Ledelsestalentudvikling. Hjørring en velsmurt pipeline for fremtidens fyrtårne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsestalentudvikling. Hjørring en velsmurt pipeline for fremtidens fyrtårne"

Transkript

1 Ledelsestalentudvikling i Hjørring en velsmurt pipeline for fremtidens fyrtårne I Hjørring Kommune arbejdes der med ledelses- og talentudvikling ud fra principperne i Leadership pipeline. Herved sættes der fokus på ledelsesopgaver og kompetencer på de forskellige ledelses- niveauer og de mulige transitioner og flyt mellem ledelsesniveauerne. Hjørring Kommunes ledelsesgrundlag er ligeledes baseret på de tre værdier tillid, dialog og arbejdsglæde. Udbytte for Hjørring kommune: Med denne investering i talentudvikling og dermed i organisationens udvikling, får Hjørring kommune følgende udbytte: Ledere, der er parate til at løfte ledelsesopgaven på flere niveauer Kortere tid til at udfylde positioner Ledelsesfaglige fyrtårne Organisationsudvikling og innovation i kraft af talentprogrammet Mentorprogrammet skaber reflekterede ledere og Leder af Ledere Et strategisk HR værktøj 1

2 TALENTFORLØBET I FASER Før-fasen er en beskrivelse af hvordan talenter udvælges og er en ønsket tilbagevendende praksis i Hjørrings talentpipeline. Under-fasen er selve talentudviklingen, som ejes af direktionen og driftes af HR Efter-fasen er evaluering, justering og nyt oplæg til Organisatorisk Gennemgang (review) Før-fasen (April august) Talent samtale + gennem føre samtale Assesment Test + Holdet på plads Talent spottes (April 2016) Nærmeste leder spotter lederpotentiale hos en eller flere af sine medarbejdere og vurderer aktivt medarbejdernes lederegenskaber og potentiale. Lederen tager udgangspunkt i udarbejdede talentkriterier. Alternativt viser en medarbejder selv interesse for ledelse og kontakter sin nærmeste leder med henblik på en samtale, der afklarer medarbejderens udviklingspotentiale Forberedelse til samtale (Maj 2016) Nærmeste leder forligger medarbejderen (det spottede talent) muligheden for talentudvikling og inviterer til en afklaringssamtale Forud for samtalen udfylder både leder og talent forberedelsesskema til samtalen, der bygger på talentkriterierne samt LP udviklingssamtalemateriale. Forberedelsen danner grundlag for afklarings- og forventningssamtalen. 2

3 Samtale (Maj 2016) Nærmeste leder og talent afholder en forventnings- og afklaringssamtale på baggrund af forberedelsesmaterialet. Leder af leder i området/afdelingen deltager evt. i samtalen (forskelligt fra område til område) Til samtalen drøftes talentets motivation, styrker og udviklingsområder, og det afklares hvorvidt dette matcher ledertalentforløbet. Er det ikke tilfældet drøftes muligheden for udvikling i en anden retning. Bekræfter samtalen, at medarbejderen både har motivation og talent for ledelse, indstiller nærmeste leder det mulige talent til forløbet. Forberedelsesskema/ansøgning inkl. Referat fra afklaringssamtalen indsendes jf. den enkelte forvaltnings procedure herfor. Udvælgelse (Ultimo maj 2016) Leder af ledere/chefgruppe prioriterer i fællesskab indstillingerne fra deres område på baggrund af de indsendte skemaer. UD fra forvaltningens dimensionering udvælger chefgruppen/lal-teamet talenterne til deltagelse i assessmentforløb og efterfølgende talentforløb. Listen over de udvalgte sendes til talentforløbets kontaktperson i forvaltning/tovholderen De personer, der ikke udvælges, får også en mail om dette og bliver inviteret til en opfølgende udviklingssamtale med nærmeste leder (og evt. leder af leder/chef) Endelig udvælgelse (Medio juni 2016) Før sommerferien får talenterne mail besked på, om de er optaget på ledertalentforløbet med opstart efter sommerferien. Talenterne får tilsendt link til lederprofiltest Assessment forløb (Medio Juni 2016) (OBS AGORA Deltager) De udvalgtee talenter inviteres til 1 dags assessmentforløb Fokus på afprøvning af lederrollen - en indre proces, hvor talentet efter forløbet selv vælger, om de er klar til at gå videre. Konsulenterne afholder assessmentforløbet Efter forløbet får de prioriterede talenter 3 dage til at trække deres ansøgning tilbage, hvis de gennem assessmentforløbet har ændret mening Lederprofiltest (Primo august 2016) Alle talenter får personlig tilbagemelding på deres lederprofiltest. Tilbagemeldingen danner udgangspunkt for udarbejdelse af personlig udviklingsplan inden opstart på forløbet i samarbejde med mentor. 3

4 4

5 Forløbet i detaljer. Der vil givetvis ske ændringer undervejs. Forløb Indhold Tidspunkt Opstartsseminar 24. August 2016 Mentorer deltager i dette seminar Talentseminar 1 5. Oktober 2016 TRIO samtale Talent, Leder og Mentor Øvebane Talentseminar November 2016 Indhold Fra at lede sig selv til at lede andre På det første modul tager vi hul på den spændende ledelsesrejse. Vi tager udgangspunkt i det at gå fra at være medarbejder til at være på vej til måske at blive leder. Det at være i sin kommunikation til at forholde sig til sin kommunikation. Det centrale er her, at bevæge sig fra at lede sig selv til at kunne lede andre. Hertil kommer arbejdet med: Udviklingsplanen skal fokusere på både det der skal læres i praksis og det der skal læres i diplomforløbet Ledelse i forandringer Dette to dages modul tager afsæt i nyeste teori og forskning om forandringsledelse, der omsættes til konkrete metoder, som ledere kan anvende i dagligdagen. Vi udforsker feltet og bygger bro mellem den klassiske forandringsledelse og det systemiske perspektiv ved at arbejde med: Forskellige tilgange til gennemførsel af forandringsprocesser, herunder et særligt fokus på fusioner og sammenlægninger Lederens rolle i forandringsprocesser, med særligt fokus på hvorledes forandringers kommunikative og psykologiske udfordringer kan håndteres bedst muligt Mål Samarbejdsaftale Øvebaner Opstart feed-forwardskema Relationel koordinering Case arbejde Der arbejdes med relationel koordinering baseret på en reel case fra Hjørring kommune Udviklingsplanen skal fokusere på både det der skal læres i praksis og det der skal læres i diplomforløbet Arbejdet med udviklingsplanen fokuserer her især på hvad der forventes lært på BootCamp og i Diplomforløb Udviklingsplan sendes til underviserne på diplomforløbet 5

6 Diplom og akademi forløb 7-8 ugers forløb Det personlige lederskab (2 moduler på DIL og 1 modul på akademi) På forløbet Det personlige lederskab arbejdes der med følgende tematikker: Den kommunikerende leder og ledelse som kommunikation. Der kobles til betydningen af kommunikationen i relation til ideerne om relationel koordinering som hyppig, rettidig, præcis og problemformulerende Væsentlige begreber indenfor rammen af systemisk ledelse, herunder at kunne navigere i dynamiske kontekster og domæner i kommunikationen En anerkendende tilgang som et fundament i det personlige lederskab. Der arbejdes med, hvordan anerkendelsen kan sættes i spil og betydningen af anerkendelse i de mellem menneskelige relationer. Her kobles der ligeledes til ideerne om respekt i relationel koordinering og der arbejdes med, kommunikationens og anerkendelsens betydning i forhold til at kunne lykkes i den relationelle koordinering Perspektiver på etik og moral inddrages i forhold til at reflektere bevægelsen fra medarbejder til leder. Der arbejdes løbende med at skabe etiske refleksioner om betydningen af en ledelsesposition i forhold til det relationelle samspil Der fokuseres på og arbejdes med, hvordan forskellige ledelseskompetencer har betydning som pejlemærker for udviklingen af det personlige lederskab Det etableres koblinger mellem kompetencesproget og den personprofil, som deltagerne tidligere i forløbet har fået en personlig tilbagemelding på. Denne egenbeskrivelse udvides med et 360 graders perspektiv, hvor deltageren får lejlighed til at inddrage andres perspektiver i udviklingen af egne kompetencer og muligheder mhp. at skabe sig selv som fremtidig leder Der arbejdes som en sidste del med fortællinger og de narrative perspektiver, der former ledelse og lederen. Magtens betydning i forhold inddrages og reflekteres Modulets faglige elementer sættes i spil dels via oplæg, individuelle refleksioner koblet til egen praksis og refleksioner i læringsgrupper. Der udarbejdes en plan for forløbet, hvoraf der fremgår de enkelte undervisningsdage, vejledningsdage, refleksionsdage i læringsgrupper (uden konsulentdeltagelse), forberedelsesdage, dage til opgaveskrivning og eksamensdage. Udviklingsplanen skal fokusere på både det der skal læres i praksis og det der skal læres i diplomforløbet Arbejdet med udviklingsplanen fokuserer her især på hvad der forventes lært på BootCamp og i Diplomforløb Udviklingsplan sendes til under- 6

7 viserne på diplomforløbet og AGORA Akademiforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en erhvervscase på 10 sider. Diplomforløbet afsluttes med 2 mundtlige eksamener. Eksamensformerne fastlægges i forbindelse med detailudviklingen af forløbet. Bootcamp A 30. Januar- 1. februar 2017 Øvebane Talentseminar Maj-1. Juni 2017 Mentorer deltager i dette seminar Live ledelsesarbejde (Tværkommunalt projekt) Dette modul afvikles som en yderst intensiv workshop hvor deltagerne kastes ud i Live ledelsesarbejde. Over 3 døgn arbejder holdet med at skabe løsninger på strategiske udfordringer som Hjørring kommune står overfor. Hjørring kommune er her opgavestiller og indleder workshoppen med at overlevere den opgave som de ønsker løst. Herpå arbejder deltagerne i teams med at skabe et løsningsforslag, som de ved workshoppens afslutning præsenterer for Hjørring kommunes direktion. Hvert team tilknyttes mentorer som de undervejs kan trække på. Yderligere kan de trække på konsulenter og HR. Afslutningsvist gives deltagerne feedback. Udbyttet af workshoppen bliver overordnet betragtet at Hjørring kommune får nyskabende svar på aktuelle udfordringer. Yderligere giver det deltagerne indsigt i de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer man skal kunne håndtere i Hjørring kommune og unikke erfaringer med at arbejde LIVE med ledelse. DAG 1 Ansættelsessamtaler - Live Ansættelsessamtaler forberedes, afholdes og evalueres Rigtige stillinger - Stillinger der er blevet besat i efteråret 2016 bruges som cases og relevante Chefer + mentorer agerer som samtale styrer til ansættelsessamtaler DAG 2 Status år 1 Hvor langt er vi kommet og hvad er de kommende skridt TRIO samtale Talent, Leder og Mentor Talentseminar August 2017 Status Perspektiver for fortsat deltagelse Plan for samarbejde det kommende år Ressourcestyring På dette to dages modul stiller vi skarpt ind på det at kunne balancere 7

8 økonomi og mange forskellige bundlinjer. Afsættet bliver cases fra egen del af organisationen med særligt blik på aktuelle budgetter: Budget, planlægning og projekter som springbræt for afdelingens udvikling. At sætte mål og prioriteter for afdelingen At få det bedste ud af egen og andres tid. Integritet i lederrollen. De vigtigste værdier. De mange forskellige bundlinjer. Konstruktiv håndtering af lederrollens udfordringer. Vi vil i løbet af dette modul have forskellige gæsteundervisere. Fx. Økonomidirektør Udviklingsplanen skal fokusere på både det der skal læres i praksis og det der skal læres i diplomforløbet Øvebane Diplom og akademi forløb 7-8 ugers forløb Arbejdet med udviklingsplanen fokuserer her især på hvad der forventes lært på BootCamp og i Diplomforløb Udviklingsplan sendes til underviserne på diplomforløbet og AGORA Ledelse i samspil tager udgangspunkt i grundmodulet organisation- og arbejdspsykologi på Akademiuddannelsen i Ledelse og modul 3 og 4 på Diplomuddannelsen i Ledelse. Indtil videre er der tænkt følgende tanker om indholdet på forløbet, der dog skal udbygges og kvalificeres yderligere i et tæt samspil mellem Hjørring Kommune, Agora og UCNact2learn. Studieordningerne for hhv. akademiuddannelsen og diplomuddannelsen danner den ydre ramme for forløbet. Der er et særligt fokus på følgende tematikker i forløbet: En tæt kobling til ideerne i relationel koordinering, der i udgangspunktet er udviklet til at belyse og udvikle samarbejdsrelationerne i organisationen. Modellen bruges som en metamodel/forståelse, som andre teoretiske perspektiver kobles på og taler dermed helt naturligt ind i forløbets (og bekendtgørelsernes) genstandsfelt Perspektiver på magt og beslutningsprocesser i det relationelle samspil Ledelsesovervejelser og strategier i forhold til forskellige medarbejdertyper og forskellige typer af motivation og drivkræfter Det dynamiske samspil belyst fra forskellige perspektiver (relationsperspektivet og det psykodynamiske perspektiv) Det dynamiske samspil med et særligt blik på det, der er vanskelige og konfliktfyldt Perspektiver på læring og kompetenceudvikling Ledelses- og læringsmæssige udfordringer i team- og netværksorganisering 8

9 Udviklende samtaler i team, læring og evaluering Forløbets faglige elementer sættes i spil dels via oplæg, individuelle refleksioner koblet til egen praksis og refleksioner i læringsgrupper. Der udarbejdes en plan for forløbet, hvoraf der fremgår de enkelte undervisningsdage, vejledningsdage, refleksionsdage i læringsgrupper (uden konsulentdeltagelse), forberedelsesdage, dage til opgaveskrivning og eksamensdage. Bootcamp B November 2017 Øvebane Diplomforløb Særligt tilrettelagt forløb der afvikles over hele foråret Talentseminar 5 1. marts 2018 Akademiforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen. Diplomforløbet afsluttes med 2 mundtlige eksamener. Eksamensformerne fastlægges i forbindelse med detailudviklingen af forløbet. Live ledelsesarbejde (Tværkommunalt projekt eller et antal projekter fra forskellige dele af kommunen) Dette modul afvikles som en yderst intensiv workshop hvor deltagerne kastes ud i Live ledelsesarbejde. Over 3 døgn arbejder holdet med at skabe løsninger på strategiske udfordringer som Hjørring kommune står overfor. Hjørring kommune er her opgavestiller og indleder workshoppen med at overlevere den opgave som de ønsker løst. Herpå arbejder deltagerne i teams med at skabe et løsningsforslag, som de ved workshoppens afslutning præsenterer for Hjørring kommunes direktion. Hvert team tilknyttes mentorer som de undervejs kan trække på. Yderligere kan de trække på konsulenter og HR. Afslutningsvist gives deltagerne feedback. Udbyttet af workshoppen bliver overordnet betragtet at Hjørring kommune får nyskabende svar på aktuelle udfordringer. Yderligere giver det deltagerne indsigt i de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer man skal kunne håndtere i Hjørring kommune og unikke erfaringer med at arbejde LIVE med ledelse. Forløbet organisation, styring og strategi tager udgangspunkt i modul 5 og 6 på Diplomlederuddannelsen og strategisk ledelse på Akademiuddannelsen. Forløbet kobles igen direkte til ideerne om relationel koordinering i et strategisk ledelsesmæssigt perspektiv og relationel koordinering bruges som en metatænkning og ramme for forløbets teoretiske perspektiver. Forløbet afvikles med udgangspunkt i studieordningen for modulerne på hhv. Diplom- og Akademiuddannelsen. Forløbet afvikles i efteråret 2017 og det detailplanlægges i foråret 2017 og i denne planlægning medtages erfaringsopsamlingen fra dels de to gennemførte uddannelsesforløb og dels de erfaringer, der løbende er opsamlet i projektet. At udvikle den enkelte og teamet At udvikle organisationen er uundgåeligt også et spørgsmål om at udvikle den enkelte medarbejder såvel som teamet af medarbejdere. På dette modul arbejder vi derfor med helt konkrete metoder man kan be- 9

10 nytte sig af til at understøtte positiv udvikling. Udgangspunktet bliver ledelsesbaseret coaching. Dvs. Lederens evne til at ansvarliggøre og involvere medarbejderne i at nå fælles mål. Indledningsvist folder vi ledelsesbaseret coaching ud. Assesment Feedback rapport Talent, mentor og leder Afslutningsseminar 17. Maj 2018 Mentorene deltager på denne dag Efter-fasen Efter selve udviklingsforløbet afholder ledertalent, nærmeste leder og mentor et møde med fokus på det videre forløb. På dette tidspunkt er talentet forventeligt afklaret ift. om det er ledelsessporet eller andre karriereveje, der skal forfølges. Ønsker ledertalentet ikke at gå ledelsesvejen afsøges mulighed for anden karriereudvikling. Brænder ledertalentet stadig for ledelse, laves der konkrete aftaler om, hvordan de nyerhvervede kompetencer kan bringes i spil i fremtiden. Talentet indgår nu i kommunens talentpool. Opstart på nyt talentforløb afhænger blandt andet af mængden af talenter i talentpool, men det forventes, at nyt forløb igangsættes i sommeren 2018 Mentorforløb Som en del af udviklingsforløbet for ledertalenterne er der tilknyttet en mentor til hvert ledertalent. På forløbet er det en mentor fra niveauet over. Sparringen kan omhandle problemstillinger opstået på træningsbanerne, personlige overvejelser eller andet. Det tilstræbes, at mentoren er en leder fra et andet arbejdsområde end talentet. Talent og mentor aftaler selv, hvornår de vil mødes. Herudover kan nærmeste leder inviteres ind til sparringsmøder med talent og mentor. Mentorerne har til opgave at støtte ledertalentet i dennes personlige og faglige udvikling. Der laves en individuel udviklingsplan for talentet, der tager højde for talentets erfaring, udviklingspunkter, potentiale mm. Det er mentorens opgave at sparre med og vejlede ledertalentet til at nå sine mål i handlingsplanen. Der vil sideløbende med talentudviklingsforløbet være et udviklingsspor for den samlede gruppe af mentorer. Forløbet startes op med en hel fælles dag i Juni 2016 (kun for mentorerne), hvor målet er at få afklaret forventninger til opgaven som mentor og få skabt et rum for erfaringsudveksling mellem mentorerne. Mentorforløbet betragtes som et efteruddannelsesforløb for talentfulde ledere af medarbejdere. Udbyttet vil særligt være viden og kunnen vedr. udviklende 10

11 dialoger og organisationsudvikling i praksis. Den stærkeste gevinst vil muligvis være af netværksmæssig karakter Mentorerne er samlet i alt 8 dage i det toårige forløb heraf 4 sammen med talentholdet Mentoropgaver og Mentorudviklingssporet Alle mentorseminarer rummer: Praksisinfo ift. programmet, opsamling på erfaringer, kort repetition fra sidst, intro til nyt, træning af gammelt og nyt. Mentor udvælgelse og opstart: I løbet af foråret udpeges en række mentorer. Mentorgruppen lokaliseres blandt jeres mest talentfulde ledere af medarbejdere. Mentorer udpeges af Leder af ledere i samarbejde med Chefer et passende antal fra hver forvaltning. Hver mentor har 1-2 talenter. Forløbet betragtes som en udviklingsbane for mentorgruppen Mentorerne deltager samlet set i 8 dages udviklingsforløb over de kommende 2 år (heraf er de fire dage sammen med talenterne og fire dage udelukkende for mentorgruppen) Mentorgruppen har første mentordag i Juni 2016 Mentorforløbet i detaljer Tidspunkt Mentoropstart 22. juni 2016 Talent opstartsdag 24.August 2016 Mentorseminar 1 4. Oktober 2016 Mentorseminar Januar 2017 Talentseminar 1. Juni 2017 Mentorseminar August 2017 Mentorseminar 4 9. November 2017 Talent Afslutningsseminar 17. Maj 2018 Tema - Indhold Opstarten af mentorforløbet handler om mentorens rolle i programmet, progression i rollen, nysgerrighed, samtalebevidsthed, og mentorens brug af egen personlighed, viden og erfaringer. Mentoren har samtaler med talent, der forbereder denne til at identificere optimale opgaver sammen med nærmeste leder. Begyndende dialoger om feed-forward skema og om læringsrejse. Den ærbødige mentor. Det første seminar handler om den lyttende, spørgende og hypotesedannende mentor. Endvidere arbejdes der med radikal transparens i relationen mentor/talent. Den uærbødige mentor. På dette andet seminar fokuseres der på den mere instruerende, guidende og konstruktivt irettesættende mentor. Nogle gange er en intervention i talentets læring at sige STOP MED AT... Denne rolle arbejdes der med her. Mentoren deltager med refleksiv, faglig og praktisk sparring til sit talent. Fastholder endvidere samtaler om talentets læringsrejse. Den holistiske mentor. På dette seminar arbejder vi med talentets følelsesmæssige reaktioner og mentorens respons til dette. Den etiske mentor. På dette sidste seminar inviterer vi en repræsentant fra European Mentoring and Coaching Council, til at tale om deres globale etiske kodeks. Vi reflekterer cases og mentorernes arbejde op imod dette. Mentoren deltager med refleksiv, faglig og praktisk sparring til sit talent. Afslutter endvidere samtaler om talentets læringsrejse, inden dennes præsentation for assessment panel. 11

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Udvikling af ledelsestalent

Udvikling af ledelsestalent Udvikling af ledelsestalent 1 10 Hvorfor talentforløb indenfor ledelse Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune har talent og alle skal løbende kompetenceudvikles, så alles potentiale bliver udfoldet

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE Et udviklingsforløb for ledertalenter i Varde Kommune kan og vil jeg gå ledervejen? ÆG: FØR-LEDER-FORLØ ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE I VARDE KOMMUNE llege Syddanmark, 24. juni 2014 HVORFOR DETTE

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet,

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

gør god ledelse bedre PÅ VEJ MOD LEDELSE I FOLKESKOLEN ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE SKOLELEDERE

gør god ledelse bedre PÅ VEJ MOD LEDELSE I FOLKESKOLEN ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE SKOLELEDERE gør god ledelse bedre PÅ VEJ MOD LEDELSE I FOLKESKOLEN ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE SKOLELEDERE Ved skoleledere forstår PÅ VEJ MOD LEDELSE I FOLKESKOLEN Det er gode grunde til at dyrke ledelsestalenter

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen og personale-chefgruppen, at Magistraten godkender Oplæg

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Region Hovedstaden 3. Præsentation af Region Hovedstadens

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere