DS/EN DK NA:2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013"

Transkript

1 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN DK NA:2012 og erstatter dette fra Ud over redaktionelle ændringer er der faglige ændringer vedrørende anneks B og rytmisk personlast i anneks C (tidligere har nogle krav til rytmisk personlast været anført i det nationale anneks til EN 1990). Tidligere udgaver, tillæg og oversigt over samtlige udarbejdede NA'er kan findes på Dette NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af DS/EN i Danmark for byggeri efter byggeloven eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. I dette NA er angivet: Oversigt over mulige nationale valg samt supplerende Nationale valg Supplerende (ikke modstridende). Der er med nummerering henvist til de afsnit, til der er valg og/eller supplerende. Overskriften/emne er i det omfang, det er muligt, den samme som overskriften på afsnittet i eurocoden, men da der henvises til et mere detaljeret niveau end overskrifterne, er overskriften/emnet i flere tilfælde præciseret. Side 1 af 15

2 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Oversigt over mulige nationale valg samt punkter, til der er supplerende Nedenstående oversigt viser de steder, nationale valg er mulige, og hvilke informative annekser der skal anvendes. Endvidere er det angivet, til hvilke punkter der er givet supplerende. Den supplerende findes sidst i dette dokument. Punkt Emne Valg Supplerende Flytbare skillevægge Supplerende 2.1(2) Klassifikation af laster Egenlast Supplerende 2.2(3) Nyttelaster - Rytmisk personlast Nationalt valg 5.2.2(2)P Karakteristisk værdi af egenlast Yderligere bestemmelser for bygninger Supplerende 5.2.3(1)-(5) Karakteristisk værdi af egenlast Yderligere bestemmelser specifikt for broer Ikke relevant for bygningskonstruktioner (Tabel 6.1) (1)P (Tabel 6.2) Brugskategorier Nyttelast på etageadskillelser, altaner og trapper i bygninger Nationalt valg Nationalt valg (10) Lastværdier - Reduktionsfaktor for fladeareal (11) Lastværdier - Reduktionsfaktor for etageantal Nationalt valg Nationalt valg (1)P (Tabel 6.4) Nyttelast på etageadskillelser fra oplagring Anbefalede værdier benyttes Parkeringsarealer og arealer til kørende trafik (undtagen broer) - Kategorier Supplerende (1) (Tabel 6.8) Nyttelast på parkerings- og trafikarealer Anbefalede værdier benyttes Supplerende Side 2 af 15

3 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Punkt Emne Valg Supplerende (1) (Tabel 6.10) 6.4(1) (Tabel 6.12) Anneks A Nyttelast på tage i kategori H Vandret last på skillevægge og brystværn Tabeller for nominel effektiv tyngde af byggematerialer samt nominel effektiv tyngde af og skræntvinkel for oplagrede varer Nationalt valg Nationalt valg Anneks A benyttes Anneks B Rækværk og brystværn i parkeringshuse Anneks B benyttes ikke, se nationalt valg Supplerende Anneks C Rytmiske og synkroniserede bevægelser af personer Anneks C benyttes, jf. pkt. 2.2(3) Side 3 af 15

4 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Nationale valg 2.2(3) Nyttelaster - Rytmisk personlast Anneks C benyttes (Tabel 6.1) Karakteristiske værdier af nyttelaster - Arealer til beboelse, sociale, kommercielle og administrative formål - Kategorier Nyttelaster opdeles i underkategorierne vist i tabel 6.1 Tabel 6.1 Brugskategorier Underkategorier Anvendelse Eksempel Kategori A Boliger m.m. A1: Rum i beboelsesbygninger og huse; værelser og vagtstuer i hospitaler; soveværelser i hoteller; køkkener og toiletter A2: Tagrum og skunkrum A3: Loftsrum A4: Trapper A5: Balkoner B Kontorer m.m. Kontor og let erhverv C Samlingslokaler C1: Samlingslokaler med bordopstilling C2: Samlingslokaler med faste pladser D Butikslokaler D1: Mindre butikker C3: Samlingslokaler uden forhindringer for folks bevægelighed C4: Samlingslokaler med mulighed for fysiske aktiviteter C5: Samlingslokaler, der kan udsættes for voldsom trængsel D2: Større butikker og forretninger, stormagasiner Side 4 af 15

5 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction (1)P (Tabel 6.2) Karakteristiske værdier af nyttelaster - Arealer til beboelse, sociale, kommercielle og administrative formål - Lastværdier Karakteristiske værdier i tabel 6.2 anvendes Tabel 6.2 Nyttelaster på etageadskillelser, altaner og trapper i bygninger Kategorier q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Kategori A - bolig - A1 bolig og lokale adgangsveje - A2 tagrum - A3 loftsrum - A4 Trapper - A5 Balkoner 1,5 0,5 1,0 3,0 2,5 2,0 0,5 0,5 2,0 2,0 Kategori B - kontor Kategori C - samlingsrum - C1 med bordopstilling - C2 med faste siddepladser - C3-C5 uden faste siddepladser Kategori D - butikker - D1 mindre butikker - D2 større butikker - Kategori B-C1 lokale adgangsveje 1) Kategori B-C1 fælles adgangsveje 1) Kategori C2-D Adgangsveje 2,5 2,5 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 7,0 3,0 4,0 4,0 NOTE 1): Fælles adgangsveje omfatter eksempelvis trapperum og trappehuse i hele bygningens højde samt forhaller, der fører til disse. Øvrige adgangsveje betragtes som lokale. Lasten gives en ψ-værdi, som svarer til den største ψ-værdi i de lokaler, adgangsvejen betjener. NOTE 1 NA: Tagterrasser og altaner henføres til samme kategori som de tilstødende lokaler. Dog skal mindst anvendes laster svarende til kategori A5. Nyttelasten for tagterrasser, altaner og balkoner regnes at indeholde eventuelle samtidige bidrag fra snelast. Snelast inkl. ophobning kan medføre større laster, i dette tilfælde ses bort fra nyttelast. NOTE 2 NA: Arkivlokaler i kontorbygninger skal henføres til kategori D2. Side 5 af 15

6 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction (10) Karakteristiske værdier af nyttelaster Arealer til beboelse, sociale, kommercielle og administrative formål Lastværdier - Reduktionsfaktor for fladeareal Reduktionsfaktor for fladeareal anvendes ikke (11) Karakteristiske værdier af nyttelaster Arealer til beboelse, sociale, kommercielle og administrative formål Lastværdier Reduktionsfaktor for etageantal Følgende reduktionsfaktor for etageantal anvendes 1 ( n 1) 0 n n n er antal etager ( n >1) over det belastede element fra samme kategori er lastreduktionsfaktor, se EN (1)P (Tabel 6.4) Karakteristiske værdier af nyttelaster Arealer til lager- og industriformål Lastværdier Karakteristiske værdier i tabel 6.4 anvendes. Tabel 6.4 Nyttelaster på etageadskillelser fra oplagring Kategorier q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Kategori E erhverv 7,5 7, (1) (Tabel 6.8)Parkeringsarealer og arealer til kørende trafik (undtagen broer) Lastværdier Karakteristiske værdier i tabel 6.8 anvendes. Tabel 6.8: Nyttelast på parkerings- og trafikarealer Kategorier af trafikarealer q k [kn/m 2 ] Kategori F Bruttovægt: 30 kn 2,5 Q k [kn] 20 Kategori G 30 kn < bruttovægt 160 kn. 5,0 90 Side 6 af 15

7 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction (1) (Tabel 6.10) Karakteristiske værdier af nyttelaster Tage Lastværdier Karakteristiske værdier i tabel 6.10 anvendes, dog sættes de karakteristiske værdier lig 0 ved kombination med snelast. Tabel 6.10 Nyttelast på tage i kategori H Tag q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Kategori H 0,0 1,5 6.4(1) (Tabel 6.12) Vandret last på brystværn og skillevægge, der virker som rækværker Karakteristiske værdier i tabel 6.12 anvendes. Tabel 6.12 Vandret last på skillevægge og brystværn Belastede arealer q k [kn/m] Kategori A 0,5 Kategori B og C1 Kategori C2 til C4 og D Kategori C5 Kategori E Kategori F 0,5 1,0 3,0 2,0 Se anneks B Kategori G Se anneks B NOTE 7 NA: Den vandrette last skal regnes at virke samtidigt med den lodrette last, når dette er til ugunst. I dette tilfælde skal anvendes samme ψ-værdi for den vandrette last som for den lodrette last. Den vandrette last regnes ikke at virke samtidigt med vindlast. Anneks A: Tabeller for nominel effektiv tyngde af byggematerialer samt nominel effektiv tyngde af og skræntvinkel for oplagrede varer Anneks A benyttes. Anneks B: Rækværk og brystværn i parkeringshuse Anneks B benyttes ikke, der henvises til EN med tilhørende nationalt anneks. Side 7 af 15

8 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Anneks C: (Normativt) Rytmiske og synkroniserede bevægelser af personer C.1 Formål og anvendelsesområde (1) Nyttelasterne specificeret i EN inkluderer beskedne dynamiske påvirkninger og vil være tilstrækkelige for de fleste konstruktioner uden yderligere dynamiske eftervisninger. De omfatter imidlertid ikke de specielle lastforhold fremkaldt af rytmiske og synkroniserede bevægelser af personer. (2) Rytmisk personlast inkluderer lasten fra koordinerede hop og stamp, fx fra tilskuere på tribuner til sportsarrangementer og rockkoncerter, eller fra personer, der udfører gymnastiske øvelser i fitnesscentre. Reglerne kan også anvendes i forbindelse med dimensionering af sportshaller og forsamlingslokaler. (3) Rytmisk personlast vil især være betydende, når personernes bevægelser (dans, hop, rytmiske stamp, aerobic etc.) er synkroniserede. I praksis optræder dette kun i forbindelse med en tydelig musiktakt ved eksempelvis rockkoncerter eller aerobic, og det kan optræde til visse sportsbegivenheder. Den dynamiske last er således relateret til musiktakten eller dansefrekvensen, og den er periodisk. Sådanne personbevægelser kan generere både lodrette og vandrette laster, og disse laster bestemmes ved at addere påvirkningerne fra de enkelte personers bevægelser og samtidig tage hensyn til den reducerede korrelation mellem personernes bevægelser. Hvis de synkroniserede bevægelser giver periodiske lastpåvirkninger ved konstruktionens egenfrekvens, opstår der resonans, og dette kan medføre betydelige forstærkninger af konstruktionens respons. (4)P Lastkombinationsfaktorerne regnes til ψ 0 = 0, ψ 1 = 0 og ψ 2 = 0. Rytmisk personlast skal regnes som fri last. C.2 Lastmodel (1) Rytmisk personlast modelleres ved harmoniske lastkomponenter ved personernes bevægelsesfrekvens n p og ved frekvenserne lig med jn p (j = 1, 2, 3,...). Der kan for de konstruktioner, som betragtes i C.1(2), ses bort fra lastbidrag, j > 3. Den rytmiske personlast i lodret retning, q L, og i vandret retning, q V, bestemmes således af: ( ) [ ( ) (C1) ( ) ( ) (C2) Side 8 af 15

9 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. F P α j β j K j n p t φ j ψ j er gennemsnitlig statisk personlast per m² vandret projektionsareal. Den gennemsnitlige vægt af hver person kan normalt regnes til 75 kg. er amplitudefaktoren for den j te harmoniske lastkomponent i lodret retning. er amplitudefaktoren for den j te harmoniske lastkomponent i vandret retning. er størrelsesreduktionsfaktoren for den j te harmoniske lastkomponent. K j tager hensyn til den reducerede korrelation mellem personernes bevægelser. Når udbøjningen fra personlast har samme fortegn over hele konstruktionen, kan der på den sikre side benyttes K j = 1. er bevægelsesfrekvensen for personerne. er tiden. er faseforskydningen for den j te harmoniske lastkomponent i lodret retning. er faseforskydningen for den j te harmoniske lastkomponent i vandret retning. NOTE: Konstruktionens dimensionering baseres på de mest ugunstige værdier af faseforskydningerne φ j og ψ j. Disse faseforskydninger indgår derfor ikke eksplicit i de anførte udtryk til bestemmelse af den ækvivalente statiske last og konstruktionens acceleration i henholdsvis C.4 og C.5. (2) Lastmodellen i (1) er en forenklet beskrivelse af de aktuelle forhold. Der er bl.a. set bort fra indbyrdes sammenhænge mellem de forskellige faseforskydninger φ j og ψ j, og fra at alle personernes bevægelser ikke kun foregår ved en enkelt frekvens, men ved flere frekvenser omkring bevægelsesfrekvensen n p. (3)P Personlasten q V kan virke i alle vandrette retninger, og den skal regnes virkende samtidig med den lodrette personlast q L. (4) Størrelsesreduktionsfaktoren afhænger af de forhold, som styrer den rytmiske aktivitet. For den j te harmoniske lastkomponent kan den tilnærmelsesvis regnes som: ( ) (C3) ( ) (C4) Side 9 af 15

10 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. ρ j er korrelationskoefficient for den j te harmoniske lastkomponent, se tabel C.1 n er antallet af personer ( n 1) n e γ i er det effektive antal personer er influenstallet for responset stammende fra person nr. i s last på konstruktionen. K j er lig med 1 for n 1. Det er antaget, at γ i har samme fortegn for alle n personer. For en konstruktion med konstant influenstal for alle personer bliver n e =n. For en simpelt understøttet bjælke med ensformig fordelt last gælder, at n e /n = ¾ for bjælkens bøjende momenter og understøtningsreaktioner fra statisk last og n e /n = 8/π 2 for lastkomponenter i resonans med konstruktionen. Resonans optræder for lastkomponent nr. j, når lastkomponentens frekvens jn P er lig med konstruktionens egenfrekvens n 1. (5) Den karakteristiske rytmiske personlast kan bestemmes ved parameterværdierne anført i tabel C.1. Den gennemsnitlige statiske personlast, F P, skal altid vurderes i den foreliggende situation, og den betragtede grænsetilstand skal indgå i denne vurdering. β j regnes til 10 % af α j. Tabel C.1 - Parametre til bestemmelse af den karakteristiske rytmiske personlast Aktivitet Fri bevægelsesmulighed, fx i fitnesscentre og på tribuner med ståpladser Reduceret bevægelsesmulighed, fx på tribuner med siddepladser Gang. Personer går ikke i takt Vurderes 1,6-2,4 F P n p [kn/m ] [Hz] 0,5-4,0 0,5-3 1,6 1,0 0,2 1,0 0,3 0,03 0,5-4,0 0,5-3 0,4 0,25 0,05 1,0 0,1 0,01 0,4 0,1 0, NOTE: I brudgrænsetilstande vil værdien af F P ofte regnes større end i anvendelsesgrænsetilstande. (6)P Vandrette bevægelser skabt af rytmisk personlast optræder ofte på tribuner. Amplituden af den karakteristiske vandrette rytmiske personlast skal mindst regnes som 10 % af den samlede karakteristiske lodrette nyttelast i kategori C. Den vandrette last angriber samme steder som den rytmiske personlast. C.3 Beregning af lastvirkning (1) Lastmodellen anført i C.2(1) definerer lastens tidshistorie. Virkningerne af denne last på konstruktionen kan beregnes på mange måder afhængigt af konstruktionens kompleksitet og den krævede nøjagtighed. Side 10 af 15

11 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. (2) For konstruktioner, følgende forudsætninger er opfyldt: udbøjningerne fra statisk personlast har samme fortegn over hele konstruktionen. der medtages kun svingningsbidrag fra en egensvingning. den betragtede egensvingningsform har i det væsentlige kun lodrette bevægelser, og de har samme fortegn over hele konstruktionen. den betragtede egensvingning er ikke koblet med andre egensvingninger. konstruktionen opfører sig lineær-elastisk. 3 lastharmoniske er vigtige kan en ækvivalent statisk last og konstruktionens acceleration bestemmes som beskrevet nedenfor. C.4 Ækvivalent statisk last (1) Den maksimale virkning af den lodrette rytmiske personlast kan bestemmes som virkningen af en ækvivalent statisk last F s givet som: ( ) (C5) k F er lastresponsfaktor bestemt i (3) F P er gennemsnitlig statisk personlast, se tabel C.1. (2) Responset fra den j te lastkomponent afhænger af konstruktionens frekvensresponsfaktor H j defineret som: ( ( ) ) ( ) (C6) n p n 1 δ s δ p er bevægelsesfrekvensen for personerne, se tabel C.1. er konstruktionens egenfrekvens. er konstruktionens dæmpning udtrykt ved det logaritmiske dekrement. er dæmpningsparameter, som tager hensyn til, at alle personernes bevægelser ikke optræder ved kun en frekvens. På den sikre side kan δ p = 0,02 anvendes. NOTE: Grove estimater for dæmpningen af slapt armerede betonkonstruktioner, kompositkonstruktioner og trækonstruktioner er δ s 0,1, og for forspændte betonkonstruktioner og stålkonstruktioner δ s 0,05. Side 11 af 15

12 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. (3) Lastresponsfaktoren k F kan beregnes af: ( ) (C7) a α j K j er responsfordelingsfaktor, som afhænger af antallet af dominerende lastharmoniske komponenter. Når en enkelt lastharmonisk komponent dominerer responset, regnes a =1, og i andre situationer vil a =1,5 være repræsentativ. er amplitudefaktor for den j te harmoniske lastkomponent, se tabel C.1. er størrelsesreduktionsfaktor, se C.2(4). H j er konstruktionens frekvensresponsfaktor, se (2). Lastresponsfaktoren k F skal bestemmes for den størst mulige bevægelsesfrekvens specificeret i tabel C.1, og for bevægelsesfrekvenser, en af de lastharmoniske komponenter er lig med konstruktionens egenfrekvens (jn p = n 1, j=1,2 eller 3). C.5 Konstruktionens acceleration (1) Spredningen σ a på konstruktionens acceleration fremkaldt af den lodrette dynamiske last kan bestemmes af udtrykket: ( ) (C8) k a er accelerationsresponsfaktor bestemt i (2) n P er personernes bevægelsesfrekvens i Hz u P er statisk udbøjning fra den gennemsnitlige statiske personlast F P. (2) Accelerationsresponsfaktoren k a kan bestemmes af udtrykket: ( ) (C9) α j K j H j er amplitudefaktor for den j te harmoniske lastkomponent, se tabel C.1. er størrelsesreduktionsfaktor, se C.2(4). er konstruktionens frekvensresponsfaktor, se C.4(2). Side 12 af 15

13 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Accelerationsresponsfaktoren k a skal bestemmes for den størst mulige bevægelsesfrekvens specificeret i tabel C.1 og for bevægelsesfrekvenser, en af de lastharmoniske komponenter er lig med konstruktionens egenfrekvens (jn p = n 1, j=1,2 eller 3). Side 13 af 15

14 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Supplerende (ikke modstridende) Flytbare skillevægge Flytbare skillevægge er skillevægge som kan genetableres et andet sted uden større foranstaltninger. 2.1(2) Klassifikation af laster Egenlast Den eksisterende note suppleres med endnu en note: Såfremt lasten ikke kan regnes til stede i bygningens levetid, sættes den nedre karakteristiske værdi af lasten til 0. Dette kan eksempelvis gælde ikke-bærende dele og udstyr anført i 5.1 (3)-(4) 5.2.2(2)P Karakteristisk værdi af egenlast Yderligere bestemmelser for bygninger Last fra lette skillevægge tillades medtaget som egenlast i form af en ækvivalent lodret jævnt fordelt fladelast, se 2.1. Ved lette skillevægge forstås ikke-bærende vægge, som opfylder følgende to betingelser: væggens totallast per m² af vægfladen er højst 1,5 kn/m² væggenes totallast per m af væglængden er højst 4,0 kn/m. Den karakteristiske værdi af den ækvivalente fladelast for lette skillevægge skal tages i regning ved den øvre henholdsvis nedre karakteristiske værdi. Som øvre karakteristisk værdi skal mindst anvendes den største af følgende tre værdier: 0,5 kn/m² væggenes last per m² af vægfladen last fra tyngden af alle de på det betragtede gulvareal placerede lette skillevægge, divideret med gulvarealet. Nedre karakteristisk værdi, se 2.1(2). Last fra tungere ikke-bærende skillevægge medtages som egenvægt på grundlag af deres aktuelle placeringer og opbygningen af gulvets bærende konstruktion (P) Karakteristiske værdier af nyttelaster Parkeringsarealer og arealer til kørende trafik (undtagen broer) Kategorier I Danmark anvendes ofte en anden skillelinje end angivet for kategori F i tabel 6.7, idet den øvre grænse for almindelige personkøretøjer og mindre last/varebiler er kg. dvs. ca. 35 kn (1) Karakteristiske værdier af nyttelaster Parkeringsarealer og arealer til kørende trafik (undtagen broer) Lastværdier Opmærksomheden henledes på (som angivet under (P)), at i Danmark anvendes en anden grænse for mindre køretøjer. Hvis parkeringsarealet/huset projekteres til 30kN (kategori F), sikres med tydelige skiltning og anden fysisk begrænsning, at almindelige køretøjer på fx 3,5 t ikke benytter parkeringsarealet/huset. Side 14 af 15

15 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. Hvis parkeringsarealet projekteres til køretøjer op til 35kN, benyttes en fladelast på q k = 3,0 kn/m 2 og en punktlast på Q k = 20 kn. Anneks B Rækværk og brystværn i parkeringshuse Fastlæggelse af påkørselslasten for rækværk og brystværn placeret på tværs af lange ramper med nedadkørende trafik bør ske på baggrund af projektspecifikke vurderinger og analyser af trafikforhold, konstruktionens indretning og geometri samt konsekvenser af svigt. Side 15 af 15

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

EN 1993-1-1 GL NA:2010

EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DANSK STANDARD 1.UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO

Læs mere

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER HVAD ER DEN KORTE VERSION? Fra 1. april 2010 skal broer projekteres og bæreevneberegnes efter Eurocodes De danske konstruktionsnormer,

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 og erstatter

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Last kriterier. Trappetrin

Last kriterier. Trappetrin Last kriterier Beboelse og offentlige områder EN 1991-1-1 DK NA:2007, det Danske Nationale Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger,

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker

Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker Crystalline gelændersystemer Valg af system og glas til værn og rækværker Formålet er at: Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af Crystalline glasværn og give vejledning

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra fra 2013-05-15.

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet: Statiske beregninger MinAltan A/S Sag: Worsaaesvej 12 Sags nr: 2014.170 Adresse: Worsaaesvej 12, 1972 Frb. C Vedr: Etablering af altaner Dato: 20 marts 2015 Sagsnr kommune: 2014.2227 Underskrift Beregninger

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Vedr.: Jernbanebroen over Limfjorden udskiftning af broklap Validering af projekt Notat nr. 2

Vedr.: Jernbanebroen over Limfjorden udskiftning af broklap Validering af projekt Notat nr. 2 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 191 Offentligt LØNBORG Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød Telefon: 96 23 95 00 Telefax:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver

Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver Crystalline glas Bestil sikkerhedsglas til dine gelænderopgaver Med Crystalline glasgelændersystem har ud over det gennemsigtige udseende det vigtigste, sikkerhed. Vores sikkerheds glas tilbyder en fremragende

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

OP-DECK Solution Last Tabel Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 2009 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5

OP-DECK Solution Last Tabel Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 2009 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5 Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 9 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) Bredde T-Dæk (b1) 60 60 60 60 60 60 60 60 Højde T-Dæk (h1) 138 138 158 168 138 138 138 138 Beton lag T-Dæk (h0) 50 50 50

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Konstruktion af DARK s mobile rampe

Konstruktion af DARK s mobile rampe Konstruktion af DARK s mobile rampe HDN 1.0 Overordnet design: DARK s mobile rampe er tænkt som en modulær konstruktion som kan transporteres i små lette sektioner. En nærmere analyse af DARK s raket projekter

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 2013-06-28 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for beregninger af ældre murværk ifm renoveringer/ombygninger Notatet er således

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner

EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner DK-8 RYOMGÅRD EN 12369-1 (EN 1058/EN789) Karakteristiske styrke-, stivheds- og densitetsværdier til bærende konstruktioner 1073-CPD-803 EN 13986, EN 312 P4, E1, D-s2,d0 Karakteristiske værdier for plader

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Udvikling og opdaterin

Udvikling og opdaterin Udvikling og opdaterin af EC2 Bjarne Chr. Jensen Ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Hvad har vi nået? For byggeri er Eurocodes gældende fra februar 2008 For byggeri er Eurocodes alene gældende

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Det danske bygningsreglement (BR08), grønlandske (GL BR06) og implementeringen af Eurocodes

Det danske bygningsreglement (BR08), grønlandske (GL BR06) og implementeringen af Eurocodes Det danske bygningsreglement (BR08), grønlandske (GL BR06) og implementeringen af Eurocodes Landsverk - Hotel Hafnia, Tórshavn 2009-06-19 Erling Trudsø Dansk Standard - Afdelingen for byggeri og industri

Læs mere

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Hovedrapport Afgangsprojekt E11 Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Rasmus Pedersen (s083437) Ingeniørstuderende på DiplomByg DTU Afgangsprojekt Efterår 2011 - Boligbyggeri i massivt

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere