Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med fødevarekontrollen"

Transkript

1 Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og godkendelse af ens virksomhed er påkrævet. For god ordens skyld skal oplyses, at nedenstående oversigt er af generel karakter, og der kan være særlige forhold på den enkelte ejendom, der kræver tilpasninger/ændringer. Det anbefales, at kontakte den lokale fødevareregion, hvis du er i tvivl. Betragt fødevareregionen som din hjælp og sikkerhed, hvis uheldet er ude. Afhængig af aktiviteten på den enkelte virksomhed skelnes der lovgivningsmæssigt mellem, om man er primærproducent detailhandel UDEN forarbejdning af egne varer detailhandel MED forarbejdning af egne varer grossistvirksomhed Der stilles kun få krav til primærproducenterne, mens der eksempelvis stilles store krav til detailhandleren med forarbejdning af egne varer. De fleste, der sælger grøntsager eller kød som stalddørssalg, er enten primærproducenter eller detailhandlere UDEN forarbejdning af egne varer. De følgende sider giver forhåbentlig et overblik over, hvilke krav der stilles lovgivningsmæssigt til netop din produktion. Blanketter, foldere og bekendtgørelser kan hentes på Fødevaredirektoratets hjemmeside: Landscentret vil udarbejde forslag til egenkontrolprogrammer i løbet af foråret På side 9 er nævnt, hvilke andre myndigheder det kan være nødvendigt eller relevant at kontakte ved opstart af direkte salg. Ring eller mail gerne, såfremt du har supplerende spørgsmål. Venlig hilsen Else Christensen

2 Primærproducent Hvilke produkter sælger du? Landmænd er primærproducenter og landmandens normale aktiviteter hører under lovgivningen for primærproduktion. Det vil sige, at primærproducenter sælger uforarbejdede varer direkte til den endelige forbruger, f.eks.: uforarbejdede grøntsager, frugt, blomster m.m. fjerkræ (man må slagte og plukke, men køberen skal tage indvolde ud) levende dyr (men ikke som lønforarbejdning hos slagter med henblik på videresalg af kød) uforarbejdet korn honning ved produktion under kg Primærproducenter kan i mindre omfang supplere deres egen produktion af grøntsager med lignende varer købt hos naboen. Hvordan sælger du? Kunden henter selv produkterne på gården, eller producenten leverer de uforarbejdede grøntsager og frugt i én-gangs-emballage direkte til slutforbrugeren. Leveringen af varer er på forhånd aftalt, så slutforbrugeren er hjemme og kan modtage varen. Under transporten skal varerne opbevares forsvarligt. Det er producentens ansvar, at varerne er opbevaret forsvarligt. Hvis man udbringer kølevarer til den endelige forbruger inden for tre timer, er der ikke krav om opbevaring af varerne på køl. Det kan anbefales at bruge thermokasser. Ønsker man at etablere vareture eller benytte fragtmand til levering af varekasser på trappestenen, er der krav om opbevaring på køl. Krav, registreringer og godkendelser for primærproducenter Hvis man sælger fødevarer SKAL man registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Undtagelse: Ved salg af honning i en mængde under kg om året samt ved salg af egne grøntsager og frugt er registrering hos fødevareregionen ikke påkrævet. Hvis man er registreret eller godkendt hos fødevareregionen, skal man have et egenkontrolprogram. For primærproducenter vil egenkontrolprogrammet oftest have et beskedent omfang. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Animalske produkter (æg, mælk) må IKKE fjernes fra matriklen med henblik på direkte salg. Der er desuden krav om særlige bakteriologiske undersøgelser ved direkte salg af mælk og æg fra gården (kim, salmonella, stafylokok). Honning (ved mængder over 4000 kg er man detailhandel MED forarbejdning) Ved én-gangs-arrangementer, hvor der serveres mad, drikke, smagsprøver m.m., skal fødevareregionen kontaktes for tilladelse. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 2

3 Detailhandel uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer, men der sker ikke forarbejdning/tilvirkning af varerne på ejendommen. Varerne kan f.eks. omfatte: Slagtede dyr hele eller halve dyr, parteret og hakket kød, der er pakket/emballeret og mærket hos godkendt slagter. (Det vil sige, at slagteren er ansvarlig for pakning og mærkning). Uforarbejdede varer. Egne og indkøbte færdigforarbejdede, emballerede varer, f.eks. slik i poser. Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken/hos slagteren. Producenten kan inden for tre timer udbringe forudbestilte varer til den endelige forbruger, men forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen. Hvis der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Der gælder særlige regler for engrostransport af mælk og fisk. Hvis man sælger på torvet, skal man godkendes/registreres som detailvirksomhed, med mindre der er tale om et lejlighedsvist arrangement. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Man skal registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder et egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Der er krav til indretning af lokaler m.m., men disse skal ikke godkendes på forhånd. Der er eventuelt krav om mærkning af fødevarer. Fødevaredirektoratet har udarbejdet en skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. Den kan hentes på eller hos den lokale fødevareregion. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Håndtering af varemodtagelse og vareopbevaring (krav om ubrudt emballage, køl m.m.) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, hakkedato/-klokkeslæt m.m.). De fysiske rammer og rengøring Rumadskillelser og rengøringsprogram. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Ved salg af egne æg er der krav om ægpakkeri. Visse varer med kort holdbarhed som f.eks. mælk og fisk kræver særlige foranstaltninger. Der skal gives særskilt tilladelse til én-gangs-arrangementer med servering afhængig af hvad man tilbyder kunderne. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 3

4 Detailhandel med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer. Der sker forarbejdning/tilvirkning på ejendommen. F.eks.: Kød, der forarbejdes i større eller mindre grad på gården (parteres og pakkes) Mel, marmelade, bagværk, bolcher, honning (ved produktion over kg) Indkøbte varer, der pakkes/færdigforarbejdes på gården ården har café Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken. Producenten kan udbringe forudbestilte varer inden for tre timer til den endelige forbruger. (Forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen). Når der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter. Man skal godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Endvidere skal fødevareregionen godkende de fysiske rammer. Der er særlige krav til lokaleindretning, rumadskillelser, sanitære forhold (opvaskeforhold, håndvaske, toiletforhold), væg- og loftsbeklædning, hygiejnekurser m.m. Kravene stiger i takt med forarbejdningsgraden. Eksempelvis holdes rene varer adskilt fra jord-varer, ligesom kolde og varme varer skal holdes adskilt. Dette gælder både på lager og i butik. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Køkkenhåndtering, opvaskemaskine Håndtering af varer generelt (modtagelse, lager, affald) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, forarbejdningsdato m.m.). De fysiske rammer Rumadskillelser og arbejdsgange Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer. Der er krav om ægpakkeri ved salg af egne æg. Ved salg og levering af mælk, fisk og andre produkter med lav holdbarhed gælder særlige regler. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 4

5 rossistvirksomheder Hvordan sælger du? Engrossalg er salg af varer (egne eller indkøbte) til detailhandlen institutioner som f.eks. børnehaver, plejehjem levering via fragtmand levering via egen varetur, hvor slutforbrugeren ikke er til stede ved leveringen rossistvirksomheden producerer eller indsamler/-køber varer for andre til en anden i kæden. Krav, registreringer og godkendelser for grossistvirksomheder (engrossalg) Man skal registreres eller godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af Fødevareregionen. Egenkontrolprogrammer kan omfatte samme områder som for detailvirksomheder afhængig af grossistvirksomhedens aktiviteter. Transport Der stilles særlige krav til transportmidlets indretning, rumadskillelse, vægbeklædning, frostsikring, indfrysningskapacitet, kølefaciliteter m.m. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 5

6 1. Basisoplysninger Produktionsenhedens navn og adresse Virksomhedens CVR nummer Produktionsenhedens nummer Blanket til: - autorisation - godkendelse - registrering - anmeldelse Kontrolnummer (hvis tidligere tildelt) Side1af2 efter autorisationsbekendtgørelsen m.v. Telefon Telefax Radiokaldesignal (fartøj) Havnekendingsbogstaver (fartøj) E-post Kontaktperson 2. Årsag (sæt et eller flere X) Nyetablering Bygningmæssige ændringer Egenkontrol indførelse eller ændring Ændring af produktion eller vareudvalg Ejerskifte med fornyet godkendelse/autorisation Ændring i indretning Ejerskifte uden fornyet godkendelse/autorisation Ændring af særlige aktiviteter eller ordninger Angiv dato for iværksættelse (dd-mm-åååå): Øvrige oplysninger om virksomheden videreføres Vedlagt er (sæt X): Beskrivelse af produktion Beskrivelse af egenkontrol Plantegninger, indretningsplaner Andre bilag Oplysning om branchekode 3. Virksomhedens type (vælg her eller på næste side vedlæg evt. liste) a. Detail salg til forbrugere Anden detailhandel bortset fra butikshandel Apotek eller materialist Automat Bagerforretning/-afdeling Børneinstitution (vuggestue, børnehave, fritidshjem) Catering og diner transportable Chokolade- og konfektureforretning med tilvirkning/-afdeling Dagligvareforretning, kolonialhandel Fiske- og vildtforretning/-afdeling Frugt- og grøntforretning Hospitals- og institutionskøkken Keramiker m.v. med detailsalg Kiosk Osteforretning Restaurant, cafeteria, kantine m.m. Restaurant, cafeteria, kantine m.m. (enkel tilvirk./begr. Vareudv.) Slagtebus Slagter- og viktualieforretning/-afdeling Stade og bod Vinforretning Værtshus, bodega m.v. uden tilvirkning b. Engros uden tilvirkning Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler Engroshandel, godkendt Engroshandel, registreret Engrossupermarked, godk. engroshandel med div. Fødevarer Fisk og fiskeprodukter, engroshandel Fiskeauktion Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel Frugt og grøntsager, engroshandel Kød og kødprodukter, engroshandel Lagerhotel, oplagrings- og pakhusvirksomhed, registreret Materialer og genstande i kontakt med fødevarer, engroshandel Mejeriprodukter, æg, spiseolier, fedtstoffer, engroshandel Pakning i forbindelse med engroshandelp Samlecentral (fisk) uden handel Transport og vognmandsvirksomhed, godkendt Transport og vognmandsvirksomhed, registreret Ægpakkeri c. Primærproducent Biavler (mere end 4000 kg/år) Fartøj med tankkølesystem Mælk, primærproduktion Primærproducent med salg til forbrugere, registreret Spirevirksomhed

7 Side2af2 3. Virksomhedens type (fortsat fra side 1) d. Engros med tilvirkning Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggeri Brødfabrik Chokolade- og sukkervarefabrik Dagbåd med kogning af rejer ombord (rejekogere) Fabriksfartøj Fabriksfartøj alene med fryse- og frostlagring Fiskeproduktvirksomhed (fx hermetik-, fars- og filetfabrik) Fiskeproduktvirksomhed (fx røgning og saltning) Fjerkræslagteri (eksport) Frugt og grøntsager, forarbejdning og konservering Frysehus (med indfrysning), kød Hakket og tilberedt kødvirksomhed (eksport) Hakket og tilberedt kødvirksomhed (hjemmemarked) Honning (honningcentral) Industrigasser Kager med creme, sandwich Kager og kiks Konsumis Kreaturslagteri (eksport) Krydderimølle, fremstilling af smagspræparater m.v. Kødproduktvirksomhed Maltfabrik Margarinefabrik m.v. Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup Mejeri (konsummælk, smør, ost og mælkekonserves) Mineralsvandfabrik m.v. Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Næringsstofpræparater og kosttilskud Nødder og nøddeprodukter Olier og fedtstoffer (vegetabilske og animalske) Opskæringsvirksomhed (eksport) Opskæringsvirksomhed (hjemmemarked) Osteudskæringsvirksomhed Pastaprodukter og lignende varer Salatfabrik Slagteri (hjemmemarked alle dyrearter) Spiritus, vin, vermouth m.v. Sukkerfabrik og raffinaderi Svineslagteri (eksport) Tarmrenseri Te og kaffe Toskallede bløddyr (rensning, pakning) Vildtbehandlingsvirksomhed (eksport vildtlevende vildt) Vildtslagteri (eksport opdrættet vildt) Ægproduktvirksomhed Vedlagt er (sæt X): Liste med virksomhedstyper 4. Detailvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Normalt vareudvalg for virksomhedens type rillsortiment fremstillet ud fra halvfabrikata Pølsevognssortiment Restaurationssortiment Smørrebrød og sandwich Vedlagt er (sæt X): Liste med produktion eller vareudvalg 5. Engrosvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Bagværk, pasta, tilberedte varer af korn, mel, stivelse m.m. Drikkevarer Fedtstoffer og olier Fisk (vedlæg bilag) ravede fiskevarer Konsummælk og konsummælkprodukter Kød (vedlæg bilag) Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mælkekonserves Mølleriprodukter Ost Smør Sukker, sukkervarer, chokolade, konfektureprodukter Æg Vedlagt er (sæt X): Bilag om fisk og kød Liste med produktion eller vareudvalg 6. Virksomhedens særlige aktiviteter og ordninger (vælg her eller vedlæg liste) Behandling af udenlandsk mælk Eksport af kød til Canada Eksport af kød til Filippinerne Eksport af kød til Japan Eksport af kød til Korea Eksport af kød til Mexico Eksport af kød til Rusland Eksport af kød til Schweiz Eksport af kød til USA Engrossalg fra detailvirksomheder Frivillig mærkning af oksekød (vedlæg særligt skema) Frugt og grøntsager, stjernemærkning ved pakning Indførsel af animalske fødevarer (vedlæg særligt skema) Indførsel af ikke-animalske fødevarer Kartofler, kvalitetssortering Pakning af æg med angivelse af produktionsmetode Rituel slagtning Specificeret risikomateriale (SRM) i detailslagtere Økologiske fødevarer (vedlæg særligt skema) Vedlagt er bilag om (sæt X): Frivillig mærkning af oksekød Indførsel af animalske fødevarer Økologiske fødevarer Egen liste med aktiviteter og ordninger Underskrift Dato Bekendtgørelsen om autorisation findes på Udfyld blanketten og evt. bilag på skærm, print, underskriv og send til den lokale fødevareregion. Denne blanket findes i en elektronisk udgave på og på La 23,0-1028

8 Bilag Økologiske fødevarer i.h.t. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer Bilag til blanket til autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse Side1af1 Virksomhedens navn Produktionsenhedens nummer Dato (som anført på blanket) Udfyld som minimum P-nummer og dato Virksomheden ønsker at påbegynde følgende aktiviteter Import af økologiske fødevarer fra tredjeland Ved importen forventes anvendt lagre på andre adresser end anført på anmeldelsesblanketten. Liste over disse vedlægges. Tilberedning af økologiske fødevarer Opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer engros Import af økologiske fødevarer Fødevarernes art Tredjelandet hvorfra fødevarerne importeres direkte Tilberedning, opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer Fødevarernes art Aktiviteter Evt. bemærkninger Bemærk: - at virksomheden vil blive kontaktet af fødevareregionen med henblik på fastsættelse af vilkårene for udførelse af de anmeldte aktiviteter. Vilkårene fastsættes i en særlig økologirapport. Aktiviteterne kan først påbegyndes efter udstedelse af økologirapporten. - at oplysningerne i dette bilag vil blive anvendt til opretholdelse af et register over danske virksomheder omfattet af økologikontrollen. Registret vil evt. blive anvendt til offentligt tilgængelige statistiske opgørelser. Desuden vil navn og adresse på virksomheder omfattet af økologikontrollen blive udleveret til interesserede. Forbeholdt fødevareregionen (som sender kopi af anmeldelsen til Kontoret for kvalitetsmærkning, økologi m.v.) Det bekræftes herved at virksomheden er omfattet af tilsynsordningen i henhold til 4-6 i bekendtgørelse nr. 761 af 14. august 2000 om økologiske fødevarer m.v. Fødevareregionens underskrift Dato La 23,0-1028c

9 Andet... andre myndigheder m.m. Udover fødevareregionen bør man være opmærksom på følgende forhold: Kommunens tekniske forvaltning Hvis man etablerer gårdbutik på sin ejendom, skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes med henblik på kommunal/amtslig godkendelse. Kommunens tekniske forvaltning er ansvarlig for den nødvendige kontakt til amtet bl.a. vedrørende vejforhold og skiltning. Det er sjældent, man får afslag. De få afslag, der gives, er ofte begrundet i hensyn til trafiksikkerheden. (årdbutikken ligger f.eks. for tæt på stærkt trafikeret amtsvej/i farligt vejkryds). Forsikringer årdbutikken er sandsynligvis ikke omfattet af gårdens almindelige landbrugsforsikring. Der skal i så fald tegnes særskilt forsikring. Told og Skat Det anbefales at orientere sig om told- og skats regler for opgørelser af direkte salg. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 9

10 Fødevareregion Herning Wedellsborgvej Herning Tlf.: Fax: Fødevareregion Fyn Lille Tornbjergs Vej 24 b 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordøstsjælland Fjeldhammervej Rødovre Tlf.: Fax: Fødevareregion Ringsted Søndervang Ringsted Tlf.: Fax: Fødevareregion Esbjerg Høgevej Esbjerg Ø Tlf.: Fax: Fødevareregion København Flæsketorvet København V Tlf.: Fax: Lokalkontor Bornholm Thorkildsvej Rønne Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Fødevareregion Sønderjylland Ole Rømersvej Haderslev Tlf.: Fax: Fødevareregion Vejle Tysklandsvej Vejle Tlf.: Fax: Fødevareregion Viborg Klostermarken Viborg Tlf.: Fax: Fødevareregion Århus Sønderskovvej Lystrup Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) 18. oktober 2013 Side 1 af 107 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 7 1.1 Regler om autorisation, registrering,

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Vejledning nr. 9034 af 9. februar 2011 om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

Vejledning nr. 9034 af 9. februar 2011 om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen Vejledning nr. 9034 af 9. februar 2011 om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen Fødevarestyrelsen 09.02.2011 J.nr. 2010-20-2301-00467 1 Indledning... 3 2 Introduktion af begreberne privatsfære

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere