Referat Udvikling Odsherred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvikling Odsherred"

Transkript

1 Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Mads Bøttger, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Status på erhvervsklyngerne Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Proces for resultataftaler for 2014 for Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune Status på Geopark Odsherred til Udvikling Odsherred til mødet november Status på Vejen til-kampagnen pr. november Studietur til Bornholm for Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred Eventuelt Samlet bilagsliste... i Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 1

3 Underskriftsark Thor Pedersen (formand) Thomas Adelskov Morten Egeskov Michael Jensen Lars Vedsmand Jørgen Stoltz Mads Bøttger Karl Otto Nielsen Allan Andersen Protokolfører: Dato: Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 2

4 51. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: THU Åbent Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 3

5 52. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august 2013 Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Referatet fra sidste møde den 19. august 2013 er vedlagt. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde. Bilag Samlet referat - Udvikling Odsherred den 19. august 2013, kl. 16:00-18:00 Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 4

6 53. Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der står i forretningsordenen til Udvikling Odsherred, at der hver gang skal være et punkt på dagsordenen om forhold, som ikke selvstændigt sagsfremstilles, som er at interesse for bestyrelsen. Det er her blevet til overskriften Korte meddelelser til og fra Sekretariatet, som også efter behov giver mulighed for at stille spørgsmål til sekretariatet. Sagsfremstilling Siden sidst: Odsherred Erhvervsråd VisitOdsherred Odsherred Kommune Administrativ indstilling Til orientering. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 5

7 54. Status på erhvervsklyngerne Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Klyngearbejdet er et vigtigt led i udmøntningen af erhvervspolitikken. Klyngearbejdet er kommet godt i gang. Det må dog konstateres, at vejen frem mod velfungerende klynger er noget længere end oprindeligt antaget. Erhvervschefen og turistchefen ønsker en principiel drøftelse af retningen på klyngearbejdet. Sagsfremstilling Skal der arbejdes målrettet med færre klynger med klare vækstpotentialer eller skal der arbejdes bredt med henblik på at forankre klyngearbejdet blandt områdets virksomheder/aktører? Det er fortsat opfattelsen, at de levedygtige klynger vil være skabt bottom-up, og altså være ideer som de enkelte virksomheder selv fremkommer med. Dette kan være en langsigtet proces, og derfor vil der fortsat være behov for, at der også fra VO og OER fremlægges ideer til klyngeemner. Etablerede klynger: Lystfiskeri-klyngen Klyngen er etableret med 11 virksomheder. Klyngens aktiviteter kan delvist understøttes økonomisk af Fehmern Belt-projektet (turisme ved vandet). Der arbejdes p.t. med følgende opgaver: Udvikling af pakketilbud Synlighed på Fishing Zealands hjemmeside Makrelfestival på Sjællands Odde ( august 2014). Aktører på Odden er inddraget. Ny brochure om lystfiskeri i Odsherred, som er koordineret med Fishing Zealand og Møn med henblik på et genkendeligt layout m.m. Særlige feriesteder-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, og det forventes at yderlige 3 tilslutter sig. Klyngens aktiviteter understøttes af et Grøn Vækst-projekt på i alt kr. Der arbejdes med følgende aktiviteter, der tager udgangspunkt i sommerens tilfredshedsundersøgelser: Forbedring af værtskab/service Skiltning af oplevelser centralt i Rørvig og Nykøbing Bedre opdatering af aktører om aktiviteter/events, således at gæsterne oplever god, lokal service Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 6

8 Udvikling af koncepter inden for emnerne vandring samt cykling. Der arbejdes med bl.a. koncepterne Kunst på cykel og Vandreweekend (to overnatninger og bagagetransport) Fødevare-klyngen Klyngen er etableret med 8 virksomheder. Der arbejdes med følgende opgaver: Geopark-mærkning af fødevarer. Der er udarbejdet et regelsæt, og mærket er udviklet. De første geoparkmærkede fødevarer forventes at være i handlen i december Lokal distribution af fødevarer til restauranter, kantiner og butikker. Med hensyn til distribution arbejdes der i første omgang på en kortsigtet løsning med lokal distribution til restauranter, storkøkkener, specialforretninger o.l., hvilket kan ske med nogle af de eksisterende distributionskanaler. Flere af producenterne har mindre varevogne, og kan medtage varer for andre, og der kan ligeledes tænkes andre eksisterende distributører som Købmandsgården i Egebjerg, Lokalt øldepot eller PostDanmark. På den lange bane tænkes der behov for en egen, samlet distribution, både i forhold til lokale kunder, ligesom varer, ugekasser o.l. kan leveres til Hovedstadsområdet og andre relevante steder. Klyngen arbejder på at ansætte en logistikøkonompraktikant, der kan afdække fordele og ulemper ved distributionsløsninger, herunder den nødvendige økonomi, samt afdække om klyngen eventuelt skal overveje at etablere et decideret virksomhedsbaseret fællesskab, altså et a.m.b.a., ApS eller lignende. Endelig er der en god dialog i klyngen om behov for, og mulighederne i, en fælles butik eller lignende, hvor der kan købes lokale produkter, samt hvor der kan afhentes ugepakker m.v. Energitjek-klyngen Klyngen er etableret med p.t. 24 deltagende virksomheder, og har potentiale til at udvikle sig yderligere. Projekt til kr , heraf LAG-midler kr (forhåbentlig), og betaling fra deltagende virksomheder med kr Husstandsomdeling til helårshuse er startet i uge 42, og der er sket uddeling foreløbig i Stenstrup/Gudmindrup/Tengslemark-området, samt på Egebjerg-halvøen som forsøgsområder, for at danne indtryk af responsprocent og tid. Herudover er der annonceret i Landliggeren i forhold til fritidshuse. Pr. 7. november 2013 er bestilt 50 stk. Energi-Tjek, heraf gennemført 25 stk., og udstedt 30 tilbud. Samlet mål for projekt-periode 1 (til 31. december 2014) er 600 gennemførte Energi- Tjek, 200 energirenoveringer til en samlet værdi på kr. 20 mio., der genererer 20 nye arbejdspladser. Lærlinge-klyngen Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 7

9 I alt 37 virksomheder, heraf 31 fra Odsherred, har givet tilsagn om at medvirke i klyngen og som praktiksted, og vil efterfølgende kunne anvendes som læreplads i forbindelse med uddannelse hos EUC. Det er hovedsageligt små virksomheder, der normalt ikke tager lærlinge/praktikanter ind, men som kan se idéen i at dele en praktik-/læreplads. Klyngen er et tilbud til virksomheder, der vil gå nye veje for at få bedre lærlinge og medvirke til at få flere unge i en erhvervsrettet uddannelse. Projektet gennemføres i et samarbejde med Vallekilde Højskole, EUC, Center for Job og Borger i Odsherred Kommune samt Odsherred Erhvervsråd. Herudover arbejdes på et samarbejde med Jobcentret i Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum i forhold til efterfølgende hold. Projektet støttes af LBR Odsherred samt Arbejdsmarkedsstyrelsen med i alt kr Info-møde for virksomhederne afholdt 11. november 2013, og kick-off for virksomheder m.v. er den 11. december 2013 med start af første hold med 15 elever fra Odsherred i januar Målet er at kunne skabe 10 nye/ekstra lærlinge for dette hold. Ejerskifte-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, der alle er rådgivere for virksomheder, herunder pengeinstitutter, revisorer, en advokat samt en virksomhedsmægler. Klyngen understøtter det store behov for, at ejerledede virksomheder i Odsherred i større omfang bliver ejer-/generationsskiftet. I øjeblikket bliver en væsentlig andel af virksomhederne bare lukket ned ved ejerleders pensionering. Klyngedeltagerne har givet tilsagn om gratis 1. mødes rådgivning til virksomheder omkring ejerskifteproblematik. Desuden er der aftalt henvisning mellem deltagerne, og herunder til Odsherred Erhvervsråd som uvildig rådgiver. Der har været afholdt fælles klyngearrangement med inviteret indlægsholder og med deltagelse af 10 virksomheder, der overvejer lukning/ejerskifte. Potentielle klynger: Erhvervsturisme-klynge I forbindelse med strategiarbejdet for turismen er der fremkommet ønsker om at gøre en mere målrettet indsats inden for erhvervsturisme (møder, seminarer, konferencer m.m.). Det vurderes, at der kunne være et vækstpotentiale på dette område. Der forsøges etableret en lille klynge med 4-5 virksomheder. Formidlingsklynge Der er i forbindelse med projektet Den nemme vej til naturoplevelser etableret et netværk af naturvejledere. Det skal overvejes/afklares, om dette netværk vil indgå et mere forpligtende samarbejde med henblik på vækst eller om det skal fortsætte på netværksniveau. Symbiose-klynge Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 8

10 I forbindelse med symbioseuddannelsen i august 2013 blev fundet 5-6 oplagte symbiosemuligheder, som de deltagende virksomheder nu arbejder videre med. Der gennemføres yderligere en symbioseuddannelse i januar 2014, hvor der ligeledes forventes fundet 5-6 symbioseideer. Herudover er Odsherred Erhvervsråd i samarbejde med Kalundborg Symbiosis og NIRAS ved at undersøge mulighed for et projekt om affaldstræ, herunder trykimprægneret træ. Geopark-mel-klynge: I forhold til at kunne producere Geopark-brød mangler området en produktion af lokalt mel. I samarbejde med bl.a. FiO undersøges muligheden for at etablerede en produktion af lokalt, økologisk mel, eventuelt i en eksisterende mølle, således at den samtidig kan blive et geoparksite. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen: tager orienteringen til efterretning drøfter spørgsmålet om tilstrækkelig fokus i klyngearbejdet Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Orientering er taget til efterretning. I forhold til fokus i det fremtidige klyngearbejde, var der enighed om at kvalitet i arbejdet er afgørende. Hellere færre velfungerende klynger end mange klynger uden indhold. Fokus på kommunikation i forhold til klyngearbejdet er afgørende. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 9

11 55. Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der er kommet nye tal for turismens økonomiske betydning for Odsherred, og der er i forbindelse med Særlige feriesteder-projektet udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse af turistoplevelsen i det nordlige Odsherred, dvs. Nykøbing Sj. og Rørvig. Sagsfremstilling Turistchefen vil på mødet kort gennemgå begge analyser. Særligt undersøgelsen af turistoplevelsen kan danne udgangspunkt for den drøftelse af styrkepositionerne inden for kyst, strand, havn, vand og skov samt af udviklingspotentialerne inden for bl.a. service, skiltning, infrastruktur, byliv og bymiljø, Algade i Nykøbing, toiletforhold og spisesteder. Administrativ indstilling Til drøftelse. Bilag Rørvig_resultater_møde 6 november 2013.pdf Turismens økonomiske betydning 2012.docx Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Udviklingsrådet drøftede undersøgelsen. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 10

12 56. Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen En ansøgning om optagelse i European Geoparks Network og Global Geoparks Network kan indsendes årligt mellem 1. oktober og 30. november. Geopark Odsherred er klar med sin ansøgning om optagelse. Sagsfremstilling Ansøgningen, som er på engelsk, består i korte træk af følgende faste overskrifter: A: Identifikation af området B: Den geologiske arv C: Beskyttelse af geologiske og ikke-geologiske lokaliteter D: Aktiviteter og erhvervsmæssige planer E: Argumenter og motivation for optagelse i EGN Bilag 1: Selvevalueringsskema Bilag 2: Den geologiske arv (afsnit B) Bilag 3: Anbefaling fra Den Danske UNESCO Nationalkommission For at blive optaget som geopark, skal en række grundlæggende forhold være til stede, fx at området er geologisk interessant (det er istidslandskabet), er klart administrativt afgrænset (det er kommunegrænsen) og at der er en klar organisationsstruktur og gennemskuelig økonomi. Grundlæggende er optagelse imidlertid et spørgsmål om et helhedsindtryk, nemlig om området samlet set fremstår som en geopark. Geopark Odsherreds ansøgning hviler på følgende fire ben: Istidslandskabet og geologien grundlaget for det hele Solvognen og kulturhistorien Odsherredmalerne og kunsten Lammefjorden og fødevarerne Ansøgningen markerer en væsentlig milepæl i arbejdet med at etablere en geopark i Odsherred, et arbejde der blev indledt tilbage i 2007 med optagelse i den daværende planstrategi og siden har været videreført i regi af styregruppe og bestyrelser i hhv. Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred. Den forventede tidsplan for ansøgningens videre færd ser sådan her ud: 30. november 2013 Geopark Odsherred sender sin ansøgning December april 2014 Såkaldt desktop review, dvs. en gennemgang af ansøgningen med henblik på at afgøre, om den umiddelbart lever op til de formelle og indholdsmæssige krav Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 11

13 April-juli 2014 Evalueringsbesøg af to repræsentanter fra Global Geoparks Network, forudsat at ansøgningen vurderes til at være komplet og området leve op til kravene til at blive vurderet September 2014 Udnævnelse af nye geoparker på en geoparkkonference En godkendelse som geopark gælder som udgangspunkt i fire år. Alle godkendte geoparker skal evalueres på ny hvert fjerde år. Udviklingen af området som geopark fortsætter derfor også efter godkendelsen. Denne ansøgning er til behandling på følgende møder: Økonomiudvalget den 12. november 2013 Bestyrelsen for Geopark Odsherred den 15. november 2013 Bestyrelsen for Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Byrådet den 26. november 2013 I skrivende stund den 17. november 2013 gælder følgende: Økonomiudvalget har indstillet den til godkendelse i Byrådet den 26. november Geopark Odsherreds bestyrelse har godkendt ansøgningen på sit møde den 15. november Udvikling Odsherreds bestyrelse behandling af ansøgningen er en orienteringssag. Lovgrundlag Der er intet traditionelt lovgrundlag, men ansøgningen bygger på det, der hedder The EGN Charter, som henviser til alle de kriterier, som det er nødvendigt at leve op til for at blive godkendt som europæisk geopark. Økonomiske konsekvenser Det at sende ansøgningen har få økonomiske konsekvenser, men en godkendelse må forventes at have en væsentlig markedsføringsmæssig værdi. Der er som godkendt geopark udgifter i omegnen af kr. pr. år til netværk, rejser m.v. De videre økonomiske konsekvenser er beskrevet i ansøgningen. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser En geopark trækker på fagligheder fra hele området: på turisme, erhvervsliv, foreningsliv, by- og landsbysamfund, uddannelsesinstitutioner m.v., og på store dele af den kommunale administration, fx børn, skole, unge, natur, miljø, kultur, kommunikation, økonomi og planlægning. Udtalelser og høring Ansøgningen har ad flere omgange været drøftet i bestyrelsen for Geopark Odsherred, ligesom de er afholdt flere temamøder i Byrådet om projektet og ansøgningen. Den Danske UNESCO Nationalkommission har, som reglerne foreskriver, læst med på ansøgningen og godkendt, at Geopark Odsherred sender sin ansøgning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 12

14 Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred tager ansøgningen til efterretning. Bilag Geopark Odsherred - hoveddokument - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 1 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 2 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 3 - final pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred anbefaler at Geopark Odsherred får varemærkebeskyttet sit logo. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 13

15 57. Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: SIL Åbent Sagens opståen Økonomiudvalget i Odsherred Kommune præsenteres den 10. december 2013 for en afrapportering på Helhedsorienteret erhvervsservice. Afrapporteringen vil indeholde en status, en evaluering og en angivelse af udfordringer. Udvikling Odsherred præsenteres hermed for det overordnede billede, der tegner sig pr. 13. november Sagsfremstilling Implementeringen af det ny erhvervsservicekoncept i Odsherred Kommune begyndte den 2. september Konceptet består af fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 2. Tovholder inden for fem hverdage 3. Taskforce når nødvendigt 4. Fast kontaktperson 5. Koordineret erhvervsindsats Overordnet afrapportering i forhold til servicemålene: Administrationen har i perioden indtil medio november 2013 fokuseret på at implementere den ny erhvervsservice bedst muligt og ved learning by doing. Aktuelle problematikker og koordinering af sager er blevet løst undervejs. Den overordnede retning for helhedsorienteret erhvervsservice er blevet sikret ved et månedligt styregruppemøde. Nedenfor gennemgås servicemål 1 og 2 i erhvervsservice og i jobservice. Der har ikke været behov for at etablere en taskforce i perioden (servicemål 3), og tilbuddet om en fast kontaktperson (servicemål 4) er ikke blevet iværksat, da tilbuddet ikke har været efterspurgt. Servicemål 5 omhandler sammenhængskraften på tværs i organisationen og er forudsætningen for at servicemål 1-3 kan håndteres hurtigt og effektivt. Der har i perioden, grundet fokus på implementeringen, ikke været iværksat udviklingstiltag for at fremme sammenhængskraften på tværs i organisationen eller for at følge op på det tværfaglige udviklingsforløb, der fandt sted i projektfasen. Der er ca. to uger efter implementeringsopstart blevet afholdt et evalueringsmøde med erhvervsservicevagterne. Konklusionen herfra var overordnet set: Helhedsorienteret erhvervsservice skærper fokus på erhvervssager Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 14

16 Henvendelserne kommer hurtigere rette sted hen Henvendelserne besvares hurtigere, og sagerne opstartes hurtigere Den øgede anvendelse af direkte kontakt til virksomhederne er positiv Den 22. november 2013 afholdes et fælles evalueringsmøde med erhvervsservice- og jobservicevagterne. Status erhvervsservice: Pr. 13. november 2013 er der blevet registreret 100 henvendelser indgået til erhvervsservice, hvoraf 7 skulle have været indgået hos jobservice. Det er karakteristisk, at de fleste henvendelser kommer pr. eller via webformular, færre pr. telefon, få pr. personlig henvendelse og enkelte pr. brev. Frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Det tidligste opkald har været kl og det seneste kl Opkald ligger typisk mellem kl. 9 og 15. Det er karakteristisk, at bredden af henvendelsernes karakter opleves øget, dvs. at erhvervslivet henvender sig med mange flere forskellige spørgsmål end før etableringen af helhedsorienteret erhvervsservice. Overordnet set er kategorierne: a) Forespørgsel: 24 stk. b) Konkret ansøgning eller anmeldelse: 28 stk. c) Praktisk behov: 26 stk. d) Andet: 15 stk. Ad. a: Kategorien Forespørgsler dækker følgende: Hvad gælder der af krav eller regler? Hvilke muligheder er der? (8 stk.) Er der behov for en tilladelse? (8 stk.) Ønske om et møde (4 stk.) Spørgsmål til status på en given sag (3 stk.) Spørgsmål til miljøejendomsoplysningsskema (1 stk.) I alt er der registret 24 forespørgsler. 16 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 1. Og 14 overholdt servicemålet, mens 1 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 8 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 2. Her overholdt 6 servicemålet. Der er 2 henvendelser, der enten ikke er færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad b: Kategorien Konkret ansøgning eller anmeldelse dækker følgende: Lokalplanudarbejdelse (1 stk.) Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 15

17 Tilladelse til nedsivning (2 stk.) Byggetilladelse (10 stk.) Forhåndstilkendegivelse (1 stk.) Opsætning af antenner (1 stk.) Tilladelse til udvidelse af antal spilleautomater (1 stk.) Opsætning af skilte (1 stk.) Tilladelse til etablering af bosted/institution (1 stk.) Tilladelse til etablering af diverse erhverv (3 stk.) Tilladelse til opsætning af pylon (1 stk.) Godkendelse af legeplads (1 stk.) Tilladelse til oplag (1 stk.) Etablering af påfyldningsplads (1 stk.) Miljøgodkendelse (1 stk.) Godkendelse til vandværker (2 stk.) I alt er der registret 28 henvendelser. 5 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 1. 5 overholdt servicemålet. 23 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 2. 8 overholdt servicemålet. 4 overholdt ikke servicemålet. 11 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad c: Kategorien Praktisk behov dækker følgende: Bestilling af tid til at se tegninger på en ejendom (2 stk.) Kopi af bygge- og ibrugtagningstilladelser (1 stk.) Hjælp til at finde ansøgningsskema til nedsivningstilladelse på hjemmesiden (1 stk.) Hjælp til at finde information om og tilmelding til kommunens møder på hjemmesiden (2 stk.) Problem med selvbetjeningsmodul på hjemmesiden vedr. klippekortordning til genbrugsstation (1 stk.) Spørgsmål vedr. digital post, hjælp til digital post og medarbejdersignatur, tilmelding til møde og opfølgningsmøde om digital post og anmodning om fritagelse for krav om digital post (14 stk.) Spørgsmål til rette EAN-nr. (1 stk.) Spørgsmål om, hvem der skal fjerne væltede træer efter storm (1 stk.) Ønske om besigtigelse af en medarbejder vedr. problemer med overfladevand foranlediget af vejbyggeri (1 stk.) Behov for bestilling af affaldssække (1 stk.) Ønske om sletning fra erhvervsregister (1 stk.) I alt er der registret 26 henvendelser. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 16

18 20 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål overholdt servicemålet. 3 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 6 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål 2. 1 overholdt servicemålet. 5 overholdt henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Ad d: Kategorien Andet dækker følgende: Guidning af iværksættere (3 stk.) Optagelse på positivlisten (2 stk.) Hjælp til parkeringsproblematik på en ejendom (1 stk.) Hjælp til at fremskynde sag hos politiet, der mangler oplysning fra kommunen (1 stk.) Ønske om information om, hvornår en mobilmast opsættes (1 stk.) Utilfredshed med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr (1 stk.) Utilfredshed med kommunens sagsbehandling generelt (1 stk.) Spørgsmål vedr. BBR og flytning (1 stk.) Information om ophør af firma (1 stk.) Ønske om hjælp til fundraising (1 stk.) Spørgsmål til teleafgift (1 stk.) Spørgsmål om dækningsafgift (1 stk.) I alt er der registret 15 henvendelser. 11 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 1. 8 overholdt servicemålet. 3 henvendelser er enten ikke færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. 4 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 2. 2 overholdt servicemålet. 2 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Status jobservice: Pr. 10. november 2013 er der blevet registreret 50 henvendelser indgået til jobservice. Heraf indgik 7 hos erhvervsservice, der videresendte til jobservice. Henvendelserne til jobservice handler typisk om praktik, tilskudsordninger, elever, lærlinge og ordinær arbejdskraft. Servicemålene er blevet overholdt. Alle virksomheder har fået en tilbagemelding inden for 24 timer. De fleste sager er lukket inden for 24 timer eller 5 dage. Enkelte sager har taget mere end 5 dage, men her har der løbende været kontakt med virksomheden (etc. ved ansættelsesforløb). Det er karakteristisk, at jobcentret via jobservice nu bliver kontaktet om ikke jobrelaterede spørgsmål, fx om barsel, forsikring til selvstændige, orlov, refusion og lignende Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 17

19 forhold, der hører under staten. Det er også karakteristisk, at frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Opkald ligger i dagtimerne ml. kl Der er dog ikke mange opkald, for henvendelserne kommer typisk pr. mail eller web-formular, eller ved direkte kontakt. Foreløbig evaluering: Opstarten af implementeringen forløb ikke optimalt, idet der ikke var tid inden implementeringsopstart til instruktion af korrekt udfyldelse af registreringsdokumentet/styringsdokumentet. Dette skete løbende efter opstartsdatoen. Det medførte, at den korrekte registrering af henvendelserne blev forsinket. Registreringsdokumentet/styringsdokumentet blev løbende udviklet (opdateret) efter behov, ønsker og forslag fra medarbejderne på baggrund af den konkrete anvendelse. Dokumentet blev markant opdateret pr. 10. oktober 2013 med tilhørende fælles instruktion i korrekt udfyldelse. Efter dette har dokumentet fundet sin endelige form, og andelen af korrekt udfyldte dokumenter er steget markant. Der er dog fortsat behov for instruktion i korrekt registrering hos enkelte medarbejdere, især når det drejer sig om servicemål 2. Det skal undersøges, om tovholderen ikke får registreret sine handlinger godt nok, om tovholderen ikke kan nå det der forventes i servicemålet, eller om den manglende registrering blot er udtryk for en aftalt proces mellem tovholder og virksomhed. Der er endvidere behov for instruktion hos flere medarbejdergrupper/andre teams, end der var tænkt i fra projektets start, eftersom bredden på henvendelserne er større end forventet. Udfordringer: Henvendelsernes bredde: der berøres mange flere emner end forventet, og dette påvirker/omfatter centre og/eller teams, der ikke var tænkt ind i projektet fra start. Dette har medført behov for øget tværfagligt samarbejde, og øget tværfagligt kendskab til kommunens samlede opgaveportefølje, og hvor hvilke emner behandles. Arbejdet med at imødekomme disse behov skal prioriteres. Snit for servicemålene og kommunikation heraf: Nogle henvendelser er ikke omfattet af servicemålene, og dette er ikke kommunikeret ud på skrift. Helhedsorienteret erhvervsservice skaber øget forventning til, hvad Odsherred Kommune skal være behjælpelig med. Arbejdet med at kommunikere servicen, herunder hvad der kan forventes, og hvad der ikke kan forventes, skal prioriteres. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred drøfter status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice med henblik på at fremkomme med forslag til at videreudvikle den erhvervsrettede indsats i Odsherred Kommune. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 18

20 Fraværende: Nykøbing Sj. Pilotperiode med øget åbningstid fastholdes. Det skal formidles at det er en positiv udvikling. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 19

21 58. Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: MSG Åbent Sagens opståen På Udvikling Odsherreds bestyrelsesmøde den 19. august 2013 blev det besluttet, at der skal ske en afrapportering af det nye erhvervsservicekoncept til Økonomiudvalget den 10. december 2013 i form af en status, evaluering samt en redegørelse af udfordringer. Det blev ligeledes anført, at Udvikling Odsherred skal præsenteres for en tilsvarende afrapportering på bestyrelsesmødet den 25. november Sagsfremstilling MEGAFON har i perioden 4. til 8. november 2013 gennemført en undersøgelse for Odsherred Kommunes af kommunens erhvervsservice med henblik på at afdække ændringerne i oplevelsen for virksomheder, der har haft en erhvervsrettet henvendelse til Odsherred Kommunes før og efter implementering af Helhedsorienteret erhvervsservice den 1. september 2013 samt den generelle tilfredshed med Odsherred Kommunes erhvervsservice. MEGAFON haft kontakt med 180 virksomheder, hvoraf 115 virksomheder har svaret på undersøgelsens spørgsmål. Dette svarer til en gennemførelsesprocent er på 64 %. 63 af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettet henvendelse i perioden 1. september til 1. november af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettelse henvendelse før 1. september Forskelle mellem kontakt før og efter 1. september 2013 Undersøgelsen viser en række positive tendenser i forbindelse med ændringer i oplevelsen af Odsherred Kommunes erhvervsservice fra før til efter Odsherred Kommune implementerede Helhedsorienterede erhvervsservice den 1. september Der er en tendens til flere positive oplevelser af hurtigere sagsbehandling, mere faglig kompetence i forhold til den problemstilling man henvender sig med samt en oplevelse af, at Odsherred Kommune kan se muligheder eller alternativer i forhold til konkrete henvendelser. Der opleves ligeledes en positiv tendens i forhold til oplevelsen af, at Odsherred Kommune behandler sager / henvendelser indenfor rimelig tid, samt at Odsherred Kommune indgår i dialog om erhvervsrettet henvendelser. Der kan dog ikke ses en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september 2013 på ovenstående. På ét område er der dog en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september Det drejer sig om spørgsmålet om hvorvidt virksomhederne er enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til rette person og/eller fagcenter. Her viser undersøgelsen at andelen af virksomheder, der er overvejende enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til fagperson og/eller fagcenter er steget fra 18 % til 36 % samt at antallet af virksomheder, der er overvejende uenige er faldet fra 23 % til 7 %. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 20

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 14. maj 2014 Tidspunkt 20:00 Sted Bornholm, Strandvejen 116, 3700 Rønne Til stede Thomas Adelskov, Mads Bøttger, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende Thor Pedersen

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 31. maj 2012 Tidspunkt 08:00 Sted Lokale 4, Højby Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Thor Pedersen (formand), Michael Jensen, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 18. august 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Jørgen Stoltz, Mads Bøttger, Karl Otto Nielsen Fraværende Thor

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 19. august 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Michael Jensen, Jørgen Stoltz, Mads

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. juni 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz,

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 24. november 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Jørgen Stoltz, Mads Bøttger,

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager)

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager) Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2016 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere