HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd"

Transkript

1 HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres sunde fornuft. Indhold 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Hou Maritime Idrætsefterskole Forstander Peter Gordon Villavej Odder Undervisere: Martin Rise Christensen Martin er en erfaren tursejler. Han startede sin sejlerkarrierer i optimistjollen og har taget den slagne vej gennem systemet. Martin er Yachtskipper af 1. grad, Duelighedsbevis i motorpasning, Uddannet dommer i Matchrace (Umpire) Stefan Gerber Medstifter af HMIs sejlerlinje samt underviser på linjen gennem 24 år. Erfaren tursejler, In og Offshore i europæisk farvande. Bemyndiget af Søfartsstyrelsen som censor til duelighedsprøver. Yachtskipper af 1. grad med Flodskipper Certifikat. 2) Sejladsaktiviteter. Der bæres altid rednings / svømmevest. Vi surfer ikke, vi sejler ikke kajak og vi sejler ikke i joller, når vandet er under 10 grader. Ved vandtemperature mellem 10 og 15 grader er der ALTID ledsagerbåd med, og der bæres våddragt i såvel Surf, jolle som Kajak. Det kan forekomme at kølbådene sejler i vandtemperaturer under 10 grader, i så fald dog ikke uden ledsagerbåd! Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn eller anden sejlads udover sejladsområde Tursejlads

2 Sejladsaktivitet (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). Undervisning Fritid Tursejlads Promotionssejlads Badning fra båd Sikkerhed Undervisning. Der medbringes altid VHF såvel som der opfordres til at medbringe mobiltelefon. HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Sikkerhed Fritid. Kaptajnen har de krævede kompetencer (se uddannelse af kaptajner). Der medbringes altid VHF såvel som der medbringes mobiltelefon nummer noteres i logbogen! HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Der føres logbog: Dato: Navn: Sejladsområde: Besætning (navne): Bemærkninger! Aftale med lærer: Afgang: Forventet hjemkomst: Flag: Skipper: VHF nr.: Mobil nummer: NB! NB! Er komme hjem samt underskrift Klokken:

3 ELEV Kompetencer for sejladsaktivitet Undervisning kræver ingen kompetencer. Fritid (se beskrivelse af disse herunder). Tursejlads som HMI styret aktivitet (se beskrivelse af disse herunder). Promotionssejlads. Hvornår må der sejles? Flagsystem! Grønt flag - til og med jævn vind - 8 s/m Gult flag - til og med frisk vind 8 10,7 s/m Rødt flag - mere end frisk vind. Over 10,7 s/m Hvem må sejle! Grønt flag alle med Almindeigt kørekort må sejle i sejladsområde, husk at føre logbog. Gult flag alle med Hårdtvejrs-kørekort må sejle efter aftale i sejladsområde, husk at føre logbog. Rødt flag, Ingen må sejle. Hvis man ønsker at sejle udenfor sejladsområdet, kan det kun lade sig gøre efter aftale. Uddannelse af kaptajner til kølbåd. Op til og med jævn vind: Prøvens indhold: A. Under den praktiske del af prøven vægtes det højt, at skipperen kommunikerer med sit mandskab, at manøvrerne virker planlagte og velovervejede, og at boathandlingen er kontrolleret. B. To godkendte mand over bord manøvrer, udført efter følgende beskrivelse: 1. Mand over bord, på tilfældig halse. 2. Fald af til sikker læns. 3. Trim og sejl båden 3-4 bådslængder på denne halse. 4. Stagvende. 5. Krydse op til manden. 6. Få båden til at ligge helt stoppet ved manden, således at han roligt kan bringes ombord.

4 C. Dernæst vil skipper, blive bedt om at sejle, og trimme følgende halser: Bidevind, halvvind samt læns. Have kendskab til og sikkert kunne udføre stagvendinger og kontrolleret bomninger. D. Da bådene er udstyret med VHF, og den seneste tids events har vist vigtigheden af kende til deres brug, skal skipper have SRC-Certifikat, eller som minimum have aflagt en kendskabsprøve, som blandt andet viser at man kan betjene VHF en samt afvikle en korrekt Mayday. E. Ved genakker/ spiler sejlads: Til rigning, sætning, bomning samt bjærgning af gennaker. F. Hvis bådende skal bruges til kapsejlads, aflægges prøve i understående kapsejladsregler (Jyske Lov). G. Mundtlig overhøring i vigeregler og de i tjeklisten vigtige detaljer inden og efter sejlads, herunder logbogsføring. Have kendskab og forståelse af de i Risici og tiltag skemaet forekommende nødprocedurer, samt have styr på Tjeklisten tilhørende og altid ombordværende i kølbåden! Op til og med frisk vind: Prøvens indhold: A. Skipper har erhvervet minimum Duelighedsbevis. Båden rebes og gøres klar til friskvindssejlads, altså reb i storen, fok samt tjek at sikkerheden som splitter, vantskruer, agterstag og lignende. Gode aftaler for havnemanøvre og sejlsætning! Under den praktiske del af prøven vægtes det højt, at skipperen kommunikerer med sit mandskab, at manøvrerne virker planlagte og velovervejede, og at boathandlingen er kontrolleret. B. To godkendte mand over bord manøvrer, udført efter følgende beskrivelse: 1. Mand over bord, på tilfældig halse. 2. Fald af til sikker læns. 3. Trim og sejl båden 3-4 bådslængder på denne halse. 4. Stagvende. 5. Krydse op til manden. 6. Få båden til at ligge helt stoppet ved manden, således at han roligt kan bringes ombord. C. Dernæst vil skipper, blive bedt om at sejle, og trimme følgende halser: Bidevind, halvvind samt læns. Have kendskab til og sikkert kunne udføre stagvendinger og kontrolleret bomninger.

5 D. Da bådene er udstyret med VHF, og den seneste tids events har vist vigtigheden af kende til deres brug, skal skipper have SRC-Certifikat, eller som minimum have aflagt en kendskabsprøve, som blandt andet viser at man kan betjene VHF en samt afvikle en korrekt Mayday. E. Ved genakker/ spiler sejlads: Til rigning, sætning, bomning samt bjærgning af gennaker. F. Da bådende skal bruges til kapsejlads, aflægges prøve i understående kapsejladsregler (Jyske Lov). G. Mundtlig overhøring i vigeregler og de i tjeklisten vigtige detaljer inden og efter sejlads, herunder logbogsføring. Have kendskab og forståelse af de i Risici og tiltag skemaet forekommende nødprocedurer, samt have styr på Tjeklisten tilhørende og altid ombordværende kølbåden! Turdiplom Ovenstående kørekort kan suppleres med et turdiplom, hvor sikker navigation indgår, som den væsentlige faktor. Turdiplomet er trin tre i rækkefølgen til at blive Kaptajn (køl 1 køl 2 turdiplom nat 1 Kaptajn ). Man skal have duelighedsbevis samt være skipper på en tur, hvor der har været lærere med. Risici og tiltag for Turdiplomsejlere Overbordfald Varm påklædning 3 lags princippet. Der bruges altid godkendt redningsvest. Det er tilladt med den brugervenlige svømmevest. Kaptajnerne (to stk.) har bevist ved aflæggelse af kørekort at de magter MOB for sejl og kan hurtigt undsætte overbordfaldne. Bomning/anden tilskadekomst I tilfælde af det er en bomning eller anden slag der er årsag til en overbordfalden, springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre at overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om at dette kunne hænde. Ved brug for hjælp kaldes over VHF til HMI eller på kanal 16 til skibe i området. HMIs RIB-båd kan hurtigt være fremme. I værste fald sendes en Mayday over VHFen!Ved hurtigt tilkald af HMI RIB-båd via VHF eller mobil, sejles tilskadekommen i land/ hjælper med at bjærge vedkommende, samtidig tilkaldes evt. ambulance eller lægehjælp på 112.

6 Brand Alle kølbåde har pulverslukker om bord, samt spand til brandslukning. Branden forsøges slukket, samtidig kaldes for hjælp over VHF. RIB-båd samt andre kølbåde hjælper i tilfælde af besætningen må forlade båden. Ved tilskadekomne ringes 112 for evt. hurtig hjælp til forbrændt den forbrændte lægges med det forbrændte i vandbad, evt. i havnen til ambulancen kommer frem! Bliver det nødvendigt at alle forlader båden, huskes VHFen, da den stadig virker selv i våd tilstand (vandtæt til meters dybde)! Motorstop Der sættes sejl. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kastes anker, hvorefter sejlene sættes, eller motoren startes. Hvis ikke man kan klare problemerne, kaldes andre kølbåde og/eller HMI RIB-båd over VHFen. Opankring, assistance fra land Sejladsplanlægning Turkaptajner har blandt andet duelighedsbevis og har tilmed under tursejlads bevist deres duelighed mht. til sejladsplanlægning. Denne aftales med sejlerlærer inden sejlads. SMS logbog sendes undervejs. Grundstødning/Kollision Ved kollision og grundstødning, tilkaldes hjælp, hvis nødvendigt, over VHFen eller mobil. I værste tilfælde over VHF kanal 16. HMI RIB-båd kan hurtig være fremme, ligeså eventuelt andre HMI fartøjer på vandet. Se tilskadekomst ovenfor. Ved tilskadekomne meldes dette samtidigt, hvis meget alvorlig tilskadekommen kaldes øjeblikkelig 112 eller VHF - MAYDAY (fare for liv og lemmer!!!) Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Der søges STRAKS havn! Sejlareal reduceres! Kulde Udsat person lægges i kahytten i tørt og varmt tøj gerne i sovepose og ALU-posen fra førstehjælpskassen! Vandfyldning gennem søvandsindtag eller anden sted. Forsøg at tætne stedet med forhåndenværende materiale, sammenklemt toiletpapir kan ved mindre revener være ganske effektiv. Et sejl viklet rundt om skroget ved større skader kan også være brugbart. Søg havn (eller læ kyst for grundstødning), samtidig med kraftig og effektiv lænsning med lænse pumpe og pøs. Have kendskab og forståelse af de i Risici og tiltag skemaet forekommende nødprocedurer, samt have styr på Tjeklisten tilhørende og altid ombordværende kølbåden!

7 3) Identifikation af risici; Se tabel 1 Promotionssejlads foregår kun hvis det garanteres på skrift at alle er bekendt med at der sejles under beskrevne omstændigheder (der udfærdiges beskrivelse)! Undervisning Fritid Tursejlads 4) Tiltag til at imødegå risici; For hver af de væsentlige risici, som er identificeret, skal rederen sikre, at der gennemføres tiltag, som imødegår risikoen effektivt. Det kan være tekniske tiltag (fartøjets konstruktion og udrustning) og/eller operative tiltag (begrænsninger i anvendelsen mv.) HMI risici og tiltag ved forskellige sejladsaktiviteter ALLE sejladsaktiviteter har en ansvarlig lærer som kontaktes i situationer hvor der er brug for hjælp! Sejladsaktivitet Risici Tiltag Kølbådssejlads undervisning Meget begrænset sejladsområde KLART i sigt af hinanden. Det være sig at ALLE sejler foran havnen eller ALLE sejler ud for stranden eller ALLE sejler Rønnet Rundt. Overbordfald Bomning/ anden tilskadekomst Varm påklædning 3 lags princippet. Der bruges altid godkendt redningsvest Det er tilladt med den brugervenlige svømmevest - der er altid mindst en RIB-båd på vandet. Alle både har VHF om bord samt mobil. Sejladsområdet ved undervisning meget lille, RIB-båden kan være fremme i løbet af få minutter. MANDEN kan evt. selv komme ombord via bade stige eller transportabel rebstige ombord. I tilfælde af det er en bomning eller anden slag der er årsag til en overbordfalden, springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre at overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om at dette kunne hænde. Hurtigt tilkald af RIB-båd via VHF eller mobil. RIB båd sejler hurtig tilskadekommen i land/ hjælper med at bjærge vedkommende, samtidig tilkaldes evt. ambulance eller lægehjælp på 112.

8 Brand Sejladsområde Motorstop Grundstødning/Kollision Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Alle kølbåde har pulverslukker om bord, samt spand til brandslukning. Branden forsøges slukket, samtidig kaldes for hjælp over VHF. RIB-båd samt andre kølbåde hjælper i tilfælde af besætningen må forlade båden. Ved tilskadekomne ringes 112 for evt. hurtig hjælp til forbrændt den forbrændte ligges med det forbrændte i vandbad, evt. i havnen til ambulancen kommer frem! Det sikres at alle har fuldt kendskab til hvor der sejles. I tilfælde af misforståelser/ mistanke om dette, kaldes pågældende båd over VHF eller kontaktes direkte via RIB-båd. Der sættes sejl. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kastes anker, hvorefter sejlene sættes, eller motoren startes. Hvis ikke man kan klare problemerne, kaldes HMI over VHFen og HMIs RIB-båd eller anden kølbåd kommer til undsætning. Ved kollision og grundstødning, tilkaldes hjælp, hvis nødvendigt, over VHFen eller mobil. HMI RIB-båd er på vandet med andre fartøjer og hjælpen er MEGET nær. Se tilskadekomst ovenfor. Der søges STRAKS havn sejlareal reduceres! Vandfyldning gennem søvandsindtag eller anden sted. Forsøg at tætne stedet med forhåndenværende materiale, sammenklemt toiletpapir kan ved mindre revener være ganske effektiv. Et sejl viklet rundt om skroget ved større skader kan også være brugbart. Søg havn (eller læ kyst for grundstødning), samtidig med kraftig og effektiv lænsning med lænse pumpe og pøs. Kølbådssejlads Fritid Der sejles med to af HMI uddannede kaptajner (se krav tidligere), på hver kølbåd. Meget begrænset sejladsområde KLART i sigt fra havnen, stranden Overbordfald Bomning/ Varm påklædning 3 lags princippet. Der bruges altid godkendt redningsvest Det er tilladt med den brugervenlige svømmevest. Kaptajnerne (to stk.) har bevist ved aflæggelse af kørekort at de magter MOB for sejl og kan hurtigt undsætte overbordfaldne. I tilfælde af det er en bomning eller anden slag der er årsag til en overbordfalden,

9 eller hinanden. Efter tilladelse kan der gives lov når de rigtige Kørekort er til stede at sejle Rønnet Rundt eller tur til Tunø eller lignende. anden tilskadekomst springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre at overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om at dette kunne hænde. Ved brug for hjælp kaldes over VHF til HMI eller på kanal 16 til skibe i området. HMIs RIB-båd kan i løbet af få minutter være fremme. I værste fald sendes en Mayday over VHFen! Ved hurtigt tilkald af HMI RIB-båd via VHF eller mobil, sejles tilskadekommen i land/ hjælper med at bjærge vedkommende, samtidig tilkaldes evt. ambulance eller lægehjælp på 112. Brand Sejladsområde Alle kølbåde har pulverslukker om bord, samt spand til brandslukning. Branden forsøges slukket, samtidig kaldes for hjælp over VHF. RIB-båd samt andre kølbåde hjælper i tilfælde af besætningen må forlade båden. Ved tilskadekomne ringes 112 for evt. hurtig hjælp til forbrændt den forbrændte ligges med det forbrændte i vandbad, evt. i havnen til ambulancen kommer frem! Bliver det nødvendigt at alle forlader båden, huskes VHFen, da den stadig virker selv i våd tilstand (vandtæt til meters dybde)! Kaptajnen har udfyldt logbog se side xx, her fremgår det nøjagtig hvor mange der er om bord i hvilken båd samt hvor der sejles, seneste hjemkomsttidspunkt, mobil nummer og andet. På lærerværelset står stationær VHF tændt til aflytning af ALLE! Motorstop Grundstødning/Kollision Der sættes sejl. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kastes anker, hvorefter sejlene sættes, eller motoren startes. Hvis ikke man kan klare problemerne, kaldes HMI over VHFen og HMIs RIB-båd eller anden kølbåd kommer til undsætning. Ved kollision og grundstødning, tilkaldes hjælp, hvis nødvendigt, over VHFen eller mobil. I værste tilfælde over VHF kanal 16. HMI RIB-båd kan hurtig være fremme, ligeså eventuelt andre HMI fartøjer på vandet. Se tilskadekomst ovenfor. Ved tilskadekomne meldes dette samtidigt, hvis meget alvorlig tilskadekommen kaldes øjeblikkelig 112 eller VHF - MAYDAY (fare for liv og lemmer!!!) Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Der søges STRAKS havn!

10 Vandfyldning gennem søvandsindtag eller anden sted. Forsøg at tætne stedet med forhåndenværende materiale, sammenklemt toiletpapir kan ved mindre revener være ganske effektiv. Et sejl viklet rundt om skroget ved større skader kan også være brugbart. Søg havn (eller læ kyst for grundstødning), samtidig med kraftig og effektiv lænsning med lænse pumpe og pøs. Tursejlads Tursejlads I sæsonen 1. april til midt oktober. Der sejles som udgangspunkt primært i vindstyrker under 8 m/s, under specielle forhold som bølgelæ og slæk på skøderne, i vindstyrker under 10 m/s. Overbordfald Bomning/ anden tilskadekomst Varm påklædning 3 lags princippet. Der bruges altid godkendt redningsvest Det er tilladt med den brugervenlige svømmevest. Kaptajnerne (to stk.) har bevist ved aflæggelse af kørekort at de magter MOB for sejl og kan hurtigt undsætte overbordfaldne. I tilfælde af det er en bomning eller anden slag der er årsag til en overbordfalden, springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre at overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om at dette kunne hænde. Ved brug for hjælp kaldes over VHF til HMI eller på kanal 16 til skibe i området. HMIs RIB-båd kan hurtigt være fremme. I værste fald sendes en Mayday over VHFen! Ved hurtigt tilkald af HMI RIB-båd via VHF eller mobil, sejles tilskadekommen i land/ hjælper med at bjærge vedkommende, samtidig tilkaldes evt. ambulance eller lægehjælp på 112. Brand Motorstop Alle kølbåde har pulverslukker om bord, samt spand til brandslukning. Branden forsøges slukket, samtidig kaldes for hjælp over VHF. RIB-båd samt andre kølbåde hjælper i tilfælde af besætningen må forlade båden. Ved tilskadekomne ringes 112 for evt. hurtig hjælp til forbrændt den forbrændte ligges med det forbrændte i vandbad, evt. i havnen til ambulancen kommer frem! Bliver det nødvendigt at alle forlader båden, huskes VHFen, da den stadig virker selv i våd tilstand (vandtæt til meters dybde)! Der sættes sejl. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kastes anker, hvorefter sejlene sættes, eller motoren startes. Hvis ikke man kan klare problemerne, kaldes andre kølbåde og/eller HMI RIB-båd over VHFen. Opankring, assistance fra land

11 Sejladsplanlægning Grundstødning/Kollision Turkaptajner har blandt andet duelighedsbevis og har tilmed under tursejlads bevist deres duelighed mht. til sejladsplanlægning. Denne aftales med sejlerlærer inden sejlads. SMS logbog sendes undervejs. Ved kollision og grundstødning, tilkaldes hjælp, hvis nødvendigt, over VHFen eller mobil. I værste tilfælde over VHF kanal 16. HMI RIB-båd kan hurtig være fremme, ligeså eventuelt andre HMI fartøjer på vandet. Se tilskadekomst ovenfor. Ved tilskadekomne meldes dette samtidigt, hvis meget alvorlig tilskadekommen kaldes øjeblikkelig 112 eller VHF - MAYDAY (fare for liv og lemmer!!!) Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Der søges STRAKS havn! Kulde Udsat person lægges i kahytten i tørt og varmt tøj gerne i sovepose og ALU-posen fra førstehjælpskassen! Vandfyldning gennem søvandsindtag eller anden sted. Forsøg at tætne stedet med forhåndenværende materiale, sammenklemt toiletpapir kan ved mindre revener være ganske effektiv. Et sejl viklet rundt om skroget ved større skader kan også være brugbart. Søg havn (eller læ kyst for grundstødning), samtidig med kraftig og effektiv lænsning med lænse pumpe og pøs. Promotion sejlads Meget begrænset sejladsområde KLART i sigt af hinanden. Det være sig at ALLE sejler foran havnen eller ALLE sejler ud for stranden eller ALLE sejler Rønnet Rundt. Overbordfald Bomning/ anden tilskadekomst Varm påklædning 3 lags princippet. Der bruges altid godkendt redningsvest Det er tilladt med den brugervenlige svømmevest - der er altid mindst en RIB-båd på vandet. Alle både har VHF om bord samt mobil. Sejladsområdet ved undervisning meget lille, RIB-båden kan være fremme i løbet af få minutter. I tilfælde af det er en bomning eller anden slag der er årsag til en overbordfalden, springer den mindst erfarne sejler over bord for at sikre at overbordfaldne har hovedet over vande ved bevidstløshed eller mistanke om at dette kunne hænde.

12 Hurtigt tilkald af RIB-båd via VHF eller mobil. RIB båd sejler hurtig tilskadekommen i land/ hjælper med at bjærge vedkommende, samtidig tilkaldes evt. ambulance eller lægehjælp på 112. Brand Sejladsområde Motorstop Grundstødning/Kollision Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Alle kølbåde har pulverslukker om bord, samt spand til brandslukning. Branden forsøges slukket, samtidig kaldes for hjælp over VHF. RIB-båd samt andre kølbåde hjælper i tilfælde af besætningen må forlade båden. Ved tilskadekomne ringes 112 for evt. hurtig hjælp til forbrændt den forbrændte ligges med det forbrændte i vandbad, evt. i havnen til ambulancen kommer frem! Det sikres at alle har fuldt kendskab til hvor der sejles. I tilfælde af misforståelser/ mistanke om dette, kaldes pågældende båd over VHF eller kontaktes direkte via RIB-båd. Der sættes sejl. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kastes anker, hvorefter sejlene sættes, eller motoren startes. Hvis ikke man kan klare problemerne, kaldes HMI over VHFen og HMIs RIB-båd eller anden kølbåd kommer til undsætning. Ved kollision og grundstødning, tilkaldes hjælp, hvis nødvendigt, over VHFen eller mobil. HMI RIB-båd er på vandet med andre fartøjer og hjælpen er MEGET nær. Se tilskadekomst ovenfor. Der søges STRAKS havn sejlareal reduceres! Vandfyldning gennem søvandsindtag eller anden sted. Forsøg at tætne stedet med forhåndenværende materiale, sammenklemt toiletpapir kan ved mindre revener være ganske effektiv. Et sejl viklet rundt om skroget ved større skader kan også være brugbart. Søg havn (eller læ kyst for grundstødning), samtidig med kraftig og effektiv lænsning med lænse pumpe og pøs. Badning fra kølbåd Båden gør fart. Badning fra båd skal ALTID foregå med redningsvest/svømmevest, og kun efter forespørgsel. Båden må under badning ikke sejle stærkere end 1. knob.

13 5) Beskrivelse af fartøj og udrustning; Svendborg Senioren - Fritidsbåd, ikke CE-mærket, beregnet til sejlads i indre danske farvande havområde C. Både i kategori C, beregnet til brug langs kysten i forholdsvist beskyttet farvand, hvor vindstyrken kan komme op på indtil og inklusive 13 m/sek. og signifikant bølgehøjde på 2 meter eller mindre. Svendborg Senior specifikationer: Køl: finnekøl Konstruktion: Glasfiber LOA: 5,80 m Den første bygget: 1970 Bredde: 2,20 m Rigtype: brøkdelsrigget Dybgang: 0,85 m LWL: 5,00 m Deplacement: 760 kg Ballast: 275 kg Sejlareal: 19,78 Ballast type: Jern Designer: E. Bjørn Jensen kølprocent: 36,18 Bådebygger: Poul Oddersborg Udstyrsliste: Sikkerhedsudstyr Nødraketter Vandtætbeholder Pejlekompas Vandtætbeholder Hestesko Passer Vandtætbeholder Lommelygte Vandtætbeholder Pøs (spand) Værktøjskasse Vandtætbeholder Pulverslukker monteret Anker, kæde og line 1.hjælps kasse Vandtætbeholder Lænsepumpe Lamineret søkort Hou Tågehorn Vandtætbeholder Kasteline TJEK -listen Sikkerheds tjekliste Vanter og stag OK! Agterstag med strammer Benzin Alle splitter tapet Motor (sikret, sidder fast) Reservedunk Mastestøtte OK! Benzin tragt Andet udstyr Storsejl Kicking strap HMI stander (lille i agterstag) Fok Stage op EL system OK! Genua Spilerstage Lanterner der fungerer

14 Spiler Spilhåndtag Lamineret kølbådspapir Forsejlsskøde Kompas Lamineret søkort Hou Storskøde Vindex Svamp Spilergrej: skøder YF flag Fortøjninger havnen 2+2 Barberhal Bompresenning Fortøjninger båden 2+2 Cunninham Presenning Fendere 3 stk Bomudhal Batteri (vælte-sikret) Fendere 3 stk Vandtæt beholder SKAL ALTID være ombord under sejlads! Nødraketter Pejlekompas Tågehorn Passer Lommelygte Værktøjskasse 1.hjælps kasse VHF medbringes fra HMI Kaptajnen har Ansvaret for at båden er udrustet i overensstemmelse med TJEKLISTEN Inden sejladsen påbegyndes, orienteret kaptajnen alle personer ombord, i brug af redningsmidler, hvordan den påtænkte sejlads forventes at forløbe og hvad man bør foretage sig i en nødsituation. I nødsituationer eller lignende benyttes VHF og mobil for kontakt til skolen eller Stefan: Martin J/80 specifikationer LOA 8,00 m LVL 7,50 m Bredde 2,49 m Dybgang 1,50 m Deplacement kg Ballast 650 kg SA (100%) 34,5 m2 Asymmetrisk spiler 65 m2 CE mærkning B Bådene og ders udstyr tjekkes hvert år inden søsætning (sidst marts) samt løbende. Sikkerhedstjek foretages før hver tur! Kaptajnen har ansvaret for at båden er udrustet i overensstemmelse med SIKKERHEDSUDSTYRS -LISTEN: Passagers/elevers opfører sig efter kaptajnens anvisninger og i det hele taget vises respekt for sejladsen samt sikkerheden.

15 6) Besætningen og dens kompetencer; Krav til besætning i fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads. Om fartøjer som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads 7. I fartøjer, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads, skal besætningen være på mindst 1 person. Stk. 2. Føreren af et fartøj omfattet af stk. 1 skal af reder være udpeget som kvalificeret instruktør og minimum have kvalifikationer, der svarer til det niveau, som oplæringen vedrører. Martin Rise Christensen Yachtskipper af 1. grad SRC certifikat Dommer uddannet i match race Duelighedsbevis i motorpasning 30 timers førstehjælpskursus 10 års undervisningserfaring Stefan Gerber Yachtskipper af 1. grad. SRC certifikat Flodskipper 30 timers førstehjælpskursus 25 års undervisningserfaring 7) Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer; Sejladsen må kun foregå i aftalt sejladsområde. Sikkerheds instruksen overholdes. Der sejles kun når det er lyst, med mindre andet er aftalt. Der må om bord på en Svendborg Senior højst være 5 personer, på en J/80 højest 7 personer. 8) Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke; I eventuel nødsituation, vil der om bord være såvel VHF som mobiltelefon samt diverse nødraketter og andre signalerings muligheder - se sikkerhedsudstyrs-listen, om bord. Samtidig er der ført logbog, så folk på land har styr på hvem der sejler og hvornår de er hjemme, deres mobile nummer, samt muligheden for over fast installeret VHF på land, at kontakte og overhøre samtaler. Der er tilmed mulighed for at tilkalde Gummibåd til assistance, endda op til flere, samt kalde medsejlende både.

16 9) Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker; HMI s kølbåde vil altid være udrustet med VHF som i enhver situation kan bruges til alle former for kontakt samt nødsituation! På HMI vil der tilmed være tændt VHF til aflytning på land. Derudover vil der altid være mobiltelefoner ombord. Som det fremgår af bådens tjekliste, er der såvel nødraketter samt andet nødudstyr ombord. 10) Sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion; HMI s logbogsføring efterlever understående krav! Inden sejlads bør det sikres at personer som ikke deltager i selve sejladsen, er orienteret om den påtænkte varighed af sejladsen, antallet af personer om bord samt den planlagte rute. Endvidere bør der foreligge faste aftaler om kontakttidspunkter og alarmering såfremt personer i land konstaterer at sejladsen afviger fra det aftalte uden at der er givet meddelelse om ændringer. 11) Sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start. Følgende pålægges kaptajnen: Inden sejladsen påbegyndes, orienterer kaptajnen alle personer om bord, i brug af redningsmidler, hvordan den påtænkte sejlads forventes at forløbe og hvad man bør foretage sig i en nødsituation 12) Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker. Utilsigtede hændelser vil til en hver tid blive evalueret af sejladslærerne og ledelsen, samt straks blive implementeret i HMI s sejladsinstruks!

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. HMI Sikkerhedsinstruks! Fridykning Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at dykke sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at færdes sikkert skal al cykling foregå inden for rammerne af færdselsloven. Alle HMI- cyklister skal tage

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 8 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Opdateret: 28. marts 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Tornado Viking 580 Skriv navn og kaldesignal: ORCA I - XPD4040

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Indhold 1. Identifikation af leder... 2 2. Beskrivelse af badeaktiviteter... 2 Badeområde... 2 Badeaktivitet... 3 Badesikkerhed... 3 Logbog... 3 3. Identifikation

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer BEK nr 956 af 26/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012002989 Senere ændringer til

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006 Fredericia Sejlklub December 2006 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde... 1 2. Form... 1 3. Ledelse/organisation... 2 4. Kravspecifikation motorbåde (planende)... 3 5. Regler for motorbådsbrugere... 3

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Aarhus - Horsensvej, Aarhus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Aarhus - Horsensvej, Aarhus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Reder for sejladsaktiviteterne er: Ung i Aarhus - Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 51 57 50 24 2. Sejladsaktiviteter Aktiviteter med

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Seneste revision: 17.04.2015 Forældretilsagn For elever under 18 år indhentes forud for deltagelse i dykkeraktiviteter under Rødkilde Gymnasium et skriftligt

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere