Årsredegørelse. Indledende bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse. Indledende bemærkninger"

Transkript

1 Årsredegørelse Indledende bemærkninger Om bwin.party bwin.party digital entertainment plc (LSE: BPTY) er en global online spillevirksomhed. Virksomheden blev dannet ved fusionen mellem bwin Interactive Entertainment AG og PartyGaming Plc den 31. marts Koncernen, der er stiftet, har licens og er underlagt lovgivningen på Gibraltar, har også licenser i Alderney, Østrig, Belgien, Frankrig, Italien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Spanien og de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed i New Jersey. Med kontorer i pa, Indien, Israel og i USA genererede koncernen en omsætning på 652,4 mio. euro og en EBITDA på 108,0 mio. euro i bwin.party har opnået førende markedspositioner på hvert af sine fire centrale produktområder: online sportsvæddemål, kasino og spil, poker og bingo, med nogle af verdens største onlinebrands inden for spil, herunder bwin, partypoker, partycasino og Foxy Bingo. Koncernens omfang, teknologi og stærke portefølje af spil differentierer alt i alt koncernens udbud til kunderne i forhold til konkurrenterne. bwin.party er en del af FTSE 250-indekset og FTSE4Good-indekset, som omfatter virksomheder, der opfylder globalt anerkendte standarder for virksomheders ansvar. For yderligere oplysninger om bwin.party, se I overensstemmelse med bwin.party's strategiske fokus på regulerede markeder og markeder, der skal reguleres, var virksomheden blandt de første spiloperatører, der fik tildelt dansk licens til onlinespil af Spillemyndigheden i december Efter at have bestået alle økonomiske, juridiske og tekniske test fik koncernen tildelt to særskilte licenser og begyndte at udbyde online sportsspil, poker og kasino i Danmark den 1. januar Ud over at udbyde disse online spilleprodukter under sine egne mærker leverer bwin.party også online poker og kasinospil til Danske Licens Spil, et helejet datterselskab under Danske Spil A/S. Dette er i overensstemmelse med koncernens strategiske mål om at blive førende inden for de regulerede markeder og de markeder, der skal reguleres, samt at sikre langvarige strategiske partnerskaber. I følgende dokument vil vi redegøre for tilvejebringelsen af vores spiludbud på licens på det danske marked som krævet af Spillemyndigheden. De nedenfor anførte oplysninger og statistikker dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2013 og omfatter oplysninger om vores spiludbud på licens i Danmark, samt hvordan vi sikrer overholdelse af spilleloven, bekendtgørelserne og Spillemyndighedens retningslinjer. Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 1 Generelle oplysninger... 2 Oplysninger om spiludbuddet... 6 Overholdelse af spillelovens krav... 6 Tilgang... 6 Markedsføring, annoncering og bonusser... 6 Beskyttelse af mindreårige og identitetsverificering... 7 Forebyggelse af spilrelaterede problemer... 8 Bekæmpelse af hvidvask Forebyggelse af matchfixing Behandling af kundeklager Bekræftelse af, at oplysningerne er korrekte

2 Generelle oplysninger Ledelsesberetning I årets løb har det danske marked genereret en samlet indtægt på euro og bidraget med et resultat af primær drift på euro til bwin.party digital entertainment plc group. Ledelsen vurderer ikke, at der har været nogen væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske situation i årets løb. Resultatopgørelse Pr. 31. december 2013 Noter EUR Nettoindtægt Anden indtægt Indtægt i alt Salgsomkostninger 3 ( ) Bruttofortjeneste Øvrige driftsindtægter Øvrige driftsudgifter - Administrationsomkostninger ( ) Distributionsomkostninger ( ) Resultat af primær drift

3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Grundlaget for udarbejdelsen Dette årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS) og fortolkningsbidrag (under et kaldet IFRS), der er offentliggjort af International Accounting Standards Board (IASB), som er vedtaget af pa-kommissionen og godkendt til brug i EU, for så vidt angår koncernens årsregnskab. Dette årsregnskab fremstiller det resultat, der vedrører det danske marked for bwin.party digital entertainment plc-koncernen generelt. Regnskabsstandarder og fortolkninger Følgende relevante standarder, der er udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB), træder for første gang i kraft i indeværende regnskabsår og er vedtaget uden væsentlig indvirkning på de konsoliderede resultater eller den økonomiske situation. IAS 1 (ændret) Præsentation af posterne indregnet i anden totalindkomst (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. juli 2012) IAS 19 (ændret) Personaleydelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IAS 32 (ændret) Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IFRS 7 (ændret) Meddelelser - modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) IFRS 13 Måling af dagsværdien (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2013) Følgende relevante standarder og fortolkning er udarbejdet af IASB eller IFRIC før periodens afslutning, men er endnu ikke trådt i kraft pr. årsafslutningen IAS 27 (ændret) Separate årsregnskaber (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** IAS 28 (ændret) Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014) IAS 36 (ændret) Oplysninger om genindvindingsværdi for ikke-finansielle aktiver (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)* IFRS 7 (ændret) Meddelelser indledende anvendelse af IFRS 9 (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2015) IFRS 9) Finansielle instrumenter (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2015) IFRS 10 Koncernregnskaber (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** IFRS 11 Fællesledede arrangementer (gældende for de årlige perioder, der begynder IFRS 12 på eller efter den 1. januar 2014) Oplysninger om involvering i andre virksomheder (gældende for de årlige perioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2014)** * Endnu ikke vedtaget af EU. ** De oprindelige standarder er godkendt, yderligere ændringer af standarderne afventer godkendelse. Virksomheden vurderer p.t. den eventuelle indvirkning, som disse standarder vil have på fremlæggelsen af dette regnskab. Indtægt Indtægt fra onlinespil stammer fra sportsvæddemål, kasino og spil, poker og netværksydelser (tredjepartsenheder, som bruger koncernens platform og visse ydelser) indregnes i de regnskabsperioder, hvor spiltransaktionerne finder sted. Indtægt måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Nettoomsætning består af nettoindtægt fra spil og indtægt genereret ved valutagebyrer i forbindelse med kundernes indskud og hævninger of kontogebyrer. 3

4 Nettoindtægt fra pokerspil repræsenterer den opkrævne provision eller gebyrer for deltagelse i turneringer, hvor spilleren har afsluttet sin deltagelse i turneringen, fratrukket visse salgsfremmende bonusser og værdien af tildelte loyalitetspoint. Nettoindtægt fra kasino og sportsvæddemål udgør nettogevinst justeret med dagsværdien af gevinster og tab på åbne positioner, visse salgsfremmende bonusser og værdien af tildelte loyalitetspoint. Indtægt genereret ved valutagebyrer i forbindelse med kundernes indskud og hævninger of kontogebyrer allokeres til hvert enkelt indberetningssegment. Anden indtægt består hovedsageligt af indtægt fra netværksydelser. Indtægt vedrørende netværksydelsesordninger, hvor tredjeparten ejer relationen til kunden, er fratrukket den fakturerede provision. Renteindtægt indregnes efter periodiseringsprincippet. Salgsomkostninger Salgsomkostninger består af væddemåls- og spilleafgifter og licensomkostninger. Øvrige driftsindtægter Øvrige driftsindtægter består hovedsageligt af gevinster på udenlandsk valuta. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter består hovedsageligt af tab på udenlandsk valuta. Præsentationsvaluta Alle transaktioner registreres i deres transaktionsvaluta og oversættes til euro (præsentationsvalutaen) med de takster, der er gældende, da transaktionerne fandt sted. 4

5 Noter 1. Nettoindtægt Pr. 31. december 2013 Bruttoomsætning Kundebonusser og loyalitetspoint Indtægt i alt Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR ( ) ( ) ( ) Anden indtægt Pr. 31. december 2013 Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR Netværksydelser Softwareydelser Andet Indtægt i alt Salgsomkostninger Pr. 31. december 2013 Sport Væddemål Kasino og spil Poker I alt EUR Spilleafgift Licens Indtægt i alt

6 Oplysninger om spiludbuddet ElectraWorks Limited har licens til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. Under disse licenser udbydes der onlineslots, roulette, black jack, poker og væddemål med faste odds. I følgende oversigt kan du finde en oversigt over de kategorier af spil, de udbydes, antallet af spil, der udbydes pr. kategori, samt det teoretiske tilbagebetalingsafkast i procent i en given kategori sammenlignet med det faktiske tilbagebetalingsafkast i procent i Antal spil, der udbydes Teoretisk afkast i procent Afkast i procent i 2013 Slots ,27 % 91,97 % Roulette 3 96,88 % 96,48 % Black jack 5 99,25 % 95,72 % Poker 6 varianter Ikke oplyst 75 % Væddemål med faste odds Ikke oplyst Ikke oplyst 96,7 % Overholdelse af spillelovens krav Tilgang bwin.party er forpligtet til at overholde gældende spillelovgivning. Der er implementeret et avanceret system til kontrol med overholdelsen, der sikrer, at lovkrav identificeres og adresseres på en passende måde. Således har ElectraWorks Limited overholdt de krav, der er defineret i den danske spillelov samt i bekendtgørelserne vedrørende spil og onlinekasino. Foranstaltninger, der er implementeret til at overholde de pågældende krav, er beskrevet i følgende afsnit. Markedsføring, annoncering og bonusser Markedsføring og annoncering bwin.party har et team af interne juridiske rådgivere og eksterne advokater, der regelmæssigt rådgiver virksomheden om overholdelse af gældende dansk lovgivning, for så vidt angår markedsføring, særligt "vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud", udfærdiget af Spillemyndigheden. bwin.party søger at sikre, at alle annoncer og alt salgsfremmende materiale udvikles og konstrueres på en måde, der er socialt ansvarlig, særligt hvad angår beskyttelsen af mindreårige og andre sårbare personer mod skade eller udnyttelse ved annoncering, der viser eller promoverer spil. bwin.party har navnlig etableret systemer til at sikre, at der ikke sendes markedsføringsmateriale til spillere, der midlertidigt eller permanent har udelukket sig selv fra at deltage i spil. Når der udvikles og designes salgsfremmende materiale og markedsføringsmateriale, stiller bwin.party krav om, at følgende elementer skal overholdes: 6

7 Markedsføring af spil skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er skal fremstille spil som et underholdningstilbud, må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år, må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept. Bonustilbud Når vi udbyder eller markedsfører bonusser over for spillere i forbindelse med deltagelse i spil, bestræber bwin.party sig på at vise de gældende vilkår og betingelser, der knytter sig til den pågældende bonus, på en klar og tydelig måde, for at sikre, at spillere forstår, hvordan og hvornår en bonus tildeles og/eller optjenes. Spillere vil opleve, at der ikke udbetales bonusser til individuelle spillere på vilkår, der er forskellige fra de betingelser, der tilbydes lignende spillere. Når en spiller har opfyldt alle betingelser for at optjene en bonus, vil den pågældende bonus blive tildelt spilleren den samme dag og senest 24 efter, at kriterierne for at modtage bonussen er opfyldt. Således som det er påkrævet i henhold til den danske spillelovgivning har bwin.party iværksat systemer til at sikre, at spillere, der tildeles en bonus, får minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet udbetalingen af en bonus. Beskyttelse af mindreårige og identitetsverificering Mindreårige og spillere, der har udelukket sig selv eller som er blevet udelukket fra spil, må ikke oprette en spillekonto. Ved hjælp af identitetsverificering i forbindelse med registreringen sikrer vi en ny kundes identitet, således at vi kan nægte mindreårige og (egen-)udelukkede spillere at registrere sig. Processen med at verificere spillernes identitet er beskrevet i følgende afsnit. Ved oprettelsen skal spillerne anføre deres fuldstændige oplysninger (navn, fødselsdato, adresse), herunder CPR-nummer. Validiteten af spillerens oplysninger verificeres via en tredjepartsleverandør. Når alle de afgivne oplysninger stemmer overens med oplysningerne i CPR-registret, er spillerens identitet verificeret. Såfremt datafelterne i CPR-registret ikke stemmer overens med de oplysninger, spilleren har afgivet, får spilleren mulighed for at ændre sine oplysninger og få dem verificeret igen, eller at vælge en dokumentbaseret verificering, hvor der uploades en indscannet udgave af vedkommendes personnummerbevis, og oplysningerne kontrolleres af medarbejdere i kundeservice med henblik på at bekræfte, at oplysningerne er korrekte. For at afslutte verificeringsprocessen skal spilleren efterfølgende logge ind ved brug af NemID. Hvis spillerens identitet endnu ikke er identificeret, oprettes der en midlertidig konto, der har en grænse for akkumulerede indeståender på blot kr. Såfremt spillerens identitet ikke verificeres inden for et tidsrum på 30 dage, lukkes den midlertidige konto. Tilbageværende indeståender udbetales automatisk til spilleren, men det er dog ikke muligt at indløse potentielle gevinster. På den baggrund blev omkring kr. tilbageholdt fra udbetaling i

8 Forebyggelse af spilrelaterede problemer Ud over sit fokus på regulerede markeder og markeder, der skal reguleres, samt langsigtede strategiske partnerskaber, er det et centralt element i bwin.partys strategi at 'handle ansvarligt' og det at være førende inden for ansvarligt spil er afgørende for vores langsigtede succes. I overensstemmelse med dette mål mener vi, at der skal iværksættes foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne på en reel videnskabelig baggrund i stedet for på baggrund af udokumenterende holdninger. I samarbejde med Division on Addiction, Cambridge Health Alliance, en undervisningsenhed under Harvard Medical School, var bwin den første virksomhed til at analysere reel adfærd ved onlinespil og udvikle et early warning-system som en hjælp til at opdage potentiel spilafhængighed, før den udvikler sig. Spilleradfærd og tiltag vedrørende ansvarligt spil 1 undersøges af DOA, og resultaterne offentliggøres i peer-review-tidsskrifter. For at sikre fuld gennemsigtighed stilles de data, undersøgelserne er baseret på, også til rådighed for andre forskningsgrupper verden over i gennemsigtighedsprojektet. bwin.partys erklærede mål er at basere sin spillerbeskyttelse på videnskabelig dokumentation og implementere den på en innovativ måde vha. de teknologiske muligheder, internettet giver, med henblik på at være i stand til at tilbyde hver enkelt spiller det omfang af individuel beskyttelse, som vedkommende har brug for. Moderne videnskabelige begreber inden for beskyttelse af spillere er baseret på Public Health Framework, der opdeler forebyggelsesindsatsen i tre dele. Universel forebyggelse Selektiv forebyggelse Indikeret forebyggelse ~ 95 % ~ 4 % - 1 % Oplyst valg Understøttende kontrol Beskyttelse Ansvarlig markedsføring Information Gennemsigtighed Bevidsthed Ingen tildeling af kredit Forudgående forpligtelse til indskudsgrænser Tidsstyringsværktøjer Delvis udelukkelse Motivationsskabelse selvhjælpsværktøj Egenudelukkelse og fortrydelsesperiode Kontospærring Indberetninger fra familiemedlemmer og andre tredjeparter Brobygning til behandlingsydere Universel forebyggelse er rettet mod den store majoritet af spillere, som udviser en moderat spiladfærd og er i stand til at styre det. Denne gruppes primære behov er oplyst valg. Det betyder letforståelig, ikke uoverensstemmende og lettilgængelig information om afhængighedsanliggender og anbefalinger vedrørende ansvarligt spil. Dette leveres på vores hjemmeside vedrørende ansvarligt spil 2, som også omfatter en egentest til vurdering af spilrelaterede risici, direkte links til værktøjer vedrørende ansvarligt spil og kontaktoplysninger til danske rådgivere. Som et yderligere realitetstjek får kunderne oplysninger om deres saldo, hvilket omfatter hver eneste økonomiske transaktion på spillekontoen. 1 Yderligere oplysninger: D6866BC1.ashx 2 8

9 Selektiv forebyggelse er rettet mod spillere, som måske ikke viser tegn på spilafhængighed, men som under visse omstændigheder kan udvikle spilafhængighed. Denne gruppes yderligere behov er hjælp til at styre deres spilleri. Det er således spiloperatørens mission at tilbyde mulige kontroller på et tidligt tidspunkt, som kan forhindre, at kunder reagerer på store tab på spil ved at "jagte" deres tab, f.eks. ved at forsøge at vinde pengene tilbage. Med muligheder for at begrænse og på en sikker måde kontrollere spiladfærden kan en eventuel skade, som disse spillere kan udsætte sig selv for, effektivt forhindres. Spillere har mulighed for at foruddefinere grænser for indskud pr. dag, uge og/eller måned, og bwin.party sørger for, at ingen indskud over den anførte grænse accepteres, og begrænser derved på en effektiv måde spilrelaterede udgifter. Med henblik på at fjerne beslutninger vedrørende udgifter fra salgsstedet, behandles anmodninger om at få hævet eller fjernet grænsen alene med en forsinkelse på 24 timer, mens anmodninger om en nedsættelse af grænsen behandles med det samme. Vi støtter ikke alene kontrol med udgifterne, vi giver også spillerne metoder til at registrere den tid, de bruger på vores produkter. Der vises altid et ur for at forhindre spillere i at spille længere tid, end de havde til hensigt. Endeligt tager indikeret forebyggelse vare på spilafhængige personer, som allerede har vist tegn på skade for sig selv, og som ikke længere er i stand til at kontrollere deres spil. Denne gruppes centrale behov er ofte beskyttelse. Vi tager vores ansvar alvorligt. Spillere får stillet værktøjer til rådighed, så de midlertidigt kan udelukke sig selv mellem en uge og et år eller i et tidsrum af ubegrænset varighed, som vil blive opretholdt for evigt, medmindre spilleren udtrykkeligt tilbagekalder denne udelukkelse. Tilbagekaldelse er kun muligt efter en minimumsvarighed på et år og efter en nærmere undersøgelse af sagen. Spillere, som har udelukket sig selv, har ikke mulighed for at indskyde penge eller spille og vil ikke være i målgruppen for direct marketing. Med henblik på at hjælpe spillere med at søge professionel hjælp får spillere, der har udelukket sig selv i et tidsrum af ubegrænset varighed, ikke alene oplysninger om det nationale egenudelukkelsesregister, ROFUS, men de modtager også oplysninger om rådgivere i Danmark. 9

10 Bekæmpelse af hvidvask Baseret på de pågældende bestemmelser i den danske spillelov, bekendtgørelsen om onlinekasino og Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet samt det globale oplæg omkring bekæmpelse af hvidvask, søger bwin.party at opdage og forebygge hvidvask. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, implementering af effektive kontroller, behørig uddannelse af medarbejdere, kend-din-kunde-processer, meddelelser om og pligt til tilbageholdelse. Oplysninger om konkrete foranstaltninger er anført i følgende afsnit. Detaljeringsgraden er holdt på et minimumsniveau med henblik på at forhindre omgåelse af kontroller. For oplysninger om kenddin-kunde-processer, se det pågældende kapitel (beskyttelse af mindreårige og id-verificering). Politik til bekæmpelse af hvidvask: For at administrere alle bestræbelser på forhindring af hvidvask har bwin.party etableret en politik til bekæmpelse af hvidvask, der gælder for hele koncernen, som er godkendt af bestyrelsen. Derudover er der oprettet en dedikeret og specialudviklet politik for bekæmpelse af hvidvask på det danske marked, der tager sigte på de specifikke krav og lokale bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask. Kontrol af politisk udsatte personer og sanktioner: Alle nye spillere screenes i tredjepartsdatabaser for at fange politisk udsatte personer eller personer på sanktionslister. Derudover foretages der med jævne mellemrum screening af eksisterende spillere, som har foretaget økonomiske transaktioner. Såfremt der er et match mellem en politisk udsat person eller en person på sanktionslisten, udløses der en due diligence-proces, som omfatter en udvidet kend-din-kundekontrol. Screeningen af politisk udsatte personer og personer på sanktionslister har været i fuld drift for danske spillere i hele Overvågning af kundernes adfærd: Alle spilleres spil og betalingstransaktioner analyseres løbende med henblik på at identificere mønstre, der udgør tegn på hvidvask. Særligt screenes indskud og hævninger over en akkumuleret grænse i et foruddefineret tidsrum. Det samme gælder alle betalingstransaktioner, hvortil der anvendes specifikke betalingsmetoder. Derudover analyseres spillernes spiladfærd for at identificere mistænkelig adfærd, f.eks. chip dumping eller aftalt spil i poker, eller andre spilaktiviteter, der afviger fra en spillers tidligere spilmønster. Såfremt en af de ovenfor anførte kontroller giver mistanke om hvidvask, foretages der en dybdegående undersøgelse, herunder yderligere due diligence-kontroller af spilleren. Indberetning: Tilfælde af hvidvask indberettes til myndighederne i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Rapporter om mistænkelig aktivitet indberettes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Antallet af indsendte rapporter indgives også med jævne mellemrum til Spillemyndigheden. I 2013 har Electraworks Limited indgivet færre end ti rapporter om mistænkelig aktivitet. Undervisning i politikken til bekæmpelse af hvidvask: I overensstemmelse med gældende bestemmelser blev der gennemført undervisning i politikken til bekæmpelse af hvidvask i hele 2013 i bwin.party-koncernen for at sikre, at medarbejderne er uddannet i reglerne vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og indberetningsforpligtelser. Uddannelsens fokus er på medarbejdere med kundekontakt, særligt kundeservicemedarbejdere med direkte kontakt til kunderne. Der blev anvendt både interne og eksterne ressourcer til undervisningen, og koncernens leder for politikken til bekæmpelse af hvidvask overvågede kvaliteten og effekten af undervisningen og fungerede som kontaktperson ved yderligere feedback og spørgsmål fra deltagerne. 10

11 Forebyggelse af matchfixing Matchfixing er en alvorlig forbrydelse og skader ikke kun den professionelle sportsverdens omdømme, men også enhver reguleret spiludbyder. Dette tages derfor meget alvorligt hos bwin.party. Et specialteam af sikkerhedsanalytikere med relevant uddannelse og mange års erfaring overvåger sportsvæddemålene for at sikre, at alle væddemål sker på en fair og lovlig måde. Enhver uregelmæssighed analyseres for at finde årsagen. Der er truffet følgende foranstaltninger med henblik på at reducere risikoen for matchfixing: Kontrol af alle hæveanmodninger Grænser for indsatser og gevinster Realtidsadvarsler om ureglementerede væddemål Ingen accept af insidervæddemål Samarbejde med sportssikkerhedsorganisationer Kontrol af alle hæveanmodninger Alle hæveanmodninger kontrolleres vha. et avanceret pointsystem, der måler risikoen baseret på foruddefinerede kriterier. Derudover kontrolleres hævninger af store beløb manuelt af medlemmer af sikkerhedsteamet for at sikre, at alle gevinster er opnået på lovlig vis. Pointsystemet for sportssikkerhed fungerer i samarbejde med pointsystemet for betalingsrisici, og kontrolparametre omfatter betalingsmetode, IP-adresse og tidligere væddemålstransaktioner. Grænser for indsatser og gevinster Generelt øges risikoen for matchfixing og insidervæddemål, jo lavere liga og jo mindre populære sportsgrene. Typiske gevinstgrænser for livevæddemål er f.eks euro (eller tilsvarende beløb i danske kroner). Gevinstgrænserne for Champions League-kampe kan være op til euro (omtrent kr.) for et væddemål på kampens udfald, der indgås før kampstart. Lave indsatser og lave gevinstchancer gør bwin.party mindre attraktiv for svindlere og insidere. Ud over grænserne på sports- og væddemålsmarkederne er der også grænser for indsats og gevinster på kundeniveau med henblik på at kontrollere den risiko, den enkelte spiller må frembyde. Realtidsadvarsler om ureglementerede væddemål Der anvendes moderne teknologi til at overvåge og analysere indgående væddemål i realtid. Uregelmæssige væddemål udløser en alarm. Følgende kriterier anses f.eks. for uregelmæssige. En høj andel i procent af væddemål på en mulighed, som ikke er favorit en høj andel i procent af nye kunder på en spilmulighed en høj andel i procent af væddemål med maksimumindsatsen en høj andel i procent af indsatser og tilsvarende væddemål et stort antal væddemål, der indgås på særlige markeder, såsom det nøjagtige resultat en høj andel i procent af brugere, der indgår væddemål i udenlandske ligaer, og en høj andel i procent af brugere, der indgår identiske væddemål fra den samme IPadresse. Derudover udarbejdes der daglige og ugentlige rapporter om væddemål med uventede resultater og udsædvanlige væddemål. Disse uregelmæssigheder kontrolleres for mulige årsager til f.eks. ukorrekte og favorable odds og insidervæddemål. I tilfælde af bedrageri annulleres væddemålene, og kundens konto spærres. Ingen accept af insidervæddemål Ingen insidere det være sig professionelle sportsfolk eller embedsmand må misbruge deres viden og indflydelse til matchfixing på bwin.party. Når en insider er identificeret vha. sikkerhedskontrollerne eller ved at verificere spillerens personoplysninger, udelukkes kunden fra at 11

12 spille på de pågældende sportsgrene. Der er implementeret et internt system til at kontrollere hvert eneste sportsvæddemål, der indgås (enkeltvæddemål samt kombinationsvæddemål), med henblik at identificere insidervæddemål forud for godkendelse af væddemålet. Samarbejde med sportssikkerhedsorganisationer Så tidligt som i 2005 stiftede bwin.party sammen med andre førende udbydere af onlinespil pean Sports Security Association (ESSA 3 ) med henblik på at identificere mistænkelige væddemålsaktiviteter og insidervæddemål inden for forskellige sportsgrene så tidligt som muligt. Vha. ESSA's early warning-system vil mistænkelige væddemålsaktiviteter omgående blive genstand for nøje granskning hos ESSA og derefter blive indberettet til de ansvarlige organisationer. Derudover bruger bwin.party yderligere sikkerhedssystemer, som Betradar, der overvåger ændringer i odds inden for forskellige udbydere af sportsvæddemål og identificerer mistænkelige hændelser baseret på deres data. ESSA og Betrader samarbejder med sportsorganisationer som UEFA, FIFA og IOC. Derudover, med henblik på at forhindre matchfixing, har EU Athletes, EGBA4 og ESSA udviklet og offentliggjort det første etiske regelsæt for idrætsudøvere om problemer med sportsvæddemål i Regelsættet har dannet grundlaget for en række uddannelseskampagner, og kerneprincipperne er efterfølgende blevet indført i sporten. Regelsættet, der er omdrejningspunktet for uddannelsesprogrammerne, omfatter enkelte og korte men tydelige retningslinjer for professionelle idrætsudøvere om, hvordan man undgår eller håndterer specifikke risici, som de kan stifte bekendtskab med i relation til sporten og væddemål. Individuelle sportsudøvere stifter bekendtskab med det nye etiske regelsæt via deres nationale associationer. En unik ting ved denne kampagne er ansættelsen af tidligere spillere og topidrætsudøvere, der går ind i et omklædningsrum og har drøftelser ansigt til ansigt med deres ligesindede om, hvordan man opfører sig korrekt i forhold til sport og væddemål. Efter det har vist sig at være en stor succes, er initiativet blevet delvist finansieret af pa-kommissionen

13 Behandling af kundeklager Kunder kan vederlagsfrit indgive en klage ved at kontakte kundeservice. Når der indgives en klage, opfordres kunden til at bruge kundeserviceafdelingens adresse, som findes i afsnittet "kontakt os" på hjemmesiderne, og at anføre personlige oplysninger og kontonavn samt en detaljeret beskrivelse af sagen. Dette er det obligatoriske minimumskrav til oplysninger, der i første omgang sætter kundeservice i stand til at håndtere sagen. En forespørgsel vil blive anset for at udgøre en klage i henhold til virksomhedens egen definition, hvis kunden indberetter: en teknisk fejl ved hjemmesiden, hvor årsagen hidrører fra virksomheden at en virksomheds beslutning ikke overholder de anførte vilkår og betingelser og/eller gældende lov hel eller delvis manglende levering af en (anmodet) ydelse, som virksomheden skal levere i henhold til sine egne vilkår og betingelser og/eller gældende lov. Foruddefinerede serviceniveauer og processer sikrer, at det ved behandlingen af klager, når de når til kundeservice, er muligt at give kunderne svar inden for en periode på maks. 14 dage. Hvis der med udgangspunkt i årsagen eller det problem, der forårsagede klagen, ikke kan gives en løsning eller en træffes en afgørelse inden for det anførte tidsrum, vil kunden blive orienteret desangående og holdt ajour, indtil der foreligger et endeligt svar. Processen tager højde for, at klager og uoverensstemmelser samt de involverede fakta undersøges, analyseres og gennemgås hos kundeserviceteamet eller den tilknyttede afdeling i henhold til tildelte ansvarsområder. Resultatet af ovennævnte procedure meddeles kunden hurtigst muligt og kan bestå af: bekræftelse eller tilbagekaldelse af en truffet afgørelse samt den tilhørende begrundelse, redegørelse for en given situation, løsning eller tilgængelige, foreløbige oplysninger i tilfælde af et teknisk problem. Al den kommunikation, der sker med kunden, er tilgængelig, gemmes og arkiveres i hele opbevaringsfristen i kundeserviceafdelingens administrationsværktøjer. Antal klager i I alt Klager

14 Bekræftelse af, at oplysningerne er korrekte Til Electraworks Limited Dato Navn Stilling Robert Hoskin Director Underskrift 14

Årsredegørelse 2014. ElectraWorks Limited

Årsredegørelse 2014. ElectraWorks Limited Årsredegørelse 2014 ElectraWorks Limited Årsredegørelse 2014 Om bwin.party... 1 Ledelsesberetning... 2 Oplysninger om spiludbuddet... 3 Forebyggelse af spilrelaterede problemer... 3 Bekæmpelse af hvidvask...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070 ÅRSREGNSKAB 2013 ENTERPRISE-NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE For regnskabsåret til og med 31. december 2013 For regnskabsåret til og med 31. december 2013 Anm. DKK Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere