Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling"

Transkript

1 Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene. Andelen af personer i medicinsk behandling mod psykoser er højest i Region Syddanmark samt Region Sjælland, og lavest i Region Hovedstaden. Forbruget af lægemidler mod psykoser er for første gang siden 1996 ikke steget. Mens forbruget næsten fordobledes i perioden 1996 til 12, faldt det i 13 med 2 pct. i forhold til året før, og i 14 ser forbruget ud til at falde med yderligere 2 pct. De ældre er den befolkningsgruppe, der oftest er i medicinsk behandling mod psykoser. For personer over 8 år får 54 ud af 1. personer antipsykotisk medicin, mens det samme tal for alle borgere er 23 ud af 1. personer. Andelen er desuden generelt lidt højere for kvinder end for mænd. Igennem de seneste mange år har forbruget af lægemidler mod psykoser været stigende (ATC-kode N5A). I perioden 1996 til 12 er forbruget næsten fordoblet. I 13 var forbruget dog for første gang ikke stigende, idet forbruget faldt med 2 pct. i forhold til året før. Der blev i 13 brugt i alt 25,2 mio. døgndoser. En opgørelse fra Dansk Lægemiddel Information (DLI) viser desuden, at forbruget er faldet med yderligere 2 pct. i 14. Mens forbruget er faldet, er antallet af personer, der i løbet af året har været i behandling, dog stadig svagt stigende. I 13 var omkring 126. personer i behandling med midler mod psykoser i løbet af året. Det svarer til 23 ud af 1. personer. At forbruget falder, mens antallet af personer i behandling fortsat stiger, kan både skyldes, at personerne er i behandling i kortere perioder, samt at der gives mindre mængder til behandling. Mio. DDD Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Personer i behandling (1.) Solgt mængde (mio. DDD) 1. personer Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor, DLI og Danmarks Apotekerforening Note: Solgt mængde i 14 er estimeret ud fra DLI

2 2 af 5 Hvem får lægemidler mod psykoser? Kvinderne er lidt hyppigere i behandling med medicin mod psykoser end mændene. Hvor det i 13 var 24 ud af 1. kvinder, der fik medicin mod psykoser, var det for mændenes vedkommende kun 21 ud af 1. mænd. Som det ses af figuren nedenfor, er billedet dog mere nuanceret. Blandt de -3-årige er der faktisk lidt flere mænd end kvinder, der bruger antipsykotisk medicin. Dette vender omkring 4 år, hvor der er lidt flere kvinder end mænd, og fra 5-års alderen øges forskellen mellem kønnene. Blandt de årige kvinder er 36 ud af 1. i behandling, mens det for mændene er 25 ud af 1.. De ældre kvinder er den befolkningsgruppe, hvor den største andel er i behandling mod psykoser. Som det fremgår af figuren, er det særligt de ældre, der anvender antipsykotisk medicin. Fra -6 år er andelen i behandling moderat stigende fra 18 ud af 1. til 3 ud af 1.. For personer i begyndelsen af 6'erne er der et lille fald i andelen for begge køn, mens der fra 65 år og frem ses en betydelig stigning i andelen, der får antipsykotisk medicin. For personer over 8 år er det 54 ud af 1. personer, der får antipsykotisk medicin. Antal pr. 1. indbyggere Andel i behandling med midler mod psykoser Alder (år) Mænd Kilde: Statens Serum Institut, Kvinder Store regionale forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser Også mellem landsdelene er der forskel på, hvor stor en andel der bruger medicin mod psykoser. Mens det på landsplan er 23 ud af 1. indbyggere, er det eksempelvis i Region Hovedstaden kun ud af 1.. Størst er andelen i Syddanmark, hvor det er 27 ud af 1..

3 3 af 5 3 Brugere af medicin mod psykoser regional fordeling Antal pr. 1. indbyggere Forskellen mellem regionerne er størst for de -39-årige. I 13 var der for hele landet 22 ud af 1., der fik midler mod psykoser. Det spænder fra 16 ud af 1. i Region Hovedstaden til 31 ud af 1. i Region Syddanmark. Også for personer over 8 år er der forskel mellem regionerne, mens der for de øvrige aldersgrupper, dvs. under år samt 4-79 år, ikke er stor forskel regionerne imellem. Selv når tallene korrigeres for forskelle i regionernes befolkningssammensætning i forhold til køn og alder, er der flere brugere i Region Syddanmark og Region Sjælland. Ved denne opgørelsesmetode var der i 12 i Syddanmark 14 pct. flere brugere end landsgennemsnittet, mens der i Region Hovedstaden var 8 pct. færre brugere end landsgennemsnittet. Regional fordeling af brugere af medicin mod psykoser, 12 Standardiseret indeks Antal personer (Danmark=indeks 1) Syddanmark Sjælland. 16 Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Hele landet folkesygdomme, 12. (Indekset er køns- og aldersstandardiseret). medicin%mod%folkesygdomme.aspx På kortet nedenfor ses det for kommunerne, hvor mange personer der i 12 er i behandling med medicin mod psykoser i forhold til landsgennemsnittet. Opgørelsen er korrigeret for forskelle i befolkningstal samt køns- og alderssammensætningen. Det ses

4 4 af 5 her, at mens andelen i Region Hovedstaden samlet set var lav, ligger Københavns Kommune 9 pct. over landsgennemsnittet. Er der signifikant flere eller færre personer i behandling mod skizofreni mm (dvs. i behandling med antipsykotika) i din kommune sammenlignet med hele landet? folkesygdomme, 12. (Opgørelsen er køns- og aldersstandardiseret). Ses der på de 1 kommuner med den højeste andel af brugere af medicin mod psykoser (køns- og aldersstandardiseret), fremgår det, at fire af kommunerne ligger i Region Syddanmark og fire i Region Sjælland. De 1 kommuner med højeste andel af brugere af medicin mod psykoser (køns- og aldersstandardiseret) Indeks Kommune Region (Danmark=indeks 1) Thisted Nordjylland 151 Tønder Syddanmark 15 Esbjerg Syddanmark 146 Odsherred Sjælland 136 Morsø Nordjylland 133 Sønderborg Syddanmark 133 Lolland Sjælland 129 Langeland Syddanmark 125 Sorø Sjælland 124 Slagelse Sjælland 122 folkesygdomme, 12.

5 5 af 5 I de kommuner, hvor den største andel er i behandling mod psykoser, er andelen omkring en halv gang større end landsgennemsnittet. I den anden ende af skalaen er Allerød, Dragør og Egedal, der har den laveste andel. Her er andelen kun godt halvdelen af landsgennemsnittet. 7 ud af de 1 kommuner med lavest andel ligger i Region Hovedstaden.

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere