BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune"

Transkript

1 BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

2

3 BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet 7 B.1 Vekslerstationer Vejle Kommune 8 B.2 Vekslerstationer Fredericia Kommune 9 B.3 Vekslerstationer Middelfart Kommune 9 B.4 Vekslerstationer Kolding Kommune 10 B.5 Pumpestationer i det samlede system 10 B.6 Kedelcentraler i det samlede system 13 BILAG C TVIS vedtægter 22 BILAG D Varmegrundlag områdeafgrænsning 26 BILAG E Forudsætninger for projektforslag 27 E.1 Samfundsøkonomiske forudsætninger 29 E.1 Selskabsøkonomiske forudsætninger COWI A/S har været konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af Varmeplan TVIS VARMEPLAN TVIS 3

4 BILAG BILAG A PLANLÆGNINGS OG BESLUTNINGSPROCESSEN I 2009 gennemførte TVIS, TAS, DONG Energy og TRE-FOR i samarbejde et analyseprojekt hvor parterne i et fællesskab vurderede varmebehovet og varmeproduktionsmuligheder i fremtiden for et område, der strækker sig fra Enstedværket i syd, Horsens i nord og Vejen i vest. Analysearbejdet var blandt andet grundlaget for visionen om et nyt biomassekraftvarmeværk til erstatning for produktionen af varme fra DONG Energy s naturgasbaserede kraftværk. Med baggrund i Analyseprojektet, Varmemarked og Forsyningsstruktur arbejdede DONG Energy indledningsvist videre med et projekt for ombygning af Skærbækværket til træpillefyring og der blev gennemført forhandlinger mellem TVIS og DONG Energy i perioden oktober 2011 juli 2012 om leveringsbetingelser og pris for varme fra 2017 fra Skærbækværket, efter ombygning til træpillefyring. I en periode fra februar oktober 2011 gennemførte DONG Energy og TRE-FOR nogle bilaterale drøftelser med henblik på at vurdere, om der kunne etableres en ny og billigere fælles løsning og i august 2012 meddelte DONG Energy, at det er besluttet at se på andre alternativer for biomasseombygning af Skærbækværket end træpiller. DONG Energy fremlagde en indikativ tidsplan for etablering af et nyt flisfyret KV-anlæg i tilknytning til SKV3 på et møde 11. oktober TVIS bestyrelse besluttede, at fortsætte forhandlinger med DONG Energy omkring levering af varme fra en ny biomassebaseret enhed på Skærbækværket. Parallelt med forhandlingerne med DONG Energy arbejdede TVIS varmeaftagere i perioden med et alternativ til ombygning af Skærbækværket baseret på et decentralt biomassefyret kraftvarmeværk lokaliseret i Kolding. TVIS blev på et møde den 22. juni 2012 blevet orienteret omkring fjernvarmeselskabernes projekt. På et møde i TVIS bestyrelse 31. august blev det med baggrund i de to foreliggende muligheder for at etablere en fremtidig biomassebaseret forsyning til TVIS besluttet, at tilvejebringe et grundlag for at gennemføre parallelle forhandlingsforløb med de to parter dvs. DONG Energy og selskabet 3KV etableret af varmeselskaberne: Gårslev Fjernvarme a.m.b.a. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a., Gauerslund Fjernvarme a.m.b.a Middelfart Fjernvarme, a.m.b.a., Mølholm Varmeværke a.m.b.a., Vejle Fjernvarme a.m.b.a., TRE-FOR Varme A/S TVIS udarbejdede et konsistent grundlag for forhandling med de to parter der muliggjorde en sammenligning af forskellige produktionsalternativer gav mulighed for, at TVIS kan vælge den for TVIS bedste aftale med hensyn til pris, sikkerhed, miljø også set i sammenhæng med TVIS interessenternes interesser i øvrigt. I tilbudsgrundlaget blev det præciseret at: Varmeleverancen sker fra et 320 MW produktionsanlæg, der samlet dækker TVIS varmebehov, jf. TVIS varmeprognose af januar Varmeprisen fastsættes således, at særomkostninger for henholdsvis varmesiden og el-siden udelukkende skal bæres af den part, som særomkostningerne vedrører, og at fællesomkostninger ved kraftvarmeproduktionen skal fordeles efter rimelige drifts- eller produktionsmæssigt begrundede principper. Endvidere skal varmeprisen altid fastsættes til den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris eller den pris, som varmesiden alternativt kan købe eller producere varmen til. Med udgangspunkt i grundlaget blev der i perioden november 2012 maj 2013 gennemført en tilbudsproces med de to potentielle varmeleverandører. 22. maj 2013 modtog TVIS to tilbud, et fra DONG Energy og et fra et konsortium af Trekantområdets fjernvarmeselskaber, under navnet 3KV. TVIS gennemførte en gennemgribende evaluering af de to tilbud. TVIS bestyrelse besluttede således den 21. juni, at TVIS fortsætter forhandlingerne med DONG Energy/Skærbækværket med forventning om en endelig aftale i midten af Det blev parallelt besluttet at sætte tilbuddet fra konsortiet af fjernvarmeselskaber, 3KV, på standby og anmode 3KV om at udvide gyldigheden for deres frem til december 2014 i tilfælde af at forhandlinger med DONG Energy viser sig ikke at kunne gennemføres med et acceptabelt resultat. Ejer kommunerne har bakket op om processen fra start i og Borgmestrene deltog i styregruppen i periode I de efterfølgende år har der løbende været afholdt borgmestermøder, møder med kommunaldirektører mm. TVIS har fra dec til april 2013 givet TVIS ejer kommuner på teknisk og politisk niveau en orientering om tilbuds- og forhandlingsgrundlaget, redegørelse for den tekniske løsning TVIS lægger op til med hensyn til Teknologi, Forsyningssikkerhed, Økonomi og Miljø. TVIS har orienteret om TVIS overvejelser set 4 VARMEPLAN TVIS

5 i relation til den overordnede energipolitik. Der kan også efter ny aftale etableres vedvarende energi og overskudsvarme til TVIS. TVIS bestyrelsesmedlemmer repræsenterer respektive de ejer kommuner. Forud for møde i TVIS bestyrelse 21. juni 2013 har bestyrelsens medlemmer, efter orientering af de respektive byråd om valg af forhandlingspartner, fået opbakning til arbejdet i bestyrelsen omkring forhandlingsprocessen med DONG Energy, herunder TVIS låneoptagelse Byrådene i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle har i august oktober 2013 besluttet opbakning til TVIS bestyrelses fortsatte forhandling med DONG Energy, idet byrådene har bevilget TVIS mulighed for optagelse af lån til investering i Skærbækværket, i forbindelse med bestyrelsens beslutning om indgåelse af aftale i juni Aftalen med DONG Energy blev indgået i 1995 og udløber 31. december Forhandlingerne med mellem DONG og TVIS afgør detaljerne omkring hvordan fjernvarmen skal leveres til Trekantområdets borgere og virksomheder fra 2018 og de følgende 20 år. VARMEPLAN TVIS 5

6 BILAG B TEKNISKE DATA FOR TRANSMISSIONSSYSTEMET TVIS samlede transmissionssystem, ledningstrace, vekslerstationer og forsyningsområder er illustreret på nedenstående figur. Efterfølgende illustreres detailanlæggene kommune for kommune. 6 VARMEPLAN TVIS

7 B.1 Vekslerstationer Vejle kommune Vekslerstationerne samt deres placering er vist på nedenstående kort. Data for vekslerstationer er som angivet i de følgende tabeller. Den angivne effekt er mærkeeffekten. den faktiske effekt at ligge over mærkeeffekten Vekslerstation Nr Fjernvarmeselskab Mærkeeffekt i alt, MW Bredballe V06 Tre-for Varme 5,6 Nørremarken V01 Tre-for Varme 23,2 Langelinie V02 Vejle Fjernvarme 39 Toldbodvej V07 Vejle Fjernvarme 16 Mølholm V04 Mølholm Varmeværk 26 Søndermarken V05 Tre-for Varme 14,2 Vejle Sygehus V10 Vejle Sygehus 3,6 Brejning Kellerspark Børkop Gårslev Kirkegade B11 B12 B13 B14 B15 Gauerslund Fjernvarme Gauerslund Fjernvarme Gauerslund Fjernvarme Gauerslund Fjernvarme Gartneriet i Kirkegade 3,7 2,7 14,3 2,6 5,1 Vejle Kommune Sum 156 VARMEPLAN TVIS 7

8 B.2 Vekslerstationer Fredericia kommune Vekslerstation Nr Fjernvarmeselskab Mærkeeffekt i alt, MW Indre Ringvej F20 Fredericia Fjernvarme 24 Egeskov F21 Tre-for Varme 2,8 Treldevej F27 Fredericia Fjernvarme 16 Ullerup F28 Tre-for Varme 4,5 Gl. Havn 1 Gl. Havn 2 F26 Fredericia Fjernvarme 20,4 24,2 Vejlevej F29 Fredericia Fjernvarme 20 Erritsø F22 Tre-for Varme 24,6 Taulov F24 Tre-for Varme 7,8 Skærbæk F25 Tre-for Varme 5,4 Snoghøj F23 Tre-for Varme 10 Fredericia Kommune Sum 159,7 8 VARMEPLAN TVIS

9 B.3 Vekslerstationer Middelfart kommune Nr Fjernvarmeselskab Mærkeeffekt i alt, MW Middelfart M41 Middelfart Fjernvarme 48,8 Middelfart Kommune Sum Vekslerstation 48,8 B.4 Vekslerstationer Kolding kommune Nr Fjernvarmeselskab Mærkeeffekt i alt, MW Strandhuse K36 Tre-for Varme 18 Hvidsminde K37 Tre-for Varme 8,6 Skovparken K31 Tre-for Varme 27 Dampcentral K33 Tre-for Varme 42 City K34 Tre-for Varme 18,6 Kolding Syd K35 Tre-for Varme 26,6 Kolding Kommune Sum Vekslerstation 140,8 Det samlede antal vekslerstationer er således 30 og den samlede mærkeeffekt er 505,3 MW. V A R M E P L A N T V I S 9

10 B.5 Pumpestationer i det samlede system Data for pumpestationer er som angivet i nedenstående tabel der viser de større pumper i systemet. Udover disse er der en række lokale pumper på returen ved nogle af vekslerstationerne som er nødvendige for at kompensere for negativt differenstryk. Betegnelse nr. Placering Antal pumper Vejle Syd Børkop Fredericia N Snaremose Kolding Øst Skærbæk P51 P52 P53 P54 P55 S97 Frem Retur Frem Retur Frem Retur Frem Retur Frem Retur Kolding Fredericia Vandmængde, kg/s pr. pumpe Trykstigning, bar 7,7 7, ,1 5 4,6 3,9 11,7 8 B.6 Kedelcentraler i det samlede system Nedenstående tabel giver en samlet oversigt over kedelcentralerne i det samlede system sorteret på kommuneniveau. Kedelcentraler til TVIS transmission Nr. Fjernvarmeselskab Effekt i alt, MW Carlsberg - til TVIS transmissionsnet S96 Carlsberg 30,0 10 VARMEPLAN TVIS

11 Vejle Kommune, Kedelcentraler Nr. Fjernvarmeselskab Effekt i alt, MW Langelinie 60, 7100 Vejle V02 Vejle Fjernvarme 39,6 Svendsgade 137, 7100 Vejle V03 Vejle Fjernvarme 36,0 Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle V04 Mølholm Varmeværk 18,0 Skelvangen 46a, 7100 Vejle V06 TRE-FOR Varme 10,2 Ved Vandværket 12, 7100 Vejle V07 Vejle Fjernvarme A.m.b.a. 15,0 Diskosvej 8, 7100 Vejle V08 TRE-FOR Varme 18,0 Niels Finsensvej 6A, 7100 Vejle V09 TRE-FOR Varme 16,0 Kabeltoften 10, 7100 V10 Region Syddanmark 3,5 Søndergade 30, Brejning, 7080 Børkop B11 Gauerslund Fjernvarme 6,2 H.O. Wildenskovsvej 14, 7080 Børkop B12 Gauerslund Fjernvarme 5,7 Industrivej 2, 7080 Børkop B13 Gauerslund Fjernvarme 15,0 Vejle Kommune Sum 183,2 Fredericia Kommune, Kedelcentraler Nr. Fjernvarmeselskab Effekt i alt, MW Skansevej 52, 7000 Fredericia F17 Fredericia Fjernvarme 5,8 Danmarksgade 37, 7000 Fredericia F18 Fredericia Fjernvarme 30,0 Friggsvej 18, 7000 Fredericia F19 Fredericia Fjernvarme 11,7 Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia F20 Fredericia Fjernvarme 20,0 Egeskovvej 343, 7000 Fredericia F21 TRE-FOR Varme 4,3 Gl. Landevej 84, 7000 Fredericia F22 TRE-FOR Varme 20,0 Gl. Færgevej 20, Snoghøj 7000 Fredericia F23 TRE-FOR Varme 15,0 Adelvej 57, Taulov, 7000 Fredericia F24 TRE-FOR Varme 10,0 Overgade 49, Skærbæk, 7000 Fredericia F25 TRE-FOR Varme 10,0 Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia F27 Fredericia Fjernvarme 8,7 Parallelvej 2, 7000 Fredericia F28 TRE-FOR Varme 8,5 Venusvej 12, 7000 Fredericia F29 Fredericia Fjernvarme 30,1 Fredericia Kommune Sum 174,1 Middelfart Kommune, Kedelcentraler Nr. Fjernvarmeselskab Effekt i alt, MW Hessgade 21b, 5500 Middelfart M41 Middelfart Fjernvarme 34,0 Fyensvej 52, 5500 Middelfart M42 Middelfart Fjernvarme 13,6 Middelfart Kommune Sum 47,6 VARMEPLAN TVIS 11

12 Kolding Kommune, Kedelcentraler Nr. Fjernvarmeselskab Effekt i alt, MW Skovvangen 8a, 6000 Kolding K31 TRE-FOR Varme 24,8 Georg Brandes Vej 1, 6000 Kolding K32 TRE-FOR Varme 13,2 Sct. Jørgens Gade 1-3, 6000 Kolding K33 TRE-FOR Varme 48,5 Rømøvej 8, 6000 Kolding K35 TRE-FOR Varme 36,0 Lyshøj Allé 2, Strandhuse, 6000 Kolding K36 TRE-FOR Varme 19,0 Sommerfuglevej 6A-B, 6000 Kolding K37 TRE-FOR Varme 12,0 Kolding Åpark 5, 6000 Kolding K38 TRE-FOR Varme 16,6 Platinvej 11, 6000 Koldsing K39 TRE-FOR Varme 16,7 Kolding Kommune Sum 186,8 TVIS samlet effekt Spids- og reservelast Effekt i alt, MW Til transmission 30,0 Til distribution vekslerområder 601,7 Sum 631,7 12 VARMEPLAN TVIS

13 BILAG C TVIS VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR TREKANTOMRÅDETS VARMETRANSMISSIONSSELSKAB I/S 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 1.2. Selskabets hjemsted er Fredericia kommune. 2. Formål og opgaver Selskabet har til formål gennem etablering af et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme, suppleret med lokal spids- og reserveproduktion Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer. 3. Selskabsform Selskabet er et interessentskab I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i det fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner, jfr. 5.2.II.A og bilag A Selskabet er uafhængigt af eksisterende forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter efter Selskabet skal forestå planlægning og projektering samt etablering og finansiering af et transmissionssystem for varmt vand fra varmeproducerende anlæg, industrivirksomheder m.v. til interessentkommunerne. Transmissionssystemet omfatter ledningsnet, inkl. diverse bygværker, fra produktionsanlæggenes hegn frem til og med vekslerstationer ved overgang til de lokale net, jfr. bilag A Selskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af transmissionssystemet Interessentkommunerne skal aftage varme fra transmissionssystemet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmeplanlægning For leverancer til interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion Til dækning af varmebehovet indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, kraftværker, industrivirksomheder m.v., samt den til opfyldelse af selskabets leveringsforpligtelser i henhold til de i bilag D for de enkelte interessentkommuner anførte varmeaftag, nødvendige spids- og reserveproduktion fra lokale varmeværker. 4. Selskabets interessenter Interessentskabets deltagere er: Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune 4.2. Hver af interessenterne skal være berettiget til ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter at udtræde af selskabet med et varsel, som andrager 5 år til udgangen af et regnskabsår En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver En udtrædende interessent er pligtig til overfor selskabet at forrente og amortisere den del af selskabets lån, som den pågældende interessent måtte have stillet garanti for, indtil lånene er fuldt amortiseret En udtrædende interessent vedbliver i øvrigt at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil disse forpligtelser er fuldt afviklede. 5. Afregningsprincipper Indkøb af varme og koordineringen af varmeaftag, inkl. spids- og reserveproduktion, skal ske på den for selskabet selskabsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde. VARMEPLAN TVIS 13

14 5.2. Varme aftages af interessentkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer: I. Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter): a. Den del af indkøbsprisen der, i henhold til indgående kontrakter med varmeleverandørerne og spidsog reservelastproducenterne, afregnes som variable produktionsomkostninger. b. Selskabets egne variable driftsomkostninger. II. Fast omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter): A. Omkostningerne ved planlægning, projektering, anlæg og udbygning af transmissionssystemet, alle til anlægget hørende installationer og finansieringsomkostningerne i anlægsfasen. B. De andele af varmeindkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger. C. Selskabets egne faste driftsomkostninger Den variable andel af varmeprisen, jfr. 5.2.I, opgøres årligt og fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til den af hver enkelt kommune aftagne varme, heri medregnet spids- og reserveproduktion. Lokalt produceret overskudsvarme i den enkelte kommune indgår ikke i beregningen Til brug for fordelingen af de faste omkostninger er transmissionssystemet opdelt i strækninger, som angivet i bilag A med tilhørende kortbilag Den andel af de under 5.2.II.A nævnte omkostninger, der i henhold til bilag A henføres til en eller flere, men ikke samtlige interessentkommuner, fordeles mellem disse i forhold til de varmeaftag, hvormed hver enkelt af de pågældende interessentkommuner belaster den pågældende ledningsstrækning ved fuld udbygning De resterende under 5.2.II.A nævnte faste omkostninger, herunder den regionale samleskinne, samt de under pkt. B og C anførte faste omkostninger, fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til de anmeldte nettovarmebehov ved fuld udbygning, fraregnet lokalt produceret overskudsvarme fra de ved selskabets stiftelse eksisterende affalds- og træflisforbrændingsanlæg. De herved fremkomne forholdstal aftag fra TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er angivet i bilag D Overskrider en eller flere interessentkommuner de i bilag D angivne varmeaftag, kan en sådan overskridelse tillades, såfremt overskridelsen på intet tidspunkt forringer de økonomiske og tekniske situation for TVIS øvrige interessentkommuner. Forårsager det forøgede varmeaftag, at transmissionsnettet belastes udover de 60% af maksimaleffekten, som ledningsnettet er dimensioneret for, kan den pågældende kommune belastes med de deraf følgende forøgede driftsudgifter, jfr. bilag C Den variable andel af varmeprisen betales løbende i takt med forbruget. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve periodiske á conto bidrag. Der foretages og udsendes en årlig slutopgørelse. Varmeregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Slutopgørelse skal være fremsendt senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb De i 5.2.II.A nævnte faste omkostninger fordeles løbende mellem interessentkommunerne, idet der føres mellemregningskonto med hver enkelt interessentkommune. Interessentkommunerne fastlægger selv, i hvilken takt mellemregningskontoen skal udlignes Den til enhver tid henstående mellemregningssaldo forrentes med en gennemsnitsrente, der modsvarer selskabets løbende finansieringsomkostninger De i 5.2.II.B og C nævnte faste omkostninger betales løbende og opkræves sammen med den variable andel af varmeprisen Varmepriserne skal i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i lov om varmeforsyning og skal anmeldes overfor det af økonomi- og erhvervsministeren nedsatte energitilsyn Fastsatte betalingsterminer skal nøje overholdes. I tilfælde af fristoverskridelser forrentes restancebeløbet fra forfaldsdagen til betaling sker med morarente i henhold til renteloven. 6. Kapitalfremskaffelse Den nødvendige kapital, som ikke kan tilvejebringes gennem driften, tilvejebringes ved optagelse af lån, for hvilke interessenterne skal garantere Ovennævnte garanti fordeles mellem interessenterne i samme forhold, som de ejer selskabet, jf Bestyrelsens sammensætning Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer fra hver interessentkommune er således: Fredericia kommune 3 Kolding kommune 2 Middelfart kommune 1 Vejle kommune 3 14 VARMEPLAN TVIS

15 7.3. For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges af den pågældende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner skal hver vælge ét bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet. Kolding kommune kan yderligere vælge et bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlem af bestyrelsen for et sådant varmeforsyningsselskab, således at begge Kolding kommunes bestyrelsesmedlemmer har den nævnte baggrund. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med stedfortrædere skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen for den kommune, der har valgt den pågældende Valg sker for de kommunale råds funktionstid og foretages på det konstituerende møde i de respektive interessentkommuner Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig Udtræder et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder i valgperioden af den kommunalbestyrelse, som har indvalgt medlemmet eller stedfortræderen, vælger kommunalbestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere, der som medlemmer af et varmeforsyningsselskabs bestyrelse er indvalgt i medfør af 7.4, og som i valgperioden udtræder af bestyrelsen. 8. Bestyrelsens funktionsmåde Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest den 15. januar det år, der følger efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer sin formand og næstformand. Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 7 dages varsel Bestyrelsesmøde skal med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst 6 gange årligt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, og samtidig opgiver hvilke emner, der ønskes behandlet Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskab for det sidst forløbne driftsår forelægges til godkendelse Inden udgangen af juni afholdes et møde, hvor et af direktøren udarbejdet forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag forelægges til 1. behandling. 2. behandling foretages senest 1. oktober, hvor budgettet og flerårige budgetoverslag undergives bestyrelsens drøftelse og beslutning. Under 2. behandling af budgettet kan der alene fremsættes ændringsforslag. Poster, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses for vedtaget uden afstemning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Over bestyrelsens beslutninger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Herudover ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. Når møde afholdes uden for interessentkommunerne ydes godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. 9. Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ. VARMEPLAN TVIS 15

16 9.2. Under bestyrelsens afgørelser henhører: A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt af langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og flerårige budgetoverslag. B. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. C. Fastlæggelse af retningslinier for salg af varme til interessentkommunerne. D. Fastlæggelse af overordnede retningslinier for forsikringsmæssige forhold. E. Valg af revision. F. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør. G. Godkendelse af kontrakter vedrørende køb af varme. H. Optagelse af lån. I. Beslutning om indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer, jfr J. Ændring af selskabets vedtægter. K. Beslutning om interessentskabets opløsning. L. Meddelelse af prokura De under 9.2.A, H, J og K nævnte sager skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen. Anden behandling kan tidligst finde sted 4 uger efter første behandling Beslutning om ændring af interessentskabets vedtægter, indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer samt om opløsning af interessentskabet forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter godkendelse af samtlige interessentkommuner. 10. Direktion Bestyrelsen antager en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet Direktørens arbejde og pligter, såvel som det ham tilkommende vederlag, fastsættes ved kontrakt Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 11. Tegningsret Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og selskabets direktør i forening eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Selskabet kan ikke tegnes af en stedfortræder. 12. Forholdet til de kommunale tilsynsmyndigheder Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse: A. Vedtægter. B. Antagelse og afskedigelse af revision. C. Fastsættelse af honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. D. ndtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer. E. Opløsning af selskabet. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeriet måtte fastsætte i medfør af den kommunale styrelseslov, Regnskab og budget Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse og frem til 31. december Over interessentskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde en årsrapport omfattende årsberetning, resultatopgørelse og status Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, samt i overensstemmelse med myndighedernes krav Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer og af selskabets direktør, og skal være afsluttet og revideret senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb Den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden Direktøren lader hvert år udarbejde forslag til budget for det følgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag Forslaget til budgettet og de flerårige budgetoverslag forelægges inden udgangen af juni bestyrelsen til drøftelse og således, at 2. og sidste behandling kan finde sted senest den 1. oktober, jfr og Det godkendte budget fremsendes umiddelbart efter godkendelsen til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden. 16 VARMEPLAN TVIS

17 14. Revision Interessentskabets regnskabsførelse og årsrapport skal revideres af den af bestyrelsen antagne revision Som revision kan antages enten en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision Revisor skal til brug for bestyrelsen udarbejde revisionsberetninger, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Revisionsberetningerne skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen. 15. Selskabets opløsning Selskabet kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen, og godkendes af interessentkommunerne, jfr. 9.2., 9.3. og Selskabet kan endvidere opløses på begæring af én eller flere af interessenterne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jfr. lov om kommunernes styrelse, 60, stk Ved selskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiverne i øvrigt, og selskabets samlede formue, efter at eventuelle lån og forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem interessenterne i forhold til disses ejendomsret i henhold til 3.3., jfr Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere interessentkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 17. Bilag De i nærværende vedtægter nævnte bilag A, bilag B, bilag C og bilag D skal betragtes som integrerende del af vedtægterne, og kan alene ændres på samme måde som disse, jfr. 9.2., 9.3. og Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder i kraft pr. den 1. november 1982, dog tidligst pr. den dato, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger i henhold til Den kommunale Styrelseslov, 60, stk. 1. Vedtægterne er reviderede og ændrede ved bestyrelsesbeslutninger af 22. september og 3. november 2006 og er godkendt af interessentkommunerne, jfr. 9.4 samt af tilsynsmyndigheden. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Fredericia, den 12. december Tvister Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en interessentkommune eller mellem interessentkommunerne indbyrdes afgøres efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter endeligt ved voldgift efter følgende regler Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, og det andet medlem skal være kyndig i energiforsyningsspørgsmål medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning. for så vidt angår de 2 medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer. VARMEPLAN TVIS 17

18 Bilag A: til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissions-selskab I/S. Principper for fordeling af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforholdet mellem interessenterne indbyrdes, jfr. vedtægternes 3.2. og 3.3. samt Transmissionsnettet opdeles i 3 hovedledninger, nemlig: Kolding Skærbækværket Vejle Børkop Fredericia Middelfart Fredericia samt en regional samleskinne, der forbinder de forskellige forsyningskilder og hovedledninger, jfr. kortskitsen side 3. De samlede udgifter til hovedledningerne henføres til de enkelte interessentkommuner, således at udgifterne til: 1. Hovedledningen mellem Kolding og Skærbækværket henføres til Kolding kommune. 2. Strækningen mellem Egeskov/Bøgeskov og Fredericia henføres til Vejle, Børkop og Fredericia kommuner. 3. Strækningen mellem Børkop og Egeskov/Bøgeskov henføres til Vejle og Børkop kommuner. 4. Strækningen mellem Vejle og Børkop henføres til Vejle kommune. 5. Strækningen mellem Snoghøj og Fredericia henføres til Fredericia og Middelfart kommuner. 6. Strækningen mellem Middelfart og Snoghøj henføres til Middelfart kommune. og 3.3., samt for hvor stor en del af de af selskabet optagne lån den enkelte interessentkommune skal stille garanti for, jfr. vedtægternes 6.2. Fordelingstallene vil være at regulere i overensstemmelse med de faktisk samlede anlægsudgifter for de fælleskommunale anlæg og eventuel vedtægternes Regional samleskinne Hovedledning - opdelt i strækninger Vekslerstation VEJLE JYLLAND SHELL FREDERICIA Hvor udgifterne til en ledningsstrækning henføres til flere kommuner sker fordelingen disse imellem i forhold til det af de pågældende kommuner angivne aftag af varme ved fuld udbygning fra den pågældende ledningsstrækning. KOLDING SKÆRBÆKVÆRKET MIDDELFART FYN Udgifterne til vekslerstationer ved overgang til lokale distributionsnet henføres til den enkelte kommune. Med hensyn til fordelingen af udgifterne til den regionale samleskinne henvises til vedtægten og bilag D. Den indbyrdes fordeling af samtlige de under 5.2.II. nævnte faste omkostninger er tillige bestemmende for det interne hæftelsesforhold interessenterne imellem og for hvor stor en ideel andel af selskabet hver interessentkommune ejer, jfr Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er Børkop kommune sammenlagt med Vejle kommune. 18 VARMEPLAN TVIS

19 Bilag B: til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissions-selskab I/S. Fordeling af indskud. Den enkelte interessentkommunes andel af det enkelte regnskabsårs samlede indskud beregnes i forhold til kommunernes angivne varmeaftag ved fuld udbygning: Børkop kommune 245 TJ/år Fredericia kommune 1751 TJ/år Kolding kommune 1648 TJ/år Middelfart kommune 397 TJ/år Vejle kommune 1486 TJ/år hvilket svarer til følgende procentvise fordeling af det enkelte års indskud mellem interessentkommunerne: Børkop kommune 4,43% Fredericia kommune 31,68% Kolding kommune 29,82% Middelfart kommune 7,18% Vejle kommune 26,89% Note. Med virkning fra 1. januar 2007 er de foran angivne varmeaftag erstattet af det i bilag D anførte. VARMEPLAN TVIS 19

20 Bilag C: til vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissions-selskab I/S. Afregningsprincipper for varmeaftag udover maksimalt varmeaftag. Marginalpris for varmesalg udover det vedtægtsmæssigt bestemte aftag som projektgrundlag, jfr Grundlaget er dyreste pris hos TVIS primærproducenter, p.t. Skærbækværkets budgetpris for 1998, i henhold til specifikation fra Skærbækværket. Marginalprisen er således prisen for den første GJ udover den budgetterede produktionsmængde. Interessentkommuner, som aftager varme fra TVIS transmissionssystem udover det vedtægtsmæssigt bestemte maksimale aftag, betaler meromkostningerne til merproduktionen hos dyreste primærproducent samt merudgifterne til TVIS elforbrug ved forøget varmetransport, som variabel omkostninger. Samtlige faste driftsomkostninger og faste produktionsomkostninger fordeles mellem interessentkommunerne efter nøgletal som angivet i vedtægterne for TVIS, dog således at nøgletallet, der anvendes for en kommune, som overskrider det udmeldte maksimale aftag fra TVIS, jfr. vedtægternes bilag D, er det faktiske aftag. Fordeling af TVIS faste anlægsomkostninger, vedrørende renter og afdrag på anlægslån ændres ikke. Meraftaget regnes afbrydeligt til enhver tid, når transmissionssystemet ikke er i stand til at levere varme til meraftag uden at stille øvrige interessentkommuner ringere i teknisk og økonomisk henseende. 20 VARMEPLAN TVIS

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere