Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd"

Transkript

1 Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen, På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,094 Godkendelse af referat fra mødet den 23. april 2015 Jørn bjørnskov (JB) anmodede om, at datoen for referatet blev ændret til 19. maj 2015, idet referatet fra 23. april 2015 var godkendt. Datoen blev ændret hvorefter referatet blev godkendt, 2015,095 Meddelelser fremlagt i Klostergården Ingen 2015,096 Projekter Lær i Klosterkirken gennemgåes af Claus Hahn Claus Hahn gennemgik Lær i Klosterkirken. Lær i Klosterkirken er et meget spændende projekt. 2015,097 Orientering fra budgetsamråd 1 JB gennemgik Provstiets ligningsoversigt for 2016 Ligningsoversigt Indtægter Horsens Kommune skøn april 2015 kr Hedensted Kommune kr. 140,000 lndtægter ialt kr ; Udgifter. Kirkekasser, udmeldt drift kr PUK-kassen (inkl. stiftsbidrag) kr Landskirkeskat (tal fra 2015} kr Reservemidler kr lkast-brande Provsti kr Afdrag Iån kr. 640,000 Udgifter i alt kr Rest kr Anlæg kr Kirkekasser,tillagt drift kr. 160,000 Projektpulje kr Rest kr. 623,432

2 PUK-kassen - budget 2016 rmal Løn kr Udgifter til PU kr. 116,000 Administration i alt kr. 414,000 Folkekirkeinfo kr. 69,000 Stiftsbidrag kr. 240,000 Reformations jubilæum kr. 130,000 Natkirke-studenterpræst kr. 300,000 Skolekirke medarbejder kr. 550,000 Kirkegardssamarbejde kr. Pinsegudstjeneste kr. 25,000 Provsti-/ og præstekursus, kr. 500,000 Ialt kr JB oplyste samtidig, at Provstiet havde modtaget drifts- og anlægsønsker for kr Orienteringen blev taget til efterretning 2015,098 Gennemgang af kvartalsrapporten for 1 kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 endnu ikke færdig, behandles på næste møde den ,099 Siden sidst Hanne Rahn oplyste at Grundlovsløbet blev afviklet og at Sommerkoncerten var en stor succes. JB orienterede om at der er kommet invitation til Kjeld Holm s afskeds gudstjeneste søndag den kl alle er inviteret. JB orienterede om at søndag den er der bispevielse af den nye biskop Henrik Wigh-Poulsen. Der er inviteret 2 medlemmer fra Meninghedsrådet og de to deltager bliver Jørn Bjørnskov og Birthe Thomasen. 2015,100 Gennemgang og godkendelse af FU budgetforslag 2016 JB gennemgik budgettet for 2016, der var afleveret den kl ,101 Orientering ansættelse af kordegn JB orienterede om at ny kordegn er Anna-Mette Larsen. Orienteringen taget til efterretning. 2015,102 Orientering om ansættelse af overenskomstansat præst. JB orienterede om at René Høeg har trukket sin ansøgning som kommunikationsmedarbejder i Provstiet tilbage, grundet dette ansættes der ikke ny præst. Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Behandlingaf ansøgning fra Ulla Wittenburg om tilskud til Lyt til danske salmer I efteråret 2011 mødtes et par ansatte fra den musikalsk udøvende del af folkekirken, og samtalen drejede sig hen imod en ide om, at nogen burde indspille alle de danske salmer og lægge dem på nettet til fri afbenyttelse. Hovedtankerne var at: Den danske salmeskat bør dokumenteres i sin helhed. Salmerne er en vigtig del af den danske folkekirkelige kulturarv, tradition og formidling, og skal bevares på en nutidig platform. Salmerne formidles bedst akustisk, sunget af én sanger med orgelakkompagnement, hvorved tekst og melodi fremstår tydeligt. Der arbejdes ud fra salmebogen med noder. Alle vers af alle salmer på alle melodiforslag skal indspilles. Man skal opleve førstehånds, at stemningen i en salme kan ændre sig, alt efter hvilken melodi der benyttes. Sjældent sungne salmer kan komme frem i lyset, og blive brugt mere. Projektet ikke skal være kommercielt. Salmerne skal være let tilgængelige for alle som aktivt søger dem både professionelt og privat. Alle medvirkende skal fraskrive sig rettighederne til indspilningerne. Udover honoraret for indspilningsarbejdet skal de medvirkende ikke tjene penge på projektet. Det skal være muligt at downloade lydfilerne mod betaling; alle indtægter herfra skal gå til dækning af hjemmesidens driftsomkostninger. Der var hurtigt flere professionelle kirkemusikere, som var med på ideen, rygtet spredtes, og der blev skrevet anbefalinger fra præster, organister, medlemmer af salmebogskommissionen og flere biskopper. Efter et stort forarbejde, påbegyndtes indspilningerne af Den Danske Salmebog fra 2003 i september I Juni 2014 rundedes 520 indspillede salmer, knap halvdelen. Vi er nu i gang med at skaffe midler til anden halvdel af projektet, så det kan blive komplet. På hjemmesiden ligger nu alle salmer til Dåb, Konfirmation, Vielse, Bisættelse, Årstider, Advent, Jul, Påske og Pinse. De kan alle streames i deres fulde længde, gratis. Udover salmerne ligger der på hjemmesiden også forslag til orgelmusik til vielse og bisættelse, en apostolisk Trosbekendelse, og Højmessens mest brugte messede liturgiske led indspillet med både herre- og damestemme. I et projekt som dette, skal der tages hensyn til rettighedshavere., og vi har indgået en aftale med KODA. Hjemmesiden vil blive et vigtigt arbejdsredskab for præster, teologistuderende og kirkesangere; og kan bruges som redskab i kirkernes konfirmandundervisning. Den vil også blive et opslagsværk for alm. mennesker, som søger salmer til dåb, vielse og bisættelse og en hjælp hvis man blot ønsker at lære nye salmer til egen sangglæde. Fordi projektet er til stor gavn for både kirkens ansatte og menighederne lokalt i hele landet, synes vi det er nærliggende at ansøge netop Menighedsrådene om støtte. Som det ses på hjemmesiden nævnes alle bidragsydere listen er allerede nu ganske betydelig, og vi håber den bliver meget længere. Vi ansøger alle Menighedsråd om 1000 kr., og har modtaget støttebeløb fra

4 250 kr. op til kr. Alle bidrag, uanset størrelse, modtages med stor TaKnemmelighed. Indspilningerne foregår i Trinitatis Kirke i København ved kororglet. Den danske salmeskat er en central del af Danmarks historie, kristendommens betydning og dens tilstedeværelse i samfundet. De spiller en stor rolle i formidlingen af kristendommen i samtiden, og vi håber, at Menighedsrådet vil bidrage til projektets gennemførelse. Ansøgningen om støtte på 1000,- kr. til projektet Lyt til danske salmer blev godkendt. 2015,104 Behandling af ansøgning om lån af Klosterkirken Vi står midt i planlægningen af den glædelige begivenhed vores bryllup, som vi ønsker skal være d. 17/ I den anledning vil vi spørge om muligheden for at låne/leje os ind i jeres kirke? Vi skal giftes af en præst fra Den Nyapostolsk Kirke (Hvor vi kommer), men da det lokale vi plejer at brugt til afholdelse af normale søndagsgudstjenester er for lille er vi på udkig efter et andet kirkelokale. Vi ved det er forskelligt, i hvor stor udstrækning kirker lejes ud. Men hvordan ser det ud hos jer? Er det muligt at låne/leje kirkel? Og i tilfælde deraf, hvad vil prisen så blive? Vi kommer normalt i Den Nyapostolsk Kirke i Horsens, og er derfor heller ikke medlem af folkekirken. Dette blot til info ved ikke om det har nogen betydning for jeres praksis. Ansøgningen blev ikke imødekommet. 2015,105 Behandling af ansøgning fra Bente Degn, på vegne af Horsens Musikskole Jeg tillader mig at rette henvendelse til dig som menighedsrådsformand ved Klosterkirken. Horsens Musikskole har til huse i det, der tidligere var Midtbyskolen i Skolegade. I perioden fra midt i juni og til efterårsferien skal vores undervisningslokaler bygges om, og det er ikke muligt at gennemføre undervisning dér. Derfor er vi ved at forsøge at finde andre og egnede steder, hvor vores elever og lærere kan få lov at være fra sæsonstart i august og frem til efterårsferien. Ét af de steder, hvor det er muligt at undervise, kunne være Klostergården, - hvis det på nogen måde kunne lade sig gøre at låne salen (og meget gerne mødelokalet ud mod Borgergade ligeså). Vores undervisning finder sted på alle ugens dage, men de enkelte lærere underviser typisk én eller to dage. Eleverne kommer for det meste én ad gangen i ca. 20 minutter hver, og undervisningen er primært eftermiddagstimer.

5 Kan du fortælle mig, om der er nogen mulighed for, at vi kan få lov at benytte Klostergården evt. en eller to eftermiddage om ugen? Det vil være en stor hjælp. Ansøgningen blev ikke godkendt 2015,106 Behandling af ansøgning om lån af Klostertkirken i forbindelse med afholdelse af en Gospel koncert Vedr. ansøgning om afholdelse af en 1 times gospelkoncert. Gospelkoret Uplifted som hører under Frelsens Hær i Horsens, anmoder om lov til en afholdelse af en kortere gospelkoncert i Klosterkirken, onsdag d. 2 december 2015 i tidsrummet kl Vi er et gospelkor som øver hver anden onsdag og på ren amatørbasis grundlag, men vi gør det af stor lyst og for at være med til at forkynde det kristne budskab i gennem sang og musik. Vi ser frem til at hører fra jer. Ansøgningen blev godkendt. 2015,107 Kend mere til dine kolleger i menighedsrådet Udpegning af næste fortæller Næste fortæller bliver Hanne Henriksen Næste møde kl ,109 Eventuelt Inge Højgaard-Rasmussen informerede om, at de automatiske klokke ringe tider er blevet ændret til nye tider, samt at der indhentes tilbud på nyt ur til styring af ringe tider Ansøgning fra organist Michael H. Thomsen Behandles i lukket møde Møde afsluttet kl Ref.: Anna-Mette Larsen

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere