Geocaching og GPS i væbnerhøjde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geocaching og GPS i væbnerhøjde"

Transkript

1 FDF-kursus ved LederskoleNord Geocaching og GPS i væbnerhøjde januar 2006 Kursusprogram Lørdag: : Introduktion af basale funktioner i en GPS er Navigeringsfunktioner Øvrig almen brug af GPS : Løb for deltagere Lav jeres eget løb Opsamling samt gode ideer til GPS-løb Søndag : Introduktion til geocaching Geocaching Information om geocaching Mulighed for booking af landsdelens GPS ere Instruktører: Kåre Sørensen og Birgit Krogh, FDF Aalborg 12.

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Generel teori om brug af GPS 2 Teori bag GPS-systemet 8 Ideer til GPS-løb i kredsen 9 Noteplads til gode ideer til GPS-løb 10 Eget GPS-løb 11 Generelt om geocaching 12 Yderligere information om GPS og geocaching 15 Kontaktinformation ved lån af landsdelens GPS-kasse 16 Plads til egne noter 17 Forord På orienteringsløb kan det til tider være svært at fange væbnernes interesse og gejst, men prøv at skifte kort og kompasset ud med GPS ere og send dem på geocaching! Det er en moderne skattejagt, hvor GPS, internettet og verdensrummet bindes sammen med orienteringsløb, som vi kender det fra FDF. Vi vil på kurset komme ind på brug af GPS, således at I får en baggrundsviden om GPS-systemet (dels gennem kurset, og dels gennem egen læsning af dette kompendium), og således at I blive rystet til at prøve GPS-løb eller geocaching hjemme i egen kreds. På kurset vil vi grundigt tilegne os de forskellige, basale teknikker en GPS er har, og desuden kan kompendiet bruges som opslagsværk til landsdelens GPS ere. Vi ønsker at give Jer inspiration og ideer til brug af GPS ere, og kun fantasien sætter grænser for, hvad en GPS er kan anvendes til. Side 2 af 18

3 Generel teori om brug af GPS (kilde: Garmins manual til etrex) Op/ned knapperne: Vælger indstillinger på sider og menuer Indstiller displayets kontrast på Satellitsiden Zoomer ind og ud på Kortsiden Løber igennem data på Pejlingsiden Enter knappen: Bekræfter dataindtastning og menuvalg Page (sideskift) knappen: Skifter mellem sider Bakker ud af sider Starter man en funktion og ønsker ikke at fortsætte, kan man stoppe med et tryk på Page Power knappen: Tænder og slukker for enheden Tænder og slukker for baggrundslyset (kort tryk) Figur 1: En Garmin etrex betjenes med de fem knapper, der befinder sig på siden af enheden. Det første trin etrex anvender information indsamlet fra satellitter. Dette kræver at man tager etrex udendørs og finder et åbent areal med frit udsyn til himmelkuglen/horisonten (det meste af den). En åben plæne/park er fint, tryk og hold POWER knappen nede og apparatet tændes. Man ser velkomstsiden i nogle få sekunder mens etrex udfører en selvtest efterfulgt af satellitsiden. etrex skal bruge mindst 3 stærke satellitsignaler for en bestemme apparatets position. På Satellitsiden kan man se et billede af hvorledes etrex indsamler data, styrken af satellitsignalerne og hvor langt henne den er nået. Bemærk: Når man bruger etrex for første gang kan det tage op til 5 minutter før positionen er bestemt. Næste gang tager det kun mellem 15 til 45 sekunder. Når etrex er klar med en position ses KLAR TIL NAVIGERING. Baggrundslys og kontrast Hvis lyset gør det vanskeligt at se hvad der står på skærmen, kan man justere kontrasten eller tænde for baggrundslyset. Tryk og slip POWER knappen og lyset tændes. Lyset er sat til at være tændt i kun 30 sekunder, for at spare på Side 3 af 18

4 batterierne. Justering af skærmkontrasten sker fra satellitsiden. Tryk OP for at gøre skærmen mørkere eller NED for at gøre den lysere. De fem hovedsider etrexs mange funktioner er fordelt på fem sider. Disse sider er Satellitsiden, Kortsiden, Pejlingsiden, Statistiksiden og Menusiden. Ved at trykke på PAGE skifter man side i rækkefølgen vist herunder. Satellitsiden Kortsiden Pejlingsiden Statistiksiden Menusiden Figur 2: De fem hovedsider, som etrexs funktioner er fordelt på. Satellitsiden viser i billeder hvordan etrex indsamler satellitinformation for at kunne fungere. Den viser også når satellitsignaler er svage, eller når man skal flytte sig til et andet sted med bedre modtageforhold. Kortsiden viser hvor man er og giver et løbende billede af hvor man bevæger sig hen. Der ses en figur der går og efterlader fodspor/aftryk. Waypointnavne og symboler ses også på kortet. Herunder forklares hvordan man gemmer sin position ved at markere et waypoint. For at gøre det nemmere, vil etrex automatisk orientere kortet efter hvorhen man bevæger sig, således at fremad altid vises foran figuren på skærmen. Pilehovedet viser i hvilken retning nord er. For at være sikker på at man kan se hele ruten kan man ændre kortets skala (fra 150 meter til 1250 km) ved at trykke og holde OP knappen nede, for at se et større område, eller NED for at se et mindre område. Med Pejlingsiden navigerer man til en destination. Når man bevæger sig uden en destination, ses kun bevægelsesretning og fart. Når man bevæger sig imod en destination, ses navnet på stedet, distancen og forventet rejsetid. Ved at trykke OP eller NED, kan man bladre imellem triptæller information som f.eks. gennemsnitlig hastighed, maksimal hastighed, samt bevægelsesretning, pejling, bredde-/længdegrad, højde, sol op- og nedgangstider, triptimer (stopur) og triptæller. Bemærk: Retningspilen og symbolet for destinationen, dukker kun op på Pejlingsiden når man har startet en GOTO. Side 4 af 18

5 Statistiksiden viser en triptæller, topfarten, den gennemsnitlige fart, hvor lang tid man har bevæget sig og hvor lang tid man har stået stille. Menusiden giver adgang til etrexs avancerede funktioner. På Menusiden kan man tilpasse displayet, overfører data til og fra en computer og holde styr på alle waypoints. Almene funktioner i forbindelse med navigering vil blive gennemgået nedenfor. Markering af waypoints Bemærk: etrex skal være KLAR TIL NAVIGERING før man kan markere et waypoint. Markere et waypoint: 1. Tryk på PAGE og skift til Menu siden. 2. Tryk OP eller NED og marker MARK feltet. 3. Tryk ENTER. Siden MARK WAYPOINT dukker op med OK? markeret, se figur Navnet på waypointet kan eventuel ændres først ved at trykke OP og derefter ENTER på standardnavnet, typisk 001 eller et andet numerisk navn. Her kan der indtastes et navn på op til seks bogstaver vha. ENTER og OP/NED knapperne. Tryk OK når det nye navn er valgt, f.eks. DOCK. 5. Tilsvarende kan symbolet for waypointet ændres ved at trykke ENTER på symbolet og trykke OP/NED for at vælge det ønskede symbol. 6. Tryk ENTER på OK? og der er markeret et waypoint på det sted hvor du står. Manuel indtastning af koordinater 1. Tryk på PAGE og skift til Menusiden. Tryk OP eller NED og marker MARK. Tryk ENTER. MARK WAYPOINT dukker op. 2. Tryk OP eller NED og marker koordinaterne i bunden af siden og tryk ENTER. Siden REDIGER POSITION dukker op. Figur 3: Markering af waypoint og navneændring. 3. Løb de forskellige positioner igennem med OP og NED. Når man finder den position der skal ændres, tryk ENTER. Brug OP og NED til at løbe mulighederne igennem. Tryk ENTER. Positionen er nu ændret. 4. Tryk på OP eller NED for at markere OK og tryk ENTER. MARK WAYPOINT dukker op. 5. Tilsvarende kan elevationen af waypointet ændres, ved at trykke ENTER på ELEV og gennemgå samme procedure. 6. Tryk OP eller NED for at markere OK? og tryk ENTER. Den nye position er nu gemt i hukommelsen. Side 5 af 18

6 GOTO Brug nu GOTO funktionen og Pejlingsiden til at finde tilbage til waypointet. etrex guider dig til en destination med GOTO i en ret linie. Start af GOTO: 1. Tryk på PAGE og skift til Menusiden. 2. Tryk OP eller NED og marker WAYPOINTS. 3. Tryk ENTER. WAYPOINTS dukker op, se figur Tryk OP eller NED og vælg fanebladet, der indeholder DOCK (som blev dannet ved starten af turen) og tryk ENTER. 5. Tryk OP eller NED og vælg DOCK og tryk ENTER. SE WAYPOINT dukker op. 6. Tryk OP eller NED for at markere GOTO og tryk ENTER. Pejlingsiden dukker op og man er nu klar til at lade etrex guide tilbage til waypointet. Figur 4: Waypoint siden etrex vil guide tilbage til startstedet med Pejlingsiden. Pilen fortæller retningen til destinationen (waypointet), se evt. Pejlingsiden på figur 2. Gå i den retning pilen peger indtil den peger mod toppen af kompasrosen. Hvis pilen peger mod højre, skal man gå mod højre og omvendt. Når pilen peger ret opad/ligeud, er man på rette kurs. Destinationens navn, distancen og rejsetiden dertil, vises i toppen af skærmen. Farten man rejser med, ses i bunden af skærmen. Når man kommer tæt på destinationen, får man beskeden ARRIVING DESTINATION. Navigering vha. en rute Indsætning af et waypoint i en rute: 1. Tryk på PAGE og skift til Menusiden. Tryk OP eller NED og marker RUTER. Tryk ENTER. RUTER siden dukker op. Vælg NY RUTE, tryk ENTER og tryk ENTER igen så TILFØJ WAYPOINT TIL RUTE dukker op. 2. Tryk OP eller NED for at vælge det waypoint der skal ind, og tryk ENTER. Waypointet man har valgt, placeres i det første felt på RUTE siden. Gentag denne proces indtil alle waypoints er tilføjet ruten. Tryk PAGE når man skal tilbage til hovedsiderne. Aktivering af en rute. 1. Tryk på PAGE og skift til Menusiden. Tryk OP eller NED og marker RUTER. Tryk ENTER. RUTER dukker op. 2. Tryk OP eller NED og marker FØLG og tryk ENTER, se figur 5. Der kan nu vælges i hvilken ende af ruten man vil begynde, valgene er mellem det første (start) waypoint og det sidste (slut) waypoint. 3. Tryk OP eller NED og vælg det ønskede waypoint og tryk ENTER. Pejlingsiden dukker op med guiding til destinationswaypointet. Figur 5: Tryk FØLG for at aktivere en rute Side 6 af 18

7 Find nærmeste På waypointsiden, der nås igennem Menusiden, trykkes OP eller NED og markeres NÆRMESTE. Tryk ENTER og NÆRMESTE WAYPOINTS dukker op. De ni nærmeste waypoints ses på en liste sammen med navn og afstand fra den nuværende position. Man kan vælge et waypoint fra listen ved at trykke OP/NED for at markere det ønskede. Tryk ENTER og SE WAYPOINT dukker op med mulighed for at redigere i waypointet eller vælge en GOTO. Projekt waypoint 1. Vælg et waypoint på Waypointsiden, der nås gennem menusiden, og tryk ENTER. 2. Tryk OP eller NED for at vælge PROJEKT, tryk ENTER. Projekt waypoint siden vises, og et numerisk navn er valgt til det nye waypoint. 3. Distance feltet er valgt som standard. Tryk ENTER for at vise REDIGER NUMMER. 4. Tryk NED for at vælge det næste tal i feltet. Med det ønskede ciffer markeret, tryk ENTER for at aktivere drop down nummer listen. 5. Tryk OP eller NED for at vælge det korrekte tal, tryk ENTER. Når afstanden er angivet korrekt, vælges OK og tryk ENTER. 6. På Projekt waypoint siden tryk NED for at vælge pejling feltet, tryk ENTER for at ændre vinklen. 7. Tryk NED for at vælge det næste tal i feltet. Med det ønskede ciffer markeret, tryk ENTER for at aktivere drop down nummer listen. 8. Tryk OP eller NED for at vælge det korrekte tal, tryk ENTER. Når vinklen er vist korrekt vælges OK og tryk ENTER. 9. Navnet, symbolet og elevationen kan ændres som ved et almindelig waypoint. Når alle ændringer er foretaget, vælges OK og tryk ENTER for at gemme waypointet. Vælg GOTO og tryk ENTER for at begynde direkte navigering til punktet. TrackBack Med TrackBack kan man navigere tilbage ad det spor man har fulgt, også selvom den ikke har været planlagt. De fodspor man laver gemmer etrex som en løbende track-log. Dette spor kan vendes til en rute man kan navigere ad og derved vende tilbage til startstedet. Man kan gemme op til 10 spor/tracks i hukommelsen. Trackloggen starter lige så snart GPS modtageren har bestemt positionen. Ønsker man at gemme en bestemt tracklog kan den gemmes separat. De gemte tracks kan senere bruges til at navigere efter. Når en tracklog er gemt som en saved track, vil dette spor have et startsted (BEGIN) og et slutsted (END). Andelen af hukommelsen, der bruges af den pågældende tracklog, ses i toppen af siden. Efter trackloggen er CLEARED, vil den vise 0 %. Når andelen når 99 % begynder den nyeste tracklog at overskrive den ældste. Man skal derfor huske at gemme vigtige tracklogs før de 99 % nås. Side 7 af 18

8 Gemme et spor til senere navigation: 1. Tryk PAGE og skift til menusiden. Tryk OP eller NED og marker SPOR. Tryk ENTER. Spor log siden dukker op. 2. Tryk OP eller NED, marker GEM og tryk ENTER. GEM SPOR GENNEM dukker op med en tidsfrist til at gemme et spor eller hele loggen (HEL LOG). Tryk OP eller NED og vælg den ønskede mulighed. Tryk ENTER. Det gemte spor ses grafisk i et vindue, se figur 6. Tryk OP eller NED og vælg OK. Tryk ENTER. 3. Trackloggen er nu gemt og kan ses på listen over gemte logs (GEMTE SPOR), på Spor log siden. Bemærk: Effektiv brug af TrackBack funktionen kræver at man sletter det gamle spor før start på en ny tur (nyt spor): 1. Gå ind på Menusiden, vælg SPOR. Figur 6: Et kort over det valgte spor vises 2. Tryk OP eller NED, marker RYD og tryk ENTER. VIL DU SLETTE SPOR LOG? dukker op, tryk OP eller NED, marker JA og tryk ENTER. Side 8 af 18

9 Teori bag GPS-systemet Skrevet af Lars Alminde GPS står for Global Positioning System og er et system bestående af i alt 27 satellitter, som er opsendt af det amerikanske militær. I en nøddeskal er systemet opfundet med militære formål for sigte, men systemet har heldigvis også en række civile formål. Der findes også et tilsvarende russisk system kaldet Glonass, og Europa er på vej med deres eget system kaldet Galileo, som vil tilbyde højere præcision og pålidelighed til civile formål end det amerikanske GPS. GPS satellitterne vejer hver ca. 2 tons og cirkler om jorden i en højde af små km. Satellitterne udsender radiosignaler, som fortæller hvilken satellit der er tale om af de 27, hvad atomuret (et meget præcist ur) på den pågældende satellit er, og hvad positionerne af den og andre GPS satellitterne er for tiden. Udover radioen, der sender GPS signalet, er atomuret det mest vigtige instrument på satellitten. For at kunne bruge signalerne til positionsbestemmelse er det nemlig vigtigt, at signalet indeholder ultra præcis information om hvad tiden er ved afsendelse af signalet. Præcisionen her skal være omkring en milliarddel af et sekund! Positionsbestemmelse Satellitternes baner er indrettet således, at ens modtager til enhver tid kan få signaler fra mindst 4 satellitter, hvilket også er mindstekravet for at få en god positionsbestemmelse. GPS en modtager signaler fra GPS satellitterne, og ved at sammenligne tiden i signalet med modtagerens eget ur kan den bestemme, hvor lang tid signalerne har været undervejs, og derved hvor langt der er til den pågældende satellit. Hvis vi for en stund lader som om, at vi kun arbejder i to dimensioner, kan man nu forestille sig, at man tegner en cirkel omkring den kendte position af satellitten. Vi ved nu, at vi er et sted på denne cirkel. Ved nu at kombinere med målinger fra to andre satellitter, kan vi entydigt se, hvor de tre cirkler skærer hinanden her er du (se tegningen til højre). For at dette virker i 3 dimensioner kræves der, som før sagt, signaler fra 4 forskellige satellitter. Præcisionen er omkring 10 meter, men ofte bedre hvis man er heldig, og der er mange synlige satellitter. Endvidere findes der forskellige systemer (jordbaserede systemer), der kan samarbejde med GPS systemet, således at man lokalt kan opnår nøjagtigheder målt i centimeter. Disse systemer kan dog ikke anvendes med landsdelens modtagere. Side 9 af 18

10 Ideer til GPS-løb i kredsen Bogstav-GPS-løb: Løbsarrangøren vælger et kodeord, hvor der skal være en tilhørende post til hvert bogstav, samt en ekstra post uden bogstav. Ved opsætning af poster noteres GPS-koordinaterne, og et bogstav fra kodeordet placeres på hver post, mens der placeres en skat ved den sidste post. Deltagerne får udleveret koordinaterne til samtlige poster, undtagen den sidste post. Når deltagerne har været rundt på posterne, skal de danne kodeordet ud fra bogstaverne. Kodeordet sms ses tilbage til løbsarrangøren, som enten bekræfter eller afkræfter det tilsendte kodeord, og hvis kodeordet er korrekt, får deltagerne tilsendt koordinaterne til den sidste post på sms. Løbet kan eventuelt udføres på tid, hvor forskellige hold starter ved forskellige poster. Det første hold, der når slutposten, har vundet løbet. Multi-caching: Løbsarrangøren fremstiller en række spørgsmål. Det kan evt. være FDF-spørgsmål eller spørgsmål man kan svare på, når man står det rigtige sted (hvor mange trin er der på trappen?). Til hvert spørgsmål er der et antal svarmuligheder, hvor der til hver er et koordinat på den næste post. Således at et korrekt svar vil lede videre til den næste post. Der er dermed nødvendigt først at indsamle koordinaterne, skrive dem til spørgsmålene, og dernæst hænge spørgsmålene op på de korrekte placeringer. Ved start får deltagerne udleveret et koordinat på begyndelsesposten. De forskellige hold bør sendes af sted tidsforskudt. Ved den sidste post kan der placeres en skat. March og lejr løb: Dette er en variation af multi-caching løbet, hvor spørgsmålene er udformet efter følgende opskrift: Titlen på en March og lejr-sang samt koordinat på næste post, hvor to cifre er udeladt. Det kan for eksempel være: Dampen er oppe, spillet begynder. 32V xx0. Når man ved, at Dampen er oppe er nr. 10, bliver koordinatet 32V Soduko-løb: Endnu en variant af multi-caching løbet, hvor hver post består af et koordinat, hvor to af tallene er udskiftet med A og B. Disse tal skal man finde ved at se på et kvadrat pr. bogstav og se hvilket tal, der mangler. Der er således givet et kvadrat pr. bogstav (A og B) bestående af 3x3 felter, indeholdende otte tal fra 1-9, hvor det manglende svarer til bogstavet. Hvert tal i kvadratet må kun fremkomme én gang. 8 1 A Side 10 af 18

11 Noteplads til gode ideer til GPS-løb Side 11 af 18

12 Eget GPS-løb I skal nu i grupper lave et GPS-løb, som skal være målrettet en af klasserne i FDF (formentligt væbnere eller op efter). Løbets varighed skal være en mødeaftens længde (ca. 2 timer). Tænk på at det skal være et spændende og sjovt GPS-løb! Alle løb kopieres, og så samler kursusholderne en løbsmappe til GPS-kassen. Vi ønsker med løbsmappen, at den kan give inspiration rundt om i kredsene. Sidst på kurset vil der blive mulighed for at booke GPS erne, så man kan få afprøve sit GPS-løb hjemme i kredsen. Klasse (målgruppe): Antal FDF ere i klassen: Løbets indhold: Side 12 af 18

13 Generelt om geocaching (Kilde: Per K. Nielsen, set på geocaching.dk) Geocaching er en hastigt voksende sport som bygger på elementer fra orienteringsløb, vandring og Letterboxing. Sporten startede i 2000 da amerikanerne valgte at slukke for Selective Availability (SA). SA var et system der gjorde GPS-navigation unøjagtig medmindre GPS'en var kodet med de gældende koder som kun var tilgængelige for det amerikanske forsvar og udvalgte allierede. Da SA blev slukket, blev alle verdens civile GPS'er pludseligt op til ti gange mere nøjagtige, og grunden var lagt til Geocaching. Basalt set går det ud på at folk gemmer en cache et sted, og offentliggør koordinater og beskrivelse af stedet på eller Cachen er typisk en vejrbestandig æske (fx Tupperware) som indeholder en blyant, en logbog og forskellige gaver (typisk af ingen eller ringe værdi). Idéen er så at man skal finde cachen, skrive i logbogen, tage nogle af tingene, og lægge nogle andre. Når man så kommer hjem igen, logger man også sit besøg på websitet så ejeren og andre interesserede kan se man har været der. Sporten er en udpræget familiesport. Langt de fleste caches i Danmark kan man gå til uden at komme til at svede alt for meget. Tag ungerne med. De vil nyde at komme ud i naturen. Om Travel Bugs En gang i mellem støder man på en Travel Bug i en cache. En Travel Bug er en omrejsende ting som kan spores på internet. En Travel Bug har et identitetsmærke med et serienummer, så man kan slå op hvor den sidst er set. Typisk giver man en Travel Bug en opgave. Det kan for eksempel være at blive fotograferet på Eiffeltårnet, på Taj Mahal og foran Kheopspyramiden, for derefter at returnere til den oprindelige cache. Side 13 af 18

14 Variationer Travel Bugs er kun en af mange variationer over temaet. Reelt set er der ingen begrænsninger for legen, og nye variationer dukker hele tiden op. Følgende almindeligt forekommende variationer fortjener et par ord: Multi-caches Multi-caches er en cache som henviser til en cache som henviser til en cache. De kan laves mere eller mindre fantasifuldt, men fælles for dem er at de generelt er mere underholdende end de almindelige caches. Virtuelle caches En virtuel cache er, som navnet antyder, en cache der reelt ikke er der. I stedet er det et koordinat på for eksempel en seværdighed. Man skal så besvare et spørgsmål man kun kan svare på hvis man har været der, eller tage et billede af sig selv på stedet for at bevise man har været der. En underkategori er Locationless Caches. Det er caches uden koordinater. Et eksempel er cachen Väderkvarnar. Den går ud på at tage et billede af en gammeldags vindmølle og lægge det op på websitet sammen med lidt historie om møllen. Webcam-cache En webcam-cache er typisk også en slags virtuel cache. Koordinaterne peger på et webcam, og man skal så sørge for at have en makker ved en internetopkoblet computer der kan fotografere en med det pågældende webcam. Hvad skal man bruge? Først og fremmest skal man have fat i en håndholdt GPS. De kan købes for ca kroner og opefter i 55 Nord. Håndholdte GPS'er kan fås med og uden indbygget kort og med diverse andre features. Hvis vi ser bort fra indbyggede kort, er den mest brugbare feature nok et indbygget elektronisk kompas. Det har blandt andre Garmin etrex Summit. Udover en GPS er der andre ting der er rare at have med, men som ikke er 100% nødvendige: GPS Ekstra batterier Vandrestøvler Blyant Notesblok Lygte Kniv Lette arbejdshandsker Drikkevand Mobiltelefon Kompas Side 14 af 18

15 Sikkerhed Geocaching er ikke farligt. Ikke desto mindre er det vigtigt at udvise sund fornuft. Selvom man næppe farer vild særlig længe i Danmark, kan et brækket ben i en afsides del af Gribskov stadigt blive livstruende. Husk derfor: Fortæl nogen at du tager ud at geocache, hvornår du regner med at komme hjem, og hvor du tager hen. Tag en mobiltelefon med så du kan ringe efter hjælp, hvis det skulle være nødvendigt. Medbring rigeligt med vand. Det vejer meget, men så får man også lidt træning ud af det. Medbring en lygte selv om du forventer at være hjemme før solnedgang. Medbring gerne et mindre førstehjælpssæt. Lær førstehjælp. Før eller siden betaler det sig. Husk altid at markere på din GPS hvor din bil eller cykel står. Hvis din GPS har en funktion som Garmins Tracback, så brug den. Du vil blive overrasket over hvor nemt man mister orienteringen når man geocacher. Specielt vigtigt hvis det er aften eller nat. Om samspillet mellem GPS og computere De fleste GPS'er har mulighed for at blive tilsluttet til en computer. Nogle GPS'er kommer med det nødvendige kabel, mens man selv skal købe kablet til andre. En forbindelse mellem computeren og GPS'en gør en del ting noget lettere. For eksempel behøver man ikke manuelt indtaste koordinater når man har fundet en cache på websitet, som man gerne vil finde ude i den virkelige verden. På geocaching.com kan man hente filer med koordinater som kan læses med det gratis program EasyGPS for Groundspeak. Programmet kan sende koordinaterne til de fleste GPS'er på markedet. Programmet GeoTrans fortjener også at blive nævnt. GeoTrans kan konvertere mellem et utal af koordinatformater og kortdatums. Med en bærbar computer og passende software kan man også bruge sin håndholdte GPS til GPS-navigation i bilen. Har man af en eller anden grund i forvejen Microsoft Mappoint på sin pc, skal Advanced GPS plug-in for Mappoint helt sikkert på ønskeseddelen. For den beskedne pris af 10 dollar, gør det Mappoint 2002 til det bedste bud på bilnavigation med en bærbar computer. Side 15 af 18

16 Yderligere information om GPS og geocaching Internettet : God side. Information om geocaching samt placering af 1500 forskellige caches i Danmark. : International hjemmeside om geocaching. : Opgiv en adresse og få vist et kort og GPSkoordinater. Prøv selv! : Privat hjemmeside om geocaching. : Fremragende liste, der viser de seneste aktiviteter på danske caches. Opdateres ca. hvert kvarter. : GPS-producents hjemmeside. Andet FDFLederen (oktober 2005): Artikel om Kort og kompas eller GPS? Bog: GPS af Keld Dueholm, Mikkel Laurentzius (Forlag: Ingeniøren bøger) Bog: Jagten på ild, vind og vejr, olie, Jordens indre, GPS af Ole Goldbech (Forlag: Alinea) Side 16 af 18

17 Kontaktinformation ved lån af landsdelens GPS ere Landsdelen har købt fem GPS ere af mærket Garmin etrex, som kan udlejes til FDF-kredse i landsdel 1. På Garmins hjemmeside (www.garmin.dk) skrives således om denne type GPS er: etrex er en farverig serie bærbare GPS ere der dækker behovet til både vandreturen, sejlturen, ferieturen og bilturen. De har, afhængig af model, forskellige funktioner og faciliteter der gør den specielt egnet til ét af de nævnte områder. Alle har en 12 kanalers modtager, er 100% vandtætte, bruger kun 2 stk. alkaline batterier og vejer kun ca. 150g incl. batterier. etrex er grundmodellen i denne serie. Den er meget enkel at betjene idet Garmin har fjernet alle knapperne fra fronten og sat dem på siden af apparatet. Den har alle GPS basisfunktionerne og ved hjælp af et helt nyt og utroligt enkelt software, er det endvidere lykkedes at skabe en brugervenlighed, der ikke er set magen til etrex er så nem at bruge, at alle kan være med. Betjeningen foregår med et enkelt tryk på page knappen hvorved man bladrer gennem de 4 skærmbilleder der findes. Anvendes den i en bil eller båd kan den tilsluttes ekstern strømforsyning og den har dataudgang så den kan kobles sammen med f.eks. en computer. etrex har dansk sprog. Landsdelen har lavet en GPS-kasse indeholdende de fem GPS er, manualer samt idéforslag til GPS-løb. Desuden findes en orienteringskasse med kompasser, instruktionskompas, o- løbsskærme samt diverse bøger om emnet. Kontaktperson Ønsker man at låne GPS-kassen med GPS erne eller orienteringskassen, kontaktes Birgit Krogh på eller på telefon: For FDF-kredse i landsdel 1 er det naturligvis gratis at låne GPS erne. Generelt udlånes kassen maksimalt for 2 uger ad gangen. Side 17 af 18

18 Plads til egne noter Side 18 af 18

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

side 1 af 1 Geocaching aktivitet Udstyr, sikkerhed og opførelse i naturen.

side 1 af 1 Geocaching aktivitet Udstyr, sikkerhed og opførelse i naturen. side 1 af 1 Geocaching aktivitet Udstyr, sikkerhed og opførelse i naturen. Hvad skal man bruge? Først og fremmest skal man have fat i en håndholdt GPS. De kan efterhånden købes for ca. 1200 kroner og opefter

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter

GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter Andreas Ulovec, Universität Wien 1 Introduktion Masser af mennesker bruger GPS til at bestemme deres egen geografiske placering, eller til at

Læs mere

Introduktion til GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk

Introduktion til GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Introduktion til GPS Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Hvad bruges en håndholdt GPS til? Måle tilbagelagt distance og fart Optage spor og markere punkter Navigere til et punkt efter et spor efter en rute

Læs mere

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder Kapitel 1 side 11 Fejl på satellitkompasset Et satellitkompas er afhængigt af signalet fra satellitterne. Hvis der bliver problemer med signalet, kan satellitkompasset vise forkert. Broer skygger for signalet

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Introduktion til håndholdt GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk

Introduktion til håndholdt GPS. Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Introduktion til håndholdt GPS Søren P. Petersen / dvl-lyngby.dk Program 11:00 Velkommen og program 11:30 GPS-typer og hvad de kan bruges til Sådan fungerer GPS I boksen Opsætning af GPSen 12:00 Begreber

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Man kan bruge sin GE på forskellige måder, og afhængig heraf har man brug for nogle extra programmer og eller kort.

Man kan bruge sin GE på forskellige måder, og afhængig heraf har man brug for nogle extra programmer og eller kort. John Markenvard Man kan bruge sin GE på forskellige måder, og afhængig heraf har man brug for nogle extra programmer og eller kort. 1. Man vil bruge GE til at finde vej 2. Man vil bruge GE til at registre

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Bjarne R. Olesen DGI skydning - IT Styregruppen 1.1 Revisions Historik Date of this revision: 08-01-2015 Revision Revisions Dato Ændringer Ændring mærket

Læs mere

Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer.

Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer. Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer. Har du en Garmin 705 eller nyere har du mulighed for at få et ganske gratis MTB kort på den. Kortet kan sagtens bruges på landevejen også, men har den fordel

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

KOMPUTER FOR ALLE præsenterer:

KOMPUTER FOR ALLE præsenterer: TAG UD OG GEM TAG UD OG GEM TAG UD OG GEM KOMPUTER FOR ALLE præsenterer: PC GRUNDVIDEN Nu starter Komputer for alle en ny serie om din pc. På de næste sider hjælper vi dig fx godt i gang med en ny computer

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

Mobil App. Login på appen

Mobil App. Login på appen Mobil App For at få fornøjelse af KEEP SAILING, skal du hente vores app, som du bruger til at tracke selve turen med, samt tage billeder undervejs. På den måde kommer der data i din logbog, som du derefter

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Tegn med GPS 1 - Vejledning

Tegn med GPS 1 - Vejledning Tegn med GPS 1 - Vejledning Lærerforberedelse: Det er altid en god ide at afprøve opgaven selv, inden eleverne sættes i gang. Inden forløbet skal læreren have materialerne til posten klar og klargøre GPS

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere