1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet."

Transkript

1 Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup og Kim Therkildsen. Referent: Mette Mejdahl Antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 55 Dvs. 28 er flertal og 2/3 flertal er Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år. Formandens beretning. Pia Nyrup: Hvad er JYRAKs medlemstal pt.? Susanne Wehnert: ca. 807 Andreas Munk-Madsen: Mener at man er for optimistiske, der er reduktion i medlemstallet med ca. ¼ på 2 år, og der er røde tal på bundlinjen. Synes derudover også at der skal snakkes om indholdet i fremtidens arbejde, ønsker flere medlemsfordele, eks. seminarer, Jyrak opdrætterhåndbog (evt. E-bog med reklamer), indkøbsordninger på f.eks. dyrlæge, grus, foder mv. Flere eksklusive fordele ved at være Jyrak medlem. Ole Amstrup: argumenterer for at medlemstallet er grundet den alm. afmatning af medlemmer af Fifé klubberne generelt. Der er mange muligheder for at man kan uddanne sig i bl.a. i studiekredsene. Annie Orthmann: Spørgsmål omkring gavekort til killingekøbere gav det flere medlemmer? Simone Søderberg: det gav 15 medlemmer, flere har betalt for 2011 også. Annie Orthmann: Giver Andreas ret i manglende uddannelses muligheder for nye opdrættere. Pia Nyrup: Mener ligeledes at økonomien skranter, men mener at medlemmerne skal se på hvilke store ting der er blevet indkøbt, f.eks. udstillingssystemet + at der er økonomisk krise, så hun synes at underskuddet er velbegrundet. Mener at de dyre seminarer er godt, for uddannelse af opdrættere samt dyrlæger.

2 Susanne Wehnert: Mener ikke JYRAK overser de nye opdrættere, der er afholdt 2 opdrætterseminarer for nye opdrættere i Udover det store Jyrak seminar, foruden studiekredsenes arrangementer. Medlemsfordele; JYRAK medlemmer har udover studiekredse, konsulenter mv. nu også fået en Neutraliserings aftale med Bygholm Dyrehospital, med prisfordele til Jyrakkere. Min Ven katten giver også rabat på abonnement til JYRAK medlemmer. Simone Søderberg: Beder medlemmerne sende de gode forslag til bestyrelsen. Medlemsdykket, skyldes bl.a. at hun har ryddet op i medlemsdatabasen, som de tidligere år ikke har været helt korrekt. Esben Jørgensen: Undrer sig over kritikken af JYRAK, mener vi skal være stolte af vores klub og for den indsats der ydes. Formandens beretning godkendes med 54 stemmer. Én undlod at stemme. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Dorthe Elwarth: Oplæser den kritiske rapport af regnskabet, som ligger tilgængelig på hjemmesiden. Gennemgår regnskabet. Pia Nyrup: konstaterer at der er sparet på porto. John Bøwes: Spørger hvor mange B-medlemmer der har, af JYRAK, betalt telefon. Susanne Wehnert: Formanden, stambogspigerne og Peters show telefon. Dorthe Elwarth: Der arbejdes til stadighed på at gøre abonnement billigere. Ole Sørensen: Forklarer at der er lange bindingsperioder på abonnementer + at vi gerne vil bibeholde nummerserien. Flemming Vorbæk: Telmore har billigt abonnement til 15 kr. pr. mdr. Ole Sørensen: Takker, det er noteret. Regnskabet er enstemmigt godkendt. PAUSE 4. Budgetforslag. Dorthe Elwarth: Gennemgår budgettet for Annie Orthmann; Hvad forventes økonomisk af Fredericia udstillingen? Der er jo manglende entre indtægter. Ole Amstrup: Det vides ikke! Hal lejen er billigere end normalt, men vi ved ikke hvad vi skal forvente, da det er en førstegangs udstilling i en større sammenhæng der er budgetteret med et mindre underskud.

3 Afstemning: Budgettet er enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica. 1. Forslag til rabat på udstillingsgebyrer Ole Amstrup: Gennemgår bestyrelsens kommentar om forslaget AnneGrethe Thing Skou: Betaler alle klubber i DK moms af udstillingsgebyret? Ole Amstrup: Det håber jeg da, men det kán vi jo ikke vide. Det er blevet nævnt på sidste FU møde, at JYRAK har svært ved at få udstillingerne til at løbe rundt bl.a. pga. momsen og det var de andre klubber godt klar over. Afstemning: Enstemmigt nedstemt 2. Forslag til tilføjelse til Felis Danicas love 7 stk 5 Afstemning: Vedtaget med 54 stemmer. Én undlod at stemme. 3. Forslag til FIFes Generalforsamling om afskaffelse af fransk som skriftligt FIFe sprog. Pia Nyrup: er der taget højde for udstillings bedømmelser? John Bøwes: Hvorfor ikke kun have ét skriftligt Fifé sprog? Ole Amstrup: Det ér nødvendigt med to sprog. F.eks. er Tysk et rigtigt godt sprog at skrive regler på, hvor engelsk er mere tvetydigt. Pia Nyrup: Tysk er stadig nødvendigt grundet sproglige færdigheder i især de østeuropæiske lande. Afstemning: Vedtaget enstemmigt. 4. Forslag til FIFes Generalforsamling om at give FIFes medlemmer tilladelse til at kontakte kommissionerne direkte. Annie Orthmann: God ide. Hvordan er idéen opstået til forslaget opstået? Ole Amstrup: Det er opstået i mit hoved Har dog hørt løse rygter om at Generalsekretæren på et tidspunkt har nævnt at tiden måske var kommet hertil. Men jeg kan også love at det vil være et emne til stor debat, hvis det når så langt. Afstemning: Enstemmigt vedtaget. PAUSE 6. Fastsættelse af kontingenter. Bestyrelsen foreslår en stigning på 25 kr. på alle kontingenter fra og med 2012.

4 Annie Orthmann; Er det noget man har drøftet med de andre klubber i FD? Ole Amstrup: Der er blevet foreslået i FU at man hæver udstillingsgebyret. Det vil de andre klubber ikke. John Bøwes: De andre klubber bør ikke have indflydelse på JYRAKs kontingent. Bente Udengaard: Forslår at kontingentet hæves med 50 kr. Ole Sørensen: Mener at en forsigtig stigning på 25 kr. er mere let fordøjelig for det enkelte medlem. Eva Køhler: Man skal passe på at medlemmerne ikke bliver afskrækket ved en pludselig større stigning. Pia Nyrup: Foreslår en psykologisk stigning på 45 kr. Esben Jørgensen: Siger at der er en skævvridning pga. Husstands medlemskabet kontra hovedmedlemsskab. Ole Amstrup: Kommenterer derpå at halvdelen af JYRAKs medlemmer er pensionister. Bestyrelsen fastholder en stigning på 25 kr. Afstemning for 50 kr. stigning af kontingentet: For: 24 Imod: 28 Ved ikke: 3 - forslaget er faldet. Afstemning for 25 kr. stigning af kontingentet: 54 for. - 1 undlod at stemme. Forslag om kontingentstigning på 25 kr. er vedtaget. 7. Valg: a. Formandsvalg 2011 Susanne Wehnert (genopstiller) Annie Orthmann Annie Orthmanns præsentation: Jeg stemmer ikke på mig selv. Mit formål er at bede medlemmerne at finde en ny formandskandidat til valget om 2 år. Der kan være mange grunde til at jeg gør som jeg gør. Men når man har siddet i 4 år, så er man godt brugt og vi skulle nødigt sidde i samme situation som for nogle år siden, at vi egl. Ikke har nogen kandidater og er nødsaget til at vælge én som har gjort det OK. Så det synes jeg at medlemmerne skal gå hjem og tænke over. Det var så min måde at gøre opmærksom på det på. Så kan folk jo med deres stemme tilkendegive om de er enige eller ej. Men jeg stemmer ikke på mig selv, så jeg skriver på min stemmeseddel at den er afgivet af mig. Susanne Wehnerts præsentation; Jeg har haft fornøjelsen af at være Kaptajn på skibet i de sidste 2 år og det har jeg lyst til de næste 2 år også. Fordi jeg mener det en så fantastisk situation at stå i, med en så sammentømret bestyrelse som vi har i dag, at jeg tror på at de næste 2 år kan køre ligeså godt og det er en plan jeg gerne ser fortsætte fremover.

5 Afstemning: 1 ugyldig stemme. 2 stemmer på Annie Orthmann og 52 stemmer på Susanne Wehnert. Susanne Wehnert valgt til Formand for 2 år. b. Valg af kasserer (ikke på valg i 2011) c. Bestyrelsesmedlemmer - 4 stk. for 2 år på valg: Ole Amstrup (genopstiller ikke) Peter Hansen (genopstiller) Mette Mejdahl (genopstiller) Lone Gram Jensen (genopstiller) Tina Nielsen Præsentation af de opstillede kandidater. Afstemning : Valgt uden afstemning, med akklamation. d. Suppleanter - 2 stk. for 1 år på valg: Annette Kampf (genopstiller) Kim Nielsen (genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår Ole Amstrup Afstemning: Valgt uden afstemning, med akklamation. d. Revisorer (2 stk. for 1 år) på valg: John Bøwes (genopstiller) Michael Pedersen (genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår Pia Nyrup (afslået opstiller som suppleant) Bestyrelsen foreslår Esben Jørgensen Afstemning: Valgt uden afstemning, med akklamation. e. Revisorsuppleanter (2 stk. for 1 år) på valg: Esben Jørgensen (genopstiller ikke valgt som revisor) Pia Nyrup (genopstiller) Bestyrelsen foreslår Flemming Vorbeck Afstemning: Valgt uden afstemning, med akklamation.

6 8. Eventuelt Pia Nyrup: Takker bestyrelsen for det store arbejde for klubben i Kira Marseen: Skal JYRAK på Landsskuet i Herning igen i 2011? Vil gerne opfordre til det! Lone Gram: JA! I år tager vi to dage i stedet for én. Claus Wehnert: Hvor mange katte vil der være plads til? Susanne Wehnert: 50 stk. pr. dag. Og det bliver i år igen gratis at deltage. På sigt regner Landsskuet med at vi kan komme med i Landsskue udvalget på lige fod med hestene, køerne og fårene. Til den tid vil vi nok blive bedt om at betale ligesom køerne mv. så da vil vi være nødsaget til at opkræve en mindre betaling, ligesom på hobbyudstillingerne. Pia Nyrup: Bliver der sorteret i racerne ved tilmeldingerne, så vi får en bred vifte af racer og ikke ender op med 49 MCO & NFO er og en enkelt Perser? Susanne Wehnert: Ikke i år, det bliver først til mølle, i al fald om fredagen. Mette: Hvornår er der Landskue i 2011? Susanne Wehnert: Det er første weekend i Juli 14 dage efter Haderslev udstillingen. Og det er fredag & lørdag, og når man tilmelder sin kat, har man fri adgang til resten af Landskuet og der er rigeligt at se på Og man skal vide at; Vi står inde i en ko stald kattene kan se køer, og der er åbent i begge ender af hallen, så hvis man sætter katten på gulvet og den bliver forskrækket over en ko, så er dyrskuepladsen i Herning altså ret stor men som så mange andre steder, så er det faktisk som regel ejerne der er mest nervøse, kattene er oftest ret ligeglade. Man skal også vide at, dyrlægekontrollen er en del anderledes end på en almindelig udstilling. Det hedder Indsyn og dyrlægen ser efter åbenlys tegn på smitsom sygdom, da man som publikummer også må komme med sin hund i snor. Indsynet er ikke så grundigt som et normalt dyrlæge tjek på en udstilling. Er man meget sygdomsforskrækket eller bange for at katten slipper ud, så er det ikke sikkert at man skal tage sin kat med til Landskuet. Men hvis man vil have en rigtig sjov dag, så skal man tage med Annette Kampf: Anbefaler Dyrskue varmt, med gode erfaringer fra Roskilde Dyrskue! Jeanette Marcher: Spørger om man må have campingvogn med til Fredericia udstillingen. Brian Sørensen: Det er muligt, send mail vedr. yderligere information. Eva Køhler: Foreslår at julebrevet sendes med , så man sparer portoen. Peter Hansen: Der er problemer med at medlemmerne oplyser forkert mailadresse alene til udstillingerne, så dette vil blive problematisk. Susanne Wehnert: Det er langt det nemmeste som vi gør nu, da det er trykkeriet der trykker, brevfletter og sender for os tidligere brugte vi

7 mange mange timer på at sidde og folde og frankere og hvis der skal til at differentieres mellem dem der ønsker og dem der gerne vil have et rigtigt brev, ryger vi tilbage til den manuelle sortering og det er der ingen der ønsker. Ole Amstrup: Fortæller at der kommer et nyt seminar om farver & striber. Medlemmer vil få tilsendt mail om forespørgsel på lån af katte til dette. Andreas Munk-Madsen: Spørger til forslaget fra avlsrådet om en import klasse, hvor blev det af? Ole Amstrup: Forklarer baggrunden for forslaget. Pia Nyrup: Hvor mange katte ville det ca. dreje sig om? Ole Amstrup: 3 stk. i 2010, hvor det ville have kunnet have hjulpet opdrætteren at have en sådan klasse. Andreas Munk-Madsen: Synes det er oplagt at man skal have dette værktøj. Lisbeth Rygaard: Er der planer om et nyt steward kursus? Susanne Wehnert: Felis Danica mumler lidt om at afholde et, derfor tøver vi lidt med at gøre det i JYRAK regi. Ole Amstrup: Det ér på tegnebrættet i FD regi ét på hver side af broen. Solveig Christensen: Hvornår kommer de nye Avls & Reg. Regler på dansk? Ole Amstrup: De ligger på FD s hjemmeside allerede. Susanne Wehnert: Nyt katalog layout! Ikke flere spiralrygge de er dyre! Det kommer til at blive i A4, liggende format vi kan derved spare ca. 40% i trykkeri omkostninger!! Ole Amstrup: Race BIS, bliver muligt i 2012, JYRAK prøver på at få et Brite BIS på Haderslev udstillingen. Kira Marseen: Spørger om det bliver et fast indslag og om det vil blive point givende til topkattelisterne? Ole Amstrup: Ja, da det er en Fifé regl. tæller disse resultater også med på topkattelisten. Lisbeth Rygaard: Foreslår FUN klasser (længste knurhår mv.) på udstillingerne. Eva Køhler: Ønsker at der arbejdes på nye kategori inddelinger. Ole Amstrup: Dette er stort set umuligt, men der arbejdes altid på det!

8 Kira Marseen: er der mulighed for at man kan få lov at køre op til indgangen i Fredericia? Brian Sørensen: Ja, det er der taget højde for. Kattene har deres egen indgang til hallen, så de ikke skal møde hunde el. lign. Lisbeth Rygaard; Ønsker formular om avlsforbud tilføjet på hjemmesiden. Andreas Munk-Madsen: Er der noget nyt om offentliggørelse af FD stambøgerne? Ole Amstrup: JYRAK har forslået at FD, ved en lille justering ( kr.), kan få lov at bruge JYRAKs udstillingssystem. Susanne Wehnert: Der er rigtig langt hjem, se i referaterne for samtlige FD møder de sidste mange år! Kl GF afsluttes!

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere