ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

2 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev der arbejdet med forandring og fornyelse med henblik på at ruste Handelsfagskolen til fremtidens udfordringer. Der var især tre situationer, der satte sit præg på året. Den omfattende ombygning i Odder, de mange it-projekter og aktivitetsnedgangen inden for AMU-området. Finanskrisen og fortsættelsen af praktikpladspræmien havde også betydning for Handelsfagskolen i På EUD-området opnåede vi en lille vækst i antallet af årselever i 2011 i forhold til Ikke mindst takket være Folketingets beslutning om, at bonus- og præmieordningen til virksomheder, der indgik uddannelsesaftaler, skulle fortsætte i Præmiens stigning fra kr til kr tog detailhandlen godt imod. Mindre begejstrede var vi på Handelsfagskolen for, at der uden varsel blev sat en stopper for at indkalde elever til skoleophold i prøveperioden, da virksomhederne ellers ville komme til at miste sidste rate af præmien. For Handelsfagskolen førte ændringen til en omfattende administrationsopgave med at omrokere elever og skubbe elever til Særligt på AMU-området mærkede vi i 2011, at det er blevet vanskeligere for butikkerne at undvære medarbejderne, når de skal på kurser. Især hvis kurserne er af flere dages varighed. Det skyldes især to forhold. Dels, at der under finanskrisen er der blevet reduceret i antallet af ansatte i butikkerne og dels, at der er reduceret i VEU-godtgørelsen til virksomheden. Finanskrisen havde vi ikke meget indflydelse på i 2011, men på andre parametre, hvor vi havde mulighed for at gøre en indsats for at styrke Handelsfagskolen som uddannelsesinstitution, gjorde vi det. 2

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et fald i detailsalget de første måneder i 2011 begyndte salget at stabilisere sig. Virksomhederne begyndte at tro på fremtiden, hvilket afspejlede sig i en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien har haft en effekt, men generelt ser det ud til, at udviklingen også kan tilskrives en vis optimisme hos virksomhederne. På Handelsfagskolen er vi også optimistiske i forhold til fremtiden. Alt tyder på, at vi i 2012 oplever en markant vækst på godt 30 % i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i forhold til i UDVIKLINGEN I ANTALLET AF FÆRDIG- UDDANNEDE SALGSASSISTENTER PÅ HANDELSFAGSKOLEN INDEN FOR DETAIL I 2011 oplevede vi til gengæld et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter. Det skyldtes virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen Prognose 2012 HANDELSFAGSKOLEN VINDER MARKEDS- ANDELE I ET VIGENDE MARKED Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen øget sin markedsandel. Det gælder især inden for tekstil, hvor Handelsfagskolen er vækstet samtidig med, at der på landsplan er sket et fald. Tilsvarende er der fra registreret flere praktikforhold inden for blomsterdekoratører på Handelsfagskolen, mens antallet er faldet på landsplan. 3

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER I 2011 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på 5907 elever mod 5809 elever i Udviklingen i de forskellige brancher er vist i skemaet til højre. De mest markante udsving i udviklingen kan henføres til fremgangen af elever inden for materialhandel, som er vendt tilbage til tidligere års niveau. Væksten i antallet af elever i tekstilbranchen er fortsat på Handelsfagskolen til trods for, at elevantallet er vigende i branchen på landsplan. Tilsvarende er sidste års vækst i antallet af sportselever fortsat i Bortset fra en pæn stigning i antallet af elever inden for fotohandel og et markant fald i antallet af elever inden for møbelhandel, var udsvingene begrænsede i de øvrige brancher. Brancheudsvingene ændrer ikke ved det forhold, at det fortsat var de samme seks brancher, der leverede ca. 70 % af skolens elever. Samtidig var der en lille tendens til, at de mindste brancher blev mindre UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I HANDLESFAGSKOLEN Elevflow % Elevflow % 1 Materialhandel Tekstil Sport/fritid Glas/porc/gave Sko/læder Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Legetøj Møbelhandel Boghandel Byggemarked Fotohandel Trælasthandel Farvehandel Forbrugerel Uden profil Butiksmedhj

5 EFTERUDDANNELSE HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST I byggebranchen begyndte beskæftigelsen så småt at stige i slutningen af Optimismen kunne også spores i antallet af praktikforhold. I 2011 steg elevflowet 12 % i forhold til KONTORUDDANNELSEN LÆGESEKRETÆRER På lægesekretæruddannelsen forblev elevflowet stabilt i 2011 i forhold til AMU Antallet af AMU-kursister faldt drastisk i hele landet fra 2010 til Handelsfagskolen oplevede også et markant fald i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. I 2011 blev der gennemført 296 kurser med et samlet deltagerantal på kursister. Aktivitetsniveauet er over niveauet i 2009, men markant lavere end 2010, hvor vi til sammenligning gennemførte 508 kurser med et samlet deltagerantal på På landsplan faldt AMUaktiviteten 31 % fra 2010 til På Handelsfagskolen faldt antallet af årselever 44 %. De afholdte kurser spændte over mange forskellige temaer. Blandt de mest populære kurser kan nævnes kundeservice, mersalg, produktinformation og salgsteknik samt kursusforløbet Retail Manager Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 574 årselever i 2011, hvilket er et lavere niveau end 2010, hvor der var 603 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger 301 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer. 5

6 NY STRUKTUR MED FOKUS PÅ EFTERUDDANNELSE ET AF DE OMRÅDER, HVOR VI I 2011 RUSTEDE OS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER, VAR ETABLERINGEN AF HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUSCENTER På AMU-området var året præget af et drastisk fald, hvilket blandt andet skyldtes de forringede vilkår for dækning af udgifter til kost og logi. Samtidig blev der sat fokus på nultolerancepolitikken, som skærpede opmærksomheden på AMU-regelsættet. Og endelig kom implementeringen af portalen efteruddannelse.dk til at påvirke arbejdet i kursusafdelingen i Med lovkravet om brugen af efteruddannelse.dk. fulgte indførelsen af nye arbejdsprocesser og en meget målrettet indsats for at lære virksomheder og kursister at tilmelde sig via den digitale portal. HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUS- CENTER Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev fundamentet til Handelsfagskolens nye kursuscenter skabt. Vores ambition er at styrke Handelsskolens profil og indsats på efteruddannelsesområdet på sigt. Derfor valgte vi i 2011 at udskille Handelsfagskolens Kursuscenter som et selvstændigt ansvarsområde med egen profil. Med henblik på at skabe de bedste betingelser for vækst på området, foretog vi en organisatorisk ændring, hvor det ledelsesmæssige ansvar for hele Handelsfagskolens efteruddannelsesområde blev flyttet over på en nye kursuschef. Stillingen som kursuschef blev opslået i slutningen af året. Samtidig flyttede vi alle kursusmedarbejdere til kursusadministrationen i Skåde, så de fremover kan fungere som et samlet team. For at styrke udviklingen af kurserne og samarbejdet med kunderne, blev der desuden ansat tre konsulenter/undervisere på deltid. GENERATIONSSKIFTE Internt fik generationsskiftet af to nøglepersoner indflydelse på Handelsfagskolens kursusaktiviteter i Kursuschef Svend Møller-Kristensen stoppede i august kun en måned inden, at kursussekretær Ellen Christensen gik på pension efter 23 års ansættelse. Som afløser for Ellen Christensen blev Jette Boye ansat som kursuskoordinator. For Handelsfagskolen medførte de mange ændringer og virksomhedernes tøven med at sende medarbejdere på efteruddannelse, at aktivitetsniveauet på AMU-området næsten blev halveret i 2011 i forhold til året før. KOMMUNIKATION Designmæssigt blev Handelsfagskolens Kursuscenter en del af Handelsfagskolens grafiske univers, men kursuscenteret fik sit eget logo. Nye kurser og kursusforløb blev udviklet herunder den populære Retail Manger-uddannelse. Og der blev udviklet et nyt kursusprogram med fokus på de mest efterspurgte kurser samt en brochure med beskrivelse af kursusfaciliteterne i henholdsvis Skåde og Odder. 6

7 GODT PÅ VEJ MED DIGITAL KOMMUNIKATION OG ANDRE IT-PROJEKTER På it-området skete der rigtigt meget i Vi fik udviklet en overordnet itstrategi for hele Handelsfagskolen samt en handleplan for, hvordan vi i fremtiden kan sikre en bedre og mere sikker it-funktionalitet. Der blev i den forbindelse arbejdet målrettet på en løsning, der kan modernisere det trådløse netværk og indføre passwordbaseret adgangskontrol. Vi fik også gang i flere processer, der skal ruste skolen til en fremtidig dialog med elever, kursister og virksomheder m.fl. via mobilteknologi og andre kommunikationskanaler. Med afsæt i en share-filosofi vil vi fremover arbejde målrettet på at dele Handelsfagskolens viden, erfaringer og ideer med vore samarbejdspartnere. Således gik vi i 2011 i luften med en ny dynamisk hjemmeside, der blandt andet skal gøre det lettere for brugerne at finde relevante informationer om de uddannelser, som skolen udbyder. Efterhånden vil der være flere funktioner tilgængelige på hjemmesiden, og der er et mobilsite på vej. INFOSKÆRME Vi investerede også i et nyt infosystem og nye infoskærme, hvor alle medarbejdere i princippet kan gå ind og redigere indholdet på skærmen. IP-TELEFONI Skolens mangeårige telefonanlæg blev udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som er foregik helt uden problemer. DIGITAL TIDSREGISTRERING Arbejde med at digitalisere og effektivisere det administrative område fortsatte også i De gamle fleksure blev blandt andet erstattet at et digitalt stempelur, der fx kan håndtere vagtplaner i køkkenet, hvilket er tidsbesparende i forbindelse med planlægningen af især de løstansattes arbejde. Systemet kan håndtere forskellige overenskomster, og det kan give receptionen et overblik over, hvem der er i huset. MANGE PROJEKTER I STØBESKEEN SKOLEHJEMSPORTAL I samarbejde med Svendborg Uddata begyndte vi i 2011 på arbejdet med at udvikle en skoleportal, hvis formål er at skabe en mere detaljeret oversigt over kapacitetsudnyttelsen af skolens værelser, og på sigt få afskaffet de manuelt udarbejdede ugeoversigter. CRM-PORTAL Med henblik på at skabe en tættere dialog med vores samarbejdspartnere, indledte vi i 2011 arbejdet med at udvikle en kundedatabase og finde en billig og funktionel CRM-portal. INTRANET Endelig gik vi i 2011 i gang med at undersøge mulighederne for at benytte Sharepoint som strategisk platform for Handelsfagskolens kommende intranet, hvilket resulterede i, at vi i fællesskab med Learnmark indgik en god aftale med EFIF om at drifte løsningen. 7

8 SOMMEREN STOD I BYGGERIETS TEGN FRA SKROT TIL SLOT I ODDER Hen over sommeren 2011 blev flere små nedslidte rum i underetagen i Odder forvandlet til et flot åbent studie- og hyggemiljø med mange nye muligheder. Ombygningen kunne ikke undgå at give en del gener for elever, kursister og medarbejdere, så der er grund til at takke for stor tålmodighed og forståelse for alt det rod, som byggeriet medførte. Ombygningen er blevet en stor succes både for elever, kursister og medarbejdere. De nye lokaler bliver ivrigt brugt både fagligt og socialt. Tv-miljøerne og it-baren er fyldt med elever både i pauserne og om aftenen. Og eleverne benytter også med glæde faciliteterne, når der skal arbejdes i grupper. Det nye miljø tilgodeser desuden muligheden for at afholde møder og foredrag for større forsamlinger. NY TV-STUE I SKÅDE I Skåde blev der også indrettet en ny flot tv-stue med plads til personer. Skolen har længe haft behov for en ekstra tv-stue, som bl.a. virksomheder og kursisterne kan booke om aftenen. Det ønske er nu indfriet. NYT SKOLOKALE Eleverne inden for sko og læder kunne også glæde sig over deres nye, flotte undervisningslokale. Med økonomisk støtte fra Danmarks Skohandlerforening blev undervisningslokalet renoveret og ombygget med nyt flot inventar. Vi vil gerne takke mange gange for sponsoratet på kr fra Danmarks Skohandlerforening. 8

9 FAGLIG STOLTHED PÅ SKEMAET MINISTERIETS KVALITETSPATRULJE KOM PÅ BESØG I april 2011 havde Handelsfagskolen besøg af Undervisningsministeriets kvalitetspatrulje, der var meget imponeret over den faglige stolthed, som eleverne udstrålede. Handelsfagskolen arbejder målrettet på at gøre eleverne stolte af deres fag, mens de er på deres hovedforløb. Faglig stolthed og uddannelse med stærke brancheprofiler var således også de to emner, som Kvalitetspatruljen mødte igen og igen, da de besøgte Handelsfagskolen. De blev positivt overraskede over, hvor målrettet Handelsfagskolen arbejder på at skabe en tæt kobling mellem uddannelse og branche. Vi bliver ikke bare nogle af dem, der kun kan sætte varer på plads og pakker fint ind. Vi ved faktisk noget om de ting, vi sælger EUROPAMESTERSKAB I BLOMSTER- BINDERI Handelsfagskolens faglærer på blomsterlinjen, Susie Frank Nørgård deltog som eneste dansker ud af 18 deltagere i EM i blomsterbinderi i Tjekkiet. Susie fik en flot fjerdeplads, hvilket er den bedste danske placering siden 1960erne, så der er god grund til at være stolt! Mathilde Sørine Poulsen, elev 9

10 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER Detailhandel med specialer Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig godt rent fagligt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. LÆGESEKRETÆRER Blandt lægesekretærerne opnåde 86 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. 0 Kontoruddannelse med specialer 60% 50% 40% 30% 20% 10% KURSUSEVALUERING meget tilfreds DK HO TILFREDSE KUNDER Sammenlignet med landsgennemsnittet er der stor tilfredshed med kvaliteten af Handelsfagskolens kurser. 0% Tilfreds med kurset Kilde: Viskvalitet.dk Kursets faglige niveau Det du har lært kan anvendes i dit arbejde 10

11 FAGPRØVEPRISER DETAILTTALENTER I 2011 fik tre elever overrakt Detailhandelens Fagprøvepris 2011 heraf to elever fra Handelsfagskolen. Preben Baun Pedersen fra Skjern fik overrakt 2. præmie og kr. for sin fagprøve, som handlede om salg af sports-bher. 3. præmien blev givet til Anne Klarborg Søndergaard fra Aalborg, som også er uddannet fra Handelsfagskolen. Anne have i sin opgave sat fokus på salget af produktserien Nilens Jord. Blandt de dygtige trælastelever, der modtog FUT-priser i 2011 var der også to personer fra Handelsfagskolen. På 1. pladsen kom Stinus Dreier, CF Petersen Køge. 3. pladsen gik til Anders Bendix Kristensen, Trælasten Vejen. 11

12 BLOMSTER CUP 2011 FIK EN FLOT START Danmarks elite inden for dansk blomsterkunst fyldte Handelsfagskolen med spændende blomsterdesign, da Handelsfagskolen i september 2011 gennemførte den første Blomster Cup. Der blev konkurreret inden for fire områder: Brudebinderi, festbinderi, showbinderi og blomster i det fri. Konkurrencen strakte sig over en hel weekend, så deltagerne fik meget med hjem både fagligt og socialt. Forhåbentlig bliver årets første Blomster Cup starten på en lang eksistens. Stor tak til blomsterunderviserne, der arbejdede hårdt på afviklingen af det flotte Blomster Cup arrangement. 12

13 TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN PÅ HANDELSFAGSKOLEN ER DET ET FÆLLES ANSVAR AT SKABE EN GOD TRIVSEL! Sammen med 44 andre skoler (tekniske skoler, handelsskoler, SoSu-skoler og VUCcenter) gennemførte Handelsfagskolen i april 2011 en medarbejder-trivselsundersøgelse. Blandt Handelsfagskolens medarbejdere deltog 89 % i undersøgelsen, hvilket var over gennemsnittet, som lå på 84 %. Sammenlignet med de andre skoler blev Handelsfagskolen placeret på en flot andenplads, når det handler om arbejdsglæde og loyalitet. Det daglige arbejde og skolens omdømme var blandt de områder, der blev vægtet tungest i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde. SUND SKOLE Som en del af Handelsfagskolens trivselspolitik sættes der fokus på sundheden. Køkkenet arbejder målrettet med at servere sund mad, der er lavet af gode råvarer. I videst mulig omfang er maden hjemmelavet og tilberedt af økologiske råvarer. Deltagelse i DHL-stafetten er også et af indsatsområderne inden for sundhed. I 2011 stillede Handelsfagskolen op med ikke mindre end 30 deltagere i DHL-stafetten. 13

14 SAMLEDE OMKOSTNINGER 44 % 56 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2011 ud med et underskud på 1,2 mio. mod et overskud på 1,6 i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 35,6 mio., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 11,8 mio. Den samlede omsætning i 2011 på 47,4 mio. var 6,4 mio. lavere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2011 til 50 mio. fordelt med godt halvdelen (56 %) til personaleudgifter. NØGLETAL UDVIKLING I OMS Statstilskud 35,6 41,7 FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især tilbagetrækningen af globaliseringsmidlerne og udhulingen af taxametrene, der sætter skolens indtjening under pres. Heldigvis er optimismen vendt tilbage i specialdetailhandelen, når det handler om at indgå uddannelsesaftaler med nye elever. Stigningen i antallet af uddannelsesaftaler hjælpes på vej af praktikpladspræmien. Ved indgangen til 2012 har vi troen på, at vi for alvor har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af EUD-elever. Tilsvarende tror vi på, at Handelsfagskolen har et uudnyttet potentiale inden for AMU. Med det gode samarbejde, vi har med specialdetailhandlen og den opbakning, som vi oplever hos arbejdsmarkedets parter, kan aktivitetsfaldet inden for AMU ikke rokke ved vores lyst til udvikling og optimisme i forhold til de kommende år. Deltagerbetaling 11,8 12,1 Omsætning i alt 47,4 53, 9 ÅRETS RESULTAT - 1,2 1,6 14

15 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Jørgen Hoppe Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Danmarks Sportshandler Forening Direktør Poul Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale og handelsuddanneler. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bøger, forbrugerelektronik, farve og tapet, foto, guld, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko og læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder. Tlf Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen 15

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested HANDELSFAGSKOLEN ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested Velkommen på vores fælles skole og kursuscenter På Handelsfagskolen er filosofien klar: Det skal give udbytte at være elev og kursist

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Praktikpladssituationen

Praktikpladssituationen Nyt om uddannelse Praktikpladssituationen Indgåede uddannelsesaftaler ultimo august 2009 og 2010 2009 2010 Procent Bil, fly og andre transportmidler 1096 1469 34% Bygge og anlæg 2704 3276 21% Bygnings-

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Præsenterer i samarbejde med:

Præsenterer i samarbejde med: Præsenterer i samarbejde med: BFI -Akademiet Vil skabe en ensartet profil, der på alle niveauer,afspejler branchens identitet og vision Vil øge medlemmernes tilgang til videreuddannelse af butikkens personale

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 12. december 2013 Journal nr.: Bestyrelsen, 31. møde Direkte nr.: 9627 2929 Dagsorden til møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere