ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

2 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev der arbejdet med forandring og fornyelse med henblik på at ruste Handelsfagskolen til fremtidens udfordringer. Der var især tre situationer, der satte sit præg på året. Den omfattende ombygning i Odder, de mange it-projekter og aktivitetsnedgangen inden for AMU-området. Finanskrisen og fortsættelsen af praktikpladspræmien havde også betydning for Handelsfagskolen i På EUD-området opnåede vi en lille vækst i antallet af årselever i 2011 i forhold til Ikke mindst takket være Folketingets beslutning om, at bonus- og præmieordningen til virksomheder, der indgik uddannelsesaftaler, skulle fortsætte i Præmiens stigning fra kr til kr tog detailhandlen godt imod. Mindre begejstrede var vi på Handelsfagskolen for, at der uden varsel blev sat en stopper for at indkalde elever til skoleophold i prøveperioden, da virksomhederne ellers ville komme til at miste sidste rate af præmien. For Handelsfagskolen førte ændringen til en omfattende administrationsopgave med at omrokere elever og skubbe elever til Særligt på AMU-området mærkede vi i 2011, at det er blevet vanskeligere for butikkerne at undvære medarbejderne, når de skal på kurser. Især hvis kurserne er af flere dages varighed. Det skyldes især to forhold. Dels, at der under finanskrisen er der blevet reduceret i antallet af ansatte i butikkerne og dels, at der er reduceret i VEU-godtgørelsen til virksomheden. Finanskrisen havde vi ikke meget indflydelse på i 2011, men på andre parametre, hvor vi havde mulighed for at gøre en indsats for at styrke Handelsfagskolen som uddannelsesinstitution, gjorde vi det. 2

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et fald i detailsalget de første måneder i 2011 begyndte salget at stabilisere sig. Virksomhederne begyndte at tro på fremtiden, hvilket afspejlede sig i en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien har haft en effekt, men generelt ser det ud til, at udviklingen også kan tilskrives en vis optimisme hos virksomhederne. På Handelsfagskolen er vi også optimistiske i forhold til fremtiden. Alt tyder på, at vi i 2012 oplever en markant vækst på godt 30 % i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i forhold til i UDVIKLINGEN I ANTALLET AF FÆRDIG- UDDANNEDE SALGSASSISTENTER PÅ HANDELSFAGSKOLEN INDEN FOR DETAIL I 2011 oplevede vi til gengæld et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter. Det skyldtes virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen Prognose 2012 HANDELSFAGSKOLEN VINDER MARKEDS- ANDELE I ET VIGENDE MARKED Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen øget sin markedsandel. Det gælder især inden for tekstil, hvor Handelsfagskolen er vækstet samtidig med, at der på landsplan er sket et fald. Tilsvarende er der fra registreret flere praktikforhold inden for blomsterdekoratører på Handelsfagskolen, mens antallet er faldet på landsplan. 3

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER I 2011 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på 5907 elever mod 5809 elever i Udviklingen i de forskellige brancher er vist i skemaet til højre. De mest markante udsving i udviklingen kan henføres til fremgangen af elever inden for materialhandel, som er vendt tilbage til tidligere års niveau. Væksten i antallet af elever i tekstilbranchen er fortsat på Handelsfagskolen til trods for, at elevantallet er vigende i branchen på landsplan. Tilsvarende er sidste års vækst i antallet af sportselever fortsat i Bortset fra en pæn stigning i antallet af elever inden for fotohandel og et markant fald i antallet af elever inden for møbelhandel, var udsvingene begrænsede i de øvrige brancher. Brancheudsvingene ændrer ikke ved det forhold, at det fortsat var de samme seks brancher, der leverede ca. 70 % af skolens elever. Samtidig var der en lille tendens til, at de mindste brancher blev mindre UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I HANDLESFAGSKOLEN Elevflow % Elevflow % 1 Materialhandel Tekstil Sport/fritid Glas/porc/gave Sko/læder Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Legetøj Møbelhandel Boghandel Byggemarked Fotohandel Trælasthandel Farvehandel Forbrugerel Uden profil Butiksmedhj

5 EFTERUDDANNELSE HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST I byggebranchen begyndte beskæftigelsen så småt at stige i slutningen af Optimismen kunne også spores i antallet af praktikforhold. I 2011 steg elevflowet 12 % i forhold til KONTORUDDANNELSEN LÆGESEKRETÆRER På lægesekretæruddannelsen forblev elevflowet stabilt i 2011 i forhold til AMU Antallet af AMU-kursister faldt drastisk i hele landet fra 2010 til Handelsfagskolen oplevede også et markant fald i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. I 2011 blev der gennemført 296 kurser med et samlet deltagerantal på kursister. Aktivitetsniveauet er over niveauet i 2009, men markant lavere end 2010, hvor vi til sammenligning gennemførte 508 kurser med et samlet deltagerantal på På landsplan faldt AMUaktiviteten 31 % fra 2010 til På Handelsfagskolen faldt antallet af årselever 44 %. De afholdte kurser spændte over mange forskellige temaer. Blandt de mest populære kurser kan nævnes kundeservice, mersalg, produktinformation og salgsteknik samt kursusforløbet Retail Manager Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 574 årselever i 2011, hvilket er et lavere niveau end 2010, hvor der var 603 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger 301 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer. 5

6 NY STRUKTUR MED FOKUS PÅ EFTERUDDANNELSE ET AF DE OMRÅDER, HVOR VI I 2011 RUSTEDE OS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER, VAR ETABLERINGEN AF HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUSCENTER På AMU-området var året præget af et drastisk fald, hvilket blandt andet skyldtes de forringede vilkår for dækning af udgifter til kost og logi. Samtidig blev der sat fokus på nultolerancepolitikken, som skærpede opmærksomheden på AMU-regelsættet. Og endelig kom implementeringen af portalen efteruddannelse.dk til at påvirke arbejdet i kursusafdelingen i Med lovkravet om brugen af efteruddannelse.dk. fulgte indførelsen af nye arbejdsprocesser og en meget målrettet indsats for at lære virksomheder og kursister at tilmelde sig via den digitale portal. HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUS- CENTER Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev fundamentet til Handelsfagskolens nye kursuscenter skabt. Vores ambition er at styrke Handelsskolens profil og indsats på efteruddannelsesområdet på sigt. Derfor valgte vi i 2011 at udskille Handelsfagskolens Kursuscenter som et selvstændigt ansvarsområde med egen profil. Med henblik på at skabe de bedste betingelser for vækst på området, foretog vi en organisatorisk ændring, hvor det ledelsesmæssige ansvar for hele Handelsfagskolens efteruddannelsesområde blev flyttet over på en nye kursuschef. Stillingen som kursuschef blev opslået i slutningen af året. Samtidig flyttede vi alle kursusmedarbejdere til kursusadministrationen i Skåde, så de fremover kan fungere som et samlet team. For at styrke udviklingen af kurserne og samarbejdet med kunderne, blev der desuden ansat tre konsulenter/undervisere på deltid. GENERATIONSSKIFTE Internt fik generationsskiftet af to nøglepersoner indflydelse på Handelsfagskolens kursusaktiviteter i Kursuschef Svend Møller-Kristensen stoppede i august kun en måned inden, at kursussekretær Ellen Christensen gik på pension efter 23 års ansættelse. Som afløser for Ellen Christensen blev Jette Boye ansat som kursuskoordinator. For Handelsfagskolen medførte de mange ændringer og virksomhedernes tøven med at sende medarbejdere på efteruddannelse, at aktivitetsniveauet på AMU-området næsten blev halveret i 2011 i forhold til året før. KOMMUNIKATION Designmæssigt blev Handelsfagskolens Kursuscenter en del af Handelsfagskolens grafiske univers, men kursuscenteret fik sit eget logo. Nye kurser og kursusforløb blev udviklet herunder den populære Retail Manger-uddannelse. Og der blev udviklet et nyt kursusprogram med fokus på de mest efterspurgte kurser samt en brochure med beskrivelse af kursusfaciliteterne i henholdsvis Skåde og Odder. 6

7 GODT PÅ VEJ MED DIGITAL KOMMUNIKATION OG ANDRE IT-PROJEKTER På it-området skete der rigtigt meget i Vi fik udviklet en overordnet itstrategi for hele Handelsfagskolen samt en handleplan for, hvordan vi i fremtiden kan sikre en bedre og mere sikker it-funktionalitet. Der blev i den forbindelse arbejdet målrettet på en løsning, der kan modernisere det trådløse netværk og indføre passwordbaseret adgangskontrol. Vi fik også gang i flere processer, der skal ruste skolen til en fremtidig dialog med elever, kursister og virksomheder m.fl. via mobilteknologi og andre kommunikationskanaler. Med afsæt i en share-filosofi vil vi fremover arbejde målrettet på at dele Handelsfagskolens viden, erfaringer og ideer med vore samarbejdspartnere. Således gik vi i 2011 i luften med en ny dynamisk hjemmeside, der blandt andet skal gøre det lettere for brugerne at finde relevante informationer om de uddannelser, som skolen udbyder. Efterhånden vil der være flere funktioner tilgængelige på hjemmesiden, og der er et mobilsite på vej. INFOSKÆRME Vi investerede også i et nyt infosystem og nye infoskærme, hvor alle medarbejdere i princippet kan gå ind og redigere indholdet på skærmen. IP-TELEFONI Skolens mangeårige telefonanlæg blev udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som er foregik helt uden problemer. DIGITAL TIDSREGISTRERING Arbejde med at digitalisere og effektivisere det administrative område fortsatte også i De gamle fleksure blev blandt andet erstattet at et digitalt stempelur, der fx kan håndtere vagtplaner i køkkenet, hvilket er tidsbesparende i forbindelse med planlægningen af især de løstansattes arbejde. Systemet kan håndtere forskellige overenskomster, og det kan give receptionen et overblik over, hvem der er i huset. MANGE PROJEKTER I STØBESKEEN SKOLEHJEMSPORTAL I samarbejde med Svendborg Uddata begyndte vi i 2011 på arbejdet med at udvikle en skoleportal, hvis formål er at skabe en mere detaljeret oversigt over kapacitetsudnyttelsen af skolens værelser, og på sigt få afskaffet de manuelt udarbejdede ugeoversigter. CRM-PORTAL Med henblik på at skabe en tættere dialog med vores samarbejdspartnere, indledte vi i 2011 arbejdet med at udvikle en kundedatabase og finde en billig og funktionel CRM-portal. INTRANET Endelig gik vi i 2011 i gang med at undersøge mulighederne for at benytte Sharepoint som strategisk platform for Handelsfagskolens kommende intranet, hvilket resulterede i, at vi i fællesskab med Learnmark indgik en god aftale med EFIF om at drifte løsningen. 7

8 SOMMEREN STOD I BYGGERIETS TEGN FRA SKROT TIL SLOT I ODDER Hen over sommeren 2011 blev flere små nedslidte rum i underetagen i Odder forvandlet til et flot åbent studie- og hyggemiljø med mange nye muligheder. Ombygningen kunne ikke undgå at give en del gener for elever, kursister og medarbejdere, så der er grund til at takke for stor tålmodighed og forståelse for alt det rod, som byggeriet medførte. Ombygningen er blevet en stor succes både for elever, kursister og medarbejdere. De nye lokaler bliver ivrigt brugt både fagligt og socialt. Tv-miljøerne og it-baren er fyldt med elever både i pauserne og om aftenen. Og eleverne benytter også med glæde faciliteterne, når der skal arbejdes i grupper. Det nye miljø tilgodeser desuden muligheden for at afholde møder og foredrag for større forsamlinger. NY TV-STUE I SKÅDE I Skåde blev der også indrettet en ny flot tv-stue med plads til personer. Skolen har længe haft behov for en ekstra tv-stue, som bl.a. virksomheder og kursisterne kan booke om aftenen. Det ønske er nu indfriet. NYT SKOLOKALE Eleverne inden for sko og læder kunne også glæde sig over deres nye, flotte undervisningslokale. Med økonomisk støtte fra Danmarks Skohandlerforening blev undervisningslokalet renoveret og ombygget med nyt flot inventar. Vi vil gerne takke mange gange for sponsoratet på kr fra Danmarks Skohandlerforening. 8

9 FAGLIG STOLTHED PÅ SKEMAET MINISTERIETS KVALITETSPATRULJE KOM PÅ BESØG I april 2011 havde Handelsfagskolen besøg af Undervisningsministeriets kvalitetspatrulje, der var meget imponeret over den faglige stolthed, som eleverne udstrålede. Handelsfagskolen arbejder målrettet på at gøre eleverne stolte af deres fag, mens de er på deres hovedforløb. Faglig stolthed og uddannelse med stærke brancheprofiler var således også de to emner, som Kvalitetspatruljen mødte igen og igen, da de besøgte Handelsfagskolen. De blev positivt overraskede over, hvor målrettet Handelsfagskolen arbejder på at skabe en tæt kobling mellem uddannelse og branche. Vi bliver ikke bare nogle af dem, der kun kan sætte varer på plads og pakker fint ind. Vi ved faktisk noget om de ting, vi sælger EUROPAMESTERSKAB I BLOMSTER- BINDERI Handelsfagskolens faglærer på blomsterlinjen, Susie Frank Nørgård deltog som eneste dansker ud af 18 deltagere i EM i blomsterbinderi i Tjekkiet. Susie fik en flot fjerdeplads, hvilket er den bedste danske placering siden 1960erne, så der er god grund til at være stolt! Mathilde Sørine Poulsen, elev 9

10 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER Detailhandel med specialer Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig godt rent fagligt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. LÆGESEKRETÆRER Blandt lægesekretærerne opnåde 86 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. 0 Kontoruddannelse med specialer 60% 50% 40% 30% 20% 10% KURSUSEVALUERING meget tilfreds DK HO TILFREDSE KUNDER Sammenlignet med landsgennemsnittet er der stor tilfredshed med kvaliteten af Handelsfagskolens kurser. 0% Tilfreds med kurset Kilde: Viskvalitet.dk Kursets faglige niveau Det du har lært kan anvendes i dit arbejde 10

11 FAGPRØVEPRISER DETAILTTALENTER I 2011 fik tre elever overrakt Detailhandelens Fagprøvepris 2011 heraf to elever fra Handelsfagskolen. Preben Baun Pedersen fra Skjern fik overrakt 2. præmie og kr. for sin fagprøve, som handlede om salg af sports-bher. 3. præmien blev givet til Anne Klarborg Søndergaard fra Aalborg, som også er uddannet fra Handelsfagskolen. Anne have i sin opgave sat fokus på salget af produktserien Nilens Jord. Blandt de dygtige trælastelever, der modtog FUT-priser i 2011 var der også to personer fra Handelsfagskolen. På 1. pladsen kom Stinus Dreier, CF Petersen Køge. 3. pladsen gik til Anders Bendix Kristensen, Trælasten Vejen. 11

12 BLOMSTER CUP 2011 FIK EN FLOT START Danmarks elite inden for dansk blomsterkunst fyldte Handelsfagskolen med spændende blomsterdesign, da Handelsfagskolen i september 2011 gennemførte den første Blomster Cup. Der blev konkurreret inden for fire områder: Brudebinderi, festbinderi, showbinderi og blomster i det fri. Konkurrencen strakte sig over en hel weekend, så deltagerne fik meget med hjem både fagligt og socialt. Forhåbentlig bliver årets første Blomster Cup starten på en lang eksistens. Stor tak til blomsterunderviserne, der arbejdede hårdt på afviklingen af det flotte Blomster Cup arrangement. 12

13 TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN PÅ HANDELSFAGSKOLEN ER DET ET FÆLLES ANSVAR AT SKABE EN GOD TRIVSEL! Sammen med 44 andre skoler (tekniske skoler, handelsskoler, SoSu-skoler og VUCcenter) gennemførte Handelsfagskolen i april 2011 en medarbejder-trivselsundersøgelse. Blandt Handelsfagskolens medarbejdere deltog 89 % i undersøgelsen, hvilket var over gennemsnittet, som lå på 84 %. Sammenlignet med de andre skoler blev Handelsfagskolen placeret på en flot andenplads, når det handler om arbejdsglæde og loyalitet. Det daglige arbejde og skolens omdømme var blandt de områder, der blev vægtet tungest i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde. SUND SKOLE Som en del af Handelsfagskolens trivselspolitik sættes der fokus på sundheden. Køkkenet arbejder målrettet med at servere sund mad, der er lavet af gode råvarer. I videst mulig omfang er maden hjemmelavet og tilberedt af økologiske råvarer. Deltagelse i DHL-stafetten er også et af indsatsområderne inden for sundhed. I 2011 stillede Handelsfagskolen op med ikke mindre end 30 deltagere i DHL-stafetten. 13

14 SAMLEDE OMKOSTNINGER 44 % 56 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2011 ud med et underskud på 1,2 mio. mod et overskud på 1,6 i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 35,6 mio., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 11,8 mio. Den samlede omsætning i 2011 på 47,4 mio. var 6,4 mio. lavere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2011 til 50 mio. fordelt med godt halvdelen (56 %) til personaleudgifter. NØGLETAL UDVIKLING I OMS Statstilskud 35,6 41,7 FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især tilbagetrækningen af globaliseringsmidlerne og udhulingen af taxametrene, der sætter skolens indtjening under pres. Heldigvis er optimismen vendt tilbage i specialdetailhandelen, når det handler om at indgå uddannelsesaftaler med nye elever. Stigningen i antallet af uddannelsesaftaler hjælpes på vej af praktikpladspræmien. Ved indgangen til 2012 har vi troen på, at vi for alvor har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af EUD-elever. Tilsvarende tror vi på, at Handelsfagskolen har et uudnyttet potentiale inden for AMU. Med det gode samarbejde, vi har med specialdetailhandlen og den opbakning, som vi oplever hos arbejdsmarkedets parter, kan aktivitetsfaldet inden for AMU ikke rokke ved vores lyst til udvikling og optimisme i forhold til de kommende år. Deltagerbetaling 11,8 12,1 Omsætning i alt 47,4 53, 9 ÅRETS RESULTAT - 1,2 1,6 14

15 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Jørgen Hoppe Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Danmarks Sportshandler Forening Direktør Poul Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale og handelsuddanneler. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bøger, forbrugerelektronik, farve og tapet, foto, guld, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko og læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder. Tlf Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen 15

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 www. uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / 2007 -

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested HANDELSFAGSKOLEN ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested Velkommen på vores fælles skole og kursuscenter På Handelsfagskolen er filosofien klar: Det skal give udbytte at være elev og kursist

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5 UDDANNELSE Elev hos HTH 2 Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4 3 Oms 3,9b Kontoruddannelse med specialer 5 Plan for kontoruddannelsen 6 Efteruddannelse hos HTH 7 Ansøgere

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet:

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet: REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 08:30 10:30 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger Stranddorf,

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014

Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014 Referat af kontaktudvalgsmøde 29. oktober 2014 Tilstede: 38 deltagere fra administrerede organisationer og 6 personer fra administrationen. Som gæster deltog tidligere kredskonsulent Poul Erik Skov-Hansen,

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere