Årsredegørelse. Indledende bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse. Indledende bemærkninger"

Transkript

1 Årsredegørelse Indledende bemærkninger Om bwin.party bwin.party digital entertainment plc (LSE: BPTY) er en global online spillevirksomhed. Virksomheden blev dannet ved fusionen mellem bwin Interactive Entertainment AG og PartyGaming Plc den 31. marts Koncernen, der er stiftet, har licens og er underlagt lovgivningen på Gibraltar, har også licenser i Alderney, Østrig, Belgien, Frankrig, Italien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Spanien og de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed i New Jersey. Med kontorer i pa, Indien, Israel og i USA genererede koncernen en omsætning på 652,4 mio. euro og en EBITDA på 108,0 mio. euro i bwin.party har opnået førende markedspositioner på hvert af sine fire centrale produktområder: online sportsvæddemål, kasino og spil, poker og bingo, med nogle af verdens største onlinebrands inden for spil, herunder bwin, partypoker, partycasino og Foxy Bingo. Koncernens omfang, teknologi og stærke portefølje af spil differentierer alt i alt koncernens udbud til kunderne i forhold til konkurrenterne. bwin.party er en del af FTSE 250-indekset og FTSE4Good-indekset, som omfatter virksomheder, der opfylder globalt anerkendte standarder for virksomheders ansvar. For yderligere oplysninger om bwin.party, se I overensstemmelse med bwin.party's strategiske fokus på regulerede markeder og markeder, der skal reguleres, var virksomheden blandt de første spiloperatører, der fik tildelt dansk licens til onlinespil af Spillemyndigheden i december Efter at have bestået alle økonomiske, juridiske og tekniske test fik koncernen tildelt to særskilte licenser og begyndte at udbyde online sportsspil, poker og kasino i Danmark den 1. januar Ud over at udbyde disse online spilleprodukter under sine egne mærker leverer bwin.party også online poker og kasinospil til Danske Licens Spil, et helejet datterselskab under Danske Spil A/S. Dette er i overensstemmelse med koncernens strategiske mål om at blive førende inden for de regulerede markeder og de markeder, der skal reguleres, samt at sikre langvarige strategiske partnerskaber. I følgende dokument vil vi redegøre for tilvejebringelsen af vores spiludbud på licens på det danske marked som krævet af Spillemyndigheden. De nedenfor anførte oplysninger og statistikker dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2013 og omfatter oplysninger om vores spiludbud på licens i Danmark, samt hvordan vi sikrer overholdelse af spilleloven, bekendtgørelserne og Spillemyndighedens retningslinjer. Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 1 Generelle oplysninger... 2 Oplysninger om spiludbuddet... 6 Overholdelse af spillelovens krav... 6 Tilgang... 6 Markedsføring, annoncering og bonusser... 6 Beskyttelse af mindreårige og identitetsverificering... 7 Forebyggelse af spilrelaterede problemer... 8 Bekæmpelse af hvidvask Forebyggelse af matchfixing Behandling af kundeklager Bekræftelse af, at oplysningerne er korrekte

2 Generelle oplysninger Ledelsesberetning I årets løb har det danske marked genereret en samlet indtægt på euro og bidraget med et resultat af primær drift på euro til bwin.party digital entertainment plc group. Ledelsen vurderer ikke, at der har været nogen væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske situation i årets løb. Resultatopgørelse Pr. 31. december 2013 Noter EUR Nettoindtægt Anden indtægt Indtægt i alt Salgsomkostninger 3 ( ) Bruttofortjeneste Øvrige driftsindtægter Øvrige driftsudgifter - Administrationsomkostninger ( ) Distributionsomkostninger ( ) Resultat af primær drift

3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Grundlaget for udarbejdelsen Dette årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS) og fortolkningsbidrag (under et kaldet IFRS), der er offentliggjort af International Accounting Standards Board (IASB), som er vedtaget af pa-kommissionen og godkendt til brug i EU, for så vidt angår koncernens årsregnskab. Dette årsregnskab fremstiller det resultat, der vedrører det danske marked for bwin.party digital entertainment plc-koncernen generelt. Regnskabsstandarder og fortolkninger Følgende relevante standarder, der er udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB), træder for første gang i kraft i indeværende regnskabsår og er vedtaget uden væsentlig indvirkning på de konsoliderede resultater eller den økonomiske situation. IAS 1 (ændret) Præsentation af posterne indregnet i anden totalindkomst (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. juli 2012) IAS 19 (ændret) Personaleydelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IAS 32 (ændret) Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IFRS 7 (ændret) Meddelelser - modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IFRS 13 Måling af dagsværdien (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) Følgende relevante standarder og fortolkning er udarbejdet af IASB eller IFRIC før periodens afslutning, men er endnu ikke trådt i kraft pr. årsafslutningen IAS 27 (ændret) Separate årsregnskaber (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** IAS 28 (ændret) Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014) IAS 36 (ændret) Oplysninger om genindvindingsværdi for ikke-finansielle aktiver (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)* IFRS 7 (ændret) Meddelelser indledende anvendelse af IFRS 9 (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2015) IFRS 9) Finansielle instrumenter (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2015) IFRS 10 Koncernregnskaber (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** IFRS 11 Fællesledede arrangementer (gældende for de årlige perioder, der begynder IFRS 12 på eller efter den 1. januar 2014) Oplysninger om involvering i andre virksomheder (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** * Endnu ikke vedtaget af EU. ** De oprindelige standarder er godkendt, yderligere ændringer af standarderne afventer godkendelse. Virksomheden vurderer p.t. den eventuelle indvirkning, som disse standarder vil have på fremlæggelsen af dette regnskab. Indtægt Indtægt fra onlinespil stammer fra sportsvæddemål, kasino og spil, poker og netværksydelser (tredjepartsenheder, som bruger koncernens platform og visse ydelser) indregnes i de regnskabsperioder, hvor spiltransaktionerne finder sted. Indtægt måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Nettoomsætning består af nettoindtægt fra spil og indtægt genereret ved valutagebyrer i forbindelse med kundernes indskud og hævninger of kontogebyrer. 3

4 Nettoindtægt fra pokerspil repræsenterer den opkrævne provision eller gebyrer for deltagelse i turneringer, hvor spilleren har afsluttet sin deltagelse i turneringen, fratrukket visse salgsfremmende bonusser og værdien af tildelte loyalitetspoint. Nettoindtægt fra kasino og sportsvæddemål udgør nettogevinst justeret med dagsværdien af gevinster og tab på åbne positioner, visse salgsfremmende bonusser og værdien af tildelte loyalitetspoint. Indtægt genereret ved valutagebyrer i forbindelse med kundernes indskud og hævninger of kontogebyrer allokeres til hvert enkelt indberetningssegment. Anden indtægt består hovedsageligt af indtægt fra netværksydelser. Indtægt vedrørende netværksydelsesordninger, hvor tredjeparten ejer relationen til kunden, er fratrukket den fakturerede provision. Renteindtægt indregnes efter periodiseringsprincippet. Salgsomkostninger Salgsomkostninger består af væddemåls- og spilleafgifter og licensomkostninger. Øvrige driftsindtægter Øvrige driftsindtægter består hovedsageligt af gevinster på udenlandsk valuta. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter består hovedsageligt af tab på udenlandsk valuta. Præsentationsvaluta Alle transaktioner registreres i deres transaktionsvaluta og oversættes til euro (præsentationsvalutaen) med de takster, der er gældende, da transaktionerne fandt sted. 4

5 Noter 1. Nettoindtægt Pr. 31. december 2013 Bruttoomsætning Kundebonusser og loyalitetspoint Indtægt i alt Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR ( ) ( ) ( ) Anden indtægt Pr. 31. december 2013 Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR Netværksydelser Softwareydelser Andet Indtægt i alt Salgsomkostninger Pr. 31. december 2013 Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR Spilleafgift Licens Indtægt i alt

6 Oplysninger om spiludbuddet ElectraWorks Limited har licens til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. Under disse licenser udbydes der onlineslots, roulette, black jack, poker og væddemål med faste odds. I følgende oversigt kan du finde en oversigt over de kategorier af spil, de udbydes, antallet af spil, der udbydes pr. kategori, samt det teoretiske tilbagebetalingsafkast i procent i en given kategori sammenlignet med det faktiske tilbagebetalingsafkast i procent i Antal spil, der udbydes Teoretisk afkast i procent Afkast i procent i 2013 Slots ,27 % 91,97 % Roulette 3 96,88 % 96,48 % Black jack 5 99,25 % 95,72 % Poker 6 varianter Ikke oplyst 75 % Væddemål med faste odds Ikke oplyst Ikke oplyst 96,7 % Overholdelse af spillelovens krav Tilgang bwin.party er forpligtet til at overholde gældende spillelovgivning. Der er implementeret et avanceret system til kontrol med overholdelsen, der sikrer, at lovkrav identificeres og adresseres på en passende måde. Således har ElectraWorks Limited overholdt de krav, der er defineret i den danske spillelov samt i bekendtgørelserne vedrørende spil og onlinekasino. Foranstaltninger, der er implementeret til at overholde de pågældende krav, er beskrevet i følgende afsnit. Markedsføring, annoncering og bonusser Markedsføring og annoncering bwin.party har et team af interne juridiske rådgivere og eksterne advokater, der regelmæssigt rådgiver virksomheden om overholdelse af gældende dansk lovgivning, for så vidt angår markedsføring, særligt "vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud", udfærdiget af Spillemyndigheden. bwin.party søger at sikre, at alle annoncer og alt salgsfremmende materiale udvikles og konstrueres på en måde, der er socialt ansvarlig, særligt hvad angår beskyttelsen af mindreårige og andre sårbare personer mod skade eller udnyttelse ved annoncering, der viser eller promoverer spil. bwin.party har navnlig etableret systemer til at sikre, at der ikke sendes markedsføringsmateriale til spillere, der midlertidigt eller permanent har udelukket sig selv fra at deltage i spil. Når der udvikles og designes salgsfremmende materiale og markedsføringsmateriale, stiller bwin.party krav om, at følgende elementer skal overholdes: 6

7 Markedsføring af spil skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er skal fremstille spil som et underholdningstilbud, må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år, må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept. Bonustilbud Når vi udbyder eller markedsfører bonusser over for spillere i forbindelse med deltagelse i spil, bestræber bwin.party sig på at vise de gældende vilkår og betingelser, der knytter sig til den pågældende bonus, på en klar og tydelig måde, for at sikre, at spillere forstår, hvordan og hvornår en bonus tildeles og/eller optjenes. Spillere vil opleve, at der ikke udbetales bonusser til individuelle spillere på vilkår, der er forskellige fra de betingelser, der tilbydes lignende spillere. Når en spiller har opfyldt alle betingelser for at optjene en bonus, vil den pågældende bonus blive tildelt spilleren den samme dag og senest 24 efter, at kriterierne for at modtage bonussen er opfyldt. Således som det er påkrævet i henhold til den danske spillelovgivning har bwin.party iværksat systemer til at sikre, at spillere, der tildeles en bonus, får minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet udbetalingen af en bonus. Beskyttelse af mindreårige og identitetsverificering Mindreårige og spillere, der har udelukket sig selv eller som er blevet udelukket fra spil, må ikke oprette en spillekonto. Ved hjælp af identitetsverificering i forbindelse med registreringen sikrer vi en ny kundes identitet, således at vi kan nægte mindreårige og (egen-)udelukkede spillere at registrere sig. Processen med at verificere spillernes identitet er beskrevet i følgende afsnit. Ved oprettelsen skal spillerne anføre deres fuldstændige oplysninger (navn, fødselsdato, adresse), herunder CPR-nummer. Validiteten af spillerens oplysninger verificeres via en tredjepartsleverandør. Når alle de afgivne oplysninger stemmer overens med oplysningerne i CPR-registret, er spillerens identitet verificeret. Såfremt datafelterne i CPR-registret ikke stemmer overens med de oplysninger, spilleren har afgivet, får spilleren mulighed for at ændre sine oplysninger og få dem verificeret igen, eller at vælge en dokumentbaseret verificering, hvor der uploades en indscannet udgave af vedkommendes personnummerbevis, og oplysningerne kontrolleres af medarbejdere i kundeservice med henblik på at bekræfte, at oplysningerne er korrekte. For at afslutte verificeringsprocessen skal spilleren efterfølgende logge ind ved brug af NemID. Hvis spillerens identitet endnu ikke er identificeret, oprettes der en midlertidig konto, der har en grænse for akkumulerede indeståender på blot kr. Såfremt spillerens identitet ikke verificeres inden for et tidsrum på 30 dage, lukkes den midlertidige konto. Tilbageværende indeståender udbetales automatisk til spilleren, men det er dog ikke muligt at indløse potentielle gevinster. På den baggrund blev omkring kr. tilbageholdt fra udbetaling i

8 Forebyggelse af spilrelaterede problemer Ud over sit fokus på regulerede markeder og markeder, der skal reguleres, samt langsigtede strategiske partnerskaber, er det et centralt element i bwin.partys strategi at 'handle ansvarligt' og det at være førende inden for ansvarligt spil er afgørende for vores langsigtede succes. I overensstemmelse med dette mål mener vi, at der skal iværksættes foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne på en reel videnskabelig baggrund i stedet for på baggrund af udokumenterende holdninger. I samarbejde med Division on Addiction, Cambridge Health Alliance, en undervisningsenhed under Harvard Medical School, var bwin den første virksomhed til at analysere reel adfærd ved onlinespil og udvikle et early warning-system som en hjælp til at opdage potentiel spilafhængighed, før den udvikler sig. Spilleradfærd og tiltag vedrørende ansvarligt spil 1 undersøges af DOA, og resultaterne offentliggøres i peer-review-tidsskrifter. For at sikre fuld gennemsigtighed stilles de data, undersøgelserne er baseret på, også til rådighed for andre forskningsgrupper verden over i gennemsigtighedsprojektet. bwin.partys erklærede mål er at basere sin spillerbeskyttelse på videnskabelig dokumentation og implementere den på en innovativ måde vha. de teknologiske muligheder, internettet giver, med henblik på at være i stand til at tilbyde hver enkelt spiller det omfang af individuel beskyttelse, som vedkommende har brug for. Moderne videnskabelige begreber inden for beskyttelse af spillere er baseret på Public Health Framework, der opdeler forebyggelsesindsatsen i tre dele. Universel forebyggelse Selektiv forebyggelse Indikeret forebyggelse ~ 95 % ~ 4 % - 1 % Oplyst valg Understøttende kontrol Beskyttelse Ansvarlig markedsføring Information Gennemsigtighed Bevidsthed Ingen tildeling af kredit Forudgående forpligtelse til indskudsgrænser Tidsstyringsværktøjer Delvis udelukkelse Motivationsskabelse selvhjælpsværktøj Egenudelukkelse og fortrydelsesperiode Kontospærring Indberetninger fra familiemedlemmer og andre tredjeparter Brobygning til behandlingsydere Universel forebyggelse er rettet mod den store majoritet af spillere, som udviser en moderat spiladfærd og er i stand til at styre det. Denne gruppes primære behov er oplyst valg. Det betyder letforståelig, ikke uoverensstemmende og lettilgængelig information om afhængighedsanliggender og anbefalinger vedrørende ansvarligt spil. Dette leveres på vores hjemmeside vedrørende ansvarligt spil 2, som også omfatter en egentest til vurdering af spilrelaterede risici, direkte links til værktøjer vedrørende ansvarligt spil og kontaktoplysninger til danske rådgivere. Som et yderligere realitetstjek får kunderne oplysninger om deres saldo, hvilket omfatter hver eneste økonomiske transaktion på spillekontoen. 1 Yderligere oplysninger: D6866BC1.ashx 2 8

9 Selektiv forebyggelse er rettet mod spillere, som måske ikke viser tegn på spilafhængighed, men som under visse omstændigheder kan udvikle spilafhængighed. Denne gruppes yderligere behov er hjælp til at styre deres spilleri. Det er således spiloperatørens mission at tilbyde mulige kontroller på et tidligt tidspunkt, som kan forhindre, at kunder reagerer på store tab på spil ved at "jagte" deres tab, f.eks. ved at forsøge at vinde pengene tilbage. Med muligheder for at begrænse og på en sikker måde kontrollere spiladfærden kan en eventuel skade, som disse spillere kan udsætte sig selv for, effektivt forhindres. Spillere har mulighed for at foruddefinere grænser for indskud pr. dag, uge og/eller måned, og bwin.party sørger for, at ingen indskud over den anførte grænse accepteres, og begrænser derved på en effektiv måde spilrelaterede udgifter. Med henblik på at fjerne beslutninger vedrørende udgifter fra salgsstedet, behandles anmodninger om at få hævet eller fjernet grænsen alene med en forsinkelse på 24 timer, mens anmodninger om en nedsættelse af grænsen behandles med det samme. Vi støtter ikke alene kontrol med udgifterne, vi giver også spillerne metoder til at registrere den tid, de bruger på vores produkter. Der vises altid et ur for at forhindre spillere i at spille længere tid, end de havde til hensigt. Endeligt tager indikeret forebyggelse vare på spilafhængige personer, som allerede har vist tegn på skade for sig selv, og som ikke længere er i stand til at kontrollere deres spil. Denne gruppes centrale behov er ofte beskyttelse. Vi tager vores ansvar alvorligt. Spillere får stillet værktøjer til rådighed, så de midlertidigt kan udelukke sig selv mellem en uge og et år eller i et tidsrum af ubegrænset varighed, som vil blive opretholdt for evigt, medmindre spilleren udtrykkeligt tilbagekalder denne udelukkelse. Tilbagekaldelse er kun muligt efter en minimumsvarighed på et år og efter en nærmere undersøgelse af sagen. Spillere, som har udelukket sig selv, har ikke mulighed for at indskyde penge eller spille og vil ikke være i målgruppen for direct marketing. Med henblik på at hjælpe spillere med at søge professionel hjælp får spillere, der har udelukket sig selv i et tidsrum af ubegrænset varighed, ikke alene oplysninger om det nationale egenudelukkelsesregister, ROFUS, men de modtager også oplysninger om rådgivere i Danmark. 9

10 Bekæmpelse af hvidvask Baseret på de pågældende bestemmelser i den danske spillelov, bekendtgørelsen om onlinekasino og Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet samt det globale oplæg omkring bekæmpelse af hvidvask, søger bwin.party at opdage og forebygge hvidvask. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, implementering af effektive kontroller, behørig uddannelse af medarbejdere, kend-din-kunde-processer, meddelelser om og pligt til tilbageholdelse. Oplysninger om konkrete foranstaltninger er anført i følgende afsnit. Detaljeringsgraden er holdt på et minimumsniveau med henblik på at forhindre omgåelse af kontroller. For oplysninger om kenddin-kunde-processer, se det pågældende kapitel (beskyttelse af mindreårige og id-verificering). Politik til bekæmpelse af hvidvask: For at administrere alle bestræbelser på forhindring af hvidvask har bwin.party etableret en politik til bekæmpelse af hvidvask, der gælder for hele koncernen, som er godkendt af bestyrelsen. Derudover er der oprettet en dedikeret og specialudviklet politik for bekæmpelse af hvidvask på det danske marked, der tager sigte på de specifikke krav og lokale bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask. Kontrol af politisk udsatte personer og sanktioner: Alle nye spillere screenes i tredjepartsdatabaser for at fange politisk udsatte personer eller personer på sanktionslister. Derudover foretages der med jævne mellemrum screening af eksisterende spillere, som har foretaget økonomiske transaktioner. Såfremt der er et match mellem en politisk udsat person eller en person på sanktionslisten, udløses der en due diligence-proces, som omfatter en udvidet kend-din-kundekontrol. Screeningen af politisk udsatte personer og personer på sanktionslister har været i fuld drift for danske spillere i hele Overvågning af kundernes adfærd: Alle spilleres spil og betalingstransaktioner analyseres løbende med henblik på at identificere mønstre, der udgør tegn på hvidvask. Særligt screenes indskud og hævninger over en akkumuleret grænse i et foruddefineret tidsrum. Det samme gælder alle betalingstransaktioner, hvortil der anvendes specifikke betalingsmetoder. Derudover analyseres spillernes spiladfærd for at identificere mistænkelig adfærd, f.eks. chip dumping eller aftalt spil i poker, eller andre spilaktiviteter, der afviger fra en spillers tidligere spilmønster. Såfremt en af de ovenfor anførte kontroller giver mistanke om hvidvask, foretages der en dybdegående undersøgelse, herunder yderligere due diligence-kontroller af spilleren. Indberetning: Tilfælde af hvidvask indberettes til myndighederne i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Rapporter om mistænkelig aktivitet indberettes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Antallet af indsendte rapporter indgives også med jævne mellemrum til Spillemyndigheden. I 2013 har Electraworks Limited indgivet færre end ti rapporter om mistænkelig aktivitet. Undervisning i politikken til bekæmpelse af hvidvask: I overensstemmelse med gældende bestemmelser blev der gennemført undervisning i politikken til bekæmpelse af hvidvask i hele 2013 i bwin.party-koncernen for at sikre, at medarbejderne er uddannet i reglerne vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og indberetningsforpligtelser. Uddannelsens fokus er på medarbejdere med kundekontakt, særligt kundeservicemedarbejdere med direkte kontakt til kunderne. Der blev anvendt både interne og eksterne ressourcer til undervisningen, og koncernens leder for politikken til bekæmpelse af hvidvask overvågede kvaliteten og effekten af undervisningen og fungerede som kontaktperson ved yderligere feedback og spørgsmål fra deltagerne. 10

11 Forebyggelse af matchfixing Matchfixing er en alvorlig forbrydelse og skader ikke kun den professionelle sportsverdens omdømme, men også enhver reguleret spiludbyder. Dette tages derfor meget alvorligt hos bwin.party. Et specialteam af sikkerhedsanalytikere med relevant uddannelse og mange års erfaring overvåger sportsvæddemålene for at sikre, at alle væddemål sker på en fair og lovlig måde. Enhver uregelmæssighed analyseres for at finde årsagen. Der er truffet følgende foranstaltninger med henblik på at reducere risikoen for matchfixing: Kontrol af alle hæveanmodninger Grænser for indsatser og gevinster Realtidsadvarsler om ureglementerede væddemål Ingen accept af insidervæddemål Samarbejde med sportssikkerhedsorganisationer Kontrol af alle hæveanmodninger Alle hæveanmodninger kontrolleres vha. et avanceret pointsystem, der måler risikoen baseret på foruddefinerede kriterier. Derudover kontrolleres hævninger af store beløb manuelt af medlemmer af sikkerhedsteamet for at sikre, at alle gevinster er opnået på lovlig vis. Pointsystemet for sportssikkerhed fungerer i samarbejde med pointsystemet for betalingsrisici, og kontrolparametre omfatter betalingsmetode, IP-adresse og tidligere væddemålstransaktioner. Grænser for indsatser og gevinster Generelt øges risikoen for matchfixing og insidervæddemål, jo lavere liga og jo mindre populære sportsgrene. Typiske gevinstgrænser for livevæddemål er f.eks euro (eller tilsvarende beløb i danske kroner). Gevinstgrænserne for Champions League-kampe kan være op til euro (omtrent kr.) for et væddemål på kampens udfald, der indgås før kampstart. Lave indsatser og lave gevinstchancer gør bwin.party mindre attraktiv for svindlere og insidere. Ud over grænserne på sports- og væddemålsmarkederne er der også grænser for indsats og gevinster på kundeniveau med henblik på at kontrollere den risiko, den enkelte spiller må frembyde. Realtidsadvarsler om ureglementerede væddemål Der anvendes moderne teknologi til at overvåge og analysere indgående væddemål i realtid. Uregelmæssige væddemål udløser en alarm. Følgende kriterier anses f.eks. for uregelmæssige. En høj andel i procent af væddemål på en mulighed, som ikke er favorit en høj andel i procent af nye kunder på en spilmulighed en høj andel i procent af væddemål med maksimumindsatsen en høj andel i procent af indsatser og tilsvarende væddemål et stort antal væddemål, der indgås på særlige markeder, såsom det nøjagtige resultat en høj andel i procent af brugere, der indgår væddemål i udenlandske ligaer, og en høj andel i procent af brugere, der indgår identiske væddemål fra den samme IPadresse. Derudover udarbejdes der daglige og ugentlige rapporter om væddemål med uventede resultater og udsædvanlige væddemål. Disse uregelmæssigheder kontrolleres for mulige årsager til f.eks. ukorrekte og favorable odds og insidervæddemål. I tilfælde af bedrageri annulleres væddemålene, og kundens konto spærres. Ingen accept af insidervæddemål Ingen insidere det være sig professionelle sportsfolk eller embedsmand må misbruge deres viden og indflydelse til matchfixing på bwin.party. Når en insider er identificeret vha. sikkerhedskontrollerne eller ved at verificere spillerens personoplysninger, udelukkes kunden fra at 11

12 spille på de pågældende sportsgrene. Der er implementeret et internt system til at kontrollere hvert eneste sportsvæddemål, der indgås (enkeltvæddemål samt kombinationsvæddemål), med henblik at identificere insidervæddemål forud for godkendelse af væddemålet. Samarbejde med sportssikkerhedsorganisationer Så tidligt som i 2005 stiftede bwin.party sammen med andre førende udbydere af onlinespil pean Sports Security Association (ESSA 3 ) med henblik på at identificere mistænkelige væddemålsaktiviteter og insidervæddemål inden for forskellige sportsgrene så tidligt som muligt. Vha. ESSA's early warning-system vil mistænkelige væddemålsaktiviteter omgående blive genstand for nøje granskning hos ESSA og derefter blive indberettet til de ansvarlige organisationer. Derudover bruger bwin.party yderligere sikkerhedssystemer, som Betradar, der overvåger ændringer i odds inden for forskellige udbydere af sportsvæddemål og identificerer mistænkelige hændelser baseret på deres data. ESSA og Betrader samarbejder med sportsorganisationer som UEFA, FIFA og IOC. Derudover, med henblik på at forhindre matchfixing, har EU Athletes, EGBA4 og ESSA udviklet og offentliggjort det første etiske regelsæt for idrætsudøvere om problemer med sportsvæddemål i Regelsættet har dannet grundlaget for en række uddannelseskampagner, og kerneprincipperne er efterfølgende blevet indført i sporten. Regelsættet, der er omdrejningspunktet for uddannelsesprogrammerne, omfatter enkelte og korte men tydelige retningslinjer for professionelle idrætsudøvere om, hvordan man undgår eller håndterer specifikke risici, som de kan stifte bekendtskab med i relation til sporten og væddemål. Individuelle sportsudøvere stifter bekendtskab med det nye etiske regelsæt via deres nationale associationer. En unik ting ved denne kampagne er ansættelsen af tidligere spillere og topidrætsudøvere, der går ind i et omklædningsrum og har drøftelser ansigt til ansigt med deres ligesindede om, hvordan man opfører sig korrekt i forhold til sport og væddemål. Efter det har vist sig at være en stor succes, er initiativet blevet delvist finansieret af pa-kommissionen

13 Behandling af kundeklager Kunder kan vederlagsfrit indgive en klage ved at kontakte kundeservice. Når der indgives en klage, opfordres kunden til at bruge kundeserviceafdelingens adresse, som findes i afsnittet "kontakt os" på hjemmesiderne, og at anføre personlige oplysninger og kontonavn samt en detaljeret beskrivelse af sagen. Dette er det obligatoriske minimumskrav til oplysninger, der i første omgang sætter kundeservice i stand til at håndtere sagen. En forespørgsel vil blive anset for at udgøre en klage i henhold til virksomhedens egen definition, hvis kunden indberetter: en teknisk fejl ved hjemmesiden, hvor årsagen hidrører fra virksomheden at en virksomheds beslutning ikke overholder de anførte vilkår og betingelser og/eller gældende lov hel eller delvis manglende levering af en (anmodet) ydelse, som virksomheden skal levere i henhold til sine egne vilkår og betingelser og/eller gældende lov. Foruddefinerede serviceniveauer og processer sikrer, at det ved behandlingen af klager, når de når til kundeservice, er muligt at give kunderne svar inden for en periode på maks. 14 dage. Hvis der med udgangspunkt i årsagen eller det problem, der forårsagede klagen, ikke kan gives en løsning eller en træffes en afgørelse inden for det anførte tidsrum, vil kunden blive orienteret desangående og holdt ajour, indtil der foreligger et endeligt svar. Processen tager højde for, at klager og uoverensstemmelser samt de involverede fakta undersøges, analyseres og gennemgås hos kundeserviceteamet eller den tilknyttede afdeling i henhold til tildelte ansvarsområder. Resultatet af ovennævnte procedure meddeles kunden hurtigst muligt og kan bestå af: bekræftelse eller tilbagekaldelse af en truffet afgørelse samt den tilhørende begrundelse, redegørelse for en given situation, løsning eller tilgængelige, foreløbige oplysninger i tilfælde af et teknisk problem. Al den kommunikation, der sker med kunden, er tilgængelig, gemmes og arkiveres i hele opbevaringsfristen i kundeserviceafdelingens administrationsværktøjer. Antal klager i I alt Klager

14 Bekræftelse af, at oplysningerne er korrekte Til Electraworks Limited Dato Navn Stilling Robert Hoskin Director Underskrift 14

Årsredegørelse 2014. ElectraWorks Limited

Årsredegørelse 2014. ElectraWorks Limited Årsredegørelse 2014 ElectraWorks Limited Årsredegørelse 2014 Om bwin.party... 1 Ledelsesberetning... 2 Oplysninger om spiludbuddet... 3 Forebyggelse af spilrelaterede problemer... 3 Bekæmpelse af hvidvask...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070 ÅRSREGNSKAB 2013 ENTERPRISE-NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE For regnskabsåret til og med 31. december 2013 For regnskabsåret til og med 31. december 2013 Anm. DKK Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere