Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om underretninger mellem jobcentre"

Transkript

1 Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: juni /13925

2 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på eller på telefon Indholdsfortegnelse Indhold 1. Baggrund Nyt i denne udgave Teknisk dokumentation Overordnet om underretningspligtige hændelser og anden automatisk informationsdeling Konkrete underretninger og tilbagemeldinger erne og mulige tilbagemeldinger er nedenfor grupperet efter forskellige forretnings- og emneområder: Anvendte farvemarkeringer og forkortelser Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud, Min Plan og uddannelsespålæg Henvisning til arbejde og afslag på henvist arbejde Særlig underretning ved medhold i en klage Andre underretninger Generelt anvendelige tilbagemeldingskoder er fra a-kassen som ikke nødvendigvis er svar på en tidligere afsendt underretning fra jobcenteret ( Fritflyvende ) Felterne andet udfyldt med datoer... 42

3 1. Baggrund Kommunikationen mellem jobcentre og a-kasser er gennem en periode blevet omlagt således, at kommunikationen fra januar 2016 rent teknisk alene sker via webservicekommunikation og ikke længere delvist ved natlige batchkørsler og filleverancer. Der er i den forbindelse foretaget en omlægning af de koder, der anvendes i kommunikationen. STAR har i samarbejde med Danske A-kasser udarbejdet denne vejledning. STAR ønsker med denne vejledning at give en samlet sagsbehandlervendt fremstilling af de underretninger, der anvendes og de tilbagemeldinger som sagsbehandlerne i a-kasserne kan anvende ved tilbagemeldinger på de enkelte underretninger. Vejledningen vil løbende blive opdateret. Vejledningen er tænkt som en håndbog for sagsbehandlerne. Vejledningen er ikke egnet som facitliste til i a-kassens fagsystemer eller DFDG at implementere valideringer, hvorefter svarmuligheder på negative underretningspligtige hændelser fastlåses til de svarmuligheder, der fremgår i vejledningen. Der kan således forekomme situationer, hvor det er korrekt at anvende en anden tilbagemeldingskode end hvad der fremgår af vejledningen. Det kan fx være, at jobcenteret sender én underretning, men under a-kassens sagsbehandling viser det sig, at resultatet (sagens omstændigheder) er en anden end først antaget ved jobcenterets underretning til a-kassen. Det er afgørende, at den tilbagemeldingskode eller underretning, der sendes til STAR, er et udtryk for sagens korrekte resultat. 1.1 Nyt i denne udgave Denne version (3) af vejledningen indeholder mindre rettelser i forhold til version 2.1: Det er tidligere meldt ud, at ved underretning 14 vedrørende anvendelse af joblog bemærkes, at det rent it-teknisk ikke er tale om en negativ underretningspligtig hændelse, men koden bedes som det fremgår af vejledningens afsnit 4.5 besvaret som en negativ underretningspligtig hændelse. Styrelsen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at a-kassen ikke får direkte besked i form af dannelse af en opgave til sagsbehandlere, når der ikke er tale om en NUPH rent-teknisk. Indtil underretningen id 14 kan ændres rent it-teknisk til at være en negativ underretningspligtig hændelse i forbindelse med release (december 2017) har a-kassen ikke pligt til at svare på underretning id 14. Hvis a-kassen alligevel bliver bekendt med, at der er kommet en underretning id 14 fra jobcenteret, skal a-kassen behandle den. Derudover kan styrelsen oplyse, at såfremt en a-kasse modtager underretning id 14 fra jobcenteret, og a- kassen af egen drift er ved at foretage et sagsbehandlingskridt på samme medlem, skal der ikke foretages en særkilt sagsbehandling på baggrund af underretning fra jobcenteret. kan derimod indgå i den samlede sag, og der gives en tilbagemelding til jobcenteret på den samlede sag. Der er lavet opdatering koder, der udgået eller ændringer mv. foretaget i release (marts 2017). 2. Teknisk dokumentation Den leverandørvendte information om de tekniske webservicesnitflader fremgår af STARs wikier: Side 3 af 42

4 fra jobcenter til a-kasse (NUPH): o o Rådighedsvurdering og tilbagemelding på NUPH: o o 3. Overordnet om underretningspligtige hændelser og anden automatisk informationsdeling erne mellem jobcentre og a-kasser initieres i praksis på en række forskellige måder: Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it-system. Registreringen gemmes i DFDG, og DFDG afgør, om der foranlediget af registreringen skal sendes besked til a-kassen. Det gælder fx, når jobcentret registrerer, at et aktiveringstilbud er afbrudt eller annulleret med årsag (fx udeblevet fra start eller overholdt ikke aktivitet). Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it-system, hvorved der baseret på regler/automatik i it-systemet sendes en besked til a-kassen via DFDG. Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it-system, og tager selv aktivt stilling til, om der skal sendes en besked til a-kassen via DFDG. Medlemmet foretager selvbetjening på Jobnet, fx til- eller afmelding eller syge- og raskmelding. Fælles for registreringerne er, at der anvendes en række underretninger, der afhænger af, hvilken hændelse, der underrettes om. Til hver af de underretninger, der skal besvares, er der en række relevante tilbagemeldingskoder som a-kassens sagsbehandlere kan vælge. 4. Konkrete underretninger og tilbagemeldinger erne og mulige tilbagemeldinger er nedenfor grupperet efter forskellige forretnings- og emneområder: Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter, jf. afsnit 4.1 Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud og ophør i tilbud, jf. afsnit 4.2 Afslag på henvist arbejde, jf. afsnit 4.3 Særlig underretning ved medhold i klage, jf. afsnit 4.4 Andre underretninger, jf. afsnit 4.5 I afsnit 4.6 fremgår hvilke tilbagemeldingskoder, der kan anvendes for hver underretningspligtig hændelse, der skal besvares, men hvor anvendelsen af tilbagemeldingskoden som udgangspunkt kun anvendes undtagelsesvist. I afsnit 4.7 fremgår en række underretninger fra a-kassen til jobcenter, som ikke er besvarelse af underretninger fra jobcentret. Side 4 af 42

5 . For en række tilbagemeldingskoder fremgår, at de alene må anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før Disse koder forventes rent teknisk at udgå i it-systemerne fra december 2017, hvor tilbagemeldinger på hændelser, der vedrører perioden før 2. januar 2017, skal være behandlet, registreret og indberettet af a-kassen før da. Ændringerne er foranlediget af dagpengereformen. Regelhenvisningerne i afsnit er til de pr. 29. juni 2017 gældende regler. Det vil altid fremgå af vejledningen, hvilke konkrete bekendtgørelser (bekendtgørelsens nr. mv.), vejledningen senest er blevet opdateret med. I denne vejledning henvises til reglerne i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed med senere ændringer og bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed. Henvisninger til paragraffer vil ikke altid blive opdateret, hvis der fx alene er tale om, at en given paragraf skifter nummer. Kun væsentlige indholdsmæssige ændringer vil forårsage opdatering af vejledningen, og vejledningen vil i givet fald blive opdateret snarest muligt. Det er altid i de gældende love og bekendtgørelser, at sagsbehandleren skal orientere sig i forhold til gældende regler. 4.0 Anvendte farvemarkeringer og forkortelser. I de følgende afsnit er anvendt en række farvemarkeringer i tabellerne. De ældre koder indeholder endvidere forkortelserne RJ, RN og RI. Farverne og forkortelserne har følgende betydning: I kolonnerne under overskrifter med blå baggrund fremgår hvilke koder, deres navngivning m.v., der via DFDG sendes fra jobcentersystemerne til a-kasserne. I kolonnerne under overskrifter med orange baggrund fremgår hvilke koder, deres navngivning m.v., der anvendes ved a-kassens besvarelser af jobcentrets underretninger. Den grønne baggrundsfarve angiver, at a-kassen har vurderet, at medlemmet står til rådighed. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RJ-xxx. Den rosa baggrundsfarve angiver, at a-kassen har vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RN-xxx. Den hvide baggrundsfarve angiver, at a-kassen har vurderet, at det ikke var relevant at foretage rådighedsvurdering. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RI-xxx. Side 5 af 42

6 Side 6 af 42

7 4.1 Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter 7 Udeblivelse - samtale Medlem er udeblevet fra samtale 71 Rådighed efter udeblivelse fra samtale RB Rådighed, medlemmet havde ikke pligt til at deltage i samtale i a-kassen 73 Ej rådighed så længe efter udeblivelse fra samtale 75 Ej rådighed efter udeblivelse fra samtale, arbejdskrav 76 Ej rådighed, så længe. Udeblevet fra samtale Medlemmet står til rådighed, selvom medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret, a-kassen eller aktør har indkaldt medlemmet til, fordi medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen (medlemmet havde ikke dagpengeret fra udeblivelsen til henvendelsen, jf. 15, stk. 3, i RB). Medlemmet er til rådighed, da medlemmet ikke havde pligt til at møde til samtale eller aktivitet som jobcentret, a- kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, jf. 15 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed "så længe, fx på grund af helbredseller børnepasningsproblemer, jf. 13 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står ikke til rådighed og skal opfylde et arbejdskrav for igen at få ret til dagpenge, jf. 38 i RB. Medlemmet står ikke til rådighed og udelukkes fra retten til dagpenge "så længe", medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, og medlemmet har ikke henvendt sig om udeblivelsen, jf. 15 i RB. RB 15 RB 13 RB 38 RB 15 Anvendes ved alle individuelle jobsamtaler og andre samtaler med mødepligt - dog ikke ved beskæftigelsesfremmende aktiviteter (se id 8). Ved afbud af andre årsager end id 4-6, skal jobcentret vejlede personen om, at møde frem. Hvis medlemmet stadig udebliver, er det udeblivelsen som jobcentret skal indberette.. Side 7 af 42

8 8 Udeblivelse beskæftigelsesfremmende aktivitet Medlemmet er udeblevet fra en aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte. NB ikke aktiveringer 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB Rådighed efter udeblivelse fra samtale Medlemmet står til rådighed, selvom medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret, a-kassen eller aktør har indkaldt medlemmet til, fordi medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen (medlemmet havde ikke dagpengeret fra udeblivelsen til henvendelsen, jf. 15, stk. 3, i RB). RB 7 RB 15 Anvendes ved aktiviteter, der ikke er afgivet som tilbud, men med mødepligt (fx informationsmøder, jobmesser etc.) 72 Rådighed, medlemmet havde ikke pligt til at deltage i samtale i a-kassen 73 Ej rådighed så længe efter udeblivelse fra samtale 75 Ej rådighed efter udeblivelse fra samtale, arbejdskrav 76 Ej rådighed, så længe. Udeblevet fra Medlemmet er til rådighed, da medlemmet ikke havde pligt til at møde til samtale eller aktivitet som jobcentret, a- kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, jf. 15 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed "så længe, fx på grund af helbredseller børnepasningsproblemer, jf. 13 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står ikke til rådighed og skal opfylde et arbejdskrav for igen at få ret til dagpenge, jf. 38 i RB. Medlemmet står ikke til rådighed og udelukkes fra retten til dagpenge "så RB 15 RB 13 RB 38 RB 15 Side 8 af 42

9 samtale længe", medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, og medlemmet har ikke henvendt sig om udeblivelsen, jf. 15 i RB. 10 Henvendelse efter udeblivelse Arbejdssøgende har henvendt sig efter tidligere udeblivelse 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. RB 7 - Ingen Ingen Ikke-NUPH A-kasserne anvender underretningen til at vurdere, om der kan udbetales dagpenge igen efter en udeblivelse. *: Se også tekniske tilbagemeldinger i afsnit Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud, Min Plan og uddannelsespålæg 11 Ikke overholdt uddannelsespålæg Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse RJ-S02 RJ-G00 RJ-G01 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. Medlemmet er til rådighed - Afskedigelse eller ophør i tilbud kan ikke tilregnes medlemmet, jf. SLB 6. Medlemmet er til rådighed - Helbred, jf. SLB 13. SLB 24 SLB 6 SLB 13 SLB RJ-G02 Medlemmet er til rådighed - Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før ). 22 RJ-G03 Medlemmet er til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB RJ-G04 Medlemmet er til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før SLB 15 SLB 17 Jobcenter kan ved underretningen udfylde fritekstfelt - og bør deri udfylde for hvilket trin underretningen sker. Hvis ophøret sker, når uddannelsen følges som tilbud, skal jobcentrets indberetning ske via id. 16. Tilbagemeldingskode 21, 23, 28, 31, 33, 35, 36, 37 og 40 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før Side 9 af 42

10 24 RJ-G ). Medlemmet er til rådighed - Deltidsforsikredes SLB 16 For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 arbejdstid, jf. SLB 16. og RJ-G07 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende SLB 17 dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ-G09 Medlemmet er til rådighed - Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før ). SLB RJ-G10 Medlemmet er til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A-kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ-G11 Medlemmet er til rådighed - Arbejdspladsen, jf. SLB RJ-G12 Medlemmet er til rådighed - Ægtefælleflytning, jf. SLB 26 (kun for hændelser før ). 33 RJ-G14 Medlemmet er til rådighed - Fysisk vold, jf. SLB 28 (kun for hændelser før ). 37 RJ-G20 Medlemmet er til rådighed - Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før ). 39 RJ-G27 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RJ-G28 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har klaget over tilbuddet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og har fået medhold, jf. SLB 35 (kun for hæn- SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 20 SLB 26 SLB 28 SLB 14 SLB 23 SLB 35 Side 10 af 42

11 delser før ). 11 Ikke overholdt uddannelsespålæg Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse. 78 Til rådighed. Transport 79 Til rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed - Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk RN-G02-N07 Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB 15 ikke til rådighed på grund af andet, jf. RB 31,33 og 34 (kun for hændelser før ) 43 RN-G03-N03 Medlemmet er ikke til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB 15 - ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN-G04-N08 Medlemmet er ikke til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før ). SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 - ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Jobcenter kan ved underretningen udfylde fritekstfelt - og bør deri udfylde for hvilket trin underretningen sker. Hvis ophøret sker, når uddannelsen følges som tilbud, skal jobcentrets indberetning ske via id. 16. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN-G10-N09 Medlemmet er ikke til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, - ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB 13. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. Side 11 af 42

12 46 RN-G16-N08 Medlemmet er ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller er ophørt i tilbud for at overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller starte selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB RN-G27-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN-S02-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN-S02-N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 55 RN-S05-N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed - arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 23, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. SLB krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB Ej rådighed så længe - helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB 13. RB 13 Side 12 af 42

13 83 Ej rådighed. Transport, andet - arbejdskrav Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38 RB 33 og 36. jf Ikke overholdt uddannelsespålæg 13 Vil ikke medvirke til at udarbejde Min Plan Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse. Jobcentret beder a- kassen vurdere medlemmets medvirken til at få udarbejdet en Min Plan 84 Ej rådighed. Transport, så længe på grund af andet Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed så længe på grund af "andet", jf. RB RI-A01 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI-A02 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI-A03 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. 5 RI-A07 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI-A08 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 7 RI-A09 Rådighed irrelevant - Medlemmets handlemåde kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RI-A10 Rådighed irrelevant - en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 7 Rådighed irrelevant - Medlemmets handlemåde RI-A09 kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RJ-S02 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. RB 13 RB 7. SLB 9, stk. 5, og 10, stk. 3. SLB 9, stk. 5 og 10, stk. 3 SLB RN-N07 Medlemmet står ikke til rådighed på RB 33, 35, 36 Andet dato 2 Andet dato 2 Andet dato 2 Anvendes når jobcentret ikke kan arbejde videre med "Min plan" pga. medlemmets forhold. Side 13 af 42

14 grund af "andet":...(andet tekst skal og 38 udfyldes), jf. RB 33, 35, 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB. 38. Felter, der skal udfyldes for id 59: 15 Enkeltdagsudeblivelse på påbegyndt tilbud Medlemmet er udeblevet på enkeltdage fra påbegyndt tilbud 68 RJ-05 Medlemmet er til rådighed selv om medlemmet i en eller flere dage er udeblivelse fra et påbegyndt tilbud, jf. 16 RB. (Medlemmet udelukkes fra retten til dagpenge for de dage medlemmet er udeblevet). RB 10, stk. 3, og 16 Anvendes ved udeblivelse i én eller flere dage fra et påbegyndt tilbud. Udeblivelse på første dag registreres af jobcentret under id Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 77 Til rådighed. Begrundet fravær Medlemmet er til rådighed, selv om medlemmet er udeblevet en eller flere dage fra et påbegyndt tilbud - medlemmet havde begrundet fravær, jf. RB 16, stk RJ-S02 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 19 RJ-G00 Medlemmet er til rådighed - Afskedigelse eller ophør i tilbud kan ikke tilregnes medlemmet, jf. SLB RJ-G01 Medlemmet er til rådighed - Helbred, jf. SLB RJ-G02 Medlemmet er til rådighed - Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før ). 22 RJ-G03 Medlemmet er til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB RJ-G04 Medlemmet er til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før ). RB 16, stk. 2. SLB 38 Tilbagemeldingskode 21, 23, 28, 31, 33, 35, 36, 37 og 40 må alene anvendes ved svar på hændelser, der ved- SLB 6 rører perioden før SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og RJ-G05 Medlemmet er til rådighed - Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ-G07 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB 18. SLB 16 SLB 17 Side 14 af 42

15 28 RJ-G09 Medlemmet er til rådighed - Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før ). SLB RJ-G10 Medlemmet er til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A-kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ-G11 Medlemmet er til rådighed - Arbejdspladsen, jf. SLB RJ-G12 Medlemmet er til rådighed - Ægtefælleflytning, jf. SLB 26 (kun for hændelser før ). 33 RJ-G14 Medlemmet er til rådighed - Fysisk vold, jf. SLB 28 (kun for hændelser før ). 37 RJ-G20 Medlemmet er til rådighed - Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før ). 39 RJ-G27 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RJ-G28 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har klaget over tilbuddet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og har fået medhold, jf. SLB 35 (kun for hændelser før ). SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 20 SLB 26 SLB 28 SLB 14 SLB 23 SLB Til rådighed. Transport Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. SLB Til rådighed, ikke Medlemmet står til rådighed, er ikke SLB 3 Side 15 af 42

16 selvforskyldt ledig omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet er til rådighed - Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 42 RN-G02-N07 43 RN-G03-N03 Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34.(kun hændelse før ) Medlemmet er ikke til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB 15 - ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN-G04-N08 Medlemmet er ikke til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før ). SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 - ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN-G10-N09 Medlemmet er ikke til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, - ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN-G16-N08 Medlemmet er ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller er ophørt i tilbud for at overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller starte selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 22, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Side 16 af 42

17 4. 47 RN-G27-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB 23. SLB 23, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB RN-S02-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN-S02-N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 55 RN-S05-N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed - arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. SLB krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB Ej rådighed så længe Medlemmet er ikke til rådighed så RB 13 - helbred længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, andet - arbejdskrav Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed på RB 33 og 36. jf. 38 grund af "andet", jf. RB 33 og 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Trans- Medlemmet er ikke til rådighed - Trans- RB 13 Side 17 af 42

18 port, så længe på grund af andet port, jf. SLB 14 - ikke til rådighed så længe på grund af "andet", jf. RB Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 1 RI-A01 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI-A02 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI-A03 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. 5 RI-A07 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI-A08 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 7 RI-A09 Rådighed irrelevant - Medlemmets handlemåde kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RI-A10 Rådighed irrelevant - en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. *: Se også tekniske tilbagemeldinger i afsnit 4.5. RB 7. SLB 9, stk. 5, og 10, stk. 3. Andet dato 2 Andet dato 2 Andet dato Henvisning til arbejde og afslag på henvist arbejde 1 Henvisning tlf. Ordinært job Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om telefonisk at kontakte ar- - Ingen Ingen Ikke-NUPH Side 18 af 42

19 bejdsgiver ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. 2 Henvisning møde hos arb.giver. Ordinært job Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at møde hos arbejdsgiver ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. - Ingen Ingen Ikke-NUPH 3 Henvisning møde hos arb.giver. Tilskud/Virk.prakti k 4 Henvisning tlf. Tilskud/Virk.prakti k 5 Henvisning skriftlig Ordinært job 6 Henvisning Skriftlig Til- Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at møde hos arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om telefonisk at kontakte arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at sende en skriftlig ansøgning til arbejdsgiver ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. Medlemmet er af Jobcentret blevet - Ingen Ingen Ikke-NUPH - Ingen Ingen Ikke-NUPH - Ingen Ingen Ikke-NUPH - Ingen Ingen Ikke-NUPH Side 19 af 42

20 skud/virk.prakti k bedt om at sende en skriftlig ansøgning til arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. 7 Ansat Medlemmet er blevet ansat. - Ingen Ingen Ikke-NUPH 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 17 RJ-S02 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ-G01 Medlemmet er til rådighed - Helbred, jf. SLB RJ-G02 Medlemmet er til rådighed - Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før ). 22 RJ-G03 Medlemmet er til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB RJ-G04 Medlemmet er til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før ). SLB 24 SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 Tilbagemeldingskode 21, 23, 27 og 28 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RJ-G05 Medlemmet er til rådighed - Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ-G06 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ-G07 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ-G08 Medlemmet er til rådighed - Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før ). 28 RJ-G09 Medlemmet er til rådighed - Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før ). SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. SLB RJ-G10 Medlemmet er til rådighed - Støtte efter SLB 19, jf. dog Side 20 af 42

21 lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A-kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og 13. RB 7, 8 og RJ-G15 Medlemmet er til rådighed - Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før ). 37 RJ-G20 Medlemmet er til rådighed - Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før ). SLB 29, jf. RB 7-9. SLB 14. Tilbagemeldingskode 34 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RJ-G26 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes. SLB 22, stk RJ-G27 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Til rådighed. Transport 79 Til rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed - Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 Side 21 af 42

22 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver 42 RN-G02-N07 Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 43 RN-G03-N03 Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34.(kun hændelser før ) Medlemmet er ikke til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB 15 - ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN-G04-N08 Medlemmet er ikke til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før ). SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 - ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN-G10-N09 Medlemmet er ikke til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, - ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN-G27-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN-S02-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN-S02-N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. Side 22 af 42

23 55 RN-S05-N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27. SLB krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB RN-N11 Medlemmet står ikke til rådighed på RB 13 grund af manglende bopælsadresse, jf. RB RN-N13 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af uoplyst vedvarende adresseændring, jf. RB 13. RB Ej rådighed - arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. RB 38 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 81 Ej rådighed så længe - helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Transbejdskrav andet - arport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Trans- så længe på port, jf. SLB 14 - ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI-A01 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI-A02 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI-A03 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "an- RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Andet dato 2 Side 23 af 42

24 det" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. RB Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 5 RI-A07 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI-A08 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 8 RI-A10 Rådighed irrelevant - en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ-S02 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ-G01 Medlemmet er til rådighed - Helbred, jf. SLB RJ-G02 Medlemmet er til rådighed - Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før ). 22 RJ-G03 Medlemmet er til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB RJ-G04 Medlemmet er til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før ). 24 RJ-G05 Medlemmet er til rådighed - Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ-G06 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ-G07 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ-G08 Medlemmet er til rådighed - Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før ). SLB 24 SLB 13 Andet dato 2 Andet dato 2 SLB 15 Tilbagemeldingskode 21, og 23, 27 28, 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører SLB 16 perioden før SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og RJ-G09 Medlemmet er til rådighed - Produktion SLB 23 Side 24 af 42

25 af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før ). 29 RJ-G10 Medlemmet er til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A-kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ-G15 Medlemmet er til rådighed - Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før ). 37 RJ-G20 Medlemmet er til rådighed - Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før ). 38 RJ-G26 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes. SLB 22, stk RJ-G27 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Rådighed. Transport Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. 79 Rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed - Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 29, jf. RB 7-9. SLB 14. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 Side 25 af 42

26 10 Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 42 RN-G02-N07 Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34. (kun hændelser før ) 43 RN-G03-N03 Medlemmet er ikke til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB 15 - ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN-G04-N08 Medlemmet er ikke til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før ). SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 - ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN-G10-N09 Medlemmet er ikke til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, - ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN-G27-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN-S02-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN-S02-N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. Side 26 af 42

27 55 RN-S05-N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27. SLB krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB RN-N11 Medlemmet står ikke til rådighed på RB 13 grund af manglende bopælsadresse, jf. RB RN-N13 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af uoplyst vedvarende adresseændring, jf. RB 13. RB Ej rådighed - arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. RB Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 81 Ej rådighed så længe - helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Transbejdskrav andet - arport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Trans- så længe på port, jf. SLB 14 - ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI-A01 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI-A02 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI-A03 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøg- RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Side 27 af 42

28 ning i udlandet). 4 RI-A04 Rådighed irrelevant - Medlemmet har RB 7. ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. 5 RI-A07 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. Andet dato 2 11 Afvist ansættelse Arbejdsgiver Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 6 RI-A08 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 8 RI-A10 Rådighed irrelevant - en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ-S02 Medlemmet er til rådighed - 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ-G01 Medlemmet er til rådighed - Helbred, jf. SLB RJ-G02 Medlemmet er til rådighed - Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før ). 22 RJ-G03 Medlemmet er til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB RJ-G04 Medlemmet er til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før ). 24 RJ-G05 Medlemmet er til rådighed - Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ-G06 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ-G07 Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ-G08 Medlemmet er til rådighed - Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før ). SLB 24 SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. Andet dato 2 Tilbagemeldingskode 21, 23, 27, 28, 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og RJ-G09 Medlemmet er til rådighed - Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for SLB 23 Side 28 af 42

29 hændelser før ). 29 RJ-G10 Medlemmet er til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A-kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ-G15 Medlemmet er til rådighed - Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før ). 37 RJ-G20 Medlemmet er til rådighed - Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før ). 38 RJ-G26 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes, jf. SLB 22, stk RJ-G27 Medlemmet er til rådighed - Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Rådighed. Transport Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. 79 Rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed - Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 29, jf. RB 7-9. SLB 14. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 Side 29 af 42

30 11 Afvist ansættelse Arbejdsgiver 42 RN-G02-N07 Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 43 RN-G03-N03 Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34. (kun hændelser før ) Medlemmet er ikke til rådighed - Pasning af familie, jf. SLB 15 - ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN-G04-N08 Medlemmet er ikke til rådighed - Efterløn, jf. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før ). SLB ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 - ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 - ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Tilbagemeldingskode 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN-G10-N09 Medlemmet er ikke til rådighed - Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, - ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN-G27-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN-S02-N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN-S02-N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. Side 30 af 42

31 55 RN-S05-N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 41. SLB krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB RN-N11 Medlemmet står ikke til rådighed på RB 13 grund af manglende bopælsadresse, jf. RB RN-N13 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af uoplyst vedvarende adresseændring, jf. RB 13. RB Ej rådighed - arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. RB Afvist ansættelse Arbejdsgiver Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 81 Ej rådighed så længe - helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Transbejdskrav andet - arport, jf. SLB 14 - ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed - Trans- så længe på port, jf. SLB 14 - ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI-A01 Rådighed irrelevant - Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI-A02 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI-A03 Rådighed irrelevant - Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøg- RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Side 31 af 42

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.0 9. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Version: 1.0 20. september 2016 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag

Læs mere

Rundskrivelse nr. 08/03

Rundskrivelse nr. 08/03 Rundskrivelse nr. 08/03 21. februar 2003 Rådighedstilsynet A-kassernes opfølgning på AF s underretninger om negative hændelser. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 016 Version: 1.0 Oprettet den 9. november 016 Den 5. december 016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1.

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

Rundskrivelse nr. 48/07

Rundskrivelse nr. 48/07 Rundskrivelse nr. 48/07 17. september 2007 Registrering og indberetning af a-kassernes beskæftigelsesindsats Som led i implementeringen af velfærdsaftalen har a-kasserne fået tillagt flere opgaver vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348 af 7. juli8.

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne

Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne GÆLDENDE Cirkulære om Jobcentres andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser servicemeddelelser til a kasserne af 7. januar 2009 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 2005 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-01-8 Arbejdsdirektoratet September 2006 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 1. halvår 2006 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-08-5 Arbejdsdirektoratet Januar 2007 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken, 1. halvår 2008 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-27-3 Arbejdsdirektoratet Juni 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 3 KAPITEL

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. 1295 1319 af 9. november 2016 er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken 2007 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-20-4 Arbejdsdirektoratet Februar 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 2 KAPITEL 3

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse Joblog Jobloggen hjælper den arbejdsløse med at have fuldt overblik over sin jobsøgning, både den planlagte og de afsluttede samlet et sted. Det giver indblik og overblik. Jobloggen understøtter også dialogen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem VEJ nr 10206 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere