DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag"

Transkript

1 DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard

2 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31

3 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering af elementbyggeri DIN-Forsyning Projektperiode: B7d Afgangsprojekt 25/ /04-16 Sted: Aalborg Universitet, Esbjerg Ingeniør ne A/S, Kolding Vejleder: Studerende: Christian Gram Mette Holm Qvistgaard Synopsis DIN-Forsyning er nyt kontorbyggeri i Esbjerg, som primært skal bestå af betonelementer. Projektet er udarbejdet ud fra udleverede arkitekttegninger, hvor der foretages stabilitetsberegninger samt dimensionering af udvalgte konstruktionsdele. Dimensioneringen tager udgangspunkt i de respektive normer og standarder, hvor funderingen af byggeriet samtidig tager udgangspunkt i den tilhørende geotekniske rapport, hvor den valgte funderingsform er direkte fundering. Som en del af projektet er der udarbejdet ingeniørtegninger, herunder enkelte detaljetegninger.

4 A1. Projektgrundlag Side 4 af 31 Forord Som afsluttende projekt for uddannelsen inden for byggeri og anlæg ved Aalborg Universitet, Esbjerg, er emnet valgt til projektering af betonelementbyggeri. Projektet omhandler nyt kontordomicil samt værksted for DIN-Forsyning, der skal være beliggende i Esbjerg. Valg af projekt er gjort i samarbejde med INGENIØR NE A/S. Dette er gjort som følge af et praktikophold ved INGENIØR NE samt ønske om videre samarbejde. Projektet er et igangværende projekt ved INGENIØR NE, hvorfor det var muligt at vælge det som afgangsprojekt samt at få udleveret arkitekttegninger. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Christian Gram som vejleder til hvem, der sendes tak for et godt samarbejde. Der er udarbejdet 4 rapporter til projektet: Projektgrundlag Statiske beregninger Tegningsmappe Bilag Projektgrundlaget består af de nødvendige forudsætninger, der benyttes i forbindelse med dimensioneringen af byggeriets forskellige konstruktionsdele. De statiske beregninger består af dimensioneringen af de forskellige konstruktionsdele, stabilitet af byggeriet samt enkelte samlingsdetaljer. Tilhørende til Statiske beregninger er tegningsmappen samt bilagsmappen, hvor der henvises til bilagsmappen ved de afsnit, det er aktuelt. Derudover er tegningsmappen udført på baggrund af de statiske beregninger. Der vil ikke være henvisninger til tegningsmappen under afsnittene, hvorfor der henvises til tegningslisten for et overblik over tegningerne. Tegningslisten er i tegningsmappen.

5 A1. Projektgrundlag Side 5 af 31 Indholdsfortegnelse A.1.1 Bygværket... 7 A Konstruktionens art og opbygning... 8 A Statisk virkemåde...11 A.1.2 Dimensioneringsgrundlag...12 A Normer og standarder...12 A Sikkerhed...12 A IKT-værktøjer...12 A Referencer...12 A.1.3 Forundersøgelser...13 A Grunden...13 A Geotekniske forhold...13 A.1.4 Konstruktionsmaterialer...15 A.1.5 Laster...17 A Lastkombinationer...17 A Permanente laster...17 A Nyttelaster...18 A Snelast...19 A Vindlast...22 A Stabilitetslaster...25

6 A1. Projektgrundlag Side 6 af 31

7 A1. Projektgrundlag Side 7 af 31 A.1.1 Bygværket Projektet omfatter opførelse af nyt kontor samt lager og værksted for DIN-Forsyning beliggende i Esbjerg N. Det er et område, hvor der i forvejen er større erhvervsbygninger. Projektet er et elementbyggeri på en til to etager. Bygningen er delt op i 5 dele: Bygning A, B, C, D og E, hvor bygning A er højlager. Bygning B er blandt andet køkken og omklædningsfaciliteter. Bygning C og D er kontor, kantineområde samt indgangsparti. Følgende figur viser opdelingen af byggeriet. Figur 1 Bygning A, B, C, D og E Grundet tidshorisonten på projektet afgrænses der fra bygning A og E, hvorfor der kun vil blive projekteret på bygning B, C og D. Projektet omfatter omkring 3000 m 2. Bygning C samt den ene halvdel af bygning B består af stueetage og 1. etage. Bygning D og sidste halvdel af bygning B består derimod kun af stueetage. Hovedindgangen til byggeriet er i hjørnet mellem bygning B og C. Hovedindgangen består af et glasparti fra terræn til tagetagen, hvor der indenfor er en åbning i etageadskillelsen, som er formet som en halvcirkel. Her er der en trappe, der forbinder stueetagen med 1. etage. Byggeriet skal udføres med svalgang rundt om bygning C og B. Ved gavlenden af bygning C skal der være en terrasse. Taget skal være grønt tag med stisystem med samme længde udkragning som svalegangen. Taget skal være tilgængeligt for enhver person at gå op på. Dette bliver muligt fra bygning A og D s gavlender, der laves skrå, samt enkelte trapper. Se eventuelt følgende figur.

8 A1. Projektgrundlag Side 8 af 31 Figur 2 Projektets grønne tag med stisystem A Konstruktionens art og opbygning Projektets bærende konstruktionsdele består af betonelementer, hvor der i det følgende beskrives de bærende konstruktionselementer. Fundament Funderingen af byggeriet fastlægges ud fra den tilhørende geotekniske rapport. Heri anbefales direkte fundering, hvorfor dette gøres for projektet. Ydervægge Ydervæggene er præfabrikerede sandwichelementer med samlet tykkelse på 480 mm: En bagplade på 150 mm, en forplade på 80 mm og isolering på 250 mm. Dæk og tag Etageadskillelserne og tagkonstruktionen består af præfabrikerede huldækelementer. Indervægge De bærende indervægge består af 180 mm præfabrikerede betonelementer, hvor huldækelementerne hviler på. De bærende indervægge er placeret over hinanden, hvor der er to etager. Bjælker og søjler Søjler er præfabrikerede betonelementer eller stålsøjler. Bjælker er stålbjælker. Bærelinjer For en oversigt over byggeriets bærelinjer samt spændretninger henvises til efterfølgende figurer, hvor de markerede linjer er bærelinjerne, der enten er elementvægge eller bjælker.

9 A1. Projektgrundlag Side 9 af 31 Figur 3 Dæk over stueetage: Bygning C og D

10 A1. Projektgrundlag Side 10 af 31 Figur 4 Dæk over stueetage: Bygning B

11 A1. Projektgrundlag Side 11 af 31 Figur 5 Dæk over 1. etage: Bygning B og C A Statisk virkemåde Byggeriet skal kunne optage de vandrette og lodrette laster, hvor de vandrette blandt andet er vindlast. De lodrette laster er; egenlast, nyttelast og snelast. Alle lasterne skal føres til fundamenterne. Vandret lastnedføring: Den vandrette last påvirker ydervæggene, hvorefter de fordeler lasterne i huldækelementerne. Etagedækkene viderefører lasterne ved hjælp af skivevirkning til de bærende indervægge, hvorefter de går til fundamenterne. Derudover forudsættes det, at en del af den vandrette last går til terrændækket. Delen, der går i terrændækket, er vindlasten, der påvirker den nederste halvdel af ydervæggene i stueetagen. Derved skal fundamenterne ikke eftervises for den vandrette last, som følge af vindlasten. Lodret lastnedføring: Huldækelementerne i taget samt etageadskillelsen bliver påvirket af de lodrette laster. Huldækelementerne fører lasten videre til de bærende yder- og indervægge, stålbjælker, som fører det videre til søjler. Herefter føres lasterne til fundamenterne.

12 A1. Projektgrundlag Side 12 af 31 A.1.2 Dimensioneringsgrundlag A Normer og standarder Der er gjort brug af følgende normer og standarder med de tilhørende nationale annekser til beregningerne: Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Eurocode 2 Betonkonstruktioner Eurocode 3 Stålkonstruktioner Eurocode 7 Geoteknik DS/EN 1990, nyeste udgave DS/EN 1991, nyeste udgave DS/EN 1992, nyeste udgave DS/EN 1993, nyeste udgave DS/EN 1997, nyeste udgave A Sikkerhed Byggeriet henføres til middelkonsekvensklasse; CC2 samt normal kontrolklasse. A IKT-værktøjer Der er til projektet gjort brug af følgende IKT-værktøjer: Microsoft Office 2007/2013 StruSoft Dimension 2015 Plan Ramme 4 AutoCAD 2013 A Referencer Teknisk Ståbi 22. udgave, Nyt teknisk forlag 2013, ISBN: Bygningsberegninger 2. udgave af Bjarne Chr. Jensen og Svend Ole Hansen, Praxis Nyt teknisk forlag 2010, 2014, ISBN: Betonelementbyggeriers statik 1. udgave, Betonelementforeningen redigeret af Jesper Frøbert Jensen, Polyteknisk Forlag, ISBN: Betonkonstruktioner efter DS/EN udgave af Bjarne Chr. Jensen Nyt teknisk forlag 2008, 2012, ISBN: Stålkonstruktioner efter DS/EN udgave af Bent Bonnerup, Bjarne Chr. Jensen og Carsten Munk Plum Nyt teknisk forlag 2009, ISBN: Lærebog i Geoteknik 2. udgave af Niels Krebs Ovesen m. fl., Polyteknisk forlag 2012, ISBN:

13 A1. Projektgrundlag Side 13 af 31 A.1.3 Forundersøgelser A Grunden Grunden er beliggende ved Østre Kjersingvej og Kjersing Ringvej i Esbjerg N. A Geotekniske forhold Der er udført 18 uforede geotekniske boringer, hvoraf de 9 bruges til dette projekt. Alle boringer er afsluttet 4,0 meter under nuværende terræn. Det øverste lag til 0,2 á 1,1 meter under terræn (m. u. t.) består af fyld. Derefter forefindes vekslende aflejringer af senglacialt/glacialt ler eller sand til den borede dybde af 4,0 m. u. t. Der er ikke blevet registreret et frit grundvandsspejl (GVS) i de nedsatte pejlerør. Dog må grundvandsspejlet påregnes at være afhængig af årstid samt nedbør, ligesom det må forventes, at der kan stabilisere sig et eller flere sekundære vandspejle i eller over de impermeable lerlag. Dog vælges ikke at tage hensyn til grundvandet, eftersom der ikke er registreret et vandspejl. I henhold til den geotekniske rapport vil den naturligste funderingsform for projektet være direkte fundering i aflejringerne under overside bæredygtige lag (OSBL). I følgende tabel er OSBL, afrømningsniveau for gulve (AFRN) samt det registrerede grundvandsspejl listet for de 9 valgte boringer: Boring nr. Terræn OSBL AFRN GVS Kote DVR90 Dybde m. u. t. Kote DVR90 Dybde m. u. t. Kote DVR90 Dybde m. u. t. Kote DVR ,9 0,3 +26,6 0,3 +26,6 Tør ,2 0,9 +26,3 0,9 +26,3 Tør ,3 0,3 +27,0 0,3 +27,0 Tør ,3 0,4 +26,9 0,4 +26,9 Tør ,6 1,1 +26,5 1,1 +26,5 Tør ,5 0,3 +27,2 0,3 +27,2 Tør ,5 0,4 +27,1 0,4 +27,1 Tør ,5 0,2 +27,3 0,2 +27,3 Tør ,3 0,3 +27,0 0,3 +27,0 Tør - Tabel 1 OSBL, AFRN og GVS Det skal sikres, at der funderes til frostfri dybde, hvilket er 0,9 meter under fremtidig terræn. For de trufne aflejringer under OSBL samt indbygget velkomprimeret sandfyld kan der påregnes følgende målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvægte.

14 A1. Projektgrundlag Side 14 af 31 Ler over kote +25,5 DVR90 Ler mellem kote +25,5 og +24,5 DVR90 Ler under kote +24,5 DVR90 Rumvægt Korttidstilstand Langtidstilstand Konsolideringsmodul γ m /γ kn/m 3 φ pl,k c u,k kn/m 2 φ pl,k c k kn/m 2 K kn/m 2 19/ , / , / , Sand 18/ Sandfyld 18/ Tabel 2 Målte/Skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre samt rumvægte

15 A1. Projektgrundlag Side 15 af 31 A.1.4 Konstruktionsmaterialer I det følgende er listet materialerne, der anvendes i projektet. Er andet ikke beskrevet i de statiske beregninger, benyttes nedenstående. Beton Fundamenter Styrkeklasse C35 Miljøklasse Aggressiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ c = 1,45 Regningsmæssig styrke: In-situ støbt betondæk Styrkeklasse C25 Miljøklasse Passiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ c = 1,45 Regningsmæssig styrke: Indervægge Styrkeklasse C25 Miljøklasse Passiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ c = 1,40 Regningsmæssig styrke: f cd = 35MPa 1,45 f cd = 25MPa 1,45 f cd = 25MPa 1,40 Fugemørtel Styrkeklasse C20 Miljøklasse Passiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient γ c = 1,45 / γ c = 1,70 Regningsmæssig styrke: f cd = 20MPa 1,45 f ctd = 1,5MPa 1,7 = 24,1 MPa = 17,2 MPa = 17,9 MPa = 13,8 MPa = 0,88 MPa

16 A1. Projektgrundlag Side 16 af 31 Ydervægge og søjler Styrkeklasse C30 Miljøklasse Passiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ c = 1,40 Regningsmæssig styrke: Støttemur Styrkeklasse C35 Miljøklasse Aggressiv Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ c = 1,40 Regningsmæssig styrke: Armering Styrkeklasse S550 Kontrolklasse Normal Partialkoefficient: γ s = 1,2 Regningsmæssig styrke: Stål Konstruktionsstål Fladstål, RHS, IPE, UNP, HEB HEB S235 S275 Bolte Styrkeklasse 8.8 Rullet gevind Svejsesømme a = 4 mm Træ f cd = 30MPa 1,40 f cd = 35MPa 1,40 f yd = 550MPa 1,2 = 21,4 MPa = 25 MPa = 458 MPa Konstruktionstræ Kontrolklasse Anvendelsesklasse C18 Normal 3 - Udendørs

17 A1. Projektgrundlag Side 17 af 31 A.1.5 Laster A Lastkombinationer Alle konstruktioner skal dimensioneres for den værste lastkombination. Konstruktionerne kontrolleres for brud for lastkombination STR1, STR2, STR3, STR4 og STR5 alt efter hvilken, der er værste tilfælde. Den vandrette stabilitet kontrolleres for lastkombination STR3, som er dominerende vindlast, og for SEIS, seismisk last også kaldet masselast, afhængig af værste tilfælde. Lastkombinationernes betydning er listet: STR1: STR2: STR3: STR4: STR5: SEIS: Nyttelast dominerende Snelast dominerende Vindlast dominerende Kun nyttelaster Egenlast dominerende Masselast dominerende (vandret masselast) A Permanente laster Tagkonstruktion 70 mm Mos-sedum opbygning = 0,8 kn/m 2 2 lag tagpap = 0,1 kn/m mm trykfast isolering = 0,5 kn/m 2 220/270 mm huldæk = 3,1/3,65 kn/m 2 Installationer = 0,5 kn/m 2 Etagedæk Lette skillevægge = 0,5 kn/m 2 Gulvbelægning = 0,1 kn/m 2 80 mm afretningslag = 2 kn/m mm huldæk = 3,65 kn/m 2 Installationer = 0,5 kn/m 2 Sandwich elementer 80 mm forplade = 2 kn/m mm isolering = 0,2 kn/m mm bagplade = 3,75 kn/m 2 = 5/5,55 kn/m 2 (heraf 1,9 kn/m 2 som fri last) = 6,75 kn/m 2 (heraf 3,1 kn/m 2 som fri last) = 6,0 kn/m 2 Bærende indervægge 180 mm betonvæg = 4,5 kn/m mm betonvæg = 3,75 kn/m 2 Øvrige permanente laster anføres i de statiske beregninger, hvor de optræder.

18 A1. Projektgrundlag Side 18 af 31 A Nyttelaster Laster hidrørende fra bygningens brug er som følgende: Kontor Kategori B 2,5 kn/m 2 Fri last ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,4 ψ 2 = 0,2 Terrasse/svalegang Kategori C5 5,0 kn/m 2 Fri last ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,6 ψ 2 = 0,5 Kantine/spisesal Kategori C5 5,0 kn/m 2 Fri last ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,6 ψ 2 = 0,5 Motionsrum Kategori C4 5,0 kn/m 2 Fri last ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,6 ψ 2 = 0,5 Arkiv/depot Kategori D2 5,0 kn/m 2 Fri last ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,6 ψ 2 = 0,5 Tag Kategori B - C1 3,0 kn/m 2 Fri last ψ-værdi, som svarer til den største Foyer/trappeopgang Kategori B - C1 5,0 kn/m 2 Fri last værdi for de lokaler adgangsvejen betjener Er en konstruktionsdel belastet af samme kategori fra flere etager, reduceres lasten med følgende reduktionsfaktor: Hvor: n ψ 0 n = 1 + (n 1)ψ 0 n Antal etager over den belastede konstruktionsdel med last fra samme kategori Lastreduktionsfaktor Er dette tilfældet, gøres det under det aktuelle afsnit.

19 A1. Projektgrundlag Side 19 af 31 A Snelast Snelast er en naturlast, der for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde kan bestemmes ud fra følgende udtryk: Hvor: s Den karakteristiske snelast µ i Formfaktor C e Eksponeringsfaktor C t Termisk faktor Karakteristisk terrænværdi s k Karakteristisk terrænværdi s = μ i C e C t s k Den karakteristiske terrænværdi fastsættes til 1,0 kn/m 2 i henhold til DS/EN DK NA: Termisk faktor C t, den termiske faktor, reducerer snelasten på tage med høj termisk overførsel, hvor det i særdeleshed er ved visse glasoverdækkede tage. I alle andre tilfælde sættes den termiske faktor til: C t = 1,0 For projektet sættes C t til 1,0, eftersom der ingen høj termisk overførsel er. Eksponeringsfaktor C e afhænger af omgivelsernes topografi samt konstruktionen størrelse: Hvor: C e = C top C s C top C s Topografifaktor Størrelsesfaktor Topografifaktoren vælges til 1,0, da konstruktionen er beliggende i normal topografi. Størrelsesfaktoren sættes ligeledes til 1,0 jævnfør DS/EN DK NA: Dette gøres, da den korteste side af bygningen er mindre end 10 x højden af bygningen. Formfaktor For en taghældning på 0 findes µ 1 til 0,8. Der kan enkelte steder regnes med en forøget snelast grundet sneophobning ved bygning D og en del af bygning B.

20 A1. Projektgrundlag Side 20 af 31 For at finde formfaktoren til sneophobning skal parameteren a bestemmes: Hvor: a = max { h sw 2, b w h w b w 25h w h w b w h sw Facadehøjde i vindsiden Afstand fra lægiverens facadehøjde i vindsiden Lægiverens facadehøjde Se eventuelt følgende figur: Figur 6 Sneophobning Følgende værdier bruges til projektet: h w b w = b 1 h sw = h sl 4,28 m 19,4 m 4,16 m a bestemmes: 4,16m 2 a = max { 19,4m 4,28 m, 19,4m 25 4,28m 0,21, 0,18 a = 0, 21 På vindsiden: l sw = min{b w ; 2h sw } min{19,4m ; 2 x 4,16 m = 8,32 m} dog 5 m l sw 15 m For 0,2 < a < 0,4 µ ww 10a µ ww 10 x 0,21 µ ww = 2,1

21 A1. Projektgrundlag Side 21 af 31 På læsiden: l sl = 5 x h sl 5 x 4,16 m = 20,8 m dog 5 m l sl 15 m og l sl b 1 l sl = 15 m µ wl = h sl γ/s k 4,16 m x 2,0kN/m 3 /1,0kN/m 2 = 8,32 dog µ µ wl 2 µ wl = 2 Snelast Snelasten bliver som følgende: s = 0,8 1,0 1,0 1,0 kn m 2 = 0, 8 kn m 2 Ved sneophobning vælges den største formfaktor, hvorfor snelasten ved sneophobning bliver: s = 2,1 1,0 1,0 1,0 kn m 2 = 2, 1 kn m 2

22 A1. Projektgrundlag Side 22 af 31 A Vindlast Vindlasten afhænger af flere faktorer. De er blandt andet basisvindhastigheden, hvilken retningen vinden kommer fra og terrænværdien. I det følgende bestemmes basisvindhastigheden som en start. Derefter terrænværdien, hvorefter peakhastighedstrykket kan bestemmes. Basisvindhastighedens grundværdi, v b,0, er i Danmark 24 m/s med undtagelse af en randzone ved vestkysten i Jylland. Randzonen ligger 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. I randzonen regnes basisvindhastighedens grundværdi til 27 m/s ved kysten, hvorefter den er lineært aftagende til 24 m/s ved de 25 km inde i landet. Som det ses på følgende figur, ligger grunden 6,6 km fra vestkysten og er derfor inden for randzonen. Figur 7 Afstand til Vestkysten Ved hjælp af interpolation findes basisvindhastighedens grundværdi: v b,0 = 27 m s + 24 m s 27 m s 25 km 0 km (6,6 km 0 km) = 26,21 m s Basisvindhastigheden kan derved bestemmes af følgende: v b = c dir c season v b,0 Hvor c dir og c season er henholdsvis retningsfaktor og årstidsfaktor. Årstidsfaktoren sættes til 1,0, da byggeriet skal være en permanent konstruktion. Retningsfaktoren er afhængig af hvilken retning vinden kommer fra. For vest er c dir lig med 1,0. For nord, syd og øst er c dir lig med 0,8: v b,vest = 1,0 1,0 26,21 m s = 26,21 m s v b,nord = 0,8 1,0 26,21 m s = 21 m s

23 A1. Projektgrundlag Side 23 af 31 Terrænkategorien bestemmes ud fra følgende figur til at være terrænkategori I. Peakhastighedstrykket kan herefter bestemmes: Hvor: Figur 8 Grundens beliggenhed q p (z) = (1 + 7 ln ( z z ) ) 1 2 ρ (v b k r ln ( z 2 )) z 0 0 z Bygningens højde z 0 Ruhedslængden bestemmes ud fra terrænkategori ρ Luftens densitet (1,25 kg/m 3 ) v b Basisvindhastigheden Terrænfaktoren k r Bygningens højde er 8,44 m. Terrænfaktoren findes ved: Hvor: k r = 0,19 ( z 0,07 0 ) z 0,II z 0,II Ruhedslængden for terrænkategori II

24 A1. Projektgrundlag Side 24 af 31 Ruhedslængden, for terrænkategori I, er 0,01 m, hvor den er 0,05 m for terrænkategori II. Terrænfaktoren bliver derved: Peakhastighedstryk for vest: 7 q p (z) = (1 + ) 8,44 m ln ( 0,01 m ) Peakhastighedstryk for nord, syd og øst: k r = 0,19 ( 0,01 0,05 ) 0,07 k r = 0, q p (z) = (1 + ) 8,44 m ln ( 0,01 m ) 2 kg m 1,25 (26,21 m/s 0,17 ln (8,44 m3 0,01 m )) q p (z) = 1,15 kn m kg m 1,25 (21 m/s 0,17 ln (8,44 m3 0,01 m )) q p (z) = 0,74 kn m 2 Vindtrykket, der virker på de udvendige overflader, w e, findes af: Hvor c pe er formfaktor for det udvendige tryk. w e = q p (z) c pe

25 A1. Projektgrundlag Side 25 af 31 A Stabilitetslaster Til stabilitetsberegninger skal den dimensionsgivende vandrette last findes. Der er tale om to typer laster: Vindlast og seismisk last, dog anvendes kun den dimensionsgivende. Derudover tillægges den største last de geometriske imperfektioner. Den fundne last skal indgå i beregningerne Vandret lastfordeling. I det følgende i byggeriet delt op i to bygninger. Der er tale om bygning 1 og bygning 2, hvor bygning 1 er den del, der består af to etager, og bygning 2 er den del, der består 1 etage. Vindlast: Når det er vindlast, der er den dimensionsgivende, er det vindtrykket på den ene væg og vindsuget på modstående væg, der giver de væltende kræfter. Derudover er der et indvendigt overtryk eller undertryk i bygningen, men da der ikke er større åbninger vælges at anvende formfaktorer for henholdsvis tryk og sug på facaderne i hele bygningens højde. For udvendige vindtryk er formfaktorerne som følgende: Zone h/d D E 5 +0,8-0,7 1 +0,8-0,5 0,25 +0,7-0,3 Tabel 3 Formfaktorer Der skal tages højde for manglende korrelation mellem vindtryk på vindsiden og læsiden, hvor vindlasten skal reduceres med følgende ved den aktuelle h/d-forhold: h/d 5 1,0 h/d 1 0,85 Bygning 1: Højde af bygning: Vind fra vest: h = 8,44 m d = 45 m h/d-forhold: 8,44 m/45 m = 0,2 Zone D E h/d 0,25 +0,7-0,3 Fladelast: w v,d = 1,5 0,85 1,15 kn m 2 (0,7 + 0,3) = 1,47 kn/m 2 Vind fra nord: d = 16,6 m h/d-forhold: 8,44 m/16,6 m = 0,5

26 A1. Projektgrundlag Side 26 af 31 Der interpoleres for at finde formfaktorerne, og resultatet er som følgende: Zone D E h/d = 0,5 +0,75-0,4 Fladelast: Bygning 2 w v,d = 1,5 0,85 0,74 kn m 2 (0,75 + 0,4) = 1,09 kn/m 2 Højde af bygning: Vind fra vest: h = 4,73 m d = 16,6 m h/d-forhold: 4,73 m/166 m = 0,28 Der interpoleres for at finde formfaktorerne, og resultatet er som følgende: Zone D E h/d = 0,28 +0,71-0,31 Fladelast: w v,d = 1,5 0,85 1,15 kn m 2 (0,71 + 0,31) = 1,5 kn/m 2 Vind fra nord: d = 59 m h/d-forhold: 4,73 m/59 m = 0,1 Zone D E h/d 0,25 +0,7-0,3 Fladelast: w v,d = 1,5 0,85 0,74 kn m 2 (0,7 + 0,3) = 0,9 kn/m 2 Laster virkende på etagedæk fra vind: For at gøre fladelasterne til linjelaster findes lastoplandene. De går fra midten af væggen under etageadskillelsen til midten af væggen over etageadskillelsen. Ved tagetagen går lastoplandet fra midten af væggen under etageadskillelsen til toppen af taget. For en skitse af geometrien på bygning 1 og 2 se eventuelt følgende skitse, hvor placeringen af lasterne P1, P2 og P3 er anført.

27 A1. Projektgrundlag Side 27 af 31 Figur 9 Skitse af bygningernes geometri. Til venstre bygning 1. Til højre bygning 2 Lasterne bliver som følgende: P1 vest = 1,47 kn m 2 ( 1 4,15 m) = 3, 1 kn/m 2 P2 vest = 1,47 kn m 2 ( 1 2 4,15 m + 1 4,29 m) = 6, 2 kn/m 2 P1 nord = 1,09 kn m 2 ( 1 4,15 m) = 2, 3 kn/m 2 P2 nord = 1,09 kn m 2 ( 1 2 4,15 m + 1 4,29 m) = 4, 6 kn/m 2 P3 vest = 1,5 kn m 2 ( 1 4,73 m) = 3, 5 kn/m 2 Masselast/seismisk last P3 nord = 0,9 kn m 2 ( 1 4,73 m) = 2, 1 kn/m 2 Seismisk last opstår fra rystelser, som sætter bygningen i svingninger. Lasten er en vis andel af den lodrette last, som er en procentdel af den lodrette last ved områder med større chancer for jordskælv. Rystelserne er i Danmark små, hvorfor den vandrette last er sat til 1,5 % af den lodrette last. Eftersom der ikke opstår de store rystelser i Danmark, kaldes seismisk last oftest masselast, hvorfor lasten fremover i projektet benævnes masselast. Masselast er ens uanset hvilken retning, der betragtes, hvorimod vindlast afhænger af retning samt fladen, der er belastet. Derfor foreligger muligheden, at masselasten er den dominerende last fra den ene retning, hvor vindlasten kan være den dominerende for den anden retning. Regningsmæssig masselast bestemmes ud fra følgende formel: A d = 1,5 % ( G k,j + ψ 2,i Q j,i ) i 1

28 A1. Projektgrundlag Side 28 af 31 Egenlasten, der indgår i den regningsmæssige masselast, er udover etageadskillelserne også væggene, hvor halvdelen af væggen over og halvdelen af væggen under etagedækket indgår i egenlasten. Følgende værdier er brugt til bestemmelse af den regningsmæssige masselast: Konstruktionsdel Areal [m 2 ] Nyttelast [kn/m 2 ] Bygning 1 Tagetage 960 3,0 1. etage 255 2, , ,5 Ydervæg under tagkonstruktion 130,5 - Ydervæg over + under etageadskillelse 160,3 - Bygning 2 Tagetage 970 3,0 Ydervæg 201,4 - Tabel 4 Fundne etageareal med tilhørende nyttelast I foregående tabel er listet hvilke etagedæk, der er taget med i beregningerne. Derudover er listet arealet af hver konstruktionsdel med de tilhørende nyttelaster. Da nyttelasterne er forskellige på 1. etage, er der oplyst forskellige arealer. Masselasten bliver, som beskrevet under Stabilitetslast Vindlast, også benævnt: P1, P2 og P3, alt efter hvilken etagedæk, der er påvirket. Bygning 1 P1: A d,p1 = 1,5 % ((5,5 kn m 2 960m2 + 6,0 kn m 2 130,5m2 ) + (0,2 3,0 kn m 2 960m2 )) P2: = 100kN Samlet etageareal: ( ) m 2 = 902 m 2 A d,p1 = 1,5 % ((5,5 kn m 2 902m2 + 6,0 kn m 2 160,3m2 ) Bygning 2 P3: + (0,2 2,5 kn m 2 255m2 + 0,5 5,0 kn m 2 481m2 + 0,2 2,5 kn m 2 166m2 )) = 110kN A d,p1 = 1,5 % ((5 kn m 2 970m2 + 6,0 kn m 2 201,4m2 ) + (0,2 3,0 kn m 2 970m2 )) = 100kN

29 A1. Projektgrundlag Side 29 af 31 Valg af stabilitetslast For at kunne finde den dimensionsgivende vandrette last skal vindlasten ændres til en punktlast. Her forudsættes at bygning 1 og 2 har følgende længder og bredder: Figur 10 Længde/Bredde forhold - Bygning 1 Figur 11 Længde/Bredde forhold - Bygning 2

30 A1. Projektgrundlag Side 30 af 31 Herefter kan vindlasten findes: P1 vest = 3,1 kn m 26,4 m = 81,84 kn P1 nord = 2,3 kn m 62 m = 142,6 kn P2 vest = 6,2 kn m 26,4 m = 163,5 kn P2 nord = 4,6 kn m 62 m = 285,2 kn P3 vest = 3,5 kn m 63,4 m = 221,9 kn P3 nord = 2,1 kn m 31 m = 65,1 kn I følgende tabel er masselasten samt vindlasten listet, hvor det tydeliggør, hvilken der er den dimensionsgivende: Vindlast [kn] Seismisk last [kn] P1 vest 81, P1 nord 142,6 100 P2 vest 163,5 110 P2 nord 285,2 110 P3 vest 221,9 100 P3 nord 65,1 100 Tabel 5 Oversigt over de vandrette laster De markerede laster i ovenstående tabel er lasterne, der bruges til stabilitetsberegningerne. Geometriske imperfektioner Ved beregninger i brudgrænsetilstande skal der tages hensyn til mulige afvigelser i konstruktionens geometri samt placering af laster. Afvigelserne kaldes for geometriske imperfektioner. Geometriske imperfektioner sættes til at virke samtidig med vindlast eller masselasten, alt efter hvilken der er den dimensionsgivende. Imperfektioner repræsenteres i henhold til DS/EN af en hældning, der er givet ved: Hvor: θ i = θ 0 α h α m θ 0 α h α m Basisværdien Reduktionsfaktor for længde eller højde Reduktionsfaktor for konstruktionsdele

31 A1. Projektgrundlag Side 31 af 31 På den sikre side kan reduktionsfaktorerne sættes til 1,0. Basisværdien kan for et bestemt land findes i det tilførende nationale anneks. Den anbefalede værdi i dette tilfælde er 1/200. Derfor bliver hældningen, θ i : θ i = Den vandrette last på de enkelte dækskiver kan bestemmes ved: V = θ i N Hvor N er den lodrette last, der angriber den enkelte dækskive. Forudsætningerne for fastsættelse af de lodrette laster er bestemt under Masselast/Seismisk last, hvorfor der henvises til afsnittet for oplysning af disse. Der beregnes geometriske imperfektioner for hver P-last (P1, P2 og P3): Bygning 1 P1 P2 V P1 = (960m2 (3 + 5,55) kn m2) = 41kN Bygning 2 V P2 = 1 kn ((6, m 2 902m2 + 6,0 kn m 2 130,5m2 2) + (2,5 kn m 2 ( )m2 + 5,0 kn m 2 481m2 )) = 56kN P3 V P3 = (970m2 (3 + 5) kn m2) = 39kN De geometriske imperfektioner tilføjes den dimensionsgivende stabilitetslast under Statiske beregninger Vandret lastfordeling.

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A1. Projektgrundlag Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A1 Projektgrundlag Side: 2 af 39 Titelblad

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK

PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK A1. PROJEKTGRUNDLAG Titel: Projektering af Nyt Esbjerg Vandværk Tema: Diplomprojekt Udgivelsesår: 2017 Antal sider: 51 eksl. bilag Studerende: Kenneth Sørensen Universitet:

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Industrivej 7A, 7900 Nykøbing Mors Dato: 27. september 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0688 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Forberedelsesskolen udvidelse. Sag nr: Kontrolleret af. Udarbejdet af. Per Bonde. Sebastian K.

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Forberedelsesskolen udvidelse. Sag nr: Kontrolleret af. Udarbejdet af. Per Bonde. Sebastian K. A.1 PROJEKTGRUNDLAG Forberedelsesskolen udvidelse Sag nr: 17.09.173 Udarbejdet af Kontrolleret af Sebastian K. Ramsdal Randers d. 01.04.2019 Per Bonde Randers d. 01.04.2019 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Stationsvej 3, 6261 Bredebro Dato: 19. september 2018 DMR-sagsnr.: 2018-1145 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Grønningen 7. Herning Kommune Aulum Placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Grønningen 7. Herning Kommune Aulum Placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Grønningen 7 7490 Aulum Placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag nr.: 16-005

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Stabiliserende Rammesystemer i Beton. DNV Gødstrup

Stabiliserende Rammesystemer i Beton. DNV Gødstrup Stabiliserende Rammesystemer i Beton DNV Gødstrup Diplomingeniørprojekt Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet 7. semester efteråret 2016 Fjerde studieår v/ Diplomingeniøruddanelsen i bygge- og anlægskontruktion

Læs mere

Projektering af betonelementbyggeri. Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg. 11. januar KOA - Bygning D

Projektering af betonelementbyggeri. Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg. 11. januar KOA - Bygning D Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg 11. januar 2019 Projektering af betonelementbyggeri KOA - Bygning D Sune Søndergaard Jensen Diplomingeniørprojekt Vejleder: Christian Frier 5. semester ved det Teknisk-

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A2. Statiske Beregninger Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A2 Statiske beregninger Side: 3

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Havevold 7 og 12, 9800 Hjørring Dato: 31. august 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0960 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere