Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med fødevarekontrollen"

Transkript

1 Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og godkendelse af ens virksomhed er påkrævet. For god ordens skyld skal oplyses, at nedenstående oversigt er af generel karakter, og der kan være særlige forhold på den enkelte ejendom, der kræver tilpasninger/ændringer. Det anbefales, at kontakte den lokale fødevareregion, hvis du er i tvivl. Betragt fødevareregionen som din hjælp og sikkerhed, hvis uheldet er ude. Afhængig af aktiviteten på den enkelte virksomhed skelnes der lovgivningsmæssigt mellem, om man er primærproducent detailhandel UDEN forarbejdning af egne varer detailhandel MED forarbejdning af egne varer grossistvirksomhed Der stilles kun få krav til primærproducenterne, mens der eksempelvis stilles store krav til detailhandleren med forarbejdning af egne varer. De fleste, der sælger grøntsager eller kød som stalddørssalg, er enten primærproducenter eller detailhandlere UDEN forarbejdning af egne varer. De følgende sider giver forhåbentlig et overblik over, hvilke krav der stilles lovgivningsmæssigt til netop din produktion. Blanketter, foldere og bekendtgørelser kan hentes på Fødevaredirektoratets hjemmeside: Landscentret vil udarbejde forslag til egenkontrolprogrammer i løbet af foråret På side 9 er nævnt, hvilke andre myndigheder det kan være nødvendigt eller relevant at kontakte ved opstart af direkte salg. Ring eller mail gerne, såfremt du har supplerende spørgsmål. Venlig hilsen Else Christensen

2 Primærproducent Hvilke produkter sælger du? Landmænd er primærproducenter og landmandens normale aktiviteter hører under lovgivningen for primærproduktion. Det vil sige, at primærproducenter sælger uforarbejdede varer direkte til den endelige forbruger, f.eks.: uforarbejdede grøntsager, frugt, blomster m.m. fjerkræ (man må slagte og plukke, men køberen skal tage indvolde ud) levende dyr (men ikke som lønforarbejdning hos slagter med henblik på videresalg af kød) uforarbejdet korn honning ved produktion under kg Primærproducenter kan i mindre omfang supplere deres egen produktion af grøntsager med lignende varer købt hos naboen. Hvordan sælger du? Kunden henter selv produkterne på gården, eller producenten leverer de uforarbejdede grøntsager og frugt i én-gangs-emballage direkte til slutforbrugeren. Leveringen af varer er på forhånd aftalt, så slutforbrugeren er hjemme og kan modtage varen. Under transporten skal varerne opbevares forsvarligt. Det er producentens ansvar, at varerne er opbevaret forsvarligt. Hvis man udbringer kølevarer til den endelige forbruger inden for tre timer, er der ikke krav om opbevaring af varerne på køl. Det kan anbefales at bruge thermokasser. Ønsker man at etablere vareture eller benytte fragtmand til levering af varekasser på trappestenen, er der krav om opbevaring på køl. Krav, registreringer og godkendelser for primærproducenter Hvis man sælger fødevarer SKAL man registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Undtagelse: Ved salg af honning i en mængde under kg om året samt ved salg af egne grøntsager og frugt er registrering hos fødevareregionen ikke påkrævet. Hvis man er registreret eller godkendt hos fødevareregionen, skal man have et egenkontrolprogram. For primærproducenter vil egenkontrolprogrammet oftest have et beskedent omfang. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Animalske produkter (æg, mælk) må IKKE fjernes fra matriklen med henblik på direkte salg. Der er desuden krav om særlige bakteriologiske undersøgelser ved direkte salg af mælk og æg fra gården (kim, salmonella, stafylokok). Honning (ved mængder over 4000 kg er man detailhandel MED forarbejdning) Ved én-gangs-arrangementer, hvor der serveres mad, drikke, smagsprøver m.m., skal fødevareregionen kontaktes for tilladelse. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 2

3 Detailhandel uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer, men der sker ikke forarbejdning/tilvirkning af varerne på ejendommen. Varerne kan f.eks. omfatte: Slagtede dyr hele eller halve dyr, parteret og hakket kød, der er pakket/emballeret og mærket hos godkendt slagter. (Det vil sige, at slagteren er ansvarlig for pakning og mærkning). Uforarbejdede varer. Egne og indkøbte færdigforarbejdede, emballerede varer, f.eks. slik i poser. Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken/hos slagteren. Producenten kan inden for tre timer udbringe forudbestilte varer til den endelige forbruger, men forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen. Hvis der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Der gælder særlige regler for engrostransport af mælk og fisk. Hvis man sælger på torvet, skal man godkendes/registreres som detailvirksomhed, med mindre der er tale om et lejlighedsvist arrangement. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler uden forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Man skal registreres hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder et egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Der er krav til indretning af lokaler m.m., men disse skal ikke godkendes på forhånd. Der er eventuelt krav om mærkning af fødevarer. Fødevaredirektoratet har udarbejdet en skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. Den kan hentes på eller hos den lokale fødevareregion. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Håndtering af varemodtagelse og vareopbevaring (krav om ubrudt emballage, køl m.m.) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, hakkedato/-klokkeslæt m.m.). De fysiske rammer og rengøring Rumadskillelser og rengøringsprogram. Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer (jf. skema side 8). Ved salg af egne æg er der krav om ægpakkeri. Visse varer med kort holdbarhed som f.eks. mælk og fisk kræver særlige foranstaltninger. Der skal gives særskilt tilladelse til én-gangs-arrangementer med servering afhængig af hvad man tilbyder kunderne. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 3

4 Detailhandel med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter Hvilke produkter sælger du? Der må indkøbes varer. Der sker forarbejdning/tilvirkning på ejendommen. F.eks.: Kød, der forarbejdes i større eller mindre grad på gården (parteres og pakkes) Mel, marmelade, bagværk, bolcher, honning (ved produktion over kg) Indkøbte varer, der pakkes/færdigforarbejdes på gården ården har café Hvordan sælger du? Produkterne sælges til den endelige forbruger. Kunden henter varerne på gården/i gårdbutikken. Producenten kan udbringe forudbestilte varer inden for tre timer til den endelige forbruger. (Forbrugeren skal være hjemme for at modtage varen). Når der hjemtages kød fra slagteren til salg fra gården, skal kødet transporteres i godkendt kølebil. Men afhængig af forholdene KAN en fryser på en trailer godkendes ved kortere afstande. Spørg din lokale fødevareregion. Krav, registreringer og godkendelser for detailhandler med forarbejdning/tilvirkning af egne produkter. Man skal godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af fødevareregionen. Endvidere skal fødevareregionen godkende de fysiske rammer. Der er særlige krav til lokaleindretning, rumadskillelser, sanitære forhold (opvaskeforhold, håndvaske, toiletforhold), væg- og loftsbeklædning, hygiejnekurser m.m. Kravene stiger i takt med forarbejdningsgraden. Eksempelvis holdes rene varer adskilt fra jord-varer, ligesom kolde og varme varer skal holdes adskilt. Dette gælder både på lager og i butik. Egenkontrolprogram kan omfatte: Hygiejne Køkkenhåndtering, opvaskemaskine Håndtering af varer generelt (modtagelse, lager, affald) Mærkning Håndtering af mærkningsregler (herunder mærkning med firmanavn, adresse, varebetegnelse, mængde, væsentlige ingredienser, sidste holdbarhedsdato, forarbejdningsdato m.m.). De fysiske rammer Rumadskillelser og arbejdsgange Særlige bestemmelser: Der gælder særlige registreringskrav for økologiske varer. Der er krav om ægpakkeri ved salg af egne æg. Ved salg og levering af mælk, fisk og andre produkter med lav holdbarhed gælder særlige regler. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 4

5 rossistvirksomheder Hvordan sælger du? Engrossalg er salg af varer (egne eller indkøbte) til detailhandlen institutioner som f.eks. børnehaver, plejehjem levering via fragtmand levering via egen varetur, hvor slutforbrugeren ikke er til stede ved leveringen rossistvirksomheden producerer eller indsamler/-køber varer for andre til en anden i kæden. Krav, registreringer og godkendelser for grossistvirksomheder (engrossalg) Man skal registreres eller godkendes hos fødevareregionen. (Jf. ansøgningsskema side 6). Der er krav om, at virksomheden udarbejder egenkontrolprogram, som skal godkendes af Fødevareregionen. Egenkontrolprogrammer kan omfatte samme områder som for detailvirksomheder afhængig af grossistvirksomhedens aktiviteter. Transport Der stilles særlige krav til transportmidlets indretning, rumadskillelse, vægbeklædning, frostsikring, indfrysningskapacitet, kølefaciliteter m.m. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 5

6 1. Basisoplysninger Produktionsenhedens navn og adresse Virksomhedens CVR nummer Produktionsenhedens nummer Blanket til: - autorisation - godkendelse - registrering - anmeldelse Kontrolnummer (hvis tidligere tildelt) Side1af2 efter autorisationsbekendtgørelsen m.v. Telefon Telefax Radiokaldesignal (fartøj) Havnekendingsbogstaver (fartøj) E-post Kontaktperson 2. Årsag (sæt et eller flere X) Nyetablering Bygningmæssige ændringer Egenkontrol indførelse eller ændring Ændring af produktion eller vareudvalg Ejerskifte med fornyet godkendelse/autorisation Ændring i indretning Ejerskifte uden fornyet godkendelse/autorisation Ændring af særlige aktiviteter eller ordninger Angiv dato for iværksættelse (dd-mm-åååå): Øvrige oplysninger om virksomheden videreføres Vedlagt er (sæt X): Beskrivelse af produktion Beskrivelse af egenkontrol Plantegninger, indretningsplaner Andre bilag Oplysning om branchekode 3. Virksomhedens type (vælg her eller på næste side vedlæg evt. liste) a. Detail salg til forbrugere Anden detailhandel bortset fra butikshandel Apotek eller materialist Automat Bagerforretning/-afdeling Børneinstitution (vuggestue, børnehave, fritidshjem) Catering og diner transportable Chokolade- og konfektureforretning med tilvirkning/-afdeling Dagligvareforretning, kolonialhandel Fiske- og vildtforretning/-afdeling Frugt- og grøntforretning Hospitals- og institutionskøkken Keramiker m.v. med detailsalg Kiosk Osteforretning Restaurant, cafeteria, kantine m.m. Restaurant, cafeteria, kantine m.m. (enkel tilvirk./begr. Vareudv.) Slagtebus Slagter- og viktualieforretning/-afdeling Stade og bod Vinforretning Værtshus, bodega m.v. uden tilvirkning b. Engros uden tilvirkning Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler Engroshandel, godkendt Engroshandel, registreret Engrossupermarked, godk. engroshandel med div. Fødevarer Fisk og fiskeprodukter, engroshandel Fiskeauktion Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel Frugt og grøntsager, engroshandel Kød og kødprodukter, engroshandel Lagerhotel, oplagrings- og pakhusvirksomhed, registreret Materialer og genstande i kontakt med fødevarer, engroshandel Mejeriprodukter, æg, spiseolier, fedtstoffer, engroshandel Pakning i forbindelse med engroshandelp Samlecentral (fisk) uden handel Transport og vognmandsvirksomhed, godkendt Transport og vognmandsvirksomhed, registreret Ægpakkeri c. Primærproducent Biavler (mere end 4000 kg/år) Fartøj med tankkølesystem Mælk, primærproduktion Primærproducent med salg til forbrugere, registreret Spirevirksomhed

7 Side2af2 3. Virksomhedens type (fortsat fra side 1) d. Engros med tilvirkning Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggeri Brødfabrik Chokolade- og sukkervarefabrik Dagbåd med kogning af rejer ombord (rejekogere) Fabriksfartøj Fabriksfartøj alene med fryse- og frostlagring Fiskeproduktvirksomhed (fx hermetik-, fars- og filetfabrik) Fiskeproduktvirksomhed (fx røgning og saltning) Fjerkræslagteri (eksport) Frugt og grøntsager, forarbejdning og konservering Frysehus (med indfrysning), kød Hakket og tilberedt kødvirksomhed (eksport) Hakket og tilberedt kødvirksomhed (hjemmemarked) Honning (honningcentral) Industrigasser Kager med creme, sandwich Kager og kiks Konsumis Kreaturslagteri (eksport) Krydderimølle, fremstilling af smagspræparater m.v. Kødproduktvirksomhed Maltfabrik Margarinefabrik m.v. Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup Mejeri (konsummælk, smør, ost og mælkekonserves) Mineralsvandfabrik m.v. Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Næringsstofpræparater og kosttilskud Nødder og nøddeprodukter Olier og fedtstoffer (vegetabilske og animalske) Opskæringsvirksomhed (eksport) Opskæringsvirksomhed (hjemmemarked) Osteudskæringsvirksomhed Pastaprodukter og lignende varer Salatfabrik Slagteri (hjemmemarked alle dyrearter) Spiritus, vin, vermouth m.v. Sukkerfabrik og raffinaderi Svineslagteri (eksport) Tarmrenseri Te og kaffe Toskallede bløddyr (rensning, pakning) Vildtbehandlingsvirksomhed (eksport vildtlevende vildt) Vildtslagteri (eksport opdrættet vildt) Ægproduktvirksomhed Vedlagt er (sæt X): Liste med virksomhedstyper 4. Detailvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Normalt vareudvalg for virksomhedens type rillsortiment fremstillet ud fra halvfabrikata Pølsevognssortiment Restaurationssortiment Smørrebrød og sandwich Vedlagt er (sæt X): Liste med produktion eller vareudvalg 5. Engrosvirksomhedens produktion eller vareudvalg (vælg her eller vedlæg liste) Bagværk, pasta, tilberedte varer af korn, mel, stivelse m.m. Drikkevarer Fedtstoffer og olier Fisk (vedlæg bilag) ravede fiskevarer Konsummælk og konsummælkprodukter Kød (vedlæg bilag) Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Mælkekonserves Mølleriprodukter Ost Smør Sukker, sukkervarer, chokolade, konfektureprodukter Æg Vedlagt er (sæt X): Bilag om fisk og kød Liste med produktion eller vareudvalg 6. Virksomhedens særlige aktiviteter og ordninger (vælg her eller vedlæg liste) Behandling af udenlandsk mælk Eksport af kød til Canada Eksport af kød til Filippinerne Eksport af kød til Japan Eksport af kød til Korea Eksport af kød til Mexico Eksport af kød til Rusland Eksport af kød til Schweiz Eksport af kød til USA Engrossalg fra detailvirksomheder Frivillig mærkning af oksekød (vedlæg særligt skema) Frugt og grøntsager, stjernemærkning ved pakning Indførsel af animalske fødevarer (vedlæg særligt skema) Indførsel af ikke-animalske fødevarer Kartofler, kvalitetssortering Pakning af æg med angivelse af produktionsmetode Rituel slagtning Specificeret risikomateriale (SRM) i detailslagtere Økologiske fødevarer (vedlæg særligt skema) Vedlagt er bilag om (sæt X): Frivillig mærkning af oksekød Indførsel af animalske fødevarer Økologiske fødevarer Egen liste med aktiviteter og ordninger Underskrift Dato Bekendtgørelsen om autorisation findes på Udfyld blanketten og evt. bilag på skærm, print, underskriv og send til den lokale fødevareregion. Denne blanket findes i en elektronisk udgave på og på La 23,0-1028

8 Bilag Økologiske fødevarer i.h.t. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer Bilag til blanket til autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse Side1af1 Virksomhedens navn Produktionsenhedens nummer Dato (som anført på blanket) Udfyld som minimum P-nummer og dato Virksomheden ønsker at påbegynde følgende aktiviteter Import af økologiske fødevarer fra tredjeland Ved importen forventes anvendt lagre på andre adresser end anført på anmeldelsesblanketten. Liste over disse vedlægges. Tilberedning af økologiske fødevarer Opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer engros Import af økologiske fødevarer Fødevarernes art Tredjelandet hvorfra fødevarerne importeres direkte Tilberedning, opbevaring eller markedsføring af økologiske fødevarer Fødevarernes art Aktiviteter Evt. bemærkninger Bemærk: - at virksomheden vil blive kontaktet af fødevareregionen med henblik på fastsættelse af vilkårene for udførelse af de anmeldte aktiviteter. Vilkårene fastsættes i en særlig økologirapport. Aktiviteterne kan først påbegyndes efter udstedelse af økologirapporten. - at oplysningerne i dette bilag vil blive anvendt til opretholdelse af et register over danske virksomheder omfattet af økologikontrollen. Registret vil evt. blive anvendt til offentligt tilgængelige statistiske opgørelser. Desuden vil navn og adresse på virksomheder omfattet af økologikontrollen blive udleveret til interesserede. Forbeholdt fødevareregionen (som sender kopi af anmeldelsen til Kontoret for kvalitetsmærkning, økologi m.v.) Det bekræftes herved at virksomheden er omfattet af tilsynsordningen i henhold til 4-6 i bekendtgørelse nr. 761 af 14. august 2000 om økologiske fødevarer m.v. Fødevareregionens underskrift Dato La 23,0-1028c

9 Andet... andre myndigheder m.m. Udover fødevareregionen bør man være opmærksom på følgende forhold: Kommunens tekniske forvaltning Hvis man etablerer gårdbutik på sin ejendom, skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes med henblik på kommunal/amtslig godkendelse. Kommunens tekniske forvaltning er ansvarlig for den nødvendige kontakt til amtet bl.a. vedrørende vejforhold og skiltning. Det er sjældent, man får afslag. De få afslag, der gives, er ofte begrundet i hensyn til trafiksikkerheden. (årdbutikken ligger f.eks. for tæt på stærkt trafikeret amtsvej/i farligt vejkryds). Forsikringer årdbutikken er sandsynligvis ikke omfattet af gårdens almindelige landbrugsforsikring. Der skal i så fald tegnes særskilt forsikring. Told og Skat Det anbefales at orientere sig om told- og skats regler for opgørelser af direkte salg. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 9

10 Fødevareregion Herning Wedellsborgvej Herning Tlf.: Fax: Fødevareregion Fyn Lille Tornbjergs Vej 24 b 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordøstsjælland Fjeldhammervej Rødovre Tlf.: Fax: Fødevareregion Ringsted Søndervang Ringsted Tlf.: Fax: Fødevareregion Esbjerg Høgevej Esbjerg Ø Tlf.: Fax: Fødevareregion København Flæsketorvet København V Tlf.: Fax: Lokalkontor Bornholm Thorkildsvej Rønne Tlf.: Fax: Fødevareregion Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Fødevareregion Sønderjylland Ole Rømersvej Haderslev Tlf.: Fax: Fødevareregion Vejle Tysklandsvej Vejle Tlf.: Fax: Fødevareregion Viborg Klostermarken Viborg Tlf.: Fax: Fødevareregion Århus Sønderskovvej Lystrup Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) 18. oktober 2013 Side 1 af 107 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 7 1.1 Regler om autorisation, registrering,

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP NYHEDER OG TILBUD MAJ/JUNI 2014 ØKOLOGISK HAVTORN Køb 2 varianter og få 5% rabat Køb 4 varianter og få 10% rabat Nyd et glas vin lavet af havtorn og ikke andet. Havtorn vin har en frisk smag Nyd den kold,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra?

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? # 1 Nogle tilsætningsstoffer er nyttige, og andre kaldes af nogle for madsminke. Det er især farvestoffer og aromastoffer, der kommer i den

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Elke og Hermann Lorenzen

Elke og Hermann Lorenzen Naturmælk Elke og Hermann Lorenzen En gård i Lundsgaarde Om gården: 1985 startede Elke og Hermann på Lundsgaard, de overtog gården efter Hermanns far. Gården har en historie der går helt tilbage til 1400-tallet.

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere