Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne) Kapitel 1 Formål og anvendelse 1. Vejledningens formål er at sikre, at fødevareregionerne følger ensartede principper for tilsyn med fødevarevirksomheder, der er autoriseret, godkendt, registreret eller har anmeldte aktiviteter i henhold til autorisationsbekendtgørelsens 6, 10, 11, 12, 14, 20 og 21. Stk. 2. Vejledende frekvenser udgør et operationelt værktøj for fødevareregionerne til fastlæggelse af kontrolaktiviteten på den enkelte virksomhed. De fastlagte intervaller for tilsynsfrekvenser for de forskellige virksomhedstyper vil endvidere give fødevareregionerne en ramme for kontrolaktiviteterne, som medvirker til at sikre ensartet praksis på landsplan. Kapitel 2 Tilsynsfrekvenser 2. De vejledende tilsynsfrekvenser dækker tilsyn, hvor der kontrolleres regler i henhold til fødevarelovgivningen og udarbejdes en kontrolrapport. Normalt udarbejdes der ikke en kontrolrapport ved besøg, hvor der udelukkende foretages prøveudtagning, plombering af transportmateriale eller udstedes certifikater. 3. Tilsynsfrekvensen for den enkelte fødevarevirksomhed skal fastsættes en gang årligt med udgangspunkt i de vejledende frekvenser og ud fra en faglig vurdering og ressourcemæssig prioritering samt ud fra fødevareregionens konkrete vurdering i relation til hver enkelt virksomhed. Der skal ligeledes tages udgangspunkt i det faktum, at alle fødevarevirksomheder i henhold til egenkontrolbekendtgørelsen skal udføre egenkontrol. Tilsynsfrekvensen skal således fastsættes ud fra en behovsorienteret vurdering. Stk. 2. Erfaringer fra tidligere tilsyn, prøveresultater og fra vurderinger af virksomhedens egenkontrol udgør grundlaget for fødevareregionens vurdering af virksomheden. Det kan være nødvendigt at ændre tilsynsfrekvensen på en virksomhed i løbet af året, f.eks. som følge af ejerskifte eller ændringer i virksomhedens produktion. Stk. 3. Hvis en virksomhed har tilladelse til særlige aktiviteter som f.eks. markedsordninger, økologi, import, fjernelse af specificeret risikomateriale eller andet, skal der tages hensyn til det ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen. 4. Virksomheder skal som minimum have 1 tilsyn pr. år, bl.a. med henblik på at gennemgå den enkelte virksomheds egenkontrolsystem regelmæssigt. For virksomheder uden egenkontrol kan det være nødvendigt at sætte frekvensen højere. 1 af marts 2005

2 Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, og som hovedsageligt sælger direkte til den endelige forbruger (detail), og malkekvæghold (primærproduktion af mælk) skal som minimum have 1 tilsyn hvert andet år. Kapitel 3 Kategorisering af virksomheder 5. Bilagets inddeling af virksomhederne i engros med og uden tilvirkning, detail og primærproduktion følger autorisationsbekendtgørelsen. 6. I bilaget anvendes følgende definitioner: 1) Ved»daglig ved produktion «forstås, at der foretages et tilsyn pr. dag på de dage, hvor der produceres. 2) Ved»tilstede under produktionen «forstås, at tilsynspersonale er tilstede hele tiden, når der produceres. Kapitel 4 Ikrafttræden 7. Vejledningen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves vejledning om tilsynsfrekvenser af 1. januar Fødevaredirektoratet, den 6. december 2002 Lisbet Nielsen 2 af marts 2005

3 Bilag 1 Oversigt over tilsynsfrekvenser 2003 Engrosvirksomheder med tilvirkning Branchenr i ScanJour Vejl. tilsynsfrek vens Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggerier Brødfabrikker Rug- og franskbrød, boller Chokolade- og sukkervarefabrikker Bolsjer, chokolade Dagbåde med kogning af rejer ombord 0501C 1-2 (rejekogere) Fabriksfartøjer 0501A 1-2 Fabriksfartøjer alene med fryse- og frostlagring 0501B 1-2 Fiskeproduktvirksomheder (f.eks. hermetik-, farsog filetfab.) Tilvirkning af fiskeprodukter, herunder gravning, udskæring og filettering af fisk og konservering af fisk, krebs og bløddyr ved frysning, tørring, i saltlage eller på dåse. Fiskeproduktvirksomheder, røgning og saltning Fjerkræslagterier (eksport) Tilstede under produktion Frugt og grønsager, forarbejdning og konservering Kartoffelskrællerier, snitning af frugt og grønt, tilvirkning af saft, marmelade, dybfrost og konserves Frysehuse (med indfrysning), kød (erhvervsmæssig frysning) en 153A C Dagligt ved produktion Hakket- og tilberedt kødvirksomheder (eksport) 1513E Dagligt ved produktion Hakket- og tilberedt kødvirksomheder 1513F 4-6 (hjemmemarked) Honning, (Honningcentraler) C af marts 2005

4 (Biavlere er primærproducenter) Industrigasser Kager med creme, sandwich, A 4-6 (smørrebrød, sandwich, flødekager) Kager og kiks (formkager og småkager) Konsumis (også ikke mælkebaseret is) Kreaturslagterier (eksport) Tilstede under produktion en Krydderimøller, tilvirkning af smagspræparater mv. Tilvirkning, herunder blanding af krydderier, eddike, soja. (Aromastoffer placeres under Aromaer, tilsætningsstoffer) Kødproduktvirksomheder 1513B 6-8 Maltfabrikker Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer Producenter af plast, glas og keramik m.m. Margarinefabrikker mv Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup, A 4-6 Mejerier (tilvirkning af konsummælk, smør, ost og mælkekonserves) Alle former for mejerier Mineralvandsfabrikker mv Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 156A 2-4 (mel, gryn og kerner, morgenmadscerealier, kartoffelmel) Nødder og nøddeprodukter B 2-4 Næringsstofpræparater og kosttilskud Vitaminer, kosttilskud med og uden tilsatte næringsstoffer Olier og fedtstoffer (vegetabilske og animalske) 154A 2-4 Oliemøller, olieraffinering Opskæringsvirksomheder (eksport) 1513A Dagligt ved produktion 4 af marts 2005

5 Opskæringsvirksomheder (hjemmemarked) 1513D 4-6 Osteudskæringsvirksomheder A 2-4 Pastaprodukter og lignende varer Også frisk pasta Salatfabrikker D 6-8 Svineslagterier (eksport) Tilstede under produktion en Slagterier (hjemmemarked) (alle dyrearter) 151A Dagligt ved produktion Spiritus, vin, vermouth m.v. 159A 2-4 Sukkerfabrikker og -raffinaderier Tarmvirksomheder Dagligt ved produktion Te og kaffe Toskallede bløddyr (rensning, pakning) 0501D 2-4 Vildtslagterier (eksport) 151B Tilstede under (opdrættet vildt) produktion en Vildtbehandlingsvirksomheder (eksport) 151C Dagligt ved (vildtlevende vildt) produktion Ægproduktvirksomheder A af marts 2005

6 Engrosvirksomheder uden tilvirkning Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler (En agent ejer ikke varen, men formidler salg mellem producent og køber) Engroshandel, registreret (virksomheder med opbevaring, transport og salg af emballerede, ikke-letfordærvelige fødevarer (undt. frugt og grøntsager), f.eks. kontorvirksomheder og konserveslagre) Engroshandel, godkendt (uemballerede eller letfordærvelige fødevarer (undt kød, fisk og frugt og grøntsager), f.eks. lagre med korn, sukker eller mælkeprodukter) Engrossupermarkeder, godkendt engroshandel med diverse fødevarer Branchenr Vejl. tilsynsfrek i ScanJour vens B 1 513C A 1-3 Supermarkeder for dagligvareforretninger, f.eks. Metro, S-Engros. (Specialiseret engroshandel har egne brancher, jf. nedennævnte brancher) Fisk og fiskeprodukter, engroshandel (pakning, opbevaring) (undt helkonserves) Fiskeauktioner Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel A 1-3 (pakning, opbevaring) (undt helkonserves) Frugt og grønsager, engroshandel (pakning, opbevaring) (undt helkonserves) Frugtimportører Kød og kødprodukter, engroshandel (pakning, opbevaring) (undt helkonserves) Køle- og fryselagre Lagerhoteller, Køle- og fryselagre, oplagrings- og A 1-3 pakhusvirksomhed, godkendt (undt. fisk, fjerkræ og kød, der har egne brancher) Lagerhoteller, oplagrings- og pakhusvirksomhed B 1 Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, engroshandel 6 af marts 2005

7 Pakning i forbindelse med engroshandel (undt. fisk, fjerkræ, kød, æg og frugt og grøntsager, der har egne brancher) 513D 1-3 Specialiserede pakkevirksomheder, ofte med lønarbejdsaftaler Samlecentraler (fisk) uden handel A 1-3 Transportvirksomhed, godkendt A 1-3 Virksomheder med frost- eller kølevogne Transportvirksomhed, registreret B 1 Alm. vognmænd med transport af fødevarer uden kølekrav Ægpakkerier A 1-3 Detailvirksomheder Anden detailhandel bortset fra butikshandel Postordresalg, homeparties Apoteker og materialister Branchenr Vejl. tilsynsfrek i ScanJour vens A 1 Helsekostforretninger Automater 5263A 1 Bagerforretninger/ -afdelinger Konditori, incl. servering af kaffe og te Børneinstitutioner (vuggestuer, børnehaver og fritidshjem) Kun virksomheder, der er godkendt ell. registreret iht. autorisationsbekendtgørelsen Catering og diner transportable 5552B Virksomheden placeres under en restaurantbranche, slagter, bager el.lign. hvis der er kundeområde eller sædvanligt salg fra forretningen. 7 af marts 2005

8 Chokolade- og konfektureforretninger/ -afdelinger med tilvirkning (Forretninger uden tilvirkning placeres under Kiosker) Dagligvareforretninger, kolonialhandel Minimarked, tankstation og supermarked uden tilvirkning, brødudsalg, gårdbutikker Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger Også fiskebiler Frugt- og grøntforretninger Hospitals- og institutionskøkkener 5551A 2-3 Afdelings-, bofællesskabs- og anretningskøkkener placeres under en restaurantbranche Kiosker Fortrinsvis salg af drikkevarer og konfekture - ingen tilvirkning Materialer og genstande bestemt til kontakt med ,5 fødevarer, fremstilling hovedsageligt med detailsalg (Små virksomheder med salg til forbrugere) Osteforretninger Restauranter, cafeterier, kantiner m.m Restauranter, cafeterier, kantiner m.m. (begrænset vareudvalg/enkel tilvirk., f.eks. brug af halvfab.) F.eks. Grill-forretninger, pølsevogne, tankstationer m. bake-off, værtshuse med parisertoast Slagtebusser A 1 Slagter- og viktualieforretninger/ -afdelinger Smørrebrødsforretninger, røgning for private Stader og boder Supermarkeder med tilvirkning (Supermarkeder med mere end én tilvirkningsafdeling opdeles) Vinforretninger Værtshuse, bodegaer mv. uden tilvirkning (værtshuse med tilvirkning placeres under en restaurantbranche) 8 af marts 2005

9 Primærproducenter Biavlere (tilvirkning over kg. pr. år eller hvor mere end halvdelen af en produktion på under kg stammer fra andres biavl) Branchenr Vejl. tilsynsfrek i ScanJour vens Malkekvæghold, primærproduktion af mælk ,5 Primærproducent med salg til forbruger, 5263B 1 registreret Stalddørssalg af fjerkræ, kaniner, mælk, æg, jf. autorisationsbekendtgørelsen. Gårdbutikker placeres under dagligvareforretning. Spirevirksomheder 153B 4-6 Tankkølefartøjer af marts 2005

10 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2004) (til fødevareregionerne) Formål og anvendelse Vejledningens formål er at sikre, at fødevareregionerne følger ensartede principper for antallet af tilsyn i fødevarevirksomheder, der er autoriserede, godkendte, registrerede eller har anmeldte aktiviteter i henhold til Autorisationsbekendtgørelsen 1. Vejledningen omfatter udelukkende tilsynsfrekvenser i disse virksomheder. Virksomheder i Grønland er ikke omfattet af Tilsynsfrekvensvejledningen. De fastlagte, vejledende intervaller for tilsynsfrekvenser for de forskellige virksomhedstyper giver fødevareregionerne en ramme for kontrolaktiviteterne og medvirker til at sikre ensartet praksis på landsplan. Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves vejledning nr. 163 af om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. Vejledende tilsynsfrekvenser De vejledende, årlige tilsynsfrekvenser for fødevarevirksomheder fremgår af bilag 1. Bilagets inddeling af virksomhederne i engrosvirksomheder med og uden tilvirkning, detailvirksomheder og primærproducenter følger Autorisationsbekendtgørelsen. De vejledende, årlige tilsynsfrekvenser dækker tilsyn, hvor der kontrolleres regler i henhold til fødevarelovgivningen og udarbejdes en kontrolrapport. Der udarbejdes ikke en kontrolrapport ved besøg, hvor der udelukkende foretages prøveudtagning, plombering af transportmateriale, udstedelse af certifikater eller autorisation, godkendelse eller registrering af virksomheder i henhold til Autorisationsbekendtgørelsen. Der udarbejdes endvidere ikke kontrolrapport ved forgæves tilsyn dvs. planlagte tilsyn, som må opgives, fordi virksomheden er midlertidigt lukket som følge af ferie eller andet. Fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed Tilsynsfrekvensen skal fastsættes årligt af fødevareregionen med udgangspunkt i de vejledende frekvenser og ud fra en faglig vurdering, en ressourcemæssig prioritering og en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen skal der desuden tages udgangspunkt i, at alle fødevarevirksomheder i henhold til egenkontrolbekendtgørelsen skal udføre egenkontrol. Tilsynsfrekvensen skal således fastsættes ud fra en behovsorienteret vurdering. 1 Bekendtgørelse nr. 26 af om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer med senere ændringer 10 af marts 2005

11 Erfaringer fra tidligere tilsyn, prøveresultater, vurdering af virksomhedens egenkontrol samt eventuelle særlige aktiviteter som f.eks. EU-markedsordninger 2, handelsnormer, økologi, import, eksport til tredjelande, fjernelse af specificeret risikomateriale udgør grundlaget for fødevareregions vurdering af virksomheden og fastsættelse af tilsynsfrekvensen. Særlige tilsynsfrekvenser for engrosvirksomheder, der eksporterer kød og kødprodukter til USA er indarbejdet i vejledningens bilag 1. Hvis virksomheden har et særligt kontrolbehov f.eks. som følge af konstaterede overtrædelser, kan det være nødvendigt at sætte frekvensen højere. Det kan være nødvendigt at ændre tilsynsfrekvensen på en virksomhed i løbet af året, f.eks. som følge af ejerskifte eller ved ændringer i virksomhedens produktion. Virksomheder, der har en vejledende, årlig tilsynsfrekvens på 0,5, skal som minimum have 1 tilsyn hvert andet år og alle øvrige virksomheder skal som minimum have 1 tilsyn hvert år. Dette tilsyn udføres bl.a. med henblik på at gennemgå den enkelte virksomheds egenkontrolsystem regelmæssigt. I vejledningens bilag 1 er der anvendt følgende definitioner: Daglig ved produktion betyder, at der foretages mindst 1 tilsyn pr. dag på de dage, hvor der produceres. Tilstede under AM og PM kontrollen betyder, at tilsynspersonale er tilstede i hele det tidsrum, hvor dyrene undersøges før og efter slagtningen. Ugentligt betyder, at der skal foretages mindst 1 tilsyn pr. uge, når der opbevares kød og kødprodukter, som skal eksporteres til USA. På kødvirksomheder er særlige regler for kontrol: - På eksportslagterier skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges før og efter slagtning (AM og PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksportslagterier for opdrættet vildt skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges før og efter slagtning (AM og PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksport vildtbehandlingsvirksomheder, vildtlevende vildt skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges (PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. - På hjemmemarkedsslagterier skal der foretages AM og PM kontrol og føres regelmæssigt tilsyn. - På eksport opskærings-, hakket kød-, tilberedt kød- og tarmvirksomheder skal der føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksport kødproduktvirksomheder skal der føres regelmæssigt tilsyn. - På eksport frysehuse med indfrysning skal der føres dagligt tilsyn ved produktion. 2 F.eks. intervention, slagtepræmieordninger, privat oplagring af kød. 11 af marts 2005

12 - På eksport køle- og frostlagre skal der føres regelmæssigt tilsyn. Der gælder særlige regler for kontrollen af virksomheder med eksport til tredjelande. Udfor branche , Markeder og festivaler mv. er anført frekvensen efter behov. Virksomheder, der registreres i denne branche, er ikke egentlige fødevarevirksomheder. De tilsyn, der registreres på branche , Markeder og festivaler mv. er tilsyn med midlertidige eller lejlighedsvise arrangementer, der i følge Autorisationsbekendtgørelsen ikke skal godkendes eller registreres. Fødevareregionen vurderer behovet for kontrolaktiviteten på markeder og festivaler mv. Kommentarer til branchevalg og til enkelte brancher Hovedbranche bibranche Virksomhedens hovedbranche vælges ud fra den produktion, der bedst karakteriserer virksomheden. Øvrige produktioner karakteriseres med bibrancher. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvens for en virksomhed med både hoved- og bibranche skal der tages hensyn til de vejledende frekvenser for såvel hoved- som bibrancher. Hvis f.eks. en brødfabrik har en mindre produktion af pizzaer med kødfyld skal virksomheden have hovedbranchen Brødfabrikker og bibranchen Kødproduktvirksomheder. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen for virksomheden skal der tages hensyn til såvel brødproduktionen som til produktionen af pizzaer med kødfyld. Frugt- og grøntsager, engroshandel For virksomheder, der foretager kvalitetssortering, pakning og klassificering er den vejledende tilsynsfrekvens 3. Indførsel Virksomheder, der indfører fødevarer fra EU og tredjelande, placeres under de relevante brancher. Kiosker Som udgangspunkt har kiosker en årlig tilsynsfrekvens på 1. I denne vejledning er der oprettet en ny branche, A med en årlig tilsynsfrekvens på 0,5 for virksomheder med supplerende, uproblematisk salg af emballerede konfekturevarer og færdigpakket is. Kontorvirksomheder Kontorvirksomheder placeres uanset varesortiment i branche 513B, Engroshandel, registreret. Markeder og festivaler Markeder og festivaler som f.eks. Hjallerup Marked betragtes som en virksomhed med branche , Markeder og festivaler. På denne virksomhed kan regionen registrere tilsyn med midlertidige og lejlighedsvise virksomheder, som ikke er godkendt, registreret eller har anmeldte aktiviteter. Sæsonvirksomheder Sæsonvirksomheder har ikke en selvstændig branche. Disse virksomheder findes formentlig indenfor mange forskellige brancher og skal registreres med den relevante branche. 12 af marts 2005

13 Sæsonvirksomheder i branche , Restauranter, cafeterier, kantiner mv., der har åbent højst 6 måneder om året, skal som minimum have 1 tilsyn årligt. Virksomheder, der er midlertidigt lukkede med henblik på ejerskifte Lukkede virksomheder registreres som ophørte. Ved eventuel senere genåbning med ny ejer oprettes en ny virksomhed. Virksomheder under etablering Virksomheder under etablering, hvor branchen endnu ikke kan afgøres, kan registreres i branche 98A. Den endelige branche skal senest fastlægges, når virksomheden tages i brug. Fødevaredirektoratet, den 23. december 2003 Hanne Larsen 13 af marts 2005

14 Oversigt over tilsynsfrekvenser 2004 Bilag 1 Engrosvirksomheder med tilvirkning Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggerier Brødfabrikker F.eks. rug- og franskbrød, boller mv. Chokolade- og sukkervarefabrikker Dagbåde med kogning af rejer ombord (rejekogere) 0501C 1 2 Fabriksfartøjer 0501A 1 2 Fabriksfartøjer udelukkende med frysning og frostlagring 0501B 1 2 Fiskeproduktvirksomheder, hermetik, fars og filetfabrik F. eks. slagtning, gravning, udskæring og filetering af fisk samt konservering af fisk, krebs og bløddyr ved frysning, tørring, i saltlage eller på dåse Fiskeproduktvirksomheder, røgning og saltning Fjerkræslagterier, eksport Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen Frugt og grøntsager, forarbejdning og konservering 153A 2 4 F.eks. skrælning /snitning af frugt og grønt, tilvirkning af saft, marmelade, dybfrost og konserves Frysehuse med indfrysning, kød Omfatter også virksomheder med eksport til USA C Dagligt ved produktion Hakket og tilberedt kød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513E Dagligt ved produktion Hakket og tilberedt kød, hjemmemarked 1513F af marts 2005

15 Honning C 2 4 F.eks. honningcentraler (Biavlere er primærproducenter) Industrigasser Kager med fløde/creme, smørrebrød, sandwich A 4 6 Kager og kiks F.eks. formkager, småkager, wienerbrød mv. Konsumis, også ikke mælkebaseret is Kreaturslagterier, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA Krydderimøller, tilvirkning af smagspræparater mv Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen F.eks. eddike, soja, blanding af krydderier mv. (Aromastoffer placeres under , Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer) Kødproduktvirksomheder, eksport 1513B 6-8 Undtagen virksomheder med eksport til USA, som har egen branche Kødproduktvirksomheder, eksport til USA 1513K Dagligt ved produktion Kødproduktvirksomheder, hjemmemarked 1513J 6 8 Maltfabrikker Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer F.eks. produktion af plast, glas og keramik mv. Margarinefabrikker mv Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv A 4 6 Mejerier Alle former for mejerier, f.eks. konsummælk, smør, ost og mælkekonserves Mineralvandsfabrikker mv af marts 2005

16 Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 156A 2 4 F.eks. mel, gryn, kerner, morgenmadscerealier, kartoffelmel mv. Nødder og nøddeprodukter B 2 4 Næringsstofpræparater og kosttilskud F.eks. vitaminer, kosttilskud med eller uden tilsatte næringsstoffer Olier og fedtstoffer, vegetabilske og animalske 154A 2 4 F.eks. oliemøller, olieraffinering Opskæringsvirksomheder, okse og svinekød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513A Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, fjerkrækød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513H Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, opdrættet vildt, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513I Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, hjemmemarked 1513D 4 6 Osteudskæringsvirksomheder A 1 2 Pastaprodukter og lignende varer F.eks. frisk og tørret pasta Salatfabrikker D 4 6 Slagterier, hjemmemarked Slagtning af alle dyrearter 151A 4 6 og tilstede under AM- og PMkontrollen Spiritus, vin, vermouth mv. 159A 2 4 Sukkerfabrikker og -raffinaderier Svineslagterier, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA Tarmvirksomheder Omfatter også virksomheder med eksport til USA Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen Dagligt ved produktion 16 af marts 2005

17 Te og kaffe Toskallede bløddyr, mikrobiologisk rensning 0501D 2 4 Vildtslagterier, opdrættet vildt, eksport 151B Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen Vildtbehandlingsvirksomheder, vildtlevende vildt, eksport 151C Dagligt ved produktion og tilstede under PM-kontrollen Ægproduktvirksomheder A 4 6 Engrosvirksomheder uden tilvirkning Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler En agent ejer ikke varen, men formidler handel mellem sælger og køber Engroshandel, registreret 513B 1 Kontorvirksomheder med salg af alle typer fødevarer og Virksomhe der med opbevaring og salg af emballerede, ikkeletfordærvelige fødevarer (undtagen frisk frugt og grønt) f.eks. vinlagre og konserveslagre (undtagen kødkonserves til USA) Engroshandel, godkendt 513C 1-3 Uemballerede eller letfordærvelige fødevarer (undtagen kød, fisk, frugt og grønt), f.eks. lagre med korn, sukker eller mælk og mælkeprodukter Engrossupermarkeder, godkendt engroshandel med diverse fødevarer 513A 1-3 Supermarkeder for dagligvareforretninger Specialiseret engroshandel har egne brancher Fisk og fiskeprodukter, engroshandel F.eks. pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Fiskeauktioner af marts 2005

18 Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel, eksport A 1-3 F.eks. pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, engroshandel, hjemmemarked D 1-3 F.eks. pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Frugt og grøntsager, engroshandel F.eks. pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Kød og kødprodukter, engroshandel, eksport F.eks. køle- og frostlagre, pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Undtagen Kød og kødprodukter, engrosvirksomheder, eksport til USA, som har egen branche Kød og kødprodukter, engrosvirksomheder, eksport til USA F.eks. køle- og frostlagre, pakning og opbevaring - herunder opbevaring af konserves C ugentligt Kød og kødprodukter, engroshandel, hjemmemarked B 1-3 F.eks. køle- og frostlagre, pakning og opbevaring (undtagen helkonserves) Lagerhoteller, oplagrings- og pakhusvirksomhed, godkendt A 1-3 F.eks. køle- og frostlagre (undtagen fisk, fjerkræ og kød, der har egne brancher) Lagerhoteller, oplagrings- og pakhusvirksomhed, registreret B 1 Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, engroshandel Pakning i forbindelse med engroshandel D 1-3 (undtagen fisk, fjerkræ, kød, æg, frugt og grøntsager, der har egne brancher) Samlecentraler, fisk, uden handel A 1-3 Toskallede bløddyr, konditionering, pakning B af marts 2005

19 Transportvirksomhed, godkendt A 1-3 Virksomheder med transport af uemballerede eller let fordærvelige fødevarer, f.eks. frost- eller kølevogne Transportvirksomhed, registreret B 1 Virksomheder med transport af emballerede, ikke let-fordærvelige fødevarer Ægpakkerier A 1-3 Detailvirksomheder Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Anden detailhandel end butikshandel ,5 F.eks. postordresalg, homeparties, kødformidling Apoteker, materialister og helsekostforretninger 523A 1 Automater 5263A 0,5 Bagerforretninger/ -afdelinger Omfatter også konditori med servering af kaffe og te Børneinstitutioner, f.eks. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoleboder 5552B 1 Kun virksomheder, der er godkendt /registreret iht. Autorisationsbekendtgørelsen Catering og diner transportable Virksomheden placeres under en restaurantbranche, slagter, bager el. lign., hvis der er kundeområde med almindeligt salg fra forretningen Chokolade- og konfektureforretninger/ -afdelinger med tilvirkning Forretninger uden tilvirkning placeres under , Kiosker Dagligvareforretninger, kolonialhandel F.eks. minimarked, tankstation og supermarked uden tilvirkning, brødudsalg, gårdbutikker. Omfatter også virksomheder med bake-off 19 af marts 2005

20 Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger Omfatter også fiskebiler Frugt- og grøntforretninger Hospitals- og institutionskøkkener 5551A 2-3 Undtagen afdelings-, bofællesskabs- og anretterkøkkener, som placeres under en restaurantbranche Kiosker Fortrinsvis salg af drikkevarer og konfekture - ingen tilvirkning Kiosker, supplerende salg af fødevarer Udelukkende uproblematisk salg af emballerede konfekturevarer og færdigpakket is Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, fremstilling hovedsageligt med detailsalg A 0, ,5 Små virksomheder med salg til forbrugere, f.eks. keramikere med detailsalg Osteforretninger Restauranter, cafeterier, kantiner mv Restauranter, cafeterier, kantiner mv. med begrænset vareudvalg/enkel tilvirk., f.eks. brug af halvfabrikata F.eks. grill-forretninger, pølsevogne, tankstationer m. pølsevognssortiment, værtshuse med parisertoast Slagtebusser A 1 Slagter-, viktualie- og smørrebrødsforretninger/ -afdelinger Omfatter også virksomheder med røgning af kød for private Stader og boder Vinforretninger Værtshuse, bodegaer mv. uden tilvirkning ,5 (værtshuse med tilvirkning placeres under en restaurantbranche) 20 af marts 2005

21 Primærproducenter Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Biavlere Biavlere med tilvirkning af mere end kg. honning pr. år eller biavlere, hvor mere end halvdelen af en årlig produktion på under kg stammer fra andres biavl Malkekvæghold, primærproduktion af mælk ,5 Primærproducent med salg til forbruger, registreret 5263B 0,5 Stalddørssalg af fjerkræ, kaniner, mælk, æg og salg fra fiskefartøj eller akvakulturbrug jf. Autorisationsbekendtgørelsen. Gårdbutikker placeres under dagligvareforretning. Spirevirksomheder 153B 4-6 Tankkølefartøjer Øvrige Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Markeder og festivaler mv Efter behov Virksomheder under etablering 98A - 21 af marts 2005

22 Supplement til tilsynsfrekvensvejledningen for 2004 Efter tilsynsfrekvensvejledningen for 2004 er trådt i kraft, er der foretaget følgende ændringer: I gruppen af Engrosvirksomheder uden tilvirkning Branche D, Grænsekontrolsteder, fødevarer Der er oprettet en branche: D, Grænsekontrolsteder, fødevarer - til brug ved registrering af oplysninger i forbindelse med denne virksomhedstype. Branchen kan benyttes fra omkring 1/ Data vedrørende virksomheder i denne branche vil blive talt med i kvartalsstatistikken efter 3. kvartal Grænsekontrolsteder, fødevarer Branchenr D 1-3 Vejledende, årlig tilsynsfrekvens I gruppen af Detailvirksomheder Branche S, Sæsonrestauranter, -cafeterier, -kantiner m.v. I 1. kvartal 2004 er der oprettet en branche: S, sæsonrestauranter m. v. til brug ved registrering af oplysninger om virksomheder i branche , der højst har åbent 6 måneder om året, idet disse virksomheder kan de få reduceret tilsynsfrekvensen fra 2-3 til 1 tilsyn årligt. Data vedr. branche S er blevet talt med i kvartalsstatistikken i hele Sæsonrestauranter, -cafeterier, -kantiner m.v. Virksomheder, der har været registreret med branche , men højst har åbent 6 måneder om året Branchenr S 1 Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Branche A, Kiosker, supplerende salg af fødevarer I Tilsynsfrekvensvejledningen for 2004 blev der oprettet en særlig branche, A, kiosker, supplerende salg af fødevarer. Virksomhedsbeskrivelsen vedr. hvilke virksomheder, der kan registreres med denne branche, er blevet uddybet. Kiosker, supplerende salg af fødevarer Branchenr. Vejledende, årlig tilsynsfrekvens A 0,5 Uproblematisk, supplerende salg af færdigpakkede, letfordærvelige fødevarer - jf. Autorisationsbekendtgørelsens 14 nr. 3. Branchen omfatter virksomheder, der ikke hører under Autorisationsbekendtgørelsens 15 nr. 5 som følge af salg af f.eks. færdigpakket is. 22 af marts 2005

23 I gruppen af Primærproducenter Branche , Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand. I løbet af 2. kvartal 2004 er der oprettet en branche: , Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand til brug ved registrering af oplysninger i forbindelse med denne virksomhedstype. Data vedrørende virksomheder i denne branche vil blive talt med i kvartalsstatistikken efter 3. kvartal Branchenr. Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand ,5 Branche , malkekvæghold, primærproduktion af mælk. I løbet af 2. kvartal 2004 er branche , malkekvæghold, primærproduktion af mælk blevet opdelt i branche , Mælkeproducenter med branchekode og kvalitetsrådgivning og branche A, Mælkeproducenter uden branchekode og kvalitetsrådgivning. Opdelingen er en følge af omlægningen af mælkekontrollen - jf. mail til regionerne af 24/ om Mælkekontrol og tilsynsfrekvenser. Denne opdeling vil fremgå af kvartalsstatistikken efter 3. kvartal Branchen deles i: , for mælkeproducenter med branchekode og kvalitetsrådgivning. Tilsynsfrekvensen for disse mælkeproducenter omlægges i en overgangsperiode. Indtil 1. april 2004 var den vejledende, årlige tilsynsfrekvens 0,5. Fra 1. april er den vejledende, årlige tilsynsfrekvens 0,1 for mælkeproducenter med branchekode og kvalitetsrådgivning A, for mælkeproducenter uden branchekode og kvalitetsrådgivning. Indtil 1. april 2004 var den vejledende, årlige tilsynsfrekvens 0,5. Fra 1. april er den vejledende tilsynsfrekvens for mælkeproducenter uden branchekode og kvalitetsrådgivning fastsat til hvert 3. år. Branchenr. Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Mælkeproducenter med branchekode og kvalitetsrådgivning ,1 Mælkeproducenter uden branchekode og kvalitetsrådgivning A 0, B, Primærproducent med salg til forbruger, registreret Virksomhedsbeskrivelsen i denne branche er præciseret, idet der er tilføjet fisk mv. : Primærproducent med salg til forbruger, registreret Branchenr. Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Stalddørssalg af fjerkræ, kaniner, mælk, æg, samt salg af fisk mv. fra fiskefartøj eller akvakulturbrug jf. Autorisationsbekendtgørelsen. 5263B 0,5 Gårdbutikker placeres under dagligvareforretning. 23 af marts 2005

24 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. og om kontrolaktivitetsplaner og tilsynsplaner for kødvirksomheder (2005) Formål og anvendelse Vejledningens formål er at sikre, at fødevareregionerne følger ensartede principper for fastsættelsen af det årlige antal tilsyn i fødevarevirksomheder, der er autoriserede, godkendte, registrerede eller har anmeldte aktiviteter i henhold til Autorisationsbekendtgørelsen 3. Vejledningen omfatter vejledende tilsynsfrekvenser for fødevarevirksomheder (bilag 1), vurdering af særlig vejledning i differentieret, behovsorienteret fødevarekontrol i engrosvirksomheder med tilvirkning (bilag 2) samtog vejledning om kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder (bilag 3). Virksomheder i Grønland er ikke omfattet af Tilsynsfrekvensvejledningen. De fastlagte, vejledende intervaller for tilsynsfrekvenser for de forskellige virksomhedstyper giver fødevareregionerne en ramme for kontrolaktiviteterne og medvirker til at sikre ensartet praksis på landsplan. Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves vejledning nr af 23. december 2003 om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. Vejledende tilsynsfrekvenser De vejledende, årlige tilsynsfrekvenser for fødevarevirksomheder fremgår af bilag 1. Bilagets inddeling af virksomhederne i engrosvirksomheder med og uden tilvirkning, detailvirksomheder og primærproducenter følger Autorisationsbekendtgørelsen. De vejledende, årlige tilsynsfrekvenser dækker tilsyn, hvor der kontrolleres regler i henhold til fødevarelovgivningen og udarbejdes en kontrolrapport. Der udarbejdes ikke en kontrolrapport ved besøg, hvor der udelukkende foretages prøveudtagning, plombering af transportmateriale eller autorisation, godkendelse eller registrering af virksomheder i henhold til Autorisationsbekendtgørelsen. Der udarbejdes endvidere ikke kontrolrapport ved forgæves tilsyn dvs. planlagte tilsyn, som må opgives, fordi virksomheden er midlertidigt lukket som følge af ferie eller andet. Normalt udarbejdes der heller ikke kontrolrapport ved udstedelse af certifikater, med mindre der foretages en kontrol, der skal dokumenteres. 3 Bekendtgørelse nr. 199 af om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning og betingelser i forbindelse hermed ved behandling og salg af animalske fødevarer (autorisationsbekendtgørelsen) med senere ændringer 24 af marts 2005

25 Fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed Fødevareregionen skal årligt fastsætte en tilsynsfrekvens for hver enkelt fødevarevirksomhed i regionens tilsynsområde. Den konkrete frekvens fastsættes med udgangspunkt i de vejledende frekvenser og ud fra en faglig vurdering, en ressourcemæssig prioritering og en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen skal der desuden tages udgangspunkt i, at alle fødevarevirksomheder i henhold til egenkontrolbekendtgørelsen skal udføre egenkontrol. Tilsynsfrekvensen skal således fastsættes ud fra en behovsorienteret vurdering. Erfaringer fra tidligere tilsyn, prøveresultater, vurdering af virksomhedens egenkontrol samt eventuelle særlige aktiviteter som f.eks. EU-markedsordninger 4, handelsnormer, økologi, import, eksport til tredjelande, fjernelse af specificeret risikomateriale (SRM) udgør grundlaget for fødevareregions vurdering af virksomheden og fastsættelse af tilsynsfrekvensen. Særlige tilsynsfrekvenser for engrosvirksomheder, der eksporterer kød og kødprodukter til USA er indarbejdet i vejledningens bilag 1. Hvis virksomheden har et særligt kontrolbehov f.eks. som følge af konstaterede overtrædelser, kan det være nødvendigt at sætte frekvensen højere. Det kan endvidere være nødvendigt at ændre tilsynsfrekvensen på en virksomhed i løbet af året, f.eks. som følge af ejerskifte eller ved ændringer i virksomhedens produktion. Virksomheder, der har en vejledende, årlig tilsynsfrekvens på 0,5, skal som minimum have 1 tilsyn hvert andet år og alle øvrige virksomheder skal som minimum have 1 tilsyn hvert år. Dette tilsyn udføres bl.a. med henblik på at gennemgå den enkelte virksomheds egenkontrolsystem regelmæssigt. Vurdering af særlig Differentieret, behovsorienteret kontrol tilsyn i engrosvirksomheder med tilvirkning Tilsynsfrekvensen for engrosvirksomheder med tilvirkning skal fra 2005 fastsættes udfra en særligdifferentieret, behovsorienteret vurdering, som er beskrevet nærmere i vejledningens bilag 2. I vejledningens bilag 2 I bilaget er indsat en række elementer, som skal indgå ved regionernes vurdering af kontrolbehovet for den enkelte virksomhed. Den differentierede bbehovsvurderingen i bilag 2 bygger på de samme principper, som gælder for behovsvurdering af kontrol i andre fødevarevirksomheder. Den differentierede behovsvurdering er imidlertid mere nuanceret og systematisk og kan derfor i højere grad end de generelle elementer tage hensyn til de særlige karakteristika, der gælder for flere engrosvirksomheder med tilvirkning. Her tænkes især på veludbyggede egenkontrolsystemer og 3. parts certificering på fødevareområdet. Regionen skal for hver enkelt engrosvirksomhed med tilvirkning løbende foretage en differentieret, behovsorienteret vurdering af kontrolbehovet på baggrund af de i bilag 2 oplistede elementer. Det 4 F.eks. intervention, slagtepræmieordninger, privat oplagring af kød. 25 af marts 2005

26 skal herved vurderes, hvorvidt virksomheden sammenfattende betragtes som over middel, middel eller basal. Samtidig skal det der ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen tages hensyn til, om virksomheden foretager særligt kontrolkrævende aktiviteter. Vurderingen af hvilke områder der skal kontrolleres, den sammenfattende vurdering og fastsættelse af kontrolbehov sker som hidtil internt i regionen. Vurderingen skal indgå i koordineres med udarbejdelse af kontrolaktivitetsplanen for virksomheden i henhold til aafgiftsbekendtgørelsen. Virksomhederne skal som hidtil have tilsendt en kontrolaktivitetsplan, jf. Afgiftsbekendtgørelsen. Tilsynsfrekvensen for engrosvirksomheder med tilvirkning kan herved blive mindre eller større end angivet i bilag 1. Der skal dog foretages mindst 1 tilsyn årligt i hver virksomhed. For virksomheder med dagligt tilsyn kan der være tale om at reducere eller forøge den tid, der er fastsat til kontrol af virksomheden. Ved kontrollen bør det sikres, at de godkendte egenkontrolprogrammer er tilstede og fungerer som helhed. Desuden bør der stikprøvevis (f.eks. tematisk) gås i dybden med, hvordan systemet fungerer i praksis på udvalgte områder. Kontrolindsatsen bør vurderes og tilpasses ud fra virksomhedens egenindsats (design/omfang af egenkontrolprogram) og efterlevelse af egenindsatsen (drift). Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder I vejledningens bilag 3 er der retningslinier for, hvordan regionen fra og med 2005 skal udarbejde kontrolaktivitetsplan og tilsynsplaner for slagterier og kødvirksomheder, der har brancher nævnt i bilag 3. Formålet med at udarbejde tilsynsplaner og kontrolaktivitetsplaner for kontrollen på den enkelte kødvirksomhed er at sikre, at kontrollen planlægges på et ensartet grundlag og på en behovsorienteret måde. Endvidere er det formålet at sikre, at alle regler kontrolleres på slagterier og kødvirksomheder i løbet af et år. I vejledningens bilag 1 er der anvendt følgende definitioner: Daglig ved produktion betyder, at der foretages mindst 1 tilsyn pr. dag på de dage, hvor der produceres. Tilstede under AM og PM kontrollen betyder, at tilsynspersonale er tilstede i hele det tidsrum, hvor dyrene undersøges før og efter slagtningen. Ugentligt betyder, at der skal foretages mindst 1 tilsyn pr. uge. På kødvirksomheder gælder særlige regler for kontrol: - På eksportslagterier skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges før og efter slagtning (AM og PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. 26 af marts 2005

27 - På eksportslagterier for opdrættet vildt skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges før og efter slagtning (AM og PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksport vildtbehandlingsvirksomheder, vildtlevende vildt skal kontrollen være tilstede i hele den periode, hvor dyrene undersøges (PM kontrol), og der skal føres dagligt tilsyn ved produktion. - På hjemmemarkedsslagterier skal der foretages AM og PM kontrol og føres regelmæssigt tilsyn. - På eksport opskærings-, hakket kød-, tilberedt kød- og tarmvirksomheder skal der føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksport kødproduktvirksomheder skal der føres regelmæssigt tilsyn. - På eksport frysehuse med indfrysning skal der føres dagligt tilsyn ved produktion. - På eksport køle- og frostlagre skal der føres regelmæssigt tilsyn. Der gælder særlige regler for kontrollen af virksomheder med eksport til tredjelande. Udfor branche , Markeder og festivaler mv. er anført frekvensen efter behov. Virksomheder, der registreres i denne branche, er ikke egentlige fødevarevirksomheder. De tilsyn, der registreres på branche , Markeder og festivaler mv. er tilsyn med midlertidige eller lejlighedsvise arrangementer, der i følge Autorisationsbekendtgørelsen ikke skal godkendes eller registreres. Fødevareregionen vurderer behovet for kontrolaktiviteten på markeder og festivaler mv. Kommentarer til branchevalg og til enkelte brancher i bilag 1 Hovedbranche bibranche Virksomhedens hovedbranche vælges ud fra den produktion, der bedst karakteriserer virksomheden. Øvrige produktioner karakteriseres med bibrancher. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvens for en virksomhed med både hoved- og bibranche skal der tages hensyn til de vejledende tilsynsfrekvenser for såvel hoved- som bibrancher. Hvis f.eks. en brødfabrik har en mindre produktion af pizzaer med kødfyld skal virksomheden have hovedbranchen Brødfabrikker og bibranchen Kødproduktvirksomheder. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvensen for virksomheden skal der tages hensyn til såvel brødproduktionen som til produktionen af pizzaer med kødfyld. Hvis en engrosvirksomhed har afdelinger med og uden tilvirkning bør hovedbranchen vælges som engros med tilvirkningsbranchen. De øvrige afdelinger kan om nødvendigt karakteriseres med bibrancher. Ved fastsættelse af tilsynsfrekvens for en virksomhed med både hoved- og bibranche skal der tages hensyn til de vejledende tilsynsfrekvenser for såvel hoved- som bibrancher. Frugt- og grøntsager, engroshandel For virksomheder, der foretager kvalitetssortering, pakning og klassificering er den vejledende tilsynsfrekvens af marts 2005

28 Indførsel Virksomheder, der indfører fødevarer fra EU og tredjelande, placeres under de relevante brancher. Kontorvirksomheder Kontorvirksomheder placeres uanset varesortiment i branche 513B, Engroshandel, registreret. Markeder og festivaler Markeder og festivaler som f.eks. Hjallerup Marked betragtes som en virksomhed med branche , Markeder og festivaler. På denne virksomhed kan regionen registrere tilsyn med midlertidige og lejlighedsvise virksomheder, som ikke er godkendt, registreret eller har anmeldte aktiviteter. Specificeret risikomateriale (SRM) Virksomheders håndtering af SRM skal kontrolleres med den frekvens, der er angivet i Cirkulære om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale 5. Sæsonvirksomheder Sæsonvirksomheder har ikke en selvstændig branche. De skal placeres i den relevante branche. Restauranter, cafeterier, kantiner mv. i branche , der har åbent højst 6 måneder om året, skal dog registreres med branche S. Virksomheder, der er midlertidigt lukkede med henblik på ejerskifte Lukkede virksomheder registreres som ophørte. Ved eventuel senere genåbning med ny ejer oprettes en ny virksomhed. Virksomheder under etablering Virksomheder under etablering, hvor branchen endnu ikke kan afgøres, kan placeres i branche 98A. Den endelige branche skal senest fastlægges, når virksomheden tages i brug. Fødevarestyrelsen, den 14. december 2004 Hanne Larsen 5 Cirkulære nr af 2003 om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale 28 af marts 2005

29 Bilag 1 Oversigt over vejledende tilsynsfrekvenser 2005 Engrosvirksomheder med tilvirkning Branchenr. i ScanJour Vejledende, årlig tilsynsfrekvens Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer Bryggerier Brødfabrikker F.eks. rug- og franskbrød, boller mv. Chokolade- og sukkervarefabrikker Dagbåde med kogning af rejer ombord (rejekogere) 0501C 1 2 Fabriksfartøjer 0501A 1 2 Fabriksfartøjer udelukkende med frysning og frostlagring 0501B 1 2 Fiskeproduktvirksomheder, hermetik, fars og filetfabrik F. eks. slagtning, gravning, udskæring og filetering af fisk samt konservering af fisk, krebs og bløddyr ved frysning, tørring, i saltlage eller på dåse Fiskeproduktvirksomheder, røgning og saltning Omfatter fiskeproduktvirksomheder med enkel tilvirkning som f.eks. røgning af sild og saltning. Egentlige fiskeproduktvirksomheder hører under Fjerkræslagterier, eksport Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen Frugt og grøntsager, forarbejdning og konservering 153A 2 4 F.eks. skrælning /snitning af frugt og grønt, tilvirkning af saft, marmelade, dybfrost og konserves Frysehuse med indfrysning, kød, eksport til 3-lande C Dagligt ved produktion Frysehuse med indfrysning, kød, EU og hjemmemarked E 6-8 Hakket og tilberedt kød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513E Dagligt ved produktion 29 af marts 2005

30 Hakket og tilberedt kød, hjemmemarked 1513F 4 6 Honning C 2 4 F.eks. honningcentraler (Biavlere er primærproducenter) Industrigasser Kager med fløde/creme, smørrebrød, sandwich A 4 6 Kager og kiks F.eks. formkager, småkager, wienerbrød mv. Konsumis, også ikke mælkebaseret is Kreaturslagterier, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA Krydderimøller, tilvirkning af smagspræparater mv Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen F.eks. eddike, soja, blanding af krydderier mv. (Aromastoffer placeres under , Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer) Kødproduktvirksomheder, eksport 1513B 6-8 Undtagen virksomheder med eksport til USA, som har egen branche Kødproduktvirksomheder, eksport til USA 1513K Dagligt ved produktion Kødproduktvirksomheder, hjemmemarked 1513J 6 8 Maltfabrikker Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer F.eks. produktion af plast, glas og keramik mv. Margarinefabrikker mv Mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv A 4 6 Mejerier Alle former for mejerier, f.eks. konsummælk, smør, ost og mælkekonserves Mineralvandsfabrikker mv af marts 2005

31 Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 156A 2 4 F.eks. mel, gryn, kerner, morgenmadscerealier, kartoffelmel mv. Nødder og nøddeprodukter B 2 4 Næringsstofpræparater og kosttilskud F.eks. vitaminer, kosttilskud med eller uden tilsatte næringsstoffer Olier og fedtstoffer, vegetabilske og animalske 154A 2 4 F.eks. oliemøller, olieraffinering Opskæringsvirksomheder, okse og svinekød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513A Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, fjerkrækød, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513H Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, opdrættet vildt, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA 1513I Dagligt ved produktion Opskæringsvirksomheder, hjemmemarked 1513D 4 6 Osteudskæringsvirksomheder A 1 2 Pastaprodukter og lignende varer F.eks. frisk og tørret pasta Salatfabrikker D 4 6 Slagterier, hjemmemarked Slagtning af alle dyrearter 151A 4 6 og tilstede under AM- og PMkontrollen Spiritus, vin, vermouth mv. 159A 2 4 Sukkerfabrikker og -raffinaderier Svineslagterier, eksport Omfatter også virksomheder med eksport til USA Dagligt ved produktion og tilstede under AM- og PMkontrollen 31 af marts 2005

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007

Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Vejledende frekvenser for audit i brancher af fødevarevirksomheder 2007 Bilag 1 Om en virksomhed skal være autoriseret

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Kom godt i gang med fødevarekontrollen Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Engros og Detail med engros RG: RP i alt: ST EF E2F RG: RP i alt: ST EF Særlig høj (SH)

Engros og Detail med engros RG: RP i alt: ST EF E2F RG: RP i alt: ST EF Særlig høj (SH) Bilag 2 Risikovurdering for brancher, fødevareområdet - 2015 Standardfrekvenser for ordinær kontrol i brancher i branchegrupperne: Engros med og uden behandling, detail med engros og detail er fastsat

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinære kontrolbesøg i brancher af fødevarevirksomheder 2008

Standard- og elitefrekvenser for ordinære kontrolbesøg i brancher af fødevarevirksomheder 2008 Bilag 1 Standard og elitefrekvenser for ordinære kontrolbesøg i brancher af fødevarevirksomheder 2008 I skemaerne er angivet standardfrekvens for ordinære kontrolbesøg i brancher af fødevarevirksomheder.

Læs mere

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Dette bilag giver overblik over temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, i hygiejnebekendtgørelsen og i dybfrostbekendtgørelsen,

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne J. nr.: 24-25-6-8 [-2-26 ] Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne INDLEDNING Vildledning Forbrugeren skal kunne regne med de kvalitetsanprisninger, der findes på en vare eller i forbindelse

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen December 2006 RB A402/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 14 A. Baggrund... 14 B. Undersøgelsens

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011

Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011 Bilag 2 Risikovurdering for brancher af fødevarevirksomheder 2011 Standardfrekvenser for kontrolbesøg gennemført som ordinære kontrolbesøg i brancher af detailog engrosvirksomheder samt detail med engrosvirksomhed

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Kalium Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium i blodet, og derfor bør være ekstra opmærksom på, hvad du spiser

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Oversigt over brancher på fødevareområdet

Oversigt over brancher på fødevareområdet gruppe FVST Bilag 1 Oversigt over brancher på fødevareområdet 2017 I oversigterne nedenfor er angivet brancher for fødevareområdet i alfabetisk rækkefølge med en beskrivelse af branchen. rne giver en overordnet

Læs mere

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Kalium og fosfat Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium og fosfat i blodet, og derfor bør være

Læs mere

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Formål med kontrolplanlægning 1 Bilag 3 For autoriserede kødvirksomheder

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23.

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. oktober 2007 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato).

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato). Senest opdateret: 18. maj 2011 Side 1 af 8 Bilag 3 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde Nedenstående oversigter viser først fødevarereglerne fordelt på lovgivningsområder til kontrolrapporten,

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne Patientvejledning Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki Hos voksne Glutenintolerance er en kronisk sygdom, hvor slim hinden i tyndtarmen beskadiges af proteinet gluten. Gluten er et protein, der findes

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Overordnede rammer - visioner og mål for politikken Formålet med at have en mad- og måltidspolitik i Kræmmerhuset er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad,

Læs mere

Eksempler på uensartede kontroller.

Eksempler på uensartede kontroller. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 427 Offentligt Til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). Kvisselholt, d. 14. september 2008. Vedr. fødevareregionernes

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol i brancher af fødevarevirksomheder 2012

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol i brancher af fødevarevirksomheder 2012 Bilag 1 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol i brancher af fødevarevirksomheder 2012 I skemaerne er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol i brancher af fødevarevirksomheder.

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 312 Offentligt Den 30.august 2005 Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Indledning

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

SLAGTEHUSNYT marts 2012

SLAGTEHUSNYT marts 2012 BSE refusion Som tidligere orienteret vedrørende udbetaling af tilskud for BSE-overvågning 2011 var problemet, at den danske stat kun kunne hjemtage EU's tilskud på ca. 8 euro, hvis staten samtidig forhøjer

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Dette

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) BEK nr 913 af 04/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-27-2301-01287 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Dagpleje har valgt at udarbejde en kostpolitik, hvor vi arbejder for en sund dansk kost. Vi tilstræber, at alle produkter er

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

Vandressource-effektivitet

Vandressource-effektivitet København, den 14. april 2015 Sagsnr.: 2015-28-29-00912 Vandressource-effektivitet i danske fødevarevirksomheder nu og i fremtiden En kortlægning af udvalgte branchers nuværende genbrug af vand, fremtidige

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Indhold: Lovgrundlag Ydelsens art Ydelsens formål Ydelsens indhold Uddybning: 83 i Lov om Social Service.

Læs mere

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8.

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. februar 2013 1 Mejeriingeniør Per R. Hansen pha@fvst.dk Fødevarestyrelsen DANMARK KONTROLSTYRING 2 Risikoværktøjet

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker)

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 25. maj 2012 TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent

Læs mere

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Dagplejen NORD Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri er der udarbejdet en fælles

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale J. nr. 82.16.05P27 1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt 20. december 2010 Caféen er beliggende i forbindelse med Gladsaxe

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj. tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen

IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj. tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen 1 Meget kort historie 80 erne og 90 erne HACCP De første

Læs mere

Kød i voksnes måltider

Kød i voksnes måltider Kød i voksnes måltider Hvordan passer kød ind i en sund kost Nytårskur 2007 Danish Meat Association Anja Biltoft-Jensen Afdeling for Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Formål Perspektivere

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Nøgletal Hektar jord øko hektar i alt hektar Sjællands ha (inkl Bornholm) 605.000 25.000 Lejre ha 15.160 1.796 Bornholms ha 33.000 1.392 Samlet Lejre og

Læs mere