Analyse fra AutoBranchen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse fra AutoBranchen Danmark"

Transkript

1 Nr marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014 starter godt I dette første nummer af Analyse fra AutoBranchen Danmark sættes der fokus på situation på værkstederne, og hvordan forhøjelsen af totalskadegrænsen påvirker deres økonomi. Jeg håber, at politikerne kan se de mange fordele ved ændringen og vælger at gøre det permanent. Som jeg ser det, er det en win-win situation for både autobranchen og Danmark. Peter Hansen, Andersen & Martini A/S Forsikringsselskabernes hårde kurs har presset vores indtjening i bund. Derfor kommer forhøjelsen af totalskadegrænsen også som en kærkommen håndsrækning. Sten Uggerhøj, Uggerhøj A/S AutoBranchen Danmark repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier, vi har 900 medlemmer med forretningssteder over hele landet, som til sammen beskæftiger mere end medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. AutoBranchen Danmark er en fusion af Danmarks Automobilforhandlerforening (D A F) og Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) pr. 1. januar 2014.

2 Positiv effekt af højere totalskadegrænse På trods af at totalskadegrænsen kun har været hævet til 75 procent i et par måneder, kan landets værksteder allerede mærke en forskel. Det viser en undersøgelse, som AutoBranchen Danmark har gennemført blandt sine medlemmer i februar måned. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at den forhøjede totalskadegrænse allerede har haft en effekt på landets værksteder. Knap en tredjedel af de adspurgte svarer nemlig, at de allerede nu har oplevet et fald i antallet af totalskadede biler. Det har også ført til, at værkstederne generelt har fået mere at lave i årets første måneder. 34 procent af medlemmerne melder om, at det samlede antal skader repareret på værkstedet er steget. Dog har 14 procent oplevet et fald i antallet af skader. Man kan formode, at hvis totalskadegrænsen ikke var blevet hævet, så ville branchen som helhed have oplevet et fald i aktiviteten. Figur 1: Er værdien af den gennemsnitlige skade steget de seneste par måneder? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: AutoBranchen Danmark Ja Nej, den er faldet Nej, den er uændret 2

3 Faldet i totalskadede biler har også betydet, at den gennemsnitlige skade er steget. Som det fremgår af figur 1, så oplever størstedelen af de værksteder, som melder om en ændring i den gennemsnitlige skade, en stigning. Det er dog en lavere andel end værksteder, som havde set et fald i antallet af totalskadede. Det bekræfter dermed billedet om, at både antallet og størrelsen af skader er faldende, og det kun er ændringen af totalskadegrænsen, som gør, at værkstederne har positive forventninger til den kommende tid. Hele 300 medlemmer deltog i undersøgelsen, som er den første, der efterser virkningen af, at totalskadegrænsen er blevet hævet midlertidig fra 65 procent til 75 procent fra 1. januar Forventningerne til ændringen er meget høje i branchen. To tredjedele af medlemmerne forventer, at forhøjelsen vil føre til en stigende omsætning på deres værksted. Kun 13 procent af medlemmerne forventer ikke, at totalskadegrænsen vil have en effekt på deres omsætning. Der er her hovedsagligt tale om medlemmer, som har begrænset kontakt med skadede biler. Totalskadegrænsen øger beskæftigelsen At autobranchen fortsat har det svært, understreges af udviklingen i antallet af ansatte i branchen. Fra faldt beskæftigelsen således med fultidsbeskæftigede blandt landets bilforhandlere og værksteder. Særligt landets karosseriværksteder og autolakererier har i perioden oplevet en stor tilbagegang i antallet af ansatte, mens de rene værksteder har haft en svag fremgang Derfor kommer forhøjelsen af totalskadegrænsen også som en kærkommen håndsrækning til branchen. Knap halvdelen af medlemmerne forventer, at totalskadegrænsen vil have en direkte effekt på antallet af medarbejdere. For de fleste vil der være tale om, at de kan udskyde de ellers planlagte afskedigelser. For 16 procent af de adspurgte vil ændringen endda føre til nye ansættelser. Det vil forhåbentlig betyde, at værkstederne igen vil have større overskud til at ansætte nye lærlinge. Figur 2: Vil den forhøjede totalskadegrænse påvirke antallet af ansatte i din virksomhed? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, det vil betyde flere ansatte Kilde: AutoBranchen Danmark Ja, det vil betyde, at jeg kan udskyde afskedigelser AutoBranchen Danmark vil løbende tage temperaturen på branchen i 2014 og fortsat undersøge, hvilken effekt totalskadegrænsen har for branchens udvikling. De positive tegn, som allerede har vist sig, styrker blot argumenterne for, at ændringen i totalskadegrænsen skal gøres permanent efter Nej Tabel 1: Antallet af fuldtidsbeskæftigede i autobranchen Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Værksteder mv Karrosseriværksteder og autolakererier Samlet Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Forsikringsbranchen skummer fløden Forsikringsselskaberne presser værkstederne til det yderste og forlanger store rabatter for at indgå et samarbejde. Samtidig tjener forsikringsselskaberne stadig mange penge på bilforsikringerne. Forsikringspræmierne er steget over en lang periode og holdt op mod faldende erstatningsudbetalinger til kunderne, giver det et voksende overskud hos forsikringsselskaberne på autoområdet. Fordelsværksteder har de seneste år vundet indpas blandt landets forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne sælger konceptet som en win-win for både dem selv og værkstederne. Sandheden er dog, at visse forsikringsselskaber bruger fordelsaftalerne til at presse værkstederne til at indgå aftaler, hvor værkstederne oplever, at indtjeningen ikke hænger sammen med omsætningen. Hvis værkstederne ikke er villige til at blive fordelsværksted, vil forsikringsselskaberne ikke bruge det pågældende værksted. Værkstederne bliver dermed spillet ud mod hinanden. AutoBranchen Danmark har i flere år arbejdet på, at der kommer mere fokus på kvalitet i skadesarbejdet, så alt ikke handler om prisen, når der skal udvælges fordelsværksteder. Nogle forsikringsselskaber har taget det til sig, men der er stadig selskaber, hvor prisen vægtes højere end kvaliteten. Det har resulteret i, at forskellen mellem det, forsikringsselskaberne udbetaler til værkstederne for at reparere skader, og det de får ind i præmieindtægter, fortsat stiger. Siden 2010 er forsikringsselskabernes skadeudgifter til biler faldet med næsten en mia. kroner svarende til 12,5 procent. Noget af forklaringen er, at antallet af skader er faldet med seks procent i forhold til 2010, men den primære årsag til forsikringsselskabernes faldende skadesudgifter er, at forsikringsselskaberne presser værkstederne til lavere priser. Det er gået så vidt, at visse værksteder er villige til at tilbyde så høje rabatter, at de på kort sigt taber penge på samarbejdet med forsikringsselskabet. De håber så at kunne forhandle sig til bedre forhold på sigt. Figur 3 viser, at forsikringsselskaberne har skåret ned på deres administrative omkostninger, hvilket er medvirkende til forsikringsselskabernes stigende indtjening. Men den væsentligste forklaring bag den stigende indtjening er, at bruttoerstatningsprocenten er faldet. Sammenlignet med 1998 er bruttoerstatningsprocenten faldet med 21 procentpoint, mens bruttoomkostningsprocenten kun er faldet med ti procentpoint. Bruttoerstatningsprocent viser forsikringsselskabernes skadeudgifter i forhold til præmieindtægterne, mens bruttoomkostningsprocent viser de administrative omkostninger i procent af forsikringspræmien. Summen af bruttoerstatningsprocent og bruttoomkostningsprocent giver Combined ratio. Hvis den Combined ratio er under 100, er forsikringsselskabernes præmieindtægter højere end deres udbetalinger. Det betyder, at forsikringsselskaberne har haft en positiv indtjening siden Figur 3: Forsikringsbranchens indtjening Pct Bruttoomkostningsprocent Bruttoerstatningsprocent - motor Combined ratio Kilde: Forsikring & Pension 4

5 Stigning i antallet af totalskader I 2013 var der person- og varebiler, der blev erklæret totalskadet, hvilket svarer til en stigning på knap 1,6 procent sammenlignet med Hovedårsagen til det stigende antal af totalskader er, at antallet af bilskader - herunder også totalskader - er steget med mere end 1,6 procent sammenlignet med bliver brugt lige så mange arbejdstimer på at reparere en mikrobil som på en større bil. Samtidig udgør udgifterne til reservedele også en større andel af bilens værdi for mikrobilerne. Det forventes, at effekten fra mikrobilerne vil betyde, at antallet af totalskadede biler vil ligge på et stabilt niveau på trods af den forhøjede grænse. På trods af sænkelsen af totalskadegrænsen, i 2011, fra 75 procent til 65 procent af bilens værdi, har der ikke været en nævneværdig forøgelse i antallet af totalskader - faktisk tvært imod. Siden 2010 er antallet af totalskader faldet med 13 procent. En stor del af forklaringen er, at der har været færre skader siden En anden Totalskader forklaring er, at bilerne på vejene Kilde: Forsikring & Pension er mere robuste, og det gør, at der skal mere til, for at bilerne bliver totalskade De mange mikrobiler, der er kom- met på markedet de seneste par år, vil bidrage til en stigning på antallet af totalskadede biler. Det skyldes, at mikrobilerne relativt hurtigere bliver totalskadede. Hovedårsagen Kilde: Forsikring & Pension til dette er, at der Figur 4: Udviklingen i antallet af skader I 2013 var der reparerede skader, der betød, at forsikringsbranchen havde en skadesudgift på omkring 4,3 mia kroner. Den største udgiftspost er reservedele, som næsten udgør procent. Lakudgifter og arbejdsløn udgør henholdsvis procent og procent. Det billede har ikke æn- dret sig markant Skader(højre akse) de seneste år. Figur 5: Forsikringsselskabernes skadesudgifter (1.000 kr. inkl. moms) De faldende skader har medvirket til, at der har været en klar nedgang i forsikringsselskabernes udgifter (se figur 5). Samtidig har forsikringsselskaberne presset værkstederne til at give store rabatter. Det betyder, at forsikringsselskaberne tjener de fleste penge, som også er beskrevet i analysen om forsikringsselskabernes stigende indtjening. 5

6 Bilsalget i 2014 godt fra start 2013 endte med et personbilsalg på , hvilket er det højeste antal solgte personbiler nogensinde. Set i lyset af, at der både i 2011 og 2012 blev solgt rekordmange personbiler, er dette noget sensationelt. Branchens forventninger til 2014 var, at bilsalget ikke vil kunne fortsætte i samme tempo som sidste år. Men de to første måneder af 2014 forudsiger overraskende nok endnu et rekordår. I januar er der solgt personbiler, hvilket svarer til en stigning på 16 procent sammenlignet med januar Og i februar 2014 er der solgt biler, hvilket svarer til en stigning på 21 procent sammenlignet med februar Mikrobilerne dominerer fortsat Det flotte bilsalg i 2014 skyldes i høj grad mikrobilsalget. Mikrobilerne havde i 2013 en markedsandel på 33 procent det samme som i Forklaringen bag den høje markedsandel er, at der det første halvår af 2013 blev solgt rigtig mange mikrobiler, mens der var et klart fald i andet halvår. Tabel 2: Segmentfordeling af personbiler, januar-februar Forskel Mikro 34 % 36 % -2 % Mini 26 % 27 % -1 % Lille familie 18 % 17 % 1 % Stor familie 8 % 8 % 0 % Stor 2 % 1 % 0 % Luksus 0 % 0 % 0 % MPV 6 % 5 % 1 % Sport 0 % 0 % 0 % SUV 5 % 0 % 5 % Øvrige 1 % 3 % -2 % Anm.: Segmentering er i overensstemmelse med de officielle EU standarder Kilde: AutoBranchen Danmark Tabel 2 viser, at mikrobilernes markedsandel igen er op over 34 procent, der skyldes priskrigen i mikrosegmentet. Vi forventer, at det billede vil ændre sig, hvis priserne bevæger sig op på et mere normalt niveau. Dieselbilernes markedsandel faldt fra 40 procent i 2012 til 31 procent i Forklaringen er, at regeringen omlagde ejerafgiften pr. 1. januar 2013, hvilket gjorde dieselbiler relativt dyre i forhold til benzinbiler. Registreringsafgiftsændringen pr.1. januar 2014 gjorde det endnu dyrere at købe en dieselbil. Figur 6 viser, at skiftet mod benzinbiler fortsætter i De første to måneder af 2012 var dieselmarkedsandelen 41 procent, hvilket er faldet til knap 26 procent i Figur 6: Fordeling mellem benzin og diesel januar-februar Kilde: DMR Benzin Diesel I AutoBranchen Danmark tror vi ikke, at bilsalget vil kunne fortsætte i samme flotte tempo i hele Men det er vores forventning, at vi vil se en stigende efterspørgsel efter lidt større biler, og derfor kan 2014 faktisk blive et endnu bedre år for bilforhandlerne, fordi indtjeningen på de lidt større biler er højere. Brugtbilsalget På trods af et rekordhøjt nybilsalg i 2013 lå brugtbilsalget kun marginalt under brugtbilsalget i Ligesom nybilsalget er brugtbilsalget også kommet godt fra start i Tal fra Danmarks Statistik viser, at der foreløbig er solgt brugte biler i perioden januar til og med februar 2014, hvilket er højere end samme periode i 2013 og Brugtbilsalget bliver opgjort på ejerskifte og genregistreringer og i senere tid, er ejerskifte den mest 6

7 normale måde er registrere en brugtbil på. I de første to måneder af 2014 var det omkring 58 procent ejerskifte, hvilket svarer til, at 42 procent er genregistreringer. Et ejerskifte er for det meste, når en privat person sælger til en anden privat person, så fordelingen mellem genregistreringer og ejerskifte indikerer, at de private står for størstedelen af brugtbilsalget. Det bliver støttet af, at flere medlemmer har oplevet et relativt stort fald i deres brugtbilsalg. Forklaringen bag den store andel af private, der selv sælger deres biler, kan være, at de mange bilsalgsportaler. De seneste år har brugtbilsalget ligget stabilt omkring , og det billede ændrer sig ikke markant i år. Varebilsalget Ligesom personbilsalget er varebilsalget kommet rigtigt godt fra start. Fra januar til og med februar er der solgt varebiler, hvilket svarer til 17 procent flere varebiler sammenlignet med samme periode sidste år og 16 procent højere sammenlignet med Det er varebiler under tre ton, der har oplevet størst vækst. 7

8 AutoBranchen Danmark Kirkevej Taastrup Tlf Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk Hvis din bil selv kunne vælge... Man har ofte hørt sætningen: Hvis du var en bil, hvilken type bil var du så? Hvad nu hvis vi vender sætningen om og spørger: Hvis din bil var et menneske eller en selvstændigt tænkende robot, hvilken type tror du så, den ville være - og hvilken olie ville den vælge? Vi er sikre på, at den ville vælge Valvoline. Det er nemlig en af de bedste olier på markedet og med et bredt udvalg til forskellige typer biler er der også en der passer perfekt til din bils smag. Ring til os på hvis du vil høre mere om vores olier. Vi har olien til alle typer... Distributør: Eurodeal a/s Sintrupvej Brabrand cameleon.dk

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 4 27. februar 2014 (uge 9) Nyt fra AutoBranchen Danmark Nøglen til din frihed Støt sagen på

Læs mere

Lav produktivitet i bilbranchen

Lav produktivitet i bilbranchen Lav produktivitet i bilbranchen TEMA I FOKUS 19. august 2013 Side 1 bil.di.dk #2 Produktiviteten halter i bilbranchen. Især på eftermarkedet er den lav. Den høje værdibaserede registreringsafgift på nye

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/reservedele Nr. 18 19. november 2014 (uge 47) Nyt fra AutoBranchen Danmark Landsskatteretten hastebehandler

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere