Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015."

Transkript

1 Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers Organisation. Til stede var: Peter Kaihøj, Otto Jonas Møller, Allan Bo Svendsen, Arno Poulsen & Allan Thestesen. Afbud: Jens Krogsgaard. Fra sekretariatet deltog: Karsten P. Larsen. D A G S O R D E N: 01. Velkomst ved formanden. PK bød velkommen. 02. Valg af ordstyrer. KPL blev valgt. 03. Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2 2 04. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt. 05. Konfirmering af tidligere trufne beslutninger. - PK udarbejder oplæg vedr. overenskomsten, p Leverandøraftale vedr. vandkvalitet, p. 13f. - PK kontakter medlem vedr. ydelsesbeskrivelser, p. 13j. 06. Tandlægeoverenskomsten PK orienterede om erfaringer med den nye overenskomst og bestyrelsen drøftende uklarheder og unøjagtigheder i forhold til praktisk anvendelighed. Bestyrelsen besluttede at følge udviklingen tæt og genoptage drøftelsen af overenskomsten senere på året. 07. LSU s svar - PTO s aktion og reaktion. PK gennemgik svaret fra LSU, der slog fast, at der med afgørelsen fra sidste år ikke er ændret i den hidtidige praksis. Tandlæger er således stadig berettiget til at udføre gratisydelser. Lederen i det kommende nummer af Praktiserende Tandlæger vil forholde sig til problematikken. 08. SEB Pension. PK orienterede om indholdet af de pensionstilbud SEB Pension har til bl.a. tandlæger og uddelte en folder herom, der også omfattede tilbud om forsikring mod tab af erhvervsevne og sygedriftstab. PK indbyder SEB Pension til et møde herom. 09. Det Frie Forskningsråd. PK orienterede om samarbejdet med TF og DOFT m.h.p. odontologisk styrkelse af Det Frie Forskningsråd med forslag af institutbestyrer Ellen Frandsen, Tandlægeskolen, Aarhus. P.t. er der ingen tandlæger i rådet. 10. Kredsgeneralforsamlinger AP orienterede om forløbet af kredsgeneralforsamlingen i PTK 1. PTK 2 afvikler møde senere på dagen. AT oplyste, at PTK 4 afholder møder den 10. juni.

3 3 Referat fra PTK 5 blev drøftet. PK orienterede om kredsgeneralforsamlingen i PTK 6 og henviste til fremsendt formandsberetning. OJM orienterede om kredsgeneralforsamlingen i PTK 7. PK henviste til fremsendt beretning fra kredsgeneralforsamlingen i PTK 8, ligesom han orienterede om forløbet af kredsgeneralforsamlingen i PTK PTO s årsmøde Bestyrelsen drøftede rammen for tema, indhold og indlægsgivere. KPL arbejdere videre med det herefter fremkomne. 12. Bestyrelsens halve time. 13. Aktuelle sager og meddelelser. a. Nyt fra kredsene. AP orienterede om nyt fra repræsentantskabet i kreds 1. PK orienterede om kredsbestyrelsesmøde i kreds 9. b. Nyt fra Tandlægeforeningen og klinikejer- og klinikejerforhandlingsudvalget. PK henviste til udsendt referat fra klinikejerudvalget. Bestyrelsen drøftede valg af ny formand til klinikejerforhandlingsudvalget. c. Nyt fra sekretariatet. KPL orienterede om diverse nyt. d. PTO s partnerprogram. KPL orienterede om status. e. Tandlægeforeningens årsrapport PK gennemgik udvalgte dele af rapporten, der bl.a. viste, at der er blevet færre klinikejere, men flere ansatte tandlæger i forhold til året før. f. Vandkvalitet på dentale units.

4 4 Bestyrelsen orienterede de respektive sonderinger, de har foretaget hos lokale leverandører om et muligt samarbejde. Der arbejdes videre med mulighederne. g. Møder på Christiansborg. Videre aktivitet udsat p.g.a. det kommende valg til Folketinget. h. Tandlægeskolernes situation. PK oplyste, at Ellen Frandsen slutter som institutleder på Tandlægeskolen i Aarhus. Ellers intet nyt. i. PTO s Hjælpefond. KPL orienterede om Fondens arbejde og de støttemuligheder der foreligger. j. Ydelsesoverskridelser. Med afsæt i en konkret sag orienterede PK om problematikken og de udfordringer, det kan opstå. k. Internatmøder 2015 og Bestyrelsen drøftede tid og sted. l. Lov om aktiv socialpolitik 82 a. PK orienterede om de ændringer, der nu træder i kraft. Lidt og småt og ikke noget der ændrer noget i væsentlig grad. m. Garanti på tandbehandlinger. PK oplyste, at der ingen lovmæssig garanti er på tandbehandling. KPL oplyste, at der bringes en artikel herom i det kommende nummer af Praktiserende Tandlæger. n. Ydelsesstatistikker. PK orienterede om udviklingen i ydelser for 1. kvartal o. Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed. PK gennemgik kort planen. KPL oplyste, at Sundhedsstyrelsen i sagens anledning har styrket deres odontologiske beredskab ved ansættelse af to tandlæger, der skal drive opsøgende virksomhed i videre omfang end hidtil.

5 5 p. Evaluering af Sundhedsvæsnets Patientklagesystem. Evalueringen viste grundlæggende tilfredshed med systemet. q. Ind- og udgået post. PK orienterede om takkebrev fra Tandlægeforeningens direktør i anledning af opmærksomheden ved hans 50 års fødselsdag. r. Evt. Intet til punktet. 14. PTO s udvalg & arbejdsgrupper. a. Børnetandplejeudvalget. På opfordring tilkendegav bestyrelsen, at de ikke så noget til hinder for at udvide deltagerkredsen til Billund-kurset. b. Redaktions-, informations- og kontraktudvalget. KPL orienterede om nye numre af PTOrientering og Praktiserende Tandlæger. c. Kursus- og markedsføringsudvalget. KPL oplyste, at sekretariatet arbejder med nye kurser for efteråret Eventuelt. Intet til punktet. (BM REF 2015.doc)

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning 2012-13. PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde i foreningsåret.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere