Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten."

Transkript

1 Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013

2

3 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere er ansat efter en tilsvarende afgang. På Ølstykke klinikken har en deltids stilling været ledig p.gr.a. barsel. Denne stilling har været besat med en medarbejder i fleksjob. Kompetenceudvikling. Flere medarbejdere har deltaget i et kursus angående Kost og Rygning. Deres viden er videregivet til de øvrige medarbejdere i tandplejen. Tobak er en af forebyggelsespakkerne. Den pakkes ud i januar Kurset har givet medarbejderne mere viden, når de skal tale om rygning med de unge. Flere af tandplejens nyere medarbejdere har deltaget i et kursusforløb, som både handler om tandfaglig viden på børne - og unge området, og om børn og unges udvikling. De er blevet bedre rustet til at takle behandling af børn på forskellige alderstrin og tage hensyn til, hvor børn er i deres udvikling, når de kommer på tandklinikken. Tandlæger har deltaget i kurser med opdatering af den tandfaglige viden på flere områder. Det er vigtigt, at brugerne kan opleve, at personalet i tandplejen benytter sig af nyeste viden Det er fast rutine i tandpleje, at medarbejdere, der har været på kursus, efterfølgende refererer på personalemøder om den erhvervede viden, således at andre også får gavn af denne. Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Der kom mange gode forslag til effektiviseringer. De fleste er gennemført. Der arbejdes videre i det daglige arbejde med at finde enklere arbejdsgange. Den spildtid, der opleves mange gange dagligt i arbejdet med journalskrivning, skyldes formentlig langsomme pc ere og langsomme linjer. Ældre pc ere er skiftet, uden det har givet forbedringer. I det daglige arbejder tandplejen på tværs af flere centre: CSO i forbindelse med omsorgstandpleje CSS i forbindelse med specialtandplejen og underretninger. CBS i forbindelse med økonomisk bistand til betaling af tandlægeregninger Hertil kommer andre centre ved ad hoc opgaver.

4 Tandregulering. Den 1. januar 2009 indledtes et samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner om Center For Tandregulering. Centret er beliggende i Ballerup. Al tandregulering fra de 3 kommuner foretages i centret, mens screeninger foretages af specialtandlægerne på de lokale klinikker. Tandlæger og tandplejere benytter specialtandlægerne som konsulenter i spørgsmål vedrørende patienternes tandstilling. Alle visitationsopgaver er overført tandlæger og tandplejere i basistandplejen og er deres ansvar. Disse visitationer blev tidligere foretaget af specialtandlæger. Specialtandlægerne kommer kun på lokalklinikkerne til screeninger af de patienter, som tandlægerne og tandplejerne har visiteret til dette. Patienterne fra Egedal udtrykker stor tilfredshed med at komme i det nye center. I 2014 har reguleringsprocenten i Egedal været 27,4 %. I 2013 var reguleringsprocenten 23,6 % Sundhedsstyrelsens anbefaling er en reguleringsprocent på 25 %. Omsorgstandpleje. Pr. 31. december 2013 er der 59 patienter, der er omfattet af omsorgstandpleje. Antallet er lavere, end man kunne forvente i en størrelse som Egedal Kommune. Tallet er faldet gennem de senere år. Udførelsen af omsorgstandpleje er fra 1. januar 2011 udliciteret til et privat firma: Hjemmetandlægen. Tandlægerne kommer til borgerne i deres hjem. Erfaringerne er gode. Der har været meget få klager. Disse enkelte klager er efterfølgende diskuteret med lederen af det private firma. Der afholdes som minimum 2 årlige opfølgningsmøder med Hjemmetandlægens chef. Der er en egenbetaling på kr. 470,00,- i Beløbet reguleres hvert år i forhold til pristallet. Specialtandpleje Der har været 64 patienter tilmeldt til Specialtandplejen i Dette antal har været stabilt gennem årene. Der er fra 1. januar 2012 indgået en aftale med Specialtandplejen i Frederikssund om at behandle patienter fra Egedal. Efter alle patienter har vænnet sig til klinikken i Frederikssund, er der stor tilfredshed med ordningen. Patienterne er glade for at komme der, og personalet beskrives som meget kompetent. Der er en egenbetaling på højst kr ,- afhængig af ydelsen. Beløbet reguleres hvert år i forhold til pristallet.

5 Tandklinikker Tandklinikkerne i Stenløse og Ølstykke er nyindrettede i henholdsvis 2000 og De fremtræder stadig pæne og velholdte. På tandklinikken på Boesager skolen er der i sommeren 2013 sikret lovlige arbejdsmiljømæssige forhold for personalet med bl.a. vand og vask i personalerummet. De 3 klinikker og sterilisation er gennemrenoveret i efteråret Det forebyggende arbejde Det individuelle forebyggende arbejde foretages på klinikkerne i forbindelse med besøg på tandklinikken. Det generelle forebyggende arbejde foretages på skolerne eller i samarbejde med sundhedstjenesten. Tandplejen deltager i sundhedstjenestens Åbent hus arrangementer, hvor forældre informeres om forebyggelse for de helt små børn. Børnene ses første gang på tandklinikkerne, når de er 1½ år. Ved besøget tales der med forældrene om, hvordan de undgår, at deres barn får huller i tænderne. Samtidig kan børnene blive lidt fortrolige med besøget på en tandklinik. Der er udarbejdet en pjece, som giver gode råd om renhold af 6 årstænderne, idet det kan være meget vanskeligt at børste disse tænder rene i frembrudsperioden. Elever i 4. klasse undervises i caries, hvordan det opstår, og hvordan det undgås. Elever i 6. klasserne undervises i syreskader, og hvordan men undgår dem. Der er udarbejdet en pjece med gode råd til renhold af 12 års tænderne, der ligesom 6 års tænderne er vanskelige at holde rene i frembrudsperioden. Cariessituationen Der ses generelt en faldende tendens i mængden af caries. Der henvises i øvrigt til kurverne og beskrivelsen på side 9. Antal brugere. En gang om året laves en opgørelse til Danmarks Statistik. Denne optælling er foretaget pr Der var årige i alt. Det er 333 færre end i Tallet 0-17 årige indeholder alle indtil det fyldte 18. år. Det betyder, at der i alt er årige pr. fuldtids behandlende tandlæge pr. 31. december Hvis der fratrækkes de 0-17 årige, som har valgt et andet tandplejetilbud, vil der være årige pr. fuldtids behandlende tandlæge. Der er endvidere ansat tandplejere, der deltager i undersøgelser mm. Klinikassistenternes viden er opkvalificeret, så de kan foretage flere forebyggende ydelser selvstændigt. Valg af andet tandplejetilbud. 0,1 % valgt en anden kommunal tandpleje. Det drejer sig om 12 personer. Det drejer sig hovedsagelig om patienter, der af forskellige årsager har specielle behov. De årige 10,6 % har valgt privat tandlæge med fuld kommunal betaling.

6 Generelt kan det konkluderes, at der gennem årene kun har været et meget lille udsving i de procenter af de årige, som vælger et andet tandplejetilbud end kommunens klinikker. Kvalitetssikring af arbejdsgange. Der arbejdes med at udfærdige retningslinjer af forskellige arbejdsgange, vedtagne procedurer og meget andet. Retningslinjerne handler om faglige arbejdsmetoder, men også om administrative procedurer og personaleforhold. I hver retningslinje henvises til den faglige viden, der ligger til grund for beslutningen. Alle retningslinjer revideres efter 2 år, eller hvis der opstår ny viden på området. Kvalitetssikring af arbejdsgange er en løbende proces. Alle politiske politisk besluttede mål for tandplejen i 2013 er opfyldt. Kvalitetsstandarder. Der henvises i øvrigt til tandplejens kvalitetsstandarder.

7 Opgørelse over udeblivelser og sene afbud i Der er foretaget undersøgelser over udeblivelser (up) og sene afbud (ap) 2 gange i 2008 og for hele I 2008 er tallene opgjort manuelt, mens der i er trukket en statistik fra tandplejens fagprogram. Udeblivelser registreres, hvis et barn eller ung har fået en tid og ikke møder op på klinikken til den aftalte tid. Sene afbud registreres, hvis der ringes afbud samme dag, som man burde møde på tandklinikken. Procent up Procent ap I alt Maj ,4 7,8 24,6 November ,7 6,3 18, ,9 8,6 21, ,2 6,9 21, ,3 5,7 17, ,8 6,5 19, ,5 6,7 19,2 Tandplejen har som mål at nedbringe mængden af udeblivelser og sene afbud. Mængden af disse er generelt faldet gennem årene. I tandplejen arbejdes der videre med dette mål. Kurve over mængden af udeblivelser og sene afbud opgjort i alderstrin. Tallene er de faktiske tal. I 2013 har der i alt været aftaler i tandplejens aftalebøger. Heri er ikke indregnet de afbud, som er kommet tidligere end aftaledatoen. Disse afbud slettes i aftalebøgerne. Antallet af sene afbud fordeler sig nogenlunde jævnt hen over årgangene. Derimod ses der tydeligt flere udeblivelser for de årige. I de yngre aldersgrupper er det forældrene, der styrer aftalerne. I 2013 er der sendt en SMS med en påmindelse om en aftalt tid. Dette er sendt til alle, der har givet deres accept til dette og oplyst mobiltelefonnummer. Vi har i 2013 fået accept fra mange brugere til denne service.

8 Udeblivelser. Når der konstateres en udeblivelse, bliver der ringet til hjemmet med det samme. Hvis der ikke opnås kontakt, bliver der sendt en ny tid på et kort. Hvis der konstateres 3 udebliveler, og der ikke er kontakt med hjemmet, foretages en underretning. Det er personalets fornemmelse, at antallet af udeblivelser reduceres væsentligt, når der sendes en påmindelse med SMS. Det har været tydeligt i de perioder, hvor SMS muligheden har været ude af drift af tekniske årsager. Sene afbud. Det er aftalt, at den medarbejder, der modtager et afbud pr. telefon til samme dag, skal gøre det klart for den, der ringer, at det er meget uheldigt, da det kan være svært for tandplejen at få tiden besat med en anden. Dette gælder, hvis det ikke er sygdom, der er årsag til afbuddet og i øvrigt efter omstændighederne. Afbud modtages løbende. Det sker enten i en mail eller ved en telefonopringning. Hvis aftalen er modtaget i god tid inden det aftalte tidspunkt, kan tiden besættes med en anden. Der er nogle familier, som kræver lidt ekstra omsorg. I disse tilfælde bliver der foretaget individuelle tiltag i forsøg på at få aftalte tider overholdt. Der arbejdes løbende med tiltag til at nedbringe mængden af udeblivelser og sene afbud.

9 Cariessituationen i øvrigt. DMFS er antallet af tandflader med caries, fyldninger eller tænder, der er trukket ud (ekstraherede). Det er på blivende tænder. Diagrammet ovenfor viser DMFS tallene i Generelt ses et fald i cariesmængden for de registrerede årgange. Det er mest tydeligt for de 15 årige. Nedenstående tabel viser den procentvise andel af tandflader med caries i tandmellemrum og på glatte flader Det er i de blivende tænder. Generelt ses et fald i mængden af caries i tandmellemrum og på glatte flader. Alt i alt er det en pæn udvikling med nedgang i antallet af cariesangreb.

10 defs er antallet af tandflader med caries, fyldninger eller tænder, der er trukket ud (ekstraherede). Det er i mælketænder. Diagrammet ovenfor viser defs tallene i Generelt ses et fald i cariesmængden. Nedenstående tabel viser den procentvise andel af tandflader med caries i tandmellemrum og på glatte i Det er i mælketænder. Generelt ses et fald i cariesmængden. Det gælder dog ikke de 5 årige. Hos de 5 årige er cariessituationen relativ stabil hos de registrere årgange. Generelt er det en pæn udvikling i nedgangen af cariesangreb i mælketænder.

11

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere