Sorg- og kriseplan for. Ørestad Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg- og kriseplan for. Ørestad Skole"

Transkript

1 Sorg- og kriseplan for Ørestad Skole 1

2 Indhold: Forord 3 Akut alvorlig ulykke på skolen 3 Dødsfald: 3 Det fælles tab (når basisholdet mister en kammerat) 4 Det kollegiale tab (når skolen mister en medarbejder) 6 Det personlige tab (når en elev på basisholdet mister) 8 Det personlige tab (når en medarbejder mister) Alvorlig sygdom: 9 En elevs alvorlige sygdom 9 Nærtstående pårørendes alvorlige sygdom 9 En medarbejders alvorlige sygdom 10 Forskellige traditioner 11 Almindelige reaktioner i forbindelse med en akut krise 12 Godt at vide for voksne og kolleger 14 Brev- og andre skabeloner Praktiske materialer 17 Litteratur og links 18 Vigtige kontakter 19 2

3 Forord Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi kan hente den bedste støtte. Det gælder også for børn. Alle, der har arbejdet med børn, ved, at børnene knytter sig følelsesmæssigt tæt til os. Det medfører et stort ansvar. I situationer, hvor børnene er udsat for svære hændelser, har de i meget høj grad behov for fællesskabet med de ansvarlige voksne, de omgås i dagligdagen. Det er en stor misforståelse at tro, at børn kan beskyttes fra den del af virkeligheden, der handler om tab, sorg og død, ved at vi ikke inddrager dem, og ved at vi skjuler vore egne følelser for dem. Den eneste beskyttelse, børnene har, er netop fællesskabet med os. Hensigten med dette materiale er ikke at gøre nogen til psykologer eller behandlere det er ikke nødvendigt! Det, vi ønsker, er derimod at medvirke til en bevidstgørelse omkring den voksenrolle, vi har, når det gælder om at tage vare på de børn, vi har ansvaret for. Den følgende handleplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis et barn eller voksen er i alvorlig krise, eller hvis et dødsfald eller en ulykke finder sted. Planen skal altså ikke følges for enhver pris! Ingen situation er ens, og det væsentlige må derfor være, at man handler i overensstemmelse med sin sunde fornuft. 3

4 Akut ulykke Ved en akut ulykke på skolen se afsnittet Kriseplan i skolens Beredskabsplan på Intra eller hos teknisk ejendomsleder. Det fælles tab (når basisholdet mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, basislærer, pædagog eller en anden lærer i teamet. 1.0 Lige efter dødsfaldet 1.1 Skoleledelsen underretter basislæreren og det øvrige personale, hændelsesforløbet klarlægges (ingen myter), og der udmeldes et tidspunkt senere samme dag for en samling, hvor ledelsen informerer hele skolen. 1.2 Elevens basishold underrettes af basislæreren, som beholder basisholdet resten af skoledagen. - Tal åbent og konkret om det, der er sket. - Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. - Basislæreren/pædagogen sørger for, at ingen elev er alene, når han/hun kommer hjem. Her kan evt. samarbejdes med kontoret om information til hjemmene 1.3 Skolens øvrige basishold underrettes af deres lærere, og der er evt. basislærerdag resten af dagen åbenhed om det virkelige hændelsesforløb. 1.4 Når samtlige basishold er underrettet, sættes flaget på halv stang, og der afholdes en fælles samling for hele skolen, hvor skolelederen/ledelsen orienterer om dødsfaldet. 1.5 Skoleledelsen sørger evt. for, at skolesundhedsplejerske, skolepsykolog og skolens præster er til stede på skolen. Omsorgsgruppen kan evt. inddrages. 1.6 Det kan være nyttigt med et forældremøde en af de første dage basislærer/skoleleder. 1.7 Skolens forældre skal have en kort skriftlig meddelelse om dødsfaldet for en sikkerheds skyld. Ledelse/basislærer/pædagog 1.8 Mindehøjtidelighed på elevens basishold, helst umiddelbart efter meddelelsen om dødsfaldet: ( Brug beredskabskassen - se praktiske materialer ) a - Mindeord af skolens leder og/eller basislæreren, evt. præsten. b - Oplæsning af passende digt. c - Salme og/eller musikstykke. 1.8 Invitation til familien basislærer/skoleledelsen om at deltage i mindehøjtideligheden. Det er ledelsens ansvar at drage omsorg for, at basislæreren/pædagoen får den støtte, der er behov for. 4

5 2.0 Om begravelsen 2.1 Basislærer/skoleledelsen/familiens præst spørger de pårørende, om de ønsker at lade deres barns basisholdkammerater deltage i begravelsen. 2.2 (Forudsætter positivt svar fra punkt 2.1) Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens basishold en kortfattet meddelelse om deltagelsen i begravelsen. Det bør i meddelelsen nævnes, at elevers deltagelse er betinget af, at de enten følges med læreren/basisholdet eller med deres egne forældre. Og at de skal opholde sig sammen med disse under hele begravelsen. Det vil være godt, at så mange elever som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdelsen af sorgen i den nærmeste tid. NB! Frivillighed, ikke pres. 2.3 Tal indgående med basisholdet om, hvad der skal ske ved begravelsen. Dette er vigtigt, hvad enten eleverne skal deltage i begravelsen eller ej. 2.4 På begravelsesdagen holder basislæreren basisholdet samlet, med mindre eleverne deltager sammen med deres forældre. 2.5 På begravelsesdagen kan der evt. holdes en kort mindehøjtidelighed for alle elever på skolen. Flaget hejses på halv stang, og skolen sender blomster. 3.0 Opfølgning 3.1 Det er meget vigtigt, at basislæreren får støtte og hjælp af kollegaer og ledelse. 3.2 Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Se i øvrigt afsnittet om Almindelige reaktioner 3.3 Samtaler på basisholdet, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat være af stor betydning. Basisholdsamtalen kan struktureres på følgende måde: Introduktion Fakta Tanker Reaktioner Information Afslutning. (Detaljeret beskrivelse af denne samtalestruktur, se Atle Dyregrov: Sorg hos barn En håndbog for voksne, s. 124 ff.). På de ældste årgange vil det også være givende med sådanne samtaler i mindre grupper. Der findes en del skønlitteratur beregnet for forskellige alderstrin, som på en fin måde tager reaktioner, tanker og følelser op i forbindelse med sorg og død se litteraturlisten. 3.4 Det kan have stor betydning for basisholdet, at: den afdøde elevs stol og bord bliver stående tom i basisholdværelset et stykke tid. Der kan også være andre konkrete ting, der minder om vedkommende, som der kan tages vare på. den afdøde elevs grav kan besøges. 3.5 Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen, familiens præst og personer fra omsorgsgruppen kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. 5

6 Det kollegiale tab (når skolen mister en medarbejder) Kræver handling med det samme af skoleledelsen. 1.0 Lige efter dødsfaldet 1.1 Skoleledelsen underretter teamet og det øvrige personale hændelsesforløbet klarlægges (ingen myter). 1.2 Basisholdene informeres. Hvor det er basislæreren, der er død, må basisholdet informeres af en lærer fra teamet, eller af en fra skoleledelsen. Denne bør derefter beholde basisholdet resten af skoledagen. Man bør endvidere sørge for, at ingen kommer hjem til et tomt hus (gælder i særlig grad for elever på de lave årgange). Tal konkret om det, der er sket åbenhed om det virkelige hændelsesforløb. Lad eleverne tale om deres tanker og følelser. 1.3 Når samtlige basishold har fået besked, sættes flaget på halv stang. 1.4 Skolesundhedsplejerske, skolepsykolog og familiens præst kan eventuelt kontaktes, så de kan være til stede på skolen. 1.5 Alle forældre får en kortfattet skriftlig meddelelse. 1.6 Mindehøjtidelighed på det/de berørte basishold, helst umiddelbart efter meddelelsen om dødsfaldet: a - Mindeord af skolens leder og /eller basisholdlæreren, evt. præsten. b Oplæsning af passende digt. c Salme og/eller musikstykke. 1.7 På et kort møde for personalet drøftes de konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet, bl.a. kontakten til de pårørende. 1.8 Kontakt til familien skoleledelsen eller lærer, der kender familien godt. 2.0 Om begravelsen 2.1 Skoleledelsen informerer personalet og forældrene (skriftligt) om begravelsen. Elevernes deltagelse diskuteres. Evt. mindehøjtidelighed for personalet forberedes. 2.2 Det/de berørte basishold får en kortfattet meddelelse med hjem om basisholdets evt. deltagelse i begravelsen. Det bør i meddelelsen nævnes, at elevers deltagelse er betinget af, at de enten følges med læreren/basisholdet eller med deres egne forældre. Og at de skal opholde sig sammen med disse under hele begravelsen. 6

7 2.3 Tal indgående med det/de berørte basishold om alt det, som skal foregå ved begravelsen. 2.4 På begravelsesdagen holdes basisholdet samlet, med mindre de deltager sammen med deres forældre. 2.5 På begravelsesdagen kan der evt. holdes en kort mindehøjtidelighed med alle skolens elever, og flaget sættes på halv stang. Skolen sender blomster. 3.0 Opfølgning 3.1 Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. 3.2 Vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner hos eleverne. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter. Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. 3.3 Samtaler på basisholdet, hvor man sætter ord og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Samtalen på basisholdet kan struktureres på følgende måde: Introduktion Fakta Tanker Reaktioner Information Afslutning. (Detaljeret beskrivelse af denne samtalestruktur, se Atle Dyregrov: Sorg hos barn En håndbog for voksne, s. 124 ff. findes på skolebiblioteket). På de ældste årgange vil det også være givende med sådanne samtaler i mindre grupper. Der findes en del skønlitteratur beregnet for forskellige alderstrin, som på en fin måde tager reaktioner, tanker og følelser op i forbindelse med sorg og død se litteraturlisten. 3.4 Skolens ledelse er opmærksom på teamet og de enkelte lærere i den efterfølgende tid og følger op på dem. 3.5 Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen, familiens præst og personer fra omsorgsgruppen kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. 7

8 Det personlige tab (når en elev på basisholdet mister) Kræver handling med det samme af basislæreren i samarbejde med skoleledelsen og evt. i samarbejde med en anden af teamets lærere eller en person fra omsorgsgruppen. Kontakt til familien vedrørende følgende punkter: Tiden lige efter dødsfaldet Når skolen får meddelelse om dødsfaldet, orienteres elevens basishold. Der tages kontakt til elevens familie, og det aftales, hvornår og hvordan basisholdkammeraterne skal informeres. Hvis forældrene ønsker det, skal de tilbydes selv at informere basisholdets elever. Basisholdlæreren udsender et brev/intrabesked til basisholdets forældre, som beskriver den information, som børnene har fået. Det vurderes fra gang til gang, om forældrene skal informeres, inden børnene sendes hjem. Aftal med hjemmet, om det vil være en god idé at tage emnet nærmere op på basisholdet. Tal åbent om det på basisholdet, før eleven kommer i skole igen. Fortæl om muligt, hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke. Basislæreren kan evt. deltage i begravelsen Det aftales, om der skal sendes en blomst til begravelsen og evt. flages på halv i forbindelse med begravelsen Opfølgning Basisholdlæreren tager sig særligt af eleven. Vær opmærksom på elevens sorgreaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter. Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelse ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. (se i øvrigt afsnittet Almindelige reaktioner i forbindelse med. og Godt at vide for voksne og kolleger ) Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen, familiens præst og personer fra støttegruppen kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. 8

9 Ved en elevs alvorlige sygdom Skolelederen informeres straks (ved skolelederens fravær er det en anden fra ledelsen, der skal informeres) g sundhedsplejerske, som sammen vurderer hvilke lærere og pædagoger, der i første omgang skal informeres, samt hvor og hvornår informationen finder sted, samt vurderer om der skal indkaldes krisehjælp. basisholdkammeraterne skal informeres. Hvis forældrene ønsker det, skal de tilbydes selv at informere basisholdets elever. Basisholdlæreren udsender et brev til basisholdets forældre, som beskriver den information, som børnene har fået. Det vurderes fra gang til gang, om forældrene skal informeres, inden børnene sendes hjem. Basisholdlæreren tager initiativ til, at basisholdet sender en hilsen til den syge basisholdkammerat, ved længerevarende sygdom skal dette gentages med mellemrum. Basisholdlæreren tilbyder den syge elevs forældre at besøge eleven, og er i jævnlig kontakt med forældrene. Det er basisholdlærerens ansvar, at kontakten holdes ved lige. Ved en nærtstående pårørendes alvorlige sygdom souschefen der skal informeres) Kommer informationen i en ferie, og SFO en dermed får den først, informeres SFO lederen, som vurderer, om der skal tages kontakt til skolelederen. sundhedsplejerske som sammen vurderer hvilke lærere og pædagoger, der i første omgang skal informeres, samt hvor og hvornår informationen finder sted, samt vurderer, hvilken hjælp og støtte, den pågældende elev skal tilbyde. hvordan basisholdkammeraterne skal informeres. Hvis forældrene ønsker det, skal de tilbydes selv at informere basisholdets elever. Basisholdlæreren udsender et brev til basisholdets forældre, som beskriver den information, som børnene har fået. Det vurderes fra gang til gang, om forældrene skal informeres, inden børnene sendes hjem. Basisholdlæreren tager eventuelt initiativ til, at basisholdet sender en hilsen til den syge pårørende, ved længerevarende sygdom kan dette gentages med mellemrum. Basisholdlæreren tilbyder den pågældende elev jævnlig kontakt om elevens situation. Det er basisholdlærerens ansvar, at kontakten holdes ved lige. Der kan evt. findes en kontaktperson i forhold til familien, der er den der holder den primære kontakt omkring situationen 9

10 Ved en medarbejders alvorlige sygdom informeres straks (ved skolelederens fravær er det souschefen der skal informeres) Kommer informationen i en ferie, og det dermed er SFO en, der får de først, informeres SFO lederen, som tager kontakt til skolelederen. n øvrige ledelse, skolens psykolog og sundhedsplejerske, som sammen vurderer hvilke medarbejdere, der i første omgang skal informeres, samt hvor og hvornår informationen finder sted samt vurderer, om der skal indkaldes krisehjælp. Skolens ledelse tager kontakt til den syge medarbejder eller dennes familie og afklarer hvilke informationer, der ønskes videregivet til hhv. kolleger, elever og forældre i forbindelse med sygdommen. basisholds elever og forældre. Skolens ledelse sender blomster, og holder jævnlig kontakt med den syge eller dennes familie. Der findes 1 2 nære kolleger som ligeledes holder kontakt til den syge og/eller dennes familie. 10

11 Forskellige traditioner Islam Den døde afvaskes så hurtigt som muligt på hospitalet, i Moskeen eller i hjemmet. Afvaskningen foretages af en, der kender til dette - en Imam eller andre. Kvinder vasker kvinder, mænd vasker mænd. Den afdøde lægges i et hvidt klæde. Efter afvaskningen tager familien ofte imod kondolencebesøg. Her er man meget velkommen til at komme og udtrykke sin medfølelse. Det er en meget god ide at kontakte familien, for at spørge hvornår og hvem de tager imod. Alle i familien ved dette, som regel også venner og naboer, og derfor kan spørgsmålet rettes til den person, som tager telefonen. I mange familier forsøger man at værne om de nærmeste pårørende til afdøde ved at være talerør udadtil. Hvis man kommer i besøgstiden, vil man ofte opleve kvinderne sidde i ét rum og mændene i ét andet. Det er muligt at kvinderne er i hjemmet, og mændene er til begravelsen. Det er en meget god idé at følge med en modersmålsunderviser, som kan agere som tolk og formidle traditionerne. Efter aftale med familien kan det være en mulighed at deltage i begravelsen. Det er usædvanligt at medbringe blomster og kranse, spørg til det på forhånd. Den afdøde begraves enten i hjemlandet eller på særlige kirkegårde. Efter dødsfaldet er der flere måder at vise sin sorg på blandt andet ved ikke at høre musik og se tv i 40 dage. Skolen kan evt. acceptere at en elev fritages fra musikundervisningen i en kort periode. Der findes ingen rigtige løsninger! SPØRG!!!! Skolen hører gerne fra personer, som kan medvirke til at udvikle skolens omsorgsplan i forhold til personer fra andre religioner 11

12 Almindelige reaktioner i forbindelse med en akut krise Normale, almindelige måder at reagere på efter en voldsom oplevelse Hvis man ikke kender til de almindelige psykiske reaktioner i kølvandet på en voldsom hændelse, kommer man let til at fortolke/opfatte dem som helt specielle og unormale, måske endda som tegn på, at man er ved at blive syg. Kender man derimod til de normale reaktioner, er det lettere at acceptere dem og godtage, at de er rimelige, i forhold til den stærke påvirkning man har været udsat for. Mange har disse reaktioner, men det betyder ikke, at alle har dem. Vigtigt er det at vide det er normalt at reagere. I timerne og de første dage efter oplevelsen ser man ofte følgende reaktioner: Uvirkelighedsfornemmelse: Det skete virker som en drøm, eller som noget man har set på TV. Man føler sig som i en glasklokke og oplever en tomhedsfølelse. Alt synes gråt. Angst frygt. Ofte ledsaget af kropslige tegn som hjertebanken og muskelspænding. Angst for ulykkes- eller overfaldsstedet, for mørke, for at være ved at blive tosset, for fremtiden, for at blive forladt/ladt alene for kammeraters/nærståendes skæbne. Kropslige reaktioner. Er meget almindelige: Rysteture, kvalme og opkastninger, muskelspændinger. Følelsesmæssige udbrud. Man har let til gråd, latter oplevelser f.eks. hvordan man kan grine helt ukontrollabelt af lettelse umiddelbart efter hændelsen skrigen, omkringfaren, hidsighedsanfald. Sløvhed. Synker ind i sig selv, lukker sig inde i en skal, foretager sig ikke noget spontant. I dagene og ugerne efter oplevelsen er det almindeligt at have nogle af disse reaktioner. Hyppige genoplevelser. Hændelsen genopleves flere gange om dagen, ofte ledsaget af intenst ubehag, angst og kropslige symptomer. Angst, uro og rastløshed. Ofte er ens fantasiliv aktivt, f.eks. med tænk-hvis-nu fantasier. Fantasierne kan være rettet både mod den gennemlevede situation og mod fremtiden. Søvnproblemer. Kan vise sig ved besvær med at falde i søvn, talrige opvågninger med efterfølgende spekulationer. Drømme og mareridt. Om selve hændelsen og om andre situationer med samme følelsestomhed. Muskelspændinger stærk kropslig anspændthed for at holde styr på sig selv og undgå at komme til at tænke på hændelsen rysteture. Frygt for at vende tilbage til stedet, hvor det ubehagelige skete, for at komme til at tænke på hændelsen, for egne reaktioner. Skyldfølelse. 12

13 Du lod det ske! Du var ikke aktiv nok! Du var nok selv ude om det! er almindelige følelser ligesom bebrejdelser rettet mod én selv i forbindelse med f.eks. latterudbrud o.lign. ofte forekommer. Irritabilitet og sårbarhed. Man bliver tyndhudet, misforstår let sine omgivelser, føler sig afvist og en måde at reagere herpå er at føle irritation. På-vagt-holdning. Man forskrækkes let af f.eks. høje og pludselige lyde og syns- og lugtindtryk. Grublerier. Ofte har man mange og tunge spekulationer over, om man nu handlede rigtigt, om man svigtede, om man er ved at blive tosset, hvordan man kan leve videre nu, hvor man har etc. Man kan være utilfreds med sin egen måde at reagere på, troede måske, at man var mere hårdhudet. Depression. Og tristhed er almindelig. Følger ofte af, at man har mistet noget væsentligt: Sin usårlighedsfølelse, tryghed, selvtillid, kollegaer, en nærtstående etc. Isolation. Man kan være tilbøjelig til at isolere sig fra omgivelserne for ikke at blive mindet om det, der er sket. Man forsøger at fortrænge de smertefulde oplevelser, alt sammen forståeligt, men på længere sigt uheldigt. Koncentrationsbesvær. En følge af ovennævnte reaktioner vil ofte være, at man kan have svært ved at holde tankerne samlet, om f.eks. læsning, tv eller sit arbejde. Det almindelige er, at man hurtigt får det bedre i løbet af de første dage og uger, hvorefter reaktionerne klinger langsommere af. Hvad kan man selv gøre for at få krisen til at lette? Accepter, at det er naturligt at reagere, godtag alle følelser, også dem du finder meget ejendommelige, og som tilsyneladende ikke har noget med hændelsen at gøre. Tal med andre, og tag imod den hjælp, andre tilbyder, fokuser på dine oplevelser, tanker, fantasier og følelser, lad bare følelserne få frit løb. Det letter at græde. Bliv ved med at fortælle også når nyhedens interesse er væk. Find gerne et par stykker, som kan være dine fortrolige. Du skal tale så længe, der er noget at snakke om/give udtryk for. Sørg for også at tænke på/have noget andet noget du kan lide at lave. Du skal altså aktivt søge adspredelse, godt er i denne forbindelse nogle fysiske aktiviteter. Det vil ofte være godt at være sammen med og dele erfaringer og oplevelser med lidelsesfæller. 13

14 Godt at vide for voksne og kolleger Vær opmærksom på sorgens fire faser: 1. Chokfasen: Varer fra et øjeblik til nogle døgn. 2. Reaktionsfasen: Kan vare i flere uger. 3. Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år. 4. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder. Omsorg er ikke at sige: jeg ved, hvordan du har det det bliver nok snart godt igen det kunne have været endnu værre du har jo os sådan skal du ikke tænke/føle det er skæbnen/en del af Guds plan der er nok en mening med det ring til mig, hvis der er noget du må se fremad og lægge det andet bag dig du må ikke dyrke sorgen forsøg at lade være med at tænke på det Råd til venner og kolleger - hvad kan de gøre for at støtte op? tag aktiv og tidlig kontakt, lad være med at undgå den, der har mistet det varmer med et brev, en blomst eller en lille hilsen det varmer med et klem vis at du er der, og giv dig tid undgå at tage kontakt på grund af nysgerrighed tro ikke du forstår, hvordan de har det vær forsigtig med at give råd om, hvordan de bør reagere eller håndtere situationen vær opmærksom på, at de ofte ønsker at snakke om det, der er sket og kan have behov for at gentage det mange gange vis respekt over for at deres reaktioner kan være meget forskellige og strække sig over lang tid stimuler til deltagelse i sociale aktiviteter, sport, sammenkomster, gåture 14

15 Brev- og andre skabeloner Guide til den første kontakt til familien Spørg først, hvad forældre og barn ønsker, at skolen skal foretage sig, og fortæl så meget konkret, på hvilken måde skolen kan imødekomme disse ønsker. Meddelelser til elever og/eller forældre Følgende tekster er ment som hjælp til at få formuleret en meddelelse til basisholdet og/eller hjemmet. Den endelige tekst læreren skriver, skal naturligvis rettes til og må gerne være mere personligt udformet. Hvis en elev dør Til basisholdets elever og forældre Basisholdet har i dag modtaget den sørgelige besked, at er død. Det skete i går på grund af. Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. Vi har i dag holdt en samling på skolen, hvor alle er blevet informeret og vi har holdt en lille mindehøjtidelighed på basisholdet. I de nærmeste dage vil vi desuden bruge meget tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I også derhjemme taler åbent om det indtrufne. Hvis der er brug for det, kan I naturligvis kontakte os. Basislærer eller skoleleder 15

16 Hvis en medarbejder dør: Til skolens elever og forældre Basisholdet har i dag modtaget den sørgelige besked, at er død. Det skete i går på grund af. Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. Vi har i dag holdt en samling på skolen, hvor alle er blevet informeret og vi har holdt en lille mindehøjtidelighed. Vi vil desuden sørge for at s elever i den kommende periode vil være mest muligt sammen med andre kendte voksne på skolen. I de nærmeste dage vil vi bruge meget tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I også derhjemme taler åbent om det indtrufne. Hvis der er brug for det, kan I naturligvis kontakte os. Skoleleder Begravelsen Til basisholdets elever og forældre Det er bestemt, at s begravelse finder sted fra kirke dag d. kl.. I forståelse med familien vil basisholdet deltage i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis frivillig. At deltage kan være af stor betydning for bearbejdelsen af sorgen i den følgende tid. Basisholdet deltager sammen med deres kendte voksne, men det er også muligt, at I som forældre kan deltage sammen med jeres barn. Det er dog vigtigt for os at understrege, at alle vore elever skal være i fælge med en voksen og holde sig til denne voksen under begravelsen. Hvis I ikke ønsker, at jeres barn deltager i begravelsen vil vi bede jer give det til kende med en Intra-besked til basislæreren senest. Venlig hilsen Basislærer eller skoleleder 16

17 Praktiske materialer Beredskabskassen akutkasse findes på kontoret og indeholder: Sorgplanen Lys, stager, tændstikker Vaser Papirlommetørklæder Musik Beredskabskassen basiskasse findes i læringscenteret og indeholder: Relevant litteratur til de voksne Aktivitetsforslag og materialer til basisholdet 17

18 Litteratur, som kan findes på biblioteket: Undervisningsmateriale: - undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse olsort og snefnug - en novellesamling fra Kræftens Bekæmpelse Litteratur for voksne: - Atle Dyregrov - Henrik Højer Mikkelsen Når børn mister Hvis nu mor taber håret - Jette Kamradt, hvordan - Amtsrådsforeningen, KL, m.fl. Min mor døde, min far døde - Peter Olesen - Signe Rømer og Peter Olesen Litteratur for børn: Vil du se min mor - Mark Laxton m.fl. Aldrig mere - Bette Elias - oplæsning fra 6 år g glemmer aldrig morfar - billedbog/oplæsning Englenes yndlingsblomster - billedbog/oplæsning - højtlæsning Video og bånd: Når livet går sin vej - Kræftens Bekæmpelse (video) En mur af tavshed - DR 1999 (video) - DR 2000 (video) På trods af sorgen - DR 2001 (video) Med sorgen som blind passager - lydbånd/unge Links:

19 Vigtige kontakter Skolens ledelse: Henrik Carlsen (skoleleder) Mette Nicolaisen (afdelingsleder årg., souschef) Elisabeth Flinck (afdelingsleder årg.) Henrik Nielsen (leder af fritidsordningen) Jesper Troelsen (teksnisk ejendomsleder) Sundhedsplejesker: Grethe Maagaard Holm Vibe Lauridsen Skolepsykolog Ditte Marie Johansen Børn og Unge i sorg : Kræftens Bekæmpelse Hvis du er i tvivl eller vil du gerne have sparring, er du velkommen til at kontakte skolens omsorgsgruppe: TSW (Tanja), LR (Louise), SM (Sonja) og EF (Elisabeth) 19

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer.

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer. vej 7, 9200 Aalborg SV November 2009 OmSorg Handleplan Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, når en ulykke, et dødsfald eller anden ulykkelig situation finder sted. Planen er blevet

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal,

Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal, Sorg/indsatsplan, for daginstitutionen, På Toppen, Hvinningdal, i forbindelse med: skilsmisse, ulykke, alvorlig sygdom og død. (oktober 2016). Vi tænker som udgangspunkt, at det ikke er os eller vores

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå ældre menneskers selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN

SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN Indholdet er beskrevet i følgende punkter: o Forord s. 3 o Når en elev mister et nærtstående familiemedlem (far/mor/søskende) s. 4 o Når skolen mister en elev s. 6 o Når skolen

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere