Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser"

Transkript

1 Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en professionsbacheloruddannelse (MVU). Den negative tendens har været relativt størst på Fyn og Sjælland. Ser man på fagområder, så tegner der sig et billede af, at der er markante forskelle i andelen af kommuner, der udbyder tekniske uddannelser. Når det gælder de tekniske uddannelsesinstitutioner, er der markant færre kommuner på Sjælland, der har uddannelsessteder, end i Jylland. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Rasmus Salmon 16. november 217 Analysens hovedkonklusioner I 199 kunne man læse en kort- eller mellemlang videregående uddannelse i henholdsvis 47 og 2 ud af de nuværende 98 kommuner. I 21 var det blot muligt i 32 og 39 ud af 98 kommuner. I løbet af de sidste 2 år er der sket en reduktion i antallet af kommuner, der har en uddannelsesinstitution inden for de korte videregående uddannelser på 32 pct. og en reduktion i kommuner, der har de mellemlange videregående uddannelser, på 2 pct. Udviklingen har været mindre voldsom i Jylland. Antallet af kommuner med uddannelsesinstitutioner er reduceret mest på Fyn og Sjælland. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Færre kommuner har uddannelsesmuligheder AE har på baggrund af Danmarks Statistiks registre undersøgt det geografiske udbud af korte videregående uddannelser (KVU) og professionsbacheloruddannelser (MVU) i henholdsvis 199, 22 og 21. Det har således været muligt at skabe et overordnet overblik på kommunalniveau i udviklingen i udbuddet af uddannelser. Kommunerne er gjort konsistente med kommunerne efter strukturreformen 27, så man kan sammenligne på tværs af årene. Analysen viser, i hvor mange af de 98 nye kommuner man har mulighed for at få en uddannelse på KVU- eller MVU-niveau. I analysen er der set på den fysiske beliggenhed af uddannelsen. Altså hvor de studerende pr. 1. oktober i året modtager undervisning. Dernæst er det optalt, i hvor mange kommuner det har været muligt at tage en KVU eller MVU. Der er ikke set på, hvor mange uddannelser der findes, eller hvor mange studerende der er i gang, men på, om der i en kommune findes mindst én uddannelsesinstitution, der har igangværende elever inden for en uddannelse. Se boks 1 for videre beskrivelse af metode. Formålet med analysen har været at få et overblik over uddannelsesmulighederne rundt om i landet og ikke mindst udviklingen i heri. At kunne sige noget om, hvorvidt udbuddet i de forskellige landsdele er blevet større eller mindre. Udbuddet af uddannelser rundt om i landet siger noget om de unges uddannelsesmuligheder i de forskellige landsdele, og deraf også noget om mulighederne for udbuddet af arbejdskraft. Selvom der er forskel på erhvervsstruktur, og de geografiske afstande er større i Jylland end på Sjælland, så er det vigtigt at holde øje med, hvordan det uddannelsesmæssige Danmarkskort tegner sig, og ikke mindst udviklingen i udbuddet. Argumenterne for centralisering af uddannelsesudbuddet har ofte været enten direkte økonomiske hensyn eller indirekte i form af argumenter om, at man kan øge kvaliteten af undervisningen og sikre et mere attraktivt studiemiljø i forhold til oprettelse af store skoler, fx campusmiljøer. Placeringen af skolerne må dog sikre, at der er uddannelsesmuligheder bredt udover Danmark, men også at der med uddannelsernes placering sikres udbud af forskellige former for arbejdskraft med videregående uddannelse i alle dele af landet. Derudover skal man også huske på, at uddannelsernes placering har stor betydning for den regionale udviklingspolitik. Især i lyset af den teknologiske udvikling bør man måske være særlig opmærksom på, om man kunne styrke områder udenfor storbyerne og sikre et højere uddannelsesniveau. Færre uddannelsesmuligheder henover landet Figur 1 viser antallet af kommuner med henholdsvis en kort- og en mellemlang videregående uddannelsesinstitution på landsplan. Figuren viser en klart faldende tendens i forhold til, hvor mange kommuner der har mindst én uddannelsesinstitution indenfor hhv. KVU og MVU. Således lå der i 199 mindst én uddannelsesinstitution, der udbød en KVU i 47 ud af 98 kommuner. Dette tal er i 21 faldet til 32, hvilket svarer til et fald på 32 pct. Samme billede gør sig gældende, når man ser på de mellemlange videregående uddannelser, dvs. Her var det i 199 muligt at læse en sådan uddannelse i 2 kommuner, mens det samme kun gjorde sig gældende for 39 kommuner i 21, altså et fald på 2 pct. 2

3 Figur 1. Antallet af kommuner med KVU-/MVU-institutioner på landsplan Antal Antal kvu mvu Anm: Se metodeboks. Antal kommuner, hvor der var mindst én institution med mindst igangværende studerende pr. 1. oktober i året. MVU dækker Kilde: AE på baggrund af DST s registre. Halvering af uddannelsessteder på Fyn Der er store regionale forskellige på uddannelsesudbuddet, både når man ser på, hvor stort udbuddet er, og hvordan udviklingen har været de sidste 2 år. På Fyn blev der i 1Figur 1. Antallet af kommuner med KVU-/MVU-institutioner på landsplan I 199 blev der udbudt både KVU og MVU i 4 pct. af kommunerne på Fyn. Udbuddet er for begge uddannelsestyper halveret, så man i dag kun kan tage en henholdsvis KVU og MVU i 2 pct. af kommunerne. Det fremgår af tabel 1, der viser antallet af kommuner med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Tabel 1. Antallet af kommuner med uddannelsesinstitutioner på Fyn Har KVU Har MVU Antal kommuner i landsdel Absolut udvikling, Relativ udvikling, , pct. -, pct. - Anm: Se metodeboks. Antal kommuner, hvor der var mindst én institution med mindst igangværende studerende pr. 1. oktober i året. MVU dækker Lidt færre uddannelsessteder i Jylland Jylland er den landsdel, hvor der i 199 blev udbudt uddannelser på KVU- og MVU-niveau i flest kommuner. Dengang lå der minimum én institution, der udbød korte videregående uddannelser, i 6 pct. af de jyske kommuner (2 ud af 42 kommuner), mens det var muligt at læse en mellemlang videregående uddannelse i 7 pct. af de jyske kommuner (24 ud af 42 kommuner). Der er også sket et fald i, hvor mange kommuner der udbyder uddannelser i Jylland. Således er det i dag kun muligt at tage en KVU i 4 pct. af de jyske kommuner (19 ud af 42 kommuner), mens tallet er 2 3

4 pct. for MVU (22 ud af 42 kommuner). Relativt set er antallet af kommuner med mindst én KVU-uddannelse faldet med 24 pct., mens reduktionen er på ca. 8 pct. i antallet af kommuner med MVU. Tabel 2. Antallet af kommuner med uddannelsesinstitutioner I Jylland Har KVU Har MVU Antal kommuner i landsdel Absolut udvikling, Relativ udvikling, , pct. - 8,3 pct. - Anm: Se metodeboks. Antal kommuner, hvor der var mindst én institution med mindst igangværende studerende pr. 1. oktober i året. MVU dækker Næsten 4 ud af 1 uddannelsessteder er forsvundet på Sjælland På Sjælland har der også været en tendens til, at der bliver udbudt korte- og mellemlange videregående uddannelser i færre kommuner. Således kunne der læses en kort videregående uddannelse i 39 pct. af de sjællandske kommuner i 199 (18 ud af 46 kommuner), mens man kunne læse en mellemlang videregående uddannelse i 2 pct. af kommunerne (24 ud af 46 kommuner). I 21 var det kun muligt at tage en kort videregående uddannelse i 24 pct. af de sjællandske kommuner (11 ud af 46 kommuner), mens det var muligt at læse en mellemlang videregående uddannelse i 33 pct. af de sjællandske kommuner (1 ud af 46 kommuner). Tabel 3 vidner om, at reduktionen i antallet af kommuner med en uddannelse på Sjælland har været særdeles høj. Antallet af kommuner med mindst en kort videregående uddannelsesinstitution er reduceret med ca. 39 pct., mens faldet er ca. 38 pct. i antallet af kommuner med en MVU. Tabel 3. Antallet af kommuner med uddannelsesinstitutioner på Sjælland Har KVU Har MVU Antal kommuner i landsdel Absolut udvikling, Relativ udvikling, ,9 pct. - 37, pct. - Anm: Se metodeboks. Antal kommuner, hvor der var mindst én institution med mindst igangværende studerende pr. 1. oktober i året. MVU dækker Flere sjællandske kommuner har mistet både de korte og mellemlange uddannelsessteder Figur 2 viser reduktionen i antallet af kommuner med en korte- og mellemlange videregående uddannelse efter landsdel. 4

5 Figur 2. Reduktion af kommuner med en KVU-/MVU-institution efter landsdel Fyn Jylland Sjælland Fald i KVU-steder Fald i MVU-steder Anm: Se metodeboks. Antal kommuner, hvor der var mindst én institution med mindst igangværende studerende pr. 1. oktober i året. MVU dækker Figur 3 viser, hvilke kommuner der har et udbud af korte videregående uddannelser i dag og hvilke kommuner, der har mistet en uddannelsesinstitution. På Fyn er er det Svendborg og Nyborg, der har mistet sine KVU-institutioner, mens det på Sjælland er Holbæk, Ringsted, Faxe samt en række kommuner omkring København og Lolland kommune. I Jylland er det kommunerne Fanø, Haderslev, Varde, Ikast-Brande, Odder, Struer og Hjørring, der har mistet deres KVU-institutioner.

6 Figur 3. Kommuner med korte videregående uddannelser Anm: Se metodeboks. Kortet viser, at der er 18 kommuner, der har mistet en institution fra 199 til 21. Samtidig er der tre kommuner, der har fået en KVU-institution i perioden. Således er der igennem perioden sket et nettofald på 1 kommuner. På MVU-området ses samme tendens, hvor det på Sjælland er Holbæk, Ringsted og Faxe samt forstadskommuner til København, der har mistet deres institutioner. Det betyder, at kommunerne Holbæk, Ringsted og Faxe både har mistet deres KVU- og MVU-institutioner siden 199. De tre kommuner er de eneste tre gengangere over mistede uddannelsessteder for korte- og mellemlange videregående uddannelser. På Fyn er det kommunerne Ærø og Kerteminde, der har mistet sine uddannelsessteder, der udbød mellemlange videregående uddannelser. I Jylland har kommunerne Fanø, Vesthimmerlands og Tønder, der har mistet sine MVU-institutioner. Det fremgår af figur 4, der viser kommuner med mellemlange videregående uddannelser samt hvilke kommuner, der har mistet. 6

7 Figur 4. Kommuner med mellemlange videregående uddannelser Anm: Se metodeboks. Kortet viser, at der er 1 kommuner, der har mistet en institution fra 199 til 21. Samtidig er der to kommuner, der har fået en MVU-institution i perioden. Således er der igennem perioden sket et nettofald på 13 kommuner. Udbuddet af tekniske uddannelser falder på Sjælland Der er stor forskel på udbuddet af uddannelsessteder indenfor forskellige fagområder alt efter landsdele. I figur A og figur B er der set nærmere på udviklingen indenfor det tekniske og naturfaglige område. Forskellene mellem Jylland og Sjælland er store. I Jylland er andelen af kommuner med en kort videregående uddannelse inden for teknik og naturfag faldet fra ca. 36 til 33 pct., mens andelen er reduceret markant på Sjælland fra 3 til 1 pct. fra 199 til 21. Det fremgår af figur A. Ser man på de mellemlange videregående uddannelser, så er der indenfor teknik og natur været en stigning i uddannelsessteder i Jylland. I 199 havde 19 pct. af kommunerne mindst én uddannelsesinstitution, hvor man kunne læse en MVU inden for teknik og natur, mens andelen er ca. 29 pct. i 21. På Sjælland er andelen af kommuner med en MVU indenfor teknik og natur faldet fra 1 til 11 pct. Det fremgår af figur A. 7

8 Figur A. Andel tekniske KVU er Figur B. Andel tekniske MVU er Sjælland Jylland Sjælland Jylland Metodeboks AE har på baggrund af registerdata undersøgt, i hvilke kommuner der bliver udbudt forskellige uddannelser. Ud fra institutionsregisteret og antallet af studerende, der i gang på de forskellige institutioner er uddannelsesaktiviteten i Danmark kortlagt i årene 199, 22 og 21. Institutionerne er placeret efter deres fysiske beliggenhed, dvs. efter hvor undervisningen foregår. Det er således ikke afgørende, hvor administrationen ligger. Samtidig kan den samme institution ligge i flere kommuner givet at den har undervisning i flere kommuner. Analysen er en optælling lavet på baggrund af studerende i gang 1. oktober i årene 199, 22 og 21 fordelt på institutioner, og dernæst på kommuner, alt efter hvor undervisningen foregik. Det er antallet af elever, ifølge Danmarks Statistiks register over igangværende på ordinære uddannelser, der ligger til grund for analysen. Der ses på elever, der har bopæl i Danmark 1. januar året efter. Dvs., at for 21-opgørelsen baseret på igangværende elever 1. oktober skal de studerende bo i landet 1. januar 216. Analysen er således aktivitetsbaseret, dvs. den belyser udbuddet ud fra, hvor der har været studerende i gang med en uddannelse. At der ses på uddannelsesinstitutionens fysiske beliggenhed betyder, at der ikke tages højde for studier, der eventuelt giver mulighed for fjernundervisning. Det skal desuden bemærkes, at analysen er lavet således at der ses på udbuddet af uddannelser i forskellige nedslagsår, og ikke på alle ændringer fra 199 til 21. Det skal bemærkes, at der er set på, om der findes en uddannelsesinstitution i kommunen, der udbyder en uddannelse på henholdsvis KVU-/MVU-niveau, og ikke hvor stort udbuddet er i den enkelte kommune. Der ses således ikke på, hvor mange uddannelser, der er i kommunen eller hvor mange studerende. I 199 og 22 er institutionernes beliggenhed fundet på baggrund af de tre første cifre i institutionsnummeret, som viser beliggenhedskommunen. Endvidere er kommunerne grupperet fra før-kommunalreform-kommuner til efter-kommunalreform-kommuner. I 21 er beliggenheden bestemt direkte af beliggenhedskommunen i institutionsregisteret for 21. Kun kombinationer mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelser, hvor der er mere end studerende, er medregnet i analysen. AE har under udarbejdelsen været i kontakt med STIL, DST og KL, der i 216 lavede en lignende analyse: Den geografiske placering af uddannelsesudbuddet. Der er brugt de samme formater, dvs. uddannelsesgrupperinger, i alle år. Der er brugt det nyeste format fra DST fra september 217. Udviklingen i udbuddet af uddannelser i kommunerne er således ikke sket pga., at uddannelser er flyttet mellem grupperingerne. KVU dækker alle med hovedgruppe 4, mens MVU dækker professionsbachelorer dvs. hovedgruppe. I analysen er det tekniske fagområde defineret ud fra den fire-cifrede UDD-kode. 48, 47, 48, 8, 7, 8 = Teknik og natur incl. fødevarer, bio, jordbrug. 8

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Flere unge mønsterbrydere

Flere unge mønsterbrydere For første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 til 2015 er andelen af mønsterbrydere steget med 1,8 procentpoint fra 53,6 til 55,4 procent. Udviklingen er i høj grad drevet

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år Over 2 folkeskoler er lukket de seneste 11 år AE har på baggrund af tal fra folkeskolen.dk undersøgt antallet af nedlagte folkeskoler siden 27. Over 2 skoler er nedlagt i perioden. Geografisk er ne især

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Folkeskolen taber terræn i hele landet

Folkeskolen taber terræn i hele landet Folkeskolen taber terræn i hele landet Flere og flere danske skolebørn går i privatskole. Siden 27 er andelen af elever i privatskoler steget. De seneste tal viser, at hvert sjette barn i 1. klasse går

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Pendling blandt elektrikere

Pendling blandt elektrikere Faglærte, der er uddannet inden for strøm og elektronik, pendler i gennemsnit 29 kilometer mellem bopæl og arbejdssted. Det er 8 kilometer længere end danske lønmodtagere generelt. Analysen viser desuden,

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Ifølge OECD ligger Danmark i toppen, når det gælder om at give unge en gymnasial uddannelse. Danmark er dog ikke nær så godt med,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser på sidste års studenter. Et karakterkrav

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Danmark bruger færre penge på uddannelse

Danmark bruger færre penge på uddannelse Danmark bruger færre penge på uddannelse De seneste år er såvel antallet af studerende som udgifterne til uddannelse steget i mange OECD-lande. I Danmark er uddannelsesudgiften også steget lidt men det

Læs mere

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE ØKONOMISK ANALYSE 20. august 2017 Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere