Børnehave - Folkeskole - Gymnasium. Lycée International Saint-Germain-en-Laye. Den danske Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehave - Folkeskole - Gymnasium. Lycée International Saint-Germain-en-Laye. Den danske Afdeling"

Transkript

1 Børnehave - Folkeskole - Gymnasium Lycée International Saint-Germain-en-Laye Den danske Afdeling

2 Det vestlige Paris - et attraktivt område Lycée International er beliggende ca. 20 km vest for Paris i den hyggelige og naturskønne forstadsby Saint-Germain-en-Laye tæt på Seinen og store skovområder. Det vestlige Paris er et attraktivt område, der byder på mange charmerende byer og landsbyer med gode transportmuligheder både til Paris og Lycée International. På grund af Lycée International og koncentrationen af multinationale virksomheder i La Défense er der mange udlændinge, der bosætter sig her og giver en international dimension til lokallivet. De fleste byer tilbyder nye tilflyttere forskellige aktiviteter og assistance, hvilket sammen med initiativer på Lycée International og fællesskabet omkring Den danske Afdeling medvirker til, at nye familier føler sig velkomne og hurtigt integreres. Størstedelen af skolens elever benytter sig af skolebusserne, der med et imponerende netværk tilbyder transport fra over 50 kommuner i en radius på 20 km omkring skolen. En del elever benytter sig desuden af de gode forbindelser med offentlige bybusser og tog, mens nærboende klarer sig til fods, på cykel, knallert eller ved forældrekørsel. Epône Les Mureaux Maule Neauflele-Château Seine Val-d'Oise Cergy Vauréal Plaisir Yvelines Skolebussernes zone Lycée Internationals slot og park Maisons-Laffitte Poissy Chatou Rueil Malmaison Versailles Beauchamp RER A Seine La Défense Saint-Germainen-Laye Hauts-de- Seine Paris

3 Lycée International Saint-Germain-en-Laye En skolegang med internationale dimensioner Lycée International er en fransk statsskole, der tilbyder undervisning fra 1. klasse til 3.g samt børnehave fra 3-års alderen. Skolen har i dag omkring elever, der alle er tilknyttet en af de 11 nationale sektioner: den amerikanske, britiske, dansk-norske (med adskilt undervisning), italienske, japanske, nederlandske, polske, portugisiske, spanske, svenske og tyske. Lycée Internationals undervisningstilbud er helt særligt, idet alle elever er eller bliver fuldstændigt tosprogede. Eleverne undervises på fransk efter franske læreplaner i stamklasserne som på andre franske skoler, og herudover modtager de 6-8 timers nationalundervisning i sprog/ litteratur, historie og geografi efter nationale læreplaner. Denne undervisning varetages på nationalsproget af lærere uddannet i hjemlandet. Elevernes skolegang i et multikulturelt miljø udvikler deres kendskab til og forståelse for andre kulturers mentalitet og levevis. En international skolehverdag, der gør eleverne til tolerante og respektfulde verdensborgere. Undervisning af ikke-fransktalende elever Som et helt unikt tilbud i Frankrig modtager Lycée International også elever med intet eller ringe kendskab til fransk. Skolen er derfor et godt undervisningstilbud til familier, der for en kortere eller længere periode skal bosætte sig i Frankrig. Disse elever kommer det første år i specielle modtagelsesklasser (français spécial-klasser) med mindre klassekvotienter og intensiv franskundervisning, der varetages af særligt kvalificerede lærere. Eleverne lærer i FS-klasserne fransk på rekordtid, så de efter et år kan integreres i en almindelig klasse. Honnør for de nye studenter Faglige udfordringer og trivsel Lycée International tilhører gruppen af de mest velrenommerede skoler i Frankrig, kendt for sit gode faglige niveau og en gennemførelsesprocent til studentereksamen tæt på 100. Hvert år optages et antal studenter fra Lycée International på nogle af verdens bedste universiteter. Undervisningen og kravene til arbejdsdisciplin giver eleverne store faglige udfordringer. Der tilbydes et læringsmiljø af høj kvalitet med opmærksomhed på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og trivsel. På Lycée International lægges der desuden vægt på, at eleverne får udviklende oplevelser uden for undervisningen. Således arrangeres jævnligt kulturelle udflugter, og skolen tilbyder eleverne mulighed for at deltage i et bredt udbud af aktiviteter som teater, sport, musik o.a.

4 En lille afdeling på en stor skole Den danske Afdeling har eksisteret, siden Lycée International blev oprettet i Den henvender sig til danske familier bosiddende i Paris-området i en længere eller kortere årrække og til fastboende danske og dansk-franske familier. Med et elevtal på fra børnehave til 3.g er Den danske Afdeling en af de mindste afdelinger på skolen. Dette giver for afdelingens lærere, elever og forældre gunstige muligheder for meget tæt samarbejde og et helt særligt sammenhold omkring vores danske kultur og traditioner. De små klassekvotienter fra 3 til 12 elever medvirker endvidere til en tryg atmosfære og giver gode muligheder for differentieret undervisning og særlig opmærksomhed på den enkelte elevs udvikling og trivsel. Den danske Afdeling Den danske Afdelings målsætning Den årlige julekomedie i primaireskolen Den danske Afdeling ser det som en vigtig opgave gennem undervisningen og andre kulturelle tiltag at formidle dansk sprog og kultur både fagligt, pædagogisk og socialt. I Den danske Afdeling lægger vi vægt på: At vores elever integreres og trives i skolens internationale miljø med bevidsthed om deres egen danske identitet At støtte vores elevers sociale og faglige udvikling gennem differentieret undervisning At viderebringe dansk skolekultur og danske traditioner (juletræsfest, fastelavn, sankthans m.v.) At opbygge et tæt og tillidsfuldt elev- og forældresamarbejde og sammen deltage i skolens mange aktiviteter og festligheder. Børnehaven Den danske børnehave henvender sig til børn fra 3 til 5 år. Den skal betragtes som et supplement til børnenes franske børnehaveskole ( maternelle ) og finder sted en halv dag om ugen. Gennem leg, sang og kreative aktiviteter stimulerer og styrker vi børnenes kendskab til dansk sprog og kultur samt giver dem sjove og udviklende oplevelser i danske omgivelser en god forberedelse til indskolingen.

5 Undervisningen Undervisningen i Den danske Afdeling følger de danske læreplaner og finder sted i afdelingens egne lokaler, hvor vi i undervisningens form og indhold formidler dansk skolekultur. Elever, der vil fortsætte deres skolegang eller videregående uddannelse i Danmark, får således de bedste muligheder for integration i det danske skole- og uddannelsessystem. I primaireskolen (1.-5.klasse) undervises hver dag fra 8.45 til afbrudt af en frokostpause kl Onsdag eftermiddag er fri. Nationalundervisningen er fordelt i to ugentlige moduler af halve dage pr. klasse. I primaireskolen har man mulighed for at gå i den lokale franske skole og komme på Lycée International til nationalundervisning to halve dage om ugen. Disse externé-elever optages, så vidt der er plads, som fuldtidselever på Lycée International fra 6.klasse. På collège- og lycéeniveau (6.kl.- 3.g) ligger nationalundervisningen spredt over ugen i enkelt- eller dobbelttimer på 50 minutter. Der undervises på disse niveauer fra kl.8.00 til med en spisepause på 60 min. Alle elever spiser i skolens kantine, dog kan de ældste elever benytte sig af skolens cafeteria. Prøver og eksaminer Den danske Afdeling forbereder eleverne i 9.klasse til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i dansk. Denne prøve godkendes af Danmarks Undervisningsministerium, der ligeledes beskikker censorer til prøven. 3.g afsluttes med en international studentereksamen, OIB (Option Internationale du Baccalauréat). Det er en fransk studentereksamen, der i tillæg til de afsluttende eksaminer i de franske fag, indeholder eksaminer i nationalfagene sprog/litteratur samt historie. Eksamensresultaterne i de nationale fag har en høj kvotient ved udregningen af det samlede gennemsnit af studentereksamen. En OIB-studentereksamen fra Den danske Afdeling er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark såvel som i udlandet. I Den danske Afdeling vælger ca. 70 af eleverne at fortsætte deres uddannelse i Danmark, og mange bruger endvidere deres gode sproglige kompetencer til udlandsophold eller videreuddannelse i andre lande. Foruden OIB-studentereksamen kan elever på Lycée International stille op til de internationalt anerkendte Cambridge ESOL eksaminer: First certificate in English (9.klasse) Certificate in Advanced English (3.g) Certificate of proficiency in English (3.g)

6 Forældre, lærere og elever Engagement og samarbejde Lycée International er en offentlig fransk skole med gratis skolegang, mens Den danske Afdeling er en privat afdeling, der finansieres af forældrene gennem et årligt skolegebyr. Den danske Afdeling er en forældreforening, der i tæt samarbejde med den pædagogiske leder har det overordnede ansvar for administrationen af afdelingen. En bestyrelse af frivillige forældre varetager arbejdet med økonomi, personale og retningslinjer for afdelingens udvikling. Et imponerende forældreengagement er kendetegnende for hele Lycée International. Forældrene bidrager til det enestående miljø på skolen og det rige udvalg af tilbud, der findes uden for skoletiden. Man kan engagere sig efter lyst og evne for sin sektion, for skolen i helhed eller i samarbejde med forældre fra andre sektioner. Forældre i julemadboden Engagementet og samarbejdet giver mulighed for spændende nye kontakter med danske og udenlandske forældre. Når man som forældre forlader Lycée International, kan man se tilbage på en lang række enestående oplevelser, kontakter og venskaber, som man har knyttet via skolens særlige ånd og internationale miljø. Lærerne Undervisningen i Den danske Afdeling varetages af dansk uddannede lærere, der regelmæssigt opdaterer deres kompetencer på skolebesøg og kurser i Danmark. Lærerne arbejder ud fra danske læreplaner og forestår en undervisning, der i form og indhold ligner undervisningen på danske folkeskoler og gymnasier. Dette naturligvis med den nødvendige tilpasning til skolens særlige internationale miljø. Med særlig opmærksomhed på de mange forskellige forhold, der gør sig gældende for bikulturelle elever, gør lærerne et stort arbejde for, at afdelingens elever får en tryg, indholdsrig og god faglig skolegang. Lærergruppen og den pædagogiske leder har et tæt samarbejde omkring undervisningen og den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel. Samtidigt lægges der et stort arbejde i et godt og tillidsfuldt skolehjem samarbejde.

7 I 1998 startede jeg i 5.klasse i Den danske Afdeling på Lycée International. Det var i en såkaldt FS-klasse for de elever, der ikke talte fransk. På bare ét år skulle jeg kunne klare mig i en almindelig fransk klasse og det kunne jeg! Det hele var naturligvis meget fremmed i starten, hvilket gjorde danskundervisningen til et trygt og befriende åndehul. Det var dagens højdepunkt, hvor jeg følte mig næsten som hjemme. Som årene gik, blev jeg mere og mere integreret i den franske del af min skolegang. Alligevel kunne den franske del aldrig konkurrere med Den danske Afdelings trygge rammer, som fulgte mig helt til 3.g. Jeg fik min OIB-studentereksamen fra Lycée International i 2006 og blev samme år optaget på økonomistudiet på Københavns Universitet. Beslutningen om at flytte tilbage til Danmark var ikke let, men jeg faldt hurtigt til i det danske igen. Takket være danskundervisningen på Lycée International blev det uundgåelige kultursammenstød betragteligt formindsket. I mine studier nyder jeg dagligt godt af de såvel faglige som sociale kompetencer, jeg tilegnede mig på Lycée International. Særligt har mine sprogkundskaber været en mærkbar fordel for mig, og jeg er i dag meget taknemmelig for den gode og alsidige bagage, som Lycée International og Den danske Afdeling har givet mig. Josephine Thomsen, 22 år, 2010 Jeg begyndte i Den danske Afdeling i 1.klasse og har altid været meget glad for at komme til timerne, fordi det er en hyggelig lille klasse. Lærerne er søde, og de er gode til at hjælpe, hvis der er noget, der er svært. Vi lærte en masse og blev meget dygtige til at læse og skrive, så da jeg 4 år senere vendte tilbage til Danmark, kunne jeg sagtens følge med i timerne i den danske skole. Det er sjovt at gå på en stor skole, for man lærer mange mennesker at kende. Hvert år kommer man i en ny klasse, så man kender alle på sin årgang, og de kender dig. Jeg har fået rigtigt mange venner fra forskellige lande, som jeg stadig har kontakt med og besøger, når jeg er i Frankrig eller andre lande. Jeg har været utrolig glad for at gå på Lycée International og har mange gode minder fra min skoletid der. Jeg håber virkeligt, at min familie og jeg skal tilbage til Frankrig igen, så jeg kan komme tilbage til skolen og mine spanske, engelske, svenske, danske... venner. Sophia Frickmann Møller, 11 år, 2010 Jeg gik på Lycée International fra 2000 til 04, hvor jeg tog OIB-studentereksamen med økomomi og samfundskundskab. Herefter flyttede jeg til Danmark og startede på SPRØK, Sprog og Økonomi ved Copenhagen Business School og blev i 2007 bachelor med karakteren 11 (på 13-skalaen) for mit bachelorprojekt. Herefter fortsatte jeg videre på kandidatuddannelsen i International Business, der er fuldt engelsksproget. Som en del heraf har jeg taget en dobbelt Master grad med CEMS, som er en international ledelsesuddannelse, der er kåret som den bedste af Financial Times i Et af kravene er, at man udover sit modersmål skal kunne et sprog flydende - engelsk - og endnu et på «business conversational» niveau - min OIB fra Lyceet gjorde, at jeg ikke skulle gennem en sprogprøve. Den franske partner er HEC, den britiske LSE for at give et indtryk af niveauet. Min OIB fra Lycée International var afgjort et plus i min ansøgning til CBS og CEMS, tillige med den Cambridge Proficiency, jeg havde taget i 3.g. Jeg har stadig god kontakt med mine venner fra Lycée International, både de danske og udenlandske. Det var 4 år, hvor jeg tilegnede mig en stor arbejdskapacitet, lærte rigtigt meget og fik et solidt internationalt netværk. Cecilie Elgaard, 25 år, 2010

8 Nyttige links Transport Info til nye familier Franskundervisning for voksne Se desuden Den danske Afdelings hjemmeside. Den danske Afdeling, Lycée International 2 Bis, rue du Fer à Cheval BP FR Saint-Germain-en-Laye tlf. og fax: +33 (0) Afdelingsleder: Margrethe Rønnow graphic design:

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net Opdag esperanto et medrivende sprog www.ikso.net Grundlæggende informationer om esperanto Esperanto er et sprog i lighed med andre sprog. På esperanto kan man udtrykke følelser og tanker, ligesom man gør

Læs mere

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Vi ønsker gyldne timer Af Søren Myrup, Holbæk, Formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Gør en god skole bedre. Sådan

Læs mere