KVARTALSNYT. 1. kvartal Side kv 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSNYT. 1. kvartal Side kv 0"

Transkript

1 1. kv 0 KVARTALSNYT Side 1

2 Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger. Kodeordene for LD Invest er enkelhed, kvalitet og fokus på rimelige omkostninger. Enkelhed LD Invest lægger vægt på enkelhed og sammenhæng. Det gælder både den enkelte portefølje og hele investeringsforeningen. Vi tilbyder ikke et væld af specialiserede og avancerede afdelinger, men satser i stedet på mere basale afdelinger, der dækker den almindelige investors behov. Mads Krage Formand for Investeringsforeningen LD Invest. Mads stod gennem 25 år i spidsen for Netto, som han har bygget op nærmest fra grunden. I dag står han i spidsen for Investeringsforeningen LD Invest. Kvalitet Kvalitet betyder for os, at vi står inde for det, vi laver. Vi lader ikke forbigående tendenser diktere, hvordan vi skal investere dine penge. Vi tror ikke på hurtige gevinster ved at investere i meget vækstorienterede og populære områder. Vi har fokus på den langsigtede opsparing. Erfarne medarbejdere Porteføljerådgivningen i LD Invest ligger hos smæglerselskabet LD Invest A/S, der er stiftet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). LD Invest A/S bygger sin investeringsfilosofi på de erfaringer og den tankegang, der har præget LDs måde at investere på og givet LD gode resultater gennem mange år. Det betyder, at du som privat investor har mulighed for at investere dine penge i en forening, der drager nytte af den ekspertise, medarbejdere i Lønmodtagernes Dyretidsfond har opbygget gennem 29 år. Få rådgivning i din egen bank eller hos vores samarbejdsbanker Afdelingerne i LD Invest er børsnoterede, og du kan investere i LD Invest gennem alle danske banker. Har du brug for mere rådgivning, står vores samarbejdsbanker klar til at hjælpe dig. Se listen på bagsiden. Læs mere om os på Her kan du læse mere om de enkelte afdelinger i LD Invest, og du kan bruge vores Investeringsguide og opsparingsmodeller, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan sammensætte din opsparing. Side 2

3 Indhold Indhold Siden sidst: fornyet fremgang i forbrugskonjunkturen... side 4 Obligationsmarkederne side 5 Aktiemarkederne side 6 Aktieafdelinger: LD Invest Danske Aktier... side 8 LD Invest Europa Aktieindeks... side 10 LD Invest Aktier... side 12 LD Invest Value Aktier... side 14 LD Invest Miljø & Klima... Side 16 Obligationsafdelinger: LD Invest Danske Obligationer... side 18 LD Invest Obligationer... side 20 Blandede afdelinger: LD Invest Pension... side 22 LD Invest Kontra... side 24 Oversigt over historiske afkast... side 26 Udbytter... side 26 Stamdata... side 27 Samarbejdsbanker... side 28 Medlemmer Alle, der har investeret penge i LD Invest, er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for LD Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver smæglerselskabet LD Invest A/S (LD Invest A/S). LDs datterselskab LD Invest A/S er porteføljerådgiver for LD Invest. LD Invest A/S står for den daglige porteføljerådgivning af alle LD Invests afdelinger. LD Invest A/S varetager også opgaver med produktudvikling og formidling. Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S. Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank Danske Bank A/S. Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Lovgivning og tilsyn. Finanstilsynet Morningstar Årligt merafkast i 1. kvartal fht. indeks seneste 30/4 3 år Danske Aktier 11,95 12,0 +4,8 +1,8% % Europa Aktieindeks 3,68 3,7 Aktier 13,17 13,2 +24,2% +8,3% Value Aktier 13,44 +19,8% +6,9% Miljø & Klima 0,27 Danske Obligationer 2,04 0,4 0,2%% Obligationer 2,80 +0,3% 0,0% Pension 6,62 Kontra 4,02 Note: Afdelingerne Pension og Kontra har ikke sammenligningsindeks. Afdelingerne Europa Aktieindeks og Miljø & Klima er yngre end 3 år og er derfor ikke ratet af Morningstar. Investeringsforeningen LD Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der også fører kontrol med bl.a. banker og forsikringsselskaber. Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46, 2100 København Ø Telefon CVRnr Side 3

4 Makroøkonomiske udsigter Siden sidst: fornyet fremgang i forbrugskonjunkturen Arvid Stentoft Jakobsen Cheføkonom i smæglerselskabet LD Invest A/S. Arvid Stentoft Jakobsen er cheføkonom i LD Invest. Arvid har mere end 20 års erfaring inden for global konjunktur og finansmarkedsanalyse og benyttes regelmæssigt som gæsteforelæser på CBS. Som omtalt i sidste kvartalsrapport forventer LD Invest en global konjunkturopgang i 2010, der er drevet af solid økonomisk vækst i USA. Omdrejningspunkt for konjunkturvendingen i USA er den gældskorrektion, der også var drivkraften bag tilbageslaget. Kort sagt handler det om, at husholdningerne er begyndt at afdrage mindre på deres gæld, og det giver forbrugsefterspørgslen et løft. Denne bedre balance mellem udbud og efterspørgsel skaber grundlag for en længere periode med holdbar fremgang i produktion og beskæftigelse. Det, der fundamentalt set adskiller LD Invests konjunkturforventninger fra den generelle holdning, er vores opfattelse af, at USA står i den indledende fase af en forbrugsdrevet konjunkturopgang. Med fortsat vækst i detailomsætningen har udviklingen i konjunkturindikatorerne i den mellemliggende periode grundlæggende været i god tråd med LD Invest Yderligere turbo på væksten i 2010 Opsvinget i privatforbruget i USA er udtryk for en slags rekyleffekt efter finanskrisen, og der er tegn på, at tilsvarende effekter inden for andre dele af efterspørgslen vil bidrage til at sætte ekstra turbo på væksten i Da finanskrisen for alvor brød løs efter Lehman Brothers krak i september 2008, blev virksomhedernes fokus rettet 100 % mod at sikre overlevelse, og i den givne situation var det ensbetydende med at sikre virksomhedernes likviditet. Det blev startskuddet til en meget omfattende lagerreduktion, samtidigt med at alle investeringsprojekter blev sat i stå. I takt med at finanskrisen klinger af, rettes fokus nu på ny mod virksomhedens underliggende drift. Med begyndende fremgang i efterspørgslen, betyder det et akut behov for dels at genopbygge lagrene, dels at få gennemført de investeringer i produktudvikling og omkostningsreduktion, der er afgørende for at opretholde virksomhedens konkurrenceevne, men som alligevel blev sat i stå under finanskrisen. Side 4

5 Med hensyn til behovet for at genopbygge lagrene viser det seneste servicesektor ISMindeks således, at en historisk høj andel af indkøbscheferne i denne sektor det vil blandt andet sige en gros og detailhandelen nu vurderer at lagrene er utilstrækkelige. Denne udvikling kommer samtidig med, at industrisektoren er begyndt at genopbygge lagrene, og det lægger op til en periode, hvor lagerinvesteringerne vil bidrage markant til vækst i produktion og beskæftigelse. Med hensyn til udviklingen i investeringerne er der relativt få gode indikatorer over den løbende udvikling. Med sin relativ stærke koncentration inden for produktion af kapitaludstyr, er tysk industri meget eksponeret overfor den globale investeringskonjunktur. Den meget positive udvikling i en bred vifte af konjunkturindikatorer for den tyske industrisektor er derfor en relativt stærk indikation af, at den globale investeringskonjunktur nu også peger opad. Grundlæggende er det således LD Invests forventning, at vi henover sommeren vil se en fortsat styrkelse af den begyndende konjunkturopgang. Den aktuelle uro omkring gældssituationen i en række sydeuropæiske lande udgør dog en markant trussel mod dette scenarie. USA: ISM, servicesektoren Vurderingen af lagrenes tilstrækkelighed Tyskland: PMI, industrisektoren Sammenfattende udvikling Obligationsmarkederne Forventninger: Stigende renter sidst på året. LD Invest forventer, at Federal Reserve strammer pengepolitikken mod slutningen af 2010 således, at styringsrenten ligger på 1 pct. ved årets udgang og med udsigt til yderligere markante stramninger i Aktuelt er det dominerende tema på obligationsmarkederne dog frygten for, at den sydeuropæiske gældskrise skal udvikle sig til en omfattende finanskrise. Efterspørgselen på mere sikre obligationer har i denne sammenhæng presset renten på tyske og amerikanske statsobligationer markant ned. Hvis det lykkes at afværge en egentlig finanskrise og markedets fokus på ny svinger tilbage til den underliggende konjunkturfremgang kan det føre til væsentlige rentestigninger på disse obligationer. Side 5

6 Den 10årige amerikanske rente har i slutningen af 2008 og gennem store dele af 2009 været langt under fair value. Det skyldes overdrevne for støtteopkøb af statsobligationer. Amerikansk 10års rente: faktisk og "fair value" %p.a "Flight to quality" og overdrevne forventninger til effekten af Fed's støtteopkøb af statsobligationer presser renten markant under "fair value" "Fair value" (+/ 0,3 pct.point) Faktisk %p.a Baggrund: Fair value på obligationsmarkedet. 10års renten afspejler markedets forventninger til udviklingen i den korte rente de kommende 10 år. Generelt kan disse forventninger opfattes som et mix af kortsigtede og langsigtede forventninger: 1. Kortsigtede ret eksplicitte forventninger til udviklingen de næste måneder. 2. langsigtet mere implicit forventninger til det underliggende niveau. Det vil sige det niveau den korte rente varierer omkring i løbet af en pengepolitisk cyklus De kortsigtede forventninger kan i praksis kvantificeres ud fra spændet mellem dagtildag og 6måneders renten. Fornemmelsen for det langsigtede niveau er overvejende erfaringsbaseret og kan kvantificeres ud fra styringsrentens top og bundniveau i den nærmest forudgående, pengepolitiske cyklus. En tilnærmet fair value for 10års renten kan således beregnes ud fra de seneste, cykliske top og bundniveauer for styringsrenten, samt de aktuelle niveauer for dagtildag og 6 måneders renten. Aktiemarkederne Forventninger: Fortsatte stigninger i fair value. Forventningerne til udviklingen på aktiemarkedet er hos LD Invest forankret i en estimeret fair value. Figuren herunder viser udviklingen i henholdsvis faktisk aktiekurs og fair value for det amerikanske S&P500 indeks siden afslutningen på dotcomboblen i 2002 og inklusive vore forventninger til udviklingen frem til Der er selvsagt meget stor usikkerhed forbundet med udviklingen på så langt sigt, men hovedpointen er at illustrere, at den aktuelle prissætning fortsat må betragtes som lav. Det skal ses relativt til en fremtidig situation, hvor aktiemarkedet har lagt afskrivninger og hensættelser oven på finanskrisen bag sig, og atter er Side 6

7 Det samlede rekapitaliseringsbehov kan vise sig at blive endnu større end de USD mia., og så kan det tage længere tid inden markedet vender tilbage til en normal prissætning S&P 500: indeks vs. fair value Fair value (med finanskrise). Do. +/ 5%. Fair value beregnet ud fra virksomhedernes underliggende indtjeningsevne prissat ud fra virksomhedernes underliggende indtjeningsevne. Aktiemarkedets fokus dog p.t. er i langt højere grad rettet mod risikoen for, at gældskrisen i Sydeuropa skal udvikle sig til en omfattende finanskrise. Lykkes det at undgå dette scenarie, er der potentiale til fornyet fremgang på aktiemarkederne. Baggrund: Fair value på aktiemarkedet LD Invest estimerer fair value ud fra virksomhedernes indtjening og det risikofri alternativafkast (renten på en 10årig statsobligation). Vi anvender i denne sammenhæng et indtjeningsbegreb, der er renset for en lang række hensættelser og op eller nedskrivninger. Det svarer til te indtjeningsbegreb er et godt mål for virksomhedernes underliggende evne til at tjene penge, som er det aktiemarkedet under normale omstændigheder prissættes efter. Særligt for banksektoren gælder det dog nu og i de nærmest kommende år at en væsentlig del af indtjeningen ikke direkte kommer aktionærerne til gode, men må hensættes for at genskabe den nødvendige egenkapital efter finanskrisen. Da det anvendte indtjeningsbegreb netop ikke indeholder disse hensættelser, er det nødvendigt at lave en korrektion for udgifterne til at rekapitalisere banksektoren. IMF estimerer, at alene i USA vil nedskrivningerne som følge af finanskrisen lande på USD mia. Vi antager, at dette svarer til rekapitaliseringsbehovet og aktiverer det over 5 år med en årlig udgift på USD 230 mia. i perioden og gradvis nedtrapning til 0 i løbet af Det samlede rekapitaliseringsbehov kan vise sig at blive endnu større end de USD mia., og så kan det tage længere tid inden markedet vender tilbage til en normal prissætning. Modsat er det også nærliggende at forestille sig, at investorerne begynder at prissætte aktiemarkedet efter virksomhedernes underliggende indtjeningsevne, inden hensættelserne helt er forsvundet ud af regnskaberne. I figuren ville det komme til udtryk ved, at det faktiske indeks be g den gule kurve indikerer. Side 7

8 LD Invest Danske Aktier Kære investor bør altid vurderes på mindst 3 års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 12,0 pct. meget tilfredsstillende. Markedsafkastet i perioden var 11,0 pct. Siden afdelingens lancering for lidt mere end 4 år siden er merafkastet i forhold til markedet godt 13 procentpoint. Keld Henriksen chefporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Danske Aktier Keld har især indsigt i det danske aktiemarked og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Årsrapporterne for 2009 bekræftede det billede, der året igennem var blevet mere og mere tydeligt, nemlig at virksomhederne over en bred kam oplevede skuffende omsætning men også, at besparelser samt reduktion i arbejdskapital og investeringer generelt sikrede et yderst stærkt cash flow. Selskabernes guidance for 2010 bærer som ventet præg af, at visibiliteten fortsat er ringe. Hjulpet af bedre end ventet makroøkonomiske data fra flere regioner har investorerne dog øget risikovilligheden, hvilket specielt i marts gav pæne kursstigninger. På trods af forventning om generel indtjeningsfremgang i 2010 vurderes det danske aktiemarked på kort sigt ikke længere at være billigt prissat. Derudover er der en risiko for, at kommende børsintroduktioner og markedsplaceringer som Falck, Chr. Hansen og TDC vil lægge en dæmper på markedet. Strategien, der er fastholdt siden afdelingens start i 2005, fortsættes uforandret i 2010 med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer. Fokus vil fortsat være på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er et væsentligt parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Der lægges stor vægt på at vedligeholde kendskabet til det enkelte selskab. Jævnlige møder med den specifikke virksomheds ledelse er vigtige, da dennes trackrecord og troværdighed er meget afgørende. Morningstar Rating Danmark Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : OMXCCap Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 19,2 12,0% % 14,0 12,0% % 56,7 79,1% % 4,2 5,3%% 15,0 11,0% % 11,0% 9,9 % 46,1 69,8% % 7,5 7,1%% 8,7 7,6% % 4,2 0,9% % 4,1 0,9% % 10,6 9,5% % 3,3 1,8% % Morningstar Kategori ,1 % 31,3 % 28,6 % ,0 % 8,0 % 1,2 % ,7 % 49,3 % 49,0 % ,9 % 38,5 % 45,1 % ,2 % 15,0 % 20,4 % Side 8

9 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen investerer i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på NASDAQ OMX COPENHAGEN. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med ledelserne. Investeringstilgangen er langsigtet, pragmatisk og købsmandsmæssig Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Selskabersfordeling OMXC20 81,4 % Mellemstore selsk... 12,8 % Små selskaber 2,3 % 0% 20% 40% 60% 80% Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen findes i den enkelte akties udvikling. Investering i Bavarian Nordic, Coloplast samt Schouw & Co. har trukket op i det relative afkast, ligesom det har bidraget positivt, at afdelingen ikke har investeret i TDC og Rockwool International. Modsat har undervægt i A.P. MøllerMærsk trukket ned i det relative afkast, ligesom det har bidraget negativt, at afdelingen ikke er investeret i Neurosearch. Sektorfordeling for aktier Finansiel service 26,0 % Sundhed 23,9 % Industrivarer 18,7 % Erhvervsservice 12,7 % Forbrugsvarer 11,5 % Forbrugerservice 3,7 % Software 2,2 % Hardware 1,2 % Media Telekommunikation Energi Forsyning 0% 10% 20% 30% Nøgletal Info ratio 0,9 Kurs/Indtjening 18,1 Kurs/Indreværdi 1,7 ROE 12,5 Det lykkedes langt om længe Bavarian Nordic at få den endelige tilladelse fra de relevante myndigheder til at kunne påbegynde levering af koppevacciner til den amerikanske stat. Dette var en meget vigtig milepæl i virksomhedens historie, da man dermed ændrer status fra at være biotekselskab udelukkende med produkter i udvikling til at blive et rigtigt medicinalselskab. Blandt andet på den baggrund steg aktiekursen 80 pct. i kvartalet. I 1. kvartal er Spar Nord Bank ny aktie i porteføljen. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Danske Bank og Vestas Wind Systems, der hver især udgør 7 9 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestas Wind Systems, Topdanmark, Danisco og Bavarian Nordic, mens de største undervægte er i TDC, A. P. Møller Mærsk, Novozymes samt Rockwool International. 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Novo Nordisk B Sundhed DK 9,3 % Danske Bank Finansiel service DK 8,8 % Vestas Wind Systems Industrivarer DK 7,5 % Carlsberg B Forbrugsvarer DK 6,8 % DSV Erhvervsservice DK 4,8 % Navn Sektor Land Vægt Danisco Forbrugsvarer DK 4,6 % TrygVesta Finansiel service DK 4,4 % Coloplast B Sundhed DK 4,3 % A.P. Møller Mærsk B Erhvervsservice DK 4,3 % Topdanmark Finansiel service DK 4,0 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 9

10 LD Invest Europa Aktieindeks Kære Investor Resultatet i, var tilfredsstillende med en stigning på 3,68 pct. Dette var en anelse dårligere end MSCI Europa, der steg med 4,17 pct. Afdelingens formål er at generere et aktieafkast, der ligger tæt op ad markedets afkast og dette i form af en investering i de væsentligste selskaber i sammenligningsindekset. Der kan være afvigelser fra markedsafkastet, især fordi afdelingen har en overvægt af large cap aktier. Kurt Kara seniorporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Europa Aktieindeks Kurt er uddannet cand.polit. Han har 10 års erfaring med aktieinvesteringer og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. De store kursstigninger, som vi så i 2009, fortsatte ind i 2010 om end med mindre styrke, og Europas aktiemarkeder fulgte trofast resten af verdens aktiemarkeder med op. De globale aktiemarkeders kursstigninger skal ses som en direkte følge af de mange positive nøgletal fra især den amerikanske økonomi. Herudover har selskabernes regnskaber også set gode ud, og dette bidrog yderligere til et godt aktiemarked. I Europa var der imidlertid store skår i glæden: Sydeuropas finansielle problemer dukkede atter op denne gang i form af problemer med Grækenlands statsfinanser. Helt specifikt var det grækernes evne til at tilbagebetale deres statsgæld, der var stenen i skoen for de europæiske markeder. Derfor var der stor spredning på aktieafkastene indenfor kontinentet, og de mere stabile og stærke landes aktieafkast lå i den absolutte top, mens afkastene for Sydeuropa over en bred var direkte tabsgivende. Morningstar Rating Europa Large Cap Value Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI Europe Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 1,7 3,7% % 5,1 3,7% % 28,9 46,8% % 3,1 4,2% % 6,1 4,2% % 32,7 53,1% % 9,8 8,3%% 2,8 2,6% % 1,5 0,5% % 1,0 0,5% % 3,8 6,3% % Morningstar Kategori ,7 % 0,9 % ,3 % 43,7 % 43,4 % ,0 % 31,6 % 28,9 % ,7 % 3,1 % 2,4 % Side 10

11 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen er fokuseret på at generere et markedsafkast og har derfor intet element af aktiv aktieudvælgelse. Sammensætningen af porteføljen er derfor sket ud fra et mål om at generere et afkast der ligger tæt op af MSCI Europa inkl. nettoudbytter reinvesteret. Afdelingen lå fuldt investeret i udvalgte større europæiske aktier og formåede derved at levere et resultatet der lå på niveau med markedet. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Top 10 Lande Storbritannien (Uk) 36,2 % Schweiz 14,2 % Frankrig 13,6 % Tyskland 13,4 % Spanien 6,1 % Italien 4,0 % Holland 3,4 % Finland 1,8 % Sverige 1,4 % Danmark 0,8 % 0% 10% 20% 30% 40% Der er foretaget et mindre justeringer, men det har udelukkende været med henblik på at sikre, at afdelingens afkast fremadrettet fortsat vil ligge tæt op ad dets sammenligningsindeks MSCI Europa. Herudover er der ikke sket større ændringer, da dette ikke har været nødvendigt. Afdeling Europa Aktieindeks har en målsætning om en tracking error på højst to procent. Tracking error beskriver, hvor store udsving der er i afdelingens afkast i forhold til sammenligningsindeks. Det betyder, at afdelingens performance (dvs. afkast relativt til sammenligningsindekset) statistisk set vil opføre sig således: Sektorfordeling for aktier Finansiel service 24,0 % Industrivarer 15,2 % Energi 14,9 % Forbrugsvarer 13,9 % Sundhed 12,9 % Telekommunikation 10,1 % Forsyning 4,7 % Forbrugerservice 2,5 % Software 1,0 % Hardware 0,8 % Media Erhvervsservice 0% 5% 10% 15% 20% 25% Performance vil ligge i intervallet +/ 2 pct. pro anno med 66 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 4 pct. pro anno med 95 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 6 pct. pro anno med 99 pct. ssh. Hastigheden og størrelsen af kursfaldende under finanskrisen var de største siden 1929, og derfor har afdelingen oplevet udsving i forhold til sammenligningsindeks, der er væsentlig større end de normalt vil være for afdelingen. Nøgletal Info ratio Kurs/Indtjening 11,0 Kurs/Indreværdi 1,8 ROE 16,5 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Nestlé Forbrugsvarer CH 4,4 % BP Energi GB 4,1 % BHP Billiton Plc Industrivarer GB 3,2 % Siemens Reg. Industrivarer DE 3,2 % HSBC Holdings Finansiel service GB 3,1 % Navn Sektor Land Vægt Anglo American (GPB) Industrivarer GB 2,9 % Total SA Energi FR 2,8 % Novartis Reg. Sundhed CH 2,7 % Roche Holding Gs. Sundhed CH 2,5 % Vodafone Group Telekommunikation GB 2,4 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 11

12 LD Invest Aktier Kære Investor Afdelingen gav i et positivt afkast på 13,2 pct. et er meget tilfredsstillende og en del bedre end udviklingen i MSCI Verdensindeks, der steg 9,5 pct. i perioden. Henrik Ekman aktiechef, ansvarlig for LD Invest Aktier Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 17 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse begyndte som 2009 sluttede. Den gradvise forbedring af de generelle makroøkonomiske nøgletal og indikatorer førte til øget risikovillighed. Virksomhederne fortsatte med at aflægge bedre end ventede regnskaber, der dog som i 2009 især var drevet af omkostningsbesparelser, mens omsætningen nærmere viste stabilisering end vækst. Af samme årsag er der en afventende tone i virksomhedernes forventninger til udviklingen i 2010 om end flere virksomheder begynder at opjustere. Kombinationen af forbedrede konjunkturudsigter og virksomheder, der tilsyneladende har godt styr på omkostningerne, har fået analytikerne til at opjustere forventningerne relativt kraftigt. Aktierne er derfor målt i forhold hertil ikke specielt aggressivt prisfastsat selv om mange er steget kraftigt i kurs gennem de sidste 34 kvartaler. Statsgældsproblemer i Sydeuropa, renteuro og store valutaudsving har på trods af konjunkturerne og virksomhedernes stigende indtjening været tilbagevendende temaer i kvartalet. I første omgang i positiv forstand, idet stigende dollar og yen kurser har påvirket afkastet positivt målt i danske kroner. Som udgangspunkt burde rente og valutauro ikke påvirke det økonomiske opsving og virksomhederne indtjeningsforventninger i større negativ grad. Det kan dog ikke afvises, at uro på obligations og valutamarkederne på kort sigt kan påvirke risikovilligheden på aktiemarkederne. Større aktiekursfald vil udgøre købsmuligheder, mens en længerevarende europæisk valuta og statsgældskrise vil risikere at dæmpe det igangværende globale konjunkturopsving. På den baggrund anlægges som hidtil en afbalanceret tilgang til porteføljesammensætningen, men trods alt med overvægt på flere af de konjunkturfølsomme områder. Morningstar Rating Globale Large Cap Blend Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 16,8 13,2% % 14,9 13,2% % 40,6 52,7% % 2,9 2,4% % 11,4 9,5% % 12,5 9,5% % 36,4 49,4% % 6,0 5,9%% 2,7 2,1% % 5,4 3,7% % 2,4 3,7% % 4,1 3,3% % 8,9 8,3% % Morningstar Kategori ,5 % 7,3 % 8,5 % ,0 % 1,6 % 0,0 % ,3 % 37,8 % 40,0 % ,1 % 25,9 % 28,6 % ,8 % 11,4 % 9,1 % Side 12

13 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen investerer i forskellige, primært større danske og udenlandske virksomheder med det sigte at være bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle nøgletal som P/E (price/earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gåes gerne mod strømmen, hvis det vurderes at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makro økonomiske udvikling når de enkelte aktier udvælges. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 27,1 % Japan 21,6 % Storbritannien (Uk) 6,6 % Danmark 6,1 % Sverige 5,5 % Sydkorea 5,0 % Finland 3,8 % Rusland 3,1 % Schweiz 3,0 % Sydafrika 3,0 % 0% 10% 20% 30% Sektorfordeling for aktier Forbrugsvarer 34,3 % Telekommunikation 12,0 % Sundhed 10,5 % Energi 7,8 % Industrivarer 7,7 % Finansiel service 6,8 % Hardware 6,7 % Software 4,0 % Forsyning 3,6 % Forbrugerservice 2,9 % Erhvervsservice 2,0 % Media 1,8 % 0% 10% 20% 30% 40% Nøgletal Info ratio 1,6 Kurs/Indtjening 15,2 Kurs/Indreværdi 2,0 ROE 14,1 Generelt påvirkede stigende dollar og yenkurser porteføljens afkast positivt, men ellers var det bl.a. investeringer inden for industri, teknologi og det diskretionære forbrugsområde, der bidrog til afdelingens positive afkast i 1. kvartal. Især en række af afdelingens japanske investeringer inden for teknologi og industriområdet udviste meget store kursstigninger. Afdelingens japanske eksponering blev øget yderligere i løbet af kvartalet i takt med, at det globale økonomiske opsving øgede sin styrke og bredde, hvilket traditionelt vil gavne det eksportdominerede japanske aktiemarked. Yenkursen holdt sig relativt stærk overfor dollaren, men påbegyndte dog en svækkelse, der forventedes at ville fortsætte mod kvartalets udgang, når japanske virksomheder var færdig med at hjemtage deres gevinster i forbindelse med de japanske virksomheders forskudte regnskabsår. Afdelingen har samlet set øget konjunkturfølsomheden i afdelingens sektorsammensætning, men forholder sig forsat afventende indenfor finansog energiaktier. Den øgede konjunkturfølsomhed er i lighed med omlægningerne i 4. kvartal 2009 opnået ved øget eksponering inden for teknologi og industriområdet samt på regionsniveau indenfor Japan og emerging markets. Generelt blev det således valgt at fastholde eller forøge eksisterende over og undervægte i forlængelse af en forstærket tro på det økonomiske opsvings styrke og længde. 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Nintendo Co. Forbrugsvarer JP 3,0 % Omron Corp. Forbrugsvarer JP 3,0 % Canon Forbrugsvarer JP 3,0 % Isuzu Motors Forbrugsvarer JP 2,9 % Fanuc Forbrugsvarer JP 2,9 % Navn Sektor Land Vægt Yamaha Motor Forbrugsvarer JP 2,6 % NTT DoCoMo Telekommunikation JP 2,6 % Mylan Laboratories Sundhed US 2,5 % Svenska Handelsbanken A Finansiel service SE 2,3 % ColgatePalmolive Forbrugsvarer US 2,2 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 13

14 LD Invest Value Aktier Kære Investor. Med et afkast på 13,44 pct. mod markedets afkast på 9,52 pct. klarede afdelingen sig meget tilfredsstillende i absolut såvel som relativ forstand. I forlængelse af de store kursstigninger i løbet af forrige år, bød dette kvartal også på stigende aktiekurser. Med undtagelse af en mindre korrektion i januar måned har markedet ligget meget stærkt igennem hele kvartalet. Årsagerne til denne styrke skal findes blandt flere faktorer. For det første er opsvinget i den Kurt Kara seniorporteføljemanager globale økonomi nu en realitet, som ingen betvivler. Derudover indikerer de fleste makroøkonomiske nøgletal, at opsvinget er en del stærkere og bredere funderet, end selv de mest positive økonomer turde forudsige for blot et halvt år siden. Jokeren blandt disse nøgletal skal formentlig findes i de mange tal relateret til arbejdsmarkedet men også her ser det ud til, at jobmarkedet vil overraske alle økonomer. Regnskaberne fra virksomhederne understøtter også den ovennævnte tendens: Der har stort set ikke været nogen negative overraskelser blandt de aflagte regnskaber, og hvis man endelig vil finde et mønster, så har flere og flere selskaber slået analytikernes forventninger til såvel indtjening som omsætningsstyrke. Ulrik Jensen porteføljemanager, ansvarlige for LD Invest Value Aktier I perioden er der foretaget yderligere omlægninger for at reagere på markedets store kursudsving, og derfor har der i kvartalet været noget mere aktivivitet, end hvad der normalt er. Kurt er uddannet cand.polit. Han har 10 års erfaring med aktieinvesteringer og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 8 års erfaring med aktieanalyse og value investering. Morningstar Rating Globale Large Cap Value Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff ÅTD 16,6 13,4% % 11,4 9,5% % 5,1 3,9% % 6,1 % 0,4 % 36,3 % 45,9 % 16,6 % Seneste kvartal 16,2 13,4% % 12,5 9,5% % 3,6 3,9% % 7,3 % 1,6 % 37,8 % 25,9 % 11,4 % 1 år 55,1 66,3% % 36,4 49,4% % 18,6 16,8% % Morningstar Kategori 10,9 % 3,1 % 37,9 % 27,0 % 8,6 % 3 år ann. 2,1 1,0% % 6,0 5,9%% 8,1 6,9% % 5 år ann. 2,7 2,1% % Side 14

15 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier udvalgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingen har ikke et branche eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 62,6 % Japan 12,3 % Storbritannien (Uk) 5,8 % Sverige 5,8 % Mexico 3,4 % Sydafrika 2,7 % Sydkorea 2,3 % Holland 1,7 % Italien 1,6 % 0% 20% 40% 60% 80% Sektorfordeling for aktier Forbrugerservice 20,3 % Forbrugsvarer 19,8 % Erhvervsservice 12,9 % Finansiel service 12,1 % Industrivarer 8,3 % Energi 6,6 % Sundhed 6,5 % Hardware 6,4 % Media 4,0 % Software 3,0 % Telekommunikation Forsyning 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nøgletal Info ratio 1,5 Kurs/Indtjening 15,3 Kurs/Indreværdi 1,8 ROE 11,9 Afdelingen er primært drevet af enkeltaktier, da strategi og taktik ikke spiller den store rolle i den daglige udvælgelse af aktier. Fokus er udelukkende på at købe selskaber, der virker undervurderede og, som vurderes, har et potentiale for større kursstigninger. Der investeres derfor meget fokuseret, og de ti største navne i afdelingen tegner sig for godt halvdelen af hele porteføljen. De store kursstigninger igennem kvartalet har fordret, at der blev omlagt væsentlige dele af porteføljen. Som konsekvens heraf solgte vi helt ud af kobbermineselskabet Kazakhmys Plc samt urfabrikanten Swatch Group. Begge selskaber er steget meget markant, siden afdelingens investering, og har efter den bedste overbevisning ikke længere noget potentiale. Selskaberne er fremragende, men ikke længere undervurderet. Derudover er beholdningen i Johnson & Johnson samt The Coca Cola Co. også solgt. Også disse selskaber ser mindre interessante ud målt på prisfastsættelse og fremtidigt afkastpotentiale. Provenuet fra disse salg er primært investeret i nye positioner i den italienske tøjproducent Benetton Group, den amerikanske madolieproducent Archer Daniels Midland, den japanske kemiproducent ShinEtsu Chemical Co. samt den amerikanske apotekerkæde Walgreen. Alle fire selskaber lever op til kravene om stærke balancer, forståelig forretningsmodel, og de har en attraktiv prisfastsættelse, der gør dem investeringsmæssigt meget interessante over de næste par år. 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Tesco Forbrugerservice GB 5,8 % Berkshire Hathaway Finansiel service US 5,6 % Canon Forbrugsvarer JP 5,3 % ConocoPhillips Energi US 4,4 % Intel Hardware US 4,0 % Navn Sektor Land Vægt Walt Disney Media US 4,0 % Becton Dickinson Sundhed US 3,8 % Svenska Handelsbanken A Finansiel service SE 3,8 % Nintendo Co. Forbrugsvarer JP 3,7 % CocaCola Femsa Forbrugsvarer MX 3,4 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 15

16 LD Invest Miljø & Klima Kære Investor Afdelingen gav i første kvartal 2010 et afkast på 0,27 pct. et er mindre tilfredsstillende og dårligere end den generelle udvikling på de globale aktiemarkeder målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der steg 9,52 pct. i samme periode. et bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. Morten Rask Nymark seniorporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Miljø & Klima Morten er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 9 års erfaring med miljøinvesteringer. Årsagen til porteføljens dårlige afkast skyldes især de fortsatte konsekvenser finanskrisen har på især vind og solenergi. Mens der i verden blev opsat en vindmøllekapacitet på 37 Giga Watt (svarende til 37 milliarder kilowatt), fik branchen kun nye ordre på ca. 15 Giga Watt. Vindmøllebranchen opererer derfor i dag med en ledig kapacitet på op mod 40 pct. Da adgang til lånekapital fortsat er begrænset, og nye ordrer derfor lader vente på sig, har kursudviklingen for vindmølleselskaber og deres underleverandører været skuffende første kvartal. De fleste selskaber forventer dog væsentlige bedre forhold allerede i andet halvår. Selskaberne inden for solenergien er faldet markant i kurs i første kvartal. Det skyldes, at såvel Tyskland, Italien, Frankrig som Spanien forventes at skære i de støtteordninger, der gives til solenergi. Tyskland alene udgør ca. 40 pct. af verdensmarkedet for solceller. Usikkerheden omkring støtteordningerne betyder stor usikkerhed omkring den fremtidige efterspørgsel på solenergi. 3 måneder efter det store FN klimatopmøde i København, COP 15, har 138 lande skrevet under på Københavnererklæringen. Blandt de lande er USA, Kina, Brasilien, Indien, Rusland og EU. Mere end 80 pct. af verdens udledning af drivhusgasser er således med i aftalen. Disse lande har dermed frivilligt pålagt sig at indføre tiltag, der skal reducere i udledningen af drivhusgasser i en sådan grad, at den gennemsnitlige globale temperatur i verden ikke stiger med mere end 2 grader celsius. Morningstar Rating Sektor Miljø & Klima Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 0,3% 6,0 % 12,6 0,3%% 36,1 56,3% % 11,4 9,5% % 12,5 9,5% % 36,4 49,4% % 6,0 5,9%% 2,7 2,1% % 5,5 9,8% % 0,1 9,8% % 0,3 6,9% % Morningstar Kategori ,1 % 37,8 % 44,0 % ,4 % 25,9 % 27,8 % ,0 % 11,4 % 4,2 % Side 16

17 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Morningstar Kategori Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. LD Invest Miljø & Klima investerer globalt i børsnoterede selskaber. Selskaberne skal have en betydelig aktivitet inden for miljø og klimaområdet og/eller gøre en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima. Afdelingen kan investere i såvel små som store og mellemstore selskaber. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 30,6 % Kina 13,1 % Spanien 9,0 % Hongkong 7,9 % Norge 5,6 % Brasilien 4,6 % Storbritannien (Uk) 4,5 % Danmark 4,4 % Tyskland 3,3 % Frankrig 2,9 % 0% 10% 20% 30% 40% Nøgletal Info ratio Kurs/Indtjening 14,0 Kurs/Indreværdi 1,4 ROE 14,4 Afdelingen har investeret i 49 selskaber, som har betydelige aktiviteter inden for miljø & klimaområdet. Dette er selskaber inden for eksempelvis vind og solenergi, lysdioder, vandrensning, isolering, genbrug, rådgivning, målerudstyr samt produkter og løsninger indenfor energi og ressourceeffektive løsninger. Eksponering mod affaldsbehandling og ressourceoptimering er afdelingens største. Her er deri første kvartal øget porteføljens eksponering mod selskaber, der arbejder med løsninger og produkter inden for energibesparelse især til opvarmning af bygninger. Således er amerikanske Johnson Controls og Owens Corning blevet tilkøbt porteføljen. Begge selskaber passer godt ind i ønsket om en øget eksponering mod isolering og energibesparende løsninger til bygninger samt til den overordnede investeringsstrategi med hovedsageligt at investere i markedsledere. Modsat har der været ønske om at reducere eksponeringen mod vindenergi på det amerikanske marked, som kan skuffe markedet på grund af de lave gas og elpriser i USA. Blandt andet derfor er Hexcel og Hansen Transmission solgt ud af porteføljen. I kvartalet er Archer Daniels Midland, Centrotec Sustainable, Hexcel, Hansen Transmission og Roth & Rau solgt helt ud, mens der er nyinvesteret i brasilianske CEMIG (Brasiliens største integrerede forsyningsselskab), amerikanske Johnson Controls (bygningseffektivitet og komponenter til biler), Owens Corning (isolering, tagprodukter samt glasfiber) samt tyske SMA Solar Technology (global markedsleder på invertere til solcelleindustrien). 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Lee & Man Paper Forbrugsvarer HK 4,7 % Chaoda Modern Agricult... Forbrugsvarer CN 4,1 % China Metal Recycling HK 3,2 % Dongfang Electric Corp Forbrugsvarer CN 3,1 % Pall Industrivarer US 3,0 % Navn Sektor Land Vægt Tomra Systems Industrivarer NO 2,8 % Iberdrola Forbrugsvarer ES 2,7 % Johnson Controls Forbrugsvarer US 2,7 % Wabtec Erhvervsservice US 2,7 % Pentair Inc Industrivarer US 2,7 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 17

18 LD Invest Danske Obligationer Kære Investor Afdelingen gav i 1. kvartal et tilfredsstillende afkast på 2,04 pct. Den græske gældskrise var et dominerende tema i markedet. I første del af kvartalet førte krisen til en betydelig markedsuro og en billigere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver. EU bekendtgjorde, at en hjælpepakke var til forhandling, og det var sammen med stærkere end ventede nøgletal fra USA medvirkende til, at risikoappetitten generelt vendte tilbage til markedet. Kredit og aktiemarkedet leverede således over kvartalet en pæn performance. Blandede nøgletal fra Europa og en fortsat høj usikkerhed om situationen i Grækenland førte imidlertid til et fald i det europæiske renteniveau. Hasse Lucht porteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Danske Obligationer Hasse er matematikøkonom og har en mastergrad i matematisk finansiering fra Edinburgh Universitet. Han har de sidste 6 år beskæftiget sig med obligationsinvesteringer. Afdelingens overvægt af både realkreditobligationer og kreditobligationer var understøttende for afdelingens performance. Begge obligationskategorier leverede i kraft af primært en højere direkte rente et bedre afkast end statsobligationer med samme varighed. Forventningen om et stærkt vækstmomentum var imidlertid medvirkende til, at afdelingen lå med en undervægt af varigheden. Dette har ramt afkastet og er den primære grund til, at afdelingen gav et lavere afkast en sammenligningsindekset, som leverede et afkast på 2,59 pct. Det forventes, at den økonomiske vending er holdbar, og at USA står i den indledende fase af en forbrugsdrevet konjunkturopgang. De kommende kvartaler ventes derfor at byde på en fortsat styrkelse af det globale opsving. Samtidig er der udsigt til en stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien herunder en undervægt af varigheden. Morningstar Rating DKK Øvrige Obligationer Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 2,7 2,0% % 1,9 2,0% % 7,2 7,3% % 6,1 5,8% % 3,8 2,6% % 2,7 2,6% % 6,2 5,0% % 6,5 6,0% % 1,1 0,6% % 0,8 0,6% % 0,9 2,3% % 0,4 0,2% % Morningstar Kategori ,6 % 0,1 % 0,1 % ,9 % 2,5 % 1,0 % ,9 % 9,6 % 5,4 % ,3 % 3,8 % 5,9 % ,7 % 3,8 % 3,1 % Side 18

19 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Afdelingen investerer udelukkende i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Der er således ikke nogen valutarisiko ved at investere i afdelingen. Investeringerne omfatter danske stats og realkreditobligationer og vil i et begrænset omfang også omfatte f.eks. danske kreditobligationer. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Fordeling på typer Realkreditobligati... 67,8 % Stats/offentlige o... 16,7 % Øvrige/kredit 13,5 % Kt. & obl. < 1år 2,1 % 0% 20% 40% 60% 80% I det danske realkreditmarked er fokus fortsat rettet mod regulatoriske ændringer som følge af Solvency II og Basel III. I dets nuværende form vil sidstnævnte betyde, at både banker og realkreditinstitutter må sælge ud af deres beholdning af realkreditobligationer. Det vil i så fald få en betydelig negativ effekt på prisfastsættelsen, da sektoren ligger med ca. DKK mia. i danske realkreditobligationer. Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid Kontant og < 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år 3.3 % Obl I Solvency II er der bl.a. lagt op til, at jo højere spændrisiko en realkreditobligation har, des højere vil kapitalbelastning være for pensionsselskaber. Indtil videre er det kun realkreditobligationer med en høj spændrisiko, som har underperformet i forhold til resten af realkreditmarkedet. De berørte obligationssegmenter indgår ikke i afdelingens beholdning af realkreditobligationer, der bl.a. udgøres af højkupon obligationer og korte inkonverterbare obligationer. Begge segmenter har outperformet varighedsækvivalente statsobligationer i kvartalet. Primo kvartalet blev andelen af kreditobligationer øget ved køb af 5årige 2procentsobligationer fra Citibank mod salg af 3årige realkreditobligationer. Årsagen er bl.a. en merrente på over 3,5 pct. Andelen af kreditobligationer udgjorde ultimo kvartalet ca. 14 pct. af porteføljen. Indbetalinger og udtræk til aprilterminen blev placeret i lange 5procentsobligationer som følge af en høj merrente og forventningen om, at rentekurven vil forblive stejl i 2. kvartal. 10 største investeringer Navn Type Valuta Vægt 4% Danske Stat St. lån Stats/offentlige obligationer DKK 13,5 % 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 10,5 % 2% Skibskreditfond 1/119 Realkreditobligationer DKK 8,7 % FRN Fih St.Lån 2011 Øvrige/kredit DKK 8,0 % 4% BRF 321 E 2014 Realkreditobligationer DKK 6,0 % Navn Type Valuta Vægt 5,5% BRF 6.s 2014 Realkreditobligationer DKK 5,9 % 4% Real. Danmark 1/111 Realkreditobligationer DKK 5,2 % 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 4,4 % 6% Nykredit 03 D 2038 Realkreditobligationer DKK 4,2 % 2% Citigroup 2015 Øvrige/kredit DKK 3,9 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 19

20 LD Invest Obligationer Kære Investor I 1. kvartal gav afdelingen et tilfredsstillende afkast på 2,80 pct. Den græske gældskrise var et dominerende tema i markedet. I første del af kvartalet førte krisen til en betydelig markedsuro og en billigere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver. EU bekendtgjorde, at en hjælpepakke var til forhandling, og det var sammen med stærkere end ventede nøgletal fra USA medvirkende til, at risikoappetitten generelt vendte tilbage til markedet. Kredit og aktiemarkedet leverede således over hele kvartalet en pæn performance. Blandede nøgletal fra Europa og en fortsat høj usikkerhed om situationen i Grækenland førte imidlertid til et fald i det europæiske renteniveau. Hasse Lucht porteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Obligationer Hasse er matematikøkonom og har en mastergrad i matematisk finansiering fra Edinburgh Universitet. Han har de sidste 6 år beskæftiget sig med obligationsinvesteringer. Afdelingens overvægt af både realkreditobligationer og kreditobligationer understøttede afdelingens performance. Beholdningen af irske statsobligationer leverede samtidigt et pænt afkast. et blev derimod trukket ned af en undervægt af varighed og en beholdning af græske statsobligationer. Sidstnævnte udgør imidlertid kun en begrænset del af porteføljen på ca. 4 pct. Samlet set har de positive bidrag mere end opvejet de negative bidrag til afkast, og afdelingen leverede et afkast, der var bedre end sammenligningsindeksets afkast på 2,59 pct. i kvartalet. Det forventes, at den økonomiske vending er holdbar, og at USA står i den indledende fase af en forbrugsdrevet konjunkturopgang. De kommende kvartaler ventes derfor at byde på en fortsat styrkelse af det globale opsving. Samtidig er der udsigt til stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien herunder en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Global Obligationer Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 2,1 2,8% % 1,2 2,8% % 10,6 13,4% % 5,8 6,0% % 3,8 2,6% % 2,7 2,6% % 6,2 5,0% % 6,5 6,0% % 1,7 0,2% % 1,5 0,2% % 4,4 8,4% % 0,6 0,0% % Morningstar Kategori ,6 % 0,1 % 2,3 % ,6 % 2,5 % 0,4 % ,5 % 9,6 % 0,2 % ,8 % 3,8 % 6,4 % ,1 % 3,8 % 4,0 % Side 20

21 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen også kan investere i f.eks. emerging markets obligationer og high yieldobligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Fordeling på typer Realkreditobligati... 72,0 % Øvrige/kredit 17,9 % Stats/offentlige o... 7,8 % Kt. & obl. < 1år 2,4 % 0% 20% 40% 60% 80% Fordeling på valuta Danske kroner 65,2 % Euro 25,5 % Andet 7,2 % Amerikanske dollar 2,2 % 0% 20% 40% 60% 80% Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid Kontant og < 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år 2.5 % Obl Beholdningen af kreditobligationer blev øget en anelse i perioden ved køb af en kreditobligation udstedt af den svenske bank SEB. Obligationen, som har sikkerhed i ansvarlig lånekapital, blev købt på en attraktiv merrente på over 5,0 pct. til swaps. Andelen af kreditobligationer blev herved bragt op på tæt ved 20 pct., der er den tilladte grænse iflg. investeringsrammerne. Beholdning af kreditobligationer bidrog med et betydeligt positivt afkast i perioden i kraft af primært en høj direkte rente. I perioden er der desuden blevet købt irske og græske statsobligationer, der har høje direkte renter i forhold til den reelle risiko. De græske statsobligationer blev dog købt for tidligt, idet usikkerheden om den græske gældskrise eskalerede ultimo kvartalet. Risikoen, for at Grækenland går statsbankerot, er dog beskeden set i lyset af, at EU har givet en lånegaranti. Indbetalinger og udtræk til aprilterminen blev overvejende placeret i lange 5procentsobligationer på grund af en høj merrente og forventning om at rentekurven vil forblive stejl i 2. kvartal. I det danske realkreditmarked er fokus fortsat regulatoriske ændringer som følge af Solvency II og Basel III. I Solvency II er der bl.a. lagt op til, at jo højere spændrisiko en realkreditobligation har, des højere vil kapitalbelastning være for pensionssektoren. Dette har ført til, at realkreditobligationer med høj spændrisiko har underperformet i forhold til resten af realkreditmarkedet. De berørte obligationssegmenter indgår ikke afdelingens beholdning af realkreditobligationer. 10 største investeringer Navn Type Valuta Vægt 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 12,8 % 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 8,8 % 2% BRF st.l. 1/112 Realkreditobligationer DKK 6,4 % 5% Nordea 2038 Realkreditobligationer DKK 4,9 % 5% DLR 43SOA 2038 Stats/offentlige obligationer DKK 4,7 % Navn Type Valuta Vægt 6% Nykredit 01E DA 2041 Realkreditobligationer DKK 4,7 % FRN Sydbank 2049 Realkreditobligationer EUR 4,6 % 2% Nordea Kredit 1/ Øvrige/kredit DKK 4,5 % 5% Real.Danmark 44.s Realkreditobligationer DKK 4,1 % 4% BRF 321 E 2014 Realkreditobligationer DKK 4,0 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 21

22 LD Invest Pension Kære Investor Afdelingen har i 1. kvartal et meget tilfredsstillende afkast på 6,6 pct. Den græske gældskrise var et dominerende tema i markedet. I første del af kvartalet førte krisen til en betydelig markedsuro og en billigere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver. EU bekendtgjorde, at en hjælpepakke var til forhandling, og det var sammen med stærkere end ventede nøgletal fra USA medvirkende til, at risikoappetitten generelt vendte tilbage til markedet. Kredit og aktiemarkedet leverede således over kvartalet en pæn performance. Blandede nøgletal fra Peter Mosbæk obligationschef Europa og en fortsat høj usikkerhed om situationen i Grækenland førte imidlertid til et fald i det europæiske renteniveau. Den gode performance i 1. kvartal skyldes primært et højt afkast på aktiebeholdningen. Hertil kommer også et pænt afkast på obligationsbeholdningen, hvor afkastet specielt blev trukket op af beholdningen af kreditobligationer og amerikanske statsobligationer. Realkreditobligationer og irske statsobligationer stod også for en pæn performance. et blev kun i begrænset omfang ramt af et negativt bidrag fra en mindre beholdning af græske statsobligationer. Det forventes, at den økonomiske vending er holdbar, og at USA står i den Henrik Ekman aktiechef, ansvarlige for LD Invest Pension Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem 10 års arbejde med handel og rådgivning. Henrik har en bred erfaring med aktieporteføljer og har 17 års beskæftiget sig med rådgivning og aktieanalyse. indledende fase af en forbrugsdrevet konjunkturopgang. De kommende kvartaler ventes derfor at byde på en fortsat styrkelse af det globale opsving. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien med bl.a. en høj aktieeksponering og en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Moderat Risiko Balanceret Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = 100 Morningstar Kategori Diff ÅTD 7,8 6,6% % 1,8 % 2,2 % 7,9 % 12,6 % 7,8 % Seneste kvartal 6,7 6,6% % Morningstar Kategori 6,2 % 0,9 % 20,8 % 14,3 % 3,1 % 1 år 19,5 24,4% % 3 år ann. 4,2 3,9% % 5 år ann. Side 22

23 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Afdelingens investeringsområde er danske og udenlandske aktier og obligationer, herunder statsobligationer og kreditobligationer med lav rating. Fordelingen mellem aktier og obligationer tilpasses løbende for at opnå det bedst mulige afkast under hensyntagen til risiko og markedsmuligheder. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Aktier 40,1 % Stats/offentlige obligationer 9,5 % Realkreditobligationer 34,7 % Kreditobligationer 8,8 % Sektorfordeling for aktier Forbrugsvarer 24,5 % Sundhed 14,4 % Industrivarer 11,2 % Telekommunikation 9,8 % Finansiel service 9,8 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid over 10 år Nøgletal Info ratio Kurs/Indtjening 15,1 Kurs/Indreværdi 1,9 ROE 14,1 Afdelingens aktiebeholdning blev øget i løbet af kvartalet fra 34 pct. til lidt over 40 pct. ultimo kvartalet. Dette var positivt for afkastet, idet stemningen på aktiemarkedet vendte og blev positiv i sidste del af perioden med stigende aktiekurser til følge. På obligationssiden blev der investeret i korte amerikanske statsobligationer, hvilket gav gevinst som følge af en markant styrkelse af dollaren mod danske kroner. Beholdningen af kreditobligationer blev øget en anelse i perioden ved køb af en kreditobligation udstedt af den svenske bank SEB. Obligationen, som har sikkerhed i ansvarlig lånekapital, blev købt på en attraktiv merrente på over 5 procentpoint til swaps. Det gode afkast på beholdning af kreditobligationer kan i perioden primært tilskrives en høj direkte rente. Desuden blev der investeret i irske og græske statsobligationer på grund af høje direkte renter i forhold til den reelle risiko. De græske statsobligationer blev dog købt for tidligt, idet usikkerheden om den græske gældskrise eskalerede ultimo kvartalet. Risikoen for, at Grækenland går statsbankerot, er dog beskeden set i lyset af, at EU har givet en explicit funding garanti. Fremadrettet er det hensigten at lade aktieeksponeringen stige i takt med eventuelle fortsatte kursstigninger, mens undervægten på varigheden vil blive holdt på det nuværende niveau, indtil renteniveauet er steget. 5 største obligationer og 5 største aktier Navn Type Valuta Vægt 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 9,0 % 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 4,4 % 6% Nordea Kredit 01/10/... Øvrige/kredit DKK 4,3 % 4% Real. Danmark 1/111 Realkreditobligationer DKK 4,1 % 2% Nykredit st.l. 1/115 Realkreditobligationer DKK 3,7 % Navn Sektor Land Vægt Novo Nordisk B Sundhed DK 1,2 % Mylan Laboratories Sundhed US 1,0 % Isuzu Motors Forbrugsvarer JP 1,0 % Tesco Forbrugerservice GB 1,0 % Nintendo Co. Forbrugsvarer JP 0,9 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 23

24 LD Invest Kontra Kære Investor I 1. kvartal gav afdelingen et meget tilfredsstillende afkast på 4,02 pct. Den græske gældskrise var et dominerende tema i markedet. I første del af kvartalet førte krisen til en betydelig markedsuro og en billigere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver. EU bekendtgjorde, at en hjælpepakke var til forhandling, og det var sammen med stærkere end ventede nøgletal fra USA medvirkende til, at risikoappetitten generelt vendte tilbage til markedet. Kredit og aktiemarkedet leverede således over kvartalet en pæn performance. Blandede nøgletal fra Europa og en fortsat høj usikkerhed om situationen i Grækenland førte imidlertid til et fald i det europæiske renteniveau. Peter Mosbæk Obligationschef, ansvarlig for LD Invest Kontra Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem mere end 10 års beskæftigelse med handel og rådgivning. Afdelingens fire investeringskategorier bidrog alle positivt til afdelingens afkast. Størst var afkastbidraget fra kategorierne guld aktier og globale aktier. Samtidig var det afgørende for afkastet, at aktieafdækningen blev nedbragt fra 18 pct. af porteføljen til 0 pct. medio kvartalet. Tidspunktet for dette investeringsvalg var gunstigt, da det næsten var samtidig med, at stemningen vendte fra at være negativ til at være positiv på de udenlandske aktiemarkeder. et på de to obligationskategorier blev understøttet af det faldende renteniveau. Det forventes, at den økonomiske vending er holdbar, og at USA står i den indledende fase af en forbrugsdrevet konjunkturopgang. De kommende kvartaler ventes derfor at byde på en fortsat styrkelse af det globale opsving. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien med bl.a. en høj aktieeksponering og en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Moderat Risiko Balanceret Startdato: skode: DK Udbyttetype: Akkumulerende Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = 100 Morningstar Kategori Diff ÅTD 6,0 4,0% % 2,2 % 1,1 % 21,7 % 8,6 % 6,0 % Seneste kvartal 6,0 4,0% % Morningstar Kategori 6,2 % 0,9 % 20,8 % 14,3 % 3,1 % 1 år 12,9 8,2% % 3 år ann. 12,9 12,0% % 5 år ann. Side 24

25 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med meget lang løbetid, globale aktier og aktieoptioner samt guldaktier. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder. Aktieinvesteringerne vil udgøre mellem 10 og 60 procent, og børsnoterede guldaktier kan vægte med op til 40 procent af den samlede formue. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Korte obligationer 39,1 % Lange obligationer 20,4 % Andre aktier 17,7 % Guldaktier 22,7 % Sektorfordeling for aktier Industrivarer 55,2 % Sundhed 22,9 % Forbrugsvarer 21,9 % Software Hardware 0% 20% 40% 60% Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid over 10 år Nøgletal Info ratio Kurs/Indtjening 16,4 Kurs/Indreværdi 2,3 ROE 16,2 Hedgegrad 17,5 Nedbringelsen af aktieafdækningen medio kvartalet var fordelagtig. Afdelingens afkast blev således understøttet af en høj afdækning i første del af perioden, der generelt bød på faldende aktiekurser og ingen afdækning i sidste del af perioden med stigende aktiekurser. Set over kvartalet blev der således taget gevinst på aktieafdækningen på et gunstigt tidspunkt. Forventningen om et stærkt vækstmomentum var imidlertid medvirkende til, at afdelingens varighed blev reduceret i løbet af kvartalet fra 4,2 til 2,6. Det har i begrænset omfang trukket afkast ned på grund af rentefaldet i perioden. et er desuden i begrænset omfang ramt af en mindre beholdning af græske statsobligationer, der oplevede en markant billigere prisfastsættelse som følge af den høje usikkerhed om den græske lånesituation. Fremadrettet er det hensigten at lade aktieeksponeringen stige i takt med eventuelle fortsatte kursstigninger, mens varigheden kan blive reduceret yderligere, som følge af indbetalinger der på obligationssiden vil blive investeret i korte obligationer. Hvad omlægninger angår, er der blevet investeret i en kort amerikansk statsobligation mod salg af 10årige danske statsobligationer og 30årige tyske statsobligationer. Omlægningen gav gevinst på grund af en efterfølgende markant styrkelse af dollaren mod danske kroner. 5 største obligationer og 5 største aktier Navn Type Valuta Vægt 4% Nykredit 1/111 Øvrige/kredit DKK 10,3 % 2% RD 1/12011 Stats/offentlige obligationer DKK 10,0 % 2% Nordea Realkredit 1/... Realkreditobligationer DKK 8,8 % 4% Danske Stat St. lån Stats/offentlige obligationer DKK 7,8 % 1% US Treasury 31/1211 Stats/offentlige obligationer USD 5,8 % Navn Sektor Land Vægt Newmont Mining Industrivarer US 3,9 % Newcrest Mining Industrivarer AU 3,8 % AgnicoEagle Mines Industrivarer CA 3,6 % Kinross Gold Industrivarer CA 3,5 % Gold Fields Industrivarer ZA 2,9 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og Morningstar har udarbejdet dette materiale udelukkende til orientering, dvs. som en service og information. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt. Vær opmærksom på, at investeringer er forbundet med risiko for tab, og at historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Side 25

26 Historiske afkast, udbytter og stamdata Historiske afkast Danske Aktier 41,76 4,03 47,66 47,44 12,0 Europa Aktieindeks 1) 4,35 38,34 25,95 3,7 Aktier 7,47 3,99 29,30 30,12 13,2 Value Aktier 8,67 0,39 36,22 42,28 13,4 Miljø & Klima 2) 11,41 41,44 0,3 0,2 Danske Obligationer 1,05 1,95 7,89 6,27 2,0 Obligationer 1,28 1,64 4,52 9,78 2,8 Pension 3,29 2,22 7,85 12,64 6,6 Kontra 3) 2,20 1,13 21,73 8,61 4,0 Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter hele perioden til den , 1) i 2007 vedrører perioden fra starten den til den , 2) i 2008 vedrører perioden fra starten den til , 3) i 2006 vedrører perioden fra starten den til den Udbytter i kroner pr. investeringsbevis af nominel værdi på 100 kr. Skattemæssig fordeling 2009 Udbytte for året Aktie Kapital Skattefri Danske Aktier 6,75 15,00 1, Europa Aktieindeks 0 3,50 2,00 1,98 0,02 Aktier 2,00 7,25 2,25 1,50 1,37 0,13 Value Aktier 2,75 1,50 1, Miljø & Klima 2) Danske Obligationer 3,50 3,50 5,75 4,50 0 4,31 0,19 Obligationer 3,50 3,25 3,25 6,50 0 6,20 0,30 Pension 2,75 3,25 3,75 3,75 0,68 2,02 1,05 Kontra Udbetaler ikke udbytte Side 26

27 Stamdata skode Børsnoteret Valuta Stykstørrelse Startdato Danske Aktier DK Ja Danske kroner dec Europa Aktieindeks DK Ja Danske kroner jun Aktier DK Ja Danske kroner dec Value Aktier DK Ja Danske kroner dec Miljø & Klima DK Ja Danske kroner nov Danske Obligationer DK Ja Danske kroner dec Obligationer DK Ja Danske kroner dec Pension DK Ja Danske kroner dec Kontra DK Ja Danske kroner jun Omkostninger Forventet ÅOP 2010 Forventede adm.omk Højete emissionstillæg Højeste indløsningsfradrag Specialafdelinger Danske Aktier 1,69 1,28 1,35 0,45 Aktier 1,83 1,45 1,50 0,55 Value Aktier 1,88 1,45 1,50 0,55 Miljø & Klima 1,75 1,45 1,45 0,55 Kontra 1,84 1,50 1,45 0,50 Basisafdelinger Europa Aktieindeks 0,68 0,34 1,45 0,60 Danske Obligationer 0,56 0,35 1,15 0,25 Obligationer 0,70 0,47 1,20 0,30 Pension 1,01 0,65 1,45 0,50 Side 27

28 1. kv Samarbejdsbanker Amagerbanken Arbejdernes Landsbank DiBa Djurlands Bank Eik Bank E*trade Bank Finansbanken Føroya Banki Lån & Spar Bank Max Bank Middelfart Sparekasse Morsø Bank Nykredit Bank Nørresundby Bank Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank SparBank Sparekassen Himmerland Sparekassen Lolland Sparekassen Thy Spar Nord Bank Vestfyn Århus Lokalbank Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46, 2100 København Ø CVRnr Telefon Side 28

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

KVARTALSNYT. 3. kvartal Side kvartal 2010

KVARTALSNYT. 3. kvartal Side kvartal 2010 KVARTALSNYT Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011 KVARTALSNYT Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest 4. kvartal 2011 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere