Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:"

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl og pkt. 2. Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl Information til politikerne 2 Mariager Museum 3 Kl : Proces for idrætshaller 4 Hobro Vandrerhjem 5 Partnerskabsaftale om årlige DGI Stævner 6 Orientering Folkeoplysningspolitik 7 Pulje til energiforbedringer i klubhuse 8 Orienteringssager Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter A Kl Information til politikerne På baggrund af DR Nordjyllands omtale af politikeres erfaringer med at blive klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, ønsker borgmesteren en dialog med udvalget om, hvorvidt medlemmerne oplever, at de får den nødvendige information. Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: 1. Får du altid den information fra embedsmænd/forvaltning som du har brug for forud for en beslutning i udvalg/byråd? 2. Hvis ikke, hvad savner/mangler du for at kunne træffe din beslutning?

2 3. Er det din oplevelse, at der er sket en ændring i kvaliteten af den information du modtager fra embedsmænd/forvaltning gennem de seneste 4-5 år? 4. Hvor ofte må du bede om uddybende materiale forud for en beslutning i udvalg/byråd? 5. Er sagsfremstillingen i dagsordensteksterne fyldestgørende for at du kan træffe en beslutning? 6. Er der ting administrationen kan gøre bedre for at kvalificere det politiske arbejdes samt bedre arbejdsvilkårene for politikerne? Indstilles til drøftelse. Drøftedes. Jette Rask og Jens Riise Dalgaard var fraværende P Mariager Museum Fagenheden vil på mødet orientere om følgende: Bygningsoverdragelse, skøde m.v. Møde den vedr. bygningsgennemgang, flytteopgørelse - aflæsning m.v. Nye lejekontrakter og brugsaftaler Bygningsvedligeholdelse Opsyn med bygninger m.v. Direktøren indstiller sagen til orientering.

3 Fagenheden redegjorde for overdragelsen af Mariager Museum. Der arbejdes videre med en officiel overlevering mellem kommune, museums bestyrelse og Nordjyllands Historiske Museum. Nærmere herom senere Ø Kl : Proces for idrætshaller Resumé I forbindelse med kommunesammenlægning er der sket en harmonisering af tilskuddene til de selvejende idrætshaller i kommunen. Gennem årene er der løbende blevet arbejdet med modeller, der skal tilgodese de forskellige hallers udfordringer i form af økonomi, energi, størrelse og udlejningsmuligheder. Senest behandledes tilskudsmodellen for 2012 i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. oktober Samtidig er der gang i en proces omkring dialog- og aftalestyring for idrætshallerne, således tilskudsmodellerne bliver gennemsigtige for den enkelte hal og langtidsplanlægning bliver nemmere, da et tilskud således fastlåses i fx 3 år. I forbindelse med arbejdet med dialog- og aftalestyring er der kommet opmærksomhed på, at der er svagheder i tilskudsmodellerne. Det viser sig, at det er svært med modellen at tilgodese alle haller på sigt, i den form tilskudsmodellen på nuværende tidspunkt har. Det bevirker, at en dialog- og aftalestyring på området er vanskelig, da omprioriteringer i perioden kan forekomme. Fagenheden ønsker en drøftelse af det videre forløb omkring tilskudsmodeller og dialog- og aftalestyring på halområdet. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i mødet den 4. oktober 2011, at Udvalget bakker op om, at Fagenheden arbejder videre med nytænkning og med dialog og aftalestyring på området. Udgifter til processen skal findes indenfor den samlede ramme. Henrik Sloth var fraværende. Fagenheden har på baggrund i ovenstående beslutning haft dialog med en række mulige samarbejdspartnere til løsning af opgaven med at iværksætte og gennemføre en proces af idrætshallerne. Dette skal bl.a. ses i lyset af ovenstående, samt en række aktuelle udfordringer:

4 Skolestrukturændringer i kommunen Affolkning af landdistrikterne Et ændret facillitetsbehov bl.a. pga. et ændret idrætsbillede nu og i fremtiden Ny folkeoplysningslov Øgede energiudgifter bl.a. i vådhallerne Kommunens begrænsede økonomiske ressourcer. Processen har til formål at analysere og gennemføre flg. forhold: Facillitetsbehov i kommunen herunder vådhaller Økonomiske vilkår for den enkelte institution, herunder evnen til egenindtjening, ressourceudnyttelse m.v. Styring og ledelsesstrukturer Brugerinddragelse Svømmehallernes/Vådhallernes særlige udfordring Det er Fagenhedens vurdering at en sådan opgave skal indeholde en proces der involverer hallernes ledelse, brugerne samt kommunens administrative og poltiske niveau. Fagenheden har p.t. modtaget 3 konkrete tilbud på opgaveløsningen. Der har forud for tilbudsgivningen været afholdt dialogmøde med de 3 tilbudsgivere, hvor forventninger m.v. er blevet afstemt. De 3 indkomne tilbud er ikke direkte sammenlignelige, men de opfylder dog alle elementerne i ovenstående formål. Fagenheden vil i mødet fremlægge de 3 indkomne tilbud med henblik på en politisk vurdering af opgaveløsningen. Som inspiration til processen har Fagenheden haft dialog med Hjørring Kommune, der netop har afsluttet en større analyse af Idrætshallerne. En række af de problemstillinger der forefindes i forhold til halsektoren er identiske for Hjørring og Mariagerfjord kommuner. Kultur og Fritidschef Michael Jensen, Hjørring Kommune vil deltage i mødet fra kl og redegøre for Hjørring Kommunes arbejde med halanalyse. Økonomi De indkomne tilbud på halprocessen er prissat i intervallet fra ca kr - ca kr. Bilag

5 Kommisorium vedr. halanalyse - Mariagerfjord kommune 2012 Artikel fra UDSLIP Direktøren indstiller til beslutning Michael Jensen fra Hjørring Kommune deltog i mødet, hvor han redegjorde for det arbejde, man var i gang med i Hjørring Kommune. Fagenheden fremlagde 3 eksterne forslag med forskellige løsningsmuligheder. Forvaltningen bemyndiges til at indgå endelig aftale, jf. drøftelser i Udvalget P Hobro Vandrerhjem Direktør og Formand for udvalget vil på mødet orientere om status for Hobro Vandrerhjem. Direktøren indstiller sagen til orientering. Bestyrelsen har accepteret, at sagen oversendes til kommunens juridiske afdeling med henblik på at få udarbejdet udbudsmateriale og efterfølgende annoncering P Partnerskabsaftale om årlige DGI Stævner

6 DGI ønsker at indgå en forhandling om en partnerskabsaftale med Mariagerfjord Kommune som rækker flere år frem. Formanden for udvalget ønsker en drøftelse af henvendelsen fra DGI med henblik på et evt. videre samarbejde. Fagenheden har kontaktet DGI for uddybning af indhold i en evt. partnerskabsaftale. Evt. nye oplysninger medtages på mødet. Bilag Oplæg fra DGI Direktøren indstiller sagen til drøftelse. Udvalget finder, at det er et spændende oplæg, men at der nødvendigvis skal være fokus på de ressourcer, der er til rådighed i Fagenheden. Fagenheden skal indgå i dialog med DGI med henblik på at forsøge at finde en model, der kan løftes såvel økonomisk som personalemæssigt. Det vil være vigtigt, at DGI indgår partnerskabsaftaler med folkeskoler, efterskoler såvel som med de frivillige for at løfte opgaven P Orientering Folkeoplysningspolitik Resumé I 2012 træder den nye Folkeoplysningslov i kraft. I den forbindelse er der udarbejdet en midlertidig Folkeoplysningspolitik for 2012 og der arbejdes herefter videre med den endelige Folkeoplysningspolitik 2013.

7 Byrådet den 15. december 2011 Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november Udvalget orienteres om status og procesplan for Folkeoplysningspolitik Direktøren indstiller til drøftelse. Fagenheden orienterede omkring den foreløbige proces G Pulje til energiforbedringer i klubhuse Resumé På mødet for Udvalget for Kultur og Fritid den 20. oktober 2009 besluttede udvalget at bevilge fra puljen til Vedligeholdelse af haller og klubhuse til energi og tilstandsgennemgange af foreningernes klubhuse. Denne gennemgang blev udført i 2010 i samarbejde med kommunens energikonsulent og et eksternt firma. Gennemgangen af klubhusene har peget på, at der kan spares en del penge på energi i klubhusene ved udbedring af forskellige energitiltag. Nogle energibesparende foranstaltninger er ikke rentable, mens andre har en meget kortsigtet tilbagebetalingstid. Desuden kan energiforbedringer i forbindelse med renovation af fx tag i nogle tilfælde betale sig. Foreningernes udgift til energi støttes med lokaletilskud fra Folkeoplysningen efter gældende regler.

8 Klubberne søger ind på lokaletilskuddet og puljen for Vedligehold af haller og klubhuse, hvilket belaster begge puljer voldsomt. Samtidigt er der et behov for energi og vedligeholdelsestiltag i klubhusene. I samarbejde med Økonomi kan tilskuddet til energi laves som en energipulje, hvor klubberne låner pengene af energipuljen og tilbagebetaler gælden over 5-10 år i form af besparelsen på energien i henhold til energivurderingen. Der kan tænkes to modeller til tilbagebetalingen: 1. Tilbagebetalingen sker via nedsat lokaletilskud til foreningen og foreningen betaler det fulde beløb over 5-10 år. Her har foreningen den fulde udgift og og der er fuldt udslag i besparelsen på lokaletilskuddet fra start. 2. Lokaletilskud gives til tilbagebetalingen efter gældende regler eller anden refusionsprocent. Tilbagebetalingen sker via nedsat lokaletilskud til foreningen og foreningen betaler differencen mellem det fulde beløb og lokaletilskuddet over 5-10 år. Her har foreningen delvist udgiften og lokaletilskuddet betaler fortsat energiudgiften ind til lånet er udløbet. Dvs. energibesparelsen først får gennemslagskraft ved lånet udløbstid både hos foreningen og hos lokaletilskuddet - det er dog udgiftsneutralt i løbetiden for begge parter. Der medtages regneeksempler på mødet. Vedligeholdelsesprojekter finansieres fortsat gennem gældende tilskudsordninger. Direktøren indstiller til beslutning Der vælges model 2, hvor der gives tilskud til afdraget ifølge gældende tilskudsprocent til lokaletilskud. Tilskuddet til afdrag gives kun til energitiltag under denne ordning. Ordningen evalueres efter 1 år G

9 8. Orienteringssager Invitation til DIF s dagskonference "Det frivillige overskud" den 23. januar 2012 i Brøndby. Tilmelding til Pia Leth Førby senest den 6. januar Landdistrikternes årsmøde den 1. februar 2012 kl. 17 i Døstrup Forsamlingshus. Udvalgsmøderne ændres fremover fra kl. 15 til kl. 16. Bilag Kommisorium vedr. halanalyse - Mariagerfjord kommune 2012 Artikel fra UDSLIP Oplæg fra DGI

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere