VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg"

Transkript

1 VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

2 Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt at gå på pension, opstiller jeg denne gang til formand for kredsen. Vi er midt i en spændende brydningstid, ja, nogen ville fristes til at sige, at vi står midt i Ragnarok. En enorm arbejdsopgave ligger foran os, og selv om den skal løses inden juli, så er jeg fuldstændig sikker på, at ikke alt vil være på sin rette plads den 1. august. Vores arbejdstid er der vendt op og ned på. Vi skal normaliseres. Vores forhåndsaftaler skal ændres, og der skal arbejdes for, at folk ikke går ned i løn på grund af tillæg, der forsvinder. Midt i det hele er der så lige en folkeskolereform, der skal implementeres. Inklusion er et begreb, der er kommet for at blive, og det væsentlige er, at det fra kredsens side bliver italesat, at inklusion ikke må gå ud over lærernes arbejdsmiljø. Der er for mange kollegaer, der knækker nakken på deres job, og det kan aldrig være hensigten med at være ansat i folkeskolen. Da jeg stillede op som næstformand i 2010, sagde jeg i mit valgoplæg, at jeg ville arbejde for: - At tingene blev gjort på en ordentlig måde - At kommunerne blev fastholdt i at overholde de regler, der er - At gøre mit for at rette politikernes opmærksomhed mod hvilke konsekvenser, de drastiske besparelser havde på vores arbejdspladser og på vores arbejdsmiljø. Det har ikke ændret sig. Det vil jeg stadig arbejde for. Men kommunernes dårlige økonomi og et regeringsindgreb, som det vi så i foråret, er ikke noget, som hverken jeg eller andre styrelsesmedlemmer har nogen mulighed for at forhindre. Men når skaden så er sket, vil jeg efterfølgende gøre, hvad jeg kan for at rette op på tingene. For at kunne rette op på tingene, er det vigtigt med dialog. For mig er dialog det vigtigste middel til at ændre på tingenes tilstand. Når der ikke er plads til dialog, og vi skal til at køre paragrafskytset frem, så taber vi alle. Men hvis det er nødvendigt - ja, så er det det, der skal til. Ud over løn, arbejdstid og implementering af folkeskolereformen vil jeg også gerne arbejde for forbedring af de overenskomstansattes ansættelsesvilkår. Vi ser stadig flere ok-ansatte få fyringsseddel rigtig hurtig ved langtidssygdom. Jeg er Næstformand i Kreds 60 Kommunerepræsentant i Faxe Skole-TR på Midtskolen i Faxe Tillidsrepræsentant på Sofiendal-afdelingen Sidder i Lærernes Pension, Medlemsforum Øst

3 Anette Lis Jensen Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, og denne gang stiller jeg op som næstformand, fordi jeg gerne vil være med til at forhandle løn- og arbejdsvilkår med Faxe og Vordingborg kommuner og være med til at sikre kontinuiteten i kredsarbejdet. Jeg vil arbejde for: At Kreds 60 får størst mulig indflydelse på lærernes arbejdsvilkår At der er fokus på lærernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og at arbejdsmiljøgrupperne på hver skole vurderer, om arbejdsmiljøloven overholdes, bl.a. i forbindelse med indretning af lærerarbejdspladser, og at kredsen kontaktes i tvivlstilfælde At lærerne på alle niveauer i MEDsystemet kender til og bruger retten til medbestemmelse og medindflydelse optimalt At vi fortsat er en stærk fælles fagforening, hvor solidariteten og sammenholdet er i højsædet, og at medlemmerne oplever Kreds 60 som et væsentligt aktiv i deres arbejdsliv Jeg er.. Lærer siden 1984 Tillidsrepræsentant på Marienberg Skole fra Arbejdsmiljørepræsentant på Marienberg Skole siden 2010 Medlem af kredsstyrelsen siden 2006 Arbejdsmiljøansvarlig siden 2010 Repræsentant i Vordingborg Kommunes skolesamråd Valgt til OMU i Vordingborg som arbejdsmiljørepræsentant

4 Mette Brendstrup Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret Hvorfor stiller jeg op? Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel.. Det lyder nemt og med tendens til hovent, ingen af delene kunne være mere forkert. Jeg tror, vi som fagforening står overfor den måske vanskeligste opgave nogensinde. At få indflydelse på folkeskolens retning og indhold, bragt anerkendelse for lærerprofessionen ind på skolerne og kommunerne, samt at få arbejdsmiljøet og arbejdsglæden til at nå nye højder. Opgaven er stor, og jeg er ydmyg overfor den, men vil rigtig gerne i arbejdstøjet i kredsstyrelsen. Jeg tror på samarbejde! Jeg tror på, at den bedste skole skabes i tæt dialog mellem aktørerne; kreds og kommune, lærere og ledere. Jeg vil arbejde for en kredsstyrelse kendetegnet ved venligt og insisterende at søge indflydelse i kommunerne ved at lytte og gå i dialog. Jeg har en drøm om, at skolevæsenet i vores kommuner bliver så attraktivt, at man er stolt af at være en del af det. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, fantastiske arbejdsvilkår, professionsanseelse og fortsat faglig stolthed. Lærer siden 2004 Skole-TR på Kulsbjerg Skole Tillidsrepræsentant gennem 7 år Mange års erfaring med organisationsarbejde, i adskillige bestyrelser og udvalg, som formand, konsulent og entusiast. Jeg er lærer og elsker at undervise. Jeg er stolt af min profession og af mine kompetente kollegaer. Jeg er også DLF.. "Med rank ryg og løftet pande skal vi vise og værne om lærergerningen. At varetage læreprocesser for 24 elever samtidigt er og bliver en af de sværeste opgaver. Det kræver overblik, tydelighed, pædagogisk, faglig og didaktisk viden og ikke mindst relations-kompetence at få undervisningen til at lykkes, så den skaber læring og trivsel for den enkelte. Vi skal i vores hverdag vise vores omverden kompleksiteten af vores arbejde og værne om vores kerneopgave; at skabe læring. Vi skal sætte klare grænser for vores arbejde, så vi, samtidig med at vi taler professionen op, værner om vores arbejdstid." (Fra lærernes nytårstale, Ditte Jensen)

5 HEIDI OLSEN Jeg stiller op som kongresdelegeret Vi står over for en ny virkelighed i folkeskolen med en reform, der indføres med hidtil uset hast. Uden en arbejdstidsaftale og andet end et vagt og sløret billede af vores hverdag fra august. Det betyder, at også kredsstyrelsens opgaver og arbejde vil skulle gennemgå en forandring for at kunne støtte op om medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det bliver hårdt, udfordrende og virkelig spændende og jeg håber at få lov til at være med til at sætte kursen. Min primære motivation er lysten til at arbejde i en kredsstyrelse, der investerer i at agere proaktivt i forhold til forvaltning og det politiske liv. Derudover har jeg lyst til at genskabe noget af det liv og den fællesskabsånd, vi oplevede under lockouten. Vi viste i foråret, at vi kan mobilisere enorme kræfter, når noget er os helligt. Den energi, gejst og solidaritet skal vi genskabe og bygge videre på. Sammenhold og dialog bliver nøgleord Fuld tilstedeværelse og såkaldt normalisering af vores arbejde er vilkår, vi ikke har indflydelse på. Men vi, der har vores hverdag på skolen, vil til alle tider have den allerstørste betydning for ånden og atmosfæren. Vi skal fortsat insistere på, at vores stemme har fylde og vægt, når nye veje skal betrædes. Arbejdsmiljø Vi skal have en lokal lærerforening, der sørger for at skabe et samarbejdsmiljø, der sikrer, at vi bliver inddraget i alle beslutningsprocesser omhandlende skolevæsenet Med Lov 409 er tillidsrepræsentanternes mulighed for at sikre fornuftige arbejdsvilkår for lærergruppen og den enkelte under voldsomt pres. Vi går ind i en er du Guds søn, så hjælp dig selv -tid. Det er altafgørende, at vi står sammen nu ude på lærerværelserne. Og at vi sammen sætter massivt ind på at sikre et godt arbejdsmiljø. Humor er vigtig for mig og jeg mener, et godt grin åbner døre i bred forstand Jeg er uddannet i 2000 er lærer på Ørslev-afdelingen er skole-tr på Gåsetårnskolen bor i Nyråd med min datter

6 Stine Baad Clausen Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem Jeg har valgt at stille op som repræsentant i kredsstyrelsen, da jeg har stor interesse for organisationsarbejdet. Jeg har en meget direkte tilgang til tingene og mener, at jeg kan være med til at præge arbejdet i en positiv retning. Efter sommerferien skal en ny reform implementeres, og vores arbejdstid bliver anderledes, end vi har været vant til. Lige nu kan det virke absurd, at vi som videns-medarbejdere skal proppes ind i små, stive kasser, men ved at indgå i konstruktiv dialog med ledelser og forvaltninger er jeg overbevist om, at vi når længst. Jeg er med andre ord ikke tilhænger af at sidde på hænderne og lade ting ske. Vi skal i høj grad søge inddragelse og i fællesskab kæmpe for, at implementeringen af såvel ny reform samt nye arbejdstidsregler, kommer til at give mening for os som medarbejdere. Samtidig skal vi erkende, at forandring kan være svær - og kræver tid! Jeg er 40 år og arbejder til daglig som lærer på Vibeengskolen i Haslev og som skole-tr på Vestskolen. Siden 2013 har jeg siddet som lærerrepræsentant i Center for Undervisnings MED-udvalg. Arbejdsmiljøet har lidt et knæk på mange skoler, og vi skal arbejde målrettet for at højne arbejdsglæden. Vi skal have ordentlige arbejdsforhold, og inklusionsopgaven skal ikke overskygge alt i det daglige arbejde. Mange ting er sket det sidste år, og det er et vilkår, vi nu har med i bagagen - men lad os se fremad og kæmpe for et arbejdsmiljø, præget af gensidig respekt, tillid og konstruktiv dialog.

7 Kenneth Zornig Svenstrup Jeg stiller op som kongresdelegeret Jeg påtager mig gerne de opgaver, der skal løses i kredsstyrelsen, herunder arbejdet som kasserer. En positiv og anerkendende kommunikation med andre mennesker giver de bedste resultater, så det vil jeg arbejde for bliver formen, der bliver brugt i kredsen. Arbejdstidsloven L 409 er en realitet. Jeg vil arbejde for, at vi får størst mulig indflydelse på arbejdsmiljøet via kredsarbejdet. Arbejdsmiljøet er påvirket af konflikten i foråret. Implementering af arbejdstidsloven og folkeskolereformen vil yderligere påvirke dette. Her skal kredsen også være aktive medspillere for kommunerne og skolerne. Det vil vi få de bedste resultater ud af. Jeg vil arbejde for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt af vores kommuner. Jeg er 40 år gammel og lærer på Midtskolen afd. Sofiendal i Faxe. Læreruddannet år 2000 fra Haslev Seminarium Siden 2002 ansat på Midtskolen afd. Sofiendal Har været TR-suppleant på Midtskolen afd. Sofiendal siden Har siddet i kredsstyrelsen for Kreds 55 før kommunesammenlægningerne Har erfaring med bestyrelsesarbejde fra foreningslivet, hvor jeg er formand for Haslev Svømmeklub. Jeg vil også arbejde for, at kommunerne/skolerne med folkeskolereformen i hånden, ikke kun vil lave inklusion for inklusionens skyld.

8 Fra kredsens vedtægter: Kredsstyrelsen - Valgprocedure 10 Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, der vælges i lige år. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand, som tillige er delegeret. Stk. 3. Herefter vælges de øvrige delegerede. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger næstformand blandt de øvrige delegerede. Stk. 5. Der vælges et antal suppleanter for den/de kongresdelegerede, der ikke er formand. Disse er samtidig valgt til kredsstyrelsen. Antallet afpasses, således at der efter dette valg i alt er valgt 6 kredsstyrelsesmedlemmer. Stk. 6. Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen. Stk. 7. Hvis der blandt de 6 valgte kredsstyrelsesmedlemmer ikke er mindst én repræsentant fra hver af de to kommuner i kredsen, foretages valg af en repræsentant fra den kommune, der ikke i forvejen er repræsenteret i kredsstyrelsen. Valget foretages af og blandt de almindelige medlemmer i den pågældende kommune, og valgperioden er den samme som for den øvrige kredsstyrelse. Den valgte repræsentant tiltræder kredsstyrelsen med stemmeret. Stk. 8. Valg foregår efter de af hovedstyrelsen udsendte retningslinjer. Stk. 9. Forslag til kandidater kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dagsorden. Valgprocedure: 1) Der vælges 1 formand 2) Der vælges 2 øvrige delegerede og blandt disse to øvrige delegerede vælges næstformanden 3) Der vælges 3 suppleanter for de delegerede Disse 6 personer udgør den fremtidige kredsstyrelse Derefter vælges 1) 2 suppleanter for kredsstyrelsen 2) 2 revisorer 3) 2 suppleanter for revisorerne

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 03 8. NOVEMBER 2013 Organisationsforandringer og mangelfuld ledelse stresser underviserne 49 Fordybelsen er i fare 53 For mange Excelark og sprækker i kollegaskabet 54 Valg

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere