Indhold Indledning... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning... 3"

Transkript

1 1

2 Indhold Indledning... 3 SPV-/VT-OVERENSKOMSTEN... 7 OU-formandens kommentarer... 7 Beskrivelse af FADL-VAGT (SPV/VT) overenskomstens lønudvikling Lønudviklingen Timelønnen Nye transportregler Stigninger i øvrigt i perioden fra til Nyt tillæg: Isolationsbeklædning Efteruddannelse Vaccination Krav der ikke blev opfyldt Lønninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, minus Slagelse Lønninger i Region Syd, Midt og Nord samt for Slagelse LÆGEVIKAROVERENSKOMSTEN LVG-formandens kommentarer Lønudviklingen Månedslønnen / Timelønnen Pension Ny 12 timers vagt med nyt tillæg pr Flere om at dele en stilling Lægestuderende ved simulations- og færdighedstræningscentre

3 Indledning Overenskomstforhandlingerne er nu afsluttet Beskeden lønfremgang i overenskomstperioden, med lønstigninger i 2015, 2016 og FADLs første krav var at få samme lønstigning og resultat som det øvrige regionale område og derved lægge os op af forligt på det offentlige arbejdsmarked og derved tiltræde forliget mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet (FF) (tidligere Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)). Af: Torben Conrad, forhandlingsleder i FADL Hovedforeningen Blandt resultaterne af ovennævnte forhandlinger om de generelle vilkår for fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2015 kan nævnes: En 3-årig overenskomstperiode. Generelle lønstigninger i løbet af perioden på i alt 4,81 %. Videreførelse af reguleringsordningen, baseret på et regionalt datagrundlag dog med et privatlønsværn. Skønnes til 0,58 % ATP 0,2 % Øvrige 0,3* Organisationspulje på 0,40 % Indeholder bl.a. en ekstra uges øremærket barsel til fædre (0,008 %), således at faderen fremover har 7 ugers fædreorlov med løn. Desuden udvidelse af løn til forældre ved børns hospitalsindlæggelse fra 5 til 10 dage. Begge dele kan FADL ikke gøre brug af, hvorfor midlerne overføres til fx pension. I alt er FF forliget på 5,84 %. Økonomien i forliget kan ses i tabel 1. For FADL kan følgende direkte overføres fra KTO-forliget: Generelle lønstigninger De generelle lønstigninger i forliget udgør 4,81 %. I perioden forventes reguleringsordningen at give et resultat på 0,58 %. I alt 5,39 %. Se tabel 1. 3

4 AKUT- bidrag Det er endvidere aftalt at AKUT- bidraget reguleres i OK- perioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat. Det betyder, at det nuværende beløb på 34,9 øre i løbet af perioden forhøjes til 35,7 øre pr. ATPpligtig arbejdstime på følgende måde: - pr. 1. april 2015 med 0,7 øre fra 35,7 øre til 36,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime - pr. 1. april 2016 med 1,0 øre fra 36,4 øre til 37,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime - pr. 1. april 2017 med 0,4 øre fra 37,4 øre til 37,8 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Forbedringer af øvrige vilkår Der udregnes for begge overenskomster et ATP-engangsprovenu. Provenuerne bruges til kurser der skal holdes i FADLs egne forhandlinger FADL har som organisation 0,43 % til vores egne forhandlinger. Organisationsmidler Organisationsmidler er dem som man kan bruge til at købe for sammen med ATP provenuet. De udmøntes pr. 1. april FADL har 2 overenskomster med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og de bliver forhandlet hver for sig. SPV/VT FADL vagt Forhandlingerne startede den 12. januar 2015 og sluttede den 15. juni 2015 med underskrivelse af en forhandlingsprotokol med forbehold for godkendelse af medlemmerne og RLTN. Økonomien er at der er afsat organisationsmidler på 0,43 % og her et ATP-provenu på kr Hvordan det så er gået kan læses i OU formandens kommentarer og i beskrivelse af FADL-VAGT (SPV/VT) overenskomsten lønudvikling. LVG - Lægevikar Her startede forhandlingerne ligeledes den 12. januar 2015 og sluttede den 15. juni Reelt blev forhandlinger afsluttet den 21. april 2015, men protokollen blev ikke underskrevet. Det skete for at lægge pres på RLTN for at får transportregler på plads. Økonomien er den samme som for SPV/VT området, dvs. organisationsmidler 0,43 % og her et ATP provenu på kr Hvordan det så er gået kan læses i LVG formandens beretning og i beskrivelse af lægevikaroverenskomstens resultat. 4

5 Tabel De generelle lønstigninger fordeler sig således over 2 år fra til : Økonomien i FF-forliget kan opgøres således: Generelle lønstigninger 2015* I alt Aftalte generelle lønstigninger 0,96 % 0,35% 0,50 % 1,00 % 1,20% 0,80% 4,81% Reguleringsordningen generelle lønstigninger skøn i ,24 %* 0,00% 0,34% 0,58% I alt generelle lønstigninger 0,96% 0,59% 0,50% 1,00% 1,20% 1,14% 5,39% Øvrige forbedringer. ATP 0,00% 1). Andet 0,03 0,02 % 2) 0,05%. AKUT 0,00% 0,00% 3) FF-forbedringer i alt 0,96% 0,62% 0,52% 1,00% 1,20% 1,14% 5,44% *Reguleringsordningen var skønnet til 0,24 % men bliver - 0,13 % Økonomien i det som FADL kan forhandle om og som udmøntes den 1. april 2016 Organisationsrammen 0,40% 4) 0,40% Organisationsrammen + øvrige 0,43% 0,43% 1) ATP 0,00% 2) Andet 0,03% 3) AKUT 0,00% 4)Organisationspulje 0,40% Til yderligere lønstigning 0,43% 5

6 Mette Arbjørn i aktion Den politiske forhandlingsleder er i aktion for transport. 6

7 SPV-/VT-OVERENSKOMSTEN OU-formandens kommentarer Kære SPV ere og VT ere Hermed er overenskomstforhandlingerne endeligt afsluttede! Det blev en lang og sej kamp, som blev afsluttet af Thomas Ehlers, da han lige fik vredet et kvarter ekstra ud af RLTN. Det største strids mål har været transportområdet, som var meget tæt på at få os i forligsinstitutionen. De øvrige områder har været noget nemmere og vi skal virkeligt være stolte over den aftale vi har fået ved denne overenskomst, vi har fået flere ting, som vi har kæmpet for ved mange overenskomstforhandlinger! Forhandlingsforløbet: - December kravudveksling: Her blev det tydeligt at Regionerne havde opsagt kutymerne (dvs. den transport aftale vi bruger mest) med udgangen af MARTS. - Januar-april 2015: Der blev forsøgt forhandlinger, men det stod til sidst klart at Regionerne ikke ønskede en transportaftale og heller ikke hjemmel i overenskomsten til lokale forhandlinger. - Maj 2015: Der blev forsøgt politisk pres fra mange vinkler, for at opnå en aftaleret/transportaftale i selve overenskomsten maj 2015: Blev sidste forhandlingsmøde vi havde fremlagt krav om en aftaleret i overenskomsten og en tomrumsaftale, hvor kutymerne kørte videre. Regionerne ville ikke have aftaleret, men kun drøftelse og de ønskede dermed heller ikke en tomrumsaftale. De ville ikke redegøre for den egentlige bagvedliggende grund til dette, men sagde blot nej. Dermed blev vi tvunget til et dramatisk træk, nemlig at indkalde til møde i forligsinstitutionen da der ikke blev forhandlet juni 2015: Der afholdes møde i FSOK og FS, med en del andre interesserede der lægges planer og mange politiske træk, endvidere at vi skal køre en voldgiftssag om fortolkningen af 22 og herefter skal vi i forligsinstitutionen juni 2015: Det bliver klart ved møde med advokat Marianne Lage at en voldgiftssag ikke er en god løsning. Klaus får formidlet kontakt til Terman og får et nyt forhandlingsmøde i stand d. 8. juni, samtidig er vi indkaldt i forligsinstitutionen d. 9. juni juni 2015: Torben, Klaus, Lui og jeg mødes med Terman og Ole Lund fra RLTN. De vender på en tallerken og ønsker nu en indskrevet aftale om transport udgangspunktet er betaling for tid ud over 2 timer (t/r), og kun billetbetaling ved afstand over 30 km i fugleflugt. Desuden er der en række småting, som er uhensigtsmæssige i deres aftale. Vi lander på betaling udover 1,5 timer, og billetbetaling (for alm. Billet) ved reel afstand over 24 km (på hhv. rejseplanen og krak). De vil have at betalingen skal være pr. minut ud over dette. Vi udbeder os betænkningstid, da denne aftale skal konfereres med Thomas juni 2015: OU holder møde og lægger en plan for et møde mellem Thomas, Klaus, Torben og Terman og Ole. Der regnes på mange modeller!! juni 2015: Aftalen landes, betalingen udløses fortsat først ved transport over 1,5 timer, men nu med betaling fra 1,25 timer. 7

8 Hermed en kort gennemgang af vores krav og resultatet det vi har opnået forhandlingsprotokollen fremsendes særskilt: Krav 1: FADL følger rammene fra Forhandlingsfællesskabsforliget Der ønskes at rammerne svarende til hele Forhandlingsfællesskabets forliget samt de midler der er afsat til organisationsforhandling - herunder den automatiske regulering overføres. Dette har været standart, og det fik vi som sædvanligt. Krav 2: Tillidsrepræsentanter Det skrives ind i overenskomsten, at der er en tillidsrepræsentantordning, herunder udlevering af ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver og lønmæssige forhold for lægestuderende. Krav 3: Isolationsgener Der ønskes godtgørelse for fast vagt i isolationsbeklædning. Der indføres tillæg for fastvagt på isolationsstuer, hvor man får 1,25 times løn pr. time. Krav 4: Pauser Der implementeres et nyt og mere dækkende pausesystem, som tilgodeser de vekslende arbejdstider. Dette krav frafaldt vi, da RLTN ikke var indstillet på at indføre dette. Krav 5: Sikring af tjenestedragt Der ønskes stillet garanti for tjenestedragt på somatiske vagter. Dette krav frafaldt vi, da vi mener at problemet (som er størst i KVB) løser sig selv med indførslen af unimater. Krav 6: BVT / VT kurset BVT og VT kurset ønskes sammenlagt i overenskomsten, som det er praksis i dag. En sammenlagt kursusgodtgørelse må være på 32 timer. Dette blev medgivet af RLTN, såfremt man opfylder kravene for begge kursusgodtgørelser. Krav 7: Hepatitis vaccine For at sætte øget fokus på FADL-vagters forsvarlige arbejdsforhold, ønsker vi en hepatitis B vaccination i forbindelse med SPV-kurset. Det blev aftalt at vi indtil næste OK vil undersøge mulighederne for og omkostningerne ved at tilbyde hepatitis B vaccine i forbindelse med SPV-kurset. Ole lund var meget åben for denne men ville gerne have en lægefaglig vurdering før han mente at det skulle tilbydes. Krav 8: Højere pensionsbidrag Der afsættes midler til forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten hæves fra 5,71% til 6,23% Krav 9: Forhøjelse af bidraget til AKUT- midlerne Forhøjelse af AKUT- midlerne, jf. Forhandlingsfællesskabs-forliget. Dette er også standard, og det fik vi som sædvanligt. 8

9 Præcisering af 22 Udenbys pleje Præcisering af den efter 22 etablerede kutyme om betaling ved befordring ved udenbys pleje, således at kutymen ophøjes til overenskomsttekst. Der tilføjes 21 stk. 2: Med virkning fra d. 1. april 2015 indføres som nyt stk. 2 i 21: Stk. 2. Der ydes den lægestuderende betaling med dagtjenestesats efter 3, hvis den samlede transporttid til og fra tjenestestedet overstiger 1 ½ time. Der ydes betaling for den del af den samlede transporttid, som overstiger 1 ¼ time. Transporttiden beregnes som rejsetiden med offentligt transportmiddel mellem (hoved)banegården i den universitetsby, hvor den lægestuderendes fakultet er beliggende, og den studerendes tjenestested. Ruten beregnes via Hvis afstanden mellem (hoved)banegården i den universitetsby, hvor den lægestuderendes fakultet er beliggende, og den studerendes tjenestested overstiger 24 km, ydes endvidere refusion af den studerendes dokumenterede udgifter til offentlig transport. Afstanden beregnes som den korteste afstand ved Regionen kan i øvrigt, hvor særlige forhold gør sig gældende, efter drøftelse med FADL, beslutte at der ydes refusion for transportudgifter og/eller betaling for transporttid ud over, hvad der følger af ovenstående. Bemærkninger til stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2 er ikke gældende for lægestuderende, der godtgøres efter bestemmelserne i 22 om udenbys pleje. Merudgift: 0,0 mio. kr. Bemærk at vi har fået dette GRATIS! og med tilbagevirkende kraft fra 1. april RLTN have opsagt kutymer og havde stillet krav om at 22 skulle skrives ud af overenskomsten. Opsigelsen af kutymerne kunne vi ikke ændre, men blot tage til efterretning. 22 forbliver i overenskomsten, da vi hævder at den er mindst 3,5 mio. værd, hvilket Terman afviste, hvorfor der fortsat er mulighed for voldgift omkring fortolkningen af denne. Desuden skal vi huske at sende en stor ros i retning af Torben og Klaus, som har muliggjort at aftalen kunne komme i stand, og har været ekstraordinært fleksible og arbejdet på stort set alle tider af døgnet. Jeg håber ikke at deres store flid går ubemærket hen fra HB s side, men jeg ved at man ikke altid opdager det store arbejde der ligges på områder man ikke selv er direkte impliceret i. Derfor vil jeg gøre opmærksom på dette. Tusind tak for et mangeårigt samarbejde, det er blevet til 6 lærerige år, i FADL, for mit vedkommende! Stem JA. Med Venlig Hilsen De bedste sommerhilsner, Mette Arbjørn, Politisk forhandlingsleder og formand i FADL s Overenskomstudvalg 9

10 Beskrivelse af FADL-VAGT (SPV/VT) overenskomstens lønudvikling I PERIODEN FRA til Af Torben Conrad, faglig sagsbehandler i Hovedforeningen Når den nye overenskomst 2015 er godkendt enten ved urafstemning eller af Hovedbestyrelsen, reguleres lønnen med tilbagevirkende kraft fra Overenskomsten forsætter indtil de næste forhandlinger i Lønnen frigives først når parterne (Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og FADL) har afstået fra at iværksætte konflikt. Det er i august det afgøres. Først gennemgås lønstigningerne i overenskomstperioden. Dernæst kan du i de nedenstående skemaer se, hvorledes lønnen for dig kommer til at se ud i overenskomstperioden. SPV-timelønnen stiger i fx Region Hovedstaden den med ca. 1,38 øre. Den 1. april 2016 stiger pensionen med 0,52 % point. Desuden stiger 17/06 og lør-/mandagstillægget med 0,4 % af summen af disse særydelser. Se evt. Forhandlingsprotokollen. 1. Lønudviklingen Pr sker der en generel forhøjelse af lønnen med 0,96 %. Pr sker der en forhøjelse af lønnen med 0,35 % osv. Se skema 1. Under forhandlingerne i januar 2015 skønnede man, at der fra reguleringsordning i forhold til den private lønudvikling skulle udmøntes lønstigninger på 0,24 % og 0,34 %. Grundet en kombination af stigende regional lønudvikling og faldende lønudvikling i den private sektor udmønter reguleringsordningen imidlertid negativt med 0,13 procent. I aftaleforliget for 2015 indgår, at ifald reguleringsordningen udmønter negativt, skal det ske med 100 procent. Formålet med reguleringsordningen og et nyindført privatlønsværn er at sikre en parallel lønudvikling mellem staten, regionerne og den private sektor. Derudover er der afsat ATP midler til stigning i ATP beløbet. Disse midler er på 0,02 %. Desuden er der afsat til 0,03 % til bl.a. øremærket forældreorlov til faderen samt ret til frihed med løn i 10 dage pr. år ved børns hospitalsindlæggelse plus en ramme til hver organisation på 0,40 %. Dette kan FADL bruge til køb af forbedringer, som gælder fra 1. april De konkrete stigninger for hele perioden kan ses i Skema 1 her: 10

11 Skema 1 - det reelle resultat FF/FADL Generelle Regulerings- Specielle Satsforhøjelser Lønforhøjelser ordning* Krav I alt ,96 0, ,35-0,13 0, ,50 0, ,43 0, ,00 0,34* 0, ,20 1, ,80 0,80 I alt 4,81 0,21 0,43 5,54 *De 0,34 % er et skøn fra forhandlingerne i januar 2015 og afhænger af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Nedenunder gennemgås de enkelte timelønninger i forhold til stigningerne. 2. Timelønnen Den regulerede grundtimeløn er angivet i nedenstående tabeller pr , hvor lønnen sidst blev reguleret. Dvs. de lønninger der gælder indtil d til sammenligning. Gammel løn Timelønninger pr til sygeplejevikarer (SPV) og ventilatører (VT) Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 144,23 150,37 140,14 146,03 Nattimeløn 155,82 162,46 151,33 157,68 Ny løn Timelønninger pr til sygeplejevikarer (SPV) og ventilatører (VT) Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 145,61 151,82 141,49 147,43 Nattimeløn 157,32 164,02 152,78 159,20 11

12 Timelønninger pr til sygeplejevikarer (SPV) og ventilatører (VT) Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 145,93 152,15 141,79 147,75 Nattimeløn 157,66 164,37 153,11 159,54 Timelønninger pr til sygeplejevikarer (SPV) og ventilatører (VT) Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 146,65 152,90 142,49 148,48 Nattimeløn 158,44 165,18 153,87 160,33 Gammel pension pr. time på 5,71 % pr Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 8,13 8,47 7,90 8,23 Nattimeløn 8,78 9,15 8,53 8,88 Ny samlet pension pr. time pr til sygeplejevikarer (SPV) og ventilatører (VT) Kredsforening KKF KKF OKF/ÅKF OKF/ÅKF Vagttype SPV VT SPV VT Dagtimeløn 9,14 9,53 8,88 9,25 Nattimeløn 9,87 10,29 9,59 9,99 Det bemærkes at pensionen stiger pr til 6,23 %. 1/3 af bidraget er eget bidrag. De næste stigninger sker den , men da der er usikkerhed om reguleringsordningen kan de ikke udregnes. OBS Københavns Vagtbureau har siden 1. juni 2013 betjent Slagelse Sygehus og her er lønningerne ligesom i OKF/ÅKF. 12

13 3. Nye transportregler Før dette års overenskomstforhandlinger blev der ydet transportdækning via såkaldte uskrevne kutymer. De var forskellige fra landsdel til landsdel. Kutymerne gav en god transportdækning, men inden starten af OK15 blev kutymerne opsagt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Transportdækning i OK15 er ikke helt så god som FADL ønskede sig, men aftalen udgør en udmærket begyndelse, som vi kan videreudvikle ved fremtidige overenskomstforhandlinger. Aftalen lægger en bund for hvornår vagttageren skal have dækket transportudgiften og for dækning af transporttiden. Regionerne har mulighed for at yde en bedre transportdækning end den overenskomsten foreskriver. Det kan ske efter drøftelse med FADL. Indholdet af transportdækningen: Vagttageren får dækket udgiften til offentlig transport, hvis der er mere end 24 km mellem banegården i vagttagerens universitetsby og hospitalet. Afstanden beregnes med Krak.dk. Transporttiden honoreres, hvis transporttiden tur-retur varer mere end 1½ time mellem banegården i vagttagerens universitetsby og hospitalet. I disse tilfælde ydes der betaling med SPV-dagsats for den del af den samlede transport som ligger ud over 1¼ time. Transporttiden beregnes efter rejseplanen.dk. Efter drøftelse med FADL kan regionerne dække andre eller større transportudgifter, og betale mere for transporttid end mindstekravene i overenskomsten. Nedenfor vises tre eksempler på overenskomstens nye transportregel. DLVV: Aarhus-Randers DLVV: Odense-Svendborg En AU-lægestuderende får en VT-vagt på Randers Regionshospital om mandagen fra kl Ifølge Krak.dk er der 43,3 km fra Aarhus Banegård til Randers Regionshospital. Billetudgiften dækkes fordi afstanden er større end 24 km. En søgning på rejseplanen.dk viser, at transporten fra Aarhus Hovedbanegård med ankomst til Randers Regionssygehus kl tager 1:13 timer. Hjemrejse kl tager 1:17 timer. I alt transport på 2:30 timer. Det betyder, at der ydes transporttidsbetaling for 1:15 time på 177 kr. med SPV-dagsatsen ( niveau). En SDU-lægestuderende får en SPV-vagt på Svendborg Sygehus natten mellem lørdag og søndag, kl Ifølge Krak.dk er der 45,1 km mellem Odense Banegård og Svendborg Sygehus. Derfor dækkes billetudgiften til almindelig offentlig transport. Transporten tager 58 min. hver vej ifølge Rejseplanen.dk. Det betyder, at vagttageren skal have betaling for 41 min. med SPVdagstakst (1:56 time 1:15 time), svarende til 96,50 kr. ( niveau). 13

14 KVB: København-Hillerød En KU-lægestuderende får en SPV-aftenvagt på Hillerød sygehus onsdag kl Krak.dk viser at der er knapt 38 km fra Københavns Hovedbanegård og Nordsjællands Hospital Hillerød. Vagttageren får derfor dækket transporten. Ifølge rejseplanen.dk tager turen fra København H til Nordsjællands hospital 52 min. og turen hjem efter midnat 1:31 time. Altså en samlet transport på 2:23 timer, med en transporttidsdækning på (2:23-1:15) 1:08 time, svarende til 165,50 kr. ( niveau). Bedre transportordninger i regionerne Transporttiderne på rejseplanen.dk viser, at rejsetiden varierer en hel del hen over døgnet og mellem hverdag og weekend. Af hensyn til såvel hospitalernes som vagtbureauernes administration, er det FADLs forventning at der kan etableres ensartet transportdækning med den enkelte region på et generelt højere niveau end overenskomstens krav. 4. Stigninger i øvrigt i perioden fra til og lør-/mandagstillægget De såkaldte lønuafhængige særydelser forhøjes også i løbet af overenskomstperioden. Det er tillægget og lør-/mandagstillægget. Begge tillæg stiger pr. 1.april Til forhøjelse af disse arbejdstidsbestemte tillæg efter 16, stk. 1 og 2, afsættes 0,4 pct. af summen af disse særydelse. Beløbene er ikke udregnet endnu. I aktuelt niveau den 1. oktober 2014: ,66? Lørmandagstillæg 31,66? 14

15 5. Nyt tillæg: Isolationsbeklædning Det lykkedes at få tillæg for arbejde med isolationsbeklædning ind i overenskomsten Kølevarme- tillæg 35,04 35,62 Isolationsbeklædning 35,62 6. Efteruddannelse Efteruddannelsesmidler, er det bidrag som FADL s Hovedforening får til fordeling i kredsene til at afholde efteruddannelses kurser for SPV er og VT er. Bidraget har et grundbeløb på kr ( niveau). Det stiger til kr. 416,312.- Hver region indbetaler en andel af den samlede efteruddannelsespulje svarende til regionens andel af det samlede antal ATP-pligtige arbejdstimer præsteret inden for overenskomstens område i kalenderåret forud for betalingstidspunktet. 15

16 7. Vaccination Parterne er enige om at undersøge mulighederne for og omkostningerne ved at tilbyde hepatitis B- VACCINATION i forbindelse med gennemførelse af SPV-KURSET. 8. Krav der ikke blev opfyldt Vi havde et krav om ekstra pause ved 12 timers vagter. Det blev ikke imødekommet. Derudover havde vi et ønske om præcisering af fælles forståelse; Overenskomsten er en områdeoverenskomst som gælder alle lægestuderende som ansættes som sygeplejervikarer og ventilatører. Fælles forståelse for overenskomstens dækningsområde ønskes afklaret. Det var RLTN ikke imødekommende overfor, de ville ikke begrænse arbejdsgiveren fra at ansætte andre med anden uddannelse til at udføre SPV/VT opgaver. Endvidere kunne berettede de at selvom forståelsen blev udvidet ville Regionerne fortsat kunne bruge private udbydere, som havde andre ansættelsesvilkår, da overenskomsten ikke dækker ansættelse i det private, men kun med Regionerne/kommunerne. 16

17 Lønninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, minus Slagelse apr2015k.toc Procentregulering. 130,6072 OK Vagtbureau KVB Vagttype SPV SPV SPV VT VT Funktionstillæg A B C LØN Dagtimeløn ( ) 111,49 111,49 111,49 116,24 116,24 3, 6, 10 &13 %-reg. Dagtimeløn 145,61 145,61 145,61 151,82 151,82 19 Pension (5,71% fra ) 8,31 8,31 8,31 8,67 8,67 Dagtimeløn inkl.eget pension 148,38 148,38 148,38 154,71 154,71 Nattimeløn ( ) 120,45 120,45 120,45 125,58 125,58 3, 6, 10 & 13 %-reg. Nattimeløn 157,32 157,32 157,32 164,02 164,02 19 Pension (5,71% fra ) 8,98 8,98 8,98 9,37 9,37 Nattimeløn inkl.eget pension 160,31 160,31 160,31 167,14 167,14 FUNKTIONSTILLÆG ( ) 4,65 10,15 5,51 4 A, B og C 6,07 13,26 7,20 A, B og C med pension (5,71%) 6,42 14,01 7,61 BVT - tillæg til løse BVT'er 7,61 Dagtimeløn incl. pension 153,92 160,34 167,94 160,49 168,10 Nattimeløn incl. pension 166,30 172,72 180,31 173,38 180,99 21 stk. 3 og 5 Søndags- og overtidstillæg 72,81 72,81 72,81 75,91 75,91 Overtimer inkl.eget p. bidrag dag 221,19 230,62 Overtimer inkl. eget p. bidrag nat 233,12 243,05 TILLÆG 21 stk tillæg (20,27 fra ) 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 21 stk.2 Lør-/man tillæg (24,07) (8-24) 31,44 31,44 31,44 31,44 31,44 21 stk.4a (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 145,61 145,61 145,61 151,82 151,82 Specielle tillæg 28 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, dag 36,40 36,40 36,40 37,96 37,96 28 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, nat 39,33 39,33 39,33 41,00 41,00 28 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, Sgn/H-dag 54,60 54,60 54,60 56,93 56,93 20 stk.1 Psyk. Tillæg 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 20 stk.2 Hjemmetillæg 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 24 Kitteltillæg 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 28 stk.2 Udrykningstillæg pr. gang 141,45 141,45 141,45 141,45 141,45 PRO nr.2 Holdled.tillæg/md 1308, , , , ,15 14 stk.3 Holdtillæg/døgn 563,49 563,49 563,49 563,49 563,49 Holdtillæg/time 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 21 stk.6 Rådighedstj ,54 48,54 48,54 50,61 50,61 *1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen 9 Løn under graviditetsorlov pr. 5. januar ,76 25 Løn under sygdom pr. 5. januar ,76 17

18 Lønninger i Region Syd, Midt og Nord samt for Slagelse apr2015o.toc Reguleringsprocent 130,6072 OK Vagtbureau DLVV DLVV DLVV DLVV DLVV Vagttype SPV SPV SPV VT VT Funktionstillæg A B C LØN 3 & 6 Dagtimeløn ,33 108,33 108,33 112,88 112,88 %-reg. Dagtimeløn 141,49 141,49 141,49 147,43 147,43 14 Pension (5,71%) 8,08 8,08 8,08 8,42 8,42 Dagtimeløn inkl.eget pensionsbidrag 144,18 144,18 144,18 150,24 150,24 3 & 6 Nattimeløn ,98 116,98 116,98 121,89 121,89 %-reg. nattimeløn i alt 152,78 152,78 152,78 159,20 159,20 14 Pension (5,71%) 8,72 8,72 8,72 9,09 9,09 Nattimeløn inkl. eget pensionsbidrag 155,69 155,69 155,69 162,23 162,23 FUNKTIONSTILLÆG ( ) 4,65 10,15 5,51 4 A, B og C 6,07 13,26 7,20 A, B og C med pension 6,42 14,01 7,61 BVT tillæg til løse BVT'ER 7,61 Dagtimeløn incl. pension 149,57 155,99 163,58 155,85 163,46 Nattimeløn incl. pension 161,50 167,92 175,52 168,29 175,89 16 stk.3 og 5 Søndags- og overtidsstillæg 70,75 70,75 70,75 73,72 73,72 Overtimer inkl. eget p.bidrag dagtime 214,93 223,95 Overtimer inkl. eget p.bidrag nattime 226,43 235,94 TILLÆG 16 stk tillæg (20,27 fra 1. jan 2014) 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 16 stk. 2 Lør-/man tillæg (24,07) (8-24) 31,44 31,44 31,44 31,44 31,44 16 stk.4a (lønaf.) Søgne/H-tillæg (100%) *1 141,49 141,49 141,49 147,43 147,43 SPECIELLE TILLÆG 23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, dag 35,37 35,37 35,37 36,86 36,86 23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, nat 38,20 38,20 38,20 39,80 39,80 23 stk.1(lønaf.) K/v tillæg, Sgn/H 53,06 53,06 53,06 55,29 55,29 15 stk. 1 Psyk. Tillæg 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 15 stk. 2 Hjemmetillæg 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 19 Kitteltillæg 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 23 stk. 2 Udrykningstillæg 141,45 141,45 141,45 141,45 141,45 PRO nr. 2 Holdled.tillæg/md 1.308, , , , ,15 14 stk. 3 Holdtillæg/dgn 563,49 563,49 563,49 563,49 563,49 Holdtillæg/time 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 16 stk. 6 Rådighedstj ,16 47,16 47,16 49,14 49,14 Rådighedstj. 2. * 106,12 106,12 106,12 110,57 110,57 *1 Søgnehelligdags tillægget lægges til dagtime- eller nattimelønnen 9 Løn under graviditetsorlov pr. 5. januar ,76 25 Løn under sygdom pr. 5. januar ,76 18

19 LÆGEVIKAROVERENSKOMSTEN LVG-formandens kommentarer Kære medlemmer, Vi har afsluttet årets overenskomst forhandlinger på lægevikar området. Dette værende både i forsvaret og med regionerne. For at tage det korte først: Vi fik aftalt en overenskomst med forsvaret i vinters, men da vi kun har haft en enkelt stud. Med. i en måned eller to til at arbejde i forsvaret, var der ikke så meget at forhandle om. Dette skyldes primært at infirmerierne er lukkede og nu går soldaterne til egen læge i højere grad. Forsvaret gav dog udtryk for, at hvis der kunne findes opgaver til medicinstuderende, var de meget glade for at have os. Vi fik skrevet ind at aftalen også gælder for Beredskabsstyrelsen. Vi fik også skrevet at det er god stil ikke at sende en hjem, der lige er mødt, men minimum at betale et par timers løn for fremmøde. Og derudover er der ikke så meget at sige om det. Men tilbage til det der har taget tid, vores aftale med regionerne. Vi havde på forhånd forberedt os rigtig godt med en kravindsamling både over nettet og på landets generalforsamlinger, så vi havde en ide om hvad der er vigtigt for jer medlemmer. Desuden havde vi fået en henvendelse fra medicinstuderende på landets simulationscentre (CEKU, DIMS, SkejSim, SIMNord mfl.) disse institutioner har hidtil været uden overenskomst. Da de flere gange havde oplevet tvivlsspørgsmål ift. Deres ansættelse, ønskede de studerende en overenskomst, der slog fast hvad de havde af løn og ansættelsesvilkår. Da vi først gik til regionerne med krav om, at få overenskomstdækket medarbejderne på simulationsenhederne blev vi mødt med skepsis: det var ikke særlig mange timer. Kunne vi virkelig mene det alvorligt? Ja, det kunne vi og det gør vi. Heldigvis har vi i FADL med overenskomstaftalen fra 2011 fået en hovedaftale med regionerne,. Det betyder i store træk, at de anerkender os som den organisation, der dækker medicinstuderende ansat i regionerne. Og hvis der er et område en af parterne ønsker dækket, så har vi en aftale om at dække det. Vi allierede os med medarbejdere fra CEKU (center for klinisk undervisning, Rigshospitalet) og DIMS (Dansk institut for medicinsk simulation, Herlev hospital) Det har hele vejen igennem været en enorm styrke at have disse eksperter med i forhandlingerne. Forhandlingerne startede, og vi kunne faktisk relativt hurtigt blive enige med regionerne om nogle ting på det generelle område. - Vi følger den generelle lønstigning. - Det bliver skrevet ind i overenskomsten at deltidsansættelser er ok. Dette har vi vurderet vigtigt ift. fremdriftsreformen, der kan gøre det svært, at tage lægevikariater udenfor sommerferien. - En prøve på et præ-vikariat kursus, hvor de vigtigste ting bliver gennemgået. Dette betalt af et ATP provenu, vi har fra tidligere år. 19

20 I forhold til simulationsmedarbejderne nærmede vi os hinanden, men der er stadig et stykke vej. Derfor har vi aftalt at lave et periodeprojekt, hvor vi i fællesskab finder ud af hvad de mange forskellige og dygtige studerende foretager sig, og hvad de skal have i løn. Jeg ser dette som en stor sejr, og virkelig noget der kan skabe grundlag for en god aftale for simulationsmedarbejdere landet over. Dette arbejde skal være afsluttet ultimo 2015, så forhandlingerne kan starte primo Vi har netop skrevet under på aftalen samtidig med overenskomstudvalget (OU). Jeg er glad for at vi har en stærk fagforening, hvor de forskellige udvalg arbejder sammen og vi hjælper hinanden. Vi forsøgte med lægevikar overenskomsten at presse regionerne til at indgå en aftale om transport på SPV/VT området og den taktik fungerede. Jeg håber I vil godkende disse to overenskomster og stemme ja. Jeg mener det er tæt på det bedst mulige resultat vi kunne opnå. Jeg har fortsat store forventninger til en aftale på simulationsområdet, og jeg tror at periodeprojektet vil gøre regionerne meget klogere på, hvad det er for arbejde der bliver udført, og hvor meget det er værd. Med venlig hilsen Lui Koch Formand for FADLs lægevikargruppe. 20

21 LVG lønudviklingen til Af Torben Conrad, forhandlingsleder Hovedforeningen Den nye løn træder i kraft efter at den nye overenskomst 2015 er godkendt enten ved urafstemning eller af Hovedbestyrelsen med tilbagevirkende kraft fra Den forsætter så indtil de næste forhandlinger i Lønnen frigives først når parterne (Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og FADL) har afstået fra at iværksætte konflikt. I det følgende gennemgås lønudviklingen i overenskomstperioden. Dernæst kan du se i skemaerne, hvorledes lønnen for dig kommer til at se ud i overenskomstperioden. Og endelig er der en gennemgang af de konkrete overenskomstresultater. 1. Lønudviklingen De konkrete stigninger for hele perioden kan ses i Skema 1 her: FF/FADL Generelle Regulerings-- Specielle Satsforhøjelser Lønforhøjelser ordning* Krav I alt ,96 0, ,35-0,13 0, ,50 0, ,43 0, ,00 0,34* 0, ,20 1, ,80 0,80 I alt 4,81 0,21 0,43 5,54 *De 0,34 % er et skøn og afhænger af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Under forhandlingerne i januar 2015 skønnede man, at der fra reguleringsordning i forhold til den private lønudvikling skulle udmøntes lønstigninger 0,24 % og 0,34 %. Grundet en kombination af stigende regional lønudvikling og faldende lønudvikling i den private sektor udmønter reguleringsordningen imidlertid negativt med 0,13 procent. I aftaleforliget for 2015 indgår, at ifald reguleringsordningen udmønter negativt, skal det ske med 100 procent. Formålet med reguleringsordningen og et nyindført privatlønsværn er at sikre en parallel lønudvikling mellem staten, regionerne og den private sektor. Nedenunder gennemgås de enkelte timelønninger i forhold til stigningerne. 2. Månedslønnen / Timelønnen Den regulerede grundtimeløn er angivet i nedenstående tabeller pr , hvor lønnen sidst blev reguleret. Dvs. de lønninger der gælder indtil d til sammenligning. 21

22 Lønninger i Regionerne Gammel løn Timelønninger pr til lægevikarer (LVG) Hele landet Månedsløn Timeløn Hold lille Hold stort Brutto ,25 174,10 57,26 95,93 Pension 1.427,67 8,91 Netto ,58 165,20 Ny løn Timelønninger pr til lægevikarer (LVG) Hele landet Månedsløn Timeløn Hold lille Hold stort Brutto ,25 174,10 57,26 95,93 Pension 1.427,67 8,91 Netto ,58 165,20 Timelønninger pr til lægevikarer (LVG) Hele landet Månedsløn Timeløn Hold lille Hold stort Brutto ,58 174,48 57,38 96,14 Pension 1.430,67 8,92 Netto ,92 165,55 Timelønninger pr til lægevikarer (LVG) Hele landet Månedsløn Timeløn Hold lille Hold stort Brutto ,75 175,34 57,67 96,61 Pension 1.437,75 8,97 Netto ,00 166,37 De næste stigninger sker, som det kan ses i Skema 1, den , men da der er usikkerhed om reguleringsordningen betydning for reguleringen kan de ikke udregnes. 3. Pension Med virkning fra d. 1. april 2016 forhøjes pensionsbidraget fra 10 % til 12 % for tillæg ved ekstraordinær tjeneste i tilslutning til planlagt tjeneste og tillæg ved ekstraordinære tilkald. 4. Ny 12 timers vagt med nyt tillæg pr Som supplement til belastningsgrænsen har yngre læger med virkning fra 1. april 2016 aftalt en ny vagtform med kortere nattevagter, hvor dagvagten og aften-/nattevagten kan vare op til 13 timer. Hensigten 22

23 med den nye vagtform er at muliggøre en fornuftig arbejdstilrettelæggelse, når belastningen i 16-timers vagten ikke kan nedbringes. Der er ikke fastsat en belastningsgrænse i disse vagter, men man skal alligevel forsøge at tilrettelægge arbejdet, så arbejdsmiljøet tilgodeses, og dermed også tilgodese i tilrettelæggelsen at få placeret vagtskiftet mest optimalt for de involverede læger For at anvende den kortere vagtform er det en forudsætning, at arbejdsgiveren sammen med tillidsrepræsentanten har drøftet og afsøgt mulighederne for at sænke belastningen i 16-timers vagterne og eventuelt inddraget Yngre Læger. Vagthyppigheden er fortsat hver 6. døgn. Foruden det eksisterende holddriftstillæg der nu skifter navn til ulempetillæg ledsages den nye vagtform af et tillæg til de involverede lægestuderende på 356 kr. Og tillægget gives både for dag- og aften- /nattevagt. Formanden for yngre læger Camilla Rathcke har udtalt: Denne kortere vagtform er helt ny for yngre læger, men kan være eneste mulighed for at løse et belastningsproblem de steder, hvor for eksempel det akutte patientindtag gennem natten ikke kan nedbringes. Det er en anden måde at dele vagten på, hvor skiftet i stedet kan ligge mellem og frem for mellem og Til gengæld honoreres der med op til kr. mere om måneden for læger der ikke er afdelingslæger samt lægestuderende. FADL har tilsluttet sig den nye vagtform. Se protokol. 5. Flere om at dele en stilling Som en konsekvens af Fremdriftsreformen og de øgede studieaktivitetskrav har FADL forhandlet en deltidsansættelse ind, således at fx tre lægestuderende kan dele en stilling. 6. Lægestuderende ved simulations- og færdighedstræningscentre Parterne har drøftet forslag om indgåelse af overenskomst for lægestuderende, der ansættes ved regionale simulations- og færdighedstræningscentre. Parterne er enige om i overenskomstperioden at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der får til opgave at afdække og beskrive, hvilke opgaver og funktioner de lægestuderende varetager ved disse centre. Arbejdsgruppen skal endvidere afdække og beskrive med udgangspunkt i eksisterende aftaler, hvilke opgaver og funktioner der er af særlig karakter og som begrunder, at der ydes den lægestuderende et særligt tillæg for varetagelsen heraf. I arbejdsgruppen kan indgå repræsentanter for regionerne og lægestuderende. Regionale sagkyndige kan i øvrigt bidrage til arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet ultimo 2015, således at der fra d. 1. januar 2016 kan optages forhandlinger om at søge overenskomstdækning af området, jf. Hovedaftalens 3, stk.1. 23

24 Overenskomstforhandlingerne blev afsluttet: Torben Conrad, forhandlingsleder, Thomas Ehlers, FADLs formand og Klaus Pedersen, FADLs jurist 24

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR HK/PRIVATS FORHANDLINGSOMRÅDE FOR GRAFISK BESKÆFTIGET

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Dagsordenspunkt: 7.1 Udsendt: 9.11.2016 Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Kongresdokument 1 Motivering I henhold til vedtægternes 14, stk. 2b er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte

Læs mere

32.13.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.13.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OK 18 dit lægeliv - din fremtid

OK 18 dit lægeliv - din fremtid OK 18 dit lægeliv - din fremtid Dette er bestyrelsens kravskatalog til OK 18. Det er nu op til repræsentantskabet at prioritere mellem kravene og tage stilling til, hvilke krav vi skal tage med til forhandlingsbordet.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN IDA/Ddl FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2015 INDEN FOR TANDLÆGEFORENINGENS FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2015 INDEN FOR TANDLÆGEFORENINGENS FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2015 INDEN FOR TANDLÆGEFORENINGENS FORHANDLINGSOMRÅDE Side

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Årsberetninger 2014-2015

Årsberetninger 2014-2015 Årsberetninger 2014-2015 Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL. Det kan du læse mere om i denne relativt korte beretning. På plus-siden skal i første række nævnes, at

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere