Referat Udvikling Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvikling Odsherred"

Transkript

1 Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Mads Bøttger, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Status på erhvervsklyngerne Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Proces for resultataftaler for 2014 for Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune Status på Geopark Odsherred til Udvikling Odsherred til mødet november Status på Vejen til-kampagnen pr. november Studietur til Bornholm for Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred Eventuelt Samlet bilagsliste... i Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 1

3 Underskriftsark Thor Pedersen (formand) Thomas Adelskov Morten Egeskov Michael Jensen Lars Vedsmand Jørgen Stoltz Mads Bøttger Karl Otto Nielsen Allan Andersen Protokolfører: Dato: Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 2

4 51. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: THU Åbent Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 3

5 52. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august 2013 Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Referatet fra sidste møde den 19. august 2013 er vedlagt. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde. Bilag Samlet referat - Udvikling Odsherred den 19. august 2013, kl. 16:00-18:00 Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 4

6 53. Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der står i forretningsordenen til Udvikling Odsherred, at der hver gang skal være et punkt på dagsordenen om forhold, som ikke selvstændigt sagsfremstilles, som er at interesse for bestyrelsen. Det er her blevet til overskriften Korte meddelelser til og fra Sekretariatet, som også efter behov giver mulighed for at stille spørgsmål til sekretariatet. Sagsfremstilling Siden sidst: Odsherred Erhvervsråd VisitOdsherred Odsherred Kommune Administrativ indstilling Til orientering. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 5

7 54. Status på erhvervsklyngerne Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Klyngearbejdet er et vigtigt led i udmøntningen af erhvervspolitikken. Klyngearbejdet er kommet godt i gang. Det må dog konstateres, at vejen frem mod velfungerende klynger er noget længere end oprindeligt antaget. Erhvervschefen og turistchefen ønsker en principiel drøftelse af retningen på klyngearbejdet. Sagsfremstilling Skal der arbejdes målrettet med færre klynger med klare vækstpotentialer eller skal der arbejdes bredt med henblik på at forankre klyngearbejdet blandt områdets virksomheder/aktører? Det er fortsat opfattelsen, at de levedygtige klynger vil være skabt bottom-up, og altså være ideer som de enkelte virksomheder selv fremkommer med. Dette kan være en langsigtet proces, og derfor vil der fortsat være behov for, at der også fra VO og OER fremlægges ideer til klyngeemner. Etablerede klynger: Lystfiskeri-klyngen Klyngen er etableret med 11 virksomheder. Klyngens aktiviteter kan delvist understøttes økonomisk af Fehmern Belt-projektet (turisme ved vandet). Der arbejdes p.t. med følgende opgaver: Udvikling af pakketilbud Synlighed på Fishing Zealands hjemmeside Makrelfestival på Sjællands Odde ( august 2014). Aktører på Odden er inddraget. Ny brochure om lystfiskeri i Odsherred, som er koordineret med Fishing Zealand og Møn med henblik på et genkendeligt layout m.m. Særlige feriesteder-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, og det forventes at yderlige 3 tilslutter sig. Klyngens aktiviteter understøttes af et Grøn Vækst-projekt på i alt kr. Der arbejdes med følgende aktiviteter, der tager udgangspunkt i sommerens tilfredshedsundersøgelser: Forbedring af værtskab/service Skiltning af oplevelser centralt i Rørvig og Nykøbing Bedre opdatering af aktører om aktiviteter/events, således at gæsterne oplever god, lokal service Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 6

8 Udvikling af koncepter inden for emnerne vandring samt cykling. Der arbejdes med bl.a. koncepterne Kunst på cykel og Vandreweekend (to overnatninger og bagagetransport) Fødevare-klyngen Klyngen er etableret med 8 virksomheder. Der arbejdes med følgende opgaver: Geopark-mærkning af fødevarer. Der er udarbejdet et regelsæt, og mærket er udviklet. De første geoparkmærkede fødevarer forventes at være i handlen i december Lokal distribution af fødevarer til restauranter, kantiner og butikker. Med hensyn til distribution arbejdes der i første omgang på en kortsigtet løsning med lokal distribution til restauranter, storkøkkener, specialforretninger o.l., hvilket kan ske med nogle af de eksisterende distributionskanaler. Flere af producenterne har mindre varevogne, og kan medtage varer for andre, og der kan ligeledes tænkes andre eksisterende distributører som Købmandsgården i Egebjerg, Lokalt øldepot eller PostDanmark. På den lange bane tænkes der behov for en egen, samlet distribution, både i forhold til lokale kunder, ligesom varer, ugekasser o.l. kan leveres til Hovedstadsområdet og andre relevante steder. Klyngen arbejder på at ansætte en logistikøkonompraktikant, der kan afdække fordele og ulemper ved distributionsløsninger, herunder den nødvendige økonomi, samt afdække om klyngen eventuelt skal overveje at etablere et decideret virksomhedsbaseret fællesskab, altså et a.m.b.a., ApS eller lignende. Endelig er der en god dialog i klyngen om behov for, og mulighederne i, en fælles butik eller lignende, hvor der kan købes lokale produkter, samt hvor der kan afhentes ugepakker m.v. Energitjek-klyngen Klyngen er etableret med p.t. 24 deltagende virksomheder, og har potentiale til at udvikle sig yderligere. Projekt til kr , heraf LAG-midler kr (forhåbentlig), og betaling fra deltagende virksomheder med kr Husstandsomdeling til helårshuse er startet i uge 42, og der er sket uddeling foreløbig i Stenstrup/Gudmindrup/Tengslemark-området, samt på Egebjerg-halvøen som forsøgsområder, for at danne indtryk af responsprocent og tid. Herudover er der annonceret i Landliggeren i forhold til fritidshuse. Pr. 7. november 2013 er bestilt 50 stk. Energi-Tjek, heraf gennemført 25 stk., og udstedt 30 tilbud. Samlet mål for projekt-periode 1 (til 31. december 2014) er 600 gennemførte Energi- Tjek, 200 energirenoveringer til en samlet værdi på kr. 20 mio., der genererer 20 nye arbejdspladser. Lærlinge-klyngen Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 7

9 I alt 37 virksomheder, heraf 31 fra Odsherred, har givet tilsagn om at medvirke i klyngen og som praktiksted, og vil efterfølgende kunne anvendes som læreplads i forbindelse med uddannelse hos EUC. Det er hovedsageligt små virksomheder, der normalt ikke tager lærlinge/praktikanter ind, men som kan se idéen i at dele en praktik-/læreplads. Klyngen er et tilbud til virksomheder, der vil gå nye veje for at få bedre lærlinge og medvirke til at få flere unge i en erhvervsrettet uddannelse. Projektet gennemføres i et samarbejde med Vallekilde Højskole, EUC, Center for Job og Borger i Odsherred Kommune samt Odsherred Erhvervsråd. Herudover arbejdes på et samarbejde med Jobcentret i Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum i forhold til efterfølgende hold. Projektet støttes af LBR Odsherred samt Arbejdsmarkedsstyrelsen med i alt kr Info-møde for virksomhederne afholdt 11. november 2013, og kick-off for virksomheder m.v. er den 11. december 2013 med start af første hold med 15 elever fra Odsherred i januar Målet er at kunne skabe 10 nye/ekstra lærlinge for dette hold. Ejerskifte-klyngen Klyngen er etableret med foreløbig 7 virksomheder, der alle er rådgivere for virksomheder, herunder pengeinstitutter, revisorer, en advokat samt en virksomhedsmægler. Klyngen understøtter det store behov for, at ejerledede virksomheder i Odsherred i større omfang bliver ejer-/generationsskiftet. I øjeblikket bliver en væsentlig andel af virksomhederne bare lukket ned ved ejerleders pensionering. Klyngedeltagerne har givet tilsagn om gratis 1. mødes rådgivning til virksomheder omkring ejerskifteproblematik. Desuden er der aftalt henvisning mellem deltagerne, og herunder til Odsherred Erhvervsråd som uvildig rådgiver. Der har været afholdt fælles klyngearrangement med inviteret indlægsholder og med deltagelse af 10 virksomheder, der overvejer lukning/ejerskifte. Potentielle klynger: Erhvervsturisme-klynge I forbindelse med strategiarbejdet for turismen er der fremkommet ønsker om at gøre en mere målrettet indsats inden for erhvervsturisme (møder, seminarer, konferencer m.m.). Det vurderes, at der kunne være et vækstpotentiale på dette område. Der forsøges etableret en lille klynge med 4-5 virksomheder. Formidlingsklynge Der er i forbindelse med projektet Den nemme vej til naturoplevelser etableret et netværk af naturvejledere. Det skal overvejes/afklares, om dette netværk vil indgå et mere forpligtende samarbejde med henblik på vækst eller om det skal fortsætte på netværksniveau. Symbiose-klynge Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 8

10 I forbindelse med symbioseuddannelsen i august 2013 blev fundet 5-6 oplagte symbiosemuligheder, som de deltagende virksomheder nu arbejder videre med. Der gennemføres yderligere en symbioseuddannelse i januar 2014, hvor der ligeledes forventes fundet 5-6 symbioseideer. Herudover er Odsherred Erhvervsråd i samarbejde med Kalundborg Symbiosis og NIRAS ved at undersøge mulighed for et projekt om affaldstræ, herunder trykimprægneret træ. Geopark-mel-klynge: I forhold til at kunne producere Geopark-brød mangler området en produktion af lokalt mel. I samarbejde med bl.a. FiO undersøges muligheden for at etablerede en produktion af lokalt, økologisk mel, eventuelt i en eksisterende mølle, således at den samtidig kan blive et geoparksite. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen: tager orienteringen til efterretning drøfter spørgsmålet om tilstrækkelig fokus i klyngearbejdet Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Orientering er taget til efterretning. I forhold til fokus i det fremtidige klyngearbejde, var der enighed om at kvalitet i arbejdet er afgørende. Hellere færre velfungerende klynger end mange klynger uden indhold. Fokus på kommunikation i forhold til klyngearbejdet er afgørende. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 9

11 55. Nye tal for turismens økonomiske betydning og ny undersøgelse af turisters tilfredshed med det nordlige Odsherred Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen Der er kommet nye tal for turismens økonomiske betydning for Odsherred, og der er i forbindelse med Særlige feriesteder-projektet udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse af turistoplevelsen i det nordlige Odsherred, dvs. Nykøbing Sj. og Rørvig. Sagsfremstilling Turistchefen vil på mødet kort gennemgå begge analyser. Særligt undersøgelsen af turistoplevelsen kan danne udgangspunkt for den drøftelse af styrkepositionerne inden for kyst, strand, havn, vand og skov samt af udviklingspotentialerne inden for bl.a. service, skiltning, infrastruktur, byliv og bymiljø, Algade i Nykøbing, toiletforhold og spisesteder. Administrativ indstilling Til drøftelse. Bilag Rørvig_resultater_møde 6 november 2013.pdf Turismens økonomiske betydning 2012.docx Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Udviklingsrådet drøftede undersøgelsen. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 10

12 56. Geopark Odsherred, ansøgning om optagelse i European Geoparks Network Sag Dok Initialer: THU Åbent Sagens opståen En ansøgning om optagelse i European Geoparks Network og Global Geoparks Network kan indsendes årligt mellem 1. oktober og 30. november. Geopark Odsherred er klar med sin ansøgning om optagelse. Sagsfremstilling Ansøgningen, som er på engelsk, består i korte træk af følgende faste overskrifter: A: Identifikation af området B: Den geologiske arv C: Beskyttelse af geologiske og ikke-geologiske lokaliteter D: Aktiviteter og erhvervsmæssige planer E: Argumenter og motivation for optagelse i EGN Bilag 1: Selvevalueringsskema Bilag 2: Den geologiske arv (afsnit B) Bilag 3: Anbefaling fra Den Danske UNESCO Nationalkommission For at blive optaget som geopark, skal en række grundlæggende forhold være til stede, fx at området er geologisk interessant (det er istidslandskabet), er klart administrativt afgrænset (det er kommunegrænsen) og at der er en klar organisationsstruktur og gennemskuelig økonomi. Grundlæggende er optagelse imidlertid et spørgsmål om et helhedsindtryk, nemlig om området samlet set fremstår som en geopark. Geopark Odsherreds ansøgning hviler på følgende fire ben: Istidslandskabet og geologien grundlaget for det hele Solvognen og kulturhistorien Odsherredmalerne og kunsten Lammefjorden og fødevarerne Ansøgningen markerer en væsentlig milepæl i arbejdet med at etablere en geopark i Odsherred, et arbejde der blev indledt tilbage i 2007 med optagelse i den daværende planstrategi og siden har været videreført i regi af styregruppe og bestyrelser i hhv. Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred. Den forventede tidsplan for ansøgningens videre færd ser sådan her ud: 30. november 2013 Geopark Odsherred sender sin ansøgning December april 2014 Såkaldt desktop review, dvs. en gennemgang af ansøgningen med henblik på at afgøre, om den umiddelbart lever op til de formelle og indholdsmæssige krav Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 11

13 April-juli 2014 Evalueringsbesøg af to repræsentanter fra Global Geoparks Network, forudsat at ansøgningen vurderes til at være komplet og området leve op til kravene til at blive vurderet September 2014 Udnævnelse af nye geoparker på en geoparkkonference En godkendelse som geopark gælder som udgangspunkt i fire år. Alle godkendte geoparker skal evalueres på ny hvert fjerde år. Udviklingen af området som geopark fortsætter derfor også efter godkendelsen. Denne ansøgning er til behandling på følgende møder: Økonomiudvalget den 12. november 2013 Bestyrelsen for Geopark Odsherred den 15. november 2013 Bestyrelsen for Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Byrådet den 26. november 2013 I skrivende stund den 17. november 2013 gælder følgende: Økonomiudvalget har indstillet den til godkendelse i Byrådet den 26. november Geopark Odsherreds bestyrelse har godkendt ansøgningen på sit møde den 15. november Udvikling Odsherreds bestyrelse behandling af ansøgningen er en orienteringssag. Lovgrundlag Der er intet traditionelt lovgrundlag, men ansøgningen bygger på det, der hedder The EGN Charter, som henviser til alle de kriterier, som det er nødvendigt at leve op til for at blive godkendt som europæisk geopark. Økonomiske konsekvenser Det at sende ansøgningen har få økonomiske konsekvenser, men en godkendelse må forventes at have en væsentlig markedsføringsmæssig værdi. Der er som godkendt geopark udgifter i omegnen af kr. pr. år til netværk, rejser m.v. De videre økonomiske konsekvenser er beskrevet i ansøgningen. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser En geopark trækker på fagligheder fra hele området: på turisme, erhvervsliv, foreningsliv, by- og landsbysamfund, uddannelsesinstitutioner m.v., og på store dele af den kommunale administration, fx børn, skole, unge, natur, miljø, kultur, kommunikation, økonomi og planlægning. Udtalelser og høring Ansøgningen har ad flere omgange været drøftet i bestyrelsen for Geopark Odsherred, ligesom de er afholdt flere temamøder i Byrådet om projektet og ansøgningen. Den Danske UNESCO Nationalkommission har, som reglerne foreskriver, læst med på ansøgningen og godkendt, at Geopark Odsherred sender sin ansøgning. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 12

14 Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred tager ansøgningen til efterretning. Bilag Geopark Odsherred - hoveddokument - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 1 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 2 - final pdf Geopark Odsherred - Appendix 3 - final pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred anbefaler at Geopark Odsherred får varemærkebeskyttet sit logo. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 13

15 57. Status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: SIL Åbent Sagens opståen Økonomiudvalget i Odsherred Kommune præsenteres den 10. december 2013 for en afrapportering på Helhedsorienteret erhvervsservice. Afrapporteringen vil indeholde en status, en evaluering og en angivelse af udfordringer. Udvikling Odsherred præsenteres hermed for det overordnede billede, der tegner sig pr. 13. november Sagsfremstilling Implementeringen af det ny erhvervsservicekoncept i Odsherred Kommune begyndte den 2. september Konceptet består af fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 2. Tovholder inden for fem hverdage 3. Taskforce når nødvendigt 4. Fast kontaktperson 5. Koordineret erhvervsindsats Overordnet afrapportering i forhold til servicemålene: Administrationen har i perioden indtil medio november 2013 fokuseret på at implementere den ny erhvervsservice bedst muligt og ved learning by doing. Aktuelle problematikker og koordinering af sager er blevet løst undervejs. Den overordnede retning for helhedsorienteret erhvervsservice er blevet sikret ved et månedligt styregruppemøde. Nedenfor gennemgås servicemål 1 og 2 i erhvervsservice og i jobservice. Der har ikke været behov for at etablere en taskforce i perioden (servicemål 3), og tilbuddet om en fast kontaktperson (servicemål 4) er ikke blevet iværksat, da tilbuddet ikke har været efterspurgt. Servicemål 5 omhandler sammenhængskraften på tværs i organisationen og er forudsætningen for at servicemål 1-3 kan håndteres hurtigt og effektivt. Der har i perioden, grundet fokus på implementeringen, ikke været iværksat udviklingstiltag for at fremme sammenhængskraften på tværs i organisationen eller for at følge op på det tværfaglige udviklingsforløb, der fandt sted i projektfasen. Der er ca. to uger efter implementeringsopstart blevet afholdt et evalueringsmøde med erhvervsservicevagterne. Konklusionen herfra var overordnet set: Helhedsorienteret erhvervsservice skærper fokus på erhvervssager Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 14

16 Henvendelserne kommer hurtigere rette sted hen Henvendelserne besvares hurtigere, og sagerne opstartes hurtigere Den øgede anvendelse af direkte kontakt til virksomhederne er positiv Den 22. november 2013 afholdes et fælles evalueringsmøde med erhvervsservice- og jobservicevagterne. Status erhvervsservice: Pr. 13. november 2013 er der blevet registreret 100 henvendelser indgået til erhvervsservice, hvoraf 7 skulle have været indgået hos jobservice. Det er karakteristisk, at de fleste henvendelser kommer pr. eller via webformular, færre pr. telefon, få pr. personlig henvendelse og enkelte pr. brev. Frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Det tidligste opkald har været kl og det seneste kl Opkald ligger typisk mellem kl. 9 og 15. Det er karakteristisk, at bredden af henvendelsernes karakter opleves øget, dvs. at erhvervslivet henvender sig med mange flere forskellige spørgsmål end før etableringen af helhedsorienteret erhvervsservice. Overordnet set er kategorierne: a) Forespørgsel: 24 stk. b) Konkret ansøgning eller anmeldelse: 28 stk. c) Praktisk behov: 26 stk. d) Andet: 15 stk. Ad. a: Kategorien Forespørgsler dækker følgende: Hvad gælder der af krav eller regler? Hvilke muligheder er der? (8 stk.) Er der behov for en tilladelse? (8 stk.) Ønske om et møde (4 stk.) Spørgsmål til status på en given sag (3 stk.) Spørgsmål til miljøejendomsoplysningsskema (1 stk.) I alt er der registret 24 forespørgsler. 16 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 1. Og 14 overholdt servicemålet, mens 1 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 8 af de 24 henvendelser vedrørte servicemål 2. Her overholdt 6 servicemålet. Der er 2 henvendelser, der enten ikke er færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad b: Kategorien Konkret ansøgning eller anmeldelse dækker følgende: Lokalplanudarbejdelse (1 stk.) Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 15

17 Tilladelse til nedsivning (2 stk.) Byggetilladelse (10 stk.) Forhåndstilkendegivelse (1 stk.) Opsætning af antenner (1 stk.) Tilladelse til udvidelse af antal spilleautomater (1 stk.) Opsætning af skilte (1 stk.) Tilladelse til etablering af bosted/institution (1 stk.) Tilladelse til etablering af diverse erhverv (3 stk.) Tilladelse til opsætning af pylon (1 stk.) Godkendelse af legeplads (1 stk.) Tilladelse til oplag (1 stk.) Etablering af påfyldningsplads (1 stk.) Miljøgodkendelse (1 stk.) Godkendelse til vandværker (2 stk.) I alt er der registret 28 henvendelser. 5 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 1. 5 overholdt servicemålet. 23 af de 28 henvendelser vedrørte servicemål 2. 8 overholdt servicemålet. 4 overholdt ikke servicemålet. 11 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. Ad c: Kategorien Praktisk behov dækker følgende: Bestilling af tid til at se tegninger på en ejendom (2 stk.) Kopi af bygge- og ibrugtagningstilladelser (1 stk.) Hjælp til at finde ansøgningsskema til nedsivningstilladelse på hjemmesiden (1 stk.) Hjælp til at finde information om og tilmelding til kommunens møder på hjemmesiden (2 stk.) Problem med selvbetjeningsmodul på hjemmesiden vedr. klippekortordning til genbrugsstation (1 stk.) Spørgsmål vedr. digital post, hjælp til digital post og medarbejdersignatur, tilmelding til møde og opfølgningsmøde om digital post og anmodning om fritagelse for krav om digital post (14 stk.) Spørgsmål til rette EAN-nr. (1 stk.) Spørgsmål om, hvem der skal fjerne væltede træer efter storm (1 stk.) Ønske om besigtigelse af en medarbejder vedr. problemer med overfladevand foranlediget af vejbyggeri (1 stk.) Behov for bestilling af affaldssække (1 stk.) Ønske om sletning fra erhvervsregister (1 stk.) I alt er der registret 26 henvendelser. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 16

18 20 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål overholdt servicemålet. 3 overholdt ikke servicemålet. 1 henvendelse er ikke færdigregistreret og er registreret, så det ikke kan konkluderes, om servicemålet er overholdt eller ej. 6 af de 26 henvendelser vedrørte servicemål 2. 1 overholdt servicemålet. 5 overholdt henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Ad d: Kategorien Andet dækker følgende: Guidning af iværksættere (3 stk.) Optagelse på positivlisten (2 stk.) Hjælp til parkeringsproblematik på en ejendom (1 stk.) Hjælp til at fremskynde sag hos politiet, der mangler oplysning fra kommunen (1 stk.) Ønske om information om, hvornår en mobilmast opsættes (1 stk.) Utilfredshed med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr (1 stk.) Utilfredshed med kommunens sagsbehandling generelt (1 stk.) Spørgsmål vedr. BBR og flytning (1 stk.) Information om ophør af firma (1 stk.) Ønske om hjælp til fundraising (1 stk.) Spørgsmål til teleafgift (1 stk.) Spørgsmål om dækningsafgift (1 stk.) I alt er der registret 15 henvendelser. 11 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 1. 8 overholdt servicemålet. 3 henvendelser er enten ikke færdigregistreret eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. 4 af de 15 henvendelser vedrørte servicemål 2. 2 overholdt servicemålet. 2 henvendelser er enten ikke færdigregistrerede eller er registreret, så det ikke kan konkluderes om servicemålet er overholdt eller ej. Status jobservice: Pr. 10. november 2013 er der blevet registreret 50 henvendelser indgået til jobservice. Heraf indgik 7 hos erhvervsservice, der videresendte til jobservice. Henvendelserne til jobservice handler typisk om praktik, tilskudsordninger, elever, lærlinge og ordinær arbejdskraft. Servicemålene er blevet overholdt. Alle virksomheder har fået en tilbagemelding inden for 24 timer. De fleste sager er lukket inden for 24 timer eller 5 dage. Enkelte sager har taget mere end 5 dage, men her har der løbende været kontakt med virksomheden (etc. ved ansættelsesforløb). Det er karakteristisk, at jobcentret via jobservice nu bliver kontaktet om ikke jobrelaterede spørgsmål, fx om barsel, forsikring til selvstændige, orlov, refusion og lignende Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 17

19 forhold, der hører under staten. Det er også karakteristisk, at frekvensen af telefoniske opkald er øget stille og roligt siden opstart. Opkald ligger i dagtimerne ml. kl Der er dog ikke mange opkald, for henvendelserne kommer typisk pr. mail eller web-formular, eller ved direkte kontakt. Foreløbig evaluering: Opstarten af implementeringen forløb ikke optimalt, idet der ikke var tid inden implementeringsopstart til instruktion af korrekt udfyldelse af registreringsdokumentet/styringsdokumentet. Dette skete løbende efter opstartsdatoen. Det medførte, at den korrekte registrering af henvendelserne blev forsinket. Registreringsdokumentet/styringsdokumentet blev løbende udviklet (opdateret) efter behov, ønsker og forslag fra medarbejderne på baggrund af den konkrete anvendelse. Dokumentet blev markant opdateret pr. 10. oktober 2013 med tilhørende fælles instruktion i korrekt udfyldelse. Efter dette har dokumentet fundet sin endelige form, og andelen af korrekt udfyldte dokumenter er steget markant. Der er dog fortsat behov for instruktion i korrekt registrering hos enkelte medarbejdere, især når det drejer sig om servicemål 2. Det skal undersøges, om tovholderen ikke får registreret sine handlinger godt nok, om tovholderen ikke kan nå det der forventes i servicemålet, eller om den manglende registrering blot er udtryk for en aftalt proces mellem tovholder og virksomhed. Der er endvidere behov for instruktion hos flere medarbejdergrupper/andre teams, end der var tænkt i fra projektets start, eftersom bredden på henvendelserne er større end forventet. Udfordringer: Henvendelsernes bredde: der berøres mange flere emner end forventet, og dette påvirker/omfatter centre og/eller teams, der ikke var tænkt ind i projektet fra start. Dette har medført behov for øget tværfagligt samarbejde, og øget tværfagligt kendskab til kommunens samlede opgaveportefølje, og hvor hvilke emner behandles. Arbejdet med at imødekomme disse behov skal prioriteres. Snit for servicemålene og kommunikation heraf: Nogle henvendelser er ikke omfattet af servicemålene, og dette er ikke kommunikeret ud på skrift. Helhedsorienteret erhvervsservice skaber øget forventning til, hvad Odsherred Kommune skal være behjælpelig med. Arbejdet med at kommunikere servicen, herunder hvad der kan forventes, og hvad der ikke kan forventes, skal prioriteres. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at Udvikling Odsherred drøfter status på implementering af helhedsorienteret erhvervsservice med henblik på at fremkomme med forslag til at videreudvikle den erhvervsrettede indsats i Odsherred Kommune. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 25. november 2013 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 18

20 Fraværende: Nykøbing Sj. Pilotperiode med øget åbningstid fastholdes. Det skal formidles at det er en positiv udvikling. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 19

21 58. Brugerundersøgelse af helhedsorienteret erhvervsservice Sag Dok Initialer: MSG Åbent Sagens opståen På Udvikling Odsherreds bestyrelsesmøde den 19. august 2013 blev det besluttet, at der skal ske en afrapportering af det nye erhvervsservicekoncept til Økonomiudvalget den 10. december 2013 i form af en status, evaluering samt en redegørelse af udfordringer. Det blev ligeledes anført, at Udvikling Odsherred skal præsenteres for en tilsvarende afrapportering på bestyrelsesmødet den 25. november Sagsfremstilling MEGAFON har i perioden 4. til 8. november 2013 gennemført en undersøgelse for Odsherred Kommunes af kommunens erhvervsservice med henblik på at afdække ændringerne i oplevelsen for virksomheder, der har haft en erhvervsrettet henvendelse til Odsherred Kommunes før og efter implementering af Helhedsorienteret erhvervsservice den 1. september 2013 samt den generelle tilfredshed med Odsherred Kommunes erhvervsservice. MEGAFON haft kontakt med 180 virksomheder, hvoraf 115 virksomheder har svaret på undersøgelsens spørgsmål. Dette svarer til en gennemførelsesprocent er på 64 %. 63 af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettet henvendelse i perioden 1. september til 1. november af de adspurgte virksomheder har haft en erhvervsrettelse henvendelse før 1. september Forskelle mellem kontakt før og efter 1. september 2013 Undersøgelsen viser en række positive tendenser i forbindelse med ændringer i oplevelsen af Odsherred Kommunes erhvervsservice fra før til efter Odsherred Kommune implementerede Helhedsorienterede erhvervsservice den 1. september Der er en tendens til flere positive oplevelser af hurtigere sagsbehandling, mere faglig kompetence i forhold til den problemstilling man henvender sig med samt en oplevelse af, at Odsherred Kommune kan se muligheder eller alternativer i forhold til konkrete henvendelser. Der opleves ligeledes en positiv tendens i forhold til oplevelsen af, at Odsherred Kommune behandler sager / henvendelser indenfor rimelig tid, samt at Odsherred Kommune indgår i dialog om erhvervsrettet henvendelser. Der kan dog ikke ses en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september 2013 på ovenstående. På ét område er der dog en signifikant forskel mellem kontakt før og efter 1. september Det drejer sig om spørgsmålet om hvorvidt virksomhederne er enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til rette person og/eller fagcenter. Her viser undersøgelsen at andelen af virksomheder, der er overvejende enige i, at deres sager og spørgsmål kommer hurtigt frem til fagperson og/eller fagcenter er steget fra 18 % til 36 % samt at antallet af virksomheder, der er overvejende uenige er faldet fra 23 % til 7 %. Udvikling Odsherred den 25. november 2013 Side nr. 20

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 19. august 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Michael Jensen, Jørgen Stoltz, Mads

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. juni 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere