Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015"

Transkript

1 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på fødevareområdet. Brancherne er opdelt i grupperne: Engros med behandling, Engros uden behandling, Detail med engros, Detail, Primærproducenter, Øvrige, Fødevarekontaktmaterialer (FKM) og Bibrancher, der benyttes til registrering af særlige aktiviteter. Ud for hver detail- og engrosbranche samt brancher i gruppen detail med engros vises oplysning om risikogruppevurderingen i bilag 2. For engros og detail med engros er risikogrupperne: SH (særlig høj), H (høj), MI (middel), L (lav) og UL (ultralav). For detail er risikogrupperne: H (høj), MI (middel), L (lav) og UL (ultralav). Brancher i de øvrige branchegrupper er så vidt muligt placeret i risikogrupper. For hver branche er desuden anført om kontrolobjekter i branchen skal autoriseres (A) eller registreres (R) i henhold til autorisationsbekendtgørelsen. Enkelte brancher omfatter kontrolobjekter, som skal autoriseres eller registreres afhængig af aktivitet. I disse tilfælde er indsat * og en bemærkning. Sidst i bilaget findes et skema med brancher for udenlandske kontrolobjekter uden kontrolfrekvens. Engros med behandling Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer A H R Bryggerier H R Brødfabrikker Fx rug- og franskbrød, boller mv A H R Chokolade- og sukkervarefabrikker H R Drikkevarer, ikke-alkoholiske Fx sodavand, herunder naturligt mineralvand og kildevand, samt andre ikke-alkoholiske drikkevarer. Indvindingsanlæg, kildevand og naturligt mineralvand placeres i branche A. Produktion af juice placeres i branche A, Frugt og grøntsager, behandling. Produktion af mejeriprodukter placeres i relevant branche for mejeriprodukter. Produktion af naturligt mineralvand kræver en særlig godkendelse, jf. Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand H R Fartøjer: Dagbåde med kogning af rejer, muslinger m.m. om A H A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 1 af 29

2 2 Engros med behandling bord Fartøjer: Fabriksfartøjer D H A Fartøjer: Frysefartøj med frysning af fiskevarer og eventuel indpakning, emballering og frostlagring Fisk: Ferske fiskevarer, fars og filetfabrik Fx slagtning, udskæring og filetering af fisk Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves Forarbejdning af fisk og fiskevarer fx konservering af fisk, krebs- og bløddyr ved varmebehandling, frysning, tørring, i saltlage eller på dåse Fisk: Fiskevarevirksomheder, kun røgning, gravning og saltning Frugt og grøntsager, behandling Fx skrælning /snitning af frugt og grønt, produktion af saft, juice, marmelade, pommes frites, snacks, chips mv. Fx køl, frost og konserves E H A A SH A B SH A C SH A A H R Branchen omfatter også produktion af fødevarer af tang. Frysehuse med indfrysning af andre fødevarer end kød, fjerkræ og fisk B MI 1 0,5 - R* *Autoriseres, hvis der indfryses eller opbevares mejeriprodukter, der skal opbevares på køl. Frysehuse med indfrysning, fisk og fiskevarer D SH A Frysehuse med indfrysning, kød og fjerkrækød E SH A Honning Fx honningcentraler A H R Biavlere er primærproducenter Indsamlingscentral, behandling, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum Fx hudecentraler og garverier, som foretager behandling af huderne, så råvaren skilles fra resten af huden H H A Industrigasser H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 2 af 29

3 2 Engros med behandling Isværker A L 0,5 0,5 - R Kager med fløde/creme B SH R Kontrolobjekter med produktion af smørrebrød og sandwich placeres i branche: A, Sammensatte produkter. Kager og kiks Fx formkager, småkager, wienerbrød mv H R Konsumis, ikke mælkebaseret is C H R Konsumis, mindre virksomheder, mælkebaseret is Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af under 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år B SH R* * Autoriseres, hvis der produceres konsumis baseret på rå mælk eller rå colostrum. Konsumis, større virksomheder, mælkebaseret is Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år eller mere A SH R* * Autoriseres, hvis der produceres konsumis baseret på rå mælk eller rå colostrum. Kosttilskud og særlig ernæring Fx kosttilskud med eller uden tilsatte næringsstoffer Krydderier, smagspræparater mv. Fx eddike, soja, blanding af krydderier mv A H R A H R Aromastoffer placeres i branche A, Aromaer, tilsætningsstoffer, kulturer og enzymer. Kød: Gelatinevirksomheder A H A Kød: Hakket kød A SH A Hvis der produceres hakket kød, som mærkes med rundt identifikationsmærke, tilknyttes branche E, Kød: Hakket kød, hjemmemarked, som bibranche. (Branche E - findes i branchegruppen med bibrancher, der benyttes til registrering af særlige aktiviteter). Kød: Kollagenvirksomheder B H A Kød: Kødproduktvirksomheder A SH A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 3 af 29

4 2 Engros med behandling Omfatter også produktion af kødekstrakt (pasta, granulat mv.) og bouillon, som er fremstillet ud fra uforarbejdede animalske råvarer. Kød: Kødvirksomheder, mindre I -* A Branchen anvendes til kød engros kontrolobjekter med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over kontrolobjektets regnskabsår. Ved produktion forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra kontrolobjektet. Branchen kan ikke anvendes som bibranche. Kontrolobjekter i branchen skal altid tilknyttes bibrancher, som angiver kontrolobjektets specifikke aktiviteter: Ved bibrancher som opskæring eller fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter fastsættes frekvensen ud fra kontrolobjektets hovedbranche. Ved bibrancher som følge af oplagring af egne varer (af egen produktion eller indkøbt til videresalg i uændret form) på køl eller frost, inkl. indfrysning, fastsættes frekvensen ud fra kontrolobjektets hovedbranche. Der kan oplagres mere end 5 tons, men der må højst markedsføres 5 tons pr. uge i gennemsnit. Ved bibrancher som følge af fx slagtning, slagtemæssig behandling af nedlagt vildt, eller oplagring af varer for andre på køl eller frost, inkl. indfrysning, fastsættes frekvensen ud fra den branche, der har den højeste frekvens, dvs. at disse aktiviteter skal kontrolleres med den kontrolfrekvens, som gælder for de pågældende aktiviteter. Kontrolobjekter i branchen kan markedsføre sine produkter til detailkontrolobjekter, inkl. egen detailforretning / detailafdeling, eller engroskontrolobjekter og til modtagere i andre EUlande og tredjelande. Hvis tredjelande stiller krav om specifikke, højere kontrolfrekvenser, skal disse krav efterleves. Kød: Maskinsepareret kød A SH A Kød: Opskæringsvirksomheder Opskæring alle dyrearter B SH A 1 Udenfor risikogruppe. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 4 af 29

5 2 Engros med behandling Kød: Tarmvirksomheder Kontrolobjekter, der renser, salter, tørrer eller varmebehandler maver, blærer og tarme G SH A Kød: Tilberedt kød B SH A Maltfabrikker H R Margarinefabrikker mv H R Mejeriprodukter: Mejerier, mindre Alle former for mejerier, fx konsummælk, smør, ost og mælkekonserves eller colostrumbaserede produkter Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af under 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år B SH A Hvis det eneste mejeriprodukt, der produceres i kontrolobjektet, er mælkebaseret konsumis anvendes i stedet branche B, Konsumis, mindre virksomheder, mælkebaseret is Mejeriprodukter: Mejerier, større Alle former for mejerier, fx konsummælk, smør, ost og mælkekonserves eller colostrumbaserede produkter Kontrolobjekter, der producerer på grundlag af 2 mill. kg mælk eller colostrum pr. år eller mere A SH A Hvis det eneste mejeriprodukt, der produceres i kontrolobjektet, er mælkebaseret konsumis anvendes i stedet branche A, Konsumis, større virksomheder, mælkebaseret is Mejeriprodukter: Osteudskæringsvirksomheder Omfatter også rensning af ost før evt. pakning herunder paraffinering Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fx mel, gryn, kerner, morgenmadscerealier, kartoffelmel mv A MI 1 0,5 - A A H R Nødder og nøddeprodukter A H R Olier og fedtstoffer, animalske Fx smeltet fedt og fedtegrever Olier og fedtstoffer, vegetabilske Fx oliemøller, olieraffinering Pastaprodukter og lignende varer Fx frisk og tørret pasta F H A H R H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 5 af 29

6 2 Engros med behandling Salatfabrikker og mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv. Fx pålægssalater B SH R Produktion af snittet, grøn salat placeres i branche A, Frugt og grøntsager, behandling Sammensatte produkter Kontrolobjekter, der modtager animalske produkter i forarbejdet stand og blander disse med vegetabilske fødevarer A SH R Fx produktion af pizza, forårsruller, smørrebrød, sandwich, risengrød, ris à la mande, færdigretter mv., når de animalske ingredienser er modtaget i forarbejdet stand Kontrolobjekter, der modtager animalske produkter i uforarbejdet stand, skal placeres i den relevante animalske branche. Salatfabrikker med produktion af pålægssalater placeres i branche B. Kontrolobjekter, der har karakter af fiskevarevirksomhed, placeres i branche B, Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves Slagterier: Fjerkræ For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Kvæg, får, geder og heste For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Opdrættet vildt For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning SH A A SH A B SH A Omfatter ikke håndtering af vildtlevende vildt. Denne aktivitet placeres i branche C, Slagterier: Vildthåndteringsvirksomheder. Slagterier: Slagtebusser Slagtning eller slagtemæssig behandling som assistance til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr Slagterier: Svin For delregnskab 2 kontrolobjekter anføres Delregnskab C MI 1 0,5 - R SH A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 6 af 29

7 2 Autorisation - A 2 Engros med behandling 2 i kontrolobjektregistret (KOR), jf. gældende registreringsvejledning. Slagterier: Vildthåndteringsvirksomheder Slagtemæssig behandling af vildtlevende vildt C SH A Slagterier, der slagter opdrættet vildt, placeres i branche B, Slagterier: Opdrættet vildt. Spiritus og vin mv A H R Sukkerfabrikker og raffinaderier H R Fx fremstilling af sukker og sirup Te og kaffe Tørring, ristning, formaling o.l. af te eller kaffe H R Et kontrolobjekt, som udelukkende pakker te eller kaffe, placeres i branche A, Pakning og tapning i forbindelse med opbevaring, indpakning og emballering Toskallede bløddyr, ekspeditionscentre Konditionering (fjerne sand, mudder el. slim), vask, sortering, indpakning og emballering Toskallede bløddyr, renseanlæg Mikrobiologisk rensning C SH A A SH A Toskallede bløddyr, udsanding B H A Ægproduktvirksomheder A SH A Engros uden behandling Agenturhandel med fødevarer En agent ejer ikke varen, men formidler handel mellem sælger og køber Et kontrolobjekt, der ejer varen, registreres som kontorvirk UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 7 af 29

8 2 Engros uden behandling somhed eller andet. Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret, ikkeletfordærvelige fødevarer (helkonserves og tørvarer mv.) Oplagring og transport af diverse fødevaregrupper, som ikke karakteriseres af specifikke engrosbrancher. Indpakkede fødevarer og evt. uindpakket frisk frugt og grønt Kornlagre, hvor korn oplagres i bulk C MI 1 0,5 - R Fx grossister, der leverer varer til detailkontrolobjekter. Hvis kontrolobjektet oplagrer og sælger frugt og grønt suppleres med branche vedrørende dette. Foretages indpakning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher vedrørende indpakning. Omfatter ikke: Specialiseret engroshandel med vin- og spiritus, som placeres i branche Hvis der oplagres animalske fødevarer, som kræver temperaturreguleret oplagring, placeres kontrolobjektet i en anden branche. Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret, letfordærvelige fødevarer (køl, frost og evt. tørvarer) Oplagring og transport af diverse fødevaregrupper, som ikke karakteriseres af specifikke engrosbrancher. Indpakkede fødevarer og evt. uindpakket frisk frugt og grønt B H R Fx grossister, der leverer diverse fødevarer til detailkontrolobjekter Hvis kontrolobjektet oplagrer og sælger kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt, skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Hvis kontrolobjektet oplagrer mejeriprodukter, der kræver temperaturreguleret oplagring, skal der suppleres med branche B, Mejeriprodukter: Temperaturreguleret oplagring samt pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel - som hoved- eller bibranche. Foretages indpakning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher vedrørende indpakning. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 8 af 29

9 2 Engros uden behandling Fisk: Samlecentraler, fisk, uden handel og PO kølecontainere Kortvarig opbevaring af kølet, fersk fisk, hvor der evt. kan ske kvalitets- og størrelsessortering A MI 1 0,5 - A Fiskeauktioner MI 1 0,5 - A Frugt og grøntsager, engroshandel Fx sortering, indpakning, emballering og oplagring MI 1 0,5 - R Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Indsamlingscentral, oplagring, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum L MI 1 0,5 - A Fx hudecentraler og garverier, som ikke foretager nogen behandling af huderne, men kun oplagring. Kontorvirksomhed, animalske fødevarer undtagen fisk og fiskevarer Engroshandel uden lager og uden transport A MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Kontorvirksomhed, fisk og fiskevarer Engroshandel uden lager og uden transport A MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Kontorvirksomhed, ikke-animalske fødevarer Engroshandel uden lager og uden transport D MI 1 0,5 - R Kontorvirksomheder med salg af vin, spiritus mv. placeres i branche , vin og spiritus, engroshandel, registreret. Hvis kontrolobjektet f. eks. transporterer fødevarer fra eksternt lager til kunder, skal den også tildeles en transport-branche. Lagre og lagerhoteller, kun vegetabilske fødevarer, letfordærvelige fødevarer (køl, frost) H MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer skal der suppleres med relevante brancher. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 9 af 29

10 2 Engros uden behandling Lagre og lagerhoteller, vegetabilske og animalske fødevarer, ikke-letfordærvelige fødevarer (tørvarer, helkonserves m.v.) J MI 1 0,5 - R Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher. Hvis der oplagres animalske fødevarer, som kræver temperaturreguleret oplagring, placeres kontrolobjektet i en anden branche. Lagre: Animalske fødevarer undtagen fisk, fjerkræ og kød, frostlagre og lagerhoteller med køl/frost A H A Hvis kontrolobjektet oplagrer kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt, skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer skal der suppleres med relevante brancher. Lagre: Animalske fødevarer undtagen fisk, fjerkræ og kød, kølelagre, letfordærvelige fødevarer (køl og evt. helkonserves/tørvarer) B H A Hvis kontrolobjektet oplagrer kød (inkl. vildt), fjerkræ, fisk, frugt og grønt skal den tildeles en eller flere af disse brancher som hoved- eller bibranche. Branchen omfatter også kontrolobjekter, der modner ost, som ikke er en behandling. Hvis kontrolobjektet foretager indpakning/aftapning af fødevarer, skal der suppleres med relevante brancher. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Lagre: Fisk og fiskevarer, kun kølelagre og lagre med varmholdelse, evt. engroshandel Eventuelt emballering A H A Branchen omfatter også kontrolobjekter med varmholdelse af fx fiskeolie. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 10 af 29

11 2 Engros uden behandling Lagre: Fisk og fiskevarer, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning B SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Lagre: Fisk og fiskevarer, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering C H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fisk og fiskevarer, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning, herunder glasering D SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Glasering er en indpakning. Foretages desuden indfrysning tildeles en branche i gruppen med behandling. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, kun kølelagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering E H A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel, Kontrolobjekter med indpakning F SH A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Eventuelt emballering G H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 11 af 29

12 2 Engros uden behandling Lagre: Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Kontrolobjekter med indpakning H SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, kun kølelagre, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Evt. emballering A H A Branchen omfatter ikke lagerhoteller Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche Lagre: Kød og kødprodukter, kun kølelagre, indpakning, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Kontrolobjekter med indpakning B SH A Branchen omfatter ikke lagerhoteller. Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Evt. emballering C H A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Lagre: Kød og kødprodukter, lagerhoteller med køl/frost og frostlagre, indpakning, evt. engroshandel Undtagen fjerkræ, som har egen branche. Kontrolobjekter med indpakning D SH A Kontrolobjekter, som kun har helkonserves, placeres i anden branche. Mejeriprodukter: Temperaturreguleret oplagring samt pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel Omfatter pakning og tapning i forbindelse med opbevaring uanset om produkterne kræver temperaturregulering. Pakning omfatter aftapning, indpakning, herunder paraffinering af oste og emballering B MI 1 0,5 - A Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 12 af 29

13 2 Engros uden behandling Pakning og tapning i forbindelse med opbevaring og evt. engroshandel Pakning omfatter aftapning, indpakning og emballering A MI 1 0,5 - R Undtagen fisk, fjerkrækød, kød, mejeriprodukter, æg, animalske olier eller fedtstoffer, frugt og grøntsager, der har egne brancher. Pakning og tapning af animalske olier eller fedtstoffer og evt. engroshandel Omfatter pakning og tapning i forbindelse med oplagring Pakning og tapning omfatter aftapning, indpakning og emballering Rå mælk, Samlecentraler, uden handel Rå mælk og colostrum som ikke er forarbejdet C MI 1 0,5 - A B MI 1 0,5 - A Transportvirksomhed, engros, ikke-letfordærvelige fødevarer Virksomheder med transport af emballerede, ikke letfordærvelige fødevarer Speditører skal ikke autoriseres/registreres. Ved speditører forstås virksomheder, der alene formidler kontakt mellem fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhed, der ønsker varer transporteret, og transportvirksomhed) Transportvirksomhed, engros, letfordærvelige fødevarer Virksomheder med transport af uemballerede eller let fordærvelige fødevarer, fx frost- eller kølevogne. Speditører skal ikke autoriseres/registreres. Ved speditører forstås virksomheder, der alene formidler kontakt mellem fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhed, der ønsker varer transporteret, og transportvirksomhed) B - * 2 Efter samt stikprøvekontrol A - * 2 Efter samt stikprøvevekon kontrol Vildtdepot I UL Efter Vin og spiritus, engroshandel, registreret Engroshandel med vin og spiritus mv., herunder kontorvirksomheder og kontrolobjekter med eget lager L 0,5 0,5 - R Hvis virksomheden aftapper vin skal den også tildeles branche A, Pakning og tapning 2 Udenfor risikogruppe. 3 Der gennemføres stikprøvekontroller i et antal, der fremgår af vejledningens bilag 7, Stikprøvekontrol med engrostransportører, fødevarer Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 13 af 29

14 2 Autorisation - A 2 Engros uden behandling Ægpakkerier C MI 1 0,5 - A Detail med engros Catering med levering til detailvirksomheder Produktion af serveringsklar mad til detailkontrolobjekter, herunder til afdelingskøkkener på hospitaler og institutioner, diner transportable samt til fly, tog m.m. Omfatter fx centralkøkkener på hospitaler og i institutioner Distributionsterminaler/-centre og ferskvareterminaler A SH A C MI 1 0,5 - R Disse kontrolobjekter karakteriseres ved kortvarig oplagring (som oftest få timer til få dage) af færdigpakkede køle- og frostvarer, varer uden temperaturkrav samt uindpakket frugt og grønt, der er bestemt til levering til detailkontrolobjekter. Varer kan plukkes fra større pakninger til udbringning til de enkelte detailkontrolobjekter. For eksempel detailkædernes distributionsterminaler (Aldi, Netto, COOP m.v.) Branchen omfatter ikke engroshandel, men kun kortvarig opbevaring i forbindelse med distribution. Hvis der foretages indpakning af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en særskilt branche. Engrossupermarkeder, engroshandel med diverse fødevarer Supermarkeder med salgslokale, hvor kunderne bl.a. er detailkontrolobjekter Opbevaring og salg af indpakkede køle- og frostvarer, varer uden temperaturkrav og uindpakket frugt og grønt A MI 1 0,5 - R Engrossupermarkeder skal ikke have bibranche for aktiviteten opbevaring af køle- og frostvarer, herunder animalske fødevarer. Hvis der foretages indpakning af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en særskilt branche. Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 14 af 29

15 2 Autorisation - A 2 Detail med engros Hvis der foretages behandling af fødevarer, skal denne aktivitet tildeles en passende engrosbranche, fx branche E, Kød: Hakket kød, som bibranche Kvindemælkscentraler B H R Detail Anden detailhandel end butikshandel Ikke-letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter uden lager eller med et ubetydeligt lager i Danmark A UL Efter Fx Nethandel og postordresalg Homeparties Formidling af fødevarer, herunder kødformidling, skolemadsordninger mv. Kontrolobjekter med nethandel og postordresalg, som har lager i Danmark, placeres i brancher afhængig af kontrolobjektets vareudvalg, fx: Vin - i branche , Vinforretninger. Kosttilskud i branchen A eller B, Apoteker, materialister, helsekost mv. afhængig af, om de sælger ikke-letfordærvelige eller letfordærvelige fødevarer Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., ikkeletfordærvelige fødevarer Fx kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring Branchen omfatter også alternative behandlere med butikssalg, sportsforretninger, cykelforretninger, fitnesscentre mv. Kontrolobjekter med salg af letfordærvelige fødevarer placeres i branche B, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., letfordærvelige fødevarer A UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 15 af 29

16 2 Detail Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., letfordærvelige fødevarer. Fx kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring B L 0,5 0,5 - R Branchen omfatter også alternative behandlere med butikssalg, sportsforretninger, cykelforretninger, fitnesscentre mv. Kontrolobjekter med salg af ikke-letfordærvelige fødevarer placeres i branche A, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv., ikke-letfordærvelige fødevarer. Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Automater, der drives af en virksomhed, der ikke i forvejen er en fødevarevirksomhed, og virksomheder, der driver automater Fx slik, chokolade, chips og sodavand A UL Efter Automater og automatvirksomheder, letfordærvelige fødevarer Automater, der drives af en virksomhed, der ikke i forvejen er en fødevarevirksomhed, og virksomheder, der driver automater Fx sandwich, færdigretter og is Bagerforretninger/ -afdelinger Omfatter også konditori med servering af kaffe, te og andre drikkevarer samt produkter fra forretningen Catering og diner transportable (mad ud af huset) B L 0,5 0,5 - R MI 1 0,5 - R H R Hvis en slagter, restaurant, delikatesseforretning eller lignende også har salg af serveringsklar mad ud af huset, skal kontrolobjektet tildeles branche Catering og diner transportable som bibranche. Chokolade-, konfekture- og isforretninger/-afdelinger med behandling A L 0,5 0,5 - R Forretninger uden behandling og evt. med færdigpakket is placeres i branche B, Dagligvareforretninger med ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is Chokolade-, konfekture- og isforretninger/-afdelinger med behandling, der har åbent op til 6 måneder om året Sæson-iskiosker B L 0,5 0,5 - R Dagligvareforretninger, ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is. Fx forhandling af krydderier, slik, chokolade, tørret frugt, B UL Efter Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 16 af 29

17 2 Detail pasta, kilde- og sodavand og færdigpakket is Forhandling af færdigpakket is i byggemarkeder ol. Kontrolobjekter i branchen kan også have aktiviteter som fx: Salg evt. ved selvbetjening af slush-ice og læskedrikke Pakning og aftapning af ikke-letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter med let fordærvelige fødevarer udover det nævnte placeres i andre brancher, fx A, Dagligvareforretninger med letfordærvelige fødevarer Kontrolobjekter, der er karakteriseret ved at sælge kosttilskud, fødevarer til særlig ernæring m.v. placeres i branche A eller B, Apoteker, materialister, helsekostforretninger mv. med ikke-letfordærvelige henholdsvis letfordærvelige fødevarer Dagligvareforretninger, letfordærvelige fødevarer Fx minimarked, tankstation og supermarked uden behandling, brødudsalg, gårdbutikker Salg af konsumis, softice, slush-ice og læskedrikke kan evt. ske ved selvbetjening A L 0,5 0,5 - R Kontrolobjekter i branchen kan foretage behandling af visse fødevarer, som fx: Bake-off af brød og kager med og uden animalsk indhold, leverpostej og lignende. Kontrolobjekter i branchen kan desuden have de aktiviteter, som er beskrevet for branche B, Dagligvareforretninger, ikke-letfordærvelige fødevarer og evt. færdigpakket is. Detailforretninger med behandling, øvrige Detailforretninger med behandling, fx mjød- og ølbryggeri, snapselaug, museumsmølle og lignende, der ikke logisk kan placeres i de øvrige brancher som bager, slagter, fiskeforretning, restaurant eller lignende. Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger og fiskebiler med behandling Kontrolobjekter med bl.a. filetering, flåning og stegning C MI 1 0,5 - R H R Frugt- og grøntforretninger A L 0,5 0,5 - R Frugt- og grøntforretninger med uindpakket feta og oliven o.l B MI 1 0,5 - R Mejeriprodukter: Detail-mejeri Fx produktion af konsumis ud fra rå mælk D H R Bilag 1 til kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2015, Side 17 af 29

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Kom godt i gang med fødevarekontrollen Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen) 18. oktober 2013 Side 1 af 107 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 7 1.1 Regler om autorisation, registrering,

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra?

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? # 1 Nogle tilsætningsstoffer er nyttige, og andre kaldes af nogle for madsminke. Det er især farvestoffer og aromastoffer, der kommer i den

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere