Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger"

Transkript

1 Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: januar /13925

2 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på eller på telefon Indholdsfortegnelse Indhold 1. Baggrund Teknisk dokumentation Overordnet om underretningspligtige hændelser og anden automatisk informationsdeling Konkrete underretninger og tilbagemeldinger erne og mulige tilbagemeldinger er nedenfor grupperet efter forskellige forretnings og emneområder: Anvendte farvemarkeringer og forkortelser Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud, Min Plan og uddannelsespålæg Henvisning til arbejde og afslag på henvist arbejde Særlig underretning ved medhold i en klage Andre underretninger Generelt anvendelige tilbagemeldingskoder er fra a kassen som ikke er svar på en tidligere afsendt underretning fra jobcenteret ( Fritflyvende ) Tilbagemeldingen RN S05 N07 bør ikke anvendes Felterne andet udfyldt med datoer... 41

3 1. Baggrund Kommunikationen mellem jobcentre og a kasser er gennem en periode blevet omlagt således, at kommunikationen fra januar 2016 rent teknisk alene sker via webservicekommunikation og ikke længere delvist ved natlige batchkørsler og filleverancer. Der er i den forbindelse foretaget en omlægning af de koder, der anvendes i kommunikationen. STAR har i samarbejde med AK Samvirke udarbejdet denne vejledning. STAR ønsker med denne vejledning at give en samlet sagsbehandlervendt fremstilling af de underretninger, der anvendes og de tilbagemeldinger som sagsbehandlerne i a kasserne kan anvende ved tilbagemeldinger på de enkelte underretninger. 2. Teknisk dokumentation Den leverandørvendte information om de tekniske webservicesnitflader fremgår af STARs wikier: fra jobcenter til a kasse (NUPH): o o Rådighedsvurdering og tilbagemelding på NUPH: o o 3. Overordnet om underretningspligtige hændelser og anden automatisk informationsdeling erne mellem jobcentre og a kasser initieres i praksis på en række forskellige måder: Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it system. Registreringen gemmes i DFDG, og DFDG afgør, om der foranlediget af registreringen skal sendes besked til a kassen. Det gælder fx, når jobcentret registrerer, at et aktiveringstilbud er afbrudt eller annulleret med årsag (fx udeblevet fra start eller overholdt ikke aktivitet). Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it system, hvorved der baseret på regler/automatik i it systemet sendes en besked til a kassen via DFDG. Sagsbehandler i jobcentret foretager registreringer i jobcentrets it system, og tager selv aktivt stilling til, om der skal sendes en besked til a kassen via DFDG. Medlemmet foretager selvbetjening på Jobnet, fx til eller afmelding eller syge og raskmelding. Fælles for registreringerne er, at der anvendes en række underretninger, der afhænger af, hvilken hændelse, der underrettes om. Til hver af de underretninger, der skal besvares, er der en række relevante tilbagemeldingskoder som a kassens sagsbehandlere kan vælge. Side 3 af 41

4 4. Konkrete underretninger og tilbagemeldinger erne og mulige tilbagemeldinger er nedenfor grupperet efter forskellige forretnings og emneområder: Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter, jf. afsnit 4.1 Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud og ophør i tilbud, jf. afsnit 4.2 Afslag på henvist arbejde, jf. afsnit 4.3 Særlig underretning ved medhold i klage, jf. afsnit 4.4 Andre underretninger, jf. afsnit 4.5 I afsnit 4.6 fremgår hvilke tilbagemeldingskoder, der kan anvendes for hver underretningspligtig hændelse, der skal besvares, men hvor anvendelsen af tilbagemeldingskoden som udgangspunkt kun anvendes undtagelsesvist. I afsnit 4.7 fremgår en række underretninger fra a kassen til jobcenter, som ikke er besvarelse af underretninger fra jobcentret. Endelig fremgår i afsnit 4.8, at tilbagemeldingen RN S05 N07 ikke bør anvendes. For en række tilbagemeldingskoder fremgår, at de alene må anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før Disse koder forventes rent teknisk at udgå i it systemerne fra oktober 2017, hvor tilbagemeldinger på hændelser, der vedrører perioden før 2. januar 2017, skal være behandlet, registreret og indberettet af a kassen før da. Ændringerne er foranlediget af dagpengereformen. Regelhenvisningerne i afsnit er til de pr. 2. januar 2017 gældende regler. Det vil altid fremgå af vejledningen, hvilke konkrete bekendtgørelser (bekendtgørelsens nr. mv.), vejledningen senest er blevet opdateret med. I denne vejledning henvises til reglerne i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed og bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed, dog henvises til reglerne i bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed for så vidt angår de tilbagemeldinger, der kun må anvendes på hændelser forud for 2. januar Henvisninger til paragraffer vil ikke altid blive opdateret, hvis der fx alene er tale om, at en given paragraf skifter nummer. Kun væsentlige indholdsmæssige ændringer vil forårsage opdatering af vejledningen, og vejledningen vil i givet fald blive opdateret snarest muligt. Det er altid i de gældende love og bekendtgørelser, at sagsbehandleren skal orientere sig i forhold til gældende regler. 4.0 Anvendte farvemarkeringer og forkortelser. I de følgende afsnit er anvendt en række farvemarkeringer i tabellerne. De ældre koder indeholder endvidere forkortelserne RJ, RN og RI. Farverne og forkortelserne har følgende betydning: I kolonnerne under overskrifter med blå I kolonnerne under overskrifter med orange baggrund fremgår hvilke Side 4 af 41

5 baggrund fremgår hvilke koder, deres navngivning m.v., der via DFDG sendes fra jobcentersystemerne til a kasserne. koder, deres navngivning m.v., der anvendes ved a kassens besvarelser af jobcentrets underretninger. Den grønne baggrundsfarve angiver, at a kassen har vurderet, at medlemmet står til rådighed. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RJ xxx. Den rosa baggrundsfarve angiver, at a kassen har vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RN xxx. Den hvide baggrundsfarve angiver, at a kassen har vurderet, at det ikke var relevant at foretage rådighedsvurdering. I ældre tilbagemeldingskoder angives dette med RI xxx. 4.1 Udeblivelse fra samtaler og aktiviteter 7 Udeblivelse samtale Medlem er udeblevet fra samtale RB 15, stk RJ J01 Medlemmet er til rådighed efter udeblivelse fra en jobsamtale eller aktivitet, som jobcenteret har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt, jf. RB 15, stk Rådighed efter udeblivelse fra samtale Medlemmet står til rådighed, selvom medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret, a kassen eller aktør har indkaldt medlemmet til, fordi medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen (medlemmet havde ikke dagpengeret fra udeblivelsen til henvendelsen, jf. 15, stk. 3, i RB). RB 15 Anvendes ved alle individuelle jobsamtaler og andre samtaler med mødepligt dog ikke ved beskæftigelsesfremmende aktiviteter (se id 8). Ved afbud af andre årsager end id 4 6, skal jobcentret vejlede personen om, at møde frem. Hvis medlemmet stadig udebliver, er det udeblivelsen som jobcentret skal indberette.. 72 Rådighed, medlemmet havde ikke pligt til at deltage i samtale i a kassen Medlemmet er til rådighed, da medlemmet ikke havde pligt til at møde til samtale eller aktivitet som jobcentret, a kassen eller anden aktør har indkaldt RB 15 Side 5 af 41

6 medlemmet til, jf. 15 i RB. 73 Ej rådighed så længe efter udeblivelse fra samtale Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed "så længe, fx på grund af helbredseller børnepasningsproblemer, jf. 13 i RB. RB Ej rådighed efter udeblivelse fra samtale, arbejdskrav 76 Ej rådighed, så længe. Udeblevet fra samtale Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står ikke til rådighed og skal opfylde et arbejdskrav for igen at få ret til dagpenge, jf. 38 i RB. Medlemmet står ikke til rådighed og udelukkes fra retten til dagpenge "så længe", medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, og medlemmet har ikke henvendt sig om udeblivelsen, jf. 15 i RB. RB 38 RB 15 8 Udeblivelse beskæftigelsesfremmende aktivitet Medlemmet er udeblevet fra en aktivitet med beskæftigelsesfremmende sigte. NB ikke aktiveringer 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB RJ J01 Medlemmet er til rådighed efter udeblivelse fra en jobsamtale eller aktivitet, som jobcenteret har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt, jf. RB 15, stk Rådighed efter udeblivelse fra samtale Medlemmet står til rådighed, selvom medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret, a kassen eller aktør har indkaldt medlemmet til, fordi medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen (medlemmet havde ikke RB 7 RB 15, stk. 1 RB 15 Anvendes ved aktiviteter, der ikke er afgivet som tilbud, men med mødepligt (fx informationsmøder, jobmesser etc.) Side 6 af 41

7 dagpengeret fra udeblivelsen til henvendelsen, jf. 15, stk. 3, i RB). 72 Rådighed, medlemmet havde ikke pligt til at deltage i samtale i a kassen 73 Ej rådighed, så længe efter afholdt samtale Ej rådighed så længe efter udeblivelse fra samtale 75 Ej rådighed efter udeblivelse fra samtale, arbejdskrav 76 Ej rådighed, så længe. Udeblevet fra samtale Medlemmet er til rådighed, da medlemmet ikke havde pligt til at møde til samtale eller aktivitet som jobcentret, a kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, jf. 15 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed "så længe, fx på grund af helbredseller børnepasningsproblemer, jf. 13 i RB. Medlemmet er udeblevet fra en samtale, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke står ikke til rådighed og skal opfylde et arbejdskrav for igen at få ret til dagpenge, jf. 38 i RB. Medlemmet står ikke til rådighed og udelukkes fra retten til dagpenge "så længe", medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcentret eller anden aktør har indkaldt medlemmet til, og medlemmet har ikke henvendt sig om udeblivelsen, jf. 15 i RB. RB 15 RB 13 RB 38 RB 15 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har RB 7 ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB Henvendelse Arbejdssøgende Ingen Ingen Ikke NUPH Side 7 af 41

8 efter udeblivelse har henvendt sig efter tidligere udeblivelse *: Se også tekniske tilbagemeldinger i afsnit 4.5. A kasserne anvender underretningen til at vurdere, om der kan udbetales dagpenge igen efter en udeblivelse. 4.2 Afslag på tilbud, udeblivelse fra påbegyndte tilbud, Min Plan og uddannelsespålæg 11 Ikke overholdt uddannelsespålæg Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse RJ S02 RJ G00 RJ G01 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. Medlemmet er til rådighed Afskedigelse eller ophør i tilbud kan ikke tilregnes medlemmet, jf. SLB 6. Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB 13. SLB 24 SLB 6 SLB 13 SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før 24 RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G09 Medlemmet er til rådighed Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før SLB 15 SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 23 Jobcenter kan ved underretningen udfylde fritekstfelt og bør deri udfylde for hvilket trin underretningen sker. Hvis ophøret sker, når uddannelsen følges som tilbud, skal jobcentrets indberetning ske via id. 16. Tilbagemeldingskode 21, 23, 28, 31, 33, 35, 36, 37 og 40 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og 36. Side 8 af 41

9 29 RJ G10 Medlemmet er til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. jf. SLB 19. A kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ G11 Medlemmet er til rådighed Arbejdspladsen, SLB 20 jf. SLB RJ G12 Medlemmet er til rådighed Ægtefælleflytning, jf. SLB 26 (kun for hændelser før SLB RJ G14 Medlemmet er til rådighed Fysisk vold, jf. SLB 28 (kun for hændelser før 35 RJ G16 Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 30, stk. 4. (kun for hændelser før 36 RJ G18 Medlemmet er til rådighed Ophør i tilbud i forbindelse med overtagelse af varigt ustøttet arbejde eller formidlet arbejde, jf. SLB 30, stk. 4, og 31.(kun for hændelser før 37 RJ G20 Medlemmet er til rådighed Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før 39 RJ G27 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RJ G28 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har klaget over tilbuddet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og har fået medhold, jf. SLB 35 (kun for hæn SLB 28 SLB 30, stk. 4 SLB 30, stk. 4, og 31. SLB 14 SLB 23 SLB 35 Side 9 af 41

10 delser før 11 Ikke overholdt uddannelsespålæg Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse. 78 Til rådighed. Transport 79 Til rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk RN G02 N07 Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34.(Kun hændelser før ) 43 RN G03 N03 Medlemmet er ikke til rådighed Pasning af familie, jf. SLB 15 ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN G04 N08 Medlemmet er ikke til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Jobcenter kan ved underretningen udfylde fritekstfelt og bør deri udfylde for hvilket trin underretningen sker. Hvis ophøret sker, når uddannelsen følges som tilbud, skal jobcentrets indberetning ske via id. 16. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN G10 N09 Medlemmet er ikke til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB 13. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. Side 10 af 41

11 46 RN G16 N08 Medlemmet er ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller er ophørt i tilbud for at overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller starte selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB RN G27 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN S02 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN S02 N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 55 RN S05 N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 23, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. SLB 27. krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB Ej rådighed så længe helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB 13. RB 13 Side 11 af 41

12 83 Ej rådighed. Transport, andet arbejdskrav Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 14 ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38 RB 33 og 36. jf Ikke overholdt uddannelsespålæg 13 Vil ikke medvirke til at udarbejde Min Plan Medlemmet har ikke overholdt aftale om uddannelsespålæg, herunder ikke påbegyndt uddannelse og ophørt i uddannelse. Jobcentret beder a kassen vurdere medlemmets medvirken til at få udarbejdet en Min Plan 84 Ej rådighed. Transport, så længe på grund af andet Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 14 ikke til rådighed så længe på grund af "andet", jf. RB RI A01 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI A02 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI A03 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. 5 RI A07 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI A08 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 7 RI A09 Rådighed irrelevant Medlemmets handlemåde kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RI A10 Rådighed irrelevant en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 59 RN N07 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af "andet":...(andet tekst skal udfyldes), jf. RB 33, 35, 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer RB 13 RB 7. SLB 9, stk. 5, og 10, stk. 3. SLB 24 RB 33, 35, 36 og 38 Andet dato 2 Andet dato 2 Andet dato 2 Anvendes når jobcentret ikke kan arbejde videre med "Min plan" pga. medlemmets forhold. Felter, der skal udfyldes for id 59: Side 12 af 41

13 inden for 3 måneder, jf. RB Enkeltdagsudeblivelse på påbegyndt tilbud 14 RJ J04 Medlemmet er til rådighed, jf. RB 33 og 36. RB 33 og 36 Medlemmet er udeblevet på enkeltdage fra påbegyndt tilbud 68 RJ 05 Medlemmet er til rådighed selv om medlemmet i en eller flere dage er udeblivelse fra et påbegyndt tilbud, jf. 16 RB. (Medlemmet udelukkes fra retten til dagpenge for de dage medlemmet er udeblevet). RB 10, stk. 3, og 16 Anvendes ved udeblivelse i én eller flere dage fra et påbegyndt tilbud. Udeblivelse på første dag registreres af jobcentret under id Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 77 Til rådighed. Begrundet fravær Medlemmet er til rådighed, selv om medlemmet er udeblevet en eller flere dage fra et påbegyndt tilbud medlemmet havde begrundet fravær, jf. RB 16, stk RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 19 RJ G00 Medlemmet er til rådighed Afskedigelse eller ophør i tilbud kan ikke tilregnes medlemmet, jf. SLB RJ G01 Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før RB 16, stk. 2. SLB 38 Tilbagemeldingskode 21, 23, 28, 31, 33, 35, 36, 37 og 40 må alene anvendes ved svar på hændelser, der ved SLB 6 rører perioden før SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G09 Medlemmet er til rådighed Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for SLB 16 SLB 17 SLB 23 Side 13 af 41

14 hændelser før 29 RJ G10 Medlemmet er til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ G11 Medlemmet er til rådighed Arbejdspladsen, jf. SLB RJ G12 Medlemmet er til rådighed Ægtefælleflytning, jf. SLB 26 (kun for hændelser før 33 RJ G14 Medlemmet er til rådighed Fysisk vold, jf. SLB 28 (kun for hændelser før 35 RJ G16 Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 30, stk. 4. (kun for hændelser før ) 36 RJ G18 Medlemmet er til rådighed Ophør i tilbud i forbindelse med overtagelse af varigt ustøttet arbejde eller formidlet arbejde, jf. SLB 30, stk. 4, og 31. (kun for hændelser før ) 37 RJ G20 Medlemmet er til rådighed Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før 39 RJ G27 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB 23. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 20 SLB 26 SLB 28 SLB 30, stk. 4 SLB 30, stk. 4, og 31. SLB 14 SLB RJ G28 Medlemmet er til rådighed Medlem SLB 35 Side 14 af 41

15 met har klaget over tilbuddet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og har fået medhold, jf. SLB 35 (kun for hændelser før 16 Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 78 Til rådighed. Transport 79 Til rådighed, ikke selvforskyldt ledig 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. 42 RN G02 N07 43 RN G03 N03 Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34.(kun hændelse før ) Medlemmet er ikke til rådighed Pasning af familie, jf. SLB 15 ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN G04 N08 Medlemmet er ikke til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før SLB 14 SLB 3 SLB 22, stk. 4 SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. kode 41 døde i 2012 Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN G10 N09 Medlemmet er ikke til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, ikke til rådighed "så SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. ikke til rådighed "så Side 15 af 41

16 længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB 13. længe" på grund af "andet", jf. RB RN G16 N08 Medlemmet er ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller er ophørt i tilbud for at overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller starte selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk RN G27 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN S02 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 49 RN S02 N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 55 RN S05 N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 22, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 23, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 25. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. SLB 27. krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB 38 Side 16 af 41

17 81 Ej rådighed så længe helbred 83 Ej rådighed. Transport, andet arbejdskrav 84 Ej rådighed. Transport, så længe på grund af andet Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB 13. Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 14 ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 14 ikke til rådighed så længe på grund af "andet", jf. RB 13. RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB Afslået eller ophørt i tilbud Afslået eller ophørt i tilbud 1 RI A01 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI A02 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI A03 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. 5 RI A07 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI A08 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 7 RI A09 Rådighed irrelevant Medlemmets handlemåde kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RI A10 Rådighed irrelevant en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. *: Se også tekniske tilbagemeldinger i afsnit 4.5. RB 7. SLB 9, stk. 5, og 10, stk. 3. Andet dato 2 Andet dato 2 Andet dato 2 Side 17 af 41

18 4.3 Henvisning til arbejde og afslag på henvist arbejde 1 Henvisning tlf. Ordinært job Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om telefonisk at kontakte arbejdsgiver ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. Ingen Ingen Ikke NUPH 2 Henvisning møde hos arb.giver. Ordinært job 3 Henvisning møde hos arb.giver. Tilskud/Virk.prakti k 4 Henvisning tlf. Tilskud/Virk.prakti k 5 Henvisning skriftlig Ordinært job Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at møde hos arbejdsgiver ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at møde hos arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om telefonisk at kontakte arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. Medlemmet er af Jobcentret blevet bedt om at sende en skriftlig ansøgning til arbejdsgiver Ingen Ingen Ikke NUPH Ingen Ingen Ikke NUPH Ingen Ingen Ikke NUPH Ingen Ingen Ikke NUPH Side 18 af 41

19 ifm. henvisning til ordinært job / servicejob. 6 Henvisning Medlemmet er af Ingen Ingen Ikke NUPH Skriftlig Tilskud/Virk.prakti k Jobcentret blevet bedt om at sende en skriftlig ansøgning til arbejdsgiver ifm. henvisning til ansættelse med løntilskud / virksomhedspraktik. 7 Ansat Medlemmet er blevet ansat. Ingen Ingen Ikke NUPH 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 17 RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ G01 Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før SLB 24 SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 Tilbagemeldingskode 21, 23, 27 og 28 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G06 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G08 Medlemmet er til rådighed Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. Side 19 af 41

20 28 RJ G09 Medlemmet er til rådighed Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før SLB RJ G10 Medlemmet er til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ G15 Medlemmet er til rådighed Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før 35 RJ G16 Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 30, stk. 4. (kun for hændelser før ) 37 RJ G20 Medlemmet er til rådighed Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før 38 RJ G26 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes. SLB 22, stk RJ G27 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Til rådighed. Transport 79 Til rådighed, ikke selvforskyldt ledig Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14. Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 29, jf. RB 7 9. SLB 30, stk. 4 SLB 14. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 Tilbagemeldingskode 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og 36 Side 20 af 41

21 ledighed, jf. 3 i SLB. 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk. 4 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 42 RN G02 N07 43 RN G03 N03 Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34.(kun hændelser før ) Medlemmet er ikke til rådighed Pasning af familie, jf. SLB 15 ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN G04 N08 Medlemmet er ikke til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Id 41 døde i 2012 Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN G10 N09 Medlemmet er ikke til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN G27 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN S02 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en Side 21 af 41

22 karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. mellemperiode, jf. RB RN S02 N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. 55 RN S05 N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. SLB 41. krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB 38 9 Ikke mødt hos arbejdsgiver Medlemmet er ikke mødt hos arbejdsgiveren. 81 Ej rådighed så længe helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Transbejdskrav andet arport, jf. SLB 14 ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Trans så længe på port, jf. SLB 14 ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI A01 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI A02 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Andet dato 2 Side 22 af 41

23 3 RI A03 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "andet" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøg ning i udlandet). 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. RB Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 5 RI A07 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI A08 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 8 RI A10 Rådighed irrelevant en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ G01 Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før 24 RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G06 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G08 Medlemmet er til rådighed Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før SLB 24 SLB 13 Andet dato 2 Andet dato 2 SLB 15 Tilbagemeldingskode 21, og 23, 27 28, 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører SLB 16 perioden før SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og 36. Side 23 af 41

24 28 RJ G09 Medlemmet er til rådighed Produktion af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før 29 RJ G10 Medlemmet er til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ G15 Medlemmet er til rådighed Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før 35 RJ G16 Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 30, stk. 4 (kun for hændelser før 37 RJ G20 Medlemmet er til rådighed Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før 38 RJ G26 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes. SLB 22, stk RJ G27 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Rådighed. Transport Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. 79 Rådighed, ikke selvforskyldt ledig Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt SLB 23 SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 29, jf. RB 7 9. SLB 30, stk. 4 SLB 14. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 Side 24 af 41

25 ledighed, jf. 3 i SLB. 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 42 RN G02 N07 Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34. (kun hændelser før ) 43 RN G03 N03 Medlemmet er ikke til rådighed Pasning af familie, jf. SLB 15 ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN G04 N08 Medlemmet er ikke til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Tilbagemeldingskode 42 og 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN G10 N09 Medlemmet er ikke til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN G27 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN S02 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, Side 25 af 41

26 arbejde eller tilbud eller for ophør i jf. RB 25. tilbud. 49 RN S02 N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 55 RN S05 N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 27. krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB Ikke kontaktet arbejdsgiver tlf./skriftligt Medlemmet har ikke telefonisk / skriftligt kontaktet arbejdsgiveren. 81 Ej rådighed så længe helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Transbejdskrav andet arport, jf. SLB 14 ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Trans så længe på port, jf. SLB 14 ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI A01 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI A02 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI A03 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "an RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Side 26 af 41

27 det" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. RB Afvist ansættelse Arbejdsgiver Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 5 RI A07 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI A08 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 8 RI A10 Rådighed irrelevant en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ G01 Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før 24 RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G06 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G08 Medlemmet er til rådighed Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før SLB 24 SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 18. SLB 22. Andet dato 2 Andet dato 2 Tilbagemeldingskode 21, 23, 27, 28, 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og RJ G09 Medlemmet er til rådighed Produktion SLB 23 Side 27 af 41

28 af krigsmateriel, jf. SLB 23 (kun for hændelser før 29 RJ G10 Medlemmet er til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19. A kassen vurderer, at medlemmet opfylder RB 7, 8 og RJ G15 Medlemmet er til rådighed Det henviste arbejde, jf. SLB 29 (kun for hændelser før 35 RJ G16 Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 30, stk. 4. (kun for hændelser før ) 37 RJ G20 Medlemmet er til rådighed Passiv rygning, jf. SLB 14 (kun for hændelser før 38 RJ G26 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har på formidlingstidspunktet dokumenteret, at medlemmet skal påbegynde arbejde senest samme dag, som det formidlede arbejde/aktiviteten skulle påbegyndes, jf. SLB 22, stk RJ G27 Medlemmet er til rådighed Medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB Rådighed. Transport Medlemmet står til rådighed transport, ægtefælleflytning eller arbejde i udlandet, jf. 14 i SLB. 79 Rådighed, ikke selvforskyldt ledig Medlemmet står til rådighed, er ikke omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. 3 i SLB. SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. SLB 29, jf. RB 7 9. SLB 30, stk. 4 SLB 14. SLB 22, stk. 1. SLB 23 SLB 14 SLB 3 Side 28 af 41

29 82 Rådighed. Ustøttet arbejde, uddannelse eller selvst.virks. Medlemmet er til rådighed Medlemmet skal umiddelbart efter ophør i tilbud overtage varigt ustøttet arbejde eller påbegynde en længerevarende uddannelse eller selvstændig virksomhed, jf. SLB 22, stk. 4. SLB 22, stk Afvist ansættelse Arbejdsgiver Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 42 RN G02 N07 43 RN G03 N03 Medlemmet er ikke til rådighed Transport, jf. SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34. (kun hændelser før ) Medlemmet er ikke til rådighed Pasning af familie, jf. SLB 15 ikke til rådighed så længe på grund af pasning af familie, jf. RB RN G04 N08 Medlemmet er ikke til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27 (kun for hændelser før SLB 15. ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 31, 33 og 34 SLB 15 ikke til rådighed på grund af pasning af familie, jf. RB. 7, 8 og 13. SLB 17 ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Id 41 døde i 2012 Tilbagemeldingskode 44 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før RN G10 N09 Medlemmet er ikke til rådighed Støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. SLB 19, ikke til rådighed "så længe" på grund af pasning af handicappet barn eller døende nærtstående, jf. RB RN G27 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27, efter at medlemmet har afslået et arbejde eller tilbud eller er ophørt i tilbud for at aftjene militær eller civil værnepligt, jf. SLB RN S02 N08 Medlemmet ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. Pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et SLB 19, jf. dog RB 7, 8 og 13. ikke til rådighed "så længe" på grund af "andet", jf. RB 13. SLB 23, stk. 4. ikke til rådighed i en mellemperiode, jf. RB 27. SLB 24. ikke til rådighed i en mellemperiode, Side 29 af 41

30 arbejde eller tilbud eller for ophør i jf. RB 25. tilbud. 49 RN S02 N09 Medlemmet står ikke til rådighed "så længe", jf. RB 13. Samtidig er medlemmet pålagt 3 ugers karantæne, jf. SLB 24, for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud. RB ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 55 RN S05 N10 Medlemmet står ikke til rådighed på grund af selvforskyldt ledighed 2 gange inden for 12 måneder krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB Ej rådighed arbejdskrav Medlemmet står ikke til rådighed på grund af helbred SLB 13 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB 38. SLB 27. krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. SLB 27 og RB. 36. RB Afvist ansættelse Arbejdsgiver Medlemmet har overfor arbejdsgiveren afvist et tilbud om ansættelse. 81 Ej rådighed så længe helbred Medlemmet er ikke til rådighed så længe på grund af helbred, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Transbejdskrav andet arport, jf. SLB 14 ikke til rådighed på grund af "andet", jf. RB 33 og 36 krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB Ej rådighed. Transport, Medlemmet er ikke til rådighed Trans så længe på port, jf. SLB 14 ikke til rådighed så grund af andet længe på grund af "andet", jf. RB RI A01 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget andet varigt arbejde. 2 RI A02 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af sygdom. 3 RI A03 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af "an RB 13 RB 33 og 36. jf. 38 RB 13 Andet dato 2 Side 30 af 41

31 det" (f.eks. uddannelse eller arbejdssøgning i udlandet). 4 RI A04 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke, eller for sent, modtaget besked om hændelsen, jf. RB 7. RB Afvist ansættelse Jobcenter Medlemmet har overfor Jobcentret afvist et tilbud om ansættelse. 5 RI A07 Rådighed irrelevant Medlemmet har overtaget midlertidigt arbejde. 6 RI A08 Rådighed irrelevant Medlemmet har ikke pligt til rådighed på grund af korrekt anmeldt ferie. 7 RI A09 Rådighed irrelevant Medlemmets handlemåde kan ikke sidestilles med afslag, jf. SLB 9, stk. 5, og 10, stk RI A10 Rådighed irrelevant en skyldes en fejl hos arbejdsgiver. 17 RJ S02 Medlemmet er til rådighed 3 ugers karantæne, jf. SLB 24 givet. 20 RJ G01 Medlemmet er til rådighed Helbred, jf. SLB RJ G02 Medlemmet er til rådighed Transport, jf. SLB 15 (kun for hændelser før 22 RJ G03 Medlemmet er til rådighed Pasning af familie, jf. SLB RJ G04 Medlemmet er til rådighed Efterløn, jf. SLB 17 (kun for hændelser før 24 RJ G05 Medlemmet er til rådighed Deltidsforsikredes arbejdstid, jf. SLB RJ G06 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge, jf. SLB RJ G07 Medlemmet er til rådighed Tab af supplerende dagpenge frigørelsesattest, jf. SLB RJ G08 Medlemmet er til rådighed Arbejde i udlandet, jf. SLB 22 (kun for hændelser før SLB 24 SLB 13 SLB 15 SLB 15 SLB 17 SLB 16 SLB 17 SLB 18 SLB 22. Andet dato 2 Andet dato 2 Tilbagemeldingskode 21, 23, 27, 28, 34, 35 og 37 må alene anvendes ved svar på hændelser, der vedrører perioden før For hændelser efter skal anvendes tilbagemeldingskode 82, som afløser tilbagemeldingskode 35 og 36. Side 31 af 41

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Vejledning om underretninger mellem jobcentre Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: 3.1 30. juni 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Version: 1.0 20. september 2016 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagrundlag

Læs mere

Rundskrivelse nr. 08/03

Rundskrivelse nr. 08/03 Rundskrivelse nr. 08/03 21. februar 2003 Rådighedstilsynet A-kassernes opfølgning på AF s underretninger om negative hændelser. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 016 Version: 1.0 Oprettet den 9. november 016 Den 5. december 016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1.

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 48/07

Rundskrivelse nr. 48/07 Rundskrivelse nr. 48/07 17. september 2007 Registrering og indberetning af a-kassernes beskæftigelsesindsats Som led i implementeringen af velfærdsaftalen har a-kasserne fået tillagt flere opgaver vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 2/1-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348 af 7. juli8.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne

Cirkulære om Jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a kasserne GÆLDENDE Cirkulære om Jobcentres andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser servicemeddelelser til a kasserne af 7. januar 2009 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 2005 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-01-8 Arbejdsdirektoratet September 2006 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken, 1. halvår 2008 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-27-3 Arbejdsdirektoratet Juni 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 3 KAPITEL

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN

Rådighedsstatistikken 1. halvår Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN Rådighedsstatistikken 1. halvår 2006 Rådigheden hos kontant- og starthjælpsmodtagere ISBN 87-91674-08-5 Arbejdsdirektoratet Januar 2007 1. Sammenfatning Nærværende rådighedsstatistik omfatter alene AF-tilmeldte

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. 1295 1319 af 9. november 2016 er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken 2007 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-20-4 Arbejdsdirektoratet Februar 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 2 KAPITEL 3

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem VEJ nr 10206 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere