ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING"

Transkript

1

2 »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE 12 FREMGANG FOR MAGASINET RUS ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR 14 INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Telefon Tekst og redigering Marianne Bækbøl og Nina Bro Layout Electric Parc Forside Electric Parc Tryk Christensen Grafisk har stået i partnerskabernes tegn, og vi har arbejdet målrettet på at udvide kredsen, der aktivt er med i arbejdet med at udmønte den alkoholpolitiske appel. Ved årets afslutning glæder vi os over, at de 12 aktører og organisationer, der oprindeligt stod bag appellen, er blevet til 18, hvoraf flere er kommuner. Alkohol & Samfund fortsætter således med at tænke i sammenhænge og brobygning. Dels med vores partnere, dels via vores tætte tilknytning til f lere forskningsprojekter. De bedste resultater opnår vi i samarbejde med andre. VIDEN I CENTRUM Den kommende tid vil byde på afprøvning af nye tilgange og metoder inden for både forebyggelse og behandling, og vi glæder os til løbende at videreformidle resultaterne. Alkohol & Samfund ønsker at være en førende aktør inden for indsamling og formidling af vigtig viden om alkohol. Det skal endvidere være tydeligt, at vi ikke bare støtter, men også aktivt bidrager til opnåelse af de nationale mål for såvel forebyggelse som behandling af alkoholproblemer og reduktion af alkoholskader. VI ARBEJDER FRA FLERE PLATFORME Ét middel til at opnå vores mål om at være førende vidensdelere er Magasinet RUS, hvor vi fire gange om året bringer seneste nye viden inden for alkoholområdet og best practice fra både ind- og udland. Et andet middel er vores konferencer, hvor fagfolk fra hele landet mødes. I arrangerede vi to velbesøgte alkoholkonferencer på Christiansborg. Den første om kvalitet i alkoholbehandling og den anden om unge og alkohol. Det lykkedes at få førende udenlandske forskningskapaciteter trukket til København, ligesom en bred vifte af sundhedspolitiske ordførere i de afsluttende paneldebatter viste deres engagement i de nationale alkoholproblematikker. Vidensdeling er også baggrunden for at vi et par gange om året samler forskere og eksperter fra praksis til at mødes og dele viden og erfaring i et uformelt regi. FOKUS PÅ MARKEDSFØRING Ifølge WHO har mængden af markedsføring indf lydelse på det samlede forbrug, og derfor undersøgte vi i udbredelsen af markedsføringen af en type ungdomsfester, som går under betegnelsen 16+ fester. Markedsføringen af 16+ festerne indeholder ofte alkoholreklame, og vi ønskede at se, hvor udbredt den var. Undersøgelsen blev fremlagt på en konference i efteråret og er desuden mundet ud i rapporten 16+ fester i Danmark - Markedsføring på de sociale medier. PÅRØRENDE ER OGSÅ VIGTIGE Alkoholproblemer påvirker ikke kun brugeren, men hele familien. Rådgivning til pårørende er derfor en vigtig opgave i Alkohol & Samfund. I kunne Hope.dk, der yder rådgivning til pårørende over både telefon og internet, fejre sit 10 års jubilæum. Igen i steg antallet af henvendelser. ForældreNetværket under Alkohol & Samfund voksede sig ligeledes større i det forgangne år og er senest begyndt at tilbyde debatoplæg til forældremøder på folkeskoler. Læs videre og få et større indblik i Alkohol & Samfunds mange aktiviteter i. God fornøjelse! SIDE 3

3 » BESTYRELSEN REGNSKAB Alkohol & Samfund havde i samlede indtægter på 4,8 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsydere. INDTÆGTER 3% 9% FAGLIGT ENGAGEMENT 3% 4% Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse samt frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. 81% LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. STATSLIGE DRIFTILSKUD TIPS- OG LOTTOMIDLER ANDET STATSPULJER FONDE, ORGANISATIONER OG PRIVATPERSONER ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND Adjunkt og projektdirektør for RESCueH studierne ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som hhv. centerleder for Alkoholbehandlingen i Fyns Amt og områdechef for behandlingsområdet og ved Odense Kommune i mere end 10 år. LARS IVERSEN Sociolog og dr. med., professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som kontorchef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for alkoholområdet. Fra formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd. UDGIFTER 15% 4% ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Leder af Alkoholbehandlingen i København frem til 2009 og står i øjeblikket i spidsen for Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk universistets forskningsprojekt PAUSE, som er en omfattende undersøgelse af alkoholaf hængighed på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. KAREN ELMELAND Lektor ph.d. ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Har i en årrække forsket i danskernes alkoholbrug og normer ud fra en sociokulturel vinkel. MORTEN SKOVSTED Debattør og talsmand for ForældreNetværket under Alkohol & Samfund. JOHAN DAMGAARD JENSEN Direktør i Alkohol & Samfund 81% KOORDINATION, NETVÆRKSDANNELSE, FORMIDLING OG MOTIVERENDE STØTTE ORGANISATIONSUDVIKLING LEDELSE, ADMINISTRATION OG FÆLLESDRIFT SIDE 4 SIDE 5

4 » HOPE FIND HJÆLP PÅ NETTET LILLE PROGRAM MED STOR EFFEKT I indledte Alkohol & Samfund et samarbejde med KL og Region Syddanmark om at bringe det engelske interventionsprogram Down your Drink til Danmark. Down your drink er et computerprogram, hvor borgere kan screene sig selv og få råd og vejledning, hvis de ønsker at nedbringe alkoholforbruget. I England, Tyskland og Italien har programmet ligget tilgængeligt på internettet i et par år, og der er god evidens for, at den anonyme hjælp får borgerne i disse lande til at nedsætte forbruget og søge hjælp, hvis de har alkoholproblemer. KL, Region Syddanmark og Alkohol & Samfund arbejder på at oversætte programmet, så danske borgere kan få glæde af det. Programmet skal efter planen være tilgængeligt på hjemmesiden og 15 kommuner inviteres til at deltage i implementeringen af programmet. PROGRAMMET FAVNER BREDT Down your drink kan bruges af personer, som ønsker at finde ud af, om de har et problematisk alkoholforbrug, såvel som af personer, som er alkoholaf hængige og ønsker at få hjælp. Via et spørgeskema screener borgeren sig selv, og ud fra svarene vurderer programmet, om han eller hun har et uproblematisk alkoholforbrug, et problemforbrug eller er alkoholaf hængig. Alt efter udfaldet af testen, får borgeren tilbudt forskellige redskaber at arbejde videre med. Et eksempel er uge-registreringsskemaet. Her skriver man igennem en uge, hvad og hvor meget, man drikker. Når ugen er omme, kan man se, hvordan man forbrugsmæssigt placerer sig i forhold til gennemsnittet. I tillæg får man en oversigt over risikoen for at udvikle en række lidelser, der kan opstå som følge af ens alkoholforbrug. Alene spørgeskemaet har vist sig at kunne bruges til at reducere alkoholforbrug. For de kommuner, der er med i projektet, rummer Down your drink også kontaktmuligheder. Efter screeningen kan brugeren tilkendegive, hvis de ønsker at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Et tilbud der kan gøre forskellen på, om borgeren søger hjælp eller ej. FLERE MÆND Programmet retter sig mod alle borgere, men projektleder i Alkohol & Samfund Allan Jonas forventer særligt, at programmet vil få f lere mænd til at søge rådgivning. Alkoholbehandling er i dag lagt an på selvhenvendelse og forskellige terapeutiske tilbud, men forskningen viser, at mænd ikke bryder sig ikke om at bede om hjælp. De vil hellere selv vil finde løsninger. - Det er mere maskulint, at teste sig selv, end at få fortalt, at man har et problem. Mænd kan godt lide at bruge redskaber på internettet, og de vil gerne have rådgivning uden at skulle tale om følelser, og uden at skulle bede konkret om hjælp. I programmet stiller nogen sig til rådighed, når de siger, at de har brug for råd og vejledning. Vi regner med, at de elementer vil tiltrække f lere mænd i netrådgivningen, fortæller projektleder Allan Jonas. ADFÆRD ÆNDRES VIA COMPUTERSPIL At det er en udfordring at nå mændene bekræftes af, at 90 pct. af brugerne på Hope s netbaserede rådgivning for børn i familier med alkoholproblemer er piger. Drenge har tendens til at holde problemer for sig selv, og ifølge Allan Jonas i endnu højere grad end normalt, når de vokser op i en alkoholfamilie. I stedet for at være åbne om deres problemer, gør drengene brug af f lugt, undgåelse og isolation, når de har problemer. Derfor arbejder Alkohol & Samfund desuden på at udvikle et tilbud til drenge i alkoholfamilier. I samarbejde med programmører og spiludviklere fra IT Universitetet udvikler vi et adfærdsændrende computerspil til brug på hjemmesiden dk. Computerspillet skal hjælpe drengene til at åbne sig og se fordele ved at tale med andre om deres problemer. - Spillet kan åbne drengenes øjne for, at den adfærd, der ofte betaler sig godt derhjemme, kan være en stor ulempe andre steder, fordi de ikke får den hjælp, de reelt har brug for, hvis ingen kender til deres problemer, siger Allan Jonas. Læs mere om Down your Drink her: SIDE 6 SIDE 7

5 » DRIKKEPRES EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier FRA INDHOLD TIL OMFANG Undersøgelsen af 16+ festerne er første gang Alkohol & Samfund undersøger omfanget af alkoholmarkedsføring. Der findes love og regler for indhold i reklamer, fordi indholdet anses for at kunne vildlede forbrugerne, men blandt andet WHO anbefaler også, at man interesserer sig for mængden af markedsføring, da mængden af markedsføring menes at påvirke det samlede forbrug. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Politiken Lørdagsliv bragte en historie på baggrund af Alkohol & Samfunds undersøgelse i begyndelsen af 2014, som blev taget op af blandt andre TV2 News, DR, Berlingske, Jyllands-Posten, Fyens Stiftstidende, MetroXpress og en række lokale medier. Ud af 100 facebooksider, hvor diskoteker og andre arrangører inviterer til fest, indeholdt 34 markedsføring for 16+ arrangementer, hvor alkohol indgik. Geografisk var de 34 festarrangører fordelt med 18 i Jylland, fire på Fyn, en på Bornholm, fem i København og seks i det øvrige Sjælland. Fri bar og body tequila er nok de færreste forældres drøm om et ungdomstilbud, men i foretog Alkohol & Samfund en undersøgelse, som viser, at diskoteker og andre festarrangører landet over inviterer unge ned til år til fest i nattelivet. Festerne går under betegnelsen 16+ fester. De markedsføres på de sociale medier, og markedsføringen indeholder ofte reklamer for billig alkohol og opfordringer til at drikke sig fuld. Markedsføringen udfordrer ifølge direktør i Alkohol & Samfund Johan Damgaard Jensen både markedsføringsloven, restaurationsloven og de frivillige regler om markedsføring af alkohol. - Undersøgelsen rejser en udfordring i forhold til at sikre, at markedsføring på de sociale medier følger de regler og love, der er på området, siger Johan Damgaard Jensen FOKUS PÅ OMFANGET Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn og unge mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. Det har gennem tiden ført til, at vi har klaget til Alkoholreklamenævnet over reklameindhold, som bryder med reglerne for markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne gav os imidlertid lyst til at undersøge omfanget og udbredelsen af fænomenet. - Med 16+ rapporten har vi ønsket at skabe et overblik over, hvor omfattende markedsføringen er, fordi det viser noget om omfanget af det drikkepres, der lægges på de unge, fortæller projektmedarbejder Ina Johansen, som har stået for undersøgelsen. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Vennehvervning er udbredt i markedsføringen af 16+ fester. Arrangørerne betaler eller tildeler for- dele til unge, som spreder budskabet om festerne via deres facebookprofil, og unge hyres også som ambassadører og eventpiger og -drenge, som mod betaling deltager i festerne og sikrer, at de andre gæster får vilde oplevelser. Ved 75 pct. af festerne i undersøgelsen nævnes udskænkning af hård spiritus i markedsføringen, og et enkelt sted giver invitationen eksplicit udtryk for, at der vil være udskænkning til mindreårige ved festen. EN UDFORDRING AF LOVEN Markedsføringen af de undersøgte fester er efter vores opfattelse på kant med f lere lovgivninger og den politiske intention om at beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne udfordrer Markedsføringsloven, som skal beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol, Restaurationsloven, som skal sikre ansvarlig udskænkning og ingen alkohol til børn under 18 og det frivillige regelsæt for markedsføring af alkohol, som bl.a. skal hindre påtrængende reklamer for alkohol. 16+ undersøgelsen dækker markedsføringen, og vi ved ikke, om der rent faktisk er blevet serveret alkohol for de unge til festerne, men Politiken Lørdagsliv sendte på baggrund af undersøgelsen en journalist i marken, og bragte efterfølgende en historie fra en 16+ fest på et diskotek på Fyn, hvor der blev udskænket alkohol til de unge. SIDE 8 SIDE 9

6 » FORÆLDRENETVÆRK FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE» VI SKAL HAVE EN BRUGBAR POLITIK FOR, HVORDAN MAN ADRESSERER ALKOHOL. I FAMILIEN, I KLASSEN, PÅ SKOLEN OG I SAMFUNDET. PÅ ALLE NIVEAUER. ForældreNetværket har brugt på at finde sit virkefelt. Mens afdelinger er ved at blive etableret i København og Hillerød, har afdelingen i Århus i det forgangne år stået for et stykke udredende arbejde. Talsmand Morten Skovsted er mødtes med borgmestre- og rådmænd og med kommunens Sundheds- og Børne- og ungemagistrat, og møderne har gjort ForældreNetværkets opgave tydelig for ham: - Forældrenetværket skal tilbyde at arrangere samtaler mellem forældre. Ikke som et kommunalt tilbud, men et frivilligt. Vi skal ud som forældre, der deler forældres bekymringer, men samtidig har indsigt, viden og erfaring der gør, at vi kan sætte disse diskussioner på dagsordenen. Vi kan sørge for, at samtalerne finder sted, og at det sker på et kvalificeret grundlag, siger Morten Skovsted. BEHOV FOR SYSTEMATISK INDSATS Møder med skoleledere, lærere og en skolebestyrelse har ligeledes vist, at der er behov for at få talt om alkohol på uddannelsesstederne. Der kan for eksempel være tale om alkoholpolitikker, der ligger på hjemmesiden, uden at nogen kender til den. Morten Skovsted ser et behov for, at nogen systematisk sætter alkoholkulturen på dagsordenen, og det er en passende opgave for Forældrenetværket. EN ANSVARLIG ALKOHOLKULTUR Morten Skovsteds erfaring er, at forældrene begynder at bekymre sig om drikkepres, når børnene bliver omkring 14 år. - Vi oplever det problem, at der ikke er nogen, der tør tage bekymringen op. Mange er bange for at blive kaldt sure, hellige eller kedelige forældre, hvis de nævner deres bekymring på forældremøderne. I de situationer kan Forældrenetværket støtte ved at turde tage emnet op, have holdninger, og de kan hjælpe forældrene med at få lavet nogle aftaler, fortæller Morten Skovsted. Han mener, at det er nødvendigt at have en politik eller et system for, hvordan man adresserer alkohol i familien, i klassen, på skolen, i samfundet osv. Forældrenetværket vil gerne påvirke politisk, men netværkets force er arbejdet fra forældre til forældre. KONFERENCER BÅDE LOKALT OG NATIONALT Forældrenetværket har deltaget i f lere konferencer i løbet af året, både lokalt og nationalt. Det er vigtigt for at kunne følge med på forebyggelsesområdet, øge kendskabet til Forældrenetværket og indbyde til samarbejde. Forældrenetværket var medarrangør af Christiansborg-konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, som gav lejlighed til at debattere med landspolitikere. Konferencen var desuden en anledning for Netværkets medlemmer til at få kendskab til den seneste viden på området, så debatten med andre forældregrupper kommer til at ske på et oplyst grundlag. FORÆLDRE PÅ FACEBOOK ForældreNetværket kom på Facebook i. Der kan findes hurtige links til relevante nyheds- og forskningsartikler. SIDE 10 SIDE 11

7 Tema: Fokus på voksne 7. årgang OktOber» MAGASINET RUS MagaSinet Tema: Alkoholbehandling MagaSinEt 7. årgang april PerSOnlige SaMtaler baner vej til StOrFOrbrugerne Med barnets trivsel i centrum kunne sygeplejerskerne Mia røge Østergaard og jannie lundoff nissen på børnehospitalet i Odense tale om alkoholproblemer med forældrene. 7. årgang november Tema: Unge og alkohol magasinet Fokus på alkohol i praksis FesTen Praktiserende læger har en nøgleposition til at hjælpe patienter med alkoholproblemer. Spørgsmålet skal blot lægges ind i rutinerne. Fra EvidEnS til praksis Sådan gør EnglændErnE tre års grundigt videnskabeligt arbejde er blevet til retningslinjer for god alkoholbehandling. vi har talt med professor Colin drummond, kings College, london, som mener, at resultaterne kan tilpasses de fleste europæiske lande kommunale veje til de voksne Politisk opbakning har skabt rammer for en solid forebyggelsesindsats i Faxe kommune. slutter ved midnat Politiet er en aktiv del af et godt samarbejde om trygt natteliv i Holstebro. vi har talt med politidirektør Jens Kaasgaard danskere ændrer drikkevaner Flere danskere er afholdende, men samtidig drikkes der mere pr. gang ikke for hyggens, men for oplevelsens skyld. FREMGANG FOR MAGASINET RUS 08 NICE på aarhusiansk 14 praktiserende læger Er NøglEN Sparekrav tvang alkoholbehandlingen til at Mere viden og rollespil kan styrke lægerne tænke nyt. inspirationen kom fra England. i at opspore alkoholproblemer. 20 JEppE drikker, fordi... Med 16,6 mio. kr. i ryggen skal ny dansk forskning undersøge årsager til alkoholafhængighed. 08 bunden lægges hjemmefra Flere unge samles og drikker igennem, inden de går i byen. Dansk forsker har undersøgt fænomenet forfester. 16 drop de løftede pegefingre Hvis unge danskere skal drikke mindre, skal Lovgivning og regulering er det mest effektive, vurderer den anerkendte alkoholfor- kulturændringen komme fra de unge selv, siger gymnasieelevernes formand. sker professor Thomas babor. 20 sådan ændres unges druk-kultur Sidste år steg efterspørgslen på Magasinet RUS blandt kommunale alkoholbehandlere, og i år har der været øget tilgang af abonnenter på uddannelsesinstitutionerne. Det tolker vi som et tegn på, at RUS har godt fat i sine kernelæsere: fagfolkene. VIDENSFORMIDLING Magasinet RUS blev igen i brugt som konferencemateriale i forbindelse med to Christiansborg-konferencer, som Alkohol & Samfund var vært for i. Magasinet udkom i forbindelse med konferencerne med artikler og interviews med oplægsholdere, og på den måde blev indholdet formidlet til en større kreds end de 150 deltagere ved konferencerne. Som noget nyt er Magasinet RUS desuden blevet tænkt ind i formidlingsstrategien af to store universitetsbaserede forskningsprojekter, PAUSE og RESCueH, som vi løbende bringer resultater fra. - Vi glæder os over på den måde at kunne være de første til at bringe de nyeste resultater inden for alkoholforskning. Det er blevet kendt, at vi formår at formidle tungt fagligt stof, så alle kan forstå det, siger rådgivende redaktør Marianne Kargaard. LET TILGÆNGELIGT OG LÆSEVÆRDIGT Målsætningen for Magasinet RUS er at nå ud med relevant viden om alkohol til så mange mennesker som muligt. Det kræver læseværdigt og let tilgængeligt stof, og der skal være kontant udbytte. Efter endt læsning skal læserne opleve, at de er blevet tilført nødvendig og relevant viden. Derfor arbejder redaktionen altid på at have god kontakt til kompetente fagfolk, forskere og praktikere, og vi oplever en stor åbenhed og villighed til at dele viden med os. RUS PÅ NETTET Magasinet RUS er desuden vært for Alkohol & Samfunds artikeldatabase. På ligger nu over 400 kategoriserede artikler, rapporter og undersøgelser om alkoholforebyggelse, alkoholbehandling og bekæmpelse af alkoholskader. Denne database vil de kommende år blive grundstammen i en ny vidensportal, hvor alle kan gå ind og finde viden om alkohol. Udover at tilegne sig viden om forskning, forebyggelse og behandling, vil man også kunne finde aktuelle oplysninger om fondsmidler, partnerskaber, ministerielle midler og andet relevant stof. Alt sammen løbende revideret og opdateret. NY REDAKTØR I var der generationsskifte på Magasinet RUS, da journalist Nina Bro, 39 år, overtog stillingen som redaktør. Nina Bro er uddannet journalist og har tidligere været ansat på Dagens Medicin og i Hvidovre Hospitals kommunikationsafdelingen. Hun har skrevet for Magasinet RUS siden Marianne Kargaard, som har været redaktør siden 2008, fortsætter som rådgiver og konsulent på RUS. SIDE 12 SIDE 13

8 » KONFERENCER INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG I bød Alkohol & Samfund to internationalt anerkendte eksperter på alkoholområdet velkommen i Danmark. Engelske professor Colin Drummond og amerikanske professor Thomas Babor holdt oplæg for en fuld Fællessal ved hver deres Christiansborg-konference arrangeret af Alkohol & Samfund. De to eksperter har på hver deres måde præget tilgangen til alkoholforebyggelse og -behandling, og det var en stor fornøjelse at give politikere, planlæggere, forebyggere og behandlere mulighed for at høre og tale med dem. Colin Drummond har stået i spidsen for udviklingen og indførelsen af omfattende nationale kvalitetsstandarder i den engelske alkoholbehandling, de såkaldte NICE-guidelines, som skal skabe ensartet kvalitet i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer. Ved forårets konference i Fællessalen på Christiansborg Alkoholbehandling i går, i dag og i morgen, hvor vi satte fokus på kvalitet i alkoholbehandlingen, fortalte han om, hvordan man fører viden om evidens over i praksis i alkoholbehandlingen. Thomas Babor har forsket i alkoholforebyggelse i mange år og er blandt andet hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity. I efteråret satte vi fokus på alkoholkulturen ved konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, og her fortalte den amerikanske professor om nyeste internationale viden om evidensbaseret alkoholforebyggelse. Ved konferencerne var der desuden oplæg med ny viden fra danske forskere og eksperter. Konferencerne blev rundet af med en paneldebat, hvor salen fik mulighed for at stille spørgsmål og debattere med sundhedspolitikere og oplægsholdere. Der var 150 deltagere ved begge konferencer i, og indholdet blev desuden formidlet til de knap abonnenter på Magasinet RUS. Deltagerne er planlæggere, beslutningstagere og behandlere inden for alkoholforebyggelse og -behandling. Thomas Babor er professor og ansat ved University og Connecticut. Han forsker i alkoholforebyggelse og er hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity, der kan downloades fra: Colin Drummond er forsker og professor i afhængighedspsykiatri ved Kings College i London. Han har stået i spidsen for nationale og EU-baserede forskningsprojekter om alkohol og afhængighed og senest for udviklingen af NICE-guidelines for alkoholbehandlingen. SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014 » INDHOLD 3 FÆLLES INDSATSER GIVER POSITIV UDVIKLING 4 FOKUS PÅ VIDEN 6 GYMNASIEELEVER ER MÅL FOR ALKOHOLMARKEDSFØRING 8 ENGAGEREDE FORÆLDRE STILLER KRAV 10 LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE MED

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND

ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND ÅRSRAPPORT 2012 FORORD INDHOLD 3 KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! 4 EN FAGLIG PROFIL 6 BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES 9 EN STEMME TIL FORÆLDRENE KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! DEN FÆLLES INDSATS KAN GØRE

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen 2009-2013 Aktiviteter indtil nu Spørgeskemaundersøgelse hos borgerne S-MAST-G (10% med indikation på alkoholproblematik)*

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013)

Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013) Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013) Oslo 2012 Christina Kudsk Nielsen og Henrik Munk www.silkeborgkommune.dk 1 Formål med projektet At afdække omfanget af problematisk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København. Bag om stjernerne. Konference om EF-domstolen som regelsætter 2. december 2009 kl. 9:00-16:00 Dansk Designcenter - København Bag om stjernerne Konference om EF-domstolen som regelsætter Sid med på første række Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere