeside Stk. 2 Gebyr for flytning af kampe: Stk. 2.1 Den klub der søger om flytning af en turneringskamp, vil blive opkrævet en afgift til dækning af administrationsomkostningerne forbundet hermed. Stk. 2.2 Beløbet størrelse fastsættes af forretningsudvalget før hver sæson. Stk. 2.3 Den ansøgende klub kan uden gebyr flytte een turneringskamp pr. tilmeldte hold hver sæson. Stk. 3 Kampe der flyttes af turneringsudvalget: Stk. 3.1 Har en klub spiller/e på et repræsentativt hold, kan klubben eller unionen kræve kampen flyttet. Stk. 3.2 Turneringsudvalget kan i særlige tilfælde flytte kampe. Stk. 4 Flytning af kampe til en anden hal: Stk. 4.1 Hvis en kamp flyttes til en anden hal, skal det være til en neutral hal. 6 Kredshold Stk. 1.1 Som en hjælp til klubber der kommer i vanskeligheder midt i en sæson på grund af manglende spillere i forhold til de foretagne holdtilmeldinger, er det muligt at omdanne et klubhold til et kredshold eller danne et kredshold under iagttagelse af følgende: 1) Kredshold kan oprettes som en sekundær foranstaltning. Det vil sige at klubberne først tilmelder klubhold og derefter opretter kredshold. 2) Spillere på kredshold, skal bortset fra ved kredshold i ungdomsrækkerne, navngives pr. oprettelsesdatoen og pr. 1. januar af klubberne. 3) Holdet er kredshold i hele sæsonen, hvorfor de deltagende klubber på kredsholdet hæfter for betaling af kampgebyret i forhold til antal deltagende spillere på kredsholdet i hele sæsonen. 4) Et kredshold opløses efter endt turneringsprogram. 5) Omdannes et klubhold til et kredshold overtager kredsholdet eventuelle points og keglefald, som klubholdet har opnået. 6) Spilledragten på et kredshold er de pågældende klubbers ordinære klubdragter. Er der flere spillere fra samme klub, skal disse være ens påklædt. 7) Seniorspillere er låst på de pågældende kredshold. Dette gælder dog kun i turneringen jfr. 1.2 Københavnsserien og Københavnsrækker hvorfor de er frit stillet i de alter-

6 Side 6 af 10 native turneringer. Spillere på et ungdomskredshold er ikke låst; de kan således rykke op på sin klubs andre ungdomshold efter almindelige op-og nedrykningsregler; et kredshold vil være at betragte som det laveste placerede hold. 8) For at være et kredshold, skal der ved alle kampe altid være mindst 2 klubber repræsenteret. 9) Ansøgning om dannelse af kredshold stiles til kredsformanden, der vejleder og formidler kontakten klubberne imellem. Ansøgningen godkendes endeligt af TURformanden. 7 Turneringsdommer Stk. 1.1 Turneringskampen ledes af dommere som har gennemført dommerkursuset. Stk. 1.2 Dommeren stilles af de tilmeldte klubber i unionen inden starten af hver sæson. Stk. 1.3 Dommerne, der ikke kan være deltagende spiller, skal sikre at kampene gennemføres på sportslig korrekt måde efter gældende love og regler Stk. 1.4 Dommernes dispositioner afgøres i tvivlsspørgsmål endeligt af disciplinærudvalget. 8 Afvikling af en turneringskamp Stk. 1 Ordinær afvikling Stk. 1.1 En turneringskamp starter, forudsat at banerne er ledige, til det tidspunkt, som er fastsat i turneringsplanen. Stk. 1.2 Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser, der rammer udenbys hold ved rejse med offentlige transportmidler. Ved offentlige transportmidler forstås tog, færge eller fly, der følger en offentlig køreplan Stk. 1.3 Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør turneringsdommeren udsætte kampens starttidspunkt. Stk. 1.4 Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, afbrydes kampen. Turneringsudvalget fastsætter en ny spilledato. Stk. 1.5 Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig) kan turneringsdommeren, af sportslige hensyn efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampen igangsættes på det fastsatte tidspunkt. Stk. 1.6 En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. rude. Stk. 1.7 Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet 10. rude. Stk. 1.8 Banen må ikke forlades før kampen er færdigspillet. Stk. 2 Spilleklar hold samt forsendt ankomne spillere Stk. 2.1 Ved en holdkamp skal mindst 50% af spillerne være spilleklar ved kampens begyndelse. Stk. 2.2 Spillere, der møder for sent, kan indtræde i spillet i den rude sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringsdommeren for kampen, samt modstanderens holdleder. Stk. 2.3 Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en sparringspartner, skal en alenespiller følge medspilleres turnus. Stk. 2.4 I øvrigt vil det være at betragte som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spiller/e. Stk. 3 Afbrudte kampe samt genoptagelse af disse: Stk. 3.1 Såfremt en turneringskamp strækker sig ud over 4 timer, fra det annoncerede starttidspunkt, skal kampen afbrydes, såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Stk. 3.2 Når en således afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles i samme hal og af de samme spillere inklusiv reserven, som holdet stillede med i den afbrudte kamp.

7 Side 7 af 10 Stk. 3.3 Kampen skal genoptages, med den score holdene havde i den sidste rude inden kampens afbrydelse. Stk. 3.4 I særlige tilfælde kan der, at turneringsudvalget, dispenseres for holdsammensætningen. Stk. 4 Udskiftning af en spiller under en kamp: Stk. 4.1 Med undtagelse af 2-mandshold, praktiseres flyvende udskiftning i alle holddiscipliner efter følgende retningslinier: a) En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampe ved en senere udskiftning. b) En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme kamp. c) Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. d) En udskiftningsspiller skal være påført scoretavlen fra kampens start. e) Udskiftningsspilleren er underlagt de gældende ordens- og spilleregler. f) Udskiftningsspilleren skal, når denne er tilstede, opholde dig på spillepladsen under hele kampen. g) Såfremt en udskiftningsspiller ikke har deltaget i spillet, kan vedkommende slettes af scoretavlen. h) Ved udskiftning på et mixhold skal det spillende hold forsat være et mixhold. Stk. 5 Holddisciplin: Stk. 5.1 Holdet består altid maksimalt af holddisciplinstørrelsen, en udskiftningsspiller samt en holderleder. Stk. 5.2 Holdlederen kan være en aktiv spiller på holdet. Stk. 5.3 Samtlige spillere og holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende ordens- og spilleregler. Stk. 6 Holdleder: Stk. 6.1 Hvert hold skal stille med en holdleder, der enten kan være spillende holdleder, eller en som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Stk. 6.2 Holdlederen er underlagt gældende Ordens- og spilleregler. Stk. 6.3 Holdlederen kan fratræde inden kampens afslutning. Sker dette skal turneringsdommeren og modstanderens holdleder underrettes herom. Stk. 6.4 Fratræder en holdleder skal opgaven overgives til en anden person. Stk. 6.5 En holdleder der fratræder før afslutningen af en kamp, kan ikke genindtræde som holdleder i samme kamp. Stk. 7 Reserven: Stk. 7.1 Reserven har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne samt at være afskriver og eventuel listefører. Stk. 8 Scoretavlen: Stk. 8.1 Holdlederen skal fra kampens start kunne fremvise en scoretavle, udfyldt men navn og licensnumre på holdet inklusiv reservespilleren. Stk. 8.2 Den i turneringsplanen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og skal sørge for at scoretavlen udfyldes for begge klubber. Stk. 8.3 Holdlederne er ansvarlig for, at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Stk. 8.4 På scoretavlen skal hele antal serier og eventuelt delt serie angives hver for sig, både for den udskiftede og den indsatte spiller.

8 Side 8 af 10 Stk. 8.5 Når scoretavlen er udfyldt, underskrevet, kan der ikke længere rettes i resultaterne. Det er derfor vigtigt, at holdlederen sikre, at alle oplysninger på scoretavlen er korrekte inden underskrift og aflevering. Stk. 8.6 Scoren af kampe indberettes til DBwF s landsdækkende turneringssystem, senest den efterfølgende fredag kl af hjemmeholdet. Protest mod den indberettede score, skal være unionen i hænde senest 14 dage efter kampens afvikling. Stk.8.7 Undlader et hold for tredje gang at indberette til DBwF s landsdækkende turneringssystem, idømmes klubben en afgift på kr. 250,-. Ved efterfølgende undladelser idømmes klubben en afgift på kr. 500,- og herefter kr. 1000,-, og så videre herefter Stk.8.8 Klubber der ikke ser sig i stand til at bruge eller ikke har adgang til Internettet, kan henvende sig til spilleudvalget/kredsen og for et fastsat gebyr. Få hjælp til indberetningen til idrætssystemet via Bowlingportalen Stk. 9 Afskrivning: Stk. 9.1 I turneringskampe anvendes automatisk scoresystem.. Stk. 9.2 Registrer systemet forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder rette scoren til de faktiske faldne kegler. Turneringsdommeren kan tilkaldes til hjælp med systemet. Stk. 9.3 Ved nedbrud af scoresystemet skal hallens personale, turneringsdommeren og holdlederne forsøge at genskabe serien, og der spilles videre herfra. Hvis dette ikke er muligt, spilles serien om. Stk. 9.4 Den turneringsansvarlige og bowlinghallen kan altid kræve, at der skal anvendes manuelt førte slagsedler. Dette kan også gælde fra kampens start. 9 Udeblivelse fra en turneringskamp Stk. 1.1 Udebliver et hold fra en turneringskamp, er kampen tabt. Stk. 1.2 Det hold der møder, spiller med hinanden indbyrdes og får 2 point for hver færdigspillet serie, samt det antal kegler holdet opnår. Holdet får endvidere 2 point for flest kegler. Stk. 2 Trækning af hold: Stk. 2.1 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning annulleres alle holdets kampe og samtlige modstandere i turneringen tildeles det maksimale antal point for færdigspillede serier, samt det antal kegler holdet opnår/opnåede. Stk. 2.2 Udebliver et hold for tredje gang i en turnering udelukkes holdet for resten af turneringen. Alle holdets kampe annulleres og samtlige modstandere i turneringen tildeles det maksimale antal point for færdigspillede serier, samt det antal kegler holdet opnår/opnåede. Stk. 3 Udeblivelse i sidste kamp: Stk. 3.1 Udebliver et hold i den sidste turneringskamp annulleres alle holdets kampe og samtlige opnåede point og kegler slettes. Tidligere opnåede point omfordeles ikke. Stk. 3.2 Udebliver et hold i den sidste turneringskamp rykkes holdet automatisk ned i den underliggende Københavnsserie, Københavnsrække eller Mixrække. Stk. 4 Betaling af kampgebyr: Stk. 4.1 Ved alle trukne hold skal klubben betale kampgebyret i overensstemmelse med reglerne i Kampgebyr Stk. 1.1 Klubberne hæfter for kampgebyr i hele turneringen for de af dem tilmeldte hold.

9 Side 9 af 10 Stk. 1.2 Ved eventuel slutspil i turneringen hæfter det/de trukne hold solidarisk for eventuelt ikke besatte pladser i slutspillet. 11 Protest Stk. 1.1 En klub, som under afviklingen af en kamp ønsker at nedlægge protest skal; a) Henvende sig til turneringsdommeren, som påtegner scoresedlen ordret Protest b) Udfærdige en skriftlige protest efter kampen. Protesten skal enten overdrages til den lokale turneringsdommer senest 3 timer efter kampens afslutning eller sendes til unionens disciplinærudvalg, som skal modtage protesten senest anden hverdag efter kampen. c) Den protesterende part skal senest samtidig med protesten indbetale et depositum på 200 kroner til KBU s disciplinærudvalgets formand. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i protesten. Såfremt turneringsdommeren modtager den skriftlige protest, påtegnes denne med dato for modtagelsen samt kvittering (navn og klub). Protesten (vedr. KBU s turnering) vedlægges scoretavlen. Eventuelt indberetninger om sagen noteres i turneringsdommerrapporten. Stk. 2.1 Unionens disciplinærudvalg skal senest 14 dage efter kampens afvikling tage stilling til en protest. Resultatet meddeles de implicerede klubber som herefter inden 14 dage kan anke afgørelsen for DBwF s amatør- og ordensudvalg. 12 Opdeling i aldersgrupper (Identisk med DBwF s 25) ******************* 25. Inddeling i aldersgrupper Revision: 1/00 1. Licenserede spillere inddeles i 5 aldersgrupper omfattende både piger, drenge, damer og herrer PUSLINGE omfatter ungdomsspillere til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 12 år JUNIORER omfatter ungdomsspillere til udgangen af den turneringssæsoni hvilken de fylder 15 år YNGLINGE omfatter ungdomsspillere til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 18 år SENIORER omfatter seniorspillere til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 45 år for damer og 50 år for herrer. De betragtes herefter som old boys/girls-spillere En puslingespiller kan deltage i puslinge-, junior- eller ynglingerækker En juniorspiller kan deltage i junior- eller ynglingerækker samt fra det fyldte 15. år i seniorrækker En ynglingespiller kan deltage i ynglinge- eller seniorrækker En seniorspiller kan deltage i seniorrækker og fra det fyldte 45. År for damer og fyldte 50. år for herrer, i old boys/girls-rækker En old boys/girls spiller kan deltage både i senior- og old boys/girls rækker. 3. En turneringssæson løber fra den 1/7 til den 30/6. 4. Ved holdspil gælder, at en ungdomsspiller, der rykkes op ifølge 25 stk. 2, ikke kan rykke tilbage i samme turnering. 5. Undtagelser for reglerne i stk. 4:

10 Side 10 af Juniores (fra 15 år) og ynglinges deltagelse i seniorstævner, hvor der ikke er junior- eller ynglingerækker Ungdomsspillere der stiller op til Danske Mesterskaber, jfr. 38 stk. 4, iagttagelses stævner til landshold, jfr. 43 stk. 2.1, samt spiller på landshold Regions-/Unionsmesterskaber i single og double, World Cup (15 år) og Gold Cup (16 år) Ved udtagelse til ungdomslandhold til UEM og UNM fastsættes aldersgrænsen af FIQ og Nordisk Bowling Forbund. Alle ungdomsspillere kan, uanset i hvilken række de spiller, indstilles til ungdomslandsholdene. 6. I åbne stævner gælder at: 6.1. Med undtagelse af ungdomsspillere, der spiller som senior (15 år), kan ungdomsspillere stille op i de i stk. 1 nævnte aldersgrupper Undtaget fra 25 stk. 6.1 er iagttagelsesstævner til landshold, jfr. 43 stk.2.1 ************************************** 13 Ungdomsspiller der ønsker at spille som senior Stk. 1.1 Ungdomsspillere (15 år) der ønsker at spille som seniorer, skal give unionen meddelelse herom, ved at indsende licenskortet mindst 8 dage inden spilledagen, før at en ændring kan finde sted. Stk. 1.2 Ungdomsspillere (15 år) kan stille op ved unionsmesterskaberne både i en ungdomsrække og seniorrække 14 Tvivlsspørgsmål Stk. 1.1 Alle spørgsmål turneringer og stævner vedrørende, afgøres definitivt af unionens bestyrelse som i påkomne tilfælde forbeholder sig ret til at gøre tilføjelser til disse regler. Stk. 1.2 Der henvises i øvrigt til DBwF s og KBU s øvrige love og bestemmelser. Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde 2003 Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde 2008

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler.

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler. FORORD Københavns Bowling Union udgiver en Dommerhåndbog med det formål at støtte dommere/turneringsledere ved afviklingen af turneringskampe, stævner eller andre arrangementer i unionens område. Dommerhåndbogens

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic Turneringsplan & Aktivitetskalender Classic Sæson 2015-2016 Kontaktpersoner Til klubber 1. Division K.C.K. 1 Finn Hyldmar Tlf. 26 25 28 23 K.C.K. 2 John Frederiksen Tlf. 31 20 85 37 H.C.K. 1 Peter W. Sørensen

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Klubberne og spillerne i DT Vest 2., 3. og 4. Div. Herrer har nu haft mulighed for at kommentere det forslag, som blev sendt til klubberne for

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Indbyder til Unions kamp ungdom 2011 Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Køge Bowling Center, Ravnsborgvej 1-4600 Køge Der spilles i puslinge, junior og ynglinge drenge / piger, Trio, 5. mandshold

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

VIBORG FIRMAIDRÆT. Bowling TURNERINGSPLAN. (under udarbejdelse ver 1. af ) TURNERINGSBESTEMMELSER

VIBORG FIRMAIDRÆT. Bowling TURNERINGSPLAN. (under udarbejdelse ver 1. af ) TURNERINGSBESTEMMELSER VIBORG FIRMAIDRÆT Bowling TURNERINGSPLAN (under udarbejdelse ver 1. af 2016-01-01) TURNERINGSBESTEMMELSER 2015 2016 (se side 17) Turneringen vil i år blive i afviklet i perioden medio januar ultimo/primo

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. 2. og 3. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division,

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag 1: Alle mesterskaber og stævner spilles efter internationale regler. Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere