ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING"

Transkript

1

2 »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE 12 FREMGANG FOR MAGASINET RUS ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR 14 INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Telefon Tekst og redigering Marianne Bækbøl og Nina Bro Layout Electric Parc Forside Electric Parc Tryk Christensen Grafisk har stået i partnerskabernes tegn, og vi har arbejdet målrettet på at udvide kredsen, der aktivt er med i arbejdet med at udmønte den alkoholpolitiske appel. Ved årets afslutning glæder vi os over, at de 12 aktører og organisationer, der oprindeligt stod bag appellen, er blevet til 18, hvoraf flere er kommuner. Alkohol & Samfund fortsætter således med at tænke i sammenhænge og brobygning. Dels med vores partnere, dels via vores tætte tilknytning til f lere forskningsprojekter. De bedste resultater opnår vi i samarbejde med andre. VIDEN I CENTRUM Den kommende tid vil byde på afprøvning af nye tilgange og metoder inden for både forebyggelse og behandling, og vi glæder os til løbende at videreformidle resultaterne. Alkohol & Samfund ønsker at være en førende aktør inden for indsamling og formidling af vigtig viden om alkohol. Det skal endvidere være tydeligt, at vi ikke bare støtter, men også aktivt bidrager til opnåelse af de nationale mål for såvel forebyggelse som behandling af alkoholproblemer og reduktion af alkoholskader. VI ARBEJDER FRA FLERE PLATFORME Ét middel til at opnå vores mål om at være førende vidensdelere er Magasinet RUS, hvor vi fire gange om året bringer seneste nye viden inden for alkoholområdet og best practice fra både ind- og udland. Et andet middel er vores konferencer, hvor fagfolk fra hele landet mødes. I arrangerede vi to velbesøgte alkoholkonferencer på Christiansborg. Den første om kvalitet i alkoholbehandling og den anden om unge og alkohol. Det lykkedes at få førende udenlandske forskningskapaciteter trukket til København, ligesom en bred vifte af sundhedspolitiske ordførere i de afsluttende paneldebatter viste deres engagement i de nationale alkoholproblematikker. Vidensdeling er også baggrunden for at vi et par gange om året samler forskere og eksperter fra praksis til at mødes og dele viden og erfaring i et uformelt regi. FOKUS PÅ MARKEDSFØRING Ifølge WHO har mængden af markedsføring indf lydelse på det samlede forbrug, og derfor undersøgte vi i udbredelsen af markedsføringen af en type ungdomsfester, som går under betegnelsen 16+ fester. Markedsføringen af 16+ festerne indeholder ofte alkoholreklame, og vi ønskede at se, hvor udbredt den var. Undersøgelsen blev fremlagt på en konference i efteråret og er desuden mundet ud i rapporten 16+ fester i Danmark - Markedsføring på de sociale medier. PÅRØRENDE ER OGSÅ VIGTIGE Alkoholproblemer påvirker ikke kun brugeren, men hele familien. Rådgivning til pårørende er derfor en vigtig opgave i Alkohol & Samfund. I kunne Hope.dk, der yder rådgivning til pårørende over både telefon og internet, fejre sit 10 års jubilæum. Igen i steg antallet af henvendelser. ForældreNetværket under Alkohol & Samfund voksede sig ligeledes større i det forgangne år og er senest begyndt at tilbyde debatoplæg til forældremøder på folkeskoler. Læs videre og få et større indblik i Alkohol & Samfunds mange aktiviteter i. God fornøjelse! SIDE 3

3 » BESTYRELSEN REGNSKAB Alkohol & Samfund havde i samlede indtægter på 4,8 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsydere. INDTÆGTER 3% 9% FAGLIGT ENGAGEMENT 3% 4% Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse samt frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. 81% LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. STATSLIGE DRIFTILSKUD TIPS- OG LOTTOMIDLER ANDET STATSPULJER FONDE, ORGANISATIONER OG PRIVATPERSONER ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND Adjunkt og projektdirektør for RESCueH studierne ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som hhv. centerleder for Alkoholbehandlingen i Fyns Amt og områdechef for behandlingsområdet og ved Odense Kommune i mere end 10 år. LARS IVERSEN Sociolog og dr. med., professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som kontorchef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for alkoholområdet. Fra formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune. TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd. UDGIFTER 15% 4% ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Leder af Alkoholbehandlingen i København frem til 2009 og står i øjeblikket i spidsen for Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk universistets forskningsprojekt PAUSE, som er en omfattende undersøgelse af alkoholaf hængighed på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. KAREN ELMELAND Lektor ph.d. ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Har i en årrække forsket i danskernes alkoholbrug og normer ud fra en sociokulturel vinkel. MORTEN SKOVSTED Debattør og talsmand for ForældreNetværket under Alkohol & Samfund. JOHAN DAMGAARD JENSEN Direktør i Alkohol & Samfund 81% KOORDINATION, NETVÆRKSDANNELSE, FORMIDLING OG MOTIVERENDE STØTTE ORGANISATIONSUDVIKLING LEDELSE, ADMINISTRATION OG FÆLLESDRIFT SIDE 4 SIDE 5

4 » HOPE FIND HJÆLP PÅ NETTET LILLE PROGRAM MED STOR EFFEKT I indledte Alkohol & Samfund et samarbejde med KL og Region Syddanmark om at bringe det engelske interventionsprogram Down your Drink til Danmark. Down your drink er et computerprogram, hvor borgere kan screene sig selv og få råd og vejledning, hvis de ønsker at nedbringe alkoholforbruget. I England, Tyskland og Italien har programmet ligget tilgængeligt på internettet i et par år, og der er god evidens for, at den anonyme hjælp får borgerne i disse lande til at nedsætte forbruget og søge hjælp, hvis de har alkoholproblemer. KL, Region Syddanmark og Alkohol & Samfund arbejder på at oversætte programmet, så danske borgere kan få glæde af det. Programmet skal efter planen være tilgængeligt på hjemmesiden og 15 kommuner inviteres til at deltage i implementeringen af programmet. PROGRAMMET FAVNER BREDT Down your drink kan bruges af personer, som ønsker at finde ud af, om de har et problematisk alkoholforbrug, såvel som af personer, som er alkoholaf hængige og ønsker at få hjælp. Via et spørgeskema screener borgeren sig selv, og ud fra svarene vurderer programmet, om han eller hun har et uproblematisk alkoholforbrug, et problemforbrug eller er alkoholaf hængig. Alt efter udfaldet af testen, får borgeren tilbudt forskellige redskaber at arbejde videre med. Et eksempel er uge-registreringsskemaet. Her skriver man igennem en uge, hvad og hvor meget, man drikker. Når ugen er omme, kan man se, hvordan man forbrugsmæssigt placerer sig i forhold til gennemsnittet. I tillæg får man en oversigt over risikoen for at udvikle en række lidelser, der kan opstå som følge af ens alkoholforbrug. Alene spørgeskemaet har vist sig at kunne bruges til at reducere alkoholforbrug. For de kommuner, der er med i projektet, rummer Down your drink også kontaktmuligheder. Efter screeningen kan brugeren tilkendegive, hvis de ønsker at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Et tilbud der kan gøre forskellen på, om borgeren søger hjælp eller ej. FLERE MÆND Programmet retter sig mod alle borgere, men projektleder i Alkohol & Samfund Allan Jonas forventer særligt, at programmet vil få f lere mænd til at søge rådgivning. Alkoholbehandling er i dag lagt an på selvhenvendelse og forskellige terapeutiske tilbud, men forskningen viser, at mænd ikke bryder sig ikke om at bede om hjælp. De vil hellere selv vil finde løsninger. - Det er mere maskulint, at teste sig selv, end at få fortalt, at man har et problem. Mænd kan godt lide at bruge redskaber på internettet, og de vil gerne have rådgivning uden at skulle tale om følelser, og uden at skulle bede konkret om hjælp. I programmet stiller nogen sig til rådighed, når de siger, at de har brug for råd og vejledning. Vi regner med, at de elementer vil tiltrække f lere mænd i netrådgivningen, fortæller projektleder Allan Jonas. ADFÆRD ÆNDRES VIA COMPUTERSPIL At det er en udfordring at nå mændene bekræftes af, at 90 pct. af brugerne på Hope s netbaserede rådgivning for børn i familier med alkoholproblemer er piger. Drenge har tendens til at holde problemer for sig selv, og ifølge Allan Jonas i endnu højere grad end normalt, når de vokser op i en alkoholfamilie. I stedet for at være åbne om deres problemer, gør drengene brug af f lugt, undgåelse og isolation, når de har problemer. Derfor arbejder Alkohol & Samfund desuden på at udvikle et tilbud til drenge i alkoholfamilier. I samarbejde med programmører og spiludviklere fra IT Universitetet udvikler vi et adfærdsændrende computerspil til brug på hjemmesiden dk. Computerspillet skal hjælpe drengene til at åbne sig og se fordele ved at tale med andre om deres problemer. - Spillet kan åbne drengenes øjne for, at den adfærd, der ofte betaler sig godt derhjemme, kan være en stor ulempe andre steder, fordi de ikke får den hjælp, de reelt har brug for, hvis ingen kender til deres problemer, siger Allan Jonas. Læs mere om Down your Drink her: SIDE 6 SIDE 7

5 » DRIKKEPRES EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier FRA INDHOLD TIL OMFANG Undersøgelsen af 16+ festerne er første gang Alkohol & Samfund undersøger omfanget af alkoholmarkedsføring. Der findes love og regler for indhold i reklamer, fordi indholdet anses for at kunne vildlede forbrugerne, men blandt andet WHO anbefaler også, at man interesserer sig for mængden af markedsføring, da mængden af markedsføring menes at påvirke det samlede forbrug. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Politiken Lørdagsliv bragte en historie på baggrund af Alkohol & Samfunds undersøgelse i begyndelsen af 2014, som blev taget op af blandt andre TV2 News, DR, Berlingske, Jyllands-Posten, Fyens Stiftstidende, MetroXpress og en række lokale medier. Ud af 100 facebooksider, hvor diskoteker og andre arrangører inviterer til fest, indeholdt 34 markedsføring for 16+ arrangementer, hvor alkohol indgik. Geografisk var de 34 festarrangører fordelt med 18 i Jylland, fire på Fyn, en på Bornholm, fem i København og seks i det øvrige Sjælland. Fri bar og body tequila er nok de færreste forældres drøm om et ungdomstilbud, men i foretog Alkohol & Samfund en undersøgelse, som viser, at diskoteker og andre festarrangører landet over inviterer unge ned til år til fest i nattelivet. Festerne går under betegnelsen 16+ fester. De markedsføres på de sociale medier, og markedsføringen indeholder ofte reklamer for billig alkohol og opfordringer til at drikke sig fuld. Markedsføringen udfordrer ifølge direktør i Alkohol & Samfund Johan Damgaard Jensen både markedsføringsloven, restaurationsloven og de frivillige regler om markedsføring af alkohol. - Undersøgelsen rejser en udfordring i forhold til at sikre, at markedsføring på de sociale medier følger de regler og love, der er på området, siger Johan Damgaard Jensen FOKUS PÅ OMFANGET Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn og unge mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. Det har gennem tiden ført til, at vi har klaget til Alkoholreklamenævnet over reklameindhold, som bryder med reglerne for markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne gav os imidlertid lyst til at undersøge omfanget og udbredelsen af fænomenet. - Med 16+ rapporten har vi ønsket at skabe et overblik over, hvor omfattende markedsføringen er, fordi det viser noget om omfanget af det drikkepres, der lægges på de unge, fortæller projektmedarbejder Ina Johansen, som har stået for undersøgelsen. DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER Vennehvervning er udbredt i markedsføringen af 16+ fester. Arrangørerne betaler eller tildeler for- dele til unge, som spreder budskabet om festerne via deres facebookprofil, og unge hyres også som ambassadører og eventpiger og -drenge, som mod betaling deltager i festerne og sikrer, at de andre gæster får vilde oplevelser. Ved 75 pct. af festerne i undersøgelsen nævnes udskænkning af hård spiritus i markedsføringen, og et enkelt sted giver invitationen eksplicit udtryk for, at der vil være udskænkning til mindreårige ved festen. EN UDFORDRING AF LOVEN Markedsføringen af de undersøgte fester er efter vores opfattelse på kant med f lere lovgivninger og den politiske intention om at beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol. Markedsføringen af 16+ festerne udfordrer Markedsføringsloven, som skal beskytte børn og unge mod markedsføring af alkohol, Restaurationsloven, som skal sikre ansvarlig udskænkning og ingen alkohol til børn under 18 og det frivillige regelsæt for markedsføring af alkohol, som bl.a. skal hindre påtrængende reklamer for alkohol. 16+ undersøgelsen dækker markedsføringen, og vi ved ikke, om der rent faktisk er blevet serveret alkohol for de unge til festerne, men Politiken Lørdagsliv sendte på baggrund af undersøgelsen en journalist i marken, og bragte efterfølgende en historie fra en 16+ fest på et diskotek på Fyn, hvor der blev udskænket alkohol til de unge. SIDE 8 SIDE 9

6 » FORÆLDRENETVÆRK FORÆLDRE HJÆLPER FORÆLDRE» VI SKAL HAVE EN BRUGBAR POLITIK FOR, HVORDAN MAN ADRESSERER ALKOHOL. I FAMILIEN, I KLASSEN, PÅ SKOLEN OG I SAMFUNDET. PÅ ALLE NIVEAUER. ForældreNetværket har brugt på at finde sit virkefelt. Mens afdelinger er ved at blive etableret i København og Hillerød, har afdelingen i Århus i det forgangne år stået for et stykke udredende arbejde. Talsmand Morten Skovsted er mødtes med borgmestre- og rådmænd og med kommunens Sundheds- og Børne- og ungemagistrat, og møderne har gjort ForældreNetværkets opgave tydelig for ham: - Forældrenetværket skal tilbyde at arrangere samtaler mellem forældre. Ikke som et kommunalt tilbud, men et frivilligt. Vi skal ud som forældre, der deler forældres bekymringer, men samtidig har indsigt, viden og erfaring der gør, at vi kan sætte disse diskussioner på dagsordenen. Vi kan sørge for, at samtalerne finder sted, og at det sker på et kvalificeret grundlag, siger Morten Skovsted. BEHOV FOR SYSTEMATISK INDSATS Møder med skoleledere, lærere og en skolebestyrelse har ligeledes vist, at der er behov for at få talt om alkohol på uddannelsesstederne. Der kan for eksempel være tale om alkoholpolitikker, der ligger på hjemmesiden, uden at nogen kender til den. Morten Skovsted ser et behov for, at nogen systematisk sætter alkoholkulturen på dagsordenen, og det er en passende opgave for Forældrenetværket. EN ANSVARLIG ALKOHOLKULTUR Morten Skovsteds erfaring er, at forældrene begynder at bekymre sig om drikkepres, når børnene bliver omkring 14 år. - Vi oplever det problem, at der ikke er nogen, der tør tage bekymringen op. Mange er bange for at blive kaldt sure, hellige eller kedelige forældre, hvis de nævner deres bekymring på forældremøderne. I de situationer kan Forældrenetværket støtte ved at turde tage emnet op, have holdninger, og de kan hjælpe forældrene med at få lavet nogle aftaler, fortæller Morten Skovsted. Han mener, at det er nødvendigt at have en politik eller et system for, hvordan man adresserer alkohol i familien, i klassen, på skolen, i samfundet osv. Forældrenetværket vil gerne påvirke politisk, men netværkets force er arbejdet fra forældre til forældre. KONFERENCER BÅDE LOKALT OG NATIONALT Forældrenetværket har deltaget i f lere konferencer i løbet af året, både lokalt og nationalt. Det er vigtigt for at kunne følge med på forebyggelsesområdet, øge kendskabet til Forældrenetværket og indbyde til samarbejde. Forældrenetværket var medarrangør af Christiansborg-konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, som gav lejlighed til at debattere med landspolitikere. Konferencen var desuden en anledning for Netværkets medlemmer til at få kendskab til den seneste viden på området, så debatten med andre forældregrupper kommer til at ske på et oplyst grundlag. FORÆLDRE PÅ FACEBOOK ForældreNetværket kom på Facebook i. Der kan findes hurtige links til relevante nyheds- og forskningsartikler. SIDE 10 SIDE 11

7 Tema: Fokus på voksne 7. årgang OktOber» MAGASINET RUS MagaSinet Tema: Alkoholbehandling MagaSinEt 7. årgang april PerSOnlige SaMtaler baner vej til StOrFOrbrugerne Med barnets trivsel i centrum kunne sygeplejerskerne Mia røge Østergaard og jannie lundoff nissen på børnehospitalet i Odense tale om alkoholproblemer med forældrene. 7. årgang november Tema: Unge og alkohol magasinet Fokus på alkohol i praksis FesTen Praktiserende læger har en nøgleposition til at hjælpe patienter med alkoholproblemer. Spørgsmålet skal blot lægges ind i rutinerne. Fra EvidEnS til praksis Sådan gør EnglændErnE tre års grundigt videnskabeligt arbejde er blevet til retningslinjer for god alkoholbehandling. vi har talt med professor Colin drummond, kings College, london, som mener, at resultaterne kan tilpasses de fleste europæiske lande kommunale veje til de voksne Politisk opbakning har skabt rammer for en solid forebyggelsesindsats i Faxe kommune. slutter ved midnat Politiet er en aktiv del af et godt samarbejde om trygt natteliv i Holstebro. vi har talt med politidirektør Jens Kaasgaard danskere ændrer drikkevaner Flere danskere er afholdende, men samtidig drikkes der mere pr. gang ikke for hyggens, men for oplevelsens skyld. FREMGANG FOR MAGASINET RUS 08 NICE på aarhusiansk 14 praktiserende læger Er NøglEN Sparekrav tvang alkoholbehandlingen til at Mere viden og rollespil kan styrke lægerne tænke nyt. inspirationen kom fra England. i at opspore alkoholproblemer. 20 JEppE drikker, fordi... Med 16,6 mio. kr. i ryggen skal ny dansk forskning undersøge årsager til alkoholafhængighed. 08 bunden lægges hjemmefra Flere unge samles og drikker igennem, inden de går i byen. Dansk forsker har undersøgt fænomenet forfester. 16 drop de løftede pegefingre Hvis unge danskere skal drikke mindre, skal Lovgivning og regulering er det mest effektive, vurderer den anerkendte alkoholfor- kulturændringen komme fra de unge selv, siger gymnasieelevernes formand. sker professor Thomas babor. 20 sådan ændres unges druk-kultur Sidste år steg efterspørgslen på Magasinet RUS blandt kommunale alkoholbehandlere, og i år har der været øget tilgang af abonnenter på uddannelsesinstitutionerne. Det tolker vi som et tegn på, at RUS har godt fat i sine kernelæsere: fagfolkene. VIDENSFORMIDLING Magasinet RUS blev igen i brugt som konferencemateriale i forbindelse med to Christiansborg-konferencer, som Alkohol & Samfund var vært for i. Magasinet udkom i forbindelse med konferencerne med artikler og interviews med oplægsholdere, og på den måde blev indholdet formidlet til en større kreds end de 150 deltagere ved konferencerne. Som noget nyt er Magasinet RUS desuden blevet tænkt ind i formidlingsstrategien af to store universitetsbaserede forskningsprojekter, PAUSE og RESCueH, som vi løbende bringer resultater fra. - Vi glæder os over på den måde at kunne være de første til at bringe de nyeste resultater inden for alkoholforskning. Det er blevet kendt, at vi formår at formidle tungt fagligt stof, så alle kan forstå det, siger rådgivende redaktør Marianne Kargaard. LET TILGÆNGELIGT OG LÆSEVÆRDIGT Målsætningen for Magasinet RUS er at nå ud med relevant viden om alkohol til så mange mennesker som muligt. Det kræver læseværdigt og let tilgængeligt stof, og der skal være kontant udbytte. Efter endt læsning skal læserne opleve, at de er blevet tilført nødvendig og relevant viden. Derfor arbejder redaktionen altid på at have god kontakt til kompetente fagfolk, forskere og praktikere, og vi oplever en stor åbenhed og villighed til at dele viden med os. RUS PÅ NETTET Magasinet RUS er desuden vært for Alkohol & Samfunds artikeldatabase. På ligger nu over 400 kategoriserede artikler, rapporter og undersøgelser om alkoholforebyggelse, alkoholbehandling og bekæmpelse af alkoholskader. Denne database vil de kommende år blive grundstammen i en ny vidensportal, hvor alle kan gå ind og finde viden om alkohol. Udover at tilegne sig viden om forskning, forebyggelse og behandling, vil man også kunne finde aktuelle oplysninger om fondsmidler, partnerskaber, ministerielle midler og andet relevant stof. Alt sammen løbende revideret og opdateret. NY REDAKTØR I var der generationsskifte på Magasinet RUS, da journalist Nina Bro, 39 år, overtog stillingen som redaktør. Nina Bro er uddannet journalist og har tidligere været ansat på Dagens Medicin og i Hvidovre Hospitals kommunikationsafdelingen. Hun har skrevet for Magasinet RUS siden Marianne Kargaard, som har været redaktør siden 2008, fortsætter som rådgiver og konsulent på RUS. SIDE 12 SIDE 13

8 » KONFERENCER INTERNATIONALE EKSPERTER PÅ BESØG I bød Alkohol & Samfund to internationalt anerkendte eksperter på alkoholområdet velkommen i Danmark. Engelske professor Colin Drummond og amerikanske professor Thomas Babor holdt oplæg for en fuld Fællessal ved hver deres Christiansborg-konference arrangeret af Alkohol & Samfund. De to eksperter har på hver deres måde præget tilgangen til alkoholforebyggelse og -behandling, og det var en stor fornøjelse at give politikere, planlæggere, forebyggere og behandlere mulighed for at høre og tale med dem. Colin Drummond har stået i spidsen for udviklingen og indførelsen af omfattende nationale kvalitetsstandarder i den engelske alkoholbehandling, de såkaldte NICE-guidelines, som skal skabe ensartet kvalitet i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer. Ved forårets konference i Fællessalen på Christiansborg Alkoholbehandling i går, i dag og i morgen, hvor vi satte fokus på kvalitet i alkoholbehandlingen, fortalte han om, hvordan man fører viden om evidens over i praksis i alkoholbehandlingen. Thomas Babor har forsket i alkoholforebyggelse i mange år og er blandt andet hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity. I efteråret satte vi fokus på alkoholkulturen ved konferencen Unge og alkohol Hvem kan ændre kulturen?, og her fortalte den amerikanske professor om nyeste internationale viden om evidensbaseret alkoholforebyggelse. Ved konferencerne var der desuden oplæg med ny viden fra danske forskere og eksperter. Konferencerne blev rundet af med en paneldebat, hvor salen fik mulighed for at stille spørgsmål og debattere med sundhedspolitikere og oplægsholdere. Der var 150 deltagere ved begge konferencer i, og indholdet blev desuden formidlet til de knap abonnenter på Magasinet RUS. Deltagerne er planlæggere, beslutningstagere og behandlere inden for alkoholforebyggelse og -behandling. Thomas Babor er professor og ansat ved University og Connecticut. Han forsker i alkoholforebyggelse og er hovedforfatter til WHO-udgivelsen Alcohol No Ordinary Commodity, der kan downloades fra: Colin Drummond er forsker og professor i afhængighedspsykiatri ved Kings College i London. Han har stået i spidsen for nationale og EU-baserede forskningsprojekter om alkohol og afhængighed og senest for udviklingen af NICE-guidelines for alkoholbehandlingen. SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014 » INDHOLD 3 FÆLLES INDSATSER GIVER POSITIV UDVIKLING 4 FOKUS PÅ VIDEN 6 GYMNASIEELEVER ER MÅL FOR ALKOHOLMARKEDSFØRING 8 ENGAGEREDE FORÆLDRE STILLER KRAV 10 LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE MED

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND

ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND ÅRSRAPPORT 2012 FORORD INDHOLD 3 KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! 4 EN FAGLIG PROFIL 6 BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES 9 EN STEMME TIL FORÆLDRENE KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! DEN FÆLLES INDSATS KAN GØRE

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne Konsulent Marianne Kargaard Gratis drinks til Facebook-følgerne Projektmedarbejder Ina Johansen Journalist Nina Bro Journalist Signe Juul Kraft Baggrund 2011-2013 Nogle konklusioner fra Sikkerhedsproblemer

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere

Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere Øheee hvem sagde du? Allan Jonas Projektleder Alkohol & Samfund Ansvar for borgerrettet rådgivning: hope.dk/alkohol (voksne) hope.dk/ung (børn/unge) Alkolinjen

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Lænke-ambulatorierne

Lænke-ambulatorierne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 396 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende den fremtidige alkoholbehandling 6. maj 2014

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Hvidovre på Danmarkskortet Hvorfor gjorde vi så som vi gjorde? Overtagelse af ansvaret for misbrugsbehandling i 2007. Fokus på stofmisbrug

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Middelfart Resort & KonferenceCenter, November 2010 Projektleder Liselotte Ingholt Hvordan rekrutteres

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND. ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016

ALKOHOL & SAMFUND. ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016 ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016 INDHOLD VI VIL FORANDRE ALKOHOLKULTUREN SIDE 3 BESTYRELSE OG FINANSIELT GRUNDLAG SIDE 4 ÅRET, DER GIK, OG ET BLIK PÅ 2016 SIDE 6 S STRATEGI SIDE 13 Alkohol & Samfund

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter - Præsentation og samarbejde med kommunerne Niels Peter Mortensen, projektleder, videnskabelig assistent Tlf.: 35 32 64 33, e-mail: nimo@si-folkesundhed.dk

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere