Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling"

Transkript

1 Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling

2 INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne Menneskerettigheder Principperne Miljø og klima Principperne Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip Fremtidige fokusområder 22

3 Samfundsansvar i Bech-Bruun Miljøbevidsthed og samfundsansvar er en naturlig del af Bech-Bruuns hverdag. Selv om vi ikke er omfattet af lovpligtig CSR-rapportering, er miljø- og samfundsansvar indarbejdet i vores forretningsstrategi. Vi arbejder systematisk med at forbedre vores miljøforhold og med at øge vores miljøbevidsthed. I 2008 blev begge vores kontorer miljøvurderet, hvilket efterfølgende har ført til en række interne miljøforbedringer. Vi har øget medarbejderinteressen for miljøområdet gennem kampagner på intra nettet og ved at deltage i og promovere grønne initiativer. Det er ikke kun på miljøområdet, at vi er vores ansvar bevidst. CSR handler også om medarbejdertrivsel. Det betyder, at vores CSR-indsats er forankret i virksomhedens værdigrundlag. Vi mener, at et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø ikke alene skaber en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det skaber også et godt afsæt for at give vores klienter den mest optimale rådgivning. Vores mål med CSR er at kombinere samfundsansvar og forretning og herved sikre en ordentlig behandling af vores omgivelser, minimere negative påvirkninger af miljøet og skabe gode forretningsmæssige resultater for vores klienter og os selv. Vores CSR-arbejde skal forankres i, at vi har orden i eget hus, men også i, at vi viser omverdenen, at vores bidrag og vores ansvar bedst vises gennem det, vi er bedst til nemlig at rådgive. Gennem vores juridiske rådgivning af virksomheder på CSR-området, herunder klima- og miljøområdet, har vi mulighed for sammen med vores klienter at være med til at løfte CSR-indsatsen udover compliance-niveauet. Vi arbejder i det hele taget med CSR på mange forskellige planer: i den ene ende arbejder vi med pro bono for flere forskellige NGO er; i den anden indgår vi i et gensidigt forpligtende partnerskab med Red Barnet om blandt andet skolebyggeri i Afrika. 3

4 Som en naturlig konsekvens af vores øgede fokus på miljø og samfundsansvar tilsluttede vi os i juli 2009 UN Global Compact. Med tilslutningen ønsker vi at bakke op om udbredelsen af Global Compact s ti universelle grundprincipper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Et led i dette arbejde er udarbejdelsen af denne rapport også kaldet COP, der står for Communication on Progress, hvori vi beskriver vores arbejde med samfundsansvar. I vores hidtidige CSR-indsats har vi arbejdet med alle ti principper, dog har vores indsats været særligt koncentreret om arbejdskraft (principperne 3-6) og miljøpåvirkning (principperne 7-9). Vi har tolket arbejdstagerbegrebet (principperne 3-6), herunder menneskerettighedsbegrebet (principperne 1-2), bredt. Som mellemstor dansk videnvirksomhed har vi nogle andre udfordringer end store internationale produktionsvirksomheder. Vi taler derfor om retten til trivsel. Indbefattet heri er også retten til uddannelse for både medarbejdere, klienter og samfund i udvikling. For vores medarbejdere rummer trivselsbegrebet også retten til sundhed, idet vi forudsætter, at medarbejdere, der har et godt helbred og trives, yder vores klienter en bedre service. Vores miljøindsats (principperne 7-9) koncentrerer sig dels om at reducere vores egen miljøpåvirkning, dels om at fremme budskabet eksternt og herved være med til at sikre et bæredygtigt miljø. Endelig beskæftiger vi os som et advokatfirma med høj etisk standard naturligvis også med antikorruption (princip 10), herunder hvidvaskning, databeskyttelse og whistleblower-forhold. I rapporten indgår en status på opnåede resultater, ligesom fremtidige indsatser med hensyn til Global Compact s 10 principper også kort er beskrevet. Randi Bach Poulsen, managing partner 4

5 Om os Bech-Bruun er en højt specialiseret advokatvirksomhed med 455 dedikerede medarbejdere, hvoraf 230 er jurister. Vi er Danmarks næststørste med kontorer i både København og Århus, og som full-service virksomhed har vi specialer inden for alle erhvervsretlige områder. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og brænder for at levere værdiskabende løsninger og resultater til vores klienter, der er erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vores organisation og arbejde bygger på fem grundlæggende værdier, som vi er nået frem til i sam arbejde med vores medarbejdere. Vi kræver af os selv, at vi er ordentlige, kvalitetsbevidste, banebrydende, udviser engagement og respekterer hinanden og fællesskabet. Værdierne udgør samtidig byggestenene i vores CSR-indsats. Med afsæt i en intern kulturanalyse, der blev gennemført i slutningen af 2007, har vi fra 2008 og fremefter arbejdet med at implementere værdibaseret ledelse. Vi har tilpasset og udviklet vores organisation og arbejdet aktivt med vores virksomhedskultur og står nu godt rustet til at nå vores strategiske mål også på CSR-området. Læs mere om os på 5

6 Medarbejdere (målt 1. juni) Antal medarbejdere i alt Antal jurister Antal partnere* Procentdel kvinder i alt 58,7 % 60,3 % 60,1 % 59,8 % Procentdel af kvinder blandt jurister 35,7 % 40,5 % 41,9 % 37,2 % Procentdel af kvinder blandt partnere 8,7 % 9,8 % 9,4 % 10,9 % Gennemsnitsalder 40,4 38,7 36,1 36,1 Gennemsnitsanciennitet i år 7,3 6,6 6,4 5,5 Fleksibilitet Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Sundhed Sygefravær pr. flexbruger i procent 4,3 % 5,1 % 4,1 % 3,5 % Sygefravær pr. jurist i procent 1,3 % 1,4 % 1,8 % 1,5 % Uddannelse Antal lektioner lovpligtig efteruddannelse i gns. pr. jurist** Antal interne kurser*** Deltagertilfredshed (skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) 3,8 4,0 4,1 4,3 Antal afholdte kurser for klienter Værdimåling Medarbejdertilfredshed (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,3 8,1 - Loyalitet (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,8 8,7 - * Antal er inkl. associerede partnere og indehavere ** Antal lektioner er et gennemsnit pr. jurist pr. år fra 1. jan juni 2010 *** Udover de angivne kurser tilbydes medarbejderne individuelle udviklingsplaner, ligesom der tilbydes løbende coaching i tysk, engelsk, retorik og personlig udvikling 6

7 Vo r e s væ r d i g ru n d l ag Vi bygger vores virksomhed på et fundament af ordentlighed og engagement. Vi leverer kvalitet med klienten i fokus. Vi er banebrydende. Vi har respekt for hinanden og fællesskabet. Ordentlighed Vi har høj etisk standard i forhold til klienten, hinanden og samfundet Vi handler ansvarligt i enhver henseende Vi forholder os konstruktivt til kritik Engagement Vi stiller store krav til os selv og hinanden Vi brænder for det, vi gør Vi udvikler talentet og skaber plads til begejstring K valitet Vi stræber efter at være de bedste Vi kombinerer specialisering og overblik for at sikre den højeste faglige standard Vores indsats er båret af flid og grundighed Banebrydende Vi gør en forskel og sætter gerne nye standarder Vi prioriterer investering i viden, it og uddannelse Vi har modet til at udfordre vanetænkning Respek t Vi er gode rollemodeller og behandler hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet Vi arbejder sammen som ét firma Vi skaber plads til både karriere og privatliv Vores omgangsform er præget af humor og uhøjtidelighed Vores virksomhed skal være et rart sted at være 7

8 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 Uddannelse og udvikling Bech-Bruun er en videnbaseret virksomhed. Derfor har uddannelse og investering i viden topprioritet, og dette afspejles i vores forretnings- og værdigrundlag. Vi anser retten til uddannelse for at være grundlæggende for alle både for vores medarbejdere, klienter og for vores medborgere i og uden for Danmarks grænser. Vi mener, at uddannelse og viden danner grobund for udvikling, innovation og skaber værdi. Vores talentudviklingsprogram gør det muligt for os at understøtte det enkelte talents udfoldelse og udvikling. Samtidig sikrer det, at vi får de rigtige kompetencer placeret de rigtige steder. Det betyder højere kvalitet i opgaveløsningen og fremmer toppræstationer, innovation og styrker samarbejdet på tværs af vores faggrupper. Randi Bach Poulsen, managing partner Vores indsats i forhold til retten til uddannelse har ført til udviklingen af et omfattende internt uddannelsesprogram, Bech-Bruun Academy, der tilbyder målrettede kurser til alle medarbejdergrupper, hvad enten det drejer sig om jurister, sekretærer, studenter eller servicepersonale. Vi tror på lige muligheder og kontinuerlig individuel udvikling for alle uanset uddannelsesbaggrund og tilbyder en bred vifte af kompetenceudviklende kurser med det formål at styrke vores medarbejderes faglige og personlige færdigheder. 8

9 Talentudvikling I Bech-Bruun har vi fokus på både talentet og kompetencerne. Derfor har vi blandt andet udviklet et talentudviklingsprogram for vores advokater, som skal understøtte og udvikle den enkeltes talent og samtidig styrke kompetencerne. I den forbindelse har vi indgået et eksklusivt samarbejde med Judge Business School på Cambridge University. Her gennemgår vores advokater praktiske og teoretiske øvelser, der bliver fulgt op af møder og et personligt coachforløb, når de kommer tilbage. Uddannelse for klienter og forretningsforbindelser I januar 2010 introducerede vi desuden Bech-Bruun Academy for klienter. Hermed har vores klienter fået gratis adgang til interne kurser og arrangementer, hvor de kan få belyst aktuelle problemstillinger i forhold til arbejdstagerrettigheder, klima og miljø eller andre relevante juridiske emner. Når vi prioriterer disse kurser og arrangementer højt, er det også, fordi de giver god grobund for en konstruktiv dialog med og feedback fra vores klienter. Udover kurser og arrangementer for klienter afholder vi også diverse faglige arrangementer for studenter og andre interessenter. Sundhed Som videnvirksomhed er medarbejderne vores vigtigste ressource. Derfor gør vi en ekstra indsats for at give dem de bedst mulige rammer at udfolde sig i. Vi har skabt en virksomhedskultur, der udover personalegoder som god og sund kantinemad samt tilskud til fitness og massage, rummer en række andre sundhedstiltag. Vi støtter fx aktivt diverse sportsaktiviteter, herunder løbearrangementer som DHL. Deltagerantallet var 50 i 2007, 115 i 2008 og 130 i I år har ikke mindre end 155 meldt sig. Udover det rent sportslige er løbearrangementerne med til at samle medarbejderne om en social begivenhed. Glade Bech-Bruun-deltagere i DHL-løbet. 9

10 Bech-Bruuns medarbejdere i fitnesslokalet. Derudover tilbyder vi vores medarbejdere en attraktiv og gratis sundhedsforsikring, som deres familiemedlemmer i øvrigt også har mulighed for at blive en del af til en fordelagtig pris. Ved at sørge godt for vores medarbejdere sikrer vi både højere medarbejderglæde og -trivsel, og at vores klienter får den bedst mulige service. Endelig er vores indsats over for medarbejderne medvirkende til, at vi har et meget lavt sygefravær. Vi er overbeviste om, at sunde og tilfredse medarbejdere præsterer bedre, og vi har en målsætning om at være den mest attraktive arbejdsplads i branchen. Medarbejderpleje er således et vigtigt led i vores rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Årlige sundhedstjek Siden 2006 har Bech-Bruun hvert år haft besøg af eksterne sundhedskonsulenter, som gennemfører helbredstjek på alle interesserede medarbejdere. Det giver medarbejderne mulighed for at få en årlig opfølgning på deres helbredstilstand og få professionel vejledning om kost, motion og livsstil. Indsatsen har ført til, at sundhedsniveauet hos vores ansatte generelt ligger en del over landsgennemsnittet. Det eksterne konsulentbureau, som står bag sundhedstjekkene, har samtidig gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), hvor Bech-Bruuns fysiske og psykiske arbejdsmiljø vurderes ud fra parametre som trivsel, tilfredshed, medarbejderudvikling og involvering i arbejdet. Undersøgelserne viser, at medarbejdertilfredsheden i Bech-Bruun er højere end landsgennemsnittet. Over 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed, og 67 % mener, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for at lære noget nyt. Vi sætter en ære i at fastholde dette høje niveau krisetid eller ej. Overordnet set viser tallene fra sundhedstjekket, at de, der mødte op til sundhedstjek, er i topform og langt over gennemsnittet i Danmark. Healthy Company 10

11 Thomas på cyklen. Foto: CarstenLundager.dk Cykling som indsatsområde Som led i Bech-Bruuns sundhedsstrategi har vi et stærkt fokus på cykling. Vi deltager fx i den årlige nationale kampagne Vi cykler til arbejde, hvor medarbejderne konkurrerer i teams mod andre virksomheder for at samle det højeste antal cykeldage og dermed spare CO 2. Sidste år deltog Bech-Bruun i kampagnen med 19 hold, der tilsammen cyklede km og derved sparede miljøet for 2,6 ton CO 2. I år deltog 17 hold, og de cyklede tilsammen hele km og sparede miljøet for 4,3 ton CO 2. For at få så mange som muligt til at cykle bakkes den landsdækkende kampagne op med interne kampagner og konkurrencer. Den interne konkurrence under Vi cykler til arbejde-kampagnen, hvor man hver dag skæver til de andre holds tavler for at se, hvor meget de har kørt, og hvor man driller hinanden, når man alligevel har taget bilen, fordi det regnede, gør, at man lærer hinanden bedre at kende. Thomas Bøgedal Kristiansen, advokat Faktisk er cykling blevet en særlig del af Bech-Bruuns kultur. Vi deltog fx i en stor cykelevent på Københavns Rådhus under COP15, hvor vi var med til at sætte fokus på cyklen som transportmiddel. Derudover har vi medvirket på landsdækkende tv i livsstilsprogrammet Ha det godt og i sundhedsmagasinet Helse-job for at fremme budskabet om, at cykling gavner både helbredet og miljøet. At tage cyklen på arbejde forbindes nok af de færreste med advokatbranchen. Netop derfor har vi ekstra stor gennemslagskraft i forhold til at komme ud med cykling som et stærkt grønt budskab. Vi er med i det nationale netværk Cykelvenlig arbejdsplads, og på baggrund heraf har vi fået etableret et cykelværksted og gode badefaciliteter til Bech-Bruuns cyklende medarbejdere. 11

12 Menneskerettigheder Principperne 1-2 Partnerskab med Red Barnet Vores CSR-indsats er forankret i Bech-Bruuns værdigrundlag. Det samme gælder for vores uddannelsesstrategi. Den har nemlig ikke kun som mål at optimere egne interne forhold. Vi opfatter retten til uddannelse som en universel ret, der også går ud over Danmarks grænser. Uddannelse er vejen til udvikling for vores virksomhed, men den er en helt essentiel forudsætning for udvikling i den tredje verden. Vi indgik derfor i 2008 i et tæt partnerskab med Red Barnet om skolebyggeri i Afrika. Når vi har valgt at fokusere størstedelen af vores sponsorindsats på netop uddannelseselementet i den tredje verden, er det, fordi det falder fint i tråd med, at vi som videnvirksomhed også internt har uddannelse i højsædet. I forbindelse med skolebyggeriet har vi gennem Red Barnet fået mulighed for at indgå i dialog med lokalsamfundene i Afrika. Det er nemlig dem, der kender behovene og forudsætningerne bedst. I de sidste to år har vi således investeret i opbygningen og driften af skoler først i Angola og senere Etiopien. Samarbejdet med Red Barnet strækker sig også over et bredere samfundsengagement i Danmark, hvor Bech-Bruun yder omfattende pro bono-rådgivning i andre sammenhænge. Vi har eksempelvis indgået et samarbejde med Red Barnet, hvor vi yder gratis og uforpligtende rådgivning til borgere, der overvejer at efterlade Red Barnet en del af deres arv. Vi deltager ydermere i landsindsamlinger og øvrige støtteprojekter såsom tøjindsamlinger til fx Haiti. Bech-Bruuns engagement i børns uddannelse sikrer, at skoler bliver bygget, børn får bedre skolematerialer, og lærerne får efteruddannelse. Bech-Bruun giver med andre ord rigtig mange børn en blyant i hånden, så de kan skrive en ny fremtid. Mimi Jakobsen, generalsekretær for Red Barnet 12

13 Målrettet pro bono-rådgivning Vi interesserer os for det samfund, vi lever i, og vi vil gerne bidrage til, at vores arbejde kan være med til at gøre en forskel. Vores pro bono-arbejde er omfattende og tæller timer på årsbasis. Randi Bach Poulsen, managing partner Vi skaber værdi for både vores medarbejdere og samfundet som helhed ved at tilbyde vores kompetencer til organisationer og personer, der har brug for vores ekspertise. Vi tror på, at vi herved kan gøre en forskel. I løbet af det sidste år har vores advokater sammenlagt brugt mere end et årsværk på pro bono-arbejde. Vores samarbejdspartnere tæller udover Red Barnet organisationer som WWF og Dyrenes Beskyttelse, men vi har også advokater, der arbejder frivilligt for Københavnske Advokaters Retshjælp. Ligesom partnerskabet med Red Barnet indgår som en integreret del af Bech-Bruuns uddannelsesstrategi, indgår samarbejdet med WWF som en velovervejet del af Bech-Bruuns miljøstrategi. Målet er, at vores interne arbejde og erfaringer med områder som miljø og uddannelse også får et eksternt fokus ved at sætte vores kompetencer i spil dér, hvor det giver størst mening. Fra Bech-Bruuns skole i Angola. Foto: Red Barnet 13

14 Her ses et udpluk af Bech-Bruuns mange pro bono-aktiviteter. Organisation Aktivitet Micro finance-rådgivning udarbejdelse af juridisk redegørelse for velgørende institutioners mulighed for offentlige indsamlinger i Danmark omfattende rådgivning i forbindelse med miljøfestival under klimatopmødet i København Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Vi udfører arbejde i forbindelse med sager, hvor mennesker har betænkt eller overvejer at betænke Red Barnet i testamenter Diverse bistand Bestyrelsesarbejde Vedtægtsforhold Arbejds- og ansættelsesret Diverse bistand Bestyrelsesarbejde 14

15 Fra 1 ton mindre-kampagnen. Foto: Søren Gade Stendal Miljø og klima Principperne 7-9 Bech-Bruun er en væsentlig rådgiver inden for miljø, energi, klima og CSR. Derfor er det helt essentielt, at vores arbejde på disse områder er internt forankret. Vi tror på, at vores CSR-budskaber har størst gennemslagskraft gennem vores rådgivning. Som et af de førende advokatfirmaer i Danmark bestræber vi os på at vise vores klienter og medarbejdere at vi selv følger de standarder, vi rådgiver dem om at følge. Vi anerkender vores ansvar for at sikre et bæredygtigt miljø og nødvendigheden af at handle nu og være med til at sætte standarder på området. Vores miljøindsats fungerer som en naturlig og integreret del af vores forretning. Vi har gennemført en række initiativer for at minimere vores miljøpåvirkning. Gennem de sidste tre år har vi gennemført en række større og mindre grønne initiativer og har blandt andet deltaget i: 15

16 1tonmindre-kampagnen Kampagne, der blev lanceret op til COP15 med budskabet om, at alle skal tage ansvar for fremtiden og nedsætte vores CO 2-udslip CO 2 PENHAGEN Verdens første CO 2-neutrale musikfestival, hvor al festivalens energi blev produceret på stedet af blandt andre 50 Bech-Bruun medarbejdere på kondicykler El Mans-løb 24-timers løb for el-gokarts, hvor overskuddet fra det miljøvenlige løb gik til Red Barnet Elsparefondens Kurveknækkeraftale (nu Center for Energibesparelser) Aftale, der forpligter Bech-Bruun til at reducere energiforbruget med 2 % om året over tre år Grønt medarbejderforum Webforum til dialog og udveksling af gode forslag og idéer til miljørigtige initiativer Hold Danmark Rent Netværksorganisation med det formål at ændre danskernes adfærd og indstilling til henkastet affald Mad med mening-temadage Fokus på tilberedning af mad og valg af råvarer på CO 2-venlig vis CO 2 -neutral fredagsbar Bech-Bruun fredagsbar med fokus på CO 2, miljø, økologi og fair trade 16

17 It-chef i Bech-Bruun, Stefan Winquist, som deltager i El Mans-løbet for el-gokarts. Foto: Thomas Lekfeldt / Ekstra Bladet Energioptimering af bygninger Det første skridt i Bech-Bruuns interne miljøstrategi var en grundig miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i Århus og København. Vores virksomhed blev kigget grundigt efter i sømmene, og vi fik hånd gribe lige forslag til, hvordan vi kan gøre en forskel for miljøet. I forbindelse med en ombygning i år er vores Århuskontor blevet yderligere energioptimeret ved hovedsageligt at vælge energivenligt udstyr. En bundplacering på energimærkningsskalaen er nu skiftet ud med energimærket B. Vores mål er at blive A-mærket, som er det bedste. I 2008 tilmeldte vi os Elsparefondens kurveknækker-aftale, hvormed vi forpligtede os til at nedbringe vores elforbrug med 2 % om året over tre år. Det mål nåede vi efter blot ét år, men vi bestræber os på at gøre det endnu bedre. Nu er målet at bruge aftalen som et afsæt for en kontinuerlig dedikation til at reducere vores energiforbrug. Inden vi gik i gang med at nedbringe vores energiforbrug, lå vi i bunden af energimærkningsskalaen. Nu ligger vi i toppen. Den flotte reducering af vores energiforbrug får os dog ikke til at hvile på laurbærene så vi minder stadig medarbejderne om at slukke for pc en og lyset, når de går. Tonni Poulsen, driftsansvarlig 17

18 Det er dog ikke kun på energiområdet, at vi har g jort en indsats. Vi har også haft et stort fokus på genbrug, genanvendelse og forbrug. For eksempel har vi øget vores papirgenbrug med ca. 150 %, da papiret nu bliver samlet ind og sendt til genanvendelse. På andre områder er vores forbrug gået lidt op, hvilket for vandforbruget blandt andet skyldes et øget forbrug af vores badefaciliteter i forbindelse med cykling Pap til genbrug (kg) Papir til genbrug (kg) Vandforbrug (m 3 ) El-forbrug (kwh) Varme (m 3 ) Fra den miljøvenlige ombygning på Århus-kontoret. 18

19 Bæredygtig it Vi yder løbende en massiv indsats på it-området for at nedbringe energiforbruget og tænke i strømbesparende løsninger. Alle pc er bliver fx nu automatisk slukket om natten, hvis man ikke er på. Desuden er 60 fysiske servere blevet konverteret til virtuelle servere, så serverrummet ikke skal nedkøles i samme omfang som tidligere. Det har medført, at strømforbruget i serverrummet er blevet halveret, og netop denne indsats var medvirkende til, at Bech-Bruun i 2009 blev nomineret til Legal Technology Awards i kategorien CSR/grønt it. Vi har selvfølgelig også genbrugsordninger for edb-udstyr, tonerkassetter og serverbokse. Endelig har vi i 2010 udskiftet vores it-udstyr, herunder alle medarbejder-pc er. Det nye udstyr er nøje udvalgt og kendetegnet ved et markant lavere strømforbrug. 19

20 Miljøbevidste møder Møder med klienter er en meget vigtig del af Bech-Bruuns hverdag, men omfattende mødevirksomhed er også lig med en potentiel belastning af miljøet. For at reducere belastningen forsøger vi at vælge miljørigtigt, når det er muligt. Bech-Bruun har sat cykler til rådighed for de ansatte, som de kan bruge, når de deltager i møder. Endvidere er der vedtaget en politik, som betyder, at rejser skal ske på en så CO 2-neutral måde som muligt. Det gælder både for flyvninger og indkvartering. Bech-Bruun er også i færd med at anvende det samme system til taxikørsel og dermed køre med CO 2-neutrale taxi. Endelig bruger vores to kontorer, som ligger i hver sin landsdel, i vidt omfang telefon- eller videomøder som alternativ til personlige møder. 20

21 Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip 10 Som advokatvirksomhed har vi hos Bech-Bruun et stort etisk ansvar. Vi har derfor opbygget et solidt corporate governance-system, der er rodfæstet i politikker om insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt. Som dansk advokatvirksomhed er vi underlagt Advokatrådets advokatetiske regler, der omhandler advokatetiske principper, forholdet til klienter, advokatadfærd i retssager og forholdet mellem advokater. Vi har strikte procedurer, hvad angår nye klienter og sager, og vi har nedsat et Konflikt- og Etikudvalg, der behandler og afgør spørgsmål om, hvorvidt Bech-Bruun kan påtage sig eller fortsætte behandlingen af sager i overensstemmelse med de regler, som Advokatrådet har vedtaget. Vi rådgiver vores klienter i spørgsmål om blandt andet anti-korruption herunder hvidvaskning, aftalebestemmelser og databeskyttelse, whistleblower-forhold og om god corporate governance. Vi ser det som vores pligt også i forhold til Global Compact at udbrede vores faglige ekspertise til det bredere samfund. Det er grunden til, at vi afholder seminarer for klienter og andre interesserede om blandt andet Datatilsynets nye whistleblower-system. 21

22 Fremtidige fokusområder Retten til trivsel, sundhed og uddannelse har fyldt meget i denne rapport. Det vil det også komme til i den næste, for vi vil i de(t) kommende år fokusere meget på at understøtte vores høje sundhedsog trivselsniveau. Vi vil også fortsat have uddannelse højt på dagsordenen både i forhold til vores medarbejdere og klienter. På sundhedsområdet vil indsatsen give sig udslag i en række interne kampagner om ernæring og motion. Vores vedvarende fokus på sund livsstil har som mål at tage vare om vores medarbejderes helbred, men vi ønsker også ved eksemplets magt at vise vores omgivelser, at det giver god mening at investere i medarbejderes ve og vel. For at sikre at det interne fokus på disse områder bibeholdes, vil Samarbejdsudvalget i Bech-Bruun blive inddraget i arbejdet. På talent- og uddannelsesområdet bliver et indsatsområde at implementere en karrierestrategi. Det er et led i et kombineret talent- og fastholdelsesprogram. Et indsatsområde bliver også at udvide kompetencebegrebet, så der kommer endnu mere fokus på ikke-juridiske kompetencer, herunder blandt andet forretningsudvikling. Herved sikrer vi diversitet i såvel medarbejderskare som opgaveportefølje. Vi vil også arbejde aktivt på at højne miljøbevidstheden hos os selv og omverdenen. Gennem interne kampagner og konkurrencer vil vi sikre, at medarbejderne bliver ved med at tænke i miljørigtige baner. I forhold til vores klienter vil vi intensivere rådgivningsindsatsen på CSR-området, så vi sammen sikrer et større samfundsansvar. Som titlen på vores rapport angiver, så opfatter vi vores arbejde med samfundsansvar som et arbejde i udvikling. Vi er bevidste om, at vi med denne rapport kun har taget de første skridt på vejen mod at udbrede UN Global Compacts 10 principper. I næste rapport har vi som mål at få opstillet flere målbare kriterier for CSR-indsatsen og få dataindsamlingen sat mere i system, så vi selv får et bedre overblik over vores CSR-indsats og herved bedre kan dele vores erfaringer med andre. 22

23 Kontakt Bech-Bruun T E

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

2015/16 CSR-RAPPORT. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Succes skaber vi sammen...

2015/16 CSR-RAPPORT. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Succes skaber vi sammen... 2015/16 CSR-RAPPORT Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Succes skaber vi sammen... Vores ledelsesværdier Ambitiøse Autentiske Passionerede Motiverende En ansvarlig forretning

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Corporate social responsibility 2011

Corporate social responsibility 2011 Corporate social responsibility 2011 CVR NR. 27 49 26 49 Indholdsfortegnelse 03 03 03 04 04 06 09 Indledning Regelgrundlag Offentliggørelsespolitik CSR rapportering Medarbejdere Miljø og klima Korruption

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid?

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? BROEN BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale foreninger

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere