Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):"

Transkript

1 Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup eller Denne blanket skal bruges, når du skal have din fødevarevirksomhed autoriseret eller registreret ved nyetablering og ejerskifte. Den skal også bruges, hvis du foretager væsentlige ændringer i din fødevarevirksomhed, fx ændring af bygning/indretning og ændring af varesortiment. Din fødevarevirksomhed skal autoriseres, hvis du vil drive en engrosvirksomhed med animalske fødevarer, fx et slagteri, en kødopskæringsvirksomhed, et mejeri, en fiskevarevirksomhed eller en ægproduktvirksomhed. Hvis du vil drive en detailvirksomhed, fx en slagterforretning, en restaurant eller et supermarked, eller hvis du vil drive en engrosvirksomhed, som ikke producerer animalske fødevarer, fx et bryggeri, en brødfabrik eller en transportvirksomhed, skal din virksomhed registreres. Fødevarestyrelsen tager stilling til, om din virksomhed skal autoriseres eller registreres ud fra de oplysninger, du giver om de aktiviteter, du vil have i din virksomhed. Hvis du vil indføre animalske fødevarer fra andre samhandelslande, skal din virksomhed registreres til det med denne blanket. Det samme gælder, hvis du vil importere, opbevare eller tilberede økologiske fødevarer, ansøge om godkendelse i forbindelse med særlige oksekødsregler, eller anmelde andre særlige aktiviteter, som fx eksport af kød til visse lande. Det er også denne blanket, der skal bruges, hvis du vil anmelde indførsel, fremstilling eller engrossalg af fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med fødevarer). Bemærk: du må ikke starte din virksomhed, før du har fået besked tilbage fra Fødevarestyrelsen. Side 1 af 23

2 Skema 0. Identifikation af indsender, der søger på vegne af virksomheden Udfyldes kun hvis ansøgningen indsendes af en person, som ikke er tilknyttet virksomheden, for eksempel en konsulent, brancheorganisation, advokat eller lignende Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: Vejnavn: Husnr.: Etage: Bogstav Dør: Bygningsnr.: Stednavn: Postboks: Postnr.: By: Telefonnr.: Mobilnr.: Side 2 af 23

3 Skema 1. Basisoplysninger Virksomhedsnavn: Hvis du er medlem af en dagligvare- eller restaurationskæde, så anfør navnet på kæden: Vejnavn: Husnr.: Etage: Bogstav Dør: Bygningsnr.: Stednavn: Postboks: Postnr.: By: Telefonnr.: Mobilnr.: Fax.nr.: Virksomhedens CVR-nr.: P-nr.: Autorisationsnr. (hvis du allerede har fået et tildelt): Skriv radiokaldesignal, hvis du allerede har et (fartøjer): Skriv havnekendingsbogstaver, hvis du allerede har nogle (fartøjer): Kontaktperson: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: Telefonnr.: Mobilnr.: Side 3 af 23

4 Skema 2. Virksomhedens navn og adresse (udfyldes kun, hvis forskellig fra oplysninger under skema 1 Basisoplysninger) Der kan være forskel på kaldenavn og geografisk adresse for virksomheden (produktionsenheden) sammenlignet med navn og adresse for CVR-nummeret. Oplysningerne under 1. Basisoplysningerne er ofte CVR-nummerets navn og adresse. Du skal angive forretningsstedets adresse, dvs. der hvor du driver virksomheden. Virksomhedsnavn: Vejnavn: Husnr.: Etage: Bogstav: Dør: Bygningsnr.: Stednavn: Postboks: Postnr.: By: Virksomhedens CVR-nr.: P-nr.: Telefonr.: Mobilnr.: Side 4 af 23

5 Skema 3. Den ansvarlige for virksomheden Den ansvarlige for virksomheden er den person, der i det daglige har ansvaret for driften af virksomheden. Den ansvarlige person er ikke nødvendigvis den/de samme, som ejer virksomheden. Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: Vejnavn: Husnr.: Etage: Bogstav: Dør: Bygningsnr.: Stednavn: Postboks: Postnr:: By: Telefonnr.: Mobilnr.: Faxnr. Side 5 af 23

6 Skema 4. Begrund din ansøgning Årsag til indsendelse af ansøgning: Jeg vil starte ny virksomhed (udfyld felterne Nyetablering og evt. Overførsel af kontrolhistorik) Jeg er ny ejer af en eksisterende virksomhed (udfyld felterne Ejerskifte og evt. Overførsel af kontrolhistorik) Jeg vil ændre forhold i min virksomhed (udfyld feltet Ændringer af bygning, indretning, produktion eller vareudvalg) Nyetablering: Jeg ønsker at starte virksomheden på denne dato: Overførsel af kontrolhistorik ved nyetablering (udfyldes kun, hvis aktiviteter fra en anden virksomhed overflyttes): Jeg lukker eller afhænder en anden virksomhed på samme dato. Jeg har de samme aktiviteter i den nye virksomhed, som jeg havde i den anden. Jeg ønsker at overføre kontrolhistorikken fra den anden virksomhed til den nye. Ejerskifte: Angiv dato for, hvornår ejerskiftet finder sted: Registreret virksomhed Autoriseret virksomhed Ønsker ny autorisation Ønsker ikke ny autorisation Ved ejerskifte af en autoriseret virksomhed skal du angive, om du ønsker at beholde den eksisterende autorisation eller ønsker en ny autorisation. Du skal have en ny autorisation, hvis du ændre væsentligt i bygninger, indretning, produktion eller vareudvalg i så fald skal du sætte kryds i feltet ovenfor. Hvis du ønsker en ny autorisation, må virksomheden ikke starte, før Fødevarestyrelsen har meddelt ny autorisation. Overførsel af kontrolhistorik ved ejerskifte (udfyldes kun, hvis virksomheden fortsættes uændret): Jeg fortsætter virksomheden uændret og ønsker kontrolhistorik overført fra tidligere ejer. Hvis du ønsker kontrolhistorikken overført fra den tidligere ejer, skal du have en skriftlig tilladelse fra den tidligere ejer. Forslag til sådan tilladelse ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside: eller via -> Kontrol -> Ny virksomhed hvordan? -> Start af ny fødevarevirksomhed. Ude til højre på siden under selvbetjening, findes blanketten: Tilladelse fra tidligere ejer til overførsel af kontrolhistorik ved køb af virksomhed. Den underskrevne tilladelse skal sendes til Fødevarestyrelsen (se adresse på forsiden). Den kan fremsendes separat eller sendes sammen med ansøgningen til Fødevarestyrelsen. Side 6 af 23

7 Ændring af bygning, indretning, produktion eller vareudvalg: Bygning Indretning Produktion Vareudvalg Ændringsdato: Forventet dato for hvornår ændringerne er færdige: Side 7 af 23

8 Beskriv de planlagte ændringer af bygning, indretning, produktion eller vareudvalg (hvis der ikke er plads til at beskrive alle ændringerne, kan du vedhæfte en ekstra side): Side 8 af 23

9 Skema 5. Virksomhedens type Oplys hovedaktiviteten i den virksomhed, du har eller vil etablere: Du skal markere alle relevante typer. Jeg vil indføre eller fremstille fødevarekontaktmaterialer, eller markedsføre dem til andre virksomheder (udfyld skema 12) Jeg vil drive visse former for primærproduktion, fx biavl, stalddørssalg eller indvinde naturligt mineralvand (udfyld 7) Jeg vil afsætte fødevarer til den endelige forbruger fra min virksomhed (udfyld skema 6) Jeg vil afsætte fødevarer til andre fødevarevirksomheder (udfyld skema 6) Jeg vil oplagre eller transportere fødevarer for andre virksomheder (udfyld skema 6) Side 9 af 23

10 Skema 6. Virksomhedens særlige aktiviteter Marker hvilke af disse aktiviteter, du har i din virksomhed: Eksport af animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg) til lande uden for EU (udfyld skema 12). Indførsel af fødevarer fra EU-lande eller lande uden for EU, eller modtagerlager for fødevarer fra EUlande (udfyld skema 8). Økologiske fødevarer ansøgning om produktion eller salg (udfyld skema 9). Økologiske fødevarer ansøgning om brug af spisemærke (udfyld skema 10). Frivillig mærkning af oksekød (udfyld skema 11). Frugt og grøntsager, stjernemærkning ved pakning (udfyld skema 12). Kartofler, kvalitetssortering (udfyld skema 12). Pakning af æg med angivelse af produktionsmetode (udfyld skema 12). Animalske restprodukter til foder (udfyld skema 12). Vegetabilske restprodukter til foder (udfyld skema 12). Slagtning uden forudgående bedøvelse efter religiøs ritus (udfyld skema 12). Slagterbutik, der håndterer specificeret risikomateriale (SRM) i form af rygsøjle fra kvæg (udfyld skema 12). Side 10 af 23

11 Skema 7. Primærproduktion Marker alle de aktiviteter, du har i din virksomhed: Biavler med leverance til honningcentral eller produktion større end kg honning pr. år (udfyld skema 12). Fartøj med tankkølesystem (udfyld skema 12). Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand (udfyld skema 12). Stalddørssalg af hjemmeslagtet fjerkræ eller kanin, mælk eller æg, eller salg af fisk eller krebsdyr fra akvakulturbrug eller fiskefartøj (udfyld skema 12). Spirevirksomhed (udfyld skema 12). Strygning af rogn (udfyld skema 12). Andet, fx indsamling af svampe, bær eller humle eller aftapning af birkesaft (udfyld skema 12). Side 11 af 23

12 Skema 8. Indførsel af fødevarer fra EU-lande eller lande uden for EU, eller modtagerlager for fødevarer fra EU-lande Afmærk alle de aktiviteter, du har i din virksomhed: Produkt Indførsel fra lande uden for EU Indførsel fra EUmedlemslande Fødevarekontaktmaterialer Kosttilskud Særlig ernæring Fødevarer til særligt medicinsk formål Tilsætningsstoffer Modtagerlager for varer fra EUmedlemslande Gelatine eller kollagen Fedtstoffer og olier, animalske Blodprodukter Kød, kødprodukter, spiselige tarme m.fl. Toskallede bløddyr Fisk og fiskeprodukter Mælk og mælkeprodukter, inkl. osteprodukter og konsumis Æg, friske Ægprodukter, flydende, frosne m.fl. Frølår Honning og gelé royale Frugt og grøntsager, friske, forarbejdede, frosne Kaffe Te Kakao- og chokoladevarer Mel, gryn, kerner, stivelse Morgenmadscerealier, ris, pasta m.fl. Nødder og nøddeprodukter Krydderier, krydderurter og smagspræparater Side 12 af 23

13 Sojasaucer m.v. Spiritus, vin, øl, mjød m. fl. Fedtstoffer og olier, vegetabilske Andre ikke animalske fødevarer Side 13 af 23

14 Skema 9. Økologiske fødevarer ansøgning om produktion eller salg Beskriv de økologiske fødevarer, du har i din virksomhed, og hvad du gør med dem. Fx slagter du økologiske dyr, i så fald hvilke dyr, foretager du opskæring af kød, bager du brød, pakker du grøntsager osv. (hvis der ikke er plads til at beskrive alle aktiviteterne, kan du vedhæfte en ekstra side): Side 14 af 23

15 Er der også ikke-økologiske varer på virksomheden: Ja Nej Beskriv eventuelle lønarbejdsaftaler (hvis der ikke er plads til at beskrive alle aftalerne, kan du vedhæfte en ekstra side): Side 15 af 23

16 Beskriv eventuelle lagre m.v. på andre adresser, som virksomheden anvender. Angiv navn og adresse for disse lagre (hvis der ikke er plads til at beskrive alle lagre, kan du vedhæfte en ekstra side): Virksomheden vil blive kontaktet af Fødevarestyrelsen med henblik på at træffe nærmere aftale om de beskrivelser og procedurer, som virksomheden skal udarbejde efter fremsendelse af denne ansøgning. Disse beskrivelser og procedurer vil indgå i en særlig økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Aktiviteterne må først påbegyndes, når virksomheden har modtaget økologirapporten. Side 16 af 23

17 Skema 10. Økologiske spisemærker Jeg ønsker at anvende følgende økologiske spisemærker: Guld (90-100% økologi) Sølv (60-90% økologi) Bronze (30-60% økologi) Jeg vedlægger/fremsender en opgørelse for den foregående afsluttede opgørelsesperiode på mindst 3 måneder, som viser, at virksomhedens økologiproducent-interval ligger inden for intervallet i det spisemærke, jeg ønsker at anvende. Jeg opgør økologiandelen i: Kg Kr. Jeg vil fremover opgøre økologibestanden i følgende periode, som ikke må være over 3 måneder (fx hver søndag, sidste dag i måneden, hvert kvartal sidste dag i kvartalet ): Hver søndag Sidste dag i måneden Hvert kvartal sidste dag i kvartalet Andet: Jeg ønsker at være med på Danmarkskortet på over virksomheder med et spisemærke og er indforstået med, at Fødevarestyrelsen videregiver oplysninger til Økologisk Landsforening om virksomhedens spisemærke. Oplysningerne vil kun blive benyttet til dette formål og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvisning til Fødevarestyrelsen. Ja Nej Side 17 af 23

18 Skema 11. Frivillig mærkning af oksekød Ansøgning om godkendelse af eller videreførelse af frivillig mærkning af oksekød Udfyldes kun hvis der søges om tillæg/ændring af tidligere godkendelse: Angiv journalnummer for tidligere godkendelse: Virksomhedstyper (vælg mindst én): Primærproducent Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Engrosforhandling uden opskæring (frysehus o.l) Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Slagteri Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Detail uden tilvirkning (købmand o.l.) Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Distributør (formidler uden lager) Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Detail med tilvirkning (slagterforretning, supermarked) Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Engrosopskæring Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Detailbutikskæde Kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan: Der ønskes mærket med: Mærket ønskes videreført fra leverandør Ja Nej Side 18 af 23

19 Leverandør (kopi af dennes godkendelse medsendes): Navn: Vejnavn: Postnr.: By: Liste over leverandører vedlagt: (Kopi af disses godkendelser medsendes) Ja Nej Nærmere definition af mærkningen er vedlagt: (Nødvendig, hvis mærkningen ikke videreføres fra leverandør) Ja Nej Side 19 af 23

20 Meddelelse til Fødevarestyrelsen forud for påbegyndelse af frivillig mærkning af oksekød Dato for påbegyndelse af mærkning: Journalnummer for den specifikation, hvori mærkningen er godkendt: Mærkning, som ønskes påbegyndt: Indehaveren af ovennævnte specifikationer: Navn: Vejnavn: Postnr.: By: Når mærkningen påbegyndes, har virksomheden et egenkontrolprogram, som er udarbejdet i henhold til det ramme-egenkontrolprogram, der er godkendt for specifikationen. Fødevarestyrelsen har oprettet et register over godkendelser under ordningen med frivillig mærkning af oksekød. Registeret indeholder bl.a. oplysning om virksomhedens navn, de godkendte mærkningsoplysninger, andre virksomheder, som benytter virksomhedens specifikation samt valg af kontrollerende myndighed eller uvildigt kontrolorgan. Registeret vil blive ajourført med oplysninger fra denne ansøgning samt oplysning om godkendte eller vurderede og registrerede egenkontrolprogrammer i henhold til denne specifikation. P.t. har Fødevarestyrelsen, inkl. fødevareregionerne, adgang til registeret. Med henblik på at informere offentligheden, herunder virksomhederne og kontrolmyndighederne om aktuelle godkendelser, kan registeret offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside på internettet. Side 20 af 23

21 Skema 12. Beskrivelse af aktiviteter (skal udfyldes) Beskrivelse af aktiviteter (hvis der ikke er plads til at beskrive alle aktiviteter, kan du vedhæfte en ekstra side): Her skal du beskrive hvilke aktiviteter, der er i virksomheden ud over de aktiviteter, du allerede har krydset af. Det kan for eksempel være, hvad der bliver oplagret, produceret eller solgt. Skriv alle de forskellige typer af fødevarer, som virksomheden beskæftiger sig med, for eksempel frugt og grønt, kød, fisk osv., eller hvilke aktiviteter virksomheden har med fødevarekontaktmaterialer. Du bør blandt andet fortælle, om der er fødevarer, der skal opbevares på køl eller frost, eller om du kun har varer, der opbevares uden køl. Du bør også fortælle, om du selv producerer eller indpakker varer, eller om du kun modtager og sælger allerede pakkede varer. Hvis du i din fødevarevirksomhed også har varer, der ikke er fødevarer, skal det også nævnes, for eksempel hunde- eller kattemad, blomster, tobaksvarer osv. Side 21 af 23

22 Skema 13. Bemærkninger Angiv eventuelle bemærkninger (hvis der ikke er plads til at beskrive alle bemærkningerne, kan du vedhæfte en ekstra side): Side 22 af 23

23 Skema 14. Underskrift Med din underskrift bekræfter du, at de afgivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Dags dato: Underskrift Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes til Fødevarestyrelsen som angivet på forsiden. Husk at vedlægge de relevante bilag, fx tegninger, egenkontrolprogram, liste over oksekødsleverandører, nærmere definition af oksekødsmærkning osv. Side 23 af 23

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere