Incident Management processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Incident Management processen"

Transkript

1 Incident Management processen Definition på et Incident: En ikke-planlagt afbrydelse af en service eller en forringelse i kvalitet af en service. Formålet med processer er at genoprette servicen så hurtigt som muligt. Eksempel: en printer virker ikke, en computer kan ikke tænde, der er ingen forbindelse til en server. Målgruppen for processen: Medarbejdere, studerende og gæster på AU Ejerskab for processen: System- og procesejer: Thomas Degn Nielsen, Supportchef ARFA Principper for processen 1) Én fælles incident proces og én fælles service request proces. Nødvendigt af hensyn til samarbejdet mellem front- og backoffice. Lokale justeringer i ét supportcenter må ikke afvige fra fælles hovedproces. 2) Alle sager skal registreres, også dem, man har med hjem fra besøg hos brugerne. Der indføres kvik- eller autosager for at undgå tidsspilde ved registrering af simple sager. Registrering danner grundlag for simple servicemål (fx antal åbne sager og gennemsnitlig løsningstid), som anvendes til interne forbedringer i processerne. 3) Brugeren skal opleve personlig kontakt ved alle henvendelser til AU IT. a. Ikke en anonym automatmail med et intetsigende sagsnummer, men en personlig kontakt, når sagen påbegyndes. b. Hvis en løsning trækker ud / leveringstid er længere end forventet, kontaktes brugeren. c. Når sagen er løst kontaktes brugeren i starten blot for at bekræfte, at sagen er løst, senere med opfordring til evaluering. 4) Tydeligt ansvar for brugerens henvendelse. Vi skal kommunikere, at vi tager imod henvendelsen og tager ansvar for den også hvis den skal henvises til andre VD-områder. 5) Bestillinger af udstyr skal understøttes af et indkøbskatalog med standardvarer. Standardisering implementeres gennem frivillighed (standardvaren på lager, specialvaren med leveringstid). 6) Når udstyr skal udleveres til brugeren tilbydes opstillingshjælp. 1

2 Skriftlige henvendelser 2

3 Telefoniske- og personlige henvendelser 3

4 Kviksager og Nilex sagsskabeloner 4

5 Procesaktivitet Start Kviksager og skabeloner Beskrivelse Processen startes af en henvendelse fra en slutbruger eller et event. Kviksager anvendes til at registrere sager fra studerende, som har henvendt sig personligt og hvor det ikke er vigtigt for AU IT at vide hvem der har fået hjælpe. Det kan fx være hjælp til opsætning af Eduroam. Sagsskabeloner anvendes til sager fra medarbejdere, hvor vi har behov for at kunne koble sag og bruger. Sagsskabelonerne gør det muligt at prædefinere en række oplysninger som sagens kategori og prioritet mv. Modtagelse og registrering/op gave registreret (Incident modtages og registreres i Nilex) Opgaven modtages via - Mail - Web - Telefon - Personligt fremmøde - (Alarmer fra overvågningssystemer er ikke i scope) Mail eller web Incident registreres automatisk med følgende oplysninger om bruger eller anmelder. Brugeroplysninger (Hvis brugeren selv henvender sig) - Navn, Mailadresse, Telefonnummer, Kontor, Brugernavn, Afdeling, AU ID Anmelder (Hvis henvendelsen er lavet på vegne af en bruger) - Navn, Mailadresse, Telefonnummer Telefon eller personligt fremmøde Incident modtages via telefon eller personligt fremmøde og brugerens stamdata søges frem og påføres sagen. Sagen gives en sigende overskrift. Hvis brugeren har kontaktet den forkerte supportafdeling modtages opgaven og sendes videre til den rette afdeling så opgaven kan løses.

6 Procesaktivitet Beskrivelse Prioritering Telefoniske- og personlige henvendelser prioriteres på lige fod med skriftlige henvendelser. - Kan sagen løses hurtigt: løs den. - Kan sagen ikke løses hurtigt: skriv den ind i Nilex. Tage fra bunken (Incident tages fra bunken over uløste opgaver) Kategorisering (Incident kategoriseres efter område og type) Opgaven tages fra bunken over uløste opgaver og læses igennem inden de næste trin foretages. Det betyder, at man tager imod brugerens henvendelse og spørger ind til brugerens problem så den basale fejlbeskrivelse kan laves. Kategorisering er en klassificering af fejlen, som bruges til at synliggøre, hvilket problem henvendelsen drejer sig om. Herudover skal kategorisering bruges til: - Lave spørgeguides baseret på kategori. - Analysere fejl og tendenser. På sigt kan kategoriseringen bruges til at prioritere mellem systemer og services og danne grundlag for dokumentation på kendte fejl. Alt efter kategorisering kan der komme yderligere spørgsmål som skal besvares. Kategorisering (under udarbejdelse) Er det et Service Request? Sagstype angives - Incident (fejl) - Service Request (ikke fejl):

7 Procesaktivitet Beskrivelse Hvis henvendelsen er et Request fortsætter opgaven jf. Service Request processen. Medmindre der er konkrete procesbeskrivelser af et Request skal Incident flowet anvendes fordi de skal igennem samme procestrin. Pt. vil det kun være indkøb, der fortsætter som Service Requests. Der skelnes mellem sagstyper fordi henvendelserne skal behandles forskelligt. Prioritering (Incident prioriteres) Første diagnose Hvis en givet sags løsning er akut skal en sag i Nilex følges op af et opkald/sms til den relevante medarbejder og/eller teamleder. Spørg supportkoordinatoren eller supportchefen, hvis der er tvivl om prioriteten. Der søges i vidensdatabaser efter en kendt løsning eller et tilsvarende incident. ARFA, ST, HE og BSS benytter en række forskellige opslagsværker. (Helpdesk vurderer om incident er set før og om der findes en kendt løsning) Hvis henvendelsen er skriftlig kan det være nødvendigt at kontakte brugeren for at få yderligere oplysninger til fejlsøgning. Er henvendelsen telefonisk eller personlig stilles diagnosen sammen med brugeren. Findes der ikke en kendt løsning fortsættes med tildeling til en fra samme afdeling, en gruppe i samme afdeling eller en anden afdeling. Ved beskrivelse af problem kan det være nødvendigt at spørge ind til flere ting: HVAD er problemet? - Hvilke komponenter? - Hvilke symptomer? HVOR optræder problemet? - Fysisk lokation? - Logisk lokation?

8 Procesaktivitet Beskrivelse HVEM oplever problemet? - Hvilke(n) bruger(e)? - Hvilke(n) enhed(er)? HVORNÅR optræder problemet? - Udløsende handling? - Tidspunkt og varighed? Opgave opdateret Kan opgaven løses i support? (Der tildeles funktionelt til relevante 2. level / 3. level enhed) Opgaven gemmes i tilfælde af at andre kolleger skal overtage den. Hvis henvendelsen er telefonisk eller personlig sendes en kvitteringsmail til brugeren. Jeg kan løse opgaven: Fortsæt til Undersøgelse og Diagnose. Jeg kan ikke løse opgaven: Opgaven tildeles til den relevante funktion eller eskaleres til en leder. Den funktionelle tildeling til Drift, System og Udvikling eller Stab anvendes, hvis Support ikke kan løse problemet. Den er understøttet af en eskalationsmatrix, hvor ansvarsområder er beskrevet. Se eskalationsmatrix. Hvis opgaven skal varetages af et andet vicedirektørområde end AU IT ekspederes sagen videre og brugeren får besked om at opgaven er videregivet (sammen med ansvaret). Det vurderes om der er behov for en hierarkisk eskalation til en leder. En hierarkisk eskalation startes typisk af kundeklager, ved brud (eller muligt brud) på aftaler, osv. Det er muligt at angive en person som sagsejer, således at ejeren i support, kan se alle sager uanset hvilken afdeling sagen er tildelt.

9 Procesaktivitet Beskrivelse Det er supporten, der ejer opgaven. Undersøgelse og diagnose (Undersøgelse med efterfølgende diagnose) Løsning (Løsning implementeres) Lukning (Incident lukkes efter løsning er implementeret) Der gennemføres en undersøgelse med efterfølgende diagnose, som løser brugerens problem eller hjælper brugeren videre. Det er vigtigt, at dokumentere hvilke løsninger/hvilken fejlsøgning der har været foretaget således at andre evt. kan fortsætte med opgaven. Hvis der ikke findes en løsning eller det tager længere tid fx fordi der skal laves en større fejlretning sættes status til afventer og brugeren informeres. Løsning implementeres og der gives besked til brugeren, således at brugeren kan efterprøve løsningen. Det sikres, at løsningen er dokumenteret i sagens note- eller løsningsfelt nyeste kommentar indsættes altid øverst. Herefter markeres opgaven som løst og sagen stilles tilbage sagejeren. Inden sagen lukkes helt sikres det at løsningen er skrevet ind i sagens note- eller løsningsfelt og at brugeren har fået et fyldestgørende svar. Det er supportens ansvar at følge op på sager klar til lukning dagligt. Hvis løsningen ikke er behørigt dokumenteret sendes opgaven retur til den tekniker, der har haft opgaven. Hvis løsningen er i orden får brugeren mail om at sagen er afsluttet og derfor lukkes. Brugeren kan herefter henvende sig, hvis løsningen ikke er tilfredsstillende. Sker dette genåbnes opgaven. Se statuskoder

10 Procesaktivitet Beskrivelse Slut Opgaven er afsluttet. Bilag 1: Eskalationsmatrix for AU Organisation Primære opgaver Grupper og sagstyper Support 1. Level Helpdesk (Dispatch) ARTS Support Arbejdsopgaver er besvarelse og registrering af henvendelser til IT afdelingen. Der eskaleres videre til 1. level Back Desk, såfremt henvendelse ikke er set før. Ejerskab for alle henvendelser ligger her. 2. Level Back Desk Ansvarlig for opgaver der ikke løses i 1. Level o ARTS Emdrup o ARTS Indkøb o ARTS Aarhus BSS - support o BSS Bartholins Allé o BSS Fuglesangs Alle o BSS Herning o BSS Indkøb He - Support o HE Bartholin o HE Indkøb o HE Skejby o HE Tandlægeskolen ST - support o ST Foulum o ST Indkøb o ST Roskilde o ST Aarhus Drift 3. Level Ansvarlig for alle opgaver der tildeles fra support Drift Generelle Applikationer Systemer der leveres bredt til brugere på AU. File services Print services Licens services

11 Organisation Primære opgaver Grupper og sagstyper Deployment/Image håndtering Software pakkekonstruktion Special setups/ labs Directory Services - AD, LDAP, integration på tværs mellem systemer IDM - fælles Identity Management Mail og kalender/exchange SharePoint Drift Administrative Applikationer Applikationer, der bruges eller ejes af en specifik administrativ gruppe, f.eks. økonomi eller au studier. Regnskabssystem - Navision drift og back-end support HR (ikke applikations support) ScanJour/Captia LMS: Blackboard, Aula STADS/EDDI - 2. level Web - drift af Typo3 CMS, LMS og andre web systemer Selvbetjening sager vedr. mitau.dk eller online formularer Drift Netværksteam Netværk, f.eks. firewall, ikke standard netværksløsninger, VPN, net til nye bygninger. Teamet håndter er ikke ADSL. Wireless LAN - Planlægning, Performance optimering, Hardware, Software Sikkerhed - Firewall, Content filtrering, VPN, Tufin, Intern sikkerhed LAN - Planlægning, Performance optimering, Hardware, Software Backbone - Planlægning, Performance sikring, Hardware, Software,

12 Organisation Primære opgaver Grupper og sagstyper Linje leje kontakt og kontrakter med ISPer Management & overvågning - Planlægning, appl. vedligehold, service kontrakter på udstyr, certifikat styring Drift Skyen Interne AU services som f.eks. backup, serverovervågning, (virtuelle)servere. Datacenter/serverrum - Drift og vedligehold af datacenterlokationer, herunder køling, UPS styring, udbygning Virtualiseringsplatform - Planlægning, optimering, udvikling og drift af Vmware ESX miljø til server virtualisering Storageplatform - Planlægning, optimering, udvikling og drift af al storage til fælles it og til dels forsknings it Telefoni - Al drift og udvikling af AU s telefonsystemer, analoge, digitale og IP telefoner Netservices - Vedligehold, udvikling og drift af al netværk infrastruktur og opkoblingspunkter for bygningerne Backup - Drift og udvikling af centralt backup miljø Driftsovervågning og Management - Vedligehold og udvikling af indrapporteringssystem til fejlmeldinger og driftsstatus Drift stab Change Management - Etablering af Change Management retningslinjer og varetagelse af samme Driftindkøb Afklaring af arkitekturspørgsmål fra Drift. Bilag 2: Statuskoder Statuskode I systemet Beskrivelse

13 Registreret Åben Henvendelse fra bruger er modtaget. Sagen er registreret i Nilex Tildelt Åben Sagen er tildelt, men løsning er ikke påbegyndt. I gang Åben Statuskode sættes når der arbejdes på en fejlanalyse eller et SR er ved at blive gennemført. Afventer leverandør Åben Incidents der er sendt til løsning hos leverandør. Afventer bruger Venter Incidents der afventer oplysninger/respons fra bruger inden en løsning kan identificeres Løst Klar til lukning Når workaround eller permanent løsning er implementeret sættes statuskode til sag løst. Lukket Lukket Efter kvalitetssikring af Incident beskrivelsen lukkes sagen.

AU IT. Bifrost. Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost

AU IT. Bifrost. Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost AU IT Bifrost Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost AU IT 06-05-2013 Indhold Aflevering af sager i Bifrost... 2 Intro... 2 Formål... 2 Opsætning af din Bifrost profil... 3 Aflevering

Læs mere

AU IT. Bifrost. Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost

AU IT. Bifrost. Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost AU IT Bifrost Vejledning i brugen af tildeling og kategorier i Bifrost AU IT 06-05-2013 Indhold Aflevering af sager i Bifrost... 2 Intro... 2 Formål... 2 Opsætning af din Bifrost profil... 3 Aflevering

Læs mere

Service Requests: En anmodning om information, rådgivning eller adgang til en it-service. F.eks. nulstille password, bestille en ny bruger o.l.

Service Requests: En anmodning om information, rådgivning eller adgang til en it-service. F.eks. nulstille password, bestille en ny bruger o.l. Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter

Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter Datatekniker med infrastruktur som speciale og ITsupporter H1 infrastruktur indledning H1 varer ti uger. For datateknikeren består det af ni uddannelsesspecifikke fag, samt valgfaget H1-projekt. IT-supporteren

Læs mere

Datatekniker med programmering som speciale

Datatekniker med programmering som speciale Datatekniker med programmering som speciale H2 H1 varer ti uger bestående af ti uddannelsesspecifikke fag. Indhold På H2 er der fokus på at integrere Objektorienteret Programmering i dine programmer. Fagene

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Servicedesk JAST/december 2015

Servicedesk JAST/december 2015 JAST/december 2015 Formål Formålet med dette dokument er, at give styregruppen for IT Center Fyn en beskrivelse af, hvordan supportsager håndteres efter etableringen af en, samt en forklaring af de begreber

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 3. marts Arts Videolink UVA/EKA båndmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 3. marts Arts Videolink UVA/EKA båndmøde Møde den: 3. marts 2014 1443-340 Arts Videolink UVA/EKA båndmøde REFERAT Til stede: Mariann Holmslykke (MAR), Mette Dremstrup (MD), Sarah B. MacIntyre (SBM), Søren Anker Andersen (SAA), Theresa Albøge

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Statusrapport. Rapportperiode: Juli Queue: Telefoni

Statusrapport. Rapportperiode: Juli Queue: Telefoni Statusrapport Rapportperiode: Juli Queue: Telefoni 1 Introduktion Dette dokument er statusrapport afleveret af Digitaliseringsstyrelsens support til Grønlands Selvstyre. Alle Sager i denne rapport er kategoriseret

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 1. Indledning 1.1. Formål Kunden har i Bilag 5 defineret krav om Leverandørens integration til Kundens Service Management System ( ServiceNow

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Naalakkersuisut Government of Greenland. Digitaliseringsstyrelsen. Statusrapport. Rapportperiode: oktober

Naalakkersuisut Government of Greenland. Digitaliseringsstyrelsen. Statusrapport. Rapportperiode: oktober Statusrapport Rapportperiode: oktober 1 Introduktion Dette dokument er statusrapport afleveret af s support til Grønlands Selvstyre. Alle Sager i denne rapport er kategoriseret ud for disse retningslinjer:

Læs mere

UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Danske Regioner

UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Danske Regioner UDKAST: Sundhedsdatanettet (SDN) Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang årligt drøfter

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL

FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL Bilag 7 Servicemål Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL 3 3. DRIFTSEFFEKTIVITET Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.1 Servicemål Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.2 Måling

Læs mere

Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører

Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører AUIT 13.jan.2016, Heidbra Jonsdottir Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører Indhold Få adgang til persondataformular... 2 Første skridt... 2 Generelt for betjening af formular...

Læs mere

VDI OG CRYPTSHARES VERSION 2.0

VDI OG CRYPTSHARES VERSION 2.0 VERSION 2.0 CryptShares er Et specielt AU Share - et netværksværksdrev Automatisk kryptering Automatisk logning af al aktivitet Automatisk krypteret backup Streng adgangskontrol Kan deles med andres godkendte

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Danske Regioner

Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Danske Regioner Videoknudepunktet (VDX) UDKAST Modenhedsdrøftelse af systemerne i regi af FSI Det er aftalt i den fællesoffentlige styregruppe for sundheds-it (FSI), at forretningsstyregrupperne én gang årligt drøfter

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur blackboard School of Business and Social sciences brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Version Version 1 Publisher Editors AU IT / BSS

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 12. maj 2010 Agenda Om aftalens indhold Hvad er formålet med 02.19? Hvad vil man kunne købe på 02.19? Hvordan ser det offentlige ASP/Cloud marked ud i dag? Forventede indkøbsformer

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 12 Change Management 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/16 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Integration til Kundens Service

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk.

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. Bestilling af Varer: Bestilling til bruger: En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. 1. Opgaven

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Aktivering af brugerkonto i uni.au.dk

Aktivering af brugerkonto i uni.au.dk 1 Aktivering af brugerkonto i uni.au.dk Se nærmere på www.au.dk/brugeraktivering Det er vigtigt, at du læser HELE vejledningen igennem først! Når din nye brugerkonto er aktiveret, skal du logge på din

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Driftsudkast. OS2faktor

Driftsudkast. OS2faktor Driftsudkast OS2faktor 1 Terminologi I dette aftaledokument har nedenstående ord følgende betydning. Leverandøren Kunden Løsningen betegner Digital Identity betegner OS2 fællesskabet omkring OS2faktor

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens drift-, support og

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Revision af firewall. Jesper B. S. Christensen. Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018

Revision af firewall. Jesper B. S. Christensen. Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018 Revision af firewall Jesper B. S. Christensen Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018 Jesper B. S. Christensen Senior Consultant Deloitte, Risk Advisory, Cyber Secure (dem I ikke har hørt om før) IT-Ingeniør,

Læs mere

Hvordan skalerer man Danmarks bedste IT-arbejdsplads. Peter Rafn

Hvordan skalerer man Danmarks bedste IT-arbejdsplads. Peter Rafn Hvordan skalerer man Danmarks bedste IT-arbejdsplads Peter Rafn 28 11 2017 Conscia designer og implementerer den sikre og intelligente IT-infrastruktur, som er fundamentet for virksomheders digitalisering

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe

Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe Den praktiske tilgang til incident og change håndtering i JYSK på tværs af mange afdelinger, mange lande og flere tidszoner har haft stor

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune. Tør vi sige shared service?

På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune. Tør vi sige shared service? På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune Tør vi sige shared service? 1 Lars Borg og hvorfor står jeg her? 1995 Folkeskolelærer 1999 Pædagogisk it-konsulent 2004 Master i it og læring

Læs mere

Styregruppemøde i OS2faktor

Styregruppemøde i OS2faktor Styregruppemøde i OS2faktor Tidspunkt: 24. december 2019 kl. 13:00-14:00. Mødested: Skype, https://meet.lync.com/aarhuskommune/rafr/si3si077 Mødedeltagere: Afbud: Referent: Rasmus Frey Dagsordenpunkt 1,

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. A A U I t S e r v i c e s

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. A A U I t S e r v i c e s MÅNEDSRAPPORT FRA ITS A A U I t S e r v i c e s Februar 2018 7 MÅNEDSRAPPORT FRA ITS Denne rapport dækker over tal fra ugerne 6-9. It Services leverede stabile resultater i februar. ITS har i hele perioden

Læs mere

Vpn Mac os x 10.6. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din Mac, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen.

Vpn Mac os x 10.6. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din Mac, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen. 1 Vpn Mac os x 10.6 VPN (Virtual Private Network) er en forbindelsesmulighed, som giver dig adgang til netværket på dit institut eller dit arbejde, når du befinder dig uden for netværket. For at få VPN-adgang

Læs mere

Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk som vist på billedet.

Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk som vist på billedet. 1 eduroam windows 8 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Zenegy Enheder og Adgange

Zenegy Enheder og Adgange ENHEDER & ADGANGE INTRODUKTION Zenegy Enheder og Adgange Med Enheder og adgange holder du styr på, hvilket udstyr og IT-adgange de enkelte medarbejdere har fået stillet til rådighed. Enheder og Adgange

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

AirBOSS Minuba. Leveret af: Sydjysk Data

AirBOSS Minuba. Leveret af: Sydjysk Data AirBOSS Minuba Leveret af: Sydjysk Data Administrationssystem Skab overblik, udnyt ressourcer og spar tid Professionel kundekontakt Opret professionelle tilbud og ordrer, når kunden ringer. Send det på

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. A A U I t S e r v i c e s

MÅNEDSRAPPORT FRA ITS. A A U I t S e r v i c e s MÅNEDSRAPPORT FRA ITS A A U I t S e r v i c e s Maj 2018 7 MÅNEDSRAPPORT FRA ITS Denne rapport dækker over tal fra ugerne 18-22. It Services leverede stabile resultater i maj. ITS har i hele perioden leveret

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

IT-platforme på Health

IT-platforme på Health IT-platforme på Health Få et overblik over informationskanalerne Som studerende, og ikke mindst som ny studerende, kan det være svært at få et overblik over de mange informationskanaler der er på Aarhus

Læs mere

VPN Windows 7. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din pc, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen.

VPN Windows 7. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din pc, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen. 1 VPN Windows 7 VPN (Virtual Private Network) er en forbindelsesmulighed, som giver dig adgang til netværket på dit institut eller dit arbejde, når du befinder dig uden for netværket. For at få VPN-adgang

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0 BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ Version 2.0 Januar 2019 Indholdsfortegnelse OM DENNE VEJLEDNING... 3 SAGSBEHANDLERADGANG I BYG OG MILJØ... 3 Modtagelse af ansøgninger hos myndigheden... 3 Sag

Læs mere

Introduktion til UNI-Login for udbydere

Introduktion til UNI-Login for udbydere Introduktion til UNI-Login for udbydere Introduktion til UNI-Login for udbydere Styrelsen for It og Læring Læsevejledning Følgende ikoner benyttes i vejledningen Link til yderligere information Indhold

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

FORBEDRET SERVICE & BESTILLINGS KATALOG. Medarbejdermøde

FORBEDRET SERVICE & BESTILLINGS KATALOG. Medarbejdermøde FORBEDRET SERVICE & BESTILLINGS KATALOG Medarbejdermøde PID Hvad skal vi ikke: Vi skal ikke beskrive et Forretnings service katalog. Vi skal ikke beskrive et Teknisk/supporting services katalog. Vi skal

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

SURFTOWNS SIKRINGSMILJØ. Databehandleraftalen - Bilag 1

SURFTOWNS SIKRINGSMILJØ. Databehandleraftalen - Bilag 1 SURFTOWNS SIKRINGSMILJØ Databehandleraftalen - Bilag 1 Indholdsfortegnelse Fysisk sikkerhed... 2 Logiske adgange... 2 Netværk... 2 Logning... 2 Sårbarhedsstyring... 2 Overvågning... 2 Backup... 3 Kryptering...

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Klargøring af og adgang til studerende i Talent

Klargøring af og adgang til studerende i Talent Klargøring af og adgang til studerende i Talent Denne vejledning er til arbejdet i Talent Management efter at ansøgere er blevet vippet over fra Recruitment. Inden den studerende får adgang til PhD Planneren,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

1 Baggrund Sådan bliver særlig støtte påvirket af implementeringen...5

1 Baggrund Sådan bliver særlig støtte påvirket af implementeringen...5 Særudgave: Information om det nye boligstøttesystem Indhold 1 Baggrund..........................................................................2 2 Overgang til det nye boligstøttesystem...2 2.1 Frister

Læs mere