ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING"

Transkript

1

2 »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE 12 FREMGANG FOR MAGASINET RUS ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR 14 INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Telefon Tekst og redigering Marianne Bækbøl og Nina Bro Layout Electric Parc Forside Electric Parc Tryk Christensen Grafisk har stået i partnerskabernes tegn, og vi har arbejdet målrettet på at udvide kredsen, der aktivt er med i arbejdet med at udmønte den alkoholpolitiske appel. Ved årets afslutning glæder vi os over, at de 12 aktører og organisationer, der oprindeligt stod bag appellen, er blevet til 18, hvoraf flere er kommuner. Alkohol & Samfund fortsætter således med at tænke i sammenhænge og brobygning. Dels med vores partnere, dels via vores tætte tilknytning til f lere forskningsprojekter. De bedste resultater opnår vi i samarbejde med andre. VIDEN I CENTRUM Den kommende tid vil byde på afprøvning af nye tilgange og metoder inden for både forebyggelse og behandling, og vi glæder os til løbende at videreformidle resultaterne. Alkohol & Samfund ønsker at være en førende aktør inden for indsamling og formidling af vigtig viden om alkohol. Det skal endvidere være tydeligt, at vi ikke bare støtter, men også aktivt bidrager til opnåelse af de nationale mål for såvel forebyggelse som behandling af alkoholproblemer og reduktion af alkoholskader. VI ARBEJDER FRA FLERE PLATFORME Ét middel til at opnå vores mål om at være førende vidensdelere er Magasinet RUS, hvor vi fire gange om året bringer seneste nye viden inden for alkoholområdet og best practice fra både ind- og udland. Et andet middel er vores konferencer, hvor fagfolk fra hele landet mødes. I arrangerede vi to velbesøgte alkoholkonferencer på Christiansborg. Den første om kvalitet i alkoholbehandling og den anden om unge og alkohol. Det lykkedes at få førende udenlandske forskningskapaciteter trukket til København, ligesom en bred vifte af sundhedspolitiske ordførere i de afsluttende paneldebatter viste deres engagement i de nationale alkoholproblematikker. Vidensdeling er også baggrunden for at vi et par gange om året samler forskere og eksperter fra praksis til at mødes og dele viden og erfaring i et uformelt regi. FOKUS PÅ MARKEDSFØRING Ifølge WHO har mængden af markedsføring indf lydelse på det samlede forbrug, og derfor undersøgte vi i udbredelsen af markedsføringen af en type ungdomsfester, som går under betegnelsen 16+ fester. Markedsføringen af 16+ festerne indeholder ofte alkoholreklame, og vi ønskede at se, hvor udbredt den var. Undersøgelsen blev fremlagt på en konference i efteråret og er desuden mundet ud i rapporten 16+ fester i Danmark - Markedsføring på de sociale medier. PÅRØRENDE ER OGSÅ VIGTIGE Alkoholproblemer påvirker ikke kun brugeren, men hele familien. Rådgivning til pårørende er derfor en vigtig opgave i Alkohol & Samfund. I kunne Hope.dk, der yder rådgivning til pårørende over både telefon og internet, fejre sit 10 års jubilæum. Igen i steg antallet af henvendelser. ForældreNetværket under Alkohol & Samfund voksede sig ligeledes større i det forgangne år og er senest begyndt at tilbyde debatoplæg til forældremøder på folkeskoler. Læs videre og få et større indblik i Alkohol & Samfunds mange aktiviteter i. God fornøjelse! SIDE 3

3 » BESTYRELSEN REGNSKAB Alkohol & Samfund havde i samlede indtægter på 4,8 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsydere. INDTÆGTER 3% 9% FAGLIGT ENGAGEMENT 3% 4% Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse samt frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. 81% LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. STATSLIGE DRIFTILSKUD TIPS- OG LOTTOMIDLER ANDET STATSPULJER FONDE, ORGANISATIONER OG PRIVATPERSONER ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND Adjunkt og projektdirektør for RESCueH studierne ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som hhv. centerleder for Alkoholbehandlingen i Fyns Amt og områdechef for behandlingsområdet og ved Odense Kommune i mere end 10 år. LARS IVERSEN Sociolog og dr. med., professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som kontorchef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for alkoholområdet. Fra formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd. UDGIFTER 15% 4% ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Leder af Alkoholbehandlingen i København frem til 2009 og står i øjeblikket i spidsen for Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk universistets forskningsprojekt PAUSE, som er en omfattende undersøgelse af alkoholaf hængighed på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. KAREN ELMELAND Lektor ph.d. ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Har i en årrække forsket i danskernes alkoholbrug og normer ud fra en sociokulturel vinkel. MORTEN SKOVSTED Debattør og talsmand for ForældreNetværket under Alkohol & Samfund. JOHAN DAMGAARD JENSEN Direktør i Alkohol & Samfund 81% KOORDINATION, NETVÆRKSDANNELSE, FORMIDLING OG MOTIVERENDE STØTTE ORGANISATIONSUDVIKLING LEDELSE, ADMINISTRATION OG FÆLLESDRIFT SIDE 4 SIDE 5

4 » HOPE FIND HJÆLP PÅ NETTET LILLE PROGRAM MED STOR EFFEKT I indledte Alkohol & Samfund et samarbejde med KL og Region Syddanmark om at bringe det engelske interventionsprogram Down your Drink til Danmark. Down your drink er et computerprogram, hvor borgere kan screene sig selv og få råd og vejledning, hvis de ønsker at nedbringe alkoholforbruget. I England, Tyskland og Italien har programmet ligget tilgængeligt på internettet i et par år, og der er god evidens for, at den anonyme hjælp får borgerne i disse lande til at nedsætte forbruget og søge hjælp, hvis de har alkoholproblemer. KL, Region Syddanmark og Alkohol & Samfund arbejder på at oversætte programmet, så danske borgere kan få glæde af det. Programmet skal efter planen være tilgængeligt på hjemmesiden og 15 kommuner inviteres til at deltage i implementeringen af programmet. PROGRAMMET FAVNER BREDT Down your drink kan bruges af personer, som ønsker at finde ud af, om de har et problematisk alkoholforbrug, såvel som af personer, som er alkoholaf hængige og ønsker at få hjælp. Via et spørgeskema screener borgeren sig selv, og ud fra svarene vurderer programmet, om han eller hun har et uproblematisk alkoholforbrug, et problemforbrug eller er alkoholaf hængig. Alt efter udfaldet af testen, får borgeren tilbudt forskellige redskaber at arbejde videre med. Et eksempel er uge-registreringsskemaet. Her skriver man igennem en uge, hvad og hvor meget, man drikker. Når ugen er omme, kan man se, hvordan man forbrugsmæssigt placerer sig i forhold til gennemsnittet. I tillæg får man en oversigt over risikoen for at udvikle en række lidelser, der kan opstå som følge af ens alkoholforbrug. Alene spørgeskemaet har vist sig at kunne bruges til at reducere alkoholforbrug. For de kommuner, der er med i projektet, rummer Down your drink også kontaktmuligheder. Efter screeningen kan brugeren tilkendegive, hvis de ønsker at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Et tilbud der kan gøre forskellen på, om borgeren søger hjælp eller ej. FLERE MÆND Programmet retter sig mod alle borgere, men projektleder i Alkohol & Samfund Allan Jonas forventer særligt, at programmet vil få f lere mænd til at søge rådgivning. Alkoholbehandling er i dag lagt an på selvhenvendelse og forskellige terapeutiske tilbud, men forskningen viser, at mænd ikke bryder sig ikke om at bede om hjælp. De vil hellere selv vil finde løsninger. - Det er mere maskulint, at teste sig selv, end at få fortalt, at man har et problem. Mænd kan godt lide at bruge redskaber på internettet, og de vil gerne have rådgivning uden at skulle tale om følelser, og uden at skulle bede konkret om hjælp. I programmet stiller nogen sig til rådighed, når de siger, at de har brug for råd og vejledning. Vi regner med, at de elementer vil tiltrække f lere mænd i netrådgivningen, fortæller projektleder Allan Jonas. ADFÆRD ÆNDRES VIA COMPUTERSPIL At det er en udfordring at nå mændene bekræftes af, at 90 pct. af brugerne på Hope s netbaserede rådgivning for børn i familier med alkoholproblemer er piger. Drenge har tendens til at holde problemer for sig selv, og ifølge Allan Jonas i endnu højere grad end normalt, når de vokser op i en alkoholfamilie. I stedet for at være åbne om deres problemer, gør drengene brug af f lugt, undgåelse og isolation, når de har problemer. Derfor arbejder Alkohol & Samfund desuden på at udvikle et tilbud til drenge i alkoholfamilier. I samarbejde med programmører og spiludviklere fra IT Universitetet udvikler vi et adfærdsændrende computerspil til brug på hjemmesiden dk. Computerspillet skal hjælpe drengene til at åbne sig og se fordele ved at tale med andre om deres problemer. - Spillet kan åbne drengenes øjne for, at den adfærd, der ofte betaler sig godt derhjemme, kan være en stor ulempe andre steder, fordi de ikke får den hjælp, de reelt har brug for, hvis ingen kender til deres problemer, siger Allan Jonas. Læs mere om Down your Drink her: SIDE 6 SIDE 7

5 » DRIKKEPRES EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier FRA INDHOLD TIL OMFANG Undersøgelsen af 16+ festerne er første gang Alkohol & Samfund undersøger omfanget af alkoholmarkedsføring. Der findes love og regler for indhold i reklamer, fordi indholdet anses for at kunne vildlede forbrugerne, men blandt andet WHO anbefaler også, at man interesserer sig for mængden af markedsføring, da mængden af markedsføring menes at påvirke det samlede forbrug. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Politiken Lørdagsliv bragte en historie på baggrund af Alkohol & Samfunds undersøgelse i begyndelsen af 2014, som blev taget op af blandt andre TV2 News, DR, Berlingske, Jyllands-Posten, Fyens Stiftstidende, MetroXpress og en række lokale medier. Ud af 100 facebooksider, hvor diskoteker og andre arrangører inviterer til fest, indeholdt 34 markedsføring for 16+ arrangementer, hvor alkohol indgik. Geografisk var de 34 festarrangører fordelt med 18 i Jylland, fire på Fyn, en på Bornholm, fem i København og seks i det øvrige Sjælland. Fri bar og body tequila er nok de færreste forældres drøm om et ungdomstilbud, men i foretog Alkohol & Samfund en undersøgelse, som viser, at diskoteker og andre festarrangører landet over inviterer unge ned til år til fest i nattelivet. Festerne går under betegnelsen 16+ fester. De markedsføres på de sociale medier, og markedsføringen indeholder ofte reklamer for billig alkohol og opfordringer til at drikke sig fuld. Markedsføringen udfordrer ifølge direktør i Alkohol & Samfund Johan Damgaard Jensen både markedsføringsloven, restaurationsloven og de frivillige regler om markedsføring af alkohol. - Undersøgelsen rejser en udfordring i forhold til at sikre, at markedsføring på de sociale medier følger de regler og love, der er på området, siger Johan Damgaard Jensen FOKUS PÅ OMFANGET Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn og unge mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. Det har gennem tiden ført til, at vi har klaget til Alkoholreklamenævnet over reklameindhold, som bryder med reglerne for markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne gav os imidlertid lyst til at undersøge omfanget og udbredelsen af fænomenet. - Med 16+ rapporten har vi ønsket at skabe et overblik over, hvor omfattende markedsføringen er, fordi det viser noget om omfanget af det drikkepres, der lægges på de unge, fortæller projektmedarbejder Ina Johansen, som har stået for undersøgelsen. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Vennehvervning er udbredt i markedsføringen af 16+ fester. Arrangørerne betaler eller tildeler for- dele til unge, som spreder budskabet om festerne via deres facebookprofil, og unge hyres også som ambassadører og eventpiger og -drenge, som mod betaling deltager i festerne og sikrer, at de andre gæster får vilde oplevelser. Ved 75 pct. af festerne i undersøgelsen nævnes udskænkning af hård spiritus i markedsføringen, og et enkelt sted giver invitationen eksplicit udtryk for, at der vil være udskænkning til mindreårige ved festen. EN UDFORDRING AF LOVEN Markedsføringen af de undersøgte fester er efter vores opfattelse på kant med f lere lovgivninger og den politiske intention om at beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne udfordrer Markedsføringsloven, som skal beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol, Restaurationsloven, som skal sikre ansvarlig udskænkning og ingen alkohol til børn under 18 og det frivillige regelsæt for markedsføring af alkohol, som bl.a. skal hindre påtrængende reklamer for alkohol. 16+ undersøgelsen dækker markedsføringen, og vi ved ikke, om der rent faktisk er blevet serveret alkohol for de unge til festerne, men Politiken Lørdagsliv sendte på baggrund af undersøgelsen en journalist i marken, og bragte efterfølgende en historie fra en 16+ fest på et diskotek på Fyn, hvor der blev udskænket alkohol til de unge. SIDE 8 SIDE 9

6 » FORÆLDRENETVÆRK FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE» VI SKAL HAVE EN BRUGBAR POLITIK FOR, HVORDAN MAN ADRESSERER ALKOHOL. I FAMILIEN, I KLASSEN, PÅ SKOLEN OG I SAMFUNDET. PÅ ALLE NIVEAUER. ForældreNetværket har brugt på at finde sit virkefelt. Mens afdelinger er ved at blive etableret i København og Hillerød, har afdelingen i Århus i det forgangne år stået for et stykke udredende arbejde. Talsmand Morten Skovsted er mødtes med borgmestre- og rådmænd og med kommunens Sundheds- og Børne- og ungemagistrat, og møderne har gjort ForældreNetværkets opgave tydelig for ham: - Forældrenetværket skal tilbyde at arrangere samtaler mellem forældre. Ikke som et kommunalt tilbud, men et frivilligt. Vi skal ud som forældre, der deler forældres bekymringer, men samtidig har indsigt, viden og erfaring der gør, at vi kan sætte disse diskussioner på dagsordenen. Vi kan sørge for, at samtalerne finder sted, og at det sker på et kvalificeret grundlag, siger Morten Skovsted. BEHOV FOR SYSTEMATISK INDSATS Møder med skoleledere, lærere og en skolebestyrelse har ligeledes vist, at der er behov for at få talt om alkohol på uddannelsesstederne. Der kan for eksempel være tale om alkoholpolitikker, der ligger på hjemmesiden, uden at nogen kender til den. Morten Skovsted ser et behov for, at nogen systematisk sætter alkoholkulturen på dagsordenen, og det er en passende opgave for Forældrenetværket. EN ANSVARLIG ALKOHOLKULTUR Morten Skovsteds erfaring er, at forældrene begynder at bekymre sig om drikkepres, når børnene bliver omkring 14 år. - Vi oplever det problem, at der ikke er nogen, der tør tage bekymringen op. Mange er bange for at blive kaldt sure, hellige eller kedelige forældre, hvis de nævner deres bekymring på forældremøderne. I de situationer kan Forældrenetværket støtte ved at turde tage emnet op, have holdninger, og de kan hjælpe forældrene med at få lavet nogle aftaler, fortæller Morten Skovsted. Han mener, at det er nødvendigt at have en politik eller et system for, hvordan man adresserer alkohol i familien, i klassen, på skolen, i samfundet osv. Forældrenetværket vil gerne påvirke politisk, men netværkets force er arbejdet fra forældre til forældre. KONFERENCER BÅDE LOKALT OG NATIONALT Forældrenetværket har deltaget i f lere konferencer i løbet af året, både lokalt og nationalt. Det er vigtigt for at kunne følge med på forebyggelsesområdet, øge kendskabet til Forældrenetværket og indbyde til samarbejde. Forældrenetværket var medarrangør af Christiansborg-konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, som gav lejlighed til at debattere med landspolitikere. Konferencen var desuden en anledning for Netværkets medlemmer til at få kendskab til den seneste viden på området, så debatten med andre forældregrupper kommer til at ske på et oplyst grundlag. FORÆLDRE PÅ FACEBOOK ForældreNetværket kom på Facebook i. Der kan findes hurtige links til relevante nyheds- og forskningsartikler. SIDE 10 SIDE 11

7 Tema: Fokus på voksne 7. årgang OktOber» MAGASINET RUS MagaSinet Tema: Alkoholbehandling MagaSinEt 7. årgang april PerSOnlige SaMtaler baner vej til StOrFOrbrugerne Med barnets trivsel i centrum kunne sygeplejerskerne Mia røge Østergaard og jannie lundoff nissen på børnehospitalet i Odense tale om alkoholproblemer med forældrene. 7. årgang november Tema: Unge og alkohol magasinet Fokus på alkohol i praksis FesTen Praktiserende læger har en nøgleposition til at hjælpe patienter med alkoholproblemer. Spørgsmålet skal blot lægges ind i rutinerne. Fra EvidEnS til praksis Sådan gør EnglændErnE tre års grundigt videnskabeligt arbejde er blevet til retningslinjer for god alkoholbehandling. vi har talt med professor Colin drummond, kings College, london, som mener, at resultaterne kan tilpasses de fleste europæiske lande kommunale veje til de voksne Politisk opbakning har skabt rammer for en solid forebyggelsesindsats i Faxe kommune. slutter ved midnat Politiet er en aktiv del af et godt samarbejde om trygt natteliv i Holstebro. vi har talt med politidirektør Jens Kaasgaard danskere ændrer drikkevaner Flere danskere er afholdende, men samtidig drikkes der mere pr. gang ikke for hyggens, men for oplevelsens skyld. FREMGANG FOR MAGASINET RUS 08 NICE på aarhusiansk 14 praktiserende læger Er NøglEN Sparekrav tvang alkoholbehandlingen til at Mere viden og rollespil kan styrke lægerne tænke nyt. inspirationen kom fra England. i at opspore alkoholproblemer. 20 JEppE drikker, fordi... Med 16,6 mio. kr. i ryggen skal ny dansk forskning undersøge årsager til alkoholafhængighed. 08 bunden lægges hjemmefra Flere unge samles og drikker igennem, inden de går i byen. Dansk forsker har undersøgt fænomenet forfester. 16 drop de løftede pegefingre Hvis unge danskere skal drikke mindre, skal Lovgivning og regulering er det mest effektive, vurderer den anerkendte alkoholfor- kulturændringen komme fra de unge selv, siger gymnasieelevernes formand. sker professor Thomas babor. 20 sådan ændres unges druk-kultur Sidste år steg efterspørgslen på Magasinet RUS blandt kommunale alkoholbehandlere, og i år har der været øget tilgang af abonnenter på uddannelsesinstitutionerne. Det tolker vi som et tegn på, at RUS har godt fat i sine kernelæsere: fagfolkene. VIDENSFORMIDLING Magasinet RUS blev igen i brugt som konferencemateriale i forbindelse med to Christiansborg-konferencer, som Alkohol & Samfund var vært for i. Magasinet udkom i forbindelse med konferencerne med artikler og interviews med oplægsholdere, og på den måde blev indholdet formidlet til en større kreds end de 150 deltagere ved konferencerne. Som noget nyt er Magasinet RUS desuden blevet tænkt ind i formidlingsstrategien af to store universitetsbaserede forskningsprojekter, PAUSE og RESCueH, som vi løbende bringer resultater fra. - Vi glæder os over på den måde at kunne være de første til at bringe de nyeste resultater inden for alkoholforskning. Det er blevet kendt, at vi formår at formidle tungt fagligt stof, så alle kan forstå det, siger rådgivende redaktør Marianne Kargaard. LET TILGÆNGELIGT OG LÆSEVÆRDIGT Målsætningen for Magasinet RUS er at nå ud med relevant viden om alkohol til så mange mennesker som muligt. Det kræver læseværdigt og let tilgængeligt stof, og der skal være kontant udbytte. Efter endt læsning skal læserne opleve, at de er blevet tilført nødvendig og relevant viden. Derfor arbejder redaktionen altid på at have god kontakt til kompetente fagfolk, forskere og praktikere, og vi oplever en stor åbenhed og villighed til at dele viden med os. RUS PÅ NETTET Magasinet RUS er desuden vært for Alkohol & Samfunds artikeldatabase. På ligger nu over 400 kategoriserede artikler, rapporter og undersøgelser om alkoholforebyggelse, alkoholbehandling og bekæmpelse af alkoholskader. Denne database vil de kommende år blive grundstammen i en ny vidensportal, hvor alle kan gå ind og finde viden om alkohol. Udover at tilegne sig viden om forskning, forebyggelse og behandling, vil man også kunne finde aktuelle oplysninger om fondsmidler, partnerskaber, ministerielle midler og andet relevant stof. Alt sammen løbende revideret og opdateret. NY REDAKTØR I var der generationsskifte på Magasinet RUS, da journalist Nina Bro, 39 år, overtog stillingen som redaktør. Nina Bro er uddannet journalist og har tidligere været ansat på Dagens Medicin og i Hvidovre Hospitals kommunikationsafdelingen. Hun har skrevet for Magasinet RUS siden Marianne Kargaard, som har været redaktør siden 2008, fortsætter som rådgiver og konsulent på RUS. SIDE 12 SIDE 13

8 » KONFERENCER INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG I bød Alkohol & Samfund to internationalt anerkendte eksperter på alkoholområdet velkommen i Danmark. Engelske professor Colin Drummond og amerikanske professor Thomas Babor holdt oplæg for en fuld Fællessal ved hver deres Christiansborg-konference arrangeret af Alkohol & Samfund. De to eksperter har på hver deres måde præget tilgangen til alkoholforebyggelse og -behandling, og det var en stor fornøjelse at give politikere, planlæggere, forebyggere og behandlere mulighed for at høre og tale med dem. Colin Drummond har stået i spidsen for udviklingen og indførelsen af omfattende nationale kvalitetsstandarder i den engelske alkoholbehandling, de såkaldte NICE-guidelines, som skal skabe ensartet kvalitet i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer. Ved forårets konference i Fællessalen på Christiansborg Alkoholbehandling i går, i dag og i morgen, hvor vi satte fokus på kvalitet i alkoholbehandlingen, fortalte han om, hvordan man fører viden om evidens over i praksis i alkoholbehandlingen. Thomas Babor har forsket i alkoholforebyggelse i mange år og er blandt andet hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity. I efteråret satte vi fokus på alkoholkulturen ved konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, og her fortalte den amerikanske professor om nyeste internationale viden om evidensbaseret alkoholforebyggelse. Ved konferencerne var der desuden oplæg med ny viden fra danske forskere og eksperter. Konferencerne blev rundet af med en paneldebat, hvor salen fik mulighed for at stille spørgsmål og debattere med sundhedspolitikere og oplægsholdere. Der var 150 deltagere ved begge konferencer i, og indholdet blev desuden formidlet til de knap abonnenter på Magasinet RUS. Deltagerne er planlæggere, beslutningstagere og behandlere inden for alkoholforebyggelse og -behandling. Thomas Babor er professor og ansat ved University og Connecticut. Han forsker i alkoholforebyggelse og er hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity, der kan downloades fra: Colin Drummond er forsker og professor i afhængighedspsykiatri ved Kings College i London. Han har stået i spidsen for nationale og EU-baserede forskningsprojekter om alkohol og afhængighed og senest for udviklingen af NICE-guidelines for alkoholbehandlingen. SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hash som pædagogisk problem

Hash som pædagogisk problem Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne SIMONSEN & ILLERIS Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Indholdsfortegnelse side 1. Om undersøgelsen 3 Telefon 35293090 www.alkohologsamfund.dk Undersøgelsen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere