Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015"

Transkript

1 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på fødevareområdet. Brancherne er opdelt i grupperne: Engros med behandling, Engros uden behandling, Detail med engros, Detail, Primærproducenter, Øvrige, Fødevarekontaktmaterialer (FKM) og Bibrancher, der benyttes til registrering af særlige aktiviteter. Ud for hver detail- og engrosbranche samt brancher i gruppen detail med engros vises oplysning om risikogruppevurderingen i bilag 2. For engros og detail med engros er risikogrupperne: SH (særlig høj), H (høj), MI (middel), L (lav) og UL (ultralav). For detail er risikogrupperne: H (høj), MI (middel), L (lav) og UL (ultralav). Brancher i de øvrige branchegrupper er så vidt muligt placeret i risikogrupper. For hver branche er desuden anført om kontrolobjekter i branchen skal autoriseres (A) eller registreres (R) i henhold til autorisationsbekendtgørelsen. Enkelte brancher omfatter kontrolobjekter, som skal autoriseres eller registreres afhængig af aktivitet. I disse tilfælde er indsat * og en bemærkning. Sidst i bilaget findes et skema med brancher for udenlandske kontrolobjekter uden kontrolfrekvens. Engros med behandling Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer A H R Bryggerier H R Brødfabrikker Fx rug- og franskbrød, boller mv A H R Chokolade- og sukkervarefabrikker H R Drikkevarer, ikke-alkoholiske Fx sodavand, herunder naturligt mineralvand og kildevand, samt andre ikke-alkoholiske drikkevarer. Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand placeres i branche A. Produktion af juice placeres i branche A, Frugt og grøntsager, behandling. Produktion af mejeriprodukter placeres i relevant branche for mejeriprodukter. Produktion af naturligt mineralvand kræver en særlig godkendelse, jf. Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand H R Fartøjer: Dagbåde med kogning af rejer, muslinger m.m. om A H A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 1 af 29

2 2 Engros med behandling bord Fartøjer: Fabriksfartøjer D H A Fartøjer: Frysefartøj med frysning af fiskevarer og eventuel indpakning, emballering og frostlagring Fisk: Ferske fiskevarer, fars og filetfabrik Fx slagtning, udskæring og filetering af fisk Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves Forarbejdning af fisk og fiskevarer fx konservering af fisk, krebs- og bløddyr ved varmebehandling, frysning, tørring, i saltlage eller på dåse Fisk: Fiskevarevirksomheder, kun røgning, gravning og saltning Frugt og grøntsager, behandling Fx skrælning /snitning af frugt og grønt, produktion af saft, juice, marmelade, pommes frites, snacks, chips mv. Fx køl, frost og konserves E H A A SH A B SH A C SH A A H R Branchen omfatter også produktion af fødevarer af tang. Frysehuse med indfrysning af andre fødevarer end kød, fjerkræ og fisk B MI 1 0,5 - R* *Autoriseres, hvis der indfryses eller opbevares mejeriprodukter, der skal opbevares på køl. Frysehuse med indfrysning, fisk og fiskevarer D SH A Frysehuse med indfrysning, kød og fjerkrækød E SH A Honning Fx honningcentraler A H R Biavlere er primærproducenter Indsamlingscentral, behandling, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum Fx hudecentraler og garverier, som foretager behandling af huderne, så råvaren skilles fra resten af huden H H A Industrigasser H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 2 af 29

3 2 Engros med behandling Isværker A L 0,5 0,5 - R Kager med fløde/creme B SH R Kontrolobjekter med produktion af smørrebrød og sandwich placeres i branche: A, Sammensatte produkter. Kager og kiks Fx formkager, småkager, wienerbrød mv H R Konsumis, ikke mælkebaseret is C H R Konsumis, mindre virksomheder, mælkebaseret is Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af under 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år B SH R* * Autoriseres, hvis der produceres konsumis baseret på rå mælk eller rå colostrum. Konsumis, større virksomheder, mælkebaseret is Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år eller mere A SH R* * Autoriseres, hvis der produceres konsumis baseret på rå mælk eller rå colostrum. Kosttilskud og særlig ernæring Fx kosttilskud med eller uden tilsatte næringsstoffer Krydderier, smagspræparater mv. Fx eddike, soja, blanding af krydderier mv A H R A H R Aromastoffer placeres i branche A, Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer. Kød: Gelatinevirksomheder A H A Kød: Hakket kød A SH A Hvis der produceres hakket kød, som mærkes med rundt identifikationsmærke, tilknyttes branche E, Kød: Hakket kød, hjemmemarked, som bibranche. (Branche E - findes i branchegruppen med bibrancher, der benyttes til registrering af særlige aktiviteter). Kød: Kollagenvirksomheder B H A Kød: Kødproduktvirksomheder A SH A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 3 af 29

4 2 Engros med behandling Omfatter også produktion af kødekstrakt (pasta, granulat mv.) og bouillon, som er fremstillet ud fra uforarbejdede animalske råvarer. Kød: Kødvirksomheder, mindre I -* A Branchen anvendes til kød engros kontrolobjekter med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over kontrolobjektets regnskabsår. Ved produktion forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra kontrolobjektet. Branchen kan ikke anvendes som bibranche. Kontrolobjekter i branchen skal altid tilknyttes bibrancher, som angiver kontrolobjektets specifikke aktiviteter: Ved bibrancher som opskæring eller fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter fastsættes frekvensen ud fra kontrolobjektets hovedbranche. Ved bibrancher som følge af oplagring af egne varer (af egen produktion eller indkøbt til videresalg i uændret form) på køl eller frost, inkl. indfrysning, fastsættes frekvensen ud fra kontrolobjektets hovedbranche. Der kan oplagres mere end 5 tons, men der må højst markedsføres 5 tons pr. uge i gennemsnit. Ved bibrancher som følge af fx slagtning, slagtemæssig behandling af nedlagt vildt, eller oplagring af varer for andre på køl eller frost, inkl. indfrysning, fastsættes frekvensen ud fra den branche, der har den højeste frekvens, dvs. at disse aktiviteter skal kontrolleres med den kontrolfrekvens, som gælder for de pågældende aktiviteter. Kontrolobjekter i branchen kan markedsføre sine produkter til detailkontrolobjekter, inkl. egen detailforretning / detailafdeling, eller engroskontrolobjekter og til modtagere i andre EUlande og tredjelande. Hvis tredjelande stiller krav om specifikke, højere kontrolfrekvenser, skal disse krav efterleves. Kød: Maskinsepareret kød A SH A Kød: Opskæringsvirksomheder Opskæring alle dyrearter B SH A 1 Udenfor risikogruppe. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 4 af 29

5 2 Engros med behandling Kød: Tarmvirksomheder Kontrolobjekter, der renser, salter, tørrer eller varmebehandler maver, blærer og tarme G SH A Kød: Tilberedt kød B SH A Maltfabrikker H R Margarinefabrikker mv H R Mejeriprodukter: Mejerier, mindre Alle former for mejerier, fx konsummælk, smør, ost og mælkekonserves eller colostrumbaserede produkter Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af under 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år B SH A Hvis det eneste mejeriprodukt, der produceres i kontrolobjektet, er mælkebaseret konsumis anvendes i stedet branche B, Konsumis, mindre virksomheder, mælkebaseret is Mejeriprodukter: Mejerier, større Alle former for mejerier, fx konsummælk, smør, ost og mælkekonserves eller colostrumbaserede produkter Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år eller mere A SH A Hvis det eneste mejeriprodukt, der produceres i kontrolobjektet, er mælkebaseret konsumis anvendes i stedet branche A, Konsumis, større virksomheder, mælkebaseret is Mejeriprodukter: Osteudskæringsvirksomheder Omfatter også rensning af ost før evt. pakning herunder paraffinering Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fx mel, gryn, kerner, morgenmadscerealier, kartoffelmel mv A MI 1 0,5 - A A H R Nødder og nøddeprodukter A H R Olier og fedtstoffer, animalske Fx smeltet fedt og fedtegrever Olier og fedtstoffer, vegetabilske Fx oliemøller, olieraffinering Pastaprodukter og lignende varer Fx frisk og tørret pasta F H A H R H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 5 af 29

6 2 Engros med behandling Salatfabrikker og mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv. Fx pålægssalater B SH R Produktion af snittet, grøn salat placeres i branche A, Frugt og grøntsager, behandling Sammensatte produkter Kontrolobjekter, der modtager animalske produkter i forarbejdet stand og blander disse med vegetabilske fødevarer A SH R Fx produktion af pizza, forårsruller, smørrebrød, sandwich, risengrød, ris à la mande, færdigretter mv., når de animalske ingredienser er modtaget i forarbejdet stand Kontrolobjekter, der modtager animalske produkter i uforarbejdet stand, skal placeres i den relevante animalske branche. Salatfabrikker med produktion af pålægssalater placeres i branche B. Kontrolobjekter, der har karakter af fiskevarevirksomhed, placeres i branche B, Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves Slagterier: Fjerkræ For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Kvæg, får, geder og heste For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Opdrættet vildt For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning SH A A SH A B SH A Omfatter ikke håndtering af vildtlevende vildt. Denne aktivitet placeres i branche C, Slagterier: Vildthåndteringsvirksomheder. Slagterier: Slagtebusser Slagtning eller slagtemæssig behandling som assistance til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr Slagterier: Svin For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab C MI 1 0,5 - R SH A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 6 af 29

7 2 Autorisation - A 2 Engros med behandling 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Vildthåndteringsvirksomheder Slagtemæssig behandling af vildtlevende vildt C SH A Slagterier, der slagter opdrættet vildt, placeres i branche B, Slagterier: Opdrættet vildt. Spiritus og vin mv A H R Sukkerfabrikker og raffinaderier H R Fx fremstilling af sukker og sirup Te og kaffe Tørring, ristning, formaling o.l. af te eller kaffe H R Et kontrolobjekt, som udelukkende pakker te eller kaffe, placeres i branche A, Pakning og tapning i forbindelse med opbevaring, indpakning og emballering Toskallede bløddyr, ekspeditionscentre Konditionering (fjerne sand, mudder el. slim), vask, sortering, indpakning og emballering Toskallede bløddyr, renseanlæg Mikrobiologisk rensning C SH A A SH A Toskallede bløddyr, udsanding B H A Ægproduktvirksomheder A SH A Engros uden behandling Agenturhandel med fødevarer En agent ejer ikke varen, men formidler handel mellem sælger og køber Et kontrolobjekt, der ejer varen, registreres som kontorvirk UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 7 af 29

8 2 Engros uden behandling somhed eller andet. Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret, ikkeletfordærvelige fødevarer (helkonserves og tørvarer mv.) Oplagring og transport af diverse fødevaregrupper, som ikke karakteriseres af specifikke engrosbrancher. Indpakkede fødevarer og evt. uindpakket frisk frugt og grønt Kornlagre, hvor korn oplagres i bulk C MI 1 0,5 - R Fx grossister, der leverer varer til detailkontrolobjekter. Hvis kontrolobjektet oplagrer og sælger frugt og grønt suppleres med branche vedrørende dette. Foretages indpakning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher vedrørende indpakning. Omfatter ikke: Specialiseret engroshandel med vin- og spiritus, som placeres i branche Hvis der oplagres animalske fødevarer, som kræver temperaturreguleret oplagring, placeres kontrolobjektet i en anden branche. Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret, letfordærvelige fødevarer (køl, frost og evt. tørvarer) Oplagring og transport af diverse fødevaregrupper, som ikke karakteriseres af specifikke engrosbrancher. Indpakkede fødevarer og evt. uindpakket frisk frugt og grønt B H R Fx grossister, der leverer diverse fødevarer til detailkontrolobjekter Hvis kontrolobjektet oplagrer og sælger kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt, skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Hvis kontrolobjektet oplagrer mejeriprodukter, der kræver temperaturreguleret oplagring, skal der suppleres med branche B, Mejeriprodukter: Temperaturreguleret oplagring samt pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel - som hoved- eller bibranche. Foretages indpakning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher vedrørende indpakning. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 8 af 29

9 2 Engros uden behandling Fisk: Samlecentraler, fisk, uden handel og PO kølecontainere Kortvarig opbevaring af kølet, fersk fisk, hvor der evt. kan ske kvalitets- og størrelsessortering A MI 1 0,5 - A Fiskeauktioner MI 1 0,5 - A Frugt og grøntsager, engroshandel Fx sortering, indpakning, emballering og oplagring MI 1 0,5 - R Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Indsamlingscentral, oplagring, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum L MI 1 0,5 - A Fx hudecentraler og garverier, som ikke foretager nogen behandling af huderne, men kun oplagring. Kontorvirksomhed, animalske fødevarer undtagen fisk og fiskevarer Engroshandel uden lager og uden transport A MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Kontorvirksomhed, fisk og fiskevarer Engroshandel uden lager og uden transport A MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Kontorvirksomhed, ikke-animalske fødevarer Engroshandel uden lager og uden transport D MI 1 0,5 - R Kontorvirksomheder med salg af vin, spiritus mv. placeres i branche , vin og spiritus, engroshandel, registreret. Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Lagre og lagerhoteller, kun vegetabilske fødevarer, letfordærvelige fødevarer (køl, frost) H MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer skal der suppleres med relevante brancher. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 9 af 29

10 2 Engros uden behandling Lagre og lagerhoteller, vegetabilske og animalske fødevarer, ikke-letfordærvelige fødevarer (tørvarer, helkonserves m.v.) J MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher. Hvis der oplagres animalske fødevarer, som kræver temperaturreguleret oplagring, placeres kontrolobjektet i en anden branche. Lagre: Animalske fødevarer undtagen fisk, fjerkræ og kød, frostlagre og lagerhoteller med køl/frost A H A Hvis kontrolobjektet oplagrer kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt, skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer skal der suppleres med relevante brancher. Lagre: Animalske fødevarer undtagen fisk, fjerkræ og kød, kølelagre, letfordærvelige fødevarer (køl og evt. helkonserves/tørvarer) B H A Hvis kontrolobjektet oplagrer kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Branchen omfatter også kontrolobjekter, der modner ost, som ikke er en behandling. Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Lagre: Fisk og fiskevarer, kun kølelagre og lagre med varmholdelse, evt. engroshandel Eventuelt emballering A H A Branchen omfatter også kontrolobjekter med varmholdelse af fx fiskeolie. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 10 af 29

11 2 Engros uden behandling Lagre: Fisk og fiskevarer, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning B SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Lagre: Fisk og fiskevarer, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering C H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fisk og fiskevarer, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning, herunder glasering D SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Glasering er en indpakning. Foretages desuden indfrysning tildeles en branche i gruppen med behandling. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, kun kølelagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering E H A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel, Kontrolobjekter med indpakning F SH A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering G H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 11 af 29

12 2 Engros uden behandling Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning H SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, kun kølelagre, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Evt. emballering A H A Branchen omfatter ikke lagerhoteller Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche Lagre: Kød og kødprodukter, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Kontrolobjekter med indpakning B SH A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Evt. emballering C H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Kontrolobjekter med indpakning D SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Mejeriprodukter: Temperaturreguleret oplagring samt pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel Omfatter pakning og tapning i forbindelse med opbevaring uanset om produkterne kræver temperaturregulering. Pakning omfatter aftapning, indpakning, herunder paraffinering af oste og emballering B MI 1 0,5 - A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 12 af 29

13 2 Engros uden behandling Pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel Pakning omfatter aftapning, indpakning og emballering A MI 1 0,5 - R Undtagen fisk, fjerkrækød, kød, mejeriprodukter, æg, animalske olier eller fedtstoffer, frugt og grøntsager, der har egne brancher. Pakning og tapning af animalske olier eller fedtstoffer og evt. engroshandel Omfatter pakning og tapning i forbindelse med oplagring Pakning og tapning omfatter aftapning, indpakning og emballering Rå mælk, Samlecentraler, uden handel Rå mælk og colostrum som ikke er forarbejdet C MI 1 0,5 - A B MI 1 0,5 - A Transportvirksomhed, engros, ikke-letfordærvelige fødevarer Virksomheder med transport af emballerede, ikke letfordærvelige fødevarer Speditører skal ikke autoriseres/registreres. Ved speditører forstås virksomheder, der alene formidler kontakt mellem fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhed, der ønsker varer transporteret, og transportvirksomhed) Transportvirksomhed, engros, letfordærvelige fødevarer Virksomheder med transport af uemballerede eller let fordærvelige fødevarer, fx frost- eller kølevogne. Speditører skal ikke autoriseres/registreres. Ved speditører forstås virksomheder, der alene formidler kontakt mellem fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhed, der ønsker varer transporteret, og transportvirksomhed) B - * 2 Efter samt stikprøvekontrol A - * 2 Efter samt stikprøvevekon kontrol Vildtdepot I UL Efter Vin og spiritus, engroshandel, registreret Engroshandel med vin og spiritus mv., herunder kontorvirksomheder og kontrolobjekter med eget lager L 0,5 0,5 - R Hvis virksomheden aftapper vin skal den også tildeles branche A, Pakning og tapning 2 Udenfor risikogruppe. 3 Der gennemføres stikprøvekontroller i et antal, der fremgår af vejledningens bilag 7, Stikprøvekontrol med engrostransportører, fødevarer Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 13 af 29

14 2 Autorisation - A 2 Engros uden behandling Ægpakkerier C MI 1 0,5 - A Detail med engros Catering med levering til detailvirksomheder Produktion af serveringsklar mad til detailkontrolobjekter, herunder til afdelingskøkkener på hospitaler og institutioner, diner transportable samt til fly, tog m.m. Omfatter fx centralkøkkener på hospitaler og i institutioner Distributionsterminaler/-centre og ferskvareterminaler A SH A C MI 1 0,5 - R Disse kontrolobjekter karakteriseres ved kortvarig oplagring (som oftest få timer til få dage) af færdigpakkede køle- og frostvarer, varer uden temperaturkrav samt uindpakket frugt og grønt, der er bestemt til levering til detailkontrolobjekter. Varer kan plukkes fra større pakninger til udbringning til de enkelte detailkontrolobjekter. For eksempel detailkædernes distributionsterminaler (Aldi, Netto, COOP m.v.) Branchen omfatter ikke engroshandel, men kun kortvarig opbevaring i forbindelse med distribution. Hvis der foretages indpakning af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en særskilt branche. Engrossupermarkeder, engroshandel med diverse fødevarer Supermarkeder med salgslokale, hvor kunderne bl.a. er detailkontrolobjekter Opbevaring og salg af indpakkede køle- og frostvarer, varer uden temperaturkrav og uindpakket frugt og grønt A MI 1 0,5 - R Engrossupermarkeder skal ikke have bibranche for aktiviteten opbevaring af køle- og frostvarer, herunder animalske fødevarer. Hvis der foretages indpakning af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en særskilt branche. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 14 af 29

15 2 Autorisation - A 2 Detail med engros Hvis der foretages behandling af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en passende engrosbranche, fx branche E, Kød: Hakket kød, som bibranche Kvindemælkscentraler B H R Detail Anden detailhandel end butikshandel Ikke-letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter uden lager eller med et ubetydeligt lager i Danmark A UL Efter Fx Nethandel og postordresalg Homeparties Formidling af fødevarer, herunder kødformidling, skolemadsordninger mv. Kontrolobjekter med nethandel og postordresalg, som har lager i Danmark, placeres i brancher afhængig af kontrolobjektets vareudvalg, fx: Vin - i branche , Vinforretninger. Kosttilskud i branchen A eller B, Apoteker, materialister, helsekost mv. afhængig af, om de sælger ikke-letfordærvelige eller letfordærvelige fødevarer Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., ikkeletfordærvelige fødevarer Fx kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring Branchen omfatter også alternative behandlere med butikssalg, sportsforretninger, cykelforretninger, fitnesscentre mv. Kontrolobjekter med salg af letfordærvelige fødevarer placeres i branche B, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., letfordærvelige fødevarer A UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 15 af 29

16 2 Detail Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., letfordærvelige fødevarer. Fx kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring B L 0,5 0,5 - R Branchen omfatter også alternative behandlere med butikssalg, sportsforretninger, cykelforretninger, fitnesscentre mv. Kontrolobjekter med salg af ikke-letfordærvelige fødevarer placeres i branche A, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., ikke-letfordærvelige fødevarer. Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Automater, der drives af en virksomhed, der ikke i forvejen er en fødevarevirksomhed, og virksomheder, der driver automater Fx slik, chokolade, chips og sodavand A UL Efter Automater og automatvirksomheder, letfordærvelige fødevarer Automater, der drives af en virksomhed, der ikke i forvejen er en fødevarevirksomhed, og virksomheder, der driver automater Fx sandwich, færdigretter og is Bagerforretninger/ -afdelinger Omfatter også konditori med servering af kaffe, te og andre drikkevarer samt produkter fra forretningen Catering og diner transportable (mad ud af huset) B L 0,5 0,5 - R MI 1 0,5 - R H R Hvis en slagter, restaurant, delikatesseforretning eller lignende også har salg af serveringsklar mad ud af huset, skal kontrolobjektet tildeles branche Catering og diner transportable som bibranche. Chokolade-, konfekture- og isforretninger/-afdelinger med behandling A L 0,5 0,5 - R Forretninger uden behandling og evt. med færdigpakket is placeres i branche B, Dagligvareforretninger med ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is Chokolade-, konfekture- og isforretninger/-afdelinger med behandling, der har åbent op til 6 måneder om året Sæson-iskiosker B L 0,5 0,5 - R Dagligvareforretninger, ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is. Fx forhandling af krydderier, slik, chokolade, tørret frugt, B UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 16 af 29

17 2 Detail pasta, kilde- og sodavand og færdigpakket is Forhandling af færdigpakket is i byggemarkeder ol. Kontrolobjekter i branchen kan også have aktiviteter som fx: Salg evt. ved selvbetjening af slush-ice og læskedrikke Pakning og aftapning af ikke-letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter med let fordærvelige fødevarer udover det nævnte placeres i andre brancher, fx A, Dagligvareforretninger med letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter, der er karakteriseret ved at sælge kosttilskud, fødevarer til særlig ernæring m.v. placeres i branche A eller B, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv. med ikke-letfordærvelige henholdsvis letfordærvelige fødevarer Dagligvareforretninger, letfordærvelige fødevarer Fx minimarked, tankstation og supermarked uden behandling, brødudsalg, gårdbutikker Salg af konsumis, softice, slush-ice og læskedrikke kan evt. ske ved selvbetjening A L 0,5 0,5 - R Kontrolobjekter i branchen kan foretage behandling af visse fødevarer, som fx: Bake-off af brød og kager med og uden animalsk indhold, leverpostej og lignende. Kontrolobjekter i branchen kan desuden have de aktiviteter, som er beskrevet for branche B, Dagligvareforretninger, ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is. Detailforretninger med behandling, øvrige Detailforretninger med behandling, fx mjød- og ølbryggeri, snapselaug, museumsmølle og lignende, der ikke logisk kan placeres i de øvrige brancher som bager, slagter, fiskeforretning, restaurant eller lignende. Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger og fiskebiler med behandling Kontrolobjekter med bl.a. filetering, flåning og stegning C MI 1 0,5 - R H R Frugt- og grøntforretninger A L 0,5 0,5 - R Frugt- og grøntforretninger med uindpakket feta og oliven o.l B MI 1 0,5 - R Mejeriprodukter: Detail-mejeri Fx produktion af konsumis ud fra rå mælk D H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 17 af 29

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled Lisbeth Mogensen, John Hermansen, Marie Trydeman Knudsen Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 14. marts 2011 Notat vedrørende: Madspild i

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 4 POLITIK... 4 Lovgivningen... 4 Ældrepolitikken... 4 Kost- og måltidskultur... 4 Kvalitetstandarder...

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 Cøliaki og mad uden gluten Hvad er cøliaki? 3 Hvor findes gluten? 8 I køkkenet og på indkøb 11 Varedeklarationer 12 Kostråd 15 Ideer til dagens måltider 18 Hjemmebagt brød

Læs mere

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Indhold 1 Forord 2 Sund frokost i daginstitutionen 4 Når madordningen skal gennemføres inspiration til anbefalingerne

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 HVAD ER CØLIAKI OG HVOR MANGE HAR SYGDOMMEN? 3 Hvor findes gluten? 8 Kostråd 11 ideer til dagens måltider 14 Hjemmebagt brød 16 I køkkenet og på indkøb 18 Varedeklarationer

Læs mere

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

HAR SYGDOMMEN? 3. Leksikon 26

HAR SYGDOMMEN? 3. Leksikon 26 Cøliaki og mad uden gluten 2 cøliaki og mad uden gluten HVAD ER CØLIAKI OG HVOR MANGE HAR SYGDOMMEN? 3 Hvor findes gluten? 8 Kostråd 11 ideer til dagens måltider 14 Hjemmebagt brød 16 I køkkenet og på

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet FRA MÅLSÆTNING TIL HANDLING 2 Målsætninger for en sund kantinedrift 3 Server frugt og grønt til måltider og møder 5 Server fisk eller fiskepålæg hver dag 7 Server kartofler, ris eller

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Rammerne for madordning i 2 2.1 Rammer i 2 2.2 Overordnede målsætninger 3 2.3 Lovgivningen 3 3. Organisering 5 3.1 Organisation 5 3.2 Daginstitutioner

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

VESTJYSKE SMAGSOPLEVELSER

VESTJYSKE SMAGSOPLEVELSER VESTJYSKE SMAGSOPLEVELSER 2009-2011 Producenter VIFU Gårdbutikker Oversigt over producenter og produkter 1 Brøndum Nørgaard Natur-Ox Gårdbutik med oksekød, pålæg, æg og andet 2 Klithedens Bigård Producent

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima produktion frisklavet mad fra bunden økologi glæde bæredygtighed pakning eat - fabrikken klima samarbejde produktudvikling uddannelse og kurser socialt ansvar logistik professionelt friske råvarer rådgivning

Læs mere