Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1"

Transkript

1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl på Pandrup Rådhus, mødelokale 1

2

3 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: Punkt nr. 16 Bemærkninger til referat fra sidste møde. Udkast til forretningsorden omdelt optages på næste møde. Der ønskes udsendt oversigt på voksenundervisningsområdet, sat budget/hovedtal på FOU-området. Brev om befordringsgodtgørelse fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

4 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Punkt nr. 17 Nyt fra formanden. Brev fra ældrerådet omtalt.

5 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Punkt nr. 18 Nyt fra forvaltningen. Intet fra forvaltningen. Udvaget ønsker orientering når ansøgningsskemaer udsendes til foreningerne.

6 Folkeoplysningsudvalget J.NR.: Punkt nr. 19. Regelsæt for tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt kommune Resume Kommunalbestyrelsen har i møde den 12. december 2006 godkendt det af AD HOC Folkeoplysningudvalg udarbejde udkast til regelsæt. Det udarbejdede udkast til reglsættet er godkendt med få rettelser. Sagsfremstilling Regelsættet for tilskud til folkeoplysning er vedlagt til orientering. Bilag Regelsættet for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at regelsættet tages til orientering. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGSMØDE, DEN 31/1 2007: Til orientering, Punktet genoptages på næste møde Fortsat drøftelse af regelsættet. Punktet genopages på næste møde, hvortit der udarbejdes yderligere beregninger på tilskudsmodel på både voksenundervisnings- og foreningsområdet. Foreningernes a contotilskud i 2007 reduceres forholdsmæssigt i forhold til besparelsen på FOU-området i 2007.

7 Folkeoplysningsudvalget J.NR.: Punkt nr. 20 Gebyrordning. Resume Drøftelse af gebyrordning. Sagsfremstilling På sidste møde i Folkeoplysningsudvalget blev der fremsat ønske om drøftes af gebyrordning i Jammerbugt Kommune. I Folkeoplysningslovens 22, stk. 4 står: Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Er der i henhold til 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter høring af udvalget. I bemærkningerne til 22, stk. 4 står at bestemmelsen giver mulighed for at opkræve et gebyr for brug af offentlige lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, med det formål at kunne nedbringe driftsudgifterne ved brug af private lokaler. Udligningsordningen fungerer i et lukket kredsløb inden for hvert af foreningsområderne (foreningerne i lovens kapitel 4 voksenundervisning og 5 børn og unge og medvirker til at stille brugerne af offentlige lokaler m.v. og af private lokaler mere lige i økonomisk henseende. Offentlige lokaler stilles således normalt gratis til rådighed. Med gebyret tilstræbes en vis udligning til de foreninger, der må betale driftsudgifter til eget eller lejet lokale. Det er en betingelse, at det gebyr, der bliver opkrævet, indgår i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til de frivillige lokaletilskud. Det nedsatte Ad Hoc Folkeoplysningsudvalg fremsendte et regelsæt til godkendelse i Børne- og Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvori der indgik: - en 100 % lokaletilskud, dog med reduktion for medlemmer over 25 år, undtagen de første 15 % over 25 år. - individuelt beregnet gebyrordning for foreninger som benytter offentlige lokaler

8 Gebyrordningen skulle sikre at de foreninger som benytter offentlige lokaler får den samme udgift til lokaler som foreninger som benytter egne eller lejede lokaler. Ved behandlingen af regelsættet i Børne- og kulturudvalget blev der ændret i det fremsendte udkast til regelsæt, således at der nu står at der kan opkræves gebyr, men det er ikke besluttet om der skal opkræves gebyr. Retsgrundlag Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Økonomiske konsekvenser Et eventuelt opkrævet gebyr skal indgå i den pulje, som anvendes til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område Bilag Ingen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter hvorvidt det skal indstilles til Kommunalbestyrelsen om der skal opkræves gebyr. Se pkt. 19.

9 Folkeoplysningsudvalget J.NR.: Punkt nr. 21 Udlejning af fodboldbaner Resume Udlejning af fodboldbaner i forbindelse med træningsophold i Jammerbugt Kommune. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune besøges hvert år af foreninger som ønsker træningsophold i kommunen. I de 4 gamle kommuner har der været forskellige regler for hvordan disse foreninger betaler for leje af baner. Pandrup Kommune: Der opkræves 150 kr. pr. time. Kommunen opkræver, og halvdelen af indtægten tilfalder foreningen. Der udlejes både kommunale og private baner. Der udlejes kun træningsbaner. Banerne vedligeholdes af kommunens gartnerafdeling. Den kommunale indtægt anvendes til vedligeholdelse af grønne områder. Ekstraordinær opkridtning af baner opkræves separat. Reglerne for udlejning af kunstgræsbanen ved Jetsmarkhallen er: JIF/JH forestår al markedsføring af kunstgræsbanen JIF/JH forestår al administration i forbindelse med udlejningen dog forestår Pandrup Kommuneudskrivning af regninger, opfølgning på betaling og bogføring af indtægterne. JIF/JH oppebærer 50 % af indtægterne ved udlejning JIF/JH aftaler indbyrdes fordelingen af den 50 % Pris for udlejning til eksterne lejere (udenfor Pandrup Kommune) udgør 900 kr kr. for lys pr. time inkl. moms. Pris for udlejning til interne lejere (indenfor Pandrup Kommune) udgør 400 kr. inkl. lys pr. time inkl. moms. Afregning til JIF/JH sker én gang årligt samtidig med JIF s indbetaling af klubbens leje, - jf. særskilt aftale herom. Aabybro og Brovst Kommuner: Ingen udlejning. Fjerritslev Kommune: Der opkræves 170 kr. pr. time, eller 850 kr. pr. dag, dog er prisen i perioden 15/5 til 1/10 95 kr. pr. time, eller 475 kr. pr. dag. Ordningen administreres af Han Herred Fritidscenter,

10 der får 10 % af indtægten. Kommunen opkræver. Der udlejes kommunale baner. De stedlige klubbers kampbaner friholdes for udlejning. Banerne vedligeholdes af kommunens gartnerafdeling. Den kommunale indtægt anvendes til vedligeholdelse af grønne områder. Retsgrundlag Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Økonomiske konsekvenser Et eventuelt opkrævet gebyr skal indgå i den pulje, som anvendes til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område Bilag Ingen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen hvilke regler der skal være gældende for Jammerbugt Kommune. Indstiller at ordningerne fortsætter uændret i Alle nuværende ordninger behandles når der foreligger overblik.

11 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: SAGSBEH.: hh UNDERSKRIFTER: Anne Grethe Kassing Jan Gunnersen Annemie Pedersen Gerda Nielsen Leo Pedersen Kim Levisen Ida Larsen Per Christensen Harry Jensen Per Pedersen Finn Larsen Inger Kristensen Conny Vestergaard Flemming D. Jensen Knud Møller Madsen Jens Justenlund Kurt Mølgaard Torben Sørensen Inge Pedersen

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere