Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både."

Transkript

1 Sidste rettelse: 27/ Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet gælder endvidere for gruppens medlemmer ved enhver sejlads i andre fartøjer, f.eks. i både tilhørende gruppens ledere eller Det Danske Spejderkorps, når sejladsen sker som et led i gruppens aktiviteter. Reglementet kan dog fraviges, når myndige medlemmer af gruppeledelse eller gruppestyrelse sejler privat i gruppens både, efter tilladelse givet af gruppestyrelsen. Dette gælder ligeledes ved udlån af gruppens både til tredje person. Alle medlemmer af gruppeledelsen eller gruppestyrelsen har pligt og ret til at påtale enhver konstateret overtrædelse af gruppens sejladsreglement. Et medlem af gruppeledelsen eller et medlem af gruppestyrelsen kan til enhver tid udstede sejladsforbud med øjeblikkelig virkning for ethvert medlem af gruppen, såfremt dette medlem har overtrådt sejladsreglementet, søvejsreglerne eller på anden måde har optrådt uforsvarligt. Gruppestyrelsen kan bortvise et medlem fra gruppens aktiviteter i tilfælde af gentagne overtrædelser.

2 2. Gruppens fartøjer Gruppen benytter følgende bådtyper: A. Aalborgjolle Aalborgjollen er konstrueret i 1929 af Aage Utzon, søspejderfar fra Aalborg. Jollen er tegnet specielt til søspejderarbejdet på grundlag af Limfjordens traditionelle sjægter. Den solide konstruktion og bådens form forener sødygtighed og stor stabilitet og Aalborgjollen bjærger sig særdeles godt i hårdt vejr. Den skal sejles rundt i vendingerne, har stor afdrift på kryds og er ikke særlig hurtig. Aalborgjollen er klinkbygget i træ med spidsgat. Den er åben, synkefri og sejles af en besætning på maks. 6 mand. Længden er 5,34 m (17 fod), bredden er ca. 1,8 m, dybgangen er 0,76 m og jollen er forsynet med ca. 200 kg langkøl. Sprydriggen omfatter storsejl (8,35 m²), fok (2,76 m²), genua (3,75 m²) og topsejl (3,75m²). B. Wayfarerjolle Wayfarerjollen er konstrueret i 1957 af Ian Proctor, England. Jollen er let og hurtig, og den regnes for at være en af de mest sikre og gennemførte sænkekølsjoller. Wayfarerjollen er normalt bygget i glasfiber på knækspant med spejlgat, men findes også bygget i plywood. Den er åben, selvlænsende, synkefri og sejles af en besætning på 1-5 mand. Længden er 4,82 m, bredden er 1,85 m, dybgangen er 0,20-1,10 m og jollens vægt er 160kg. Bermudariggen omfatter storsejl (8,8 m²), fok (2,8 m²), genua (4,3 m²) og evt. spiler (11,6m²).

3 C. Optimistjolle Optimistjollen er konstrueret i 1948 af Clark Mills, USA. Jollen er en lille sænkekølsjolle med ideelle egenskaber som begynderbåd for ét barn. Den sejles også udmærket af to mindre børn i let vejr. Optimistjollen er bygget i glasfiber eller plywood på knækspant med spejlgat og pramstævn. Den er åben og synkefri. Længden er 2,31 m, bredden er 1,13 m, dybgangen uden sværd er ca. 0,1 m og jollens vægt er ca. 32 kg. Sprydriggen omfatter storsejl på bom (3,5 m²). E. Ledsagerbåd Ledsagerbåden er en mindre glasfiberjolle med påhængsmotor, som primært benyttes ved optimistsejlads. Jollen er åben og synkefri. 3. Fartøjernes minimumsudrustning ved al sejlads A. Aalborgjolle Storsejl og fok (Evt. genua og topsejl) Skøder Sprydstage (Evt. topsejlsstage) 4 årer + 4 åregafler 1 anker med 2 m kæde 20 m ankertrosse 1 spand 1 øsekar 1 bådshage 1 nødcontainer, sikkert fastgjort til båden

4 B. Wayfarerjolle Storsejl og fok (Evt. genua) Skøder Ror og rorpind, sikkert fastgjort med sikringssplit 2 padler 1 anker med 2 m kæde 20 m ankertrosse, sikkert fastgjort til båden (Anvendes også som slæbeline) 1 spand 1 øsekar 1 bådshage 1 nødcontainer, sikkert fastgjort til båden C. Optimistjolle Komplet rig inkl. sejl 1 øsekar, sikkert fastgjort til båden 2 m slæbeline, sikkert fastgjort i stævnen E. Ledsagerbåd Påhængsmotor, solidt fastspændt og sikret med sikkerhedsline 2 årer + 2 åregafler 1 anker med 2 m kæde 20 m ankertrosse 1 øsekar 1 bådshage 1 nødcontainer Under togter skal ovenstående udstyr for alle bådtyper suppleres med følgende 4 fortøjninger 4 fendere

5 Under al sejlads skal nødcontaineren indeholde følgende Tågehorn Plastpencil m. 9 patroner 2 røde håndblus Redningsreb Diverse førstehjælpsudstyr Alu. tæppe Kompas Under togter skal dette suppleres af følgende Lommelygte Kopi af søkort over området, der besejles 4. Besætningens udrustning Alle ombordværende skal under sejlads være iført redningsvest. Myndige medlemmer kan dog benytte svømmevest eller oppustelig redningsvest under eget ansvar. Dette gælder også for ikke myndige seniorer efter skriftlig tilladelse fra forælder. Bruger man oppustelige redningsveste, skal der medføres en almindelig redningsvest ved sejlads, der er længere end en dag. Vesten skal være godkendt af Statens Skibstilsyn eller DVN-deklareret, den skal have korrekt størrelse, bør være forsynet med både bælte og skridtgjord (fodstropper) og skal i øvrigt være i god stand. Rednings- og svømmeveste skal flydeprøves hvert år. Det enkelte medlem eller dettes forældre, såfremt medlemmet ikke er myndigt, har ansvaret for at flydeprøven gennemføres korrekt. Alle ombordværende skal endvidere være hensigtsmæssigt påklædt i f.eks. sejlertøj og støvler, under hensyntagen til årstiden og det aktuelle vejr.

6 5. Svømmefærdigheder Alle medlemmer af gruppen skal kunne svømme. For nye medlemmer uden tilstrækkelig svømmefærdighed gælder dog, at svømmeundervisning skal påbegyndes hurtigst muligt efter indmeldelse. En gang årligt aflægges svømmeprøve for gruppeledelsen. Der gælder følgende krav til de enkelte aldersgrupper Micro 100 m ved brug af opdrift middel Mini 100 m ved brug af opdrift middel Juniorer 200 m Spejdere 300 m Seniorer 300 m Ledere og assistenter 300 m Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt. 6. Fartøjsførerens beføjelser og pligter Følgende gælder for sejlads i gruppens fartøjer, dog undtaget optimistjoller og ledsagerbåd. En fartøjsfører må kun føre et fartøj indenfor det sejladsområde, der svarer til fartøjsførerens sejladsprøver. En 2 -fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord, hvoraf mindst 1 har 3 gradsprøven. En 1 -fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord, hvoraf mindst 1 har 3 gradsprøven. Dog må sejlads i 2 -området foregå med mindst en gast, der har 2 sejladsprøve. Fartøjsførere med topsejlsprøve må benytte gruppens topsejl. Fartøjsføreren har det fulde ansvar for fartøjet og dets besætning, for at fartøjet er klargjort før, under og efter sejlads, at logbogen er ført korrekt og fuldstændigt, at alle bærer redningsvest, at alle ved, hvem der er fartøjsfører, og at alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til en af lederne.

7 Fartøjsføreren er øverste myndighed ombord, og enhver ordre fra ham/hende skal efterkommes. En fartøjsfører kan ikke tvinge sin besætning til at gå med ud i sit fartøj. Optimistjollesejlads må kun ske under ledelse og opsyn af ansvarlig leder. Ledsagebåden må normalt kun benyttes i forbindelse med optimistjollesejlads. Der skal tages kørekort til ledsagebåden, inden man må sejle den. 7. Klargøring før, under og efter sejlads Før enhver sejlads skal fartøjsføreren indhente sejladstilladelse hos en ansvarlig leder udpeget af gruppestyrelsen, og logbogen skal føres korrekt og fuldstændigt før og efter sejladsen. Før og under sejlads skal alt tovværk være klaret op, og der skal være orden ombord. Båden skal være totalt lænset. Efter sejlads skal fartøjet fortøjes forsvarligt, affendres og evt. spules. Alt tovværk skal være klaret op, og der skal være orden ombord. Sejl skal almindeligvis hænges op eller lægges på hylden i Hytten. 8. Sejladsprøvernes aflæggelse Sejladsprøverne skal aflægges i rækkefølgen: 3, 2 og 1. Topsejlsprøve kan aflægges efter bestået 2 -prøve. Sejladsprøver aflægges for udvalgte medlemmer af gruppeledelsen. Gruppeledelsen kan for det enkelte medlem dispensere for ovenstående, f.eks. for medlemmer med bevis for bestået "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" udstedt af Søfartsstyrelsen. 9. Sejladsprøvernes sejladsområder 3 -sejladsprøven giver ingen ret til at føre et fartøj. 2 -området består af Struer Bugt i øst til en linje mellem Venø Odde og Vrald Odde, samt Venø Sund i nord til en linje mellem Venø Havn og Humlum Fiskerleje.

8 1 -området består af farvandet begrænset i vest af Oddesundbroen og i nord af henholdsvis Dover Odde og Nykøbing Mors. I forbindelse med togter kan tropsledelsen dispensere fra dette. 10. Togter Enhver sejlads, som medfører overnatning uden for Struer Havn, betragtes som et togt. På togter skal fartøjsføreren dagligt holde en, af ledelsen udpeget kontaktperson underrettet om togtets forløb. Togtets deltagere skal give deres nærmeste pårørende besked om, hvem denne kontaktperson er, og hvordan denne kan kontaktes. På togter, hvor flere fartøjer er afsted samlet, skal et af fartøjerne have status som lederfartøj, og de øvrige fartøjer skal altid holde sig på prajehold af dette. 11. Almindelige regler for sejlads Unødig sejlads i havnene er ikke tilladt. Der skal altid udvises godt sømandsskab; herunder udvises fornødent hensyn til andre fartøjer og til erhvervstrafikken. Fartøjerne skal godkendes hvert år ved sejlsæsonens start af det søkyndige medlem. Det søkyndige medlem, et medlem af gruppeledelsen eller et medlem af gruppestyrelsen kan til enhver tid inddrage et fartøjs godkendelse med øjeblikkelig virkning, såfremt det skønnes, at fartøjet ikke er i forsvarlig stand. Vedtaget på styrelsesmødet d. 27/ Knud Erik Jakobsen Gruppestyrelsesformand Martin Henriksen Gruppeleder

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere