Referat Udvikling Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvikling Odsherred"

Transkript

1 Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Mads Bøttger, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Status på erhvervsklyngerne Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Proces for resultataftaler for 2014 for Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune Status på Geopark Odsherred til Udvikling Odsherred til mødet november Status på Vejen til-kampagnen pr. november Studietur til Bornholm for Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred Eventuelt Samlet bilagsliste... i Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 1

3 Underskriftsark Thor Pedersen (formand) Thomas Adelskov Morten Egeskov Michael Jensen Lars Vedsmand Jørgen Stoltz Mads Bøttger Karl Otto Nielsen Allan Andersen Protokolfører: Dato: Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 2

4 51. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: THU Åbent Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 3

5 52. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august 2013 Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Referatet fra sidste møde den 19. august 2013 er vedlagt. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde. Bilag Samlet referat - Udvikling Odsherred den 19. august 2013, kl. 16:00-18:00 Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 4

6 53. Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der står i forretningsordenen til Udvikling Odsherred, at der hver gang skal være et punkt på dagsordenen om forhold, som ikke selvstændigt sagsfremstilles, som er at interesse for bestyrelsen. Det er her blevet til overskriften Korte meddelelser til og fra Sekretariatet, som også efter behov giver mulighed for at stille spørgsmål til sekretariatet. Sagsfremstilling Siden sidst: Odsherred Erhvervsråd VisitOdsherred Odsherred Kommune Administrativ indstilling Til orientering. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 5

7 54. Status på erhvervsklyngerne Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Klyngearbejdet er et vigtigt led i udmøntningen af erhvervspolitikken. Klyngearbejdet er kommet godt i gang. Det må dog konstateres, at vejen frem mod velfungerende klynger er noget længere end oprindeligt antaget. Erhvervschefen og turistchefen ønsker en principiel drøftelse af retningen på klyngearbejdet. Sagsfremstilling Skal der arbejdes målrettet med færre klynger med klare vækstpotentialer eller skal der arbejdes bredt med henblik på at forankre klyngearbejdet blandt områdets virksomheder/aktører? Det er fortsat opfattelsen, at de levedygtige klynger vil være skabt bottom-up, og altså være ideer som de enkelte virksomheder selv fremkommer med. Dette kan være en langsigtet proces, og derfor vil der fortsat være behov for, at der også fra VO og OER fremlægges ideer til klyngeemner. Etablerede klynger: Lystfiskeri-klyngen Klyngen er etableret med 11 virksomheder. Klyngens aktiviteter kan delvist understøttes økonomisk af Fehmern Belt-projektet (turisme ved vandet). Der arbejdes p.t. med følgende opgaver: Udvikling af pakketilbud Synlighed på Fishing Zealands hjemmeside Makrelfestival på Sjællands Odde ( august 2014). Aktører på Odden er inddraget. Ny brochure om lystfiskeri i Odsherred, som er koordineret med Fishing Zealand og Møn med henblik på et genkendeligt layout m.m. Særlige feriesteder-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, og det forventes at yderlige 3 tilslutter sig. Klyngens aktiviteter understøttes af et Grøn Vækst-projekt på i alt kr. Der arbejdes med følgende aktiviteter, der tager udgangspunkt i sommerens tilfredshedsundersøgelser: Forbedring af værtskab/service Skiltning af oplevelser centralt i Rørvig og Nykøbing Bedre opdatering af aktører om aktiviteter/events, således at gæsterne oplever god, lokal service Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 6

8 Udvikling af koncepter inden for emnerne vandring samt cykling. Der arbejdes med bl.a. koncepterne Kunst på cykel og Vandreweekend (to overnatninger og bagagetransport) Fødevare-klyngen Klyngen er etableret med 8 virksomheder. Der arbejdes med følgende opgaver: Geopark-mærkning af fødevarer. Der er udarbejdet et regelsæt, og mærket er udviklet. De første geoparkmærkede fødevarer forventes at være i handlen i december Lokal distribution af fødevarer til restauranter, kantiner og butikker. Med hensyn til distribution arbejdes der i første omgang på en kortsigtet løsning med lokal distribution til restauranter, storkøkkener, specialforretninger o.l., hvilket kan ske med nogle af de eksisterende distributionskanaler. Flere af producenterne har mindre varevogne, og kan medtage varer for andre, og der kan ligeledes tænkes andre eksisterende distributører som Købmandsgården i Egebjerg, Lokalt øldepot eller PostDanmark. På den lange bane tænkes der behov for en egen, samlet distribution, både i forhold til lokale kunder, ligesom varer, ugekasser o.l. kan leveres til Hovedstadsområdet og andre relevante steder. Klyngen arbejder på at ansætte en logistikøkonompraktikant, der kan afdække fordele og ulemper ved distributionsløsninger, herunder den nødvendige økonomi, samt afdække om klyngen eventuelt skal overveje at etablere et decideret virksomhedsbaseret fællesskab, altså et a.m.b.a., ApS eller lignende. Endelig er der en god dialog i klyngen om behov for, og mulighederne i, en fælles butik eller lignende, hvor der kan købes lokale produkter, samt hvor der kan afhentes ugepakker m.v. Energitjek-klyngen Klyngen er etableret med p.t. 24 deltagende virksomheder, og har potentiale til at udvikle sig yderligere. Projekt til kr , heraf LAG-midler kr (forhåbentlig), og betaling fra deltagende virksomheder med kr Husstandsomdeling til helårshuse er startet i uge 42, og der er sket uddeling foreløbig i Stenstrup/Gudmindrup/Tengslemark-området, samt på Egebjerg-halvøen som forsøgsområder, for at danne indtryk af responsprocent og tid. Herudover er der annonceret i Landliggeren i forhold til fritidshuse. Pr. 7. november 2013 er bestilt 50 stk. Energi-Tjek, heraf gennemført 25 stk., og udstedt 30 tilbud. Samlet mål for projekt-periode 1 (til 31. december 2014) er 600 gennemførte Energi- Tjek, 200 energirenoveringer til en samlet værdi på kr. 20 mio., der genererer 20 nye arbejdspladser. Lærlinge-klyngen Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 7

9 I alt 37 virksomheder, heraf 31 fra Odsherred, har givet tilsagn om at medvirke i klyngen og som praktiksted, og vil efterfølgende kunne anvendes som læreplads i forbindelse med uddannelse hos EUC. Det er hovedsageligt små virksomheder, der normalt ikke tager lærlinge/praktikanter ind, men som kan se idéen i at dele en praktik-/læreplads. Klyngen er et tilbud til virksomheder, der vil gå nye veje for at få bedre lærlinge og medvirke til at få flere unge i en erhvervsrettet uddannelse. Projektet gennemføres i et samarbejde med Vallekilde Højskole, EUC, Center for Job og Borger i Odsherred Kommune samt Odsherred Erhvervsråd. Herudover arbejdes på et samarbejde med Jobcentret i Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum i forhold til efterfølgende hold. Projektet støttes af LBR Odsherred samt Arbejdsmarkedsstyrelsen med i alt kr Info-møde for virksomhederne afholdt 11. november 2013, og kick-off for virksomheder m.v. er den 11. december 2013 med start af første hold med 15 elever fra Odsherred i januar Målet er at kunne skabe 10 nye/ekstra lærlinge for dette hold. Ejerskifte-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, der alle er rådgivere for virksomheder, herunder pengeinstitutter, revisorer, en advokat samt en virksomhedsmægler. Klyngen understøtter det store behov for, at ejerledede virksomheder i Odsherred i større omfang bliver ejer-/generationsskiftet. I øjeblikket bliver en væsentlig andel af virksomhederne bare lukket ned ved ejerleders pensionering. Klyngedeltagerne har givet tilsagn om gratis 1. mødes rådgivning til virksomheder omkring ejerskifteproblematik. Desuden er der aftalt henvisning mellem deltagerne, og herunder til Odsherred Erhvervsråd som uvildig rådgiver. Der har været afholdt fælles klyngearrangement med inviteret indlægsholder og med deltagelse af 10 virksomheder, der overvejer lukning/ejerskifte. Potentielle klynger: Erhvervsturisme-klynge I forbindelse med strategiarbejdet for turismen er der fremkommet ønsker om at gøre en mere målrettet indsats inden for erhvervsturisme (møder, seminarer, konferencer m.m.). Det vurderes, at der kunne være et vækstpotentiale på dette område. Der forsøges etableret en lille klynge med 4-5 virksomheder. Formidlingsklynge Der er i forbindelse med projektet Den nemme vej til naturoplevelser etableret et netværk af naturvejledere. Det skal overvejes/afklares, om dette netværk vil indgå et mere forpligtende samarbejde med henblik på vækst eller om det skal fortsætte på netværksniveau. Symbiose-klynge Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 8

10 I forbindelse med symbioseuddannelsen i august 2013 blev fundet 5-6 oplagte symbiosemuligheder, som de deltagende virksomheder nu arbejder videre med. Der gennemføres yderligere en symbioseuddannelse i januar 2014, hvor der ligeledes forventes fundet 5-6 symbioseideer. Herudover er Odsherred Erhvervsråd i samarbejde med Kalundborg Symbiosis og NIRAS ved at undersøge mulighed for et projekt om affaldstræ, herunder trykimprægneret træ. Geopark-mel-klynge: I forhold til at kunne producere Geopark-brød mangler området en produktion af lokalt mel. I samarbejde med bl.a. FiO undersøges muligheden for at etablerede en produktion af lokalt, økologisk mel, eventuelt i en eksisterende mølle, således at den samtidig kan blive et geoparksite. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen: tager orienteringen til efterretning drøfter spørgsmålet om tilstrækkelig fokus i klyngearbejdet Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Orientering er taget til efterretning. I forhold til fokus i det fremtidige klyngearbejde, var der enighed om at kvalitet i arbejdet er afgørende. Hellere færre velfungerende klynger end mange klynger uden indhold. Fokus på kommunikation i forhold til klyngearbejdet er afgørende. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 9

11 55. Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der er kommet nye tal for turismens økonomiske betydning for Odsherred, og der er i forbindelse med Særlige feriesteder-projektet udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse af turistoplevelsen i det nordlige Odsherred, dvs. Nykøbing Sj. og Rørvig. Sagsfremstilling Turistchefen vil på mødet kort gennemgå begge analyser. Særligt undersøgelsen af turistoplevelsen kan danne udgangspunkt for den drøftelse af styrkepositionerne inden for kyst, strand, havn, vand og skov samt af udviklingspotentialerne inden for bl.a. service, skiltning, infrastruktur, byliv og bymiljø, Algade i Nykøbing, toiletforhold og spisesteder. Administrativ indstilling Til drøftelse. Bilag Rørvig_resultater_møde 6 november 2013.pdf Turismens økonomiske betydning 2012.docx Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Udviklingsrådet drøftede undersøgelsen. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 10

12 56. Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen En ansøgning om optagelse i European Geoparks Network og Global Geoparks Network kan indsendes årligt mellem 1. oktober og 30. november. Geopark Odsherred er klar med sin ansøgning om optagelse. Sagsfremstilling Ansøgningen, som er på engelsk, består i korte træk af følgende faste overskrifter: A: Identifikation af området B: Den geologiske arv C: Beskyttelse af geologiske og ikke-geologiske lokaliteter D: Aktiviteter og erhvervsmæssige planer E: Argumenter og motivation for optagelse i EGN Bilag 1: Selvevalueringsskema Bilag 2: Den geologiske arv (afsnit B) Bilag 3: Anbefaling fra Den Danske UNESCO Nationalkommission For at blive optaget som geopark, skal en række grundlæggende forhold være til stede, fx at området er geologisk interessant (det er istidslandskabet), er klart administrativt afgrænset (det er kommunegrænsen) og at der er en klar organisationsstruktur og gennemskuelig økonomi. Grundlæggende er optagelse imidlertid et spørgsmål om et helhedsindtryk, nemlig om området samlet set fremstår som en geopark. Geopark Odsherreds ansøgning hviler på følgende fire ben: Istidslandskabet og geologien grundlaget for det hele Solvognen og kulturhistorien Odsherredmalerne og kunsten Lammefjorden og fødevarerne Ansøgningen markerer en væsentlig milepæl i arbejdet med at etablere en geopark i Odsherred, et arbejde der blev indledt tilbage i 2007 med optagelse i den daværende planstrategi og siden har været videreført i regi af styregruppe og bestyrelser i hhv. Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred. Den forventede tidsplan for ansøgningens videre færd ser sådan her ud: 30. november 2013 Geopark Odsherred sender sin ansøgning December april 2014 Såkaldt desktop review, dvs. en gennemgang af ansøgningen med henblik på at afgøre, om den umiddelbart lever op til de formelle og indholdsmæssige krav Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 11

13 April-juli 2014 Evalueringsbesøg af to repræsentanter fra Global Geoparks Network, forudsat at ansøgningen vurderes til at være komplet og området leve op til kravene til at blive vurderet September 2014 Udnævnelse af nye geoparker på en geoparkkonference En godkendelse som geopark gælder som udgangspunkt i fire år. Alle godkendte geoparker skal evalueres på ny hvert fjerde år. Udviklingen af området som geopark fortsætter derfor også efter godkendelsen. Denne ansøgning er til behandling på følgende møder: Økonomiudvalget den 12. november 2013 Bestyrelsen for Geopark Odsherred den 15. november 2013 Bestyrelsen for Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Byrådet den 26. november 2013 I skrivende stund den 17. november 2013 gælder følgende: Økonomiudvalget har indstillet den til godkendelse i Byrådet den 26. november Geopark Odsherreds bestyrelse har godkendt ansøgningen på sit møde den 15. november Udvikling Odsherreds bestyrelse behandling af ansøgningen er en orienteringssag. Lovgrundlag Der er intet traditionelt lovgrundlag, men ansøgningen bygger på det, der hedder The EGN Charter, som henviser til alle de kriterier, som det er nødvendigt at leve op til for at blive godkendt som europæisk geopark. Økonomiske konsekvenser Det at sende ansøgningen har få økonomiske konsekvenser, men en godkendelse må forventes at have en væsentlig markedsføringsmæssig værdi. Der er som godkendt geopark udgifter i omegnen af kr. pr. år til netværk, rejser m.v. De videre økonomiske konsekvenser er beskrevet i ansøgningen. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser En geopark trækker på fagligheder fra hele området: på turisme, erhvervsliv, foreningsliv, by- og landsbysamfund, uddannelsesinstitutioner m.v., og på store dele af den kommunale administration, fx børn, skole, unge, natur, miljø, kultur, kommunikation, økonomi og planlægning. Udtalelser og høring Ansøgningen har ad flere omgange været drøftet i bestyrelsen for Geopark Odsherred, ligesom de er afholdt flere temamøder i Byrådet om projektet og ansøgningen. Den Danske UNESCO Nationalkommission har, som reglerne foreskriver, læst med på ansøgningen og godkendt, at Geopark Odsherred sender sin ansøgning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 12

14 Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred tager ansøgningen til efterretning. Bilag Geopark Odsherred - hoveddokument - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 1 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 2 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 3 - final pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred anbefaler at Geopark Odsherred får varemærkebeskyttet sit logo. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 13

15 57. Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: SIL Åbent Sagens opståen Økonomiudvalget i Odsherred Kommune præsenteres den 10. december 2013 for en afrapportering på Helhedsorienteret erhvervsservice. Afrapporteringen vil indeholde en status, en evaluering og en angivelse af udfordringer. Udvikling Odsherred præsenteres hermed for det overordnede billede, der tegner sig pr. 13. november Sagsfremstilling Implementeringen af det ny erhvervsservicekoncept i Odsherred Kommune begyndte den 2. september Konceptet består af fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 2. Tovholder inden for fem hverdage 3. Taskforce når nødvendigt 4. Fast kontaktperson 5. Koordineret erhvervsindsats Overordnet afrapportering i forhold til servicemålene: Administrationen har i perioden indtil medio november 2013 fokuseret på at implementere den ny erhvervsservice bedst muligt og ved learning by doing. Aktuelle problematikker og koordinering af sager er blevet løst undervejs. Den overordnede retning for helhedsorienteret erhvervsservice er blevet sikret ved et månedligt styregruppemøde. Nedenfor gennemgås servicemål 1 og 2 i erhvervsservice og i jobservice. Der har ikke været behov for at etablere en taskforce i perioden (servicemål 3), og tilbuddet om en fast kontaktperson (servicemål 4) er ikke blevet iværksat, da tilbuddet ikke har været efterspurgt. Servicemål 5 omhandler sammenhængskraften på tværs i organisationen og er forudsætningen for at servicemål 1-3 kan håndteres hurtigt og effektivt. Der har i perioden, grundet fokus på implementeringen, ikke været iværksat udviklingstiltag for at fremme sammenhængskraften på tværs i organisationen eller for at følge op på det tværfaglige udviklingsforløb, der fandt sted i projektfasen. Der er ca. to uger efter implementeringsopstart blevet afholdt et evalueringsmøde med erhvervsservicevagterne. Konklusionen herfra var overordnet set: Helhedsorienteret erhvervsservice skærper fokus på erhvervssager Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 14

16 Henvendelserne kommer hurtigere rette sted hen Henvendelserne besvares hurtigere, og sagerne opstartes hurtigere Den øgede anvendelse af direkte kontakt til virksomhederne er positiv Den 22. november 2013 afholdes et fælles evalueringsmøde med erhvervsservice- og jobservicevagterne. Status erhvervsservice: Pr. 13. november 2013 er der blevet registreret 100 henvendelser indgået til erhvervsservice, hvoraf 7 skulle have været indgået hos jobservice. Det er karakteristisk, at de fleste henvendelser kommer pr. eller via webformular, færre pr. telefon, få pr. personlig henvendelse og enkelte pr. brev. Frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Det tidligste opkald har været kl og det seneste kl Opkald ligger typisk mellem kl. 9 og 15. Det er karakteristisk, at bredden af henvendelsernes karakter opleves øget, dvs. at erhvervslivet henvender sig med mange flere forskellige spørgsmål end før etableringen af helhedsorienteret erhvervsservice. Overordnet set er kategorierne: a) Forespørgsel: 24 stk. b) Konkret ansøgning eller anmeldelse: 28 stk. c) Praktisk behov: 26 stk. d) Andet: 15 stk. Ad. a: Kategorien Forespørgsler dækker følgende: Hvad gælder der af krav eller regler? Hvilke muligheder er der? (8 stk.) Er der behov for en tilladelse? (8 stk.) Ønske om et møde (4 stk.) Spørgsmål til status på en given sag (3 stk.) Spørgsmål til miljøejendomsoplysningsskema (1 stk.) I alt er der registret 24 forespørgsler. 16 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 1. Og 14 overholdt servicemålet, mens 1 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 8 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 2. Her overholdt 6 servicemålet. Der er 2 henvendelser, der enten ikke er færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad b: Kategorien Konkret ansøgning eller anmeldelse dækker følgende: Lokalplanudarbejdelse (1 stk.) Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 15

17 Tilladelse til nedsivning (2 stk.) Byggetilladelse (10 stk.) Forhåndstilkendegivelse (1 stk.) Opsætning af antenner (1 stk.) Tilladelse til udvidelse af antal spilleautomater (1 stk.) Opsætning af skilte (1 stk.) Tilladelse til etablering af bosted/institution (1 stk.) Tilladelse til etablering af diverse erhverv (3 stk.) Tilladelse til opsætning af pylon (1 stk.) Godkendelse af legeplads (1 stk.) Tilladelse til oplag (1 stk.) Etablering af påfyldningsplads (1 stk.) Miljøgodkendelse (1 stk.) Godkendelse til vandværker (2 stk.) I alt er der registret 28 henvendelser. 5 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 1. 5 overholdt servicemålet. 23 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 2. 8 overholdt servicemålet. 4 overholdt ikke servicemålet. 11 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad c: Kategorien Praktisk behov dækker følgende: Bestilling af tid til at se tegninger på en ejendom (2 stk.) Kopi af bygge- og ibrugtagningstilladelser (1 stk.) Hjælp til at finde ansøgningsskema til nedsivningstilladelse på hjemmesiden (1 stk.) Hjælp til at finde information om og tilmelding til kommunens møder på hjemmesiden (2 stk.) Problem med selvbetjeningsmodul på hjemmesiden vedr. klippekortordning til genbrugsstation (1 stk.) Spørgsmål vedr. digital post, hjælp til digital post og medarbejdersignatur, tilmelding til møde og opfølgningsmøde om digital post og anmodning om fritagelse for krav om digital post (14 stk.) Spørgsmål til rette EAN-nr. (1 stk.) Spørgsmål om, hvem der skal fjerne væltede træer efter storm (1 stk.) Ønske om besigtigelse af en medarbejder vedr. problemer med overfladevand foranlediget af vejbyggeri (1 stk.) Behov for bestilling af affaldssække (1 stk.) Ønske om sletning fra erhvervsregister (1 stk.) I alt er der registret 26 henvendelser. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 16

18 20 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål overholdt servicemålet. 3 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 6 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål 2. 1 overholdt servicemålet. 5 overholdt henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Ad d: Kategorien Andet dækker følgende: Guidning af iværksættere (3 stk.) Optagelse på positivlisten (2 stk.) Hjælp til parkeringsproblematik på en ejendom (1 stk.) Hjælp til at fremskynde sag hos politiet, der mangler oplysning fra kommunen (1 stk.) Ønske om information om, hvornår en mobilmast opsættes (1 stk.) Utilfredshed med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr (1 stk.) Utilfredshed med kommunens sagsbehandling generelt (1 stk.) Spørgsmål vedr. BBR og flytning (1 stk.) Information om ophør af firma (1 stk.) Ønske om hjælp til fundraising (1 stk.) Spørgsmål til teleafgift (1 stk.) Spørgsmål om dækningsafgift (1 stk.) I alt er der registret 15 henvendelser. 11 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 1. 8 overholdt servicemålet. 3 henvendelser er enten ikke færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. 4 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 2. 2 overholdt servicemålet. 2 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Status jobservice: Pr. 10. november 2013 er der blevet registreret 50 henvendelser indgået til jobservice. Heraf indgik 7 hos erhvervsservice, der videresendte til jobservice. Henvendelserne til jobservice handler typisk om praktik, tilskudsordninger, elever, lærlinge og ordinær arbejdskraft. Servicemålene er blevet overholdt. Alle virksomheder har fået en tilbagemelding inden for 24 timer. De fleste sager er lukket inden for 24 timer eller 5 dage. Enkelte sager har taget mere end 5 dage, men her har der løbende været kontakt med virksomheden (etc. ved ansættelsesforløb). Det er karakteristisk, at jobcentret via jobservice nu bliver kontaktet om ikke jobrelaterede spørgsmål, fx om barsel, forsikring til selvstændige, orlov, refusion og lignende Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 17

19 forhold, der hører under staten. Det er også karakteristisk, at frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Opkald ligger i dagtimerne ml. kl Der er dog ikke mange opkald, for henvendelserne kommer typisk pr. mail eller web-formular, eller ved direkte kontakt. Foreløbig evaluering: Opstarten af implementeringen forløb ikke optimalt, idet der ikke var tid inden implementeringsopstart til instruktion af korrekt udfyldelse af registreringsdokumentet/styringsdokumentet. Dette skete løbende efter opstartsdatoen. Det medførte, at den korrekte registrering af henvendelserne blev forsinket. Registreringsdokumentet/styringsdokumentet blev løbende udviklet (opdateret) efter behov, ønsker og forslag fra medarbejderne på baggrund af den konkrete anvendelse. Dokumentet blev markant opdateret pr. 10. oktober 2013 med tilhørende fælles instruktion i korrekt udfyldelse. Efter dette har dokumentet fundet sin endelige form, og andelen af korrekt udfyldte dokumenter er steget markant. Der er dog fortsat behov for instruktion i korrekt registrering hos enkelte medarbejdere, især når det drejer sig om servicemål 2. Det skal undersøges, om tovholderen ikke får registreret sine handlinger godt nok, om tovholderen ikke kan nå det der forventes i servicemålet, eller om den manglende registrering blot er udtryk for en aftalt proces mellem tovholder og virksomhed. Der er endvidere behov for instruktion hos flere medarbejdergrupper/andre teams, end der var tænkt i fra projektets start, eftersom bredden på henvendelserne er større end forventet. Udfordringer: Henvendelsernes bredde: der berøres mange flere emner end forventet, og dette påvirker/omfatter centre og/eller teams, der ikke var tænkt ind i projektet fra start. Dette har medført behov for øget tværfagligt samarbejde, og øget tværfagligt kendskab til kommunens samlede opgaveportefølje, og hvor hvilke emner behandles. Arbejdet med at imødekomme disse behov skal prioriteres. Snit for servicemålene og kommunikation heraf: Nogle henvendelser er ikke omfattet af servicemålene, og dette er ikke kommunikeret ud på skrift. Helhedsorienteret erhvervsservice skaber øget forventning til, hvad Odsherred Kommune skal være behjælpelig med. Arbejdet med at kommunikere servicen, herunder hvad der kan forventes, og hvad der ikke kan forventes, skal prioriteres. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred drøfter status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice med henblik på at fremkomme med forslag til at videreudvikle den erhvervsrettede indsats i Odsherred Kommune. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 18

20 Fraværende: Nykøbing Sj. Pilotperiode med øget åbningstid fastholdes. Det skal formidles at det er en positiv udvikling. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 19

21 58. Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: MSG Åbent Sagens opståen På Udvikling Odsherreds bestyrelsesmøde den 19. august 2013 blev det besluttet, at der skal ske en afrapportering af det nye erhvervsservicekoncept til Økonomiudvalget den 10. december 2013 i form af en status, evaluering samt en redegørelse af udfordringer. Det blev ligeledes anført, at Udvikling Odsherred skal præsenteres for en tilsvarende afrapportering på bestyrelsesmødet den 25. november Sagsfremstilling MEGAFON har i perioden 4. til 8. november 2013 gennemført en undersøgelse for Odsherred Kommunes af kommunens erhvervsservice med henblik på at afdække ændringerne i oplevelsen for virksomheder, der har haft en erhvervsrettet henvendelse til Odsherred Kommunes før og efter implementering af Helhedsorienteret erhvervsservice den 1. september 2013 samt den generelle tilfredshed med Odsherred Kommunes erhvervsservice. MEGAFON haft kontakt med 180 virksomheder, hvoraf 115 virksomheder har svaret på undersøgelsens spørgsmål. Dette svarer til en gennemførelsesprocent er på 64 %. 63 af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettet henvendelse i perioden 1. september til 1. november af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettelse henvendelse før 1. september Forskelle mellem kontakt før og efter 1. september 2013 Undersøgelsen viser en række positive tendenser i forbindelse med ændringer i oplevelsen af Odsherred Kommunes erhvervsservice fra før til efter Odsherred Kommune implementerede Helhedsorienterede erhvervsservice den 1. september Der er en tendens til flere positive oplevelser af hurtigere sagsbehandling, mere faglig kompetence i forhold til den problemstilling man henvender sig med samt en oplevelse af, at Odsherred Kommune kan se muligheder eller alternativer i forhold til konkrete henvendelser. Der opleves ligeledes en positiv tendens i forhold til oplevelsen af, at Odsherred Kommune behandler sager / henvendelser indenfor rimelig tid, samt at Odsherred Kommune indgår i dialog om erhvervsrettet henvendelser. Der kan dog ikke ses en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september 2013 på ovenstående. På ét område er der dog en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september Det drejer sig om spørgsmålet om hvorvidt virksomhederne er enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til rette person og/eller fagcenter. Her viser undersøgelsen at andelen af virksomheder, der er overvejende enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til fagperson og/eller fagcenter er steget fra 18 % til 36 % samt at antallet af virksomheder, der er overvejende uenige er faldet fra 23 % til 7 %. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 20

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere