Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012"

Transkript

1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

2 3 Import af tænder kræver omtanke Indhold Tandplejetilskud uden kvalitetsstempel...4 PROTIC - AALBORG HC Dental ApS Telefon Thomas Lundgren Carlsen PROTIC - BAGSVÆRD Rastow Dental ApS Telefon Elsebet & Vaughn Rastow Protic samarbejder med et stort kinesisk dentallaboratorium, som vi personligt har udvalgt og kvalitetstestet Som PTO medlem opnår du 10% PTO fakturarabat på importeret arbejde RING TIL ET Af NEDENSTåENDE LABORATORIER! Vi uddyber gerne de fordele, som du kan opnå ved et samarbejde med Protic. Du vælger frit, hvilket laboratorium du kontakter: PROTIC - ODENSE AR Dental A/S Telefon Anders Rosager Læs mere om netværket Protic og de enkelte laboratorier på PROTIC - VIBORG Dentolab ApS Telefon Jasmin Zilic & Ketil Sørensen Regeringen, de Konservative, Enhedslisten og Liberal Alliance har besluttet at fjerne 180 mio. kr. fra den overenskomstaftalte ramme til tandrensninger for at bruge dem på bl.a. flere fængsler. PTO forsøgte via målrettet politisk påvirkning og inden beslutningen blev taget, at overbevise bl.a. Socialdemokratiet om det uforstandige heri. Vi kvitterede bagefter for, at et tilsvarende beløb øremærkes til behandling af svage og udsatte grupper. Vi tilkendegav bl.a. vor glæde over, at også Socialdemokratiet mener, at sygdomme i mundhulen er lige så vigtige at behandle, som sygdomme andre steder i kroppen. At der desværre er ulighed i den generelle sundhed, og i særdeleshed når det drejer sig om den orale sundhed, er der ingen tvivl om. PTO har meget længe påpeget konsekvensen af, at det faldende tilskud til tandbehandling vil få konsekvenser for tandsundheden og ikke mindst for lavindkomstgrupperne. Vi har langt hen af vejen promoveret det fornuftige og tiltalende i tanken om hjælp til dem med de laveste indkomster, så denne del af befolkningen kan modtage et tandplejetilbud, vi som tandlæger (og samfundet) kan stå på mål for. Derfor er det også glædeligt, at Regeringen og Enhedslisten i forbindelse med Finanslovsaftalen nedbringer brugerbetalingen til tandbehandling med 180 mil. kr. årligt for de borgere, der er udsatte p.g.a. sygdom og/eller økonomi. Det er et skridt i den rigtige retning, hvorved det sundhedsfaglige, også for denne gruppe, nu får hævet overliggeren. Her skal og kan privat tandlægepraksis stå som garant for at yde value for money. Dette må også være et krav, samfundet med rette kan stille til os som sundhedsansvarligt erhverv. Vores enighed med Regeringen og forligspartierne slutter desværre nok her. Og vi er helt uenige i påstanden om, at forslaget om besparelser på et beløb i samme størrelsesorden vedr. tandrensninger indenfor voksentandplejen udelukkende handler om, at der fremover ikke vil blive givet tilskud til overflødige tandrensninger? Jeg tillader mig at referere fra Sundhedsministeriets udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen fra 2007, hvor der på side 25 anføres: Tandrensning er en behandling, der er baseret på den viden, man har om sygdomsudløsende faktorer. Behandlingen er således fagligt funderet, og regelmæssige tandrensninger er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse nødvendige for opnåelse og vedligeholdelse af et sundt tandsæt. PTO mener ikke, det er visionært endsige forsvarligt, på den lange bane, at fjerne 180 mil. kr. fra tandrensninger i den tro, at det ikke vil få indflydelse på sundhed og den forebyggende tandbehandling. FORTSÆTTES SIDE 15 Tandklinik skal i cambodjansk fængsel...6 Kliniknøgletal 2011/ Vækst via ledelse...14 Fortand med simpel knogleopbygning...18 Implantatbehandling...20 Tandfakta allerede en stor succes...22 Fra generalforsamling til politik...24 Julegaver...26 Nye stærke PTO-partnere...29 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Telefax årgang nr. 3/2012 ISSN Redaktion: Peter Kaihøj (ansvh. redaktør) Jens Olav Holm Christensen (fagredaktør) Kaj Oluf Sørensen Karsten P. Larsen Layout Folkmann Design A/S Telefon Forside Foto: Yuri Arcurs Tryk: Gulmann Grafisk

3 Af Frank Ingemann Jensen, afdelingschef, Praksisafdelingen i Region Syddanmark 4 5 Læserbrev Vi administrerer de gældende regler TEKST Tandlæge Peter Kohberg, Tinglev. Det er netop offentliggjort, at Region Syddanmark har refunderet tandlægeregninger pålydende ydelser udført af tandlæger uden for landets grænser. Danske tandlægepraksis med ydernummer har gennem Sygesikringsoverenskomsten (mellem danske regioner og Tandlægeforeningen), frivillig underlagt sig både kvalitets- og kvantitetskontrol for at sikre at de offentlige midler anvendes bedst muligt. Denne kontrol, der udmøntes som statistisk materiale via ydernummer, er samtidig patienternes sikkerhed for at tandplejen udføres med omhu og kvalitet. Såfremt de danske tandlæger ikke lever op til disse krav, kan dette påtales, og som konsekvens heraf få en potentiel tur i gabestokken og samtidig fri exponering i dagspressen. Modtager patienter en ikke-honorarværdig behandling, har regioner og TF en fælles klageinstans der dømmer tandlægens honorar refunderet eller omgjort. Tandlæger i udlandet kan såfremt de har national autorisation udstede faktura på nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk og påføre et ydelseshonorar (f.x Zahnreinigung ) som efterfølgende udløser sygesikringsrefusion svarende til dansk overenskomst. Regionen skal blot modtage en kvitteret faktura, hvorefter det manuelt udregnede beløb overføres til patienten. Vi har fra Praktiserende Tandlægers Organisation modtaget modstående læserbrev, med mulighed for kommentarer, og vil i den forbindelse gerne præcisere nogle forhold, som rejses i læserbrevet. Det er korrekt, at vi i år i Region Syddanmark forventer at behandle knap regninger for tandlægebehandling udført på danske borgere i andre EU-/EØS-lande. Baggrunden for dette er, at EF-domstolen i en række afgørelser har slået fast, at man som EU-borger har ret til tilskud til behandling i andre EU-lande på samme vilkår, som hvis behandlingen var blevet foretaget i hjemlandet. Sundhedsministeren har i en bekendtgørelse opstillet en række betingelser for, at man kan opnå tilskud til behandling i udlandet, for eksempel at behandlingen skal være udført af en autoriseret sundhedsperson, at der skal være leveret den samme ydelse, som er tilskudsberettiget i Danmark, og at man aldrig får mere i tilskud, end man har betalt. Man kan altså som patient ikke tjene på at gå til tandlæge i udlandet forstået på den måde, at man aldrig kan få mere udbetalt i tilskud fra for eksempel Region Syddanmark, end det man har betalt hos den udenlandske tandlæge. Regionerne oplyser at der ikke udføres nogen form for registersamkørsel efter dansk ydelsesmønster. Det oplyses endvidere at der grundet national suverænitet ikke er sanktionsmuligheder. Når en dansker vælger at blive behandlet i udlandet, sker behandlingen på dette lands præmisser i forhold til journalføring, forsikring mv., og dette har vi fra dansk side i sagens natur ingen indflydelse på. Direkte adspurgt oplyses det, at patienterne bør kende denne risiko! Det er disse regler, vi administrerer i regionerne, ligesom vi administrerer de øvrige nationale og internationale sundhedsordninger. Det synes, som om der her er tale om et betingelsesløst tag-selv-bord, hvor danske tandplejemidler udbetales ad libitum, når blot ydelsen ligner dansk tekst. Afslutningsvis skal det bemærkes, at borgere i andre EU-/EØS-lande naturligvis har samme muligheder for at vælge tandlægebehandling i Danmark, som danskere har for at vælge behandling i andre EU-/EØS-lande. Regionerne kan på forlangende anmode om journalmateriale, men jeg erfarer imidlertid, at dette nærmest aldrig forekommer. Disse forhold er aldeles uacceptable! Patienternes fri bevægelighed hverken kan eller skal ikke anfægtes, men den ulige tilgang til den offentlige danske pengekasse, bør der strammes gevaldig op på.

4 6 TEKST Louise Munch Thomsen Kommunikationsmedarbejder Tandsundhed Uden Grænser (TUG) I starten af det nye år drager tre tandlæger og fem klinikassistenter fra Tandklinikken Vejle en uge til Cambodja med Tandsundhed Uden Grænser. Her skal de i kontakt med deres indre humanitære arbejder og afhjælpe indsatte i et fængsel med tandsmerter og instruere i god mundhygiejne. Tanken bagved er at komme til at arbejde under nogle andre rammer, end de gør til daglig, og derved ryste det i forvejen sammentømrede team endnu mere sammen. Tandlægerne Morten Vind og Lisbeth Lomholt har længe haft et ønske om at bruge deres faglighed til at gøre en forskel for verdens fattigste. Af denne baggrund opstod idéen om at tage hele deres klinik med ud for at lave frivilligt arbejde i et udviklingsland og på samme tid afprøve en alternativ form for teambuilding. Personalet tog med stor begejstring idéen til sig, og klinikken rettede derfor henvendelse til TUG om at blive udsendt som en samlet klinik. Forestillingen om at hjælpe landsbybørn blev til indsatte i et fængsel Da Tandklinikken Vejle traf beslutningen om at rejse ud for at lave frivilligt arbejde, havde de et billede af at skulle hjælpe fattige børn med tandsmerter og lære dem at børste tænder. Da de efterfølgende blev oplyst om, at arbejdet vil foregå blandt indsatte i et fængsel, vakte det bekymring. Tanker opstod, om det vil være trygt nok. Informationen skulle derfor først falde til bunds, som Morten Vind udtrykker det. Det er TUGs lokale samarbejdspartner i Cambodja, hjælpeorganisationen One-2-One, der bestemmer hvor dentalmissionerne skal finde sted fra gang til gang alt efter behov. Det er derfor heller ikke første gang, at TUG har frivillige til at arbejde i et fængsel. Hvis man er fattig og ikke har mulighed for at betale for advokatbistand eller bestikke retsvæsenet, bliver man idømt strenge straffe for småforseelser i Cambodja. Formanden for Tandsundhed Uden Grænser, John Christensen, har udtalt: Forholdene i fængslerne er forfærdende. Der er ingen lægehjælp eller mulighed for tandbehandling. Madrationerne er sparsomme og alverdens sygdomme florerer uden mulighed for behandling. Tandklinikken Vejles bekymringer er dog vendt til fordel for troen på, at alle mennesker har ret til tandbehandling uden diskrimination. Ifølge Morten Vind: De (indsatte) har jo ligeså stor ret til at få behandling, som alle andre. Jeg kan forstå, at mange har urimeligt lange fængselsstraffe for småforseelser, som at stjæle en skål ris, så de har jo ligeså meget ret til behandling. Lisbeth Lomholt supplerer, at det også bliver spændende at få mulighed for at se livet indenfor fængselsmurene, da det normalt ikke er et sted, man kan se fra en turistbus. Denne side: Tandklinikken Vejle Modstående side: Dentalmission i et cambodjansk fængsel (januar 2010) Foto: TUG

5 8 Gør hverdagen lettere Selv en dråbe i havet gør nytte Klinikken ser frem til at komme ned til en masse mennesker, der normalt ikke har adgang til tandbehandling, og på den måde give igen for den velstand, vi har i Danmark. De har en forventning om at se sværere og mere voldsomme tilfælde, end de gør til daglig. Det kan være en infektion, der er langt mere fremskreden end den vil være her i Danmark, da man typisk vil søge hjælp tidligere, udtrykker Lisbeth Lomholt. Dertil kommer den profylaktiske indsats, som især klinikassistenterne fra Tandklinikken Vejle vil ligge vægt på. De synes, det vil være positivt, hvis de kan lære en stor gruppe mennesker at børste tænder, da håbet er, at denne information vil blive videregivet til deres børn. Selvom det er en dråbe i havet, så virker det alligevel lidt, mener Lisbeth Lomholt. Ifølge tandlægerne Morten Vind og Lisbeth Lomholt er det vigtigt med et fokus på tandsundhed i fattige lande, da det er med til at fremme den generelle sundhed. Smerte hindrer al fremgang. Hvis man har smerte, kan man fx ikke gå i skole. Derfor mener de, at det er nødvendigt at hjælpe, så alle kan få sunde tænder og i stedet koncentrere sig om andre ting. Første gang i TUGs historie en hel klinik udsendes TUG har siden 2002 udsendt frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til sine projektlande. Det er dog første gang i foreningens historie, at en hel klinik udsendes. Normalt skal de frivillige først lære hinanden at kende og finde ud af et samarbejde, men denne gang er det en gruppe mennesker, som kender hinanden i forvejen. TUGs formand, John Christensen, håber og tror på, at udsendelsen bliver vellykket, så TUG i fremtiden kan tilbyde hele klinikker samme mulighed. Hvad hvis du bliver syg? Hør om Erhvervsudygtighedsforsikringen. Dentalmission underviser i tandbørstning i et cambodjansk fængsel (januar 2010) Foto: TUG Få information på tryghedsordningerne.dk eller Vi støtter Tandsundhed uden Grænser

6 10 11 TEKST af statsautoriseret revisor Kai Møller, AROS statsautoriserede revisorer, Århus AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Nøgletalsoversigten for 2011/12 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore egne tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger. Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for de enkelte tandlæger. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal påviser oversigten på en overskuelig måde afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan være grundlaget for en nærmere analyse. Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning på indtil DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio. og med en klinikomsætning over DKK 6½ mio. For at skabe den nødvendige sammenlignelighed, er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. På klinikker der drives i anpartsselskabsform elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Klinikdriften viser herefter klinikejerens reelle indtjening, og gøres samtidig direkte sammenlignelig med klinikdrift i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkens lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom hermed bliver sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler. Nøgletal 2011/12 pr. klinikejer - Tandlægeklinikker Klinik- Klinik- Klinik- Gennemsnit Gennemsnit omsætning % omsætning % omsætning % alle klinikker % alle klinikker % indtil 3,5 mio. 3,5-6,5 mio. over 6,5 mio. 2010/ /12 Honorar, patienter mv ,09% ,91% ,73% ,68% ,67% Honorar, sygesikring ,91% ,09% ,27% ,32% ,33% Omsætning i alt ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Materialeforbrug ,76% ,27% ,79% ,51% ,10% Teknikudgifter ,44% ,13% ,56% ,75% ,25% Vareforbrug i alt ,20% ,39% ,35% ,26% ,35% Bruttoavance ,80% ,61% ,65% ,74% ,65% Personaleomkostninger ,53% ,81% ,78% ,11% ,61% Lokaleomkostninger ,12% ,43% ,59% ,03% ,57% Andre eksterne omkostninger ekskl. bilomkostninger ,01% ,68% ,24% ,12% ,70% Omkostninger i alt ,65% ,92% ,61% ,25% ,87% Resultat før finansielle poster og afskrivninger pr. klinikejer ,15% ,68% ,05% ,49% ,78%

7 12 Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den kun fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold. I det efterfølgende vil jeg kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker 2011/12 sammenholdt med 2010/11. Omsætningen pr. klinikejer falder fra TDKK i 2010/11 til TDKK i 2011/12 svarende til et fald på ca. 3 %. Der er tale om et fald i aktiviteten, der i sin helhed kan henføres til fald på ca. 11 % i gruppen for de største klinikker, idet gruppen med de mindste og mellemstore klinikker udviser procentvise omsætningsstigninger på 5 % henholdsvis 4 %. På trods af omsætningsfaldet viser statistikken, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før afskrivninger og finansieringsposter stort set er uændret med TDKK i 2010/11 og TDKK i 2011/12. Det samlede omsætningsfald i 2011/12 resulterer således ikke i en tilsvarende resultatforringelse, idet overskudsgraden (resultat før finansielle poster og afskrivninger/ omsætningen) samtidig stiger fra 29,8 % i 2010/11 til 30,49 i 2011/12. I de enkelte omsætningsgrupper viser resultatudviklingen dog væsentligt større udsving, med et procentvis indtjeningsfald i gruppen for de største klinikker på 6 %, mens gruppen for de mindste klinikker omvendt viser en indtjeningsstigning på 10 %. Mellemgruppens resultat før finansielle poster og afskrivninger er stort set uændret. Udviklingen i overskudsgraden jfr. ovenstående skyldes væsentligst, at vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et fald fra 16,4 % i 2010/11 til 15,3 % 2011/12. Som forklaring på den differentierede udvikling i de tre omsætningsgrupper (mindre, mellemstore og store klinikker) kan anføres, at omsætningsudviklingen inden for større rekonstruktioner og implantater de seneste år har været påvirket af finanskrisen og dermed et mærkbart fald i forbruget af behandlinger i denne kategori. Dette har samtidig medført en forøget efterspørgsel efter de mindre omfattende og prisbillige behandlingstyper. Vi har med glæde konstateret en fortsat stor interesse for vore kliniknøgletal fra såvel egne klienter, som fra tandlæger udenfor firmaets klientkreds. Vore egne klienter modtager hvert år automatisk nøgletallene med klientens egne regnskabstal til sammenligning. Interesserede, som endnu ikke har modtaget kliniknøgletallene for 2011/12, er velkommen til at rekvirere nøgletalsoversigten ved henvendelse til AROS statsautoriserede revisorer mail arosrevision.dk. HJÆLP OS MED AT BEKÆMPE DEN HYPPIGSTE ÅRSAG TIL SKOLEFRAVÆR I UDVIKLINGSLANDE: TANDSMERTER Bliv klinikpartner Kære praktiserende tandlæge Tandsundhed Uden Grænser søger danske tandklinikker til at indgå i et partnerskab for jeres støtte har stor betydning i kampen for at forbedre tandsundheden blandt verdens udsatte. I Danmark betragter vi tandpleje og adgangen til en uddannet tandlæge som en selvfølge. Men størstedelen af folk i fattige lande må enten udholde konsekvensen af dårlig tandsundhed, som tandsmerte og følgesygdomme, eller gå til primitive selvlærte tandlæger, der uden bedøvelse eller sterilisation udfører behandlinger, som kan føre til livstruende infektioner. At leve med varig tandsmerte er en hverdagsoplevelse for millioner af mennesker verden over. Et partnerskab hjælper med at sætte fokus på globale tandsundhedsproblemer. Indgå i et klinikpartnerskab for kr. årligt. Beløbet er fuldt fradragsberettiget. Vidste du at...? 58% af alle børn mellem 5 og 12 år i Rwanda har smerter i tænderne netop nu I Rwanda er der 21 tandlæger til 11 millioner indbyggere Rwandas sundhedsministerium har konkluderet, at en af de hyppigste årsager til besøg på landets hospitaler skyldes sygdom i tænder og tandkød Det vil vi gerne ændre. Derfor har vi brug for jeres hjælp til at gennemføre vores udviklingsprojekt i Rwanda. Læs mere om klinikpartnerskaber og vores arbejde på

8 14 15 Ny mulighed for kroner i kontant tilskud til at vækste din klinik FAKTA Et Væksthjuls afklaring er et enkelt, praktisk og visuelt 360º dialogværktøj udviklet til konsulenter, som skal rådgive vækstvirksomheder. Værktøjet arbejder med fire hovedområder i virksomheden: Forretningskonceptet, Organisationen, Kunderelationer og Virksomhedsdrift. LEDER FORTSAT FRA SIDE 3 Danmark var i en årrække fra 1970 erne respekteret for de visionære tiltag bl.a. indenfor parodontosebehandling, hvor man ved en tidlig indsats kunne forebygge i stedet for senere at skulle behandle. Det er god latin at lade sin bil undervognsbehandle for derved at forebygge rust. Tandlægefaget er kendetegnet ved højt kvalificerede og specialiserede håndværkere. Et andet kendetegn ved tandlægebranchen er de stadig større enheder sammenlignet med tidligere tiders klinikker. Det kan der siges rigtigt meget godt om, men en af ulemperne er, at den gode specialist langt fra altid er identisk med den gode virksomhedsleder. Det er en generel udfordring, som gør sig gældende for rigtigt mange små og mellemstore virksomheder i landet. Det skal der nu gøres noget ved, og måske er det noget for dig som klinikejer? Du har nu muligheden for gennem et individuelt forløb at blive bevidst om dine ledelsesmæssige svagheder, gøre dem til oplagte udviklingsmuligheder gennem et personligt opkvalificeringsforløb og en lederuddannelse som passer til din situation. En række aktører (se faktaboks) er nu gået sammen om et økonomisk meget fordelagtigt udviklingsprogram Vækst via Ledelse. Målet er i løbet af , at få 600 virksomhedsejere fra små og mellemstore virksomheder til at deltage i et individuelt tilrettelagt forløb. Formålet er, at udvikle og trimme ejerledernes personlige ledelseskompetencer, så de kan skabe fremgang, udvikling og nye arbejdspladser i deres egne virksomheder. Du kvalificerer dig som klinikejer til forløbet ved at opfylde en række kriterier: Du skal have mellem 5 og 50 medarbejdere Du skal være motiveret for en personlig og faglig udvikling Du skal være villig til at investere en del tid på forløbet Endelig skal du ville vækste og udvikle din virksomhed Hvis du kan genkende dig selv i dette, så giver forløbet Vækst via Ledelse dig som klinikejer en række meget attraktive muligheder. SCREENING, FASE 1 Den første fase er en screening, hvor der gennemføres et væksthjulsforløb (se faktaboks 1) rettet mod din virksomhed for at afdække jeres styrker og svagheder. En række af Danmarks bedste ledelseskonsulenter står bag disse forløb. Du modtager en tilbagemelding og en rapport efter den første fase, og du kan vælge at fortsætte til den anden fase, eller du kan træde ud af programmet uden omkostninger. AFKLARING, FASE 2 Den anden fase er en afklaringsperiode, hvor profilværktøjer, caseøvelser, lederinternat og seminar afløser og supplerer hinanden med henblik på at klarlægge netop dine personlige udviklingsbehov. Sammen med konsulenten og et hold på cirka 20 andre virksomhedsejere vil du udvikle en større forståelse for den afgørende sammenhæng mellem forretningsudvikling og ledelse. Du vil få et bedre blik for, hvordan ledelse kan virke som et aktivt konkurrenceparameter. Du vil blive bevidst om dine egne styrker, og hvor du har udviklingsmuligheder. Mange virksomhedsejere bruger i dag alt for meget af deres tid med at løse problemer i den daglige drift. Vækst via Ledelse giver lederne et overblik og trækker dem ud af klinikrummet. Samtidig med at programmet på et individuelt niveau tvinger den enkelte leder til de strategiske tanker, der er nødvendige for at sikre fortsat vækst og fremgang i den enkelte virksomhed. Efter vor opfattelse og altså understøttet af Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 er det også god latin at få renset sine tænder for at forebygge caries og andre tandsygdomme. Den såkaldte KRAM-undersøgelse fra 2012 viser, at %, alt efter alder, har en moderat til ringe mundhygiejne. En så stor procentsats indikerer, at vi må være bekymrede for, om der er tilstrækkelig fokus på, at sufficient tandbørstning er afgørende for at forebygge ikke kun tandsygdomme, men også systemiske sygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes. Tandrensning er et vigtigt instrument i den sammenhæng, da en forbedret mundhygiejne altid er forbundet med motivation, instruktion og depuration. Dokumenterede undersøgelser viser, at prognosen er relateret til tandhygiejne og tandstatus. Det vil sige, at forebyggelse af sygdomme i tænder og tandkød forbedrer behandlingsresultatet og prognosen for systemiske sygdomme som netop hjertekarsygdomme og diabetes. I det perspektiv vil en fjernelse af tilskud til tandrensning virke modsat i forhold til de tendenser, der har været forsøgt implementeret med forebyggelse i stedet for behandling. Og det er PTO s overbevisning, at vi nu fremadrettet vil se et ydelsesforbrug, hvor netop parodontale behandlinger vil øges på bekostning af forebyggelse. Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved det ønskværdige i en sådan udvikling? p.b.v. Afklaringsforløbet koster dig kun kroner, samt at du bidrager din tid, eksempelvis til møder med konsulenten, til mødeforberedelse og hjemmearbejde samt til internat. Peter Kaihøj, formand.

9 16 Der bliver udarbejdet en personlig evaluering til dig, hvis du vælger af stå af forløbet efter fase 2. Hvis du fortsætter i programmets tredje fase, så udarbejder du sammen med konsulenten en konkret udviklingsplan. 35. internationale dental-fagmesse Køln, spar tid og Penge! registrer Dem online og køb Deres adgangskort til reduceret pris. Den globalt førende fagmesse for tandlægebranchen oplev de verdensomspændende fremskidt inden for dentalmedicin og dentalteknik på nært hold: På IDs 2013 viser flere end udstillere fra henved 60 lande den nyeste innovation, udvikling og trend. oplev hvordan De kan højne kvaliteten og effektiviteten i praksis og laboratorium. hold Dem informeret på dentalbranchens største platform. forhandlerdag: 12. marts 2013 Intermess ApS Rådhusvej Charlottenlund Tel Fax VIDEREUDVIKLING, FASE 3 På baggrund af din individuelle udviklingsplan er der i forløbets tredje fase mulighed for et kontant tilskud efter 50/50 modellen på maksimalt kroner. Pengene er øremærket til køb af for eksempel lederkurser, rådgivning eller et konkret kompetenceforløb. Du har selv 100% kontrol over, hvilken aktør du vælger at samarbejde med, og om det skal være en rådgiver med dental brancheindsigt eller en aktør med et andet kompetencemix. Kompetenceforløbet skal have fokus på at udvikle dine personlige ledelsesmæssige kompetencer. Det kunne eksempelvis være indenfor områder som kommunikation, uddelegering, konflikthåndtering eller aktiv inddragelse af medarbejderne i klinikkens udviklingsprocess. Uanset hvilken form for kompetenceudvikling du vælger, så vil Væksthusene vejlede dig hele vejen og agerer tovholder. Det er med til at sikre kvalitet og et positivt slutresultat. For flere oplysninger se faktablad på eller eller kontakt klinikejer-coach Ken Kürstein på telefon , hvis du ønsker et uforpligtende og gratis afklaringsmøde. Vi sætter en ære i fortrolighed, og vi har en meget tæt relation med de fem væksthuse i Danmark. FAKTA Projektet er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Væksthusene. Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU's Socialfond. Nemt med Nordenta Nordenta har én ambition: Vi vil gerne gøre arbejdsgangene lettere på danske tandklinikker. Derfor målretter vi vores produkter, ydelser og services, så alle på klinikken kan være fokuserede på patienterne og på den daglige drift. Det kan være ved at lave løsninger, der optimerer klinikkens indretning og derved åbner mulighed for et bedre patientflow. Eller det kan være gennem en hurtig og effektiv levering af forbrugsvarer, hvor du får de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Og det kan være ved at levere punktlig service af dit udstyr på aftalt tid til den aftalte pris. Og så kan det være ved at levere et elektronisk journalsystem, som ensretter og letter en lang række processer herunder specielt den tidkrævende journalisering. Det tilbyder vi PTOs medlemmer Bonus på forbrugsvarer Prismatch på forbrugsvarer Rabat på kurser Rådgivning ved klinikindretning Ekstra gode priser ved køb af udstyr Rabat på udstyrsservice Rabat på aldente Attraktiv finansiering gennem leasing Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf AZ-IDS2013-DK-83x227-PraktiserendeTandlaeger.indd :15

10 18 19 Fig. 1 Tandlæger der beskæftiger sig med implantatbehandling vil hurtigt opleve at der opstår nogle dilemmaer med hensyn til hvor dybt et implantat skal placeres selv om man siger i knogleniveau! Det viser sig nemlig hurtigt at i virkelighedens verden vil fronttændernes knogle næsten altid være højest palatinalt/linqualt og lavest facialt. Det betyder at implantatet kan indsættes meget dybt eller at der vil være manglende knogle facialt Fig.1! I disse tilfælde vil det være en god ide at lave knogleopbygning af den manglende faciale knogle Fig.2. Implantatet kan forsynes med en flad dækskrue,hvorefter der høstes knogle med en safescraber Fig.3 eller Micross Fig.4. Safescraberen kan kun bruges en gang hvorimod Micross kan bruges flere gange. Knoglen kan høstes enten fra den blottede knogle eller fra tuber, ramus eller crista infrazygomatica. Der findes en safescraber som har et knæk der er velegnet til området bag crista. Nogle implantatsystemer har den fordel bl.a. Camlog at der aflejres en del knogle i borlamellerne som kan bruges til knogleopbygning Fig.5 Knoglen blandes med kunstknogle, der kan fungere som spaceholder i nogle måneder. Blandingen skal indeholde ca.50% knoglespåner! Man kan også høste knoglen med et knoglesug eller med en lille mejsel. Herefter pakkes det blottede område med blandingen og dækkes med en resorberbar membran, Resorba Fig.6 & 7. I dette tilfælde er der sutureret med vicryl og membranen er helt dækket af slimhinde Fig.8. Hvis man kommer i den situation at membranen er lidt blottet skal man ikke fortvivle. Der kommer sjældent infektion i de resorberbare kollagene membraner. Nu afventes ca. 3 måneders opheling. Efter 6 uger kan man skifte den flade dækskrue Fig.9 ud med en penetrerende dækskrue f.eks. som i Fig.10 en skrue med facon som en flaskehals, hvilket giver en stram gingiva. Ca. en uge inden aftrykstagningen skal denne skrue så udskiftes med en widebody dækskrue som virker som gingiva/papilformer og letter aftrykstagningen Fig.11. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof

11 20 21 Et usædvanligt behandlingsførløb med brug af skråtstillet implantat i tuberregionen! TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof En 48 årig mand henvises fra sin praktiserende tandlæge til specialtandlæge med henblik på en implantatløsning i højre overkæbe Fig.1. Patienten modtager et behandlingstilbud omfattende ekstraktion af 16 og spaltning af broen distalt for14 samt sinusløft og en implantatbåret bro, men responderer ikke på dette. Fire år senere henvender patienten sig igen idet han har pusflod fra implantaterne som er indsat i Østen Fig.2. Det ses af billedet at der nu er total paradentit på 16 samt indsat 2 skruer (implantater) 16 og 15,samt foretaget en frigørelse af 14 fra den øvrige konstruktion. Der synes at være foretaget en utraditionel implantatbehandling regio 15. Brokonstruktionen ses på Fig.3 og det ser ud som om der er tale om implantater som ikke har vundet indpas i Europa. Efter fjernelse af 16 og 14 afventes opheling i 6 måneder Fig.4 og der indsættes 3 implantater (Camlog) uden sinusløft Fig.5. Implantatet regio 17 isættes vinklet så de korresponderer med en Vario SR overbygning. Efter 6 måneders indheling foretages kontrolrøntgen og der ses meget flot osseointegration Fig.6. Patienten er nu klar til den protetiske rekonstruktion og dækskruerne fjernes Fig.7. Bemærk den meget flotte slimhinde uden inflammation. Herefter påsættes aftrykstoppene Fig.8 og der laves en åben aftryksske. Aftrykket tages i gummimateriale Fig.9. Skruerne løsnes og aftrykket fjernes Fig.10. Der tages modbid og sammenbid og det hele sendes til tekniker sammen med farveprøve. Broen modtages retur og indsættes Fig.11 & 12. På Fig.13 ses det færdige resultat. Resultatet er et imponerende udtryk for hvad man i dag kan opnå med implantatbehandling, når alt Fig. 10 lykkes. Desuden bør man bemærke at valget af det skråtstillede implantat og brug af Vario SR systemet ( Camlog) har ændret et kompliceret tilfælde til et simpelt ved at undgå sinusløft og kun bruge patientens gode knogle istedet for en ringere genopbygget og mere dubiøs knogle. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 9 Fig.13 Fig. 11 Fig. 12

12 Tandfakta FAQ, information fra tandlægen 2. Her kan patienterne spørge om det, de ikke lige får svaret på. Er spørgsmålet ligetil, vil det blive en del af FAQ - ellers henvises patienten til rådgivning hos egen tandlæge. 3. Find tandlægen er en af de mest populære søgninger på Tandfakta. Klik på et postområdet så popper en liste op med alle PTO medlemmernes klinikker under det pågældende postnummer. Tandfakta allerede en stor succes... TEKST John Folkmann PTO webmaster. PTO's hjemmeside tandfakta.dk, som er målrettet patienter, er blevet godt modtaget af brugerne såvel som PTO's medlemmer. Siden så dagens lys for lidt over 6 måneder siden - i begyndelsen udelukkende som en opbygning til søgeoptimering på domænet og snart efter med et egentligt indhold. Der gik dog ikke lang tid før brugerne fandt siden og begyndte at studere den nærmere. Nogle begyndte endda at stille spørgsmål til det faglige panel - spørgsmål som i dag er besvaret i FAQ sektionen "Information fra tandlægen". Nye spørgsmål kommer til hver dag, og er de ikke en del af det eksisterende indhold, vil de successivt blive behandlet og lagt på siden. Find tandlægen i Danmark Også en del medlemmer af PTO har set en fordel i at blive linket til siden. Således er flere nu på vej til at få oplyst klinikkens hjemmeside under afsnittet "Find tandlægen". Senere vil dette afsnit også få tilført klinikkens telefonnummer. Fordelen er naturligvis, at patienterne hurtigt kan finde en praktiserende tandlæge, hvor i landet behovet måtte opstå, f.eks. under ferie eller efter en flytning. En stigning på 1.667% Inden for de sidste ca. 2 måneder er besøgsantallet på siden steget med hele 1.667% og det er stadigt stigende. Mere end brugere har allerede besøgt sitet og langt den overvejende del heraf har været online på siden i længere tid. Og det i en periode hvor sitet endnu ikke er 100% søgeoptimeret. En klar indikation af, at der er et stort behov for en uafhængig oplysningsside om tandpleje og behandling. Tandfakta.dk vil løbende blive opdateret i takt med den faglige udvikling, ligesom indholdet vil blive mere og mere omfattende og pædagogisk instruktivt. En fordel for PTO medlemmer Det vil være en klar fordel at få lagt et link til klinikkens hjemmeside på Tandfakta. Ikke kun fordi patienterne så dermed kan finde klinikken, men i høj grad også fordi et link til en større portal vil gavne søgeoptimeringen på klinikkens egen hjemmeside. Får klinikken designet en hjemmeside via PTOKlinikWeb, er dette automatisk en del af løsningen og den løbende optimering. Se mere information på (klik på PTOKlinikWeb boksen)

13 24 25 Fra generalforsamling til politik TEKST Karsten P. Larsen, PTO. Efteråret er traditionelt en travl tid for organisationer og foreninger. Også inden tandplejen med generalforsamlinger i PTO og Tandlægeforeningen, års- og repræsentantskabsmøder, Symposier og møder i forskellige tandlægelige selskaber for odontologiske specialer. Således også 2012, der herudover bød på politiske initiativer fra Christiansborg, der over kort tid og trods intensiv lobbyarbejde fra bl.a. PTO bød på afskaffelse af fritvalgsordningen for børn og unge fra 0-15 år og en besparelse på tilskudsrammen for tandrensninger på 180 mio. kr. Men også glædelige resultater som forbedringer i bl.a. Tryghedsordningernes/PFA s obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring. Det intensive forløb startede op til PTO s årsmøde og generalforsamling primo oktober. Temaerne for årsmødet var fremtidens tandlægeklinik, klagenævn og patientombud, tandlæger i offentlighedens søgelys og patientens krav til tandlægen. Det var ikke alt sammen lige muntert og ej heller med lyse udsigter for faget generelt og privat praksis specielt med forventninger om øget fokus på konkurrence fra ind- og udland som sandsynlige scenarier m.h.p. billig tandpleje frem for god kvalitet. Herom mere senere. Den efterfølgende generalforsamling i PTO bød også på en blanding af godt og mindre godt. En god beretning fra PTO s formand, Peter Kaihøj og en god debat med forsamlingen herom. Men også et farvel til to betydende aktører og medlemmer af bestyrelsen. Kaj Oluf Sørensen trak sig efter mere end 20 år i fagpolitik og mange år i bestyrelsen og Henning Nyholm efter næsten 20 år og bestyrelsesarbejde over to omgange. Der var taler, gaver og tak til de to sammen med stående klapsalver. Herefter tog praktisk politik over. Politik PTO havde i mere end 1 år kæmpet for en erhvervsudygtighedsforsikring for privat praksis uden nogen nedre økonomisk grænse for udbetaling af erstatning ved sygdom, forsikringsdækning for de årige og også en forsikring for overvægtige og kolleger med diabetes. I lige så lang tid havde Tryghedsordningerne i kontante vendinger afvist muligheden som urealistisk og umulig. Op til HGF 2012 viste det sig imidlertid, at det umulige ikke var umuligt, men bare kræver nogen tid og vedholdende fokus og pres fra PTO s side. Den nedre grænse blev således fjernet og de årige fik deres forsikring. Uden præmiestigning for hele forsikringen vel at mærke, men derimod præmienedsættelse. I mellemtiden fik S-SF-R regeringen flertal for en beskæring af tilskudsrammen for tandrensninger på 180 mio. kr. PTO fik Venstre og Dansk Folkeparti overbevist om ikke at stemme for, men Enhedslisten, De Konservative og Liberal Alliance ville gerne, selvom de brød med løfter under valgkampen året før om nej til større brugerbetaling indenfor tandplejen. Som et plaster på såret blev der afsat næsten det samme beløb til tandbehandling af udsatte grupper, kontanthjælpemodtagere m.m. Ideologi Inden da havde samme regering med et pennestrøg afskaffet den såkaldte 35/65 ordning, der gav børn og unge mulighed for tandbehandling i privat praksis mod selv at betale 35%. Forslaget var stærkt ideologisk funderet og Regeringen var argumentationsresistente, selvom afskaffelsen ikke gav bedre tandpleje eller forhold for målgruppen. Snarere tværtimod. Og for at påtage sig opgaven fik kommunerne ej heller midler tildelt. En tabersag for alle men i ideologiens tjeneste viger saglige hensyn ofte. Den kommunale udligningsordning røg også sammen med det frie valg inden for omsorgstandplejen. Tandlægeforeningens Hovedgeneralforsamling fulgte sidst i forløbet, hvor PTO s formand og organisationens arbejde det forløbne år blev behørig kvitteret efter en højt profileret indsats dels alene dels sammen med Tandlægeforeningen. Nye udfordringer venter. Regeringen har i efteråret lanceret et konkurrencepolitisk udspil, hvor der åbnes for en ændring i ejerforholdene for tandlægeklinikker. Måske mere kædedannelse og flere klinikker ejet af samme, der måske ikke længere behøver at være tandlæge? Initiativer fra Regeringen der ikke har afsæt i ønsker om hverken bedre patientbehandling, bedre udbud eller mere kvalitet. Men alene tandbehandling efter laveste fællesnævner: Billige priser på tandlægeydelser for enhver pris. Koste hvad det vil. Velkommen til DiscountDanmark og værsgo at skylle. Farvel til Henning Nyholm Jensen (øverst) og Kaj Oluf Sørensen (nederst Formand for PTO Peter Kaihøj på talerstolen. Foto Anders Bach.

14 26 Julegaver Julegaver til medarbejdere er omgivet af lidt forvirrende skatteregler. TEKST Karsten P. Larsen, PTO & Thomas Sloth Andersen, Aros statsautoriserede revisorer. Nogle klinikker giver personalet julegaver. Andre ikke. Nogle giver store gaver, andre små. Hos nogle afhænger gavens størrelse af, hvordan det er gået i det år, der nu næsten er gået. Og hos andre har det været samme størrelse i mange år. Hvis man som arbejdsgiver (og medarbejder) vil undgå den forvirring som julen på andre måder også er så rig på, så er det en god idé at holde en evt. julegave under 700 kr. Som led i skattereform 2011 blev reglerne for firmagaver lempet. Der eksisterer nu en ny bagatelgrænse på kr. som omfatter alle gaver, som medarbejderen har modtaget af arbejdsgiveren, i løbet af medarbejderens indkomstår. Overskrides bagatelgrænsen, er samtlige gaver modtaget i indkomståret, skattepligtige for medarbejderen. Overskrides bagatelgrænsen vil julegaven på op til 700 kr. dog stadig være skattefri. Eksempel 2 Medarbejderen modtager hvidvin i en julegave til en værdi af 700 kr. inkl. moms og der er modtaget øvrige gaver i løbet af året til en værdi på 400 kr. Medarbejderen er skattepligtig af 400 kr., da bagatelgrænsen overskrides, men julegaven er skattefri, da denne ikke overskrider 700 kr. Vær opmærksom på, at der hele tiden tales om gaver. Det skyldes at SKAT betragter fx 700 kr. kontant som lønindkomst, men altså ikke, hvis det er naturalier. Gavekort er ikke skattepligtige for medarbejderen, så længe de ikke kan ombyttes til kontanter og de omfatter udvalgte naturalier. 700 kr. grænsen for skattefrie julegaver er uændret siden 2008 og SKAT har ifølge det oplyste ingen planer om at ændre denne grænse. Gaver ved særlige lejligheder som rund fødselsdag, bryllup, bestået eleveksamen eller lignende er skattefrie for medarbejderen, og indgår dermed ikke i bagatelgrænsen. Sådanne gaver er dog kun skattefrie, så længe beløbet ikke overskrider, hvad der må anses for passende til lejligheden. Niveauet for, hvad der anses for passende, er ikke nærmere defineret af SKAT. Kontakt din rådgiver hvis du er i tvivl. Arbejdsgivere har pligt til at indberette enkeltstående gaver/personalegoder, som overstiger et beløb på kr., til SKAT. Eksempel 1. Medarbejderen modtager rødvin i julegave til en værdi af 800 kr. inkl. moms og der er modtaget øvrige gaver i løbet af året til en værdi på 300 kr. Medarbejderen er skattepligtig af kr., da bagatelgrænsen overskrides og julegaven overskrider grænsen på 700 kr.

15 29 AROS Revision og SparNord Bank er indtrådt i PTO s Partnerprogram. Hermed fuldbringes planerne fra projektets start om et fagligt højt kvalificeret partnerprogram på fire søjler bestående af Vi tilbyder et ungt professionelt og dynamisk team, med mange års erfaring og målrettet specialisering inden for tandlægebranchen. Det gør, at vi har særlige kompetencer, værktøjer og viden netop inden for din branche. Vi er tandlægebranchens foretrukne samarbejdspartner og betjener et stort antal tandlæger og tandlægevirksomheder over hele landet. Med vores proaktive rådgivning får du udarbejdet statistikker og branche-specifikke nøgletal, herved har du mulighed for at bedømme din kliniks muligheder og problemstillinger. Mikkel Jeppsson, Aros Revision Vore kompetencer og service omfatter alle de områder, du som tandlæge efterspørger: Revision Regnskab Erklæringer Bogføring og regnskabsmæssig assistance Forretningsudvikling Virksomhedsstruktur og driftsoptimering Virksomhedsoverdragelse Hovedaktionærforhold Generationsskifte Økonomisk rådgivning Skatteplanlægning Finansiering og bankrelationer Budgetudarbejdelse- og opfølgning Personskat og selskabsskat Moms og afgifter Materialer/udstyr Teknik Revision og Finans. Og med supplerende seriøse partnere der foruden, som gør programmet næsten komplet. - Vi er meget glade for tilgangen af Aros Revision og SparNord Bank som nye partnere, siger PTO s formand Peter Kaihøj. Jeg var selv i 2002 med til som daværende medlem af PTO s bestyrelse at løbe programmet i gang og havde store forventninger. - Jeg synes, de er blevet indfriet med den række af attraktive aftaler med en eksklusiv vifte af virksomheder indenfor det dentale forbrugsmarked og inden for de områder, hvor privat praksis som andre virksomheder efterspørger ydelser, som vi igennem årene har indgået. Aros statsautoriserede revisorer er et dynamisk revisorfirma i kraftig vækst beliggende i attraktive omgivelser i Aarhus centrum. Vi er ialt 38 medarbejdere, hvoraf 7 er statsautoriserede revisorer. Vor kompetence er totalrådgivning - inden for revision, økonomi og forretningsudvikling. Partnere: Kai Møller, Henning Juel Møller, Morten B. L. Birkebæk og J.E. Hviid-Nielsen. Læs mere eller kontakt os på vores hjemmeside

16 tættere på 30 - Og jeg er særligt glad for, at vi nu får den 4. søjle koblet på med på den ekspertise udi alle pengeverdenens finansielle kroge, som et velrennomeret og -konsolideret pengeinstitut som SparNord er kendt for. - Det har ikke mindst haft betydning for os, at banken har satset på privat tandlægepraksis med oprettelsen af 7 tandlægecentre rundt om i landets regioner, hvor der sidder medarbejdere, der har særlig indsigt i de forhold, der gælder i privat tandlægepraksis. Tandlægerådgiver Ann-Brigitt Meidahl (København) fortæller: - Spar Nord har siden 1989 haft fokus på tandlæger, og de mange år i branchen har givet os en uvurderlig indsigt. Vi har i dag en viden og erfaring, som vi gerne vil dele med tandlægerne. Vi har 7 tandlægecentre placeret rundt i landet (København, Aarhus, Odense, Vejle, Frederikshavn, Holbæk og Vejgaard). Spar Nord er Danmarks 5. største pengeinstitut med ansatte. -Tilgangen af Aros Revision glæder os også, fortsætter Peter Kaihøj. En af virksomhedens stiftere, statsautoriseret revisor Kai Møller, har PTO arbejdet sammen med ved flere lejligheder og lancerede i sin tid vor vejledning i køb og salg af tandlægeklinikker i samarbejde med ham. - Siden da er Aros vokset til et stort revisorfirma med 4 partnere, 7 statsautoriserede revisorer og 35 ansatte. Firmaet tilbyder en bred vifte af kompetencer, der i særlig grad er rettet mod privat tandlægepraksis, som virksomheden har flere hundrede klienter fra, slutter PTO s formand. Hvor stort dækningsbidrag har du på dine medarbejdere? Spar Nords specialuddannede rådgivere går tættere på. De mange års samarbejde med tandlæger i Danmark betyder dyb indsigt i branchen. Derfor tør vi stille de nærgående, men relevante spørgsmål. - Det er korrekt, at Aros igennem årene har oparbejdet indsigt og kompetencer i de forhold, der gør sig gældende i privat tandlægepraksis, siger statsaut. revisor Kai Møller i anledning af aftalen om partnerskab med PTO. - Derfor er vi glade for at uddybe vort samarbejde med klinikejernes organisation og ser frem til et langsigtet konstruktivt samarbejde til gavn for de danske tandlægeklinikker. københavn: Ann-Brigitt Meidahl, Tlf , aarhus: Jytte Blokager Tlf odense: Lise Andersen Tlf frederikshavn: Kristian Bang Tlf holbæk: Casper Lund Tlf vejgaard: Brian Rank Larsen Tlf vejle: Martin Holbech Tlf

17 Afsender: Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 K-1256 København K Returneres ved vedvarende adresseændring NORDENTA PROTIC TAND&MUND DESIGNSPACE LYRECO TRANSCOM AROS SPAR NORD ADMIRAL HOTEL COMWELL HOTEL PTO s Partnerprojekt er baseret på en række attraktive aftaler med en eksklusiv vifte af virksomheder indenfor det dentale forbrugsmarked, med hvem der er indgået aftale om levering af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Aftalerne indebærer betydelige kontante fordele i form af rabatter, bonus og VIP-behandling, der for PTO s medlemmer sammenlagt kan løbe op i fordele til en værdi af over 100 mio. kr. PTO s Partnerprojekt er en af, om ikke det, bedste på markedet, og eneste forudsætning for at drage fordel af alle dets fordele er et medlemsskab af PTO med de yderligere fordele, det giver. PTO anbefaler privat praksis at bruge vore partnere mest muligt. Jo mere jo bedre synergi kan vi alle opnå med mulighed for fremover at opnå endnu bedre og flere fordele for dig og din klinik. Amaliegade København K Tlf Fax

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold:

Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold: Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold: Overenskomsten med Regionerne Overenskomst vedr. BUT og omsorgstandplejen Erhvervsbegrænsende klausuler Interessevaretagelse for

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejererne er både privat-praksiserende og kommunualt ansatte Medieinfo 2014 media partners

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Redmark Team Sundhed. redmark.dk

Redmark Team Sundhed. redmark.dk Tandlæger Redmark Team Sundhed redmark.dk 1 Redmark Team Sundhed Tandlægebranchen Tandlægebranchen er et område, der er midt i en rivende udvikling. Nye muligheder opstår hele tiden, og samtidig oplever

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

PTO Faglig rådgivning

PTO Faglig rådgivning PTO Faglig rådgivning Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på klinikken og som forstår dine faglige interesser... Kontrakter Brochurer

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG Medieinfo 2015 Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper NR. 2 FEBRUAR 2014

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 3 / 2013 For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år 3 INDHOLD For få tandlæger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

plejeren media partners Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Medieinfo 2014

plejeren media partners  Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Medieinfo 2014 Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter plejeren Medieinfo 2014 media partners Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejerne er både privat-praksiserende og kommunualt

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KURSER 04.02.2014. Kære venner og kolleger.

KURSER 04.02.2014. Kære venner og kolleger. 04.02.2014 Kære venner og kolleger. Først et forsinket godt nytår og tak for det gamle. PTO s bestyrelse er igen kommet i arbejdstøjet efter vores generalforsamling d. 2. november, og jeg vil gerne lige

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere