Har du styr på rettighederne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du styr på rettighederne?"

Transkript

1

2 Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke? Det giver vi dig svar på, så I er på sikker grund, selvom scenen er skrå Du får her et hurtigt overblik - og ved at følge linkene, giver vi dig en mere udførlig gennemgang af reglerne. Tekst udarbejdet af Thomas B. Wilckens og Peter Schønning. Illustrationer: Knud Erik Meyer Ibsen. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Dansk Teaterforlag via hjemmesiden og på telefon God fornøjelse med jeres forestilling!

3 Må jeg lave ændringer i et teaterstykke? Nej. Et teatermanuskript skal som udgangspunkt opføres, som det er skrevet. Ønsker du at forkorte eller forenkle for eksempel Bølle-Bob eller Folk og røvere i Kardemommeby, skal du have tilladelse af forfatteren/forlaget. Må jeg skrive et teaterstykke ud fra en bog? Nej. Hvis du ikke har fået tilladelse fra forfatteren eller forlaget, må du ikke bearbejde tekster og lave et teaterstykke ud af en roman. Koster det noget at spille teater i klassen? Ja og nej. Hvis I spiller et teaterstykke, som kun klassen ser, er der tale om en intern opførelse, og det koster ikke noget. Men i det øjeblik, at børnenes forældre, familie eller venner kommer og kigger på, er der tale om en offentlig opførelse. Her skal du søge tilladelse til at opføre stykket og betale forfatterafgift. Det gælder også, hvis I kun viser stykket for andre klasser og lærere på skolen og uanset, om det er en stort opsat musical eller der er tale om læseteater. Må jeg lægge et manuskript ud på SkoleKom? Nej. Det vil altid kræve en tilladelse fra forfatteren/forlaget. Og det gælder også, selvom du kun lægger manuskriptet ud på SkoleKom i en lukket konference. Vær opmærksom på, at læsning og download af et teaterstykke derfra er en overtrædelse af ophavsretsloven, hvis det er lagt ud uden tilladelse. Også selvom det kun er til personligt brug. I værste fald risikerer du, at forfatteren/forlaget kræver erstatning. Reglen gælder naturligvis også alle andre hjemmesider, databaser, konferencer og lignende. Gælder ophavsretten for altid? Nej. Når forfatteren/komponisten har været død i 70 år udløber ophavsretten. Det betyder, at du gerne må bearbejde og lave et teaterstykke ud fra eksempelvis Stevensons Skatteøen. Men du må ikke tage udgangspunkt i Sebastians musical og bruge hans sange. Der skal være tale om din helt egen bearbejdning.

4 Ophavsretten i en nøddeskal Mange kender ikke reglerne. Men det er egentlig ikke så kompliceret: Ophavsret betyder, at den, der har skrevet et teaterstykke, har eneret til værket. Hvis andre vil bruge teaterstykket til andet end ren privat brug, skal der indhentes tilladelse fra forfatteren eller fra det forlag, som forfatteren har overdraget sine rettigheder til. Som vilkår for tilladelsen kan der stilles krav om vederlag. Ophavsret er en ret for ophavsmanden til selv at bestemme over sit værk. 4

5 Baggrunden for ophavsret Ophavsret er grundlaget for forfatteres og forlæggeres økonomi. Uden ophavsret og de vederlag, der er baseret på ophavsretten, vil mange forfattere ikke have mulighed for at skrive nye værker. Så vælger forfatteren måske en anden levevej. Uden ophavsret og de vederlag, der er baseret på ophavsretten, vil mange forlag ikke have midler til at investere i nye udgivelser og produktioner. Uden ophavsret og respekt for ophavsretten vil vi få færre nye teaterstykker, et fattigere dansk kulturliv og mindre kulturel mangfoldighed. 5

6 Ophavsrettens historie De første ophavsretsregler kom til verden i 1700-tallet. Danmark var et af de første lande til at indføre ophavsret i form af en forordning fra 1741 (på Holbergs tid). Den franske dramatiker Beaumarchais (forfatteren til teaterstykkerne Barberen i Sevilla og Figaros bryllup, der senere blev bearbejdet til de verdenskendte operaer) var den første til at organisere forfatterne, så de fik betaling for opførelse af deres teaterstykker. Det skete sidst i 1700-tallet. Lige siden er ophavsretten fulgt med den teknologiske udvikling. I dag dækker ophavsretten alle moderne medier. 6

7 Ophavsretten til teaterstykker Ophavsretten til et teaterstykke gælder fra det øjeblik, forfatteren har skrevet det. Det er uden betydning for ophavsretten, hvordan værket foreligger, og hvad man kalder det. Det betyder, at brugerne af SkoleKom skal indhente tilladelse, uanset om det er et kendt teaterstykke, et manuskript, en roman m.v., og uanset om det kaldes læseteater eller noget andet. Reglerne og beskyttelsen skelner ikke mellem de forskellige former. I det følgende bruges fællesbetegnelsen teaterstykker. 7

8 Hvem har rettighederne? Det er altid forfatteren til et teaterstykke, der har ophavsretten til det. Forfatteren kaldes ophavsmanden. Forfatteren har ofte indgået en aftale med et forlag, et såkaldt teaterforlag. Aftalen går typisk ud på, at teaterforlaget er en slags agent eller repræsentant for forfatteren. I disse tilfælde skal brugerne indhente tilladelse hos teaterforlaget, som så sørger for afregning med forfatteren. Ophavsmænd og forlæggere kaldes under ét for rettighedshavere. I nogle tilfælde varetages ophavsrettighederne af en kollektiv forvaltningsorganisation, bl.a. Copydan Tekst & Node og KODA. 8

9 Rettighedshavernes udfordringer Rettighedshaverne har den udfordring, at de ikke kan overskue enhver tænkelig brug af teaterstykkerne. Loven giver dem eneretten til værkerne, men de er afhængige af, at brugerne selv giver oplysninger, når værkerne anvendes. Ellers får forfatterne og forlæggerne ikke den betaling, de skal leve af. Teaterforlag har en del opsøgende virksomhed, hvor de forsøger at finde information om anvendelse af værkerne, men det er ikke muligt at sikre en fuldstændig overvågning. 9

10 Hvad går ophavsretten ud på? Ophavsretsloven medfører især to slags rettigheder til teaterstykker: Eneret til offentlig fremførelse Eneret til kopiering 10

11 Eneret til offentlig fremførelse Denne eneret indebærer, at skolerne skal indhente tilladelse, hvis et teaterstykke skal fremføres offentligt på skolen. Opførelse er det samme som fremførelse. Opførelse internt i en skoleklasse er ikke offentlig. Det betyder, at det ikke kræver tilladelse at lave rene opførelser i en klasse, hvor det alene er eleverne i den pågældende klasse, der opfører og overværer stykket. I alle andre tilfælde kræver skoleopførelser tilladelse. Det betyder, at ophavsretten gælder i ethvert tilfælde, hvor opførelsen overværes af andre ud over eleverne selv, f.eks. deres forældre, eller opførelsen overværes af mere end én skoleklasse, f.eks. en årgang eller hele skolen. Tilladelsen skal indhentes hos rettighedshaveren til værket. Det er ofte et forlag, der repræsenterer forfatteren; så er det forlaget, man skal kontakte. Tilladelsen ender i en aftale, hvor man bliver enige om vilkårene, bl.a. om betaling. 11

12 Eneret til kopiering Enhver form for kopiering (reproduktion) omfattes som udgangspunkt af eneretten. Dog er der en undtagelse i ophavsretsloven om kopiering til privat brug. Reglen betyder, at det f.eks. et tilladt at fotokopiere eller printe til sig selv og andre i ens privatsfære ; f.eks. må en lærer tage enkelte fotokopier til sin egen undervisningsforberedelse og til enkelte, interesserede elever. En lærer må ikke kopiere og distribuere rollehæfter til dem, der skal medvirke i et teaterstykke; dette falder uden for privatkopieringen. Adgang til digital kopiering, f.eks. download fra internettet, er mere snæver (se næste sider). Tilladelse til fotokopiering m.v. på skolen kan fås fra organisationen Copydan Tekst & Node. Se nærmere Mange skoler har en aftale med Tekst & Node: eller

13 Brug på internettet digital kopiering Uploads Enhver form for upload af teaterstykker på internethjemmesider, databaser, servere, konferencer m.v. kræver tilladelse fra rettighedshavere. Dette gælder, uanset om det er hele værket eller dele af værket, der bruges. Brugere af SkoleKom skal således indhente tilladelse fra forlaget, før de poster et indlæg på SkoleKom, der indeholder et beskyttet teaterstykke. Der skal indhentes samtykke, uanset om SkoleKomkonferencen er åben eller lukket i begge tilfælde er der tale om, at brugen i ophavsretlig forstand er offentlig, og derfor omfattes denne brug af ophavsretten. At dele beskyttet materiale ved at distribuere det i et fildelingsnetværk kræver ligeledes tilladelse. Kun i de meget få tilfælde, hvor man uploader til et site, hvor alene medlemmer af den samme husstand har adgang, er brugen lovlig uden en tilladelse. 13

14 Brug på internettet digital kopiering Downloads Brugere af SkoleKom må læse eller downloade beskyttede teaterstykker fra SkoleKom, hvis følgende betingelser er opfyldt: Kopieringen må kun ske til personlig brug inden for vedkommende husstand. Materialet må ikke bruges på anden måde, herunder ved at distribuere filen videre til andre end husstanden. Forlægget for kopieringen skal være lovlig. Hvis teaterstykket er lagt ud på SkoleKom uden tilladelse fra rettighedshaveren, vil læsning eller download selv til personlig brug være en overtrædelse af ophavsretsloven. Sanktioner kræver dog, at brugeren vidste eller burde vide, at stykket var uploadet ulovligt, dvs. at brugeren skal være i ond tro. 14

15 Droit moral Derudover har ophavsmanden en såkaldt droit moral, som betyder at værket ikke må ændres på en krænkende måde og at ophavsmanden har krav på at få sit navn nævnt at blive krediteret når hans eller hendes værk anvendes. 15

16 Bearbejdelser Hvis brugere ønsker at bruge et teaterstykke, en roman eller en anden litterær tekst som grundlag for lærerens eget teaterstykke, kræver det tilladelse fra rettighedshaverne. Det skyldes, at bearbejdede udgaver af et værk omfattes af ophavsretten til værket. En bearbejdelse beskyttes som ethvert andet værk i henhold til ophavsretsloven. Det ændrer altså ikke på pligten til at indhente tilladelse, at det ikke er værket i oprindelig skikkelse, men i en bearbejdet form, der bruges. Kun i de sjældne tilfælde, hvor en bearbejdelse alene skal bruges i privat sammenhæng, er en bearbejdelse lovlig uden tilladelse. Det er dog også tilladt bare at genbruge ideer fra eksisterende teaterstykker. F.eks. kan ingen hævde eneret på at dramatisere en bestemte historisk persons liv. Ophavsretten beskytter ikke idéer og principper, men kun den konkrete udformning et værk har fået. 16

17 Særligt om musicals Når man får tilladelse til at opføre musicals på en skole, dækker tilladelsen som regel både teksten og musikken. Brug af musik på en skole på anden måde end i musicals kræver tilladelse fra komponisternes organisation. Mange skoler har en aftale med KODA. Kontakt KODA på eller

18 Beskyttelsestiden Ophavsretten varer i ophavsmandens levetid og indtil 70 år efter hans eller hendes død. Når ophavsretten er udløbet, må værket frit bruges. Det betyder eksempelvis, at opførelse af stykker af Shakespeare eller Holberg ikke kræver tilladelse. Det betyder også, at det er tilladt at lave bearbejdelser på grundlag af romaner, der ikke længere er ophavsretligt beskyttede. F.eks. må man gerne lave Robert Louis Stevensons roman Skatteøen om til et teaterstykke. Forfatteres bearbejdelser af ældre romaner kan dog fortsat nyde beskyttelse. F.eks. er Sebastians musicalversion af Skatteøen selvfølgelig stadig ophavsretligt beskyttet. En lærer må altså gerne lave sit eget teaterstykke baseret på Skatteøen, men hvis det er Sebastians version eller hans sange, man vil bruge, kræver det tilladelse. 18

19 Brugernes egne teaterstykker Hvis en bruger, f.eks. en lærer, selv har skrevet et teaterstykke, er det læreren, der har ophavsretten til det. Hvis læreren har taget udgangspunkt i en beskyttet tekst eller på anden måde har bearbejdet et værk, der stadig er ophavsretsbeskyttet, skal teaterstykket behandles, som om det ikke er lærerens eget. Det betyder, at brugen af teaterstykket kræver tilladelse fra rettighedshaverne til de tekster, der er benyttet. Man må dog gerne bringe korte citater, f.eks. til illustrationsformål; det afgørende er, om citatet har et loyalt formål hvis ikke, er det ulovligt. Hvis en lærer har lagt korte (lovlige) citater fra andre værker ind i sit teaterstykket, er det læreren, der har hele ophavsretten til det. Hvis citaterne går videre end grænserne for lovligt citat, skal der indhentes tilladelse fra citatkilden. Brug af beskyttede fotografier m.v. som led i en offentlig opførelse af et teaterstykke kræver tilladelse fra rettighedshaveren. 19

20 Ophavsretten er frivillig for ophavsmændene Ophavsretsregler stiller ikke krav om, at ophavsmændene skal stå på deres rettigheder. Ophavsmænd kan vælge at forære deres rettigheder væk og på forhånd give afkald på at gøre ophavsretten gældende. Hvis en ophavsmand gør det, må hans eller hendes værker frit bruges inden for rammerne af et sådant afkald. Et eksempel på delvis afkald er Creative Commons. Dette indebærer typisk, at ophavsmanden på forhånd accepterer, at andre bruger værkerne ikke-kommercielt. Det er helt op til ophavsmændene elv, om de vil bruge såkaldte Creative Commons-licenser. 20

21 Sanktioner Overtrædelse af ophavsretsloven kan medføre krav om betaling af vederlag og erstatning til rettighederne samt i særlige tilfælde straf i form af bøde eller fængsel. Rettighedshaveren kan også kræve fogedforbud for at få stoppet en igangværende ophavsretskrænkelse, f.eks. en hjemmeside eller en forestilling. 21

22 Opsamling spørgsmål og svar Må en lærer bearbejde en tekst, f.eks. lave et teatermanuskript på basis af en roman, kopiere rollehæfter til eleverne og bruge den til opførelse i klassen? Nej, det kræver tilladelse (medmindre romanen ikke længere er ophavsretlig beskyttet). Må en lærer dele materiale på SkoleKom? Nej, det kræver tilladelse (medmindre læreren fuldt ud selv har rettighederne til materialet). Må en lærer foranstalte, at et teaterstykke, som eleverne i en skoleklasse medvirker i, opføres for alle eleverne og lærerne på skolen? Nej, det kræver tilladelse (medmindre teaterstykket ikke længere er ophavsretligt beskyttet). Må en lærer foranstalte en opførelse af et teaterstykke i en skoleklasse under overværelse af elevernes forældre? Nej, det kræver tilladelse (medmindre teaterstykket ikke længere er ophavsretligt beskyttet). 22

23 Tjekliste for brugere Har brugeren selv samtlige rettigheder til teaterstykket, fordi brugeren fuldt ud selv har skrevet værket, er der ingen ophavsretlige problemer med at opføre stykket. Hvis teaterstykket derimod helt eller delvis er skrevet af andre, skal brugeren før brugen undersøge følgende: Er ophavsretten til teaterstykket udløbet (70-års reglen)? Hvis ja, må det bruges uden tilladelse. Hvis man ønsker at bruge en moderne version, kan denne bearbejdelse dog være beskyttet, og så skal man indhente tilladelse. Er den påtænkte brug omfattet af ophavsretten? Hvis ja f.eks. i tilfælde af offentlig fremførelse eller upload på en internethjemmeside eller SkoleKom-konference skal man indhente tilladelse. Søg tilladelsen, inden teaterstykket skal anvendes. 23

24 Hvordan får man tilladelse? Brugere, der ønsker at bruge et teaterstykke på en måde, som kræver tilladelse, skal før den påtænkte brug kontakte rettighedshaveren. Det er typisk teaterforlaget. Dansk Teaterforlag har rettighederne til mange teaterstykker til brug i skoler. Skriv til eller ring på Også teaterforlaget Nordiska, der er Skandinaviens største teaterforlag, har mange rettigheder til teaterstykker. Skriv til eller ring på Er man i tvivl om, hvem man skal kontakte, kan man rette henvendelse til Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Skriv til eller ring på Man kan også henvende sig til Dansk Amatørteater Samvirke (DATS). Skriv på eller ring på Nærmere oplysninger om ophavsret Skolejura ABC (skrevet af Hanne Bender, udgivet af UNI-C), Kulturministeriets hjemmeside 24

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev?

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? 2 Hvad skal jeg vide som elev? Som elev skal du passe på, at du ikke kommer til at kopiere ulovligt materiale, når du laver opgaver. Her kan du læse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Jurist og Økonomforbundets Forlag

Jurist og Økonomforbundets Forlag Jurist og Økonomforbundets Forlag Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister Morten Rosenmeier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Ophavsret for begyndere En bog til ikke-jurister

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere