Aktiviteter, resultater og perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter, resultater og perspektiver"

Transkript

1 Aktiviteter, resultater og perspektiver

2

3 Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING Social gazelle med vokseværk 8 HISTORIEN Fra spæd idé til strategisk satsning 10 INVESTERING Verdensberømt virksomhed på vej til bæredygtig vækst 12 ORGANISATION Hvem står bag 14 SOCIAL STARTUP Fra hobbyprojekt til social virksomhed 16 AKTIVITETER Investeringer 18 OG RESULTATER Det Sociale Vækstprogram 20 Social StartUp 22 Øvrige resultater 23 Sådan er midlerne anvendt 24 Måder vi arbejder på 25 Vores forandringsteori 25 INVESTERING Mursten med mening 26 SPØRGSMÅL 1 Kan man skabe kommercielt succesfulde 28 sociale virksomheder? DET SOCIALE Når mange kokke gavner 30 VÆKSTPROGRAM SPØRGSMÅL 2 Kan man skabe en finansielt bæredygtig 32 social investeringsfond? INVESTERING Vækst efter privatisering 34 PERSPEKTIV Alle kan noget 36 MINISTEREN Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder 38 INDEX Portefølje- og programvirksomheder

4 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 4 Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden, bestyrelsesformand i Den Sociale Kapitalfond Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes Med Den Sociale Kapitalfond har TrygFonden valgt at gå forrest i udviklingen af sociale virksomheder og sociale investeringer i Danmark. Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i sociale virksomheder, som løser sociale problemer ved at drive forretning. Vi gør det, fordi frygten for et uværdigt exit fra arbejdsmarkedet er en voksende udfordring for danskernes tryghed samtidig med at mennesker uden for arbejdsmarkedet er blandt de mest utrygge i Danmark. Når de sociale virksomheder er bedst, formår de at sikre mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer en plads i arbejdsfællesskabet på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Vores mål er at hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe flere arbejdspladser til udsatte mennesker. Derigennem vil vi udvikle nye rollemodeller for, hvordan danske virksomheder kan få den økonomiske og sociale bundlinje til at gå hånd i hånd. Samtidig tester vi, hvor og hvordan det er optimalt at investere, når målet er, at de økonomiske afkast i størst muligt omfang skal finansiere den sociale indsats. Venturefilantropi Den Sociale Kapitalfonds arbejde er nyt og potentielt banebrydende i Danmark. Det udforsker nye veje til at skabe varige sociale forbedringer gennem økonomisk og social bæredygtighed. Og det indebærer

5 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 5 en ny måde at organisere og bedrive almennyttigt arbejde på, som kombinerer tilgange fra kommercielle venturefonde med filantropi kaldet venturefilantropi. TrygFonden er ikke alene om indsatsen. Den Sociale Kapitalfond får flot støtte af vores kompetencepartnere Accenture, Accura og EY (Ernst & Young). Samtidig samarbejder Fondens managementteam og Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Det Sociale Vækstprogram, der siden 2013 målrettet har hjulpet socialøkonomiske virksomheder med forretningsudvikling. Endelig er vi er glade for og stolte over, at VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN i 2014 har valgt at støtte op om Den Sociale Kapitalfonds arbejde ved en større donation. Takket være VELUX FONDEN har vi etableret Social StartUp, Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, som giver sociale startups en stærk start via målrettet kompetencestøtte og opstartskapital. Den Sociale Kapitalfond har således udviklet sig meget siden etableringen i 2011 og er i dag omdrejningspunkt for en indsats for sociale iværksættere i hele forløbet fra opstart til optimering og skalering. Med denne rapport gør vi for første gang samlet status over alle disse aktiviteter.

6 Mission Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 6 At forene social og forretningsmæssig succes Alt for mange mennesker deltager ikke aktivt på arbejdsmarkedet i Danmark på grund af fysiske, psykiske og sociale problemer. Over danskere mellem 16 og 64 år anslås af Beskæftigelsesministeriet at have andre problemer end ledighed at slås med. Dermed står de uden for et af de mest centrale fællesskaber i Danmark til skade for både den enkeltes trivsel og tryghed og for samfundets sammenhængskraft og økonomiske bæredygtighed. Danske virksomheder spiller en væsentlig rolle med hensyn til at løse denne udfordring. Hvis flere virksomheder tager et større ansvar for at inkludere udsatte mennesker og gøre en særlig indsats, får flere udsatte mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Udfordringen er, at virksomhederne samtidig skal være konkurrencedygtige for at bevare og skabe nye arbejdspladser og velstand i det hele taget. Derfor skal vi finde bedre måder at kombinere løsningen af de to opgaver på, så flere virksomheder får den sociale og økonomiske bundlinje til at gå hånd i hånd. Og vi skal finde en måde at løse udfordringen på, som er så økonomisk effektiv som muligt.

7 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 7 Udfordringen er ikke unik for Danmark. Den findes over hele verden, men én løsningsmodel tiltrækker stadig mere opmærksomhed på tværs af landegrænser: Sociale iværksættere, dvs. mennesker som løser sociale problemer ved at drive forretning. Hvor andre ser udfordringer og begrænsninger, ser de sociale iværksættere også muligheder og potentialer, når fokus er på at udvikle og ansætte udsatte mennesker. Og når sociale iværksættere er bedst, formår de at forene social og forretningsmæssig succes. Det gør dem til særligt relevante rollemodeller og inspirationskilder for dansk erhvervsliv. De sociale iværksættere understøttes i stigende grad af sociale investorer, der bruger finansielle værktøjer til at forfølge sociale mål. Det er idégrundlaget bag Den Sociale Kapitalfond, som i disse år forsøger at finde svarene på to centrale spørgsmål: Kan man skabe succesfulde sociale virksomheder? Kan man skabe en finansielt bæredygtig social investeringsfond? Den Sociale Kapitalfond vil udvikle succesfulde sociale virksomheder for at sikre flere pladser i fællesskabet til udsatte mennesker og skabe nye rolle modeller for danske iværksættere samt små og mellemstore virksomheder (SMV er). Det er her, 80 pct. af alle nye job skabes. Den Sociale Kapitalfond vil undersøge og teste, hvad der er de optimale investeringsområder, hvis målet er at udvikle succesfulde sociale virksomheder via investeringer, hvor afkastet i størst muligt omfang finansierer indsatsen. Det langsigtede perspektiv er en social indsats, der betaler sig selv. Undervejs i vores søgen efter svarene vil vi teste forskellige tilgange til, hvordan sociale virksomheder og investeringer kan bidrage til, at flere får en plads i fællesskabet. Sociale organisationer Socialøkonomiske virksomheder Socialt fokuserede virksomheder Traditionelle virksomheder Kun fundraising, ingen forretning Fundraising og forretning Potentielt bæredygtige >75% forretningsbaseret Break even al indkomst fra forretning Profitabel overskud geninvesteres Profitdistribution socialt drevet CSRvirksomhed Virksomhed uddeler andel af overskud til velgørenhed Mainstream markedsdrevet virksomhed Sociale virksomheder Den Sociale Kapitalfond investerer i sociale virksomheder

8 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 8 Investering Social gazelle med vokseværk Der er gang i telefonerne hos Telehandelshuset. Virksomhedens medarbejdere taler hver måned med over mennesker, uden at kunderne ved, at der i den anden ende sidder et menneske med synshandicap. Flertallet af Telehandelshusets medarbejdere er nemlig blinde eller svagtseende en af de grupper, der har allersværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hos Telehandelshuset er de svagtseende imidlertid et vigtigt aktiv, og virksomheden mangler efterhånden arbejdskraft. For forretningen vokser med rekordfart. Omsætningen i telemarketing er mere end fordoblet, siden samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond blev indledt i Det samme er antallet af telemarketingmedarbejdere med synshandicap. Samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond har virkelig flyttet os som virksomhed. Vi har fået en helt ny infrastruktur med nye lokaler og state of the art telemarketing-software. Mentalitetsmæssigt har vi nu langt større fokus på rentabiliteten i løsning af opgaverne for vores kunder, siger Connie Hasemann, direktør i Telehandelshuset. Rådgivning har stor værdi For Telehandelshuset har pengene fra Den Sociale Kapitalfond været vigtige, men rådgivningen og sparringen fremhæver Connie Hasemann som mindst lige så afgørende. Vi har hele tiden haft ambitioner om at vokse, men vi vidste ikke, i hvilken retning, vi skulle gå. I det vadested fik vi uvurderlig hjælp. Det var, som om vi fik et landkort over, hvordan verden kan udfolde sig, og hvordan man navigerer i den. Telehandelshuset fik bl.a. hjælp af Den Sociale Kapitalfonds kompetencepartnere Accenture, EY og Accura, til udvikling af strategi, bedre økonomistyring og en styrket bestyrelse. Telehandelshuset Etableret faste medarbejdere, heraf 14 synshandicappede, samt 14 i uddannelse, arbejdsevneafklaring og praktik i virksomheden (per 31/ ). Connie Hasemann modtog i 2013 erhvervslivets nobelpris, Oslo Business for Peace Award, som den første og hidtil eneste dansker, for sin indsats med at udvikle Telehandelshusets unikke koncept og gøre det til en internationalt førende socialøkonomisk virksomhed. Den Sociale Kapitalfond påbegyndte sin investering i Telehandelshuset i 2012 i form af et lån på 1 mio. kr. samt en betydelig kompetenceinvestering. I september 2014 begyndte Telehandelshuset planmæssigt, som den første investering, at betale sit lån tilbage. Midlerne vil blive geninvesteret i andre sociale virksomheder. Telehandelshuset nåede i 2013 gazellestatus : Fire regnskabsår med kontinuerlig vækst i omsætningen, mere end fordobling af omsætningen og samlet positivt primærresultat i perioden. Børsen, der siden 1995 årligt har identificeret Danmarks gazellevirksomheder, nominerer A/S er og ApS er og ikke S.m.b.A. er som Telehandelshuset.

9 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 9

10 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 10 Historien Fra spæd idé til strategisk satsning Siden arbejdet med at etablere Den Sociale Kapitalfond begyndte i 2010, har Fonden gennemgået flere udviklingsfaser: Fase 1 > : Etablering Lars Jannick Johansen påbegynder arbejdet med at undersøge grundlag, strategi og optimal organisationsform for en social venturefond med fokus på inklusion af udsatte grupper i Danmark. Der indgås samarbejde med kompetencepartnerne Accura og EY (tidligere KPMG), der bidrager med omfattende støtte til Fondens etablering og arbejde. Senere, i 2012, indgås samarbejde med Accenture som tredje kompetencepartner. TrygFonden finansierer forstudiet og etablerer Den Sociale Kapitalfond som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål samt donerer grundkapitalen på 25 mio. kr. Den 8. december 2011 godkendes Fonden af Erhvervsstyrelsen, og Danmarks første sociale venturefond er en realitet. Fase 2 > : Test af koncept I Fondens første investeringsperiode er målet at teste konceptet bag Den Sociale Kapitalfond, herunder om det er muligt at finde egnede investeringsemner og udvikle relevante metoder til sociale venture investeringer i praksis. Derudover ønsker Fonden at udbrede kendskabet til socialt iværksætteri i Danmark. Den Sociale Kapitalfond foretager i perioden sine første fem investeringer. Desuden gennemføres en løbende kortlægning af sociale investeringsemner i Danmark. Der udvikles værktøjer til social due diligence samt test af metoder til måling af Social Return On Investment (SROI). Den Sociale Kapitalfonds managementteam vinder et EU-udbud under Beskæftigelsesministeriet om udvælgelse og udviklingsforløb for 12 socialøkonomiske virksomheder i Det første hold under Det Sociale Vækstprogram begynder i april Den Sociale Kapitalfond bidrager i en lang række sammenhænge med sin viden og sine erfaringer, bl.a. ved deltagelse i regeringens særlige udvalg for socialøkonomiske virksomheder og ved konferencer, publikationer og netværk, herunder i regi af bl.a. Young Global Leaders under World Economic Forum, Skoll World Forum, Ashoka, m.fl.

11 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 11 Vækst Virksomhedsfaser Etablering Optimering Skalering Tid Fase 3 > : Udvikling I Fondens nuværende strategiperiode er målet at videreudvikle og optimere investeringsarbejdet og skabe nye rollemodeller, der kan inspirere stadig flere iværksættere og virksomheder til at øge deres sociale engagement. På baggrund af gode resultater med Den Sociale Kapitalfonds første investeringer beslutter TrygFonden i 2013 at donere yderligere 50 mio. kr. i perioden til fem til syv nye investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de bedste porteføljevirksomheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beslutter ultimo 2013 på baggrund af de foreløbige, positive resultater at udvide Det Sociale Vækstprogram med i alt 14,7 mio. kr. i perioden , så yderligere 20 socialøkonomiske virksomheder kan deltage i programmet. Regeringen gør dermed Det Sociale Vækstprogram til et af hovedinitiativerne i sin 10-punktsplan for socialøkonomiske virksomheder i Danmark. VELUX FONDEN, i samfinansiering med VILLUM FONDEN, bevilger knap 22 mio. kr. til Den Sociale Kapitalfond til etablering af Social StartUp, Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, som vil skabe job til udsatte mennesker. Den Sociale Kapitalfond er fortsat aktivt engageret i vidensdeling og anvendt som best practice-case i både Danmark og udlandet. Idéen bag Den Sociale Kapitalfond Mange iværksættere og virksomheder har brug for hjælp udefra i form af kapital og kompetencer for at realisere deres fulde potentiale. Med dette udgangspunkt bygger Den Sociale Kapitalfond på en relativt simpel idé: At foretage risikovillige og langsigtede investeringer i virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale, ligesom det kendes fra traditionelle venturefonde. Men i stedet for kommercielle virksomheder investerer Fonden i sociale virksomheder. Og i stedet for traditionelle finansielle afkast er fokus på Social Return On Investment (SROI). Da feltet af sociale iværksættere og virksomheder i Danmark endnu er lille, bygger Fonden i første omgang på såkaldt venturefilantropi: Dens midler er donationer fra almennyttige aktører, og midlerne investeres målrettet i sociale virksomheder, hvor alle afkast geninvesteres.

12 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 12 Investering

13 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 13 Verdensberømt virksomhed på vej til bæredygtig vækst Specialisterne bygger på et innovativt og verdensberømt koncept, der er kopieret over hele verden: Brug af mennesker, der har autistens særlige sans for detaljer og mønstergenkendelse til at lave bl.a. softwaretest og løse komplicerede dataregistreringsopgaver med kvalitet i særklasse. Den Sociale kapitalfond gik i 2012 ind som investor for at hjælpe Specialisterne med at blive økonomisk bæredygtig og over tid opnå den vækst, som virksomheden og dens specialister har potentiale til. Det har krævet et langt, sejt træk, herunder ændring af virksomhedens organisation og strategi, hvor fokus nu mere er på at udnytte virksomhedens viden til at uddanne og jobplacere specialistpersonligheder i andre virksomheder frem for alene at gå efter at opbygge egen stor konsulentvirksomhed. I 2014 er indsatsen begyndt at slå synligt igennem, med fornyet vækst og det bedste driftsresultat nogensinde. Fakta: Specialisterne ApS Etableret medarbejdere, heraf 34 specialister med forskellige former for autisme, samt 45 i arbejdsevneafklaringsforløb og under Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i virksomheden (per 31/ ) Specialisterne er over hele verden anerkendt som en banebrydende, innovativ social virksomhed og har modtaget en lang række priser og udmærkelser Den Sociale Kapitalfond investerede 2 mio. kr. i Specialisterne i 2012

14 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 14 Organisation BESTYRELSEN fra venstre Hvem står bag Juliane Meulengracht Bang, MBA, partner og social entrepreneur, formand for Maternity Foundation, bestyrelsesmedlem i Mary Fonden m.fl. Lars Jannick Johansen, Direktør for Den Sociale Kapitalfond Management Formand Gurli Martinussen, Direktør for TrygFonden Katinka Greve Leiner, Direktør for Ferd Sosiale Entreprenører i Norge, bestyrelesmedlem i EVPA, m.fl. Dorthe Lysgaard, Projektchef i TrygFonden Mads S. Rasmussen, Head of Business Development, TryghedsGruppen Peter Engberg Jensen, Formand for Finansiel Stabilitet og PFA Invest samt bestyrelsesmedlem i PensionDanmark, LD, m.fl. Den Sociale Kapitalfond er etableret som en social pendant til kommercielle venture- og kapitalfonde. TrygFonden har etableret den erhvervsdrivende fond, Den Sociale Kapitalfond, og doneret kapitalen, som finansierer Fondens investeringer i sociale virksomheder. VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN donerer i midler til gennemførelse af programmet Social StartUp. Gurli Martinussen, TrygFondens direktør, er formand for Den Sociale Kapitalfonds bestyrelse. Adm. direktør Lars Jannick Johansen står i spidsen for managementselskabet, der varetager Fondens investeringsarbejde samt gennemfører Social StartUp. På baggrund af et vundet offentligt udbud gennemfører Den Sociale Kapitalfond Management i samarbejde med bl.a. Cabi (Netværks- og videnshus for socialt ansvar) desuden Det Sociale Vækstprogram for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Teknologisk Institut varetager ekstern evaluering af programmet. En styregruppe med repræsentanter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Socialstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Cabi og Den Sociale Kapitalfond Management sikrer overordnet ledelse og kvalitetskontrol af programmet. Om managementteamet Antal: 10 personer, heraf otte seniormedarbejdere og to nyuddannede (per 31/ ). Baggrund: Ledere og forretningsudviklere med års erhvervserfaring, alle med direktions- og iværksættererfaringer. Kompetencer: Ventureinvesteringer, køb og salg af virksomheder, finansiering, revision og økonomi styring, strategiudvikling og implementering, salg og marketing, HR, frivilligt arbejde, velfærdsudvikling og socialt iværksætteri.

15 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 15 Den Sociale Kapitalfond Management Advisory Board Fondsbestyrelse Styregruppe Investeringsportefølje Managementteamet rådfører sig med et Advisory Board med førende iværksættere og eksperter på Fondens arbejdsområde, bl.a. direktør Pamela Hartigan fra Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Saïd Business School ved University of Oxford; stifter og bestyrelsesformand Henrik Lind, Danske Commodities og Lind Invest; samt adm. direktør og adjungeret professor Søren Hougaard, AMS Group og CBS. Den Sociale Kapitalfond har derudover tilknyttet tre eksterne kompetencepartnere, der som led i deres strategiske CSR-indsats har valgt at støtte med professionel arbejdskraft, specialistviden og kernekompetencer inden for en række centrale rådgivningsområder: Accura er blandt de førende advokatfirmaer i Danmark og har rådgivet Den Sociale Kapitalfond siden opstarten i Accura rådgiver i forbindelse med investeringer i sociale virksomheder, herunder med sine kompetencer til juridisk due diligence i forbindelse med opstart af en investering. EY er et af Danmarks førende revisionsog rådgivningsfirmaer og har været rådgiver fra starten af Den Sociale Kapitalfond. Ud over rådgivning om dannelsen af Fonden og dens investeringer bidrager EY også til due diligence ved investeringsforløb og rådgivning i forbindelse med porteføljevirksomheder. Accenture er en global virksomhed med speciale i management consulting, teknologi og outsourcing af medarbejdere. Accenture bidrager med analyser til udviklingen af Den Sociale Kapitalfond og konkrete investeringscases, samt med forretningsmæssig sparring til porteføljevirksomheder.

16 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 16 Social StartUp Fakta: DiiG & MiiG Etableret i 2014 i Bording En tidligere udsat ledig i ansættelse pr. 31/ Med i Social StartUp-programmets første runde i 2014 For 2015 er målet for DiiG & MiiG at få sit gennembrud på det private såvel som institutionsmarkedet Fra hobbyprojekt til social virksomhed Virksomheden DiiG og MiiG udspringer af et hobbyprojekt, som grundlægger og direktør Jørgen Kristensen hyggede sig med i fritiden i flere år ved siden af jobbet som direktør for Bording Fronts, der producerer møbelkomponenter. Hovedproduktet hos DiiG & MiiG er en Christiania-cykel til børn kaldet Acerbike. Jørgen Kristensen vil vise, at man også i en lille midtjysk by kan få en idé, som giver både livsmod, selvværd og smør på brødet. Det er baggrunden for, at han i 2014 besluttede, at DiiG og MiiG skulle etableres som selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Da virksomheden fik mulighed for at komme med i Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogram, Social StartUp, kom der for alvor fart på: - At arbejde sammen med Den Sociale Kapitalfond har betydet, at vi har taget et kvantespring i den rigtige retning på rekordtid. Allerede i det indledende bootcampforløb fik vi nogle vigtige redskaber til at drive social forretning. Og det at få sin egen forretningsudvikler som fast sparringspartner har været guld værd. Som ny iværksætter har man brug for at få gode råd og vende udfordringer og muligheder med nogen, der kender markedet og ved, hvad der skal til for at komme stærkt fra start og bide sig fast, siger Jørgen Kristensen. Alle skal have en chance Igennem Social StartUp er det muligt at få kapital, og den brugte DiiG og MiiG bl.a. til at købe designrettighederne til Acerbike og til at fjerne et fordyrende og besværligt mellemled. Det åbnede nye afsætningsmuligheder og gav igen både plads og økonomi til at tænke i udvikling af nye produkter. Det giver på sigt behov for flere ansatte ud over Jørgen Kristensen og den fleksjobber, der er ansat i dag. Og når de skal ansættes, er han ikke i tvivl om, at det skal være flere fleksjobbere: - Det handler om at give mennesker en chance og vise dem, at vi virkelig har brug for deres idéer og indsats. Alle har en aktiv rolle at spille. Jeg håber, at andre vil tænke det samme, hvis det en dag skulle ske for mig, at jeg ikke længere kan arbejde på fuld kraft, siger Jørgen Kristensen.

17 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 17

18 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 18 Aktiviteter og resultater Investeringer i samarbejde med TrygFonden Den Sociale Kapitalfond investerer risikovillig kapital og kompetencer i etablerede sociale virksomheder med betydelige udviklingspotentialer, som målrettet skaber muligheder for udsatte grupper. Frem til 2018 er målet at opbygge en investeringsportefølje på små og mellemstore sociale virksomheder for derigennem at: Skabe job, uddannelsespladser og andre muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Skabe sociale og forretningsmæssige rollemodeller for danske iværksættere og virksomheder. Identificere de optimale investeringsemner og værktøjer for sociale virksomhedsinvesteringer. Sikre ca. 30 mio. kr. til investeringskapital i 2021 via tilbagebetalinger og afkast. Investeringsprofil: Investeringsperiode: (+ 4 års opfølgende porteføljeforvaltning). Investeringsformer: Typisk 2-4 mio. kr. i form af (konvertible) tålmodige lån med mulighed for opfølgningsinvesteringer, herunder i form af egenkapitalinvesteringer. Investeringskriterier: Etablerede små og mellemstore sociale virksomheder, særligt inden for industri, service og detailhandel. Mulighed for investering i både for-profit og not-for-profit sociale virksomheder. Succesfuld social model for ansættelse og udvikling af udsatte mennesker. Investerer ikke i virksomheder, der udelukkende er anden aktører. Kommercielt udviklings- og vækstpotentiale. Kompetent og ansvarligt ejer- og lederteam. Potentiel rollemodel med innovativ kombination af social og forretningsmæssig model og mulighed for overbevisende resultater og skalering /kopiering. Impact lock, hvor virksomheden i investeringsaftalen forpligter sig til at forfølge sociale mål og rapportere herom, og hvor tilbagebetaling før evt. udbytte sikres. UN Global Compact skal følges af virksomheden (siden 2013).

19 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 19 Investeringer resultater pr. 31. december 2014: Specialisterne ApS Telehandelshuset S.m.b.A Mormor.nu ApS Bornholms Mosteri A/S Gamle Mursten ApS 24 måneder i gennemsnitlig investeringstid 46 mio. kr. i samlet omsætning 121 ansatte heraf 65 pct. (79 personer) tidligere udsatte ledige 68 i uddannelse, praktik og arbejdsevneafklaring Ca.9 mio. kr. udbetalt i lån fra Den Sociale Kapitalfond Bemærk: Der er tale om foreløbige 2014-tal, hvorfor ændringer i forhold til endelige årsregnskaber kan forekomme Fokus i investeringerne har i primært været på optimering som grundlag for fremtidig vækst og skalering. Udviklingen er følgende: Optimeret drift Over 7 mio. kr., eller ca. 345 pct. forbedring, i samlet driftsresultat (EBITDA) i 2014 i forhold til 2013 (ekskl. Bornholms Mosteri, hvor driftsresultatet ikke er sammenligneligt, da mosteriet blev privatiseret medio 2013). Fire ud af fem virksomheder har positivt resultat. Vækst Over 9 mio. kr. eller ca. 25 pct. vækst i porteføljens samlede omsætning i 2014 i forhold til Flere job 25 nye job, heraf 21 tidligere udsatte ledige, siden investeringernes start. En samlet stigning på 36 pct. i job til udsatte mennesker. Ingen realiserede tab 100 pct. overlevelse i porteføljen og ingen realiserede tab på udlån. Første tilbagebetalinger Første tilbagebetalinger, ved Telehandelshuset, på udlån er planmæssigt påbegyndt. Indirekte jobskabelse: I tillæg til den direkte jobskabelse i porteføljevirksomhederne kommer den indirekte jobskabelse som følge af uddannelses-, praktikog afklaringsforløb i porteføljevirksomhederne. Eksempelvis kom otte ud af de ni dimittender fra Specialisternes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i 2014 videre i job, mesterlære eller ordinær uddannelse. Hvilke job skabes? Jobfunktioner: Mange forskellige jobfunktioner varetages af tidligere udsatte ledige fra manuelt industriarbejde til højt specialiseret algoritmeudvikling. Ansættelsesformer: Overvægt af fleksjob med relativt mange timer samt nogle ordinære job og skånejob. Udvikling: Generelt stort fokus på udvikling af medarbejderkompetencer og- trivsel i portefølje virksomhederne, hvor en række medarbejdere undervejs er flyttet til ordinære job.

20 Aktiviteter, resultater og perspektiver Side 20 Det Sociale Vækstprogram for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet Den Sociale Kapitalfond hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med at skabe bedre resultater i et målrettet udviklingsprogram på op til otte måneder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet donerer desuden kr. pr deltagervirksomhed i udviklingsmidler. Frem til 2016 gennemføres rådgivnings- og udviklingsforløb for i alt 32 socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i beskæftigelse ved at ansætte dem eller lave forløb, som fører til beskæftigelse andetsteds. Målet med programmet er: At bidrage til øget forretningsmæssig bæredygtighed hos socialøkonomiske virksomheder og dermed på sigt skabe flereforløb og job for udsatte mennesker. At skabe rollemodeller for, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan skabe job til udsatte mennesker på et forretningsmæssigt grundlag. At udvikle ny viden om, hvordan man effektivt forretningsudvikler social- økonomiske virksomheder. Programprofil Varighed Fem måneders intensivt forløb efterfulgt af tre måneders opfølgende sparring. Indhold Bl.a. tæt sparring med egen erfaren forretningsudvikler og tilknytning af team, programforløb med fælles læring og forretningsudvikling, netværk med interesserede kommuner samt kr. i donerede udviklingsmidler til opfølgende forretningsinitiativer. Kriterier for deltagelse er bl.a., at virksomheden: Lever op til regeringens kriterier for at være en registreret socialøkonomisk virksomhed, herunder at virksomheden er uafhængig af det offentlige og har et klart socialt formål samt en social håndtering af evt. overskud. Ansætter eller laver forløb for udsatte ledige. Vil kunne klare sig uden offentlig driftsstøtte og blive bæredygtig over tid. Har et uudnyttet forretningsmæssigt og socialt udviklingspotentiale. Har en kompetent og stabil ledelse. Overholder EU s statsstøtteregler.

21 Aktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014 Side 21 Det Sociale Vækstprograms resultater : 17 I alt socialøkonomiske virksomheder har gennemført programmet i : Tolv i de første to runder på seks måneder i perioden april 2013 til juni 2014 samt fem i tredje runde i perioden augustdecember Knap115 mio. kr. i samlet omsætning i 2013 (alle 17 virksomheder) 173 tidligere udsatte ledige ansat, og 233 ordinære medarbejdere ansat pr. december 2014 (alle 17 virksomheder) 403 personer i uddannelse og forløb pr. december 2014 (alle 17 virksomheder) Bemærk: Der er tale om selvindberettede nøgletal fra programvirksomhederne De foreløbigt opgjorte resultater for de første tre runder af Det Sociale Vækstprogram i er: Resultatforbedringer Fem ud af seks virksomheder fra første runde, hvor årsregnskaber fra både før og efter programdeltagelse foreligger, har forbedret deres årsresultat før skat fra 2012 til 2013 og vendt et samlet underskud til samlet overskud. Den gennemsnitlige resultatforbedring er på ca. 0,2 mio. kr. Vækst I alt 7,2 mio. kr., eller ca. 37 pct., er omsætningen vokset med hos deltagerne i første runde fra 2012 til 2013, hvor årsregnskaber fra både før og efter programdeltagelse foreligger. Flere job Antallet af job og uddannelsespladser er vokset med 100 i de 17 virksomheder fra deres respektive programstarter til den 31. december 2014 fordelt på 38 nye job til udsatte ledige, (ca. 28 pct. stigning), 15 ordinære job (en stigning på ca. 7 pct.) samt 47 nye uddannelses- og beskæftigelsesforløb (en stigning på ca. 13 pct.) i perioden. Stærkere forretningsforståelse Styrket forretningsdrift med bl.a. professionalisering af salgsarbejde, styrket strategisk beslutningsgrundlag og bedre kommunal forståelse. Høj tilfredshed 88 pct. af deltagerne i de første tre runder vurderer, at programmet er godt eller meget godt 94 pct mener, at det har medført permanente forandringer i deres virksomhed. Omfattende værktøjskasse I programmet er der indsamlet omfattende viden om socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet samt etableret en værktøjskasse til forretningsudvikling, der er formidlet i en serie rapporter/notater.

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Social inklusion i et vækstperspek2v. Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen

Social inklusion i et vækstperspek2v. Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen Social inklusion i et vækstperspek2v Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen På dagsordenen Hvad er Den Sociale Kapitalfond Hvad kendetegner sociale og socialøkonomiske virksomheder

Læs mere

SØG INVESTERING TIL VÆKST KLAR TIL VÆKST? Kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER KOM STÆRKT FRA START

SØG INVESTERING TIL VÆKST KLAR TIL VÆKST? Kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER KOM STÆRKT FRA START SØG INVESTERING TIL VÆKST KLAR TIL VÆKST? Kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder KOM STÆRKT FRA START

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning?

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vi er Danmarks eneste investeringsfond, der målrettet samarbejder med virksomheder og iværksættere, som skaber

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Temadag om socialøkonomi BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Hvorfor er vi her? Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 1 Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 2 Den Sociale Kapitalfond

Læs mere

INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE

INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE VÆKSTPROGRAM FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER OG UDVIKLING AF NY DANSK MODEL FOR SOCIALE INVESTERINGER September 2016 Side 1 af 7 Udfordring: Hvordan skaber

Læs mere

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning?

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vi er Danmarks eneste investeringsfond, der målrettet samarbejder med virksomheder og iværksættere, som skaber

Læs mere

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Sammenfatning Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 September 2014 Introduktion Det Sociale Vækstprogram er et udvælgelses- og udviklingsforløb for socialøkonomiske virksomheder,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Bestyrelseskonference 2016

Bestyrelseskonference 2016 Bestyrelseskonference 2016 INDFLYDELSE. HANDLING. ANSVAR Det sociale ansvar i bestyrelseslokalet På årets konference vil vi helt overordnet sætte fokus på, hvordan man beskæftiger sig med socialt ansvar

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 1 Investorer og private virksomheder Den Sociale Kapitalfond Novo Nordisk Virksomhedsforum

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere