Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning"

Transkript

1 Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på start 3. Vælg en kategori og hvor mange point spørgsmålet skal være på 4. Tryk på Correct Response for at se det rigtige svar 5. Hvis du har fortrudt den valgte kategori, tryk Continue 6. Svarer man rigtigt på et spørgsmål, skal man trykke på det grønne + under sit hold for at få sine points. Svarer man forkert, skal man trykke på det røde -, for at få sine minus points. Udarbejdet af studerende på hold 10.4, UCN s læreruddannelse i Aalborg Se også de studerendes elevspørgsmål og lærermateriale til C.W.Obel-udstillingen Cigarmagerlærling Erik Nielsen 1957

2 Spørgsmål til eleverne C. W. Obels Tobaksfabrik og børnearbejde Sæt kryds ved det rigtige svar 1) Hvorfor arbejdede børn på fabrikker? For at tjene nogle lommepenge til fx slik eller andet sjovt For at der kunne komme mad på bordet hjemme i familien Fordi de ikke havde andet at give sig til 2) Hvor mange timer om dagen arbejdede børnene i 1870erne? ) Hvor lang tid tog det at blive uddannet cigarmager? 4 uger 4 måneder 4 år 4) Hvad er en pipmager? En der laver piber En der laver cigarer En der altid klynker 5) Hvor mange gange brændte C. W. Obels Tobaksfabrik i Aalborg? ) Hvornår brændte tobaksfabrikken sidst ned? ) I 1950 fik mandlige funktionærer på fabrikken en månedlig tobaksration; hvor stor var den? 10 cigarer samt anden tobak 50 cigarer samt anden tobak 100 cigarer samt anden tobak 8) De piger, der arbejdede på C.W. Obel, var meget berygtede ude i byen; hvorfor? Mændene var bange for, at de ville overtage deres arbejde De arbejdede meget hårdt og var derfor meget stærke Når de tog i byen, blev der ofte ballade

3 9) Hvornår installerede C.W. Obel som den første tobaksfabrik et dampanlæg på hestekræfter? ) Det var meget eftertragtet at få en læreplads på fabrikken; hvorfor? Der var udsigt til at få en god løn Der var gratis frokost i kantinen Man måtte tage alle de cigarer med hjem, som man ville 11) Hvor mange børnearbejdere var der ansat på fabrikken i 1872? Omkring 100 Omkring 150 Omkring ) I 1898 strejkede arbejdsdrengene en enkelt dag; hvorfor? Kortere arbejdstid Mere i løn At aldersgrænsen for børnearbejde skulle sættes op til 13 år 13) Der er en historie om en mor, som reagerede voldsomt på strejken; hvad gjorde hun? Hun gik i sultestrejke for at hjælpe drengene Hun gik op til direktøren og slog hårdt i bordet Hun gav sin søn en lussing 14) Hvorfor var det hårdt arbejde at være gulvpige? Fordi de skulle sætte cerutter til tørre i 40 graders varme Fordi de skulle vaske alle gulvene på fabrikken hver dag Fordi de sad på gulvet og samlede tobaksblade op 15) I 1873 blev der vedtaget en lov om børnearbejde, hvor mange timer dagligt, måtte børn herefter arbejde? 5½ 6½ 7½ 16) Hvor mange timer måtte børn arbejde på fabrik efter 1901? 3 timer dagligt 2 timer dagligt Børnearbejde blev forbudt 17) Hvad forhandlede Tobaksarbejdernes Fagforbund med ledelsen på C.W. Obel om i 1899? Afskaffelse af hjemmearbejde Bedre lønforhold Bedre arbejdsmiljø Spørgsmålene er udarbejdet af studerende på hold 10.4, UCN s læreruddannelse i Aalborg

4 Artikelserie omkring C. W. Obels tobaksfabrikker i Aalborg Et undervisningsforløb Udarbejdet af studerende på hold 10.4, UCN s læreruddannelse i Aalborg C.W. Obels Tobaksfabrikker startede produktionen i 1787 med skrå, snus og pibetobak. Fabrikken udviklede sig til at blive Nordeuropas største tobaksfabrik og Aalborgs største virksomhed. Fabrikken er et godt billede på industrisamfundets opbygning og udvikling. Aalborg Historiske Museum viser gennem udstillingen; Nyd cigaren et nuanceret billede på fabrikkens produktion, arbejdsforhold og historie. Efter gruppedelingen skal gruppen udvælge et af de følgende emner, som I gerne vil skrive en artikel om. Snak følgende igennem inden I starter skriveprocessen: 1. Hvad skal jeres artikel have som tema, synsvinkel, hensigt, problem og oplysning? 2. Tidsplan og research; lave aftaler, hvem finder litteratur etc. 3. Overblik over informationer, udvælg evt. billeder og info. 4. Fortællevinkel i artiklen, hvem er fortælleren, synsvinkel, undergenre. Emne 1: Før i tiden arbejdede børn som en nødvendighed for at familien fik mad på bordet. I dag har børn fritidsjob for at få ekstra lommepenge. Skriv en artikel der beskriver og fortæller omkring børnearbejdet før og nu, med fokus på børns lønarbejde i det danske industrisamfund

5 Lav en konkret beskrivelse af et barns vilkår på arbejdsmarkedet i starten af 1900 tallet - f. eks en beretning om stripperdrengens arbejde, liv og vilkår på C.W. Obels tobaksfabrik Hvordan ser børns og unges arbejde, liv og vilkår ud i 2012 i Danmark? Hvad og hvordan har det ændret sig i gennem det sidste århundrede? Dan paralleller mellem det børnearbejde, der fandt sted i Danmark for 100 år siden og det der i dag finder sted i mange tredjeverdenslande i dag. Hvad kan vi gøre ved børnearbejde? o Madsen, Agnete Birger: Barnepiger og stripperdrenge o Rostgaard, Marianne: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen o Hansen, Anette Eklund: Børnearbejde, en antologi om 1900-tallets børn og arbejde o Søg informationer på nettet Emne 2: Udannelsesvilkårene ser i dag helt anderledes ud, end de gjorde for hundrede år siden og heldigvis for det. Lav en artikel der beskriver uddannelsesvilkår dengang og nu Hvordan så skoledagen ud for f.eks. en stripperdreng eller en mælkedreng? Hvor længe var der skolepligt - skolelovgivningen Var der forskel på piger og drenge? Hvordan så skolen på børnearbejdet som jo tog en meget stor tid af børnenes tid og kræfter. F. eks mælkedrengene? Sammenlign med de uddannelsesvilkår og muligheder vi har i dag. Ser det anderledes ud i den tredje verden? o Madsen, Agnete Birger: Barnepiger og stripperdrenge o Bladt, Inger og Marianne Rostgaard: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen o Hansen, Anette Eklund: Børnearbejde, en antologi om 1900-tallets børn og arbejde o Søg informationer på nettet Emne 3: Livet som barn og ung i Danmark har ændret sig enormt siden stripperdrengenes tid Skriv en artikel med udgangspunkt i bydrengen Adolfs og bypigen Idas beretninger om opvæksten for hundrede år siden, samt Andreas og Niels beretning om livet som børnearbejder på C.W. Obels Tobaksfabrik Se på Jeres eget liv i forhold til deres fortællinger. Hvilke væsentlige ændringer og holdninger ser I? Kan disse meget forskellige opvækstvilkår sammenlignes på nogen måde?

6 o Madsen, Agnete Birger: Barnepiger og stripperdrenge o Bladt, Inger og Marianne Rostgaard: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen o Hansen, Anette Eklund: Børnearbejde, en antologi om 1900-tallets børn og arbejde o Søg informationer på nettet Emne 4: Sensationsartikel C. W. Obels Tobaksfabrikker brændte to gange, udarbejd et fiktivt interview med f.eks. en arbejder, ledelsen eller en brandmand. Brug eks. overskriften: Tobakken brænder Påsat? Tilskadekomne? Konsekvenser? Søg informationer på nettet omkring brandene. Eller: Stripperdrengene forsøgte i 1898 at organisere en strejke, da de ønskede med i løn; deres forældre og mestrene tvang dem tilbage til arbejdet. Skriv en artikel ud fra drengenes, forældrenes eller ledelsens synsvinkel, brug eksempelvis følgende overskrift; stripperdrengen strejker Konsekvenser af strejken? Faktabokse omkring løn, krav og virkning af strejken o o o Madsen, Agnete Birger: Barnepiger og stripperdrenge Emne 5: Artikel omkring familien Obel og Den Obelske Familiefond Skriv en artikel hvor der redegøres for familiens Obels historie (ejerskab af fabrikken mm.) samt den Obelske Familiefond Fabrikkens historie fra 1787 til 1996 (tidslinje eller faktabokse) Faktabokse omkring vigtige personer og årstal; hvem er familien Obel (vælg centrale personer ud) Informationer omkring fonden o Rostgaard, Marianne: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen

7 o Samt søg information på nettet. Emne 6: Artikel omkring Peter Sabroe og datidens samfundskritiske journalistik Hvem var Peter Sabroe? Hvilken rolle spillede han i forhold til fattige folks vilkår? søg informationer på nettet, eksempelvis: eller Beskriv evt. FN's Børnekonventioner (søg informationer på nettet) Emne 7: Artikel omkring livet som fabriksarbejder på Obels Tobaksfabrik omkring 1900 Fakta omkring fabrikken omkring 1900, antal arbejdere (mænd, kvinder og børn), funktioner, lønforhold mm. Overblik over antal arbejdere over tiden Digt evt. øjenvidneberetning o Bladt, Inger og Marianne Rostgaard: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen o Filmen Farvel til tobakken Emne 8: Artikel omkring barndommen som rig og fattig omkring 1900 Der var stor forskel på opvæksten som rig eller fattig. Børn i fattige familier måtte eksempelvis arbejde for at opretholde familiens eksistens. Beskriv en almindelig dagligdag for børn i forskellige sociale klasser Lav evt. tegneserie, skema over døgnrytme eller dagbog o Find inspiration på eller find litteratur, eksempelvis: Født til gås eller grød (fra serien Børn i historien), Stripperdrenge og barnepiger af Agnete Birger Madsen eller Børn på arbejde af Anne-Dorte Jørgensen Emne 9: Fagforeningernes historie og arbejdernes vilkår Undersøg hvordan fagforeningen har udviklet sig. Kom f.eks. ind på hvem, hvor, hvorfor og hvornår fagforeningen blev startet. Undersøg også hvordan fagforeningen er opbygget i dagens Danmark.

8 Beskriv arbejdernes arbejdsforhold i tiden omkring 1900-tallet. F.eks. arbejdstid, løn, arbejdsnedlæggelser. Se også på forskellene mellem mænd, kvinder og børn. o Ole Hyldtoft m.fl. Det industrielle Danmark kap. 9 o Samt info på Aalborg Historiske Museum Emne 10: Tobaksindustrien før og nu Skriv en artikel om hvordan tobaksindustrien har udviklet sig i tidens løb. Se på datidens reklamer og sammenlign dem med nutidens. Undersøg også om der er sket en holdningsændring til det at ryge. o piber/cigaret o omheder/c.w._obel_as Emne 11: Jeg arbejder som stripperdreng I skal skrive et læserbrev til avisen, hvor I beskriver en typisk arbejdsdag for en stripperdreng. Læserbrevet skal vinkles så det tydeligt fremgår at stripperdrengen kæmper for bedre arbejdsforhold. Derfor kan der indgå informationer om f.eks. arbejdsforhold, løn, arbejdsopgaver, arbejdstid o.s.v. o Bladt, Inger og Marianne Rostgaard: Aalborgbogen 2004 Tobakken og byen o Barnepiger og stripperdrenge Om børns arbejde i det danske industrisamfund Supplerende litteratur s links og ideer til artikler Farvel til cigarerne film omkring fabrikken; kan lånes på museet

9 Fremlæggelse af artiklerne: Her er det vigtigt at I fortæller om, hvad I har skrevet, hvorfor I har valgt at gøre det sådan og redegør for, hvad I har lært (vis artiklen, billeder og andet på PowerPoint). Overvej følgende; skal artiklen læses op og/eller udleveres? Overvej følgende omkring artiklen Artiklens tema; hvad handler artiklen egentlig om? Artiklens historie; belyser den temaet, giv eksempler, hvad er godt, er der noget der ikke fungerer godt? Opbygning; hvordan hænger indledning og afslutning sammen? Brug af faktabokse, manchet mm? Kildehenvisning og brug af kilder; redegørelse for research, er der nok dokumentation? Kildekritik? Relevant info? Fokus på sproget; passer sproget til historien og evt. fortæller? Brug af billeder, hvorfor/hvorfor ikke? Hvad har I lært af at skrive artiklen? Respons til andre: Kommentarer til ovenstående punkter Troværdighed; virker artiklen troværdig, indhold, form? Relevans i forhold til emnet; hvad har I lært af at læse artiklen? Næste side: Artikel om Skejbyulykken, Demokraten 24/

10

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Når EU lovgiver 18 Dilemma-spillet er

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere