Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012"

Transkript

1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

2 3 Import af tænder kræver omtanke Indhold Tandplejetilskud uden kvalitetsstempel...4 PROTIC - AALBORG HC Dental ApS Telefon Thomas Lundgren Carlsen PROTIC - BAGSVÆRD Rastow Dental ApS Telefon Elsebet & Vaughn Rastow Protic samarbejder med et stort kinesisk dentallaboratorium, som vi personligt har udvalgt og kvalitetstestet Som PTO medlem opnår du 10% PTO fakturarabat på importeret arbejde RING TIL ET Af NEDENSTåENDE LABORATORIER! Vi uddyber gerne de fordele, som du kan opnå ved et samarbejde med Protic. Du vælger frit, hvilket laboratorium du kontakter: PROTIC - ODENSE AR Dental A/S Telefon Anders Rosager Læs mere om netværket Protic og de enkelte laboratorier på PROTIC - VIBORG Dentolab ApS Telefon Jasmin Zilic & Ketil Sørensen Regeringen, de Konservative, Enhedslisten og Liberal Alliance har besluttet at fjerne 180 mio. kr. fra den overenskomstaftalte ramme til tandrensninger for at bruge dem på bl.a. flere fængsler. PTO forsøgte via målrettet politisk påvirkning og inden beslutningen blev taget, at overbevise bl.a. Socialdemokratiet om det uforstandige heri. Vi kvitterede bagefter for, at et tilsvarende beløb øremærkes til behandling af svage og udsatte grupper. Vi tilkendegav bl.a. vor glæde over, at også Socialdemokratiet mener, at sygdomme i mundhulen er lige så vigtige at behandle, som sygdomme andre steder i kroppen. At der desværre er ulighed i den generelle sundhed, og i særdeleshed når det drejer sig om den orale sundhed, er der ingen tvivl om. PTO har meget længe påpeget konsekvensen af, at det faldende tilskud til tandbehandling vil få konsekvenser for tandsundheden og ikke mindst for lavindkomstgrupperne. Vi har langt hen af vejen promoveret det fornuftige og tiltalende i tanken om hjælp til dem med de laveste indkomster, så denne del af befolkningen kan modtage et tandplejetilbud, vi som tandlæger (og samfundet) kan stå på mål for. Derfor er det også glædeligt, at Regeringen og Enhedslisten i forbindelse med Finanslovsaftalen nedbringer brugerbetalingen til tandbehandling med 180 mil. kr. årligt for de borgere, der er udsatte p.g.a. sygdom og/eller økonomi. Det er et skridt i den rigtige retning, hvorved det sundhedsfaglige, også for denne gruppe, nu får hævet overliggeren. Her skal og kan privat tandlægepraksis stå som garant for at yde value for money. Dette må også være et krav, samfundet med rette kan stille til os som sundhedsansvarligt erhverv. Vores enighed med Regeringen og forligspartierne slutter desværre nok her. Og vi er helt uenige i påstanden om, at forslaget om besparelser på et beløb i samme størrelsesorden vedr. tandrensninger indenfor voksentandplejen udelukkende handler om, at der fremover ikke vil blive givet tilskud til overflødige tandrensninger? Jeg tillader mig at referere fra Sundhedsministeriets udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen fra 2007, hvor der på side 25 anføres: Tandrensning er en behandling, der er baseret på den viden, man har om sygdomsudløsende faktorer. Behandlingen er således fagligt funderet, og regelmæssige tandrensninger er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse nødvendige for opnåelse og vedligeholdelse af et sundt tandsæt. PTO mener ikke, det er visionært endsige forsvarligt, på den lange bane, at fjerne 180 mil. kr. fra tandrensninger i den tro, at det ikke vil få indflydelse på sundhed og den forebyggende tandbehandling. FORTSÆTTES SIDE 15 Tandklinik skal i cambodjansk fængsel...6 Kliniknøgletal 2011/ Vækst via ledelse...14 Fortand med simpel knogleopbygning...18 Implantatbehandling...20 Tandfakta allerede en stor succes...22 Fra generalforsamling til politik...24 Julegaver...26 Nye stærke PTO-partnere...29 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Telefax årgang nr. 3/2012 ISSN Redaktion: Peter Kaihøj (ansvh. redaktør) Jens Olav Holm Christensen (fagredaktør) Kaj Oluf Sørensen Karsten P. Larsen Layout Folkmann Design A/S Telefon Forside Foto: Yuri Arcurs Tryk: Gulmann Grafisk

3 Af Frank Ingemann Jensen, afdelingschef, Praksisafdelingen i Region Syddanmark 4 5 Læserbrev Vi administrerer de gældende regler TEKST Tandlæge Peter Kohberg, Tinglev. Det er netop offentliggjort, at Region Syddanmark har refunderet tandlægeregninger pålydende ydelser udført af tandlæger uden for landets grænser. Danske tandlægepraksis med ydernummer har gennem Sygesikringsoverenskomsten (mellem danske regioner og Tandlægeforeningen), frivillig underlagt sig både kvalitets- og kvantitetskontrol for at sikre at de offentlige midler anvendes bedst muligt. Denne kontrol, der udmøntes som statistisk materiale via ydernummer, er samtidig patienternes sikkerhed for at tandplejen udføres med omhu og kvalitet. Såfremt de danske tandlæger ikke lever op til disse krav, kan dette påtales, og som konsekvens heraf få en potentiel tur i gabestokken og samtidig fri exponering i dagspressen. Modtager patienter en ikke-honorarværdig behandling, har regioner og TF en fælles klageinstans der dømmer tandlægens honorar refunderet eller omgjort. Tandlæger i udlandet kan såfremt de har national autorisation udstede faktura på nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk og påføre et ydelseshonorar (f.x Zahnreinigung ) som efterfølgende udløser sygesikringsrefusion svarende til dansk overenskomst. Regionen skal blot modtage en kvitteret faktura, hvorefter det manuelt udregnede beløb overføres til patienten. Vi har fra Praktiserende Tandlægers Organisation modtaget modstående læserbrev, med mulighed for kommentarer, og vil i den forbindelse gerne præcisere nogle forhold, som rejses i læserbrevet. Det er korrekt, at vi i år i Region Syddanmark forventer at behandle knap regninger for tandlægebehandling udført på danske borgere i andre EU-/EØS-lande. Baggrunden for dette er, at EF-domstolen i en række afgørelser har slået fast, at man som EU-borger har ret til tilskud til behandling i andre EU-lande på samme vilkår, som hvis behandlingen var blevet foretaget i hjemlandet. Sundhedsministeren har i en bekendtgørelse opstillet en række betingelser for, at man kan opnå tilskud til behandling i udlandet, for eksempel at behandlingen skal være udført af en autoriseret sundhedsperson, at der skal være leveret den samme ydelse, som er tilskudsberettiget i Danmark, og at man aldrig får mere i tilskud, end man har betalt. Man kan altså som patient ikke tjene på at gå til tandlæge i udlandet forstået på den måde, at man aldrig kan få mere udbetalt i tilskud fra for eksempel Region Syddanmark, end det man har betalt hos den udenlandske tandlæge. Regionerne oplyser at der ikke udføres nogen form for registersamkørsel efter dansk ydelsesmønster. Det oplyses endvidere at der grundet national suverænitet ikke er sanktionsmuligheder. Når en dansker vælger at blive behandlet i udlandet, sker behandlingen på dette lands præmisser i forhold til journalføring, forsikring mv., og dette har vi fra dansk side i sagens natur ingen indflydelse på. Direkte adspurgt oplyses det, at patienterne bør kende denne risiko! Det er disse regler, vi administrerer i regionerne, ligesom vi administrerer de øvrige nationale og internationale sundhedsordninger. Det synes, som om der her er tale om et betingelsesløst tag-selv-bord, hvor danske tandplejemidler udbetales ad libitum, når blot ydelsen ligner dansk tekst. Afslutningsvis skal det bemærkes, at borgere i andre EU-/EØS-lande naturligvis har samme muligheder for at vælge tandlægebehandling i Danmark, som danskere har for at vælge behandling i andre EU-/EØS-lande. Regionerne kan på forlangende anmode om journalmateriale, men jeg erfarer imidlertid, at dette nærmest aldrig forekommer. Disse forhold er aldeles uacceptable! Patienternes fri bevægelighed hverken kan eller skal ikke anfægtes, men den ulige tilgang til den offentlige danske pengekasse, bør der strammes gevaldig op på.

4 6 TEKST Louise Munch Thomsen Kommunikationsmedarbejder Tandsundhed Uden Grænser (TUG) I starten af det nye år drager tre tandlæger og fem klinikassistenter fra Tandklinikken Vejle en uge til Cambodja med Tandsundhed Uden Grænser. Her skal de i kontakt med deres indre humanitære arbejder og afhjælpe indsatte i et fængsel med tandsmerter og instruere i god mundhygiejne. Tanken bagved er at komme til at arbejde under nogle andre rammer, end de gør til daglig, og derved ryste det i forvejen sammentømrede team endnu mere sammen. Tandlægerne Morten Vind og Lisbeth Lomholt har længe haft et ønske om at bruge deres faglighed til at gøre en forskel for verdens fattigste. Af denne baggrund opstod idéen om at tage hele deres klinik med ud for at lave frivilligt arbejde i et udviklingsland og på samme tid afprøve en alternativ form for teambuilding. Personalet tog med stor begejstring idéen til sig, og klinikken rettede derfor henvendelse til TUG om at blive udsendt som en samlet klinik. Forestillingen om at hjælpe landsbybørn blev til indsatte i et fængsel Da Tandklinikken Vejle traf beslutningen om at rejse ud for at lave frivilligt arbejde, havde de et billede af at skulle hjælpe fattige børn med tandsmerter og lære dem at børste tænder. Da de efterfølgende blev oplyst om, at arbejdet vil foregå blandt indsatte i et fængsel, vakte det bekymring. Tanker opstod, om det vil være trygt nok. Informationen skulle derfor først falde til bunds, som Morten Vind udtrykker det. Det er TUGs lokale samarbejdspartner i Cambodja, hjælpeorganisationen One-2-One, der bestemmer hvor dentalmissionerne skal finde sted fra gang til gang alt efter behov. Det er derfor heller ikke første gang, at TUG har frivillige til at arbejde i et fængsel. Hvis man er fattig og ikke har mulighed for at betale for advokatbistand eller bestikke retsvæsenet, bliver man idømt strenge straffe for småforseelser i Cambodja. Formanden for Tandsundhed Uden Grænser, John Christensen, har udtalt: Forholdene i fængslerne er forfærdende. Der er ingen lægehjælp eller mulighed for tandbehandling. Madrationerne er sparsomme og alverdens sygdomme florerer uden mulighed for behandling. Tandklinikken Vejles bekymringer er dog vendt til fordel for troen på, at alle mennesker har ret til tandbehandling uden diskrimination. Ifølge Morten Vind: De (indsatte) har jo ligeså stor ret til at få behandling, som alle andre. Jeg kan forstå, at mange har urimeligt lange fængselsstraffe for småforseelser, som at stjæle en skål ris, så de har jo ligeså meget ret til behandling. Lisbeth Lomholt supplerer, at det også bliver spændende at få mulighed for at se livet indenfor fængselsmurene, da det normalt ikke er et sted, man kan se fra en turistbus. Denne side: Tandklinikken Vejle Modstående side: Dentalmission i et cambodjansk fængsel (januar 2010) Foto: TUG

5 8 Gør hverdagen lettere Selv en dråbe i havet gør nytte Klinikken ser frem til at komme ned til en masse mennesker, der normalt ikke har adgang til tandbehandling, og på den måde give igen for den velstand, vi har i Danmark. De har en forventning om at se sværere og mere voldsomme tilfælde, end de gør til daglig. Det kan være en infektion, der er langt mere fremskreden end den vil være her i Danmark, da man typisk vil søge hjælp tidligere, udtrykker Lisbeth Lomholt. Dertil kommer den profylaktiske indsats, som især klinikassistenterne fra Tandklinikken Vejle vil ligge vægt på. De synes, det vil være positivt, hvis de kan lære en stor gruppe mennesker at børste tænder, da håbet er, at denne information vil blive videregivet til deres børn. Selvom det er en dråbe i havet, så virker det alligevel lidt, mener Lisbeth Lomholt. Ifølge tandlægerne Morten Vind og Lisbeth Lomholt er det vigtigt med et fokus på tandsundhed i fattige lande, da det er med til at fremme den generelle sundhed. Smerte hindrer al fremgang. Hvis man har smerte, kan man fx ikke gå i skole. Derfor mener de, at det er nødvendigt at hjælpe, så alle kan få sunde tænder og i stedet koncentrere sig om andre ting. Første gang i TUGs historie en hel klinik udsendes TUG har siden 2002 udsendt frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til sine projektlande. Det er dog første gang i foreningens historie, at en hel klinik udsendes. Normalt skal de frivillige først lære hinanden at kende og finde ud af et samarbejde, men denne gang er det en gruppe mennesker, som kender hinanden i forvejen. TUGs formand, John Christensen, håber og tror på, at udsendelsen bliver vellykket, så TUG i fremtiden kan tilbyde hele klinikker samme mulighed. Hvad hvis du bliver syg? Hør om Erhvervsudygtighedsforsikringen. Dentalmission underviser i tandbørstning i et cambodjansk fængsel (januar 2010) Foto: TUG Få information på tryghedsordningerne.dk eller Vi støtter Tandsundhed uden Grænser

6 10 11 TEKST af statsautoriseret revisor Kai Møller, AROS statsautoriserede revisorer, Århus AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Nøgletalsoversigten for 2011/12 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore egne tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger. Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for de enkelte tandlæger. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal påviser oversigten på en overskuelig måde afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan være grundlaget for en nærmere analyse. Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning på indtil DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio. og med en klinikomsætning over DKK 6½ mio. For at skabe den nødvendige sammenlignelighed, er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. På klinikker der drives i anpartsselskabsform elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Klinikdriften viser herefter klinikejerens reelle indtjening, og gøres samtidig direkte sammenlignelig med klinikdrift i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkens lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom hermed bliver sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler. Nøgletal 2011/12 pr. klinikejer - Tandlægeklinikker Klinik- Klinik- Klinik- Gennemsnit Gennemsnit omsætning % omsætning % omsætning % alle klinikker % alle klinikker % indtil 3,5 mio. 3,5-6,5 mio. over 6,5 mio. 2010/ /12 Honorar, patienter mv ,09% ,91% ,73% ,68% ,67% Honorar, sygesikring ,91% ,09% ,27% ,32% ,33% Omsætning i alt ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Materialeforbrug ,76% ,27% ,79% ,51% ,10% Teknikudgifter ,44% ,13% ,56% ,75% ,25% Vareforbrug i alt ,20% ,39% ,35% ,26% ,35% Bruttoavance ,80% ,61% ,65% ,74% ,65% Personaleomkostninger ,53% ,81% ,78% ,11% ,61% Lokaleomkostninger ,12% ,43% ,59% ,03% ,57% Andre eksterne omkostninger ekskl. bilomkostninger ,01% ,68% ,24% ,12% ,70% Omkostninger i alt ,65% ,92% ,61% ,25% ,87% Resultat før finansielle poster og afskrivninger pr. klinikejer ,15% ,68% ,05% ,49% ,78%

7 12 Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den kun fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold. I det efterfølgende vil jeg kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker 2011/12 sammenholdt med 2010/11. Omsætningen pr. klinikejer falder fra TDKK i 2010/11 til TDKK i 2011/12 svarende til et fald på ca. 3 %. Der er tale om et fald i aktiviteten, der i sin helhed kan henføres til fald på ca. 11 % i gruppen for de største klinikker, idet gruppen med de mindste og mellemstore klinikker udviser procentvise omsætningsstigninger på 5 % henholdsvis 4 %. På trods af omsætningsfaldet viser statistikken, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før afskrivninger og finansieringsposter stort set er uændret med TDKK i 2010/11 og TDKK i 2011/12. Det samlede omsætningsfald i 2011/12 resulterer således ikke i en tilsvarende resultatforringelse, idet overskudsgraden (resultat før finansielle poster og afskrivninger/ omsætningen) samtidig stiger fra 29,8 % i 2010/11 til 30,49 i 2011/12. I de enkelte omsætningsgrupper viser resultatudviklingen dog væsentligt større udsving, med et procentvis indtjeningsfald i gruppen for de største klinikker på 6 %, mens gruppen for de mindste klinikker omvendt viser en indtjeningsstigning på 10 %. Mellemgruppens resultat før finansielle poster og afskrivninger er stort set uændret. Udviklingen i overskudsgraden jfr. ovenstående skyldes væsentligst, at vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et fald fra 16,4 % i 2010/11 til 15,3 % 2011/12. Som forklaring på den differentierede udvikling i de tre omsætningsgrupper (mindre, mellemstore og store klinikker) kan anføres, at omsætningsudviklingen inden for større rekonstruktioner og implantater de seneste år har været påvirket af finanskrisen og dermed et mærkbart fald i forbruget af behandlinger i denne kategori. Dette har samtidig medført en forøget efterspørgsel efter de mindre omfattende og prisbillige behandlingstyper. Vi har med glæde konstateret en fortsat stor interesse for vore kliniknøgletal fra såvel egne klienter, som fra tandlæger udenfor firmaets klientkreds. Vore egne klienter modtager hvert år automatisk nøgletallene med klientens egne regnskabstal til sammenligning. Interesserede, som endnu ikke har modtaget kliniknøgletallene for 2011/12, er velkommen til at rekvirere nøgletalsoversigten ved henvendelse til AROS statsautoriserede revisorer mail arosrevision.dk. HJÆLP OS MED AT BEKÆMPE DEN HYPPIGSTE ÅRSAG TIL SKOLEFRAVÆR I UDVIKLINGSLANDE: TANDSMERTER Bliv klinikpartner Kære praktiserende tandlæge Tandsundhed Uden Grænser søger danske tandklinikker til at indgå i et partnerskab for jeres støtte har stor betydning i kampen for at forbedre tandsundheden blandt verdens udsatte. I Danmark betragter vi tandpleje og adgangen til en uddannet tandlæge som en selvfølge. Men størstedelen af folk i fattige lande må enten udholde konsekvensen af dårlig tandsundhed, som tandsmerte og følgesygdomme, eller gå til primitive selvlærte tandlæger, der uden bedøvelse eller sterilisation udfører behandlinger, som kan føre til livstruende infektioner. At leve med varig tandsmerte er en hverdagsoplevelse for millioner af mennesker verden over. Et partnerskab hjælper med at sætte fokus på globale tandsundhedsproblemer. Indgå i et klinikpartnerskab for kr. årligt. Beløbet er fuldt fradragsberettiget. Vidste du at...? 58% af alle børn mellem 5 og 12 år i Rwanda har smerter i tænderne netop nu I Rwanda er der 21 tandlæger til 11 millioner indbyggere Rwandas sundhedsministerium har konkluderet, at en af de hyppigste årsager til besøg på landets hospitaler skyldes sygdom i tænder og tandkød Det vil vi gerne ændre. Derfor har vi brug for jeres hjælp til at gennemføre vores udviklingsprojekt i Rwanda. Læs mere om klinikpartnerskaber og vores arbejde på

8 14 15 Ny mulighed for kroner i kontant tilskud til at vækste din klinik FAKTA Et Væksthjuls afklaring er et enkelt, praktisk og visuelt 360º dialogværktøj udviklet til konsulenter, som skal rådgive vækstvirksomheder. Værktøjet arbejder med fire hovedområder i virksomheden: Forretningskonceptet, Organisationen, Kunderelationer og Virksomhedsdrift. LEDER FORTSAT FRA SIDE 3 Danmark var i en årrække fra 1970 erne respekteret for de visionære tiltag bl.a. indenfor parodontosebehandling, hvor man ved en tidlig indsats kunne forebygge i stedet for senere at skulle behandle. Det er god latin at lade sin bil undervognsbehandle for derved at forebygge rust. Tandlægefaget er kendetegnet ved højt kvalificerede og specialiserede håndværkere. Et andet kendetegn ved tandlægebranchen er de stadig større enheder sammenlignet med tidligere tiders klinikker. Det kan der siges rigtigt meget godt om, men en af ulemperne er, at den gode specialist langt fra altid er identisk med den gode virksomhedsleder. Det er en generel udfordring, som gør sig gældende for rigtigt mange små og mellemstore virksomheder i landet. Det skal der nu gøres noget ved, og måske er det noget for dig som klinikejer? Du har nu muligheden for gennem et individuelt forløb at blive bevidst om dine ledelsesmæssige svagheder, gøre dem til oplagte udviklingsmuligheder gennem et personligt opkvalificeringsforløb og en lederuddannelse som passer til din situation. En række aktører (se faktaboks) er nu gået sammen om et økonomisk meget fordelagtigt udviklingsprogram Vækst via Ledelse. Målet er i løbet af , at få 600 virksomhedsejere fra små og mellemstore virksomheder til at deltage i et individuelt tilrettelagt forløb. Formålet er, at udvikle og trimme ejerledernes personlige ledelseskompetencer, så de kan skabe fremgang, udvikling og nye arbejdspladser i deres egne virksomheder. Du kvalificerer dig som klinikejer til forløbet ved at opfylde en række kriterier: Du skal have mellem 5 og 50 medarbejdere Du skal være motiveret for en personlig og faglig udvikling Du skal være villig til at investere en del tid på forløbet Endelig skal du ville vækste og udvikle din virksomhed Hvis du kan genkende dig selv i dette, så giver forløbet Vækst via Ledelse dig som klinikejer en række meget attraktive muligheder. SCREENING, FASE 1 Den første fase er en screening, hvor der gennemføres et væksthjulsforløb (se faktaboks 1) rettet mod din virksomhed for at afdække jeres styrker og svagheder. En række af Danmarks bedste ledelseskonsulenter står bag disse forløb. Du modtager en tilbagemelding og en rapport efter den første fase, og du kan vælge at fortsætte til den anden fase, eller du kan træde ud af programmet uden omkostninger. AFKLARING, FASE 2 Den anden fase er en afklaringsperiode, hvor profilværktøjer, caseøvelser, lederinternat og seminar afløser og supplerer hinanden med henblik på at klarlægge netop dine personlige udviklingsbehov. Sammen med konsulenten og et hold på cirka 20 andre virksomhedsejere vil du udvikle en større forståelse for den afgørende sammenhæng mellem forretningsudvikling og ledelse. Du vil få et bedre blik for, hvordan ledelse kan virke som et aktivt konkurrenceparameter. Du vil blive bevidst om dine egne styrker, og hvor du har udviklingsmuligheder. Mange virksomhedsejere bruger i dag alt for meget af deres tid med at løse problemer i den daglige drift. Vækst via Ledelse giver lederne et overblik og trækker dem ud af klinikrummet. Samtidig med at programmet på et individuelt niveau tvinger den enkelte leder til de strategiske tanker, der er nødvendige for at sikre fortsat vækst og fremgang i den enkelte virksomhed. Efter vor opfattelse og altså understøttet af Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 er det også god latin at få renset sine tænder for at forebygge caries og andre tandsygdomme. Den såkaldte KRAM-undersøgelse fra 2012 viser, at %, alt efter alder, har en moderat til ringe mundhygiejne. En så stor procentsats indikerer, at vi må være bekymrede for, om der er tilstrækkelig fokus på, at sufficient tandbørstning er afgørende for at forebygge ikke kun tandsygdomme, men også systemiske sygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes. Tandrensning er et vigtigt instrument i den sammenhæng, da en forbedret mundhygiejne altid er forbundet med motivation, instruktion og depuration. Dokumenterede undersøgelser viser, at prognosen er relateret til tandhygiejne og tandstatus. Det vil sige, at forebyggelse af sygdomme i tænder og tandkød forbedrer behandlingsresultatet og prognosen for systemiske sygdomme som netop hjertekarsygdomme og diabetes. I det perspektiv vil en fjernelse af tilskud til tandrensning virke modsat i forhold til de tendenser, der har været forsøgt implementeret med forebyggelse i stedet for behandling. Og det er PTO s overbevisning, at vi nu fremadrettet vil se et ydelsesforbrug, hvor netop parodontale behandlinger vil øges på bekostning af forebyggelse. Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved det ønskværdige i en sådan udvikling? p.b.v. Afklaringsforløbet koster dig kun kroner, samt at du bidrager din tid, eksempelvis til møder med konsulenten, til mødeforberedelse og hjemmearbejde samt til internat. Peter Kaihøj, formand.

9 16 Der bliver udarbejdet en personlig evaluering til dig, hvis du vælger af stå af forløbet efter fase 2. Hvis du fortsætter i programmets tredje fase, så udarbejder du sammen med konsulenten en konkret udviklingsplan. 35. internationale dental-fagmesse Køln, spar tid og Penge! registrer Dem online og køb Deres adgangskort til reduceret pris. Den globalt førende fagmesse for tandlægebranchen oplev de verdensomspændende fremskidt inden for dentalmedicin og dentalteknik på nært hold: På IDs 2013 viser flere end udstillere fra henved 60 lande den nyeste innovation, udvikling og trend. oplev hvordan De kan højne kvaliteten og effektiviteten i praksis og laboratorium. hold Dem informeret på dentalbranchens største platform. forhandlerdag: 12. marts 2013 Intermess ApS Rådhusvej Charlottenlund Tel Fax VIDEREUDVIKLING, FASE 3 På baggrund af din individuelle udviklingsplan er der i forløbets tredje fase mulighed for et kontant tilskud efter 50/50 modellen på maksimalt kroner. Pengene er øremærket til køb af for eksempel lederkurser, rådgivning eller et konkret kompetenceforløb. Du har selv 100% kontrol over, hvilken aktør du vælger at samarbejde med, og om det skal være en rådgiver med dental brancheindsigt eller en aktør med et andet kompetencemix. Kompetenceforløbet skal have fokus på at udvikle dine personlige ledelsesmæssige kompetencer. Det kunne eksempelvis være indenfor områder som kommunikation, uddelegering, konflikthåndtering eller aktiv inddragelse af medarbejderne i klinikkens udviklingsprocess. Uanset hvilken form for kompetenceudvikling du vælger, så vil Væksthusene vejlede dig hele vejen og agerer tovholder. Det er med til at sikre kvalitet og et positivt slutresultat. For flere oplysninger se faktablad på eller eller kontakt klinikejer-coach Ken Kürstein på telefon , hvis du ønsker et uforpligtende og gratis afklaringsmøde. Vi sætter en ære i fortrolighed, og vi har en meget tæt relation med de fem væksthuse i Danmark. FAKTA Projektet er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Væksthusene. Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU's Socialfond. Nemt med Nordenta Nordenta har én ambition: Vi vil gerne gøre arbejdsgangene lettere på danske tandklinikker. Derfor målretter vi vores produkter, ydelser og services, så alle på klinikken kan være fokuserede på patienterne og på den daglige drift. Det kan være ved at lave løsninger, der optimerer klinikkens indretning og derved åbner mulighed for et bedre patientflow. Eller det kan være gennem en hurtig og effektiv levering af forbrugsvarer, hvor du får de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Og det kan være ved at levere punktlig service af dit udstyr på aftalt tid til den aftalte pris. Og så kan det være ved at levere et elektronisk journalsystem, som ensretter og letter en lang række processer herunder specielt den tidkrævende journalisering. Det tilbyder vi PTOs medlemmer Bonus på forbrugsvarer Prismatch på forbrugsvarer Rabat på kurser Rådgivning ved klinikindretning Ekstra gode priser ved køb af udstyr Rabat på udstyrsservice Rabat på aldente Attraktiv finansiering gennem leasing Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf AZ-IDS2013-DK-83x227-PraktiserendeTandlaeger.indd :15

10 18 19 Fig. 1 Tandlæger der beskæftiger sig med implantatbehandling vil hurtigt opleve at der opstår nogle dilemmaer med hensyn til hvor dybt et implantat skal placeres selv om man siger i knogleniveau! Det viser sig nemlig hurtigt at i virkelighedens verden vil fronttændernes knogle næsten altid være højest palatinalt/linqualt og lavest facialt. Det betyder at implantatet kan indsættes meget dybt eller at der vil være manglende knogle facialt Fig.1! I disse tilfælde vil det være en god ide at lave knogleopbygning af den manglende faciale knogle Fig.2. Implantatet kan forsynes med en flad dækskrue,hvorefter der høstes knogle med en safescraber Fig.3 eller Micross Fig.4. Safescraberen kan kun bruges en gang hvorimod Micross kan bruges flere gange. Knoglen kan høstes enten fra den blottede knogle eller fra tuber, ramus eller crista infrazygomatica. Der findes en safescraber som har et knæk der er velegnet til området bag crista. Nogle implantatsystemer har den fordel bl.a. Camlog at der aflejres en del knogle i borlamellerne som kan bruges til knogleopbygning Fig.5 Knoglen blandes med kunstknogle, der kan fungere som spaceholder i nogle måneder. Blandingen skal indeholde ca.50% knoglespåner! Man kan også høste knoglen med et knoglesug eller med en lille mejsel. Herefter pakkes det blottede område med blandingen og dækkes med en resorberbar membran, Resorba Fig.6 & 7. I dette tilfælde er der sutureret med vicryl og membranen er helt dækket af slimhinde Fig.8. Hvis man kommer i den situation at membranen er lidt blottet skal man ikke fortvivle. Der kommer sjældent infektion i de resorberbare kollagene membraner. Nu afventes ca. 3 måneders opheling. Efter 6 uger kan man skifte den flade dækskrue Fig.9 ud med en penetrerende dækskrue f.eks. som i Fig.10 en skrue med facon som en flaskehals, hvilket giver en stram gingiva. Ca. en uge inden aftrykstagningen skal denne skrue så udskiftes med en widebody dækskrue som virker som gingiva/papilformer og letter aftrykstagningen Fig.11. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof

11 20 21 Et usædvanligt behandlingsførløb med brug af skråtstillet implantat i tuberregionen! TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof En 48 årig mand henvises fra sin praktiserende tandlæge til specialtandlæge med henblik på en implantatløsning i højre overkæbe Fig.1. Patienten modtager et behandlingstilbud omfattende ekstraktion af 16 og spaltning af broen distalt for14 samt sinusløft og en implantatbåret bro, men responderer ikke på dette. Fire år senere henvender patienten sig igen idet han har pusflod fra implantaterne som er indsat i Østen Fig.2. Det ses af billedet at der nu er total paradentit på 16 samt indsat 2 skruer (implantater) 16 og 15,samt foretaget en frigørelse af 14 fra den øvrige konstruktion. Der synes at være foretaget en utraditionel implantatbehandling regio 15. Brokonstruktionen ses på Fig.3 og det ser ud som om der er tale om implantater som ikke har vundet indpas i Europa. Efter fjernelse af 16 og 14 afventes opheling i 6 måneder Fig.4 og der indsættes 3 implantater (Camlog) uden sinusløft Fig.5. Implantatet regio 17 isættes vinklet så de korresponderer med en Vario SR overbygning. Efter 6 måneders indheling foretages kontrolrøntgen og der ses meget flot osseointegration Fig.6. Patienten er nu klar til den protetiske rekonstruktion og dækskruerne fjernes Fig.7. Bemærk den meget flotte slimhinde uden inflammation. Herefter påsættes aftrykstoppene Fig.8 og der laves en åben aftryksske. Aftrykket tages i gummimateriale Fig.9. Skruerne løsnes og aftrykket fjernes Fig.10. Der tages modbid og sammenbid og det hele sendes til tekniker sammen med farveprøve. Broen modtages retur og indsættes Fig.11 & 12. På Fig.13 ses det færdige resultat. Resultatet er et imponerende udtryk for hvad man i dag kan opnå med implantatbehandling, når alt Fig. 10 lykkes. Desuden bør man bemærke at valget af det skråtstillede implantat og brug af Vario SR systemet ( Camlog) har ændret et kompliceret tilfælde til et simpelt ved at undgå sinusløft og kun bruge patientens gode knogle istedet for en ringere genopbygget og mere dubiøs knogle. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 9 Fig.13 Fig. 11 Fig. 12

12 Tandfakta FAQ, information fra tandlægen 2. Her kan patienterne spørge om det, de ikke lige får svaret på. Er spørgsmålet ligetil, vil det blive en del af FAQ - ellers henvises patienten til rådgivning hos egen tandlæge. 3. Find tandlægen er en af de mest populære søgninger på Tandfakta. Klik på et postområdet så popper en liste op med alle PTO medlemmernes klinikker under det pågældende postnummer. Tandfakta allerede en stor succes... TEKST John Folkmann PTO webmaster. PTO's hjemmeside tandfakta.dk, som er målrettet patienter, er blevet godt modtaget af brugerne såvel som PTO's medlemmer. Siden så dagens lys for lidt over 6 måneder siden - i begyndelsen udelukkende som en opbygning til søgeoptimering på domænet og snart efter med et egentligt indhold. Der gik dog ikke lang tid før brugerne fandt siden og begyndte at studere den nærmere. Nogle begyndte endda at stille spørgsmål til det faglige panel - spørgsmål som i dag er besvaret i FAQ sektionen "Information fra tandlægen". Nye spørgsmål kommer til hver dag, og er de ikke en del af det eksisterende indhold, vil de successivt blive behandlet og lagt på siden. Find tandlægen i Danmark Også en del medlemmer af PTO har set en fordel i at blive linket til siden. Således er flere nu på vej til at få oplyst klinikkens hjemmeside under afsnittet "Find tandlægen". Senere vil dette afsnit også få tilført klinikkens telefonnummer. Fordelen er naturligvis, at patienterne hurtigt kan finde en praktiserende tandlæge, hvor i landet behovet måtte opstå, f.eks. under ferie eller efter en flytning. En stigning på 1.667% Inden for de sidste ca. 2 måneder er besøgsantallet på siden steget med hele 1.667% og det er stadigt stigende. Mere end brugere har allerede besøgt sitet og langt den overvejende del heraf har været online på siden i længere tid. Og det i en periode hvor sitet endnu ikke er 100% søgeoptimeret. En klar indikation af, at der er et stort behov for en uafhængig oplysningsside om tandpleje og behandling. Tandfakta.dk vil løbende blive opdateret i takt med den faglige udvikling, ligesom indholdet vil blive mere og mere omfattende og pædagogisk instruktivt. En fordel for PTO medlemmer Det vil være en klar fordel at få lagt et link til klinikkens hjemmeside på Tandfakta. Ikke kun fordi patienterne så dermed kan finde klinikken, men i høj grad også fordi et link til en større portal vil gavne søgeoptimeringen på klinikkens egen hjemmeside. Får klinikken designet en hjemmeside via PTOKlinikWeb, er dette automatisk en del af løsningen og den løbende optimering. Se mere information på (klik på PTOKlinikWeb boksen)

13 24 25 Fra generalforsamling til politik TEKST Karsten P. Larsen, PTO. Efteråret er traditionelt en travl tid for organisationer og foreninger. Også inden tandplejen med generalforsamlinger i PTO og Tandlægeforeningen, års- og repræsentantskabsmøder, Symposier og møder i forskellige tandlægelige selskaber for odontologiske specialer. Således også 2012, der herudover bød på politiske initiativer fra Christiansborg, der over kort tid og trods intensiv lobbyarbejde fra bl.a. PTO bød på afskaffelse af fritvalgsordningen for børn og unge fra 0-15 år og en besparelse på tilskudsrammen for tandrensninger på 180 mio. kr. Men også glædelige resultater som forbedringer i bl.a. Tryghedsordningernes/PFA s obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring. Det intensive forløb startede op til PTO s årsmøde og generalforsamling primo oktober. Temaerne for årsmødet var fremtidens tandlægeklinik, klagenævn og patientombud, tandlæger i offentlighedens søgelys og patientens krav til tandlægen. Det var ikke alt sammen lige muntert og ej heller med lyse udsigter for faget generelt og privat praksis specielt med forventninger om øget fokus på konkurrence fra ind- og udland som sandsynlige scenarier m.h.p. billig tandpleje frem for god kvalitet. Herom mere senere. Den efterfølgende generalforsamling i PTO bød også på en blanding af godt og mindre godt. En god beretning fra PTO s formand, Peter Kaihøj og en god debat med forsamlingen herom. Men også et farvel til to betydende aktører og medlemmer af bestyrelsen. Kaj Oluf Sørensen trak sig efter mere end 20 år i fagpolitik og mange år i bestyrelsen og Henning Nyholm efter næsten 20 år og bestyrelsesarbejde over to omgange. Der var taler, gaver og tak til de to sammen med stående klapsalver. Herefter tog praktisk politik over. Politik PTO havde i mere end 1 år kæmpet for en erhvervsudygtighedsforsikring for privat praksis uden nogen nedre økonomisk grænse for udbetaling af erstatning ved sygdom, forsikringsdækning for de årige og også en forsikring for overvægtige og kolleger med diabetes. I lige så lang tid havde Tryghedsordningerne i kontante vendinger afvist muligheden som urealistisk og umulig. Op til HGF 2012 viste det sig imidlertid, at det umulige ikke var umuligt, men bare kræver nogen tid og vedholdende fokus og pres fra PTO s side. Den nedre grænse blev således fjernet og de årige fik deres forsikring. Uden præmiestigning for hele forsikringen vel at mærke, men derimod præmienedsættelse. I mellemtiden fik S-SF-R regeringen flertal for en beskæring af tilskudsrammen for tandrensninger på 180 mio. kr. PTO fik Venstre og Dansk Folkeparti overbevist om ikke at stemme for, men Enhedslisten, De Konservative og Liberal Alliance ville gerne, selvom de brød med løfter under valgkampen året før om nej til større brugerbetaling indenfor tandplejen. Som et plaster på såret blev der afsat næsten det samme beløb til tandbehandling af udsatte grupper, kontanthjælpemodtagere m.m. Ideologi Inden da havde samme regering med et pennestrøg afskaffet den såkaldte 35/65 ordning, der gav børn og unge mulighed for tandbehandling i privat praksis mod selv at betale 35%. Forslaget var stærkt ideologisk funderet og Regeringen var argumentationsresistente, selvom afskaffelsen ikke gav bedre tandpleje eller forhold for målgruppen. Snarere tværtimod. Og for at påtage sig opgaven fik kommunerne ej heller midler tildelt. En tabersag for alle men i ideologiens tjeneste viger saglige hensyn ofte. Den kommunale udligningsordning røg også sammen med det frie valg inden for omsorgstandplejen. Tandlægeforeningens Hovedgeneralforsamling fulgte sidst i forløbet, hvor PTO s formand og organisationens arbejde det forløbne år blev behørig kvitteret efter en højt profileret indsats dels alene dels sammen med Tandlægeforeningen. Nye udfordringer venter. Regeringen har i efteråret lanceret et konkurrencepolitisk udspil, hvor der åbnes for en ændring i ejerforholdene for tandlægeklinikker. Måske mere kædedannelse og flere klinikker ejet af samme, der måske ikke længere behøver at være tandlæge? Initiativer fra Regeringen der ikke har afsæt i ønsker om hverken bedre patientbehandling, bedre udbud eller mere kvalitet. Men alene tandbehandling efter laveste fællesnævner: Billige priser på tandlægeydelser for enhver pris. Koste hvad det vil. Velkommen til DiscountDanmark og værsgo at skylle. Farvel til Henning Nyholm Jensen (øverst) og Kaj Oluf Sørensen (nederst Formand for PTO Peter Kaihøj på talerstolen. Foto Anders Bach.

14 26 Julegaver Julegaver til medarbejdere er omgivet af lidt forvirrende skatteregler. TEKST Karsten P. Larsen, PTO & Thomas Sloth Andersen, Aros statsautoriserede revisorer. Nogle klinikker giver personalet julegaver. Andre ikke. Nogle giver store gaver, andre små. Hos nogle afhænger gavens størrelse af, hvordan det er gået i det år, der nu næsten er gået. Og hos andre har det været samme størrelse i mange år. Hvis man som arbejdsgiver (og medarbejder) vil undgå den forvirring som julen på andre måder også er så rig på, så er det en god idé at holde en evt. julegave under 700 kr. Som led i skattereform 2011 blev reglerne for firmagaver lempet. Der eksisterer nu en ny bagatelgrænse på kr. som omfatter alle gaver, som medarbejderen har modtaget af arbejdsgiveren, i løbet af medarbejderens indkomstår. Overskrides bagatelgrænsen, er samtlige gaver modtaget i indkomståret, skattepligtige for medarbejderen. Overskrides bagatelgrænsen vil julegaven på op til 700 kr. dog stadig være skattefri. Eksempel 2 Medarbejderen modtager hvidvin i en julegave til en værdi af 700 kr. inkl. moms og der er modtaget øvrige gaver i løbet af året til en værdi på 400 kr. Medarbejderen er skattepligtig af 400 kr., da bagatelgrænsen overskrides, men julegaven er skattefri, da denne ikke overskrider 700 kr. Vær opmærksom på, at der hele tiden tales om gaver. Det skyldes at SKAT betragter fx 700 kr. kontant som lønindkomst, men altså ikke, hvis det er naturalier. Gavekort er ikke skattepligtige for medarbejderen, så længe de ikke kan ombyttes til kontanter og de omfatter udvalgte naturalier. 700 kr. grænsen for skattefrie julegaver er uændret siden 2008 og SKAT har ifølge det oplyste ingen planer om at ændre denne grænse. Gaver ved særlige lejligheder som rund fødselsdag, bryllup, bestået eleveksamen eller lignende er skattefrie for medarbejderen, og indgår dermed ikke i bagatelgrænsen. Sådanne gaver er dog kun skattefrie, så længe beløbet ikke overskrider, hvad der må anses for passende til lejligheden. Niveauet for, hvad der anses for passende, er ikke nærmere defineret af SKAT. Kontakt din rådgiver hvis du er i tvivl. Arbejdsgivere har pligt til at indberette enkeltstående gaver/personalegoder, som overstiger et beløb på kr., til SKAT. Eksempel 1. Medarbejderen modtager rødvin i julegave til en værdi af 800 kr. inkl. moms og der er modtaget øvrige gaver i løbet af året til en værdi på 300 kr. Medarbejderen er skattepligtig af kr., da bagatelgrænsen overskrides og julegaven overskrider grænsen på 700 kr.

15 29 AROS Revision og SparNord Bank er indtrådt i PTO s Partnerprogram. Hermed fuldbringes planerne fra projektets start om et fagligt højt kvalificeret partnerprogram på fire søjler bestående af Vi tilbyder et ungt professionelt og dynamisk team, med mange års erfaring og målrettet specialisering inden for tandlægebranchen. Det gør, at vi har særlige kompetencer, værktøjer og viden netop inden for din branche. Vi er tandlægebranchens foretrukne samarbejdspartner og betjener et stort antal tandlæger og tandlægevirksomheder over hele landet. Med vores proaktive rådgivning får du udarbejdet statistikker og branche-specifikke nøgletal, herved har du mulighed for at bedømme din kliniks muligheder og problemstillinger. Mikkel Jeppsson, Aros Revision Vore kompetencer og service omfatter alle de områder, du som tandlæge efterspørger: Revision Regnskab Erklæringer Bogføring og regnskabsmæssig assistance Forretningsudvikling Virksomhedsstruktur og driftsoptimering Virksomhedsoverdragelse Hovedaktionærforhold Generationsskifte Økonomisk rådgivning Skatteplanlægning Finansiering og bankrelationer Budgetudarbejdelse- og opfølgning Personskat og selskabsskat Moms og afgifter Materialer/udstyr Teknik Revision og Finans. Og med supplerende seriøse partnere der foruden, som gør programmet næsten komplet. - Vi er meget glade for tilgangen af Aros Revision og SparNord Bank som nye partnere, siger PTO s formand Peter Kaihøj. Jeg var selv i 2002 med til som daværende medlem af PTO s bestyrelse at løbe programmet i gang og havde store forventninger. - Jeg synes, de er blevet indfriet med den række af attraktive aftaler med en eksklusiv vifte af virksomheder indenfor det dentale forbrugsmarked og inden for de områder, hvor privat praksis som andre virksomheder efterspørger ydelser, som vi igennem årene har indgået. Aros statsautoriserede revisorer er et dynamisk revisorfirma i kraftig vækst beliggende i attraktive omgivelser i Aarhus centrum. Vi er ialt 38 medarbejdere, hvoraf 7 er statsautoriserede revisorer. Vor kompetence er totalrådgivning - inden for revision, økonomi og forretningsudvikling. Partnere: Kai Møller, Henning Juel Møller, Morten B. L. Birkebæk og J.E. Hviid-Nielsen. Læs mere eller kontakt os på vores hjemmeside

16 tættere på 30 - Og jeg er særligt glad for, at vi nu får den 4. søjle koblet på med på den ekspertise udi alle pengeverdenens finansielle kroge, som et velrennomeret og -konsolideret pengeinstitut som SparNord er kendt for. - Det har ikke mindst haft betydning for os, at banken har satset på privat tandlægepraksis med oprettelsen af 7 tandlægecentre rundt om i landets regioner, hvor der sidder medarbejdere, der har særlig indsigt i de forhold, der gælder i privat tandlægepraksis. Tandlægerådgiver Ann-Brigitt Meidahl (København) fortæller: - Spar Nord har siden 1989 haft fokus på tandlæger, og de mange år i branchen har givet os en uvurderlig indsigt. Vi har i dag en viden og erfaring, som vi gerne vil dele med tandlægerne. Vi har 7 tandlægecentre placeret rundt i landet (København, Aarhus, Odense, Vejle, Frederikshavn, Holbæk og Vejgaard). Spar Nord er Danmarks 5. største pengeinstitut med ansatte. -Tilgangen af Aros Revision glæder os også, fortsætter Peter Kaihøj. En af virksomhedens stiftere, statsautoriseret revisor Kai Møller, har PTO arbejdet sammen med ved flere lejligheder og lancerede i sin tid vor vejledning i køb og salg af tandlægeklinikker i samarbejde med ham. - Siden da er Aros vokset til et stort revisorfirma med 4 partnere, 7 statsautoriserede revisorer og 35 ansatte. Firmaet tilbyder en bred vifte af kompetencer, der i særlig grad er rettet mod privat tandlægepraksis, som virksomheden har flere hundrede klienter fra, slutter PTO s formand. Hvor stort dækningsbidrag har du på dine medarbejdere? Spar Nords specialuddannede rådgivere går tættere på. De mange års samarbejde med tandlæger i Danmark betyder dyb indsigt i branchen. Derfor tør vi stille de nærgående, men relevante spørgsmål. - Det er korrekt, at Aros igennem årene har oparbejdet indsigt og kompetencer i de forhold, der gør sig gældende i privat tandlægepraksis, siger statsaut. revisor Kai Møller i anledning af aftalen om partnerskab med PTO. - Derfor er vi glade for at uddybe vort samarbejde med klinikejernes organisation og ser frem til et langsigtet konstruktivt samarbejde til gavn for de danske tandlægeklinikker. københavn: Ann-Brigitt Meidahl, Tlf , aarhus: Jytte Blokager Tlf odense: Lise Andersen Tlf frederikshavn: Kristian Bang Tlf holbæk: Casper Lund Tlf vejgaard: Brian Rank Larsen Tlf vejle: Martin Holbech Tlf

17 Afsender: Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 K-1256 København K Returneres ved vedvarende adresseændring NORDENTA PROTIC TAND&MUND DESIGNSPACE LYRECO TRANSCOM AROS SPAR NORD ADMIRAL HOTEL COMWELL HOTEL PTO s Partnerprojekt er baseret på en række attraktive aftaler med en eksklusiv vifte af virksomheder indenfor det dentale forbrugsmarked, med hvem der er indgået aftale om levering af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Aftalerne indebærer betydelige kontante fordele i form af rabatter, bonus og VIP-behandling, der for PTO s medlemmer sammenlagt kan løbe op i fordele til en værdi af over 100 mio. kr. PTO s Partnerprojekt er en af, om ikke det, bedste på markedet, og eneste forudsætning for at drage fordel af alle dets fordele er et medlemsskab af PTO med de yderligere fordele, det giver. PTO anbefaler privat praksis at bruge vore partnere mest muligt. Jo mere jo bedre synergi kan vi alle opnå med mulighed for fremover at opnå endnu bedre og flere fordele for dig og din klinik. Amaliegade København K Tlf Fax

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Kliniksalg under forandring 4 En formand træder til 8 Årsmøde i PTO 14 PUS - Partner Udviklings Samtaler 20 Tandplejeprognosen og

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere