Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med fødevarekontrollen"

Transkript

1 Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og godkendelse af ens virksomhed er påkrævet. For god ordens skyld skal oplyses, at nedenstående oversigt er af generel karakter, og der kan være særlige forhold på den enkelte ejendom, der kræver tilpasninger/ændringer. Det anbefales, at kontakte den lokale fødevareregion, hvis du er i tvivl. Betragt fødevareregionen som din hjælp og sikkerhed, hvis uheldet er ude. Afhængig af aktiviteten på den enkelte virksomhed skelnes der lovgivningsmæssigt mellem, om man er primærproducent detailhandel UDEN forarbejdning af egne varer detailhandel MED forarbejdning af egne varer grossistvirksomhed Der stilles kun få krav til primærproducenterne, mens der eksempelvis stilles store krav til detailhandleren med forarbejdning af egne varer. De fleste, der sælger grøntsager eller kød som stalddørssalg, er enten primærproducenter eller detailhandlere UDEN forarbejdning af egne varer. De følgende sider giver forhåbentlig et overblik over, hvilke krav der stilles lovgivningsmæssigt til netop din produktion. Blanketter, foldere og bekendtgørelser kan hentes på Fødevaredirektoratets hjemmeside: Landscentret vil udarbejde forslag til egenkontrolprogrammer i løbet af foråret På side 9 er nævnt, hvilke andre myndigheder det kan være nødvendigt eller relevant at kontakte ved opstart af direkte salg. Ring eller mail gerne, såfremt du har supplerende spørgsmål. Venlig hilsen Else Christensen

2 Primærproducent Hvilke produkter sælger du? Landmænd er primærproducenter og landmandens normale aktiviteter hører under lovgivningen for primærproduktion. Det vil sige, at primærproducenter sælger uforarbejdede varer direkte til den endelige forbruger, f.eks.: uforarbejdede grøntsager, frugt, blomster m.m. fjerkræ (man må slagte og plukke, men køberen skal tage indvolde ud) levende dyr (men ikke som lønforarbejdning hos slagter med henblik på videresalg af kød) uforarbejdet korn honning ved produktion under kg Primærproducenter kan i mindre omfang supplere deres egen produktion af grøntsager med lignende varer købt hos naboen. Hvordan sælger du? Kunden henter selv produkterne på gården, eller producenten leverer de uforarbejdede grøntsager og frugt i én-gangs-emballage direkte til slutforbrugeren. Leveringen af varer er på forhånd aftalt, så slutforbrugeren er hjemme og kan modtage varen. Under transporten skal varerne opbevares forsvarligt. Det er producentens ansvar, at varerne er opbevaret forsvarligt. Hvis man udbringer kølevarer til den endelige forbruger inden for tre timer, er der ikke krav om opbevaring af varerne på køl. Det kan anbefales at bruge thermokasser. Ønsker man at etablere vareture eller benytte fragtmand til levering af varekasser på trappestenen, er der krav om opbevaring på køl. Krav, registreringer og godkendelser for primærproducenter Hvis man sælger fødevarer SKAL man registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Undtagelse: Ved salg af honning i en mængde under kg om året samt ved salg af egne grøntsager og frugt er registrering hos fødevareregionen ikke påkrævet. Hvis man er registreret eller godkendt hos fødevareregionen, skal man have et egenkontrolprogram. For primærproducenter vil egenkontrolprogrammet oftest have et beskedent omfang. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Animalske produkter (æg, mælk) må IKKE fjernes fra matriklen med henblik på direkte salg. Der er desuden krav om særlige bakteriologiske undersøgelser ved direkte salg af mælk og æg fra gården (kim, salmonella, stafylokok). Honning (ved mængder over 4000 kg er man detailhandel MED forarbejdning) Ved én-gangs-arrangementer, hvor der serveres mad, drikke, smagsprøver m.m., skal fødevareregionen kontaktes for tilladelse. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 2

3 Detailhandel uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer, men der sker ikke forarbejdning/tilvirkning af varerne på ejendommen. Varerne kan f.eks. omfatte: Slagtede dyr hele eller halve dyr, parteret og hakket kød, der er pakket/emballeret og mærket hos godkendt slagter. (Det vil sige, at slagteren er ansvarlig for pakning og mærkning). Uforarbejdede varer. Egne og indkøbte færdigforarbejdede, emballerede varer, f.eks. slik i poser. Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken/hos slagteren. Producenten kan inden for tre timer udbringe forudbestilte varer til den endelige forbruger, men forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen. Hvis der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Der gælder særlige regler for engrostransport af mælk og fisk. Hvis man sælger på torvet, skal man godkendes/registreres som detailvirksomhed, med mindre der er tale om et lejlighedsvist arrangement. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Man skal registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder et egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Der er krav til indretning af lokaler m.m., men disse skal ikke godkendes på forhånd. Der er eventuelt krav om mærkning af fødevarer. Fødevaredirektoratet har udarbejdet en skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. Den kan hentes på eller hos den lokale fødevareregion. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Håndtering af varemodtagelse og vareopbevaring (krav om ubrudt emballage, køl m.m.) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, hakkedato/-klokkeslæt m.m.). De fysiske rammer og rengøring Rumadskillelser og rengøringsprogram. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Ved salg af egne æg er der krav om ægpakkeri. Visse varer med kort holdbarhed som f.eks. mælk og fisk kræver særlige foranstaltninger. Der skal gives særskilt tilladelse til én-gangs-arrangementer med servering afhængig af hvad man tilbyder kunderne. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 3

4 Detailhandel med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer. Der sker forarbejdning/tilvirkning på ejendommen. F.eks.: Kød, der forarbejdes i større eller mindre grad på gården (parteres og pakkes) Mel, marmelade, bagværk, bolcher, honning (ved produktion over kg) Indkøbte varer, der pakkes/færdigforarbejdes på gården ården har café Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken. Producenten kan udbringe forudbestilte varer inden for tre timer til den endelige forbruger. (Forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen). Når der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter. Man skal godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Endvidere skal fødevareregionen godkende de fysiske rammer. Der er særlige krav til lokaleindretning, rumadskillelser, sanitære forhold (opvaskeforhold, håndvaske, toiletforhold), væg- og loftsbeklædning, hygiejnekurser m.m. Kravene stiger i takt med forarbejdningsgraden. Eksempelvis holdes rene varer adskilt fra jord-varer, ligesom kolde og varme varer skal holdes adskilt. Dette gælder både på lager og i butik. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Køkkenhåndtering, opvaskemaskine Håndtering af varer generelt (modtagelse, lager, affald) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, forarbejdningsdato m.m.). De fysiske rammer Rumadskillelser og arbejdsgange Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer. Der er krav om ægpakkeri ved salg af egne æg. Ved salg og levering af mælk, fisk og andre produkter med lav holdbarhed gælder særlige regler. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 4

5 rossistvirksomheder Hvordan sælger du? Engrossalg er salg af varer (egne eller indkøbte) til detailhandlen institutioner som f.eks. børnehaver, plejehjem levering via fragtmand levering via egen varetur, hvor slutforbrugeren ikke er til stede ved leveringen rossistvirksomheden producerer eller indsamler/-køber varer for andre til en anden i kæden. Krav, registreringer og godkendelser for grossistvirksomheder (engrossalg) Man skal registreres eller godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af Fødevareregionen. Egenkontrolprogrammer kan omfatte samme områder som for detailvirksomheder afhængig af grossistvirksomhedens aktiviteter. Transport Der stilles særlige krav til transportmidlets indretning, rumadskillelse, vægbeklædning, frostsikring, indfrysningskapacitet, kølefaciliteter m.m. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 5

6 1. Basisoplysninger Produktionsenhedens navn og adresse Virksomhedens CVR nummer Produktionsenhedens nummer Blanket til: - autorisation - godkendelse - registrering - anmeldelse Kontrolnummer (hvis tidligere tildelt) Side1af2 efter autorisationsbekendtgørelsen m.v. Telefon Telefax Radiokaldesignal (fartøj) Havnekendingsbogstaver (fartøj) E-post Kontaktperson 2. Årsag (sæt et eller flere X) Nyetablering Bygningmæssige ændringer Egenkontrol indførelse eller ændring Ændring af produktion eller vareudvalg Ejerskifte med fornyet godkendelse/autorisation Ændring i indretning Ejerskifte uden fornyet godkendelse/autorisation Ændring af særlige aktiviteter eller ordninger Angiv dato for iværksættelse (dd-mm-åååå): Øvrige oplysninger om virksomheden videreføres Vedlagt er (sæt X): Beskrivelse af produktion Beskrivelse af egenkontrol Plantegninger, indretningsplaner Andre bilag Oplysning om branchekode 3. Virksomhedens type (vælg her eller på næste side vedlæg evt. liste) a. Detail salg til forbrugere Anden detailhandel bortset fra butikshandel Apotek eller materialist Automat Bagerforretning/-afdeling Børneinstitution (vuggestue, børnehave, fritidshjem) Catering og diner transportable Chokolade- og konfektureforretning med tilvirkning/-afdeling Dagligvareforretning, kolonialhandel Fiske- og vildtforretning/-afdeling Frugt- og grøntforretning Hospitals- og institutionskøkken Keramiker m.v. med detailsalg Kiosk Osteforretning Restaurant, cafeteria, kantine m.m. Restaurant, cafeteria, kantine m.m. (enkel tilvirk./begr. Vareudv.) Slagtebus Slagter- og viktualieforretning/-afdeling Stade og bod Vinforretning Værtshus, bodega m.v. uden tilvirkning b. Engros uden tilvirkning Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler Engroshandel, godkendt Engroshandel, registreret Engrossupermarked, godk. engroshandel med div. Fødevarer Fisk og fiskeprodukter, engroshandel Fiskeauktion Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel Frugt og grøntsager, engroshandel Kød og kødprodukter, engroshandel Lagerhotel, oplagrings- og pakhusvirksomhed, registreret Materialer og genstande i kontakt med fødevarer, engroshandel Mejeriprodukter, æg, spiseolier, fedtstoffer, engroshandel Pakning i forbindelse med engroshandelp Samlecentral (fisk) uden handel Transport og vognmandsvirksomhed, godkendt Transport og vognmandsvirksomhed, registreret Ægpakkeri c. Primærproducent Biavler (mere end 4000 kg/år) Fartøj med tankkølesystem Mælk, primærproduktion Primærproducent med salg til forbrugere, registreret Spirevirksomhed

7 Side2af2 3. Virksomhedens type (fortsat fra side 1) d. Engros med tilvirkning Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggeri Brødfabrik Chokolade- og sukkervarefabrik Dagbåd med kogning af rejer ombord (rejekogere) Fabriksfartøj Fabriksfartøj alene med fryse- og frostlagring Fiskeproduktvirksomhed (fx hermetik-, fars- og filetfabrik) Fiskeproduktvirksomhed (fx røgning og saltning) Fjerkræslagteri (eksport) Frugt og grøntsager, forarbejdning og konservering Frysehus (med indfrysning), kød Hakket og tilberedt kødvirksomhed (eksport) Hakket og tilberedt kødvirksomhed (hjemmemarked) Honning (honningcentral) Industrigasser Kager med creme, sandwich Kager og kiks Konsumis Kreaturslagteri (eksport) Krydderimølle, fremstilling af smagspræparater m.v. Kødproduktvirksomhed Maltfabrik Margarinefabrik m.v. Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup Mejeri (konsummælk, smør, ost og mælkekonserves) Mineralsvandfabrik m.v. Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Næringsstofpræparater og kosttilskud Nødder og nøddeprodukter Olier og fedtstoffer (vegetabilske og animalske) Opskæringsvirksomhed (eksport) Opskæringsvirksomhed (hjemmemarked) Osteudskæringsvirksomhed Pastaprodukter og lignende varer Salatfabrik Slagteri (hjemmemarked alle dyrearter) Spiritus, vin, vermouth m.v. Sukkerfabrik og raffinaderi Svineslagteri (eksport) Tarmrenseri Te og kaffe Toskallede bløddyr (rensning, pakning) Vildtbehandlingsvirksomhed (eksport vildtlevende vildt) Vildtslagteri (eksport opdrættet vildt) Ægproduktvirksomhed Vedlagt er (sæt X): Liste med virksomhedstyper 4. Detailvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Normalt vareudvalg for virksomhedens type rillsortiment fremstillet ud fra halvfabrikata Pølsevognssortiment Restaurationssortiment Smørrebrød og sandwich Vedlagt er (sæt X): Liste med produktion eller vareudvalg 5. Engrosvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Bagværk, pasta, tilberedte varer af korn, mel, stivelse m.m. Drikkevarer Fedtstoffer og olier Fisk (vedlæg bilag) ravede fiskevarer Konsummælk og konsummælkprodukter Kød (vedlæg bilag) Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mælkekonserves Mølleriprodukter Ost Smør Sukker, sukkervarer, chokolade, konfektureprodukter Æg Vedlagt er (sæt X): Bilag om fisk og kød Liste med produktion eller vareudvalg 6. Virksomhedens særlige aktiviteter og ordninger (vælg her eller vedlæg liste) Behandling af udenlandsk mælk Eksport af kød til Canada Eksport af kød til Filippinerne Eksport af kød til Japan Eksport af kød til Korea Eksport af kød til Mexico Eksport af kød til Rusland Eksport af kød til Schweiz Eksport af kød til USA Engrossalg fra detailvirksomheder Frivillig mærkning af oksekød (vedlæg særligt skema) Frugt og grøntsager, stjernemærkning ved pakning Indførsel af animalske fødevarer (vedlæg særligt skema) Indførsel af ikke-animalske fødevarer Kartofler, kvalitetssortering Pakning af æg med angivelse af produktionsmetode Rituel slagtning Specificeret risikomateriale (SRM) i detailslagtere Økologiske fødevarer (vedlæg særligt skema) Vedlagt er bilag om (sæt X): Frivillig mærkning af oksekød Indførsel af animalske fødevarer Økologiske fødevarer Egen liste med aktiviteter og ordninger Underskrift Dato Bekendtgørelsen om autorisation findes på Udfyld blanketten og evt. bilag på skærm, print, underskriv og send til den lokale fødevareregion. Denne blanket findes i en elektronisk udgave på og på La 23,0-1028

8 Bilag Økologiske fødevarer i.h.t. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer Bilag til blanket til autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse Side1af1 Virksomhedens navn Produktionsenhedens nummer Dato (som anført på blanket) Udfyld som minimum P-nummer og dato Virksomheden ønsker at påbegynde følgende aktiviteter Import af økologiske fødevarer fra tredjeland Ved importen forventes anvendt lagre på andre adresser end anført på anmeldelsesblanketten. Liste over disse vedlægges. Tilberedning af økologiske fødevarer Opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer engros Import af økologiske fødevarer Fødevarernes art Tredjelandet hvorfra fødevarerne importeres direkte Tilberedning, opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer Fødevarernes art Aktiviteter Evt. bemærkninger Bemærk: - at virksomheden vil blive kontaktet af fødevareregionen med henblik på fastsættelse af vilkårene for udførelse af de anmeldte aktiviteter. Vilkårene fastsættes i en særlig økologirapport. Aktiviteterne kan først påbegyndes efter udstedelse af økologirapporten. - at oplysningerne i dette bilag vil blive anvendt til opretholdelse af et register over danske virksomheder omfattet af økologikontrollen. Registret vil evt. blive anvendt til offentligt tilgængelige statistiske opgørelser. Desuden vil navn og adresse på virksomheder omfattet af økologikontrollen blive udleveret til interesserede. Forbeholdt fødevareregionen (som sender kopi af anmeldelsen til Kontoret for kvalitetsmærkning, økologi m.v.) Det bekræftes herved at virksomheden er omfattet af tilsynsordningen i henhold til 4-6 i bekendtgørelse nr. 761 af 14. august 2000 om økologiske fødevarer m.v. Fødevareregionens underskrift Dato La 23,0-1028c

9 Andet... andre myndigheder m.m. Udover fødevareregionen bør man være opmærksom på følgende forhold: Kommunens tekniske forvaltning Hvis man etablerer gårdbutik på sin ejendom, skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes med henblik på kommunal/amtslig godkendelse. Kommunens tekniske forvaltning er ansvarlig for den nødvendige kontakt til amtet bl.a. vedrørende vejforhold og skiltning. Det er sjældent, man får afslag. De få afslag, der gives, er ofte begrundet i hensyn til trafiksikkerheden. (årdbutikken ligger f.eks. for tæt på stærkt trafikeret amtsvej/i farligt vejkryds). Forsikringer årdbutikken er sandsynligvis ikke omfattet af gårdens almindelige landbrugsforsikring. Der skal i så fald tegnes særskilt forsikring. Told og Skat Det anbefales at orientere sig om told- og skats regler for opgørelser af direkte salg. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 9

10 Fødevareregion Herning Wedellsborgvej Herning Tlf.: Fax: Fødevareregion Fyn Lille Tornbjergs Vej 24 b 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordøstsjælland Fjeldhammervej Rødovre Tlf.: Fax: Fødevareregion Ringsted Søndervang Ringsted Tlf.: Fax: Fødevareregion Esbjerg Høgevej Esbjerg Ø Tlf.: Fax: Fødevareregion København Flæsketorvet København V Tlf.: Fax: Lokalkontor Bornholm Thorkildsvej Rønne Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Fødevareregion Sønderjylland Ole Rømersvej Haderslev Tlf.: Fax: Fødevareregion Vejle Tysklandsvej Vejle Tlf.: Fax: Fødevareregion Viborg Klostermarken Viborg Tlf.: Fax: Fødevareregion Århus Sønderskovvej Lystrup Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne)

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007

Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007 Bilag 1 Om en virksomhed skal være autoriseret

Læs mere

Engros og Detail med engros RG: RP i alt: ST EF E2F RG: RP i alt: ST EF Særlig høj (SH)

Engros og Detail med engros RG: RP i alt: ST EF E2F RG: RP i alt: ST EF Særlig høj (SH) Bilag 2 Risikovurdering for brancher, fødevareområdet - 2015 Standardfrekvenser for ordinær kontrol i brancher i branchegrupperne: Engros med og uden behandling, detail med engros og detail er fastsat

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Markedet i tal. Konsulent Lene Stolberg, Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder

Markedet i tal. Konsulent Lene Stolberg, Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder Markedet i tal Konsulent Lene Stolberg, Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder Kød lam og får Kg I alt Lam 1,9 mio. 2004 Får Stk. 84.200 8.000 52.100 7.900 0,3 mio. 2,2 mio. kg Lam 1,2 mio. 2005

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Dette bilag giver overblik over temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, i hygiejnebekendtgørelsen og i dybfrostbekendtgørelsen,

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1 Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1 (Autorisationsvejledningen) 1 Vejledning nr. 9459 af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Indledning

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011

Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011 Bilag 2 Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011 Standardfrekvenser for kontrolbesøg gennemført som ordinære kontrolbesøg i brancher af detailog engrosvirksomheder samt detail med engrosvirksomhed

Læs mere

Pavillionen, Handbjerg Marina A/S

Pavillionen, Handbjerg Marina A/S START OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Har virksomheden et CVR-nummer?: CVR-nummer: 32318983 P-nummer (udfyldes automatisk ved opslag i CVR-registeret): 1018441485 ANMELDER Jeg anmelder: Min virksomhed VÆLG

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG KHL 10. November 2016 Niels Finn Johansen og Susanne Kabell SEGES Økologi/Fjerkræ LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG Støttet af promilleafgiftsfonden KONSUMÆGSHØNSEHOLD, REGISTRERING Besætninger med flere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Oversigt over brancher på fødevareområdet

Oversigt over brancher på fødevareområdet gruppe FVST Bilag 1 Oversigt over brancher på fødevareområdet 2017 I oversigterne nedenfor er angivet brancher for fødevareområdet i alfabetisk rækkefølge med en beskrivelse af branchen. rne giver en overordnet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Team eksport Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og omsætning J.nr.: 2011-20-2310-00947/jok 23.03.2011 Deres ref. nr.: Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Eksportcertifikaterne HC01 Certifikat

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne.

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne. Fødevarestyrelsen 4. kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 9. december 2008 Høringssvar om Vejledning i regler for hygiejne i køkkener i børneinstitutioner Tak for muligheden for at afgive høringssvar udkastet

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Juli 2006 Kontor for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring (6. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte i perioden 1. september til 31.

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Dansk Insektnetværk 13. december 2017 Carl-Aage Morgen Foder- og Fødevaresikkerhed Foder- og fødevarevirksomheders ansvar (primærproducenter

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere