Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013"

Transkript

1 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling... 7 Varebilsalget... 9 Lastbilsalget... 1 Eftermarkedet... 1 Vurderinger og forventninger... 1 Det europæiske marked... 12

2 Det hurtige brancheoverblik Prisindekset Nettoprisindekset er steget med 1,2 pct. fra januar 212 til januar 213. Det er den laveste stigning siden april 24 Nettoprisindekset er steget år for år siden indeksets begyndelse i 2. Hvilket er forventeligt i et samlet indeks. Generelt har stigningerne det seneste år dog ligget lavere end de forrige år. I januar 213 lå indekset på 129,7, hvilket er,3 pct. lavere end i december 212, men 1,8 pct. højere end i januar 212. Altså er indekset, som normalt, steget på årsbasis. Men vi taler om den laveste indeksstigning i en måned, sammenlignet med samme måned året før, siden april 24. Nettoprisindeks Indeks 2 = Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Personbiler Service og reparation Prisindekset for personbiler lå i januar på 117,5, hvilket er en meget beskeden stigning på,2 pct. siden januar 212. Indekset for reservedele og tilbehør lå på 125,6 i januar, svarende til en stigning på 1,5 pct. siden januar sidste år. Det er den laveste stigning år for år siden juli 211. Indekset for service og reparation er fortsat stigende og lå i januar på 154,3, en lille stigning på,3 pct. i forhold til december og på 1,5 pct. siden januar sidste år. Omsætningen i branchen For den samlede danske bilbranche faldt omsætningen i 212 Vi har endnu ikke modtaget tallene for 4. kvartal 212 på de enkelte branchekoder, men de overordnede branchetal for hhv. bilhandlen og eftermarkedet er på plads og viser følgende: Indenlandsk salg (mio. kr.) Ikke sæsonkorrigeret Pct. ændring Eftermarkedet ( ) % Bilhandlen (45.1) % Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Den indenlandske omsætning er faldet med 5 pct. på eftermarkedet og med 6 pct. i bilhandlen. Hvis vi sammenligner de enkelte måneder i 212 med samme måned i 211, er salget faldet i 8 ud af 12 måneder både i den samlede bilhandel og på eftermarkedet. Der er dog forskel på de enkelte dele af branchen når tallene udspecificeres yderligere ned på branchekoder, hvorfor det skal blive spændende at se, hvordan virksomhederne har klaret sig i 212. På de specifikke branchekoder viser indekset en fremgang i 3. kvartal af 212 hos karosseriværkstederne, detailhandlen med biler, og detailhandlen med reservedele. Øvrige indeks faldt i 3. kvartal. 2

3 Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 29 = 1 145, 135, 125, 115, 15, 95, 85, 75, Forbrugerforventninger Detailhandel undt. med biler Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Forbrugerforventninger Forbrugerne forventer fortsat, at den økonomiske situation vil blive bedre næste år Den samlede forbrugertillidsindikator lå i januar 213 på -2,7, en forbedring siden december, hvor den lå på -4,7. Denne samlede indikator belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Gennemsnittet over det seneste halve år er -2,7, hvorfor situationen er uændret. Dog er der sket en forbedring i forhold til sidste år, hvor indekset lå på -7 i januar 212. Forbrugertillidsindikatoren Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr. Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket Forbrugerne vurderer, at både deres egen og Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Samtidig tror de på, at situationen om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren for familiens egen økonomi lå i januar på 7,3, mens indikatoren for Danmarks økonomiske situation er 3,3. Forbrugerne anser det generelt ikke som specielt fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder lige nu (-9,5), ej heller inden for de næste 12 måneder (-9,1). Dog har sidstnævnte indikator vist en forbedring i januar, set i forhold til dykket i december 212, hvor indikatoren nåede et minus på hele -15,5. Over det seneste halve år er gennemsnittet -9,8. Trods forbrugernes mere positive forventninger til næste år, så er det fortsat forventningen blandt forbrugerne, at beskæftigelsen vil falde. Forbrugernes forventninger om arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag, lå i januar på 18,3 (her betyder en positiv indikator stigende arbejdsløshed). Det er en forværring siden december, hvor indikatoren lå på 16,2. Gennemsnittet inden for det seneste halve år er 14,9. 3

4 Bilhandlen Vurderinger og forventninger Forhandlernes oplevelser af de foregående måneder viser små bedringstegn Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling de foregående tre måneder. Januar målingen gælder perioden oktober til december 212. Til eventuelle nye læsere, er spørgsmålene besvaret på skalaen større, omtrent uændret eller mindre. Svarene afspejler således ikke omfanget af eksempelvis en stigning i omsætningen, men blot hvor mange der mener, at omsætningen er blevet større. Af grafen nedenfor ses de samlede konjunkturindikatorer, eller nettotal, for de fire variabler i bilhandlen. Den enkelte konjunkturindikator er udregnet således, at den er udtryk for forskellen på en positiv og en negativ vurdering. Eksempelvis viste januarmålingen, at 26 pct. havde oplevet en større omsætning, 38 pct. en uændret omsætning og 36 pct. at den var faldet. Forskellen på den positive og den negative vurdering giver således en negativ konjunkturindikator for omsætningen på -1. Dette er en stor fremgang siden sidste udgave af Blitz, hvor november måneds nettotal var på hele -27. Tendens Bilhandlen Vurdering af foregående 3 mdr Faktisk - omsætning Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører Faktisk - salgspriser Faktisk - beskæftigelse Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Af grafen ses det, at der siden november har været en oplevelse i branchen af, at der har været en forbedret situation de seneste måneder. 212 bar præg af store udsving henover året og vi kan således håbe, at 213 både viser fremgang og en øget stabilitet. Særligt har oplevelsen været at omsætningen er forbedret, men også beskæftigelsen har vist bedringstegn. Sidstnævnte er meget positivt set i lyset af beskæftigelsen generelt i Danmark. I november lå beskæftigelsen på -3 mod -18 i januarmålingen Samtlige fire konjunkturindikatorer er dog fortsat i minus, således sluttede året 212 nogenlunde hvor det begyndte. Hvad gælder udsigterne til de kommende måneder, så tror flere fortsat på en negativ frem for en positiv udvikling over de kommende måneder (januar-marts). Blandt flertallet er forventningerne til omsætningen, at den vil forblive uændret (47 pct.), resten fordeler sig desværre med en hovedvægt til den negative side med 35 pct. mod 4

5 kun 18 pct. der tror på en større omsætning i starten af det nye år. Forventningerne omkring beskæftigelsen er forbedret en smule. Hele 79 pct. tror den vil forblive uændret i første kvartal af 213, resten fordeler sig med en lille overvægt på negative forventninger. Forventning Bilhandlen Forventning til kommende 3 mdr. 1% 8% 6% 4% 2% % Forventninger, historisk Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Forventet - omsætning Forventet - beskæftigelse Større Uændret Mindre Forventet - ordrebeholdning hos leverandører Forventet - salgspriser Salgspriser Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Forventningerne stemmer nogenlunde overens med, at flertallet har oplevet en forbedring over de seneste måneder og derfor har justeret forventningerne til den kommende tid. Dog eksisterer pessimismen fortsat og at kalde forventningerne for afventende vil nok ikke være forkert. Nybilsalget Rekord eller ej, 212 blev et fantastisk bilsalgsår Som en finurlig detalje i bilstatistikken skal det siges, at der faktisk var lidt uenighed mellem Danmarks Statistik og De Danske Bilimportører om hvorvidt rekorden for personbilsalget blev slået i 212 eller ej. De Danske Bilimportører gik primo januar ud med en pressemeddelelse der sagde biler og Danmarks Statistik sagde Dermed faldt tallene på hver deres side af 211 rekorden på Sidenhen er tallene justeret en smule, men er dog fortsat på hver deres side af rekorden fra 211. Der er dog en delvis forklaring, blandt andet inkluderer Danmarks Statistik ikke biler med specialplader i deres opgørelse. Forklaringen forbliver imidlertid delvis, idet forskellen på tallene er større end den plejer at være. Vi kunne leve med en afvigelse på 1 biler, men denne gang er tallet så stort, at det er træls, udtalte Søren Dalbro fra Danmarks Statistik til jp.dk i januar. Han forklarede, at en del af forskellen også skyldes overgangen til DMR i sommeren. I det gamle centrale motorregister havde alle nyregistreringer en bestemt kode indbygget. Den er forsvundet med det nye system, og derfor har vi måtte lave vores udtræk på en anden måde. De to parter har siden aftalt at se nærmere på tallene, så de fremadrettet ikke oplever så stor en forskel. Men uanset om der var tale om rekord i 212, så var det et meget flot salgsår på de nye personbiler. Primært blev salget i 212 båret igennem af forbrugerne, der stod for 6 pct. af personbilkøbene i Danmark. Set over tid er procentfordelingen mellem erhvervssalget og privatsalget i 212 dog ikke 5

6 specielt unikt. Måske var det snarere 29, 21 og 211, som var usædvanlige år på den front. Nedenstående graf viser procentfordelingen af det totale nybilsalg siden 2. Heraf ses det tydeligt hvorledes det over mange år har været sædvane, at privatsalget udgjorde ca. 6 pct. af salget (mørkeblå markering). Fordeling af indregistreringer Nyindregistrerede personbiler % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Personbilsalg og leasing Personbiler Erhverv Privat Leasingdelen af erhvervssalget Leasing ,7% ,9% ,5% Erhverv ,% ,7% ,3% Privat ,8% ,2% ,2% Andelen af erhvervssalget, som blev anvendt til leasingformål faldt fra 66,9 pct. i 211 til 63,5 pct. i 212. Det var primært privatleasingen der i 212 trak leasingandelen ned. Men alt i alt var erhvervssalget stadig markant stærkere i både 21 og 211 end i øvrige år. I faktiske tal lå erhvervssalget i 212 (68.56) hele 21 pct. under salget i 211 (86.64) og 13 pct. under 21 salget (78.887). Som modsvar til det lavere erhvervssalg i 212, blev totalsalget holdt oppe af et meget stort privatsalg. 6 pct., eller biler, blev købt af de private, hvilket var en stigning på hele 23 pct. i forhold til 211. Privatkøb Privatleaset Erhvervsleaset Erhvervskøb Note: Leasingandelen af erhvervssalget er først tilgængelig fra 28. Indsættes leasing som en ekstra faktor, findes en del af forklaringen på det forholdsvis højere erhvervssalg i årene Alt udover den mørkeblå markering er erhvervsregistrerede biler. Fra 28 har det været muligt at inddele erhvervssalget i hhv. erhvervskøb og leasingbiler anvendt til privatleasing eller erhvervsleasing. Sat på spidsen kunne man argumentere for, at privatleasingen i disse år er blevet trukket fra privatsalget, fordi leasing, af de private forbrugere, blev benyttet som et alternativ til køb af bil. Hermed kunne det relativt lavere procentuelle privatkøb forklares. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige* Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. 6

7 Det høje salg var drevet af priskampen på de små biler. Priser som både fik brugtbilkøbere over på nybilkøb, men som også gav adgang til bilmarkedet for nye forbrugere, der hidtil ikke har haft mulighed for køb af bil. Særligt har de meget favorable finansieringsordninger givet unge mennesker adgang til køb af ny bil. Ydermere, har 21 pct. flere familier i dag købt bil nr. to end det var tilfældet for blot 5 år siden. Ligeledes har flere også skaffet bil nr. 3 og 4, her er der dog tale om noget færre familier. Årets første måned 213 kom godt fra start med et salg på +15 pct. i forhold til januar 212. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring Jan 212 Andel Jan 213 Andel Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. året før Lille klasse ,22% ,21% 29% Mellemklasse ,66% ,27% 19% Mellemklasse ,1% ,56% -28% Stor klasse 168 1,31% 218 1,48% 3% Luksus 5,4% 13,9% 16% Sport 6,5% 7,5% 17% MPV ,49% 96 6,51% -21% Øvrige* 44 3,14% 417 2,83% 3% Total % Igen er det privatsalget, der fører an med en fremgang på 31 pct. siden sidste år. Det er primært det lille segment og mellemklasse 1, der holder salget oppe. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring, privat Jan 212 Andel Jan 213 Andel Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Erhvervssalget faldt med 7 pct. i januar, primært trukket ned af mellemklasse 2 og MPV salget. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring, erhverv Erhve Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Brugtsalgsudvikling året før Lille klasse ,86% ,88% 35% Mellemklasse ,86% ,41% 37% Mellemklasse ,92% 266 2,76% -8% Stor klasse 7,95% 54,56% -23% Luksus 1,1% 5,5% 4% Sport 1,1% 3,3% 2% MPV 426 5,8% 482 5,1% 13% Øvrige* 19 2,59% 221 2,29% 16% Total % Jan 212 Andel Jan 213 Andel året før Lille klasse ,75% 2.6 4,32% 11% Mellemklasse ,5% ,42% 6% Mellemklasse ,98% ,62% -33% Stor klasse 98 1,77% 164 3,21% 67% Luksus 4,7% 8,16% 1% Sport 5,9% 4,8% -2% MPV ,41% 478 9,36% -4% Øvrige* 214 3,87% 196 3,84% -8% Total % Brugtbilsalget af personbiler er kommet flot fra start i 213, også priserne følger med 212 endte med et flot punktum for brugtvognsmarkedet. Samlet set steg brugtsalget af personbiler med hele 14,6 pct. fra 211 til 212. Dermed blev 212 et fremragende salgsår for personbilsalget, ny som brugt. Således blev der i 212 solgt brugte personbiler i Danmark. Salget gik i 212 frem i hele perioden januar til november, kun decembersalget faldt når der sammenlignes med samme måned året før. Dykket på kurven 7

8 nedenfor er således blot et udtryk for den sædvanlige sløve december måned. Udvikling i personbilsalget Ny- og brugtregistreringer Prisindeks brugtbiler Indeks januar 211 = Nyregistreringer Hvis vi lukker 212 kapitlet og i stedet vender blikket mod 213, kan vi se, at året startede ud på et højt niveau med et salg på brugtbiler, kun 1 pct. under 212 niveauet. Det er primært den lille klasse, der er kommet godt fra start i 213. Segmentfordeling Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring Jan 211 Brugtregistreringer Ændring Jan 212 fra året før Ændring Jan 213 fra året før Ændring fra året før Lille klasse % % % Mellemklasse % % % Mellemklasse % % % Stor klasse % % 2.9-6% Luksus 14-15% % 158 3% Sport 151-3% 197 3% 192-3% MPV % % % Øvrige* % % % Total % % % Sammenlagt steg prisindekset for brugtbiler med 14 pct. fra januar 212 til december 212, ifølge Bilbasens tal. Ser vi på januar 213 i forhold til januar 212, så er indekset steget fra 88,1 til 11,6, hvilket svarer til en stigning på 15,3 pct. Kilde: Bilbasen Altså er prisniveauet igen tilbage omkring indeks 1, som det var sidst i april 211. Som noget nyt, og lidt anderledes, kan vi på baggrund af beregninger fra Bilbasen, baseret på de seneste 6 års data, bringe en udbudsindikator for brugtbilmarkedet. Denne skal give en indikation af hvilke segmenter og mærker, der vil blive efterspurgt i den kommende tid. Indikatoren skal læses sådan, at en værdi lig 1 viser, at der forventes en balance mellem udbud og efterspørgsel. Er udbudsindikatoren i stedet over 1, så er udbuddet større end den efterspørgsel, som kan forventes. Endelig viser en indikator under 1, at udbuddet er mindre end efterspørgslen, hvorfor man, alt andet lige, kan forvente, at disse biler vil stige i pris på brugtbilmarkedet. Nedenfor ses en mærkeopdelt indikator. Pilene indikerer en forventet retning for prisudviklingen forårsaget af udbud versus efterspørgsel. 8

9 Udbudsindikator Mærkeopdelt, pr. april 213 Mærke VW, fem år og yngre 92 Kilde: Bilbasen Ifølge ovenstående model forventes det, at særligt Chevrolet, Fiat og Peugeot vil være i overudbud i forhold til efterspørgslen. Fordelt på segmenter viser udbudsindikatoren et overudbud for perioden frem til og med april på særligt de små biler på brugtbilmarkedet. Hvorimod firmabilklassen og MPV-modellerne forventes at være i underudbud og dermed give højere priser. Udbudsindikator Indikator Chevrolet 114 Fiat 11 Peugeot 15 Citroën 14 Toyota 14 Nissan 14 Renault 13 VW 11 Hyundai 99 Seat 98 Opel 96 Kia 95 Skoda 94 Ford 93 Segmenteret, pr. april 213 Segment Indikator Mikro 118 Mini 115 Mellem 97 Firma 82 MPV 86 Luksus (mærkerne VW, BMW, Audi, Volvo og Mercedes) 11 Gulplade 97 Kilde: Bilbasen Der er naturligvis tale om alt andet lige betragtninger, hvilket vil sige, at skulle der ske en markant forandring i markedet, fx en afgiftsændring, da vil dette naturligvis ikke blive afspejlet i modellen. Varebilsalget Udmærket salg gennem 212 giver et flot år på salget af brugte varebiler og et nysalg på niveau med 211 Sammenlignet med samme måned året før, steg salget af nye varebiler flot gennem det meste af 212, men snublede lidt i primært september og december. Derfor endte det samlede salg af nye varebiler 1 pct. under 211 niveauet, svarende til blot 26 varebiler. Udvikling i varebilsalget Ny- og brugtregistreringer Nyregistreringer I januar 213 blev der solgt nye varebiler, 1,5 pct. flere end i januar 212. På brugtsiden endte 212 med et salg på varebiler, hvilket er en fremgang i forhold til 211 på 18 pct. Det er det højeste salg siden 27, hvor der blev solgt varebiler. Med hensyn til leasingen af nye varebiler, så endte 212 med en leasingandel af erhvervssalget på 65,9 pct. Altså samme niveau som året før. Varebilsalg og leasing Brugtregistreringer Varebiler Privat Erhverv Leasingdelen af erhvervssalget Leasing ,3% ,1% ,9% Privat 28,2% 19,1% 17,1% Erhverv ,2% ,% ,8% 9

10 Lastbilsalget 212 blev et positivt år for lastbilsalget I 212 steg det samlede lastbilsalg på nye og brugte lastbiler. Det samlede salg endte i 212 på brugte og nye lastbiler, en fremgang på hhv. 25,6 og 2,6 pct. Dermed er brugtsalget kommet flot tilbage efter kriseårene og har opnået det højeste salg siden 21 (11.558). Nysalget mangler fortsat en del før end det tabte vil være hentet igen. Her toppede salget i 26 med solgte nye lastbiler. Ser vi på segmentet på 16 ton og derover, fås en udvikling som udtrykt af nedenstående graf. Se i øvrigt tallene i en europæisk kontekst på side 12. Udvikling i lastbilsalget Ny- og brugtregistreringer på lastbiler >= 16 ton Nyregistreringer Brugtregistreringer blev der i januar solgt 237 nye lastbiler i denne gruppe. Som en enlig svale steg Mercedes salget dog med 3 pct., mens alle andre mærker gik tilbage i årets første måned. Markedsudvikling pr. mærke Nyregistrerede lastbiler >= 16 ton Jan 211 året før Jan 212 Ændring fra året før Jan 213 året før DAF 26-45% 34 31% 8-76% Iveco 6 % 33 45% 11-67% MAN 48 22% 5 4% 34-32% Mercedes-Benz % 3-49% 31 3% Renault 1-5% 7 6% 4-43% Scania 66 2% 18 64% 7-35% Volvo % % 79-4% Øvrige* % Total % % 237-4% Note: *Øvrige består af mærker med mindre markedsandele Brugtsalget faldt også i januar, dog kun med 5 pct. Her er det DAF, Scania og MAN, der må starte året ud med et minus. I alt blev der i januar solgt 641 brugte lastbiler fra de 16 ton opefter. Markedsudvikling pr. mærke Brugtregistrerede lastbiler >= 16 ton Ændring Jan 211 Jan 212 Jan 213 fra året året før året før før DAF 52 3% 47-1% 35-26% Iveco 13-19% 19 46% 29 53% MAN 62 3% % 17-12% Mercedes-Benz 44-27% 63 43% 66 5% Renault 12-94% 9-25% 15 67% Scania 173-6% % % Volvo % % 19 5% Øvrige* 1 % 4 3% - -1% Total % % 641-5% Note: *Øvrige består af mærker med mindre markedsandele Salget af nye lastbiler, fra 16 ton steg i 212 med 3,5 pct. i forhold til 211. Det svarede til et salg på lastbiler mod i 211. Bortset fra december steg salget af brugte lastbiler i samtlige måneder af 212 i forhold til samme måned året før. Der blev i alt solgt 8.57 brugte lastbiler i denne vægtklasse, en fremgang på hele 3,2 pct. i forhold til 211. Vender vi blikket mod 213, ser vi en lidt sløv start i januarsalget. Salget af nye lastbiler fra 16 ton faldt med 4 pct. i forhold til januar 212. I alt Eftermarkedet Vurderinger og forventninger Delte oplevelser af eftermarkedet, med forventninger om stagnering i starten af 213 På eftermarkedet har de seneste måneders faktiske oplevelser vist sig at være meget forskellige. Hvad angår omsætningen i perioden oktober til december 212, oplevede 55 pct. at situationen 1

11 havde været uændret, 22 pct. at omsætningen var steget og 23 pct. at den var mindre. Dermed ender januars nettotal for omsætningen på -1 (angivelserne større fratrukket mindre ). Det er en meget bedre måling end vi så i september, oktober og november, hvor indikatoren var under -3. Forventning Eftermarkedet Forventning til kommende 3 mdr. 1% 8% 6% 4% Tendens Eftermarkedet Vurdering af foregående 3 mdr % % Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser 2 2 Større Uændret Mindre Forventninger, historisk Faktisk - omsætning Faktisk - beskæftigelse Faktisk - salgspriser Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Desværre er der dog sket et knæk på ordrebeholdningen, så denne indikator faldt fra -1 i december til -2 i januar. Det kan være et tegn på, at omsætningen forventes at falde de første måneder af 213. Også beskæftigelsesindikatoren er faldet fra -6 i december til -14 i januar. Når der spørges til virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder, så forventer størstedelen uændrede forhold Forventet - omsætning Forventet - beskæftigelse Forventet - ordrebeholdning hos leverandører Forventet - salgspriser Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Ser vi på forventningerne over tid, lader det til, at eftermarkedet forventer en forbedret situation i starten af det nye år. Vi er fortsat i minus på alle indikatorer, men kun med meget lidt. Altså starter 213 ud med en forventning om uændrede forhold Det mest delte billede findes på besvarelserne omkring omsætningsforventningen, hvor 14 pct. forventer omsætningen bliver større, 62 pct. forventer den vil være uændret og 24 pct. venter et fald. 11

12 Det europæiske marked Salget i Europa har haft endnu et hårdt år i 212 Fremgang i økonomien skal man lede længe efter, når det gælder EU s samlede udvikling. Og vækst i Europa kommer vi nok til at skulle vente på i mange år. For hele EU faldt BNP med,5 pct. i 4. kvartal. Faktisk var der intet kvartal, der bød på vækst i 212. I vores branche har oplevelserne på de forskellige markeder været fragmenteret, dog med en tyk streg under et samlet rødt tal. Salg af lastbiler >=16t i EU Ændring fra året før Belgien % Danmark % Finland % Frankrig % Grækenland % Holland % Irland % Italien % Luxembourg % Portugal % Spanien % Sverige % Tyskland % UK % Østrig % Total EU % Total EU27* % Note: *EU27 er ekskl. Malta Kilde: ACEA For EU15-landende er personbilsalget fortsat hårdt ramt i mange lande. Over hele 212 har vi måned efter måned måtte konstatere røde tal på bundlinjen. Samlet set lukkede 212 salget af nye personbiler på -8 pct. for hele EU27* og -9 pct. i EU15 landene. Salget gik tilbage i hele 12 ud af de 15 lande, kun Danmark, Luxembourg og UK kom igennem i plus. Salg af nye personbiler i EU Note: *EU27 er ekskl. Malta Kilde: ACEA og Bilstatistik.dk Ændring fra året før Jan 213 Ændring fra året før Belgien % % Danmark % % Finland % % Frankrig % % Grækenland % % Holland % % Irland % % Italien % % Luxembourg % % Portugal % 7.7 1% Spanien % % Sverige % % Tyskland % % UK % % Østrig % % Total EU % % Total EU27* % % Også lastbilsalget i Europa er hårdt ramt. Ser vi igen på EU15-landende, har der været en tilbagegang på 1 pct. i 212. På 11 ud af de 15 markeder er salget faldet i 212, igen med Danmark som en del af denne undtagelse. 12

13 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4 gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i juni 213. Redaktion: Anni G. Skov Jørgensen Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold BILBRANCHEN JUNI 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked... 2 Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet... 2 Omsætningen i branchen er under pres... 2 Forbrugerforventninger

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

BILBRANCHEN September 2013. Indhold

BILBRANCHEN September 2013. Indhold BILBRANCHEN September 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Positive signaler... 2 Priserne på nye biler er under pres - fordele for kunderne... 2 Omsætningen stabiliserer sig, både i bilhandlen og

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Konkurrencen spidser til

Konkurrencen spidser til 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BLITZ Juni 215 Konkurrencen spidser til KONKURRENCESITUATIONEN Mindre bilmærker i Danmark udfordrer de største, og vinder markedsandele med forskellige

Læs mere

BILBRANCHEN December 2013. Indhold

BILBRANCHEN December 2013. Indhold BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Salget er 80 pct. af omsætningen

Salget er 80 pct. af omsætningen Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Værkstedspriserne stiger fortsat... 2 Omsætningen i bilhandlen daler... 2 Forbrugerne ser sortere på udviklingen... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18 September 2014 Høj omsætning, men OMSÆTNINGEN I BILBRANCHEN PÅ REKORDKURS Der sendes flere nye biler på vejene end nogensinde og omsætningen i bilhandlen er på rekordkurs. Men samlet set kører ca. hver

Læs mere

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 BLITZ December 2016 Forbrugertillid

Læs mere

Fast-start i bilbranchen

Fast-start i bilbranchen Juni 214 Fast-start i bilbranchen OMSÆTNINGEN I BRANCHEN Trods færre nye lastbiler overrasker de samlede tal for branchen i første kvartal positivt med markant fremgang i omsætningen i både bilhandlen

Læs mere

Større leasingbestand

Større leasingbestand September 2016 Større leasingbestand PERSONBILMARKEDET ÆNDRER KARAKTER Selv om hver fjerde nye private personbil er leaset, fylder leasingbilerne fortsat relativt lidt i gadebilledet. Kun seks pct. af

Læs mere

Bilsalget koncentreres

Bilsalget koncentreres Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Brugtbilimport i Danmark

Brugtbilimport i Danmark Juni 2016 Brugtbilimport i Danmark STØRRE BILER DOMINERER BRUGTBILIMPORTEN 16.182 personbiler blev i 2015 brugtimporteret mere end to tredjedele var fra de større segmenter. Den værdibaserede registreringsafgift

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Importørundersøgelsen 2015

Importørundersøgelsen 2015 Importørundersøgelsen 2015 AutoBranchen Danmark har for ottende gang gennemført en importørundersøgelse blandt de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Rambøll på vegne

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN 14. oktober 2 Martin Madsen (33771) INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet. Notatet gennemgår 19 konjunkturindikatorer omkring det private forbrug, i bygge- og anlægssektoren samt

Læs mere

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms Nr. 1 16. marts 2015 Analyse fra AutoBranchen Danmark Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen har medvirket til, at antallet af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder?

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilsalget vender fra sommeren 21 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere