Bilforhandleren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforhandleren 2015"

Transkript

1 AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen

2 Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2

3 Forord Kære læser Autobranchen er en dynamisk størrelse, og det kan være svært at forudsige morgendagens forandringer. Bilmarkedets potentielle udviklingsveje varsler nye kursændringer for mange bilforhandlere, og det kan medføre store skift i forretningsudvikling og drift. Hvor bevæger branchen sig hen? Og hvordan skal bilforhandlerne forberede sig på dette kursskifte? Det har været D A F s ønske at få udarbejdet en rapport, som, på let tilgængelig vis, forholder sig til denne udvikling og bilforhandlernes udfordringer på kort sigt. Bilforhandleren 2015 behandler således de udfordringer, som bilforhandlerne i Danmark kan stå overfor de næste 2-3 år. Rapporten er udarbejdet for D A F af René Tønder Nielsen fra udvikling a/s og samler op på temaer, som står bilforhandlerne nært og stiller skarpt på de muligheder, som den nærmeste fremtid byder forhandlere i autobranchen. For overskuelighedens skyld beskriver rapporten udviklingen i de enkelte led i værdikæden fra producent til kunden i afsnit og slutter af med en værktøjskasse, som giver praktiske råd til forhandleren. D A F ønsker, at bilforhandlere i Danmark kan bruge rapporten til at blive klogere på den situation, som autobranchen og dermed egen forretning befinder sig i. Rapporten er en hjælpekilde for den enkelte forhandler til at få et indblik i brancheforandringer og samtidig udruste dem med værktøjer til at imødekomme den nærmeste fremtid. God læselyst! Jens Brendstrup Adm. direktør 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé 5 Eksterne faktorer 6 Udviklingen i autobranchen 8 Værdikæden 8 Producent 9 Importør 13 Markedet 15 Kunden 18 Forhandleren 20 Konsolidering 20 Udfordringer 22 Værktøjskasse 25 4

5 Resumé De eksterne faktorer, som forventes at få størst indflydelse på forhandlernes forretning de næste 2-3 år er: Beskatning, new normal (økonomisk stilstand), tidsånden (skift i kundernes præferencer) og online kommunikation (kundens forventning om online kommunikation med forhandleren). Oliepris og klimafokus forventes ikke at have indflydelse frem mod ultimo De europæiske bilproducenter kæmper - med undtagelser - med for stor produktionskapacitet. Denne situation påvirker hele værdikæden negativt, ikke mindst med hensyn til brandværdi. Andre forhold som har væsentlig betydning for bilproducenterne er: Asien (Kina er nu verdens største bilmarked), teknologisk udvikling, stordriftsfordele, at de fleste producenter vil være premium samt de høje indtrængningsbarriere (beskyttelse). Importørens position i værdikæden er blevet cementeret af nye forhandlerkontrakter. Importørerne vil således fortsat være markant mere rentable end forhandlerne. Distributionsstrategierne får direkte indflydelse på forhandlerne, som nøje bør overveje, om man vil imødekomme de højere investeringskrav. Det forventes ikke, at producenter/importører træder ind i detailleddet i Danmark (udover de private importører, som allerede er aktive som forhandlere). Bilmarkedet i Danmark forventes at være forholdsvis stabilt de næste 2-3 år - formentlig på et niveau lidt lavere end i 2011 og Dog kan salget af biler i den lille klasse (mikro- og minibiler) overraske positivt (igen). Dette skred i segmenterne medfører imidlertid en væsentlig udfordring for rentabiliteten i branchen. Kunden vil fortsat have fokus på den gode handel, men forventes også i stigende grad at lægge vægt på andre forhold, som fx bekvemmelighed ( ingen bøvl ), overskuelighed, tryghed, mening og sammenhæng. Det forventes at branchen fortsat vil konsolidere sig, hvilket på længere sigt vil medføre en polarisering mellem de mindre forhandlere (typisk et udsalgssted, flere mærker, uden for de store byområder) og de store forhandlere. De mellemstore forhandlere risikerer at blive klemt i udviklingen. Forhandleren står over for væsentlige, strategiske udfordringer som dårlig rentabilitet, fremskaffelse af kapital/likviditet, ejer-/generationsskifte, at tiltrække kvalificerede medarbejdere, branding og - ikke mindst - udvikling af egen strategi. Værktøjskassen bør blandt andet indeholde samarbejde med kolleger, outsourcing af ikke-kerne aktiviteter, professionalisering af bestyrelse samt udvikling af nye produkter og løsninger til kunderne fx inden for brugte biler. 5 5

6 Eksterne faktorer Forhandleren 2020 forholdt sig ganske detaljeret til de langsigtede, overordnede drivkræfter (megatrends), som har væsentlig indflydelse på vores branche, fx urbanisering og demografisk udvikling. I et 2-3 årigt perspektiv er disse langsigtede udviklinger, i sagens natur, ikke helt så afgørende. Men der vil også på mellemlang sigt være markante eksterne faktorer, som præger branchen - herunder især: Beskatning: Det må formodes, at registreringsafgiften, helt eller delvist, er lagt om, til en afgift baseret på objektive kriterier, som fx bilens CO2-udledning, vægt og sikkerhed, frem for bilens værdi, inden udgangen af En sådan omlægning vil på kort sigt kunne skabe økonomiske problemer for nogle forhandlere på grund af fald i brugtvognspriserne og markante skift i prispositionen mellem mærker, men vil på længere sigt være en fordel for branchen, da det vil skabe mulighed for en mere sund forretningsmodel, hvor man får bedre mulighed for at tjene penge på salget af nye biler og dermed bliver mindre afhængig af indtjeningen på eftermarkedet. New Normal : Den økonomiske krise, som begyndte ultimo 2007, og som i dag vel snarere, i hvert fald i Nordeuropa, kan karakteriseres som økonomisk stilstand, forventes at fortsætte de næste 2-3 år. Den situation vi har i dag, hvor kunderne er særdeles prisbevidste og køber funktionelle biler, og hvor indtjeningen på eftermarkedet er under pres, forventes således at fortsætte. Vi bliver, som branche, ikke i væsentlig grad hjulpet af makroøkonomien. Hvis man, som det lader til at være tilfældet for mange forhandlere, har en strategi, som går ud på at rebe sejlene og ligge i læ og vente på bedre tider, så kan man nok komme til at vente ganske længe samt opleve, at andre aktører sejler videre. Tidsånden: Det er som regel først lang tid efter, at der har været markante skift i præferencer og holdninger hos forbrugerne, at markedsaktørerne rigtig kan se dem. Ændringer i det man kan kalde tidsånden er vanskelige at se, når vi står midt i dem. Men meget tyder på, at vi i disse år, blandt andet som en modreaktion på det markante forbrug i de 8-10 år frem til 2007, nu som kunder prioriterer meget anderledes. Det er fx ikke kun fordi store SUV er er blevet dyrere på grund af afgiftsændringer, at salget af dem er kollapset. Denne type biler er simpelthen forkerte i dag i forhold til tidsånden. Udover at vi som forbrugere generelt agerer med større økonomisk fornuft, så lægger vi også større vægt på, at ressourcer (gen)anvendes optimalt. Vi sælger, eller forærer væk, frem for at smide ud og bliver mere positivt indstillet over for at dele. Selvom delebilsprojekter ikke endnu i Danmark har haft den store succes, så kunne de 6 6

7 godt få en opblomstring i de større byer (også hjulpet af urbaniseringen). Og salget af brugte biler mellem private kan også stige yderligere. Online kommunikation: En bil er et meget fysisk produkt. Direkte salg af biler online, altså uden at kunden fysisk har set og prøvekørt bilen, vurderes ikke at være en trussel (eller mulighed) de næste 2-3 år. Men hele kundekontakten vil i stigende grad finde sted online. Selvom de fleste i branchen i dag giver mulighed for online kontakt, herunder bestilling af serviceeftersyn og lignende, så ser vi i branchen endnu online mulighederne, herunder også de sociale medier, alene som et værktøj og ikke som en integreret del af vores forretningsmodel. Kunderne oplever derfor ofte, at vi ikke har de interne processer på plads til optimalt at behandle online henvendelser. Mange forhandlere vil på den baggrund opleve at blive valgt fra på baggrund af kundens oplevelser online (hjemmeside, kontakt, brugervurderinger osv.) og da de som regel ikke ved, at de er valgt fra (kunden har jo ikke været i forretningen), så opdager de det for sent. Størstedelen af vores forretningsmodel i dag hviler jo på, at kunden rent fysisk kommer ind i forretningen meget tidligt i kontaktforløbet. Der er eksterne faktorer, der tidligere har været meget i fokus, som vi ikke forventer vil have den store indflydelse i et mellemlangt perspektiv: Olieprisen: Man har længe talt om peak oil - altså det forhold, at olieproduktionen fremover vil være faldende. Ny teknologi, herunder ikke mindst fracking i USA til udvinding af skiferolie, har ændret dette syn. Således forventer det Internationale Energi Agentur i deres seneste rapport (april 2013) nu en svagt faldende oliepris på 2-3 års sigt (og i øvrigt også på længere sigt). Vi forventer derfor ikke, at kørselsforbrug og præferencer bliver væsentligt påvirket af olieprisen. Klima: Det fokus, nogle ville kalde det hype, vi oplevede på klimaet for 3-4 år siden, er knap så markant længere. Det skyldes selvfølgelig i høj grad den økonomiske krise, som har tvunget politikerne til at prioritere anderledes. Men specifikt for vores branche skyldes det også, at det for de fleste bilproducenter bliver forholdsvis nemt at leve om til EU-målet om en gennemsnitlig udledning for det enkelte bilmærkes modeller af CO2 på maksimalt 135 gr./km. Baggrunden for dette er den teknologiske udvikling, men også i høj grad det skred mod de mindre segmenter, som opleves ikke kun i Danmark. Denne udvikling medfører også, at vi ikke forventer, at der i Danmark vil komme specifikke støtteordninger for el- og hybridbiler. Salget af rene elbiler forventes derfor fortsat at være meget begrænset de kommende 2-3 år. 7 7

8 Udvikling Udvikling i Autobranchen Autobranchen Den følgende beskrivelse af udvikling og udfordringer autobranchen er struktureret ud Den følgende beskrivelse af udvikling og udfordringer i autobranchen er struktureret ud fra branchens værdikæde, som beskrevet nedenfor; fra producent over importør til fra branchens værdikæde, som beskrevet nedenfor; fra producent over importør forhandler. til forhandler. Udvikling i Autobranchen Værdikæden Den følgende beskrivelse af udvikling og udfordringer i autobranchen er struktur Værdikæden fra branchens værdikæde, som beskrevet nedenfor; fra producent over importø forhandler. Aktører: Aktører: Tier 1 Importør (NSC) Aut. forhandler Aut. forhandler Tier 21 Importør Importør Fabriksejet (NSC) (NSC) Importør Aut. Aut. forhandler forhandler Uafhængige Aut. Aut. forhandler forhandler Tier OEMs Tier 2 Fabriksejet Privat Fabriksejet Importør Leasing Importør Uafhængige Private Uafhængige OEMs OEMs Aut. Privat Privat forhandlere* Leasing Udlejning Leasing Private Leasing Private Aut. Aut. Uafhængige* forhandlere* forhandlere* Udlejning Udlejning Leasing Udlejning Leasing Uafhængige* Leasing Uafhængige* Udlejning Udlejning Leasing Udlejning Leasing Udlejning Udlejning * primært brugte biler * primært brugte biler Aktører: primært brugte biler Import / Salg ny bil Salg brugt bil Design & Tier 1 distribution Import Import Importør / (NSC) Salg Salg (primært ny ny bil bil Aut. forhandler Salg Salg (sekundært brugt brugt bil bil Produktion Design Design & Tier Produktion 2 distribution distribution (engros) Fabriksejet (primært (primært marked) Importør(sekundært (sekundært Produktion marked) (engros) (engros) marked) marked) marked) marked) OEMs Privat Leasing Forretningsområder: Aut. forhandlere* Udlejning Forretningsområder: Import Uafhængige* Bil Bil Import Import Biler Leasing Bil Ekstraudstyr Bil Bil Ekstraudstyr Bil Biler Reservedele Biler Udlejning Ekstraudstyr Servicekontrakt Ekstraudstyr Ekstraudstyr Servicekontrakt Ekstraudstyr Reservedele Ekstraudstyr Reservedele Servicekontrakt Finansiering Servicekontrakt Servicekontrakt Finansiering Servicekontrakt Ekstraudstyr Brugte Ekstraudstyr biler Finansiering Leasing Finansiering Finansiering Leasing Finansiering Logistik Brugte Brugte * primært biler biler brugte biler Leasing Rustbehandling Leasing Leasing Rustbehandling Leasing Logistik Markedsføring Logistik Rustbehandling Rustbehandling Rustbehandling Rustbehandling Markedsføring Finansiering Markedsføring (lager/anlæg) Finansiering Finansiering (lager/anlæg) (lager/anlæg) Værdikæden Design & Produktion Forretningsområder: Import / distribution (engros) Salg ny bil (primært marked) Aut. værksted Aut. Frit Aut. værksted Frit Frit Uafhængigt værksted værksted Uafhængigt Kæde Uafhængigt Quick-fit Kæde Kæde Quick-fit Quick-fit Erhverv Erhverv Private Erhverv(gør-det- selv) Private Private (gør-detselv) (gør-detselv) Service & Aut. Reparation Service Service forhandler & (eftermarked) Uafhængige Reparation Reparation (eftermarked) (eftermarked) Private Leasing Udlejning Service Service Reklamation Service Reklamation Reparation Reklamation Reparation Rustbehandling Reparation Rustbehandling Skade Rustbehandling Skade Syn Skade Syn Ekstraudstyr Syn Ophug Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ophug Ophug Salg brugt bil (sekundært marked) Aut. værk Frit værk Uafhæ Kæde Quick-fit Erhverv Private (g selv) Serv Repa (efterm Import Biler Reservedele Bil Ekstraudstyr Servicekontrakt Bil Ekstraudstyr Servicekontrakt Service Reklama Reparatio

9 Bilforhandleren er sidste led i værdikæden og bliver derfor meget påvirket af udviklingen i de tidligere led (upstream). Vi vil derfor kort gennemgå den generelle udvikling blandt producenter, også kaldet OEMs, samt importører. Producent: Den allerstørste udfordring for bilproducenter i Europa er produktionsmæssig overkapacitet, hvilket nedenstående diagram fra Deutsche Bank (Financial Times ) illustrerer: 24 90% 22 85% Diagrammet viser den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse for hele den europæiske bilindustri. Når producenter som fx VW og BMW har en udnyttelse på op mod 100%, så må der logisk være andre producenter, herunder fxfiat, PSA (Peugeot og Citroën), Ford og Opel, som ligger væsentligt lavere. Tommelfingerreglen i branchen er, at man helst skal udnytte kapaciteten med ca. 80% for at produktionen er rentabel. Det er tankevækkende, at kravet fra den amerikanske stat til bilproducenterne (GM og Chrysler) i USA, da de for godt tre år siden skulle have økonomisk hjælp, var, at de lukkede fabrikker og tilpassede produktionskapaciteten til markedsefterspørgslen. Når stater i Europa, fx Frankrig, hjælper industrien, så er kravet, at der ikke lukkes fabrikker(!). Mens bilproduktion i USA nu igen er ganske rentabel, så er det således for mange producenter ikke tilfældet i Europa. Dog er blandt andet Ford og Opel i gang med at lukke fabrikker i Europa. Det gør ondt på producenterne på den korte bane, men vil styrke dem på lang sigt. Men kan vi som forhandlere egentlig ikke være ligeglad med noget så abstrakt som udnyttelse af produktionskapacitet? Nej, det har meget stor indflydelse på hele 80% 75% 70% 65% 60% Kapacitet (mio.) Produktion (mio.) Udnyttelse /%) 9 9

10 værdikædens rentabilitet - også forhandlerens. Det er ikke tilfældigt, at det netop er de bilmærker, som har problemer med at afsætte, hvad de kan producere, som kæmper mest med en dårlig prisposition (lav brandværdi) i markedet - også i Danmark. Som eksempel kan nævnes, at Tysklands 4. kvartal i 2012 gav følgende mærker størst nedslag i den gennemsnitlige transaktionspris: 1. Opel (27%). 2. Ford (23%. 3. Renault (22%). Og så er det altså som forhandler sjovere at arbejde sammen med en producent, som tjener penge og har mulighed for at udvikle nye produkter, teknologi, koncepter osv. Derudover har følgende forhold og udviklinger væsentlig betydning for bilproducenterne: Asien: Siden 2010 har Kina været verdens største bilmarked (og i øvrigt også verdens største bilproducent). En væsentlig del af udviklingsbudgetterne hos bilproducenterne går således til at udvikle modeller til det kinesiske marked. Teknologi: Den tekniske kompleksitet er kraftigt stigende (hvilket i øvrigt vil forbedre de autoriserede værksteders position i forhold til de frie værksteder). Det stiller større krav til blandt andet rådgivning af kunderne, uddannelse, markedsføring og lagerdisponering. Stordriftsfordele: I bilproduktion er en markant fordel ved stordrift. Sergio Marchionne, chef for Fiat og Chrysler, har tidligere udtalt, at med mindre man har en markant brandværdi, altså er premium producent (Porsche, BMW, Audi, Mercedes, osv.), så skal man producere mindst 5 mio. biler på verdensplan for at være rentabel. Premium: Det er premium producenterne, som generelt er mest rentable og som er mest modstandsdygtige, når markedet trækker sig sammen. Helt logisk forsøger mange producenter således at få sig brandmæssigt positioneret i, eller i hvert fald op imod, premium segmentet. Det er fx hvad Citroën prøver med deres DS sub-brand og hvad Nissan prøver med Infiniti. Men det er et langt og sejt træk. I takt med at de eksisterende bilmærker forsøger at rykke op på prestigeranglisten, så bliver der plads til nye aktører i bunden af markedet. Det er, hvad Renault nu udnytter med introduktion af Dacia og det bliver hvad kinesiske (og indiske) bilproducenter vil forsøge at udnytte om formentlig 3-5 år. Høje indtrængningsbarrierer: Det er ufatteligt dyrt at starte bilproduktion op. Af samme årsag er der ikke kommet nye europæiske bilproducenter siden 2. verdenskrig. For 2-3 år siden var der en vis forventning om, at vi ville se nye producenter, som alene fokuserede på elbiler. De havde muligheden for at starte med en helt ny forretningsmodel. Men de fleste af disse projekter er kuldsejlede; faktisk er det kun Tesla, som lader til at kunne overleve. Om 3-5 år, som nævnt ovenfor, forventer vi, at de kinesiske og indiske bilproducenter (måske lidt senere) 10 10

11 vil komme til Europa - herunder Danmark. De vil formentlig bruge samme strategi vil som komme japanerne til Europa i 1970 erne - herunder og sydkoreanerne Danmark. De vil i 1990 erne. formentlig Det bruge vil sige, samme at de strategi starter som japanerne med fornuftige i 1970 erne produkter og sydkoreanerne til attraktive priser i 1990 erne. og bygger Det så vil mærkerne sige, at de op fra den starter platform. med fornuftige produkter til attraktive priser og bygger så mærkerne op fra den platform. Som bilforhandler har man kun særdeles begrænset indflydelse på, hvad der sker hos den Som bilproducent, bilforhandler som har man kun gennem særdeles importøren begrænset samarbejder indflydelse med. på, Men hvad også der sker i et 2-3 hos årigt den bilproducent, perspektiv er som det af man væsentlig, gennem strategisk importøren betydning samarbejder for bilforhandleren, med. Men også hvilken i et 2-3 mærkeportefølje årigt perspektiv er man det af arbejder væsentlig, med. strategisk betydning for bilforhandleren, hvilken mærkeportefølje man arbejder med. Når man skal forholde sig til, hvilke mærker man i et langsigtet perspektiv gerne vil Når arbejde man sammen skal forholde med, sig er nedenstående til, hvilke mærker oversigt man i for et KPMG s langsigtet Global perspektiv Automotive gerne vil arbejde Executive sammen Survey med, 2013 er interessant. nedenstående Den oversigt viser, hvilke for KPMG s mærker 200 Global topchefer Automotive hos Executive bilproducenterne Survey selv 2013 forventer interessant. vil vinde Den markedsandele viser, hvilke mærker frem mod 200 topchefer vel hos at mærke internationalt. bilproducenterne selv forventer vil vinde markedsandele frem mod vel at mærke internationalt

12 12

13 Importør I Danmark er fordelingen, målt på markedsandel, mellem private og fabriksejede importører meget lige, som det også fremgår af nedenstående oversigt. Importør Mærke(r) Privat Fabrik Fiat Group Automobiles Denmark A/S Fiat, Alfa Romeo, Chrysler X Skandinavisk Motor Co. A/S VW, Skoda, Audi, SEAT, X Porsche BMW Danmark A/S BMW, Mini X Dankor Autoimport A/S Chevrolet X Citroën Danmark A/S Citroën X Ford Motor Company A/S Ford X Honda Motor Europe Danmark Honda X Hyundai Bil Import A/S Hyundai X Kia Import Danmark A/S Kia X Mazda Motor Danmark Mazda X Mercedes-Benz Danmark A/S Mercedes, Smart X MMC Danmark A/S Mitsubishi X Nissan Nordic Danmark Nissan X Opel Danmark Opel X K. W. Bruun Import A/S Peugeot X Renault Danmark Renault X Suzuki Bilimport Danmark A/S Suzuki X Toyota Danmark A/S Toyota, Lexus X Volvo Personvogne Danmark A/S Volvo X Tendensen de seneste 10 år har været, at fabrikken har ønsket mere kontrol med værdikæden - herunder import. Således er BMW, Honda, Nissan og Renault i denne periode gået over til fabriksejede importører. Vi forventer ikke større ændringer i den nuværende holdopstilling i de kommende 2-3 år. Når de kinesiske og indiske mærker en gang dukker op, vil det formentlig være hos private importører, da de historisk har vist sig dygtige til at introducere nye mærker til det danske marked. Bilimportørens position i værdikæden er blevet yderligere cementeret med udløbet af EUgruppefritagelsen for eftermarkedet i maj 2010 og for salg (nye biler) her i maj Med de nye kontrakter (forhandleraftaler), hvor branchen rent juridisk reelt går tilbage til et præ-1996 regime, har importørerne generelt styrket deres position i forhold til de autoriserede forhandlere. De nye kontrakter, hvor location clause (altså retten til frit at etablere udsalgssteder overalt inden for EU for mærker, hvor man allerede er autoriseret et sted) falder bort, vil lidt paradoksalt dog samtidig gøre det nemmere for forhandleren at blive autoriseret forhandler af yderligere mærker, da importøren nu, via de kontraktmæssige forhold, geografisk kan afgrænse hvor deres mærke må sælges. Importøren behøver således ikke 13 13

14 længere frygte, at deres mærke dukker op i andre forretninger, hvis man giver en længere frygte, at deres mærke dukker op i andre forretninger, hvis man giver en kontrakt til en forhandler med flere udsalgssteder. kontrakt til en forhandler med flere udsalgssteder. længere Historisk frygte, har importørerne at deres mærke i Danmark dukker været op i meget andre forretninger, rentable. Således hvis man var resultat giver en før skat Historisk kontrakt pr. medarbejder til har en importørerne forhandler i 2011 ca. med 20 i Danmark flere gange udsalgssteder. større været hos meget importørerne rentable. end Således hos forhandlerne. var resultat Der før skat pr. er ikke medarbejder udsigt til, at i 2011 denne ca. situation 20 gange ændres større væsentligt hos importørerne på mellemlang end sigt. hos forhandlerne. Der er Historisk ikke udsigt har importørerne til, at denne i Danmark situation været ændres meget væsentligt rentable. på Således mellemlang var resultat sigt. før skat Importørernes pr. medarbejder fremtidige i 2011 ca. distributionsstrategi 20 gange større hos vil importørerne have en meget end hos direkte forhandlerne. indflydelse Der på er ikke udsigt til, at denne situation ændres væsentligt på mellemlang sigt. Importørernes de autoriserede fremtidige forhandlere. distributionsstrategi Mange importører ønsker vil have en single en meget brandstrategi, direkte men indflydelse det på danske markeds størrelse og struktur gør, at kun mærker med en høj markedsandel de autoriserede forhandlere. Mange importører ønsker en single brandstrategi, men det Importørernes og/eller en stærk fremtidige brand position distributionsstrategi (premium) vil have vil have mulighed en meget for at direkte gennemføre indflydelse en sådan på danske de autoriserede markeds forhandlere. størrelse og Mange struktur importører gør, at ønsker kun mærker en single med brandstrategi, en høj markedsandel strategi. De øvrige mærker må forholde sig til virkeligheden og leve med (en grad men af) det og/eller danske markeds en stærk størrelse brand position og struktur (premium) gør, at kun vil mærker have mulighed med en høj for markedsandel at gennemføre en sådan multibrands blandt deres forhandlere. strategi. og/eller en De stærk øvrige brand mærker position må (premium) forholde sig vil have til virkeligheden mulighed for at og gennemføre leve med en (en sådan grad af) multibrands strategi. Nuværende De øvrige blandt distributionsstrategier: mærker deres forhandlere. må forholde sig til virkeligheden og leve med (en grad af) multibrands blandt deres forhandlere. Nuværende distributionsstrategier: Mange udsalgssteder Nuværende distributionsstrategier: Kinesiske Peugeot Mange udsalgssteder Hyundai Kia Mange udsalgssteder Toyota Citroën Opel Suzuki FIAT Kinesiske Peugeot Ford Chevrolet Kinesiske Peugeot VW Skoda Renault Hyundai Kia Hyundai Kia Toyota Toyota Citroën Citroën Opel Opel Nissan Suzuki Suzuki FIAT FIAT Ford Ford SEAT Chevrolet Chevrolet VW Skoda Renault Renault Single brand Nissan Nissan Multi brand SEAT Mazda SEAT Honda Single brand Multi brand Multi brand Mazda Mercedes Mazda Volvo Honda Honda BMW AUDI Mercedes Porsche Mercedes Få udsalgssteder Volvo BMW Volvo BMW AUDI AUDI Porsche Få udsalgssteder Lidt simplificeret vil importøren i sin distributionsstrategi typisk arbejde med fire Porsche Få udsalgssteder dimensioner: Lidt simplificeret Dækning (antal vil importøren forhandlere) i sin distributionsstrategi typisk arbejde med fire dimensioner: Lidt simplificeret vil importøren i sin distributionsstrategi typisk arbejde med fire dimensioner: Geografi (hvor) Dækning (antal forhandlere) Multi-/single brand Dækning Geografi (hvor) (antal forhandlere) Geografi Multi-/single (hvor) brand Multi-/single brand 14 14

15 BMW AUDI Porsche Volvo Få udsalgssteder Lidt simplificeret vil importøren i sin distributionsstrategi typisk arbejde med fire dimensioner: Dækning (antal forhandlere) Geografi (hvor) Multi-/single brand Brandværdien (man kan også betragte brandværdien som enten en forudsætning for de tre andre dimensioner eller i praksis en funktion af disse). 14 For forhandleren kan distributionsstrategien give anledning til følgende udfordringer: Mærker med lav brandværdi og lav markedsandel, som ønsker single brand distribution. Mærker med lav brand værdi (lav rentabilitet), som har høje investeringskrav. Der er ikke noget entydigt svar på disse udfordringer - det afhænger af den konkrete situation. Et råd kan dog gives til forhandleren: Tænk med hovedet - ikke med hjertet! På større markeder, fx Tyskland, England og Frankrig, er producenten også gået ind i detail-leddet, ikke mindst i de helt store byer. På baggrund af det danske markeds størrelse og det forhold, at vi kun har en storby (København, som i europæisk sammenligning tilmed er forholdsvis lille), forventer vi ikke, at vi, på nær måske for premium mærkerne, vil se noget lignende i Danmark. Dog forventes de importørejede forretninger i Danmark (som alle ejes af private importører: Semler, Nic. Christiansen og Nellemann) at styrke deres tilstedeværelse yderligere. Markedet: Det danske bilmarked har, målt på nyindregistreringer, historisk set været ganske volatilt, som det fremgår af nedenstående diagram. Den langsigtede trend har dog korreleret med udviklingen i privatforbruget i øvrigt og har således været opadgående. På mellemlang sigt forventer vi, at markedet finder et niveau omkring det 10-årige gennemsnit, dog lavere for varebiler som pga. privatkøb på gule plader lå på et unaturligt højt niveau midt i 00 erne. Vi har således en forventning for 2014 og 2015 på ca personbiler og varebiler. Hvis den lille klasses (mikro- og minibilers) relative andel fortsat stiger, kan antallet af nyindregistrerede personbiler dog overraske positivt. 15

16 Nyindregistreringer+1977+/+2012+i+Danmark " " " Nyindregistreringer+1977+/+2012+i+Danmark " " " " " " " " " " " " " " Årligt+gns.+(person//varebiler):+ + Årligt+gns.+(person//varebiler):+ 10"år:"" "/"36.407" + 20"år:"" "/"31.962" 10"år:"" "/"36.407" 30"år:"" "/"28.077" 20"år:"" "/"31.962" 30"år:"" "/"28.077" " 0" 1977" 1978" 1979" 1980" 1981" 1982" 1983" 1984" 1985" 1986" 1987" 1988" 1989" 0" 1977" 1978" 1979" 1980" 1981" 1982" 1983" 1984" 1985" 1986" 1987" 1988" 1989" 1990" 1990" 1991" 1992" 1993" 1994" 1995" 1996" 1997" 1998" 1999" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 1991" 1992" 1993" "Varebiler" 1994" 1995" 1996" "Personbiler" 1997" 1998" 1999" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" "Varebiler" "Personbiler" Noget overraskende for mange aktører i branchen har markedet i såvel 2011 og 2012 sat rekord Noget målt overraskende på antallet for af mange solgte aktører personbiler. i branchen Denne har fremgang markedet skyldes i såvel imidlertid, 2011 og 2012 som sat det fremgår rekord målt af nedenstående på antallet af diagram, solgte personbiler. primært den Denne lille fremgang klasse (mikro- skyldes og imidlertid, minibiler). som det fremgår af nedenstående diagram, primært den lille klasse (mikro- og minibiler). Rentabiliteten i den lille klasse i bilens hele livsforløb (salg som ny, service og reparation, salg Rentabiliteten som brugt) i den er markant lille klasse lavere i bilens end hele i fx mellemklasse livsforløb (salg 2 som (firmabilssegmentet). ny, service og reparation, salg som brugt) er markant lavere end i fx mellemklasse 2 (firmabilssegmentet). På baggrund af de forhold, som er beskrevet under Producent (side 8), samt en forventning På baggrund om af fortsat de forhold, økonomisk som er tilbageholdenhed beskrevet under Producent hos forbrugerne, (side 8), så samt forventer vi, at den forventning lille klasse om også fortsat i de økonomisk kommende tilbageholdenhed 2-3 år vil ligge på hos et forbrugerne, meget højt niveau. så forventer Det kan vi, at således den lille ikke klasse udelukkes, også i at kommende den lille klasses 2-3 år relative vil ligge andel på et meget stiger yderligere højt niveau. fra Det de kan nuværende således ikke ca. udelukkes, 60%. at den lille klasses relative andel stiger yderligere fra de nuværende ca. 60%

17 Segmenter: Nye personbiler 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige Denne udvikling er en markant udfordring for bilforhandlerens samlede rentabilitet og stiller som minimum krav om en justering af den nuværende forretningsmodel. Vi er simpelthen nødt til at hæve vores produktivitet - ikke mindst på eftermarkedet - væsentligt. For det er jo ikke kun salgsafdelingen som på grund af denne udvikling står over for store udfordringer - med lidt forsinkelse rammer det også eftermarkedet. Som det fremgår af nedenstående diagram, så vil bilbestanden mellem 0 og 3 år (den del af markedet, hvor den autoriserede forhandler har den største markedsandel) i de kommende år komme op på næsten 60%

18 Bilbestand: Lille klasses relative andel 70% 60% 50% 40% 30% 0-3 år Samlet 20% 10% 0% E Kunden: Som nævnt tidligere, så forventer vi at den økonomiske stilstand fortsætter de næste 2-3 år ( new normal ), og at forbrugerne således fortsat vil være tilbageholdende og fornuftsorienterede. Det betyder, at der fortsat vil være fokus på den gode handel og at mærkeloyaliteten, på nær for premium mærkerne, fortsat vil være for nedadgående. Urbaniseringen, ændringer i vores livsmønstre, tidsånden samt det forhold at biler, specielt i den lille klasse, de senere år er blevet væsentligt billigere, medfører samtidig, at forbrugerens behov og præferencer ændres hurtigere end før. Det er derfor vanskeligere end nogensinde at forudsige, hvilke mærker og modeller kunderne vil efterspørge. Den overordnede struktur i autobranchen har historisk været og er i en vis udstrækning stadig - en push struktur, hvor man fra producentens side har forsøgt at forudsige, hvad kunderne vil efterspørge 5-10 år frem. Disse produkter har man så fremstillet og skubbet ud i værdikæden mod kunden. Under forholdsvis stabile og til dels forudsigelige afsætningsvilkår er det en meget effektiv struktur. Men når kundernes behov og præferencer ændrer sig så hurtigt som tilfældet er nu, så kommer den struktur 18 18

19 til kort. Det er årsagen til, at bilproducenterne, i de senere år, har forsøgt at gøre deres produktion meget mere fleksibel og skalerbar. De kunder som vi om få år vil se i salgsudstillingerne vil være digital natives, som har en helt anden forventning til at kunne kommunikere med forhandleren online. Denne kundetype vil være hurtig til at vælge fra, hvis service og kommunikation ikke er tilfredsstillende. Forretningsmodellen hos forhandleren hviler i væsentlig grad på, at kunden kommer ind i forretningen og vil købe en bil. Men hvad nu hvis kunden ikke vil købe, men blot have adgang til lease, leje, dele, låne/bytte eller lignende? Den udvikling kræver andre produkter og koncepter og ultimativt en anden forretningsmodel - end hvad vi arbejder med i dag. I denne udvikling af nye løsninger (produkter og koncepter) har forhandleren mulighed for måske i samarbejde med kunden? at spille en væsentlig rolle. Det giver samtidig mulighed for at komme ud over pris som eneste konkurrenceparameter, da tilbud om bekvemmelighed ( ingen bøvl ), overskuelighed, tryghed, mening og sammenhæng vil være væsentlige parametre. Forhandleren Frem mod ultimo 2015 vil den vigtigste udvikling i forhandlerstrukturen være konsolidering, som overordnet kan beskrives med nedenstående faser: Fase%1:%Intra, brand% Fase%2:%Inter, brand%/% geografi% Fase%3:%De% store%bliver% større% Fase%4:%De% store%finder% sammen% Fase%5:% Udland%/%ikke, industrielle% Fase 1: Denne indledende fase, hvor konsolideringen primært sker inden for de enkelte mærker, er mere eller mindre tilendebragt. Importørerne ønsker som udgangspunkt, med enkelte undtagelser (fx Mercedes), ikke en forhandlerstruktur, hvor en enkelt forhandler har mere end 20-25% andel af mærkets samlede salg Fase 2: Denne fase, hvor konsolidering finder sted på tværs af mærker, og hvor geografien spiller en væsentlig rolle for strategien, er stadig i gang, men nærmer sig sin afslutning. I denne fase er der stadig en vis grad af opportunisme, hvor forhandlere med vækststrategi slår til, når der er et godt tilbud. Fase 3: Denne fase, som branchen er midt i, drives af de større aktørers implementering af en formuleret strategi, typisk fokuseret omkring mærke(r) og geografi. De mindre forhandlere uden for de større byområder bliver ladt i fred og har mulighed for at forfølge en lokal strategi, som fokuserer på udvidelse af mærkeporteføljen ( bykonger ). De mellemstore forhandlere bliver klemt og må forholde sig strategisk til, om man 19 19

20 måske i samarbejde med kunden? at spille en væsentlig rolle. Det giver samtidig mulighed for at komme ud over pris som eneste konkurrenceparameter, da tilbud om bekvemmelighed ( ingen bøvl ), overskuelighed, tryghed, mening og sammenhæng vil være væsentlige parametre. Forhandleren Frem mod ultimo 2015 vil den vigtigste udvikling i forhandlerstrukturen være konsolidering, som overordnet kan beskrives med nedenstående faser: Fase%1:%Intra, brand% Fase%2:%Inter, brand%/% geografi% Fase%3:%De% store%bliver% større% Fase%4:%De% store%finder% sammen% Fase%5:% Udland%/%ikke, industrielle% Fase 1: Denne indledende fase, hvor konsolideringen primært sker inden for de enkelte mærker, er mere eller mindre tilendebragt. Importørerne ønsker som udgangspunkt, med enkelte undtagelser (fx Mercedes), ikke en forhandlerstruktur, hvor en enkelt forhandler har mere end 20-25% andel af mærkets samlede salg Fase 2: Denne fase, hvor konsolidering finder sted på tværs af mærker, og hvor geografien spiller en væsentlig rolle for strategien, er stadig i gang, men nærmer sig sin afslutning. I denne fase er der stadig en vis grad af opportunisme, hvor forhandlere med vækststrategi slår til, når der er et godt tilbud. Fase 3: Denne fase, som branchen er midt i, drives af de større aktørers implementering af en formuleret strategi, typisk fokuseret omkring mærke(r) og geografi. De mindre forhandlere uden for de større byområder bliver ladt i fred og har mulighed for at forfølge en lokal strategi, som fokuserer på udvidelse af mærkeporteføljen ( bykonger ). De mellemstore forhandlere bliver klemt og må forholde sig strategisk til, om man 19 20

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Bilforhandleren 2015-2020

Bilforhandleren 2015-2020 12 Bilforhandleren 2015-2020 Citroën Forhandlerforeningen Ringsted, 27. november 2013 Demografi & urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 2 I

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Udviklingen i bilbranchen

Udviklingen i bilbranchen Udviklingen i bilbranchen Biløkonom Temadag Århus, 8. juni 2010 Biløkonomerne Q8 Oils René Tønder Nielsen 1987 1992 Jyske Bank Århus, Silkeborg, København, London, Zürich, Fuengirola Handel med værdipapirer

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Importørundersøgelsen 2015

Importørundersøgelsen 2015 Importørundersøgelsen 2015 AutoBranchen Danmark har for ottende gang gennemført en importørundersøgelse blandt de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Rambøll på vegne

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Bilbranchen fagre nye verden?

Bilbranchen fagre nye verden? 12 Bilbranchen 2025 - fagre nye verden? Dækbranchen Danmarks Temadag Taastrup, 20. september 2016 22 år i bilbranchen General Motors Product Manager, GMAC (DK, UK) Intl. Management Programme (UK, USA,

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

Guide: Her er Danmarks billigste biler

Guide: Her er Danmarks billigste biler Guide: Her er Danmarks billigste biler Klassekamp i mikro og mini med tre og fem døre. Konkurrencen på det danske bilmarked er benhård, og nærmest diamanthård blandt de små biler. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 udvikling a/s Rådgivning Strategi Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark,

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt: Her er de sikreste biler

Oversigt: Her er de sikreste biler Oversigt: Her er de sikreste biler Euro NCAP har inden for det seneste år crashtestet 36 nye bilmodeller. Nu er de mest sikre i hver klasse udpeget. Se her, hvilke biler, der er de sikreste. Af Morten

Læs mere

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus BEDSTE Se her de BAGAGERUM Stor oversigt og 5 anmeldser Så meget er der plads til 8 sider De bedste bagagerum INDHOLD I DETTE HÆFTE: Plads i

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Tilfredshed: 800 point

Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 817 point Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 785 point HVAD ER AUTOINDEX? AutoIndex 2012 er gennemført i perioden januar-marts, og mere end 27.000 danske privatbilejere har svaret på 120

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms Nr. 1 16. marts 2015 Analyse fra AutoBranchen Danmark Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen har medvirket til, at antallet af

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

GAMMEL VIDEN NYE TANKER

GAMMEL VIDEN NYE TANKER GAMMEL VIDEN NYE TANKER DK MIDLAND NYT OLIEMÆRKE I EUROPA THOMAS BRACK, adm. dir. for Oel-Brack AG, fremstiller hele produktsortimentet og har mere end 10 års erfaring med fremstillingen af Quaker States

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 4 26. november 2013 udsendt i uge 48 Se flere nyheder på www.daf.dk I 2012 blev der solgt 168.857 nye personbiler, hvilket var tæt på salget i rekordåret

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har i 2016 svaret, at de gennemsnitligt kører 32.900 erhvervskilometer årligt, hvilket er en lille stigning i forhold til 2015. Den private kørsel ligger på

Læs mere

AMAG Schweiz Strategi 2017

AMAG Schweiz Strategi 2017 AMAG Schweiz Strategi 2017 1 Bildagen, 27.5.2014 Morten Hannesbo CEO Vores fritid Besøg af det danske Handelskammer Schlieren, 4. april 2014 Besøg af det danske Handelskammer Schlieren, 4. april 2014 Vore

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

D A F Analyse. Læs i dette nummer:

D A F Analyse. Læs i dette nummer: D A F Analyse Nr. 2 17. maj 2013, udsendt i uge 20 Se flere nyheder på www.daf.dk Læs i dette nummer: Professionelle bestyrelser er vejen til vækst Bilsalget 2013 Flere biler i familien Fortsat fald i

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere