NYT MANDECENTER PÅ FYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT MANDECENTER PÅ FYN"

Transkript

1 NYT MANDECENTER PÅ FYN Et sted for mænd på deres præmisser Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles mænd som om de er mindre værd end kvinder? Et unikt og nyskabende forsøgsprojekt, der skaber ligestilling hvor det burde være, men ikke er.

2 Nyt mandecenter på Fyn ET TREÅRIGT FORSØGSPROJEKT Side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ide. Formål. Oplevelsen 3 Baggrund 4-10 Samarbejdspartnere 11 Organisering Evaluering 15 Tidsplan 16 Budget og cost-benefit analyse Bilag Side 2

4 Ide Etablering af et manderådgivningscenter, som over en treårig forsøgsperiode skal oplyse, coache og rådgive mænd med livskriser, især i forhold til skilsmisser, arbejdsløshed og sorg. Mandecenteret skal ses som et forsøgsprojekt, hvor man dokumenterer antal, problemstillinger og behandlingsforløb, virkning og effekt, for senere at kunne argumentere for at mandcentre kommer på finansloven ligesom Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og børns vilkår. Ideen er opstået i forhold til lukningen af Mandecentret Fyn og skal ses i lyset af mange store virksomhedslukninger på Fyn. Formål Sikre mænds vilkår, forhold og sundhed, især set i lyset af virksomhedslukninger på Fyn. Oplevelsen Ved at etablere et Mandecenter på Fyn, i samarbejde med forskellige fynske kommuner, organisationer, virksomheder og interessenter, vil Fyn sende et klart billede af sammenhold og forståelse for de mange mænd og familier, der bliver hårdt ramt af virksomhedslukninger og finanskrisen på Fyn. Dertil kommer muligheden for at skabe lokalt fokus i den europæiske sundhedskampagne Mens Health Week samt inddrage WHO s fokus på mænds sundhed. Effekten deraf vil mærkes i de fynske kommuner. Fyn passer på sine egne, når ingen andre gør det. Finanskrisen er langt fra slut og den har sat sine dybe spor på Fyn. Der er brug for stærke, glade mænd, som har mod på at tage initiativer og skabe muligheder, når det ser allermest sort ud. For at sikre mænds forhold og vilkår skal de have mulighed for, at få den rigtige rådgivning når udfordringerne bliver for store og livsmørket breder sig. Side 3

5 Baggrund Efter lukningen af Mandecenteret Odense, er det nu ikke længere muligt for mænd på Fyn at søge specialiseret, professionel og gratis rådgivning, når de står med en livskrise. En livskrise værende enten skilsmisse, parforholdsproblemer, arbejdsløshed eller sorg. I det danske samfund, ses manden ofte stadig som familiens overhoved og primære forsøger. Når en mand rammes af en livskrise, er hans muligheder for hurtig, professionel, gratis rådgivning begrænset. Han kan gå til lægen og få piller, eller bide det i sig og tage sig sammen som en rigtig mand. Men hvorfor er mandens sorg og smerter mindre værd, mindre smertefulde end en kvindes? I dag, er der mange mænd der, uden at betvivle egen maskulinitet, gerne vil modtage rådgivning. Men de ved ikke, hvor de skal gå hen eller også har de ikke råd til at betale den terapeut eller coach, som kan give dem det lille skub i den rigtige retning. I knap tre år eksisterede der et sted på Fyn, som tilbød lige netop den hjælp, men muligheden er nu blevet fjernet fra Fyn, grundet økonomiske dispositioner. Der er ikke kommet nogen officiel begrundelse fra bestyrelsen af Mandecentrene i Danmark, men i en tid med voldsomt økonomisk pres alle steder fra, er det ikke nogen overraskelse, at der skæres i rådgivningscentre såvel som stillinger. Det vigtigste er ikke nedskæringen, men at det vise, hvor skrøbelig og tilfældig rådgivning til mænd er, så længe det udelukkende er baseret på offentlige tilskud fra for eksempel Satspuljen. Et hårdt økonomisk pres udefra og det eneste specialiserede rådgivningstilbud til mænd på Fyn forsvinder. Og det forsvinder næsten lige så stille som det kom. Det tidligere mandecenter på Fyn dækkede et aktuelt behov igennem sin rådgivning. På små tre år, hvoraf det sidste år foregik uden centerlokaler, har centerleder Jan Skaarup sammen med tre frivillige ildsjæle formået at rådgive og hjælpe 315 mænd, som stod med akutte livskriser samt gennemført mere end 1100 konsultationer og coaching forløb. Dertil kommer oprettelse af netværksgrupper, arrangementer om sundhed, alkohol og sociale arrangementer. Alt sammen som et målrettet forløb for at støtte og bakke op om sorgramte mænd. Uddannet terapeut og coach Jan Skaarup har hjulpet de mange mænd via mund-til-mund metoden, mediekontakt og et bredt personligt netværk. Oplysningskampagner, informationer, lokaler og faciliteter har været begrænset eller ikke eksisterende. Side 4

6 HVAD BETYDER 315 MÆND? 315 mænd på tre år, kan virke som et lille tal som er uden nogen egentlig betydning. Sættes det i relation til, hvad det ville have kostet kommunen, arbejdsgivere og staten, hvis de samme mænd ikke havde haft muligheden for at henvende sig til Mandecenteret, tegnes pludseligt et helt andet billede. En mand der står med en livskrise, om det er skilsmisse, parforholdsproblemer eller arbejdsløshed, vil ligesom ethvert andet menneske reagere med belastningsreaktioner og stress. Stress og belastningsreaktioner betyder sygemeldinger, forhøjet sandsynlighed for arbejdsskader, nedsat effektivitet hos enten arbejdsgiver eller i forbindelse med ledighed, manglende motivering hos a-kasser, andre aktører og jobcentre samt også de berørte kommuner og staten. Det påvirker familien, børn og kone, som tager bekymringer med på arbejde eller i skolen. Der er altså tale om en dominoeffekt, og det er derfor svært helt præcist at vise alle de økonomiske konsekvenser der er. Der findes mange forskellige undersøgelser, der dog dokumenterer forskellige aspekter af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser en mands livskrise har. Det er de godkendte undersøgelser, der ligger til grund for udregningerne. Der vil blive fremlagt en kort beskrivelse af forskellige undersøgelser, der dokumenterer mænds vilkår og reaktioner i forhold arbejdsløshed og skilsmisse. Grunden til at der primært er sat fokus på lige netop de to livskriser er fordi, det er de to former for livskriser, der vil ramme mange mænd på Fyn over de næste fire år set i lyset af Lindøværftets lukning. Baseret på de tal og undersøgelser, er der opstillet en beregning af, hvad der blev sparet ved, at Mandecenteret Fyn rådgav og hjalp 315 mænd samt de økonomiske konsekvenser vil være, hvis der ikke reetableres et lignede rådgivningscenter. Side 5

7 UNDERSØGELSER - MÆNDS VILKÅR OG VELFÆRD Formand Lars Hansen for Dansk Metal Odense advarer om 1, at Fyn er oppe på 14 % arbejdsløshed blandt medlemmerne. Yderligere vurderer han, at efter den endelige lukning af Lindøværftet, vil jobunderskuddet og dermed arbejdsløsheden ramme med 20 % på Fyn. Det er en arbejdsløshedsprocent, som ikke er set lignende siden finanskrisen i 30 erne og konsekvenserne vil være omfattende, hvis der ikke handles. Mere end håndværkere har mistet deres arbejde i forbindelse med lukningen af Lindøværftet. Dertil kommer fyringer fra underleverandører og lukningen af Wittenborg til sommeren Fyringer og arbejdsløshed betyder stigende antal skilsmisser, hvilket ses tydeligt i landstal fra Danmarks Statistik 4, hvor der siden 2008 har været en markant stigning af skilsmisser og klar nedgang af vielser. Se venligst bilag 1. Fyn står altså med mere end et problem, her tematiseres to af de store: rekordhøj arbejdsløshed og en fremtidig voldsom stigning af skilsmisser, som følge af det. De mennesker, der primært er ramt, er mændene, da det hovedsagligt er mænd, der dominerer metal-erhvervene. Tusindvis af mænd overlades til at klare livskrisen på egen hånd. Når mændene går ned, rammes deres familier og børn i lige så høj grad. Det vil sige, at når en stor virksomhed som Lindøværftet lukker, vil mange familier blive negativt påvirket af det. Det er ikke en vag formodning. Der er en realitet, som mange undersøgelser og analyser bekræfter. Arbejdsløshed Anvendt kommunalforskning 5 fremlagde i 2002 en omfattende undersøgelse, der viser den konsekvens virksomhedslukninger har for mænd. Anvendt kommunalforskning har fulgt mænd med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, som fra 1986 til 2002 blev fyret i forbindelse med virksomhedslukninger. Af de mænd havde 36 procent øget risiko for at dø af især hjertekarsygdomme, alkoholrelaterede sygdomme eller selvmord i løbet af de fire første år efter fyringen Antallet af fyringer i relation til Lindøværftet ligger pt. mellem 2000 og 2500 samt 800 i form af fyringer fra underleverandører. Udregninger er sat lavest mulig værdi. 3 %20Juli/Vi%20blev%20misbrugt.aspx Side 6

8 Argumentet kan så være, Jamen vi har jo allerede rådgivningscentre for både selvmord og alkoholproblemer, så det må jo være nok. Hvorfor overhovedet lade det komme så langt, når man med den rette rådgivning kan forhindre det? Dertil kommer, at inden manden overhovedet henvender sig, har der været et længere belastnings- og stressrelateret forløb med sygemeldinger, nedsat arbejdseffektivitet og alkoholrelaterede problemer. Problemer, som undervejs har sat tunge markante påvirkninger i familie og omgivelser. I forhold til undersøgelsen udført af Anvendt kommunalforskning fra 2002, skal yderligere medtages, at der ikke er inddraget overvejelser i forhold til for eksempel belastning og stress i forbindelse med angst for at miste arbejde og ikke mindst, at undersøgelsen blev lavet både efter og før en finanskrise, altså i en højkonjunktur periode. Skilsmisse Arbejdsløshed er - især for mænd - en konkret livskrise, som uden hjælp og rådgivning kan føre til flere livskriser, som for eksempel parforholdsbrud og skilsmisse. De mest dominerende årsager til skilsmisse 6 er 1. Manglende evne til at snakke sammen og løse problemer gennem samtale 2. Ægtefællens personlighed 3. Stress og belastninger i parforholdet 4. Følelsen af at være vokset fra hinanden 5. Tab af respekt og sympati for ægtefællen Jobunderskud og arbejdsløshed vil ofte medføre en ændring af personligheden og det giver bekymringer i parforholdet. Efter et stykke tid vil respekten og sympatien for den arbejdsløses situation ophøre. Med den rette rådgivning kan baggrunden og følgerne i større grad forebygges, inden det kommer så langt, at det eneste alternativ er skilsmisse. Lukningen af Lindøværftet og den stigende arbejdsløshed, vil uden tvivl medføre flere skilsmisser. Hvis der regnes med, at bare 5 procent bliver skilt, som følge af Lindøværftets lukningen, vil der komme 100 skilsmisser (og dertil endnu flere parforholdsbrud) indenfor de kommende to år på Fyn. Den toårige periode er baseret på en vurdering af, hvor lang tid det kan tage før belastninger grundet den lediges situation har påvirket så voldsomt, at der ikke er andre alternativer end skilsmisse. 6 Side 7

9 En skilsmisse sætter tit voldsomme spor i mange familier og deres børn, men ikke kun der. For det er ikke alene manden, der vil stå med en livskrise. Det kan også ramme den forhenværende partner, eventuelle børn og dermed også kommunen, skolen og eventuelle arbejdsgivere. Det vil kort fortalt sætte sig præg alle steder, for en skilsmisse er dyr og besværlig. Ikke kun for familie og venner, men også for samfundet i øvrigt. En af de mange udgifter forbundet med skilsmisser er flere sygemeldinger. Ifølge norske undersøgelser omsat til danske forhold, så betyder det helt konkret en samlet udgift i forhold til sygedagpenge på minimum 40 millioner kr. om året i Danmark. På Fyn vil det koste ,- kr. om året. I Danmark har vi årligt skilsmisser, og heraf tager 50 % mere end en måneds sygeperiode, som følge af stress grundet skilsmissen. Det vil for Fyn betyde følgende: 100 mænd hvoraf 50 af dem har mere end en måneds sygemelding. 1 times sygemelding = 101, 62 kr. 1 dags sygemelding = 762,15 kr. Årlig udgift; 50 x 30 dages fravær = 1500 dage pr år. Årlig udgift; 1500 * 762,15 = ,- kr. per år Hertil skal så lægges de resterende 50 %; som vil have flere sygemeldinger (dog ikke en måned, men flere end normalt), tabt arbejdsproduktion, eskalerende sociale udgifter i form af kronisk arbejdsløshed, misbrug, social udstødelse og dominoeffekten i forhold til børns problemer i skolen grundet forældrenes skilsmisse. Dertil kommer en stigning, som følge af skilsmisser, af personlig falliterklæringer, konkursmeldinger, betalingsstansning mm. 7 Kigger vi så på, hvad virksomheder står til at betale, når en medarbejder ligger i skilsmisse, så vurderes det, at en skilsmisseramt medarbejder gennemsnitligt koster ,- kr. 8 i forhold til sygemeldinger, nedsat arbejdsevne og forhøjet sandsynlighed for arbejdsskader. Der skal endvidere tages højde for, at parforholdsbrud udelades fra undersøgelsen, da der ikke forefindes nogle konkrete brugbare undersøgelser for området. Man vil dog kunne forvente et stigende antal af parforholdsbrud som følge af ledighed, ligesom skilsmisser Side 8

10 Side 9

11 Opsummering Hvad betyder det, når Mandecentret har rådgivet og hjulpet 315 mænd - og nu er lukket? Med de 315 mænd der har fået rådgivning, kan vi realistisk vurdere, at de vil have færre sygemeldinger, højere arbejdseffektivitet og bedret helbred grundet mindre sygdom, stress samt mindre fysiske og psykiske belastninger. Tidlig rådgivning og problemafklaring hjælper også med at forebygge eksempel svære depressioner eller selvmord. Omsætter man det til konkrete tal, uden at medtage dominoeffekten, kan det antages at de samfundsmæssige udgifter for stat, kommuner, a-kasser og virksomheder på Fyn er blevet reduceret med per mand per år. Udregningen er baseret på: 8 dages mindre sygemelding per år 6.100,- kr. Vurdering af forbedret arbejdseffektivitet til en samlet årlig værdi af Effekt af mindre stress, fysisk og psykisk belastning per år 800,- kr. 800,- kr. Altså en samlet samfundsmæssig forebyggelse for ,- kr. over en treårig periode. Uden et mandecenter på Fyn På nuværende tidspunkt har Mandecentret årligt hjulpet gennemsnitligt 105 mænd, hvor det sidste år var uden faste lokaler. Der er mere end 2000 jobsøgende efter lukningen af Lindøværftet, hvilket ifølge undersøgelsen fra Anvendt kommunalforskning fra 2002, vil få store konsekvenser for 36 % af de ramte. Det vil sige, at minimum 720 mænd vil stå med et akut behov for specialiseret og professionel rådgivning. Efter Mandecentrets lukning står mændene uden mulighed for at få den målrettede nødvendige hjælp og de har ofte ikke råd til at betale for anden hjælp og støtte. Mindst 100 af de 720 vil have brug for rådgivning enten i forhold til skilsmisse og man kan forvente, at der vil være et lignende behov i forhold til parforholdsbrud. Der er ingen tvivl om, at mange af mændene ikke selv vil opsøge hjælp. Men hvis vi regner med, at bare 10 % (72 mænd) af de 720 ville have opsøgt Mandecenteret enten i relation til deres arbejdssituation eller i relation til skilsmisse og samlivsbrud, ville det betyde: 1. En markant stigning af rådgivningsforløb og konsultationer 2. En økonomisk forebyggelse til kr. per år 9 Udregningen er sat lavest muligt. Side 10

12 Hvis der yderligere etableres et samarbejde med for eksempel fagforbund som 3F og metal i form af oplysningskampagner, ville det bevirke, at endnu flere mænd ville søge rådgivning. Der er uden tvivl en del mænd, som gerne ville søge og bruge rådgivning, hvis de vidste at muligheden var der. Der kan tages kontakt til A-kasser, jobcentre og andre aktører, da det ofte er ved jobcentret, A-kassen eller anden aktør, at den livskriseramte jobsøgende mand, har den største udefrakommende neutrale kontakt. Medarbejdere hos enten jobcenteret, A-kasse eller anden aktør er ikke trænet til at håndtere kriseramte mænd og det er ikke deres job. Men det er ikke desto mindre ofte dem, der har den primære kontakt. En del af deres job er jo blandt andet at vurdere, om den enkelte er aktivt jobsøgende og derfor bliver der tit fokuseret på, om der kan være private faktorer der spiller ind i forhold til jobsøgning. Et samarbejde mellem jobcenter/a-kasse/anden aktør kan bestå af noget så enkelt som informationsmøder og tilgængelige brochurer, der oplyser om livskriser hos mænd. DET VIL SIGE Ser man derfor på den konkrete ledighed, som man kan forvente på Fyn de kommende år og den deraf stigende sandsynlighed for skilsmisse og parbrud, så vil en vurderet dominoeffekt se nogenlunde sådan ud: Efter lukning af Lindøværftet samt lukning af Wittenborg og deraf kommende nedskæringer og lukninger hos diverse underleverandører, vil Fyn stå med 20 % arbejdssøgende indenfor metalområdet. Det vil sige minimum 3500 ledige udelukkende indenfor metalområdet inden årsskiftet. At være ramt af jobunderskud giver psykiske belastninger efterfulgt af stress. Det kan føre til sygemeldinger og depressioner. 36 % af disse mænd, altså 972 mænd, vil indenfor de kommende fire år have begået selvmord eller have udviklet alvorlige hjertekareller alkoholrelaterede sygdomme. Hvis man regner med at bare 5,5 % af de 3500 mænd, som direkte følge af deres ledighedssituation, vil opleve skilsmisse, resulterer det i en skilsmisseforøgelse på minimum berørte mænd, hvoraf 50 % vil være sygemeldt i en måned. Konkrete sygemeldinger (194) over en fireårig periode grundet skilsmisse ,- kr. Dertil kommer omkostninger i forhold til lægebesøg, forringet helbred og deraf ekstraordinære belastninger af sundhedsvæsnet samt nedsat arbejdseffektivitet, som kan anslås til per år at udgøre minimum kr. per mand. Side 11

13 Et lægebesøg koster gennemsnitligt 250,- kr. per konsultation. Det er ikke usandsynligt, at der vil være tre lægebesøg, før der bliver konstateret en mulig livskrise eller depression og aftales et behandlingsforløb. Forringet helbred skal ses i form af manglende aktivitet, udvikling af negative kostvaner. Det giver ofte fremtidige følgeskader som overvægt, belastning af nyre, hjerte og forhøjet blodtryk. Dette kan vurderes lavt til minimum 400,- kr. årligt. Nedsat effektivitet vurderes til minimum 800,- kr. årligt, som vil hæmme ledige med et manglende overskud til effektivt at søge arbejde og finde jobalternativer. Hertil kommer den negative påvirkning af konen eller partner, der også vil påvirke hendes livsforhold (dominoeffekten). Hvis manden er ulykkelig, vil konen blive påvirket og få svært ved at koncentrere sig optimalt om familiens trivsel, hendes helbred og arbejde. Det vil selvfølgelig ikke være alle mænd og familier, der rammes lige hårdt. Derfor reduceres den samlede vurdering med 75 % 10 for at tage højde for ledige uden familier, mænd under 25 år, de der har mulighed for at finde arbejde i for eksempel Sverige eller Norge og de mænd, der vil finde arbejde indenfor en toårig periode efter de udsættes for jobmangel. 1600,- kr. per år x 3500 ledige reduceret med 75 % x 4 år ,- kr. Dertil kommer virksomheder, som økonomisk vil blive påvirket negativt af skilsmisseramte medarbejdere. For at tage højde for fynske forhold sættes den gennemsnitlige belastning på ,- kr. Det skal ses i forhold til udgifter til sygemeldinger (ansættelse af vikarer), nedsat arbejdseffektivitet, udgifter i forhold til fyringer og nyansættelser. Det vil give en økonomisk belastning for virksomheder på Fyn over en fireårig periode på minimum ,- kr. Det vil sige en samlet samfundsmæssig omkostning på minimum ,- kr. Med den rette information, en målrettet indsats og samarbejde mellem mandecenter, kommune, stat, fagforeninger og a-kasser samt med en lav vurdering af, at kun 7 % af ledige ville benytte tilbuddet, ville der kunne forebygges for: 7 % af 3500 = 245 x 8000,- kr. per år x 4 år ,- kr. Forebyggelsesprognosen ville hurtigt kunne forbedres væsentligt gennem et positivt tværorganisatorisk samarbejde og kan ses som en kompensation i forhold til de udgifter, der er i forhold til etablering og drift af mandecentret. Under afsnit Budget vil der være vedlagt en cost-benefit analyse i forhold til udgifter for Mandecentret kontra de omkostninger et manglende Mandecenter vil have. 10 Undersøgelsen fra Anvendt kommunalforskning mener, at 36 % mænd efter en virksomhedslukning vil være særligt udsatte. Altså burde en reel reduktion være 64 %, men for at undgå en overvurdering, og for at tage højde for, at undersøgelsen fra anvendt kommunalforskning blev lavet i 2002 sættes reduktionen til 75 %. Udregningen er baseret på lavest mulige samfundsmæssige omkostning og kan derfor forventes at stige med knap 9 %. Side 12

14 Samarbejdspartnere Da lukningen af Mandecenteret Fyn blev kendt, kom der hurtig reaktion fra forskellige sider. Der er foreninger og organisationer, som gerne ville støtte op om en hurtig etablering af et nyt center for mænd på Fyn og hver især kan tilbyde forskellige ressourcer til projektet. Etableringen af et projekt i denne størrelsesorden har brug for støtte fra mange forskellige sider og ikke kun økonomisk. Det kan ikke bæres af kun én kommune eller én organisation, da det ikke kun hjælper i en kommune eller henvender sig til en minoritetsgruppe. Det er derfor håbet, at mange kan mødes og finde sammen om den fælles sag. På nuværende tidspunkt Jan Skaarup, tidligere leder af Mandecenteret Fyn, uddannet terapeut og coach - og vil gerne stille sin erfaring med krise- og sorgramte mænd samt ekspertise og store netværk til rådighed. Tre frivillige medarbejdere er klar til igen at give mænd og fædre støtte og hjælp. Fremtidige samarbejdspartnere Samtlige fynske kommuner Red barnet, Børns Vilkår 3F, Dansk Metal, FOA, BUPL, HK, LO, DI, DA, ASE, DANA, Krifa, Tl, IDA, Dansk Elforbund, Dansk Jernbaneforbund, PMF, Livlinen (soldaterhjælp), Dansk Socialrådgiverforening med flere. Udvikling og sundhed Region Syddanmark Udviklings-, ligestillings- og menneskerettighedsordfører Kamal Qureshi Mærsk Fonden EU På nuværende tidspunkt kan der fremlægges oplæg til fonde og legatansøgninger samt potentielle samarbejdspartnere. Side 13

15 Organisering Sted Et nyt mandecenter på Fyn kan med fordel lægges i Odense. Det vil være at foretrække, at placeringen er central. Det er et spørgsmål om let tilgængelighed for så mange som muligt og den anonymitet, som en by af Odenses størrelse kan tilbyde. Lokaler kan for eksempel være Odense kommunes lokaler i Klaregade og Klosterbakken. Her findes kontorer, mødelokaler med mere. Et sted i Odense kan også være det tidligere Studenterhus, hvor der er café, køkken og badefaciliteter, kontorer. Det vil hurtigt kunne etableres med midlertidige boligforhold til kriseramte mænd og fædre. Det vil sige, at der ville være tale om en vis istandsættelse, men med allerede eksisterende god basis for kommende lokaler. Det tidligere Studenterhus ligger centralt i Odense, tæt ved gågaden, station og bus, svømmehal og smukt parkområde. Daglig ledelse Jan Skaarup vil være oplagt som centerleder, grundet hans erfaringer samt netværk til kvalificerede og trænede medarbejdere samt frivillige. Den daglige ledelse ville således kunne være Jan Skaarups ansvar. Han vil også kunne fungere som primær kontaktperson og budgetansvarlig samt varetage kontakten til vigtige samarbejdspartnere som de fynske kommuner. Jan Skaarup ville også kunne fungere som den primære terapeut, rådgiver ved centret. Jan Skaarup har meget positive erfaringer med nytænkende samarbejdsprojekter, der er målrettet til mænd med sundheds- alkoholproblemer som - det viser erfaringer - kræver en særlig tilgang til mændene, hvis det skal give mulighed for kontakt og efterfølgende rådgivning. Jan Skaarup har en særlig interesse i forhold til mænds sundhed og vil derfor gerne integrere et større fokus til lige netop det område i forhold til oprettelsen af et nyt mandecenter. Det er både i forhold til kost, motion samt sundhedsundersøgelser målrettet mænd. Hans erfaringer fra det tidligere Mandecenter viser, at mange mænd med livskriser helbredsmæssigt glemmer egenomsorg, hvilket kan fremme sygdomsudvikling og depression - og dermed vanskeliggøre og forlænge helingsprocessen. Sund kost og motion giver mere overskud fysisk såvel som psykisk og det vil mændene blive oplyst om og have mulighed for at afprøve. Side 14

16 Jan Skaarup vil gerne undersøge muligheder for at centret kan give rådgivning til virksomheder med skilsmisseramte medarbejdere. Dette kan med fordel søges finansieret af for eksempel fundraiser. Et af Jan Skaarups netværk er Selskab for Mænds Sundhed, der på europæisk plan arbejder med mænds sundhed 11 og forskning. Samarbejdspartner Kirkens Korshær og beslægtede organisationer kan tænkes at i deltage samarbejdet med et nyt etableret Mandecenter. Jan Skaarup har udtrykt interesse for idéen, da organisationerne har erfaring med mænd, som står med meget alvorlige og akutte livskriser, der uden en rettidig indgriben kan medføre alvorlige livs- og misbrugsproblemer. Det er en aktuel problemstilling i forhold til den høje ledighed på Fyn, da det uden tvivl vil betyde, at enkelte mænd uden rådgivning, efter et to-til-treårigt forløb, vil ende som hjemløse. Ved at indgå et samarbejde med de eksemplificerede organisationer, vil der blive mulighed for konkret at forebygge en stigning af hjemløse på Fyn. 78 % af alle hjemløse er mænd. Mange af de mænd, er endt på gaden fordi de ikke fik hjælp da op til flere livskriser ramte dem. Et typisk forløb inden han ender på gaden er: 1. Første livskrise= Arbejdsløshed 2. Anden livskrise= Skilsmisse/parforholdsbrud 3. Tredje livskrise= Voldsomme økonomiske problemer 4. Fjerde livskrise= Det sociale netværk fejler 5. Femte livskrise= Hjemløs og misbruger Fra et menneske bliver hjemløs til der opstår et misbrug går der mellem tre og seks måneder. Den gennemsnitlige livstid som hjemløs på gaden er fem år 12. Samarbejdet mellem relevante organisationer og Mandcentret ville kunne foregå på den måde, at organisationerne har mulighed for, at tilbyde senge til hjemløse i nærheden af Mandecenteret og derefter kunne henvise motiverede hjemløse til rådgivning i Mandecenteret. Formålet vil være, at opfange de udsatte mænd mellem den fjerde og femte livskrise. Altså de mænd, som endnu ikke er blevet hjemløse og misbrugere og hvor der igennem et rådgivningsforløb i Mandecentret vil være mulighed for, at få mændene tilbage til en stabil tilværelse Side 15

17 Der er altså tale om to selvstændige initiativer med uafhængige budgetter og ansvarsområder, som mødes til månedlige møder for at planlægge rådgivningsforløb for hjemløse og kriseramte mænd på en måde, så den enkeltes misbrug eller store sociale problemer ikke hindrer et gavnligt udbytte af centrets ekspertise. Denne overvejelse er medtaget, da støttekredsen er bevidst om, at dybt traumatiserede hjemløse med misbrugsproblemer, kan have en negativ effekt på de øvrige mænd, som Mandecenteret ville tilbyde rådgivning til. Socialt udsatte i Odense Odense kommune og Rådet for socialt udsatte har tidligere afholdt en unik festival for lige netop socialt udstødte. En festival som var placeret meget centralt i Kongens Have. Odense kommune har således vist, at der er fokus på hjemløse og særligt socialt og ikke nogen berøringsangst med problemstillingen. Nødvendige besparelser grundet finanskrisen har gjort, at Odense kommune har været tvunget til at spare 8,6 % i 2011 i forhold til socialt udsatte i Odense. Et samarbejde mellem et nyt Mandecenter, relevante organisationer, Rådet for socialt udsatte og Odense kommune, kan derfor ses som et positivt alternativ i forhold til lige netop den besparelse. Med et fokus på Mens Health Week samt oprettelsen af lokale Mens Health Days øges opmærksomheden på lige netop det faktum, at de fleste hjemløse er mænd med behov for sundhedsrådgivning. Det kan tænkes, at åbne for muligheden for at søge for eksempel EU midler til projektet. Et håb kan være, at projektet udviklede sig på en måde, der kan vinkles politisk i relation til at få sat mænds vilkår på finansloven, og dermed ikke udelukkende var afhængigt af de enkelte kommuners økonomiske ressourcer, private sponsorater, legater og fonde. Side 16

18 Evaluering I projekts treårige forsøgsperiode foreslås en årlig evaluering mellem centerleder og primære samarbejdspartnere. En evaluering, som tilpasses i forhold til de forventninger og krav eventuelle samarbejdspartnere ville have. Det kan endvidere være en fordel, at tilknytte en analytiker til projektet, hvis opgave det var at behandle de informationer og erfaringer, som projektet giver. Denne analytiker kan eventuelt udpeges i samarbejde med for eksempel forskellige ministerier og universiteter. Et af de primære succeskriterier for hele projektet, som kan være en del af evalueringen, er løbende at undersøge, hvilke økonomiske effekter den rette rådgivning har i forhold til mænds livskriser for derefter at videreformidle resultaterne til ligestillingsrådet med flere. Årlig evaluering skal indeholde Budget, vurdering af informationskampagners effekt, antal af konsultationer og brugere med mere. Treårig evaluering Sammenfatning og opsummering på årlige evalueringer samt analyse af den overordnede effekt og fremtidsperspektiver. Side 17

19 Tidsplan Jo hurtigere jo bedre. Det ville være ideelt, hvis der var mulighed for start af rådgivning i løbet af tredje kvartal Eventuel istandsættelse af lokaler kan foregå samtidigt. Jan Skaarup har tidligere arbejdet i ad hoc lokaler, hvilket ikke er en ideel situation. Han har dog den fornødne erfaring til at tilpasse forløb, konsultationer og rådgivninger efter de fysiske forhold i midlertidige lokaler. Grunden til at en hurtig opstart er at foretrække, skal ses i forhold til den voldsomme stigning af jobsøgende, der vil komme på Fyn efter den endelige lukning af Lindøværftet i løbet af sommeren Dertil kommer den snarlige lukning af Wittenborg og den per 1. juni 2011 aktuelle lukning af Mandecentret. Indenfor det næste år vil der være mange mænd med behov for rådgivning og støtte. Med hurtig etablering af et nyt mandecenter, jo hurtigere man får spredt budskabet, jo bedre og mere effektivt kan der skabes en hurtig indsats. Udfordringen vil være det økonomiske aspekt i forhold til løn, administration, husleje med mere. Lukningen af det tidligere Mandecenter kommer uheldigt i forhold til for eksempel at søge sponsorer, legater og fonde, da mange allerede har planlagt eller givet donationer for resten af året. Her vil rådgivning, goodwill og netværk fra ministerier, de Fynske kommuner, Region Syddanmark, Red Barnet, erhvervsorganisationer, Børns vilkår og fagforeningerne være essentiel og afgørende for projektets etablering og succes. Side 18

20 Budget Budgettet er udregnet i samarbejde med Jan Skaarup baseret på hans erfaringer fra det tidligere Mandecenter. Det indeholder en vurdering af, hvad det vil koste at drive et nyt Mandecenter under optimale forhold. Overvejelser i forhold til budget I det præsenterede budget er der ikke taget højde for eventuelle istandsættelsesudgifter eller muligheden for løntilskudsstillinger. Det kan være fordelagtigt, at overveje en løntilskudsstilling til sekretariatsfunktion og oprettelse af hjemmeside. Der er endvidere ikke taget højde for eller udregnet vurdering af fundraiser. Erfaringer fra Mandecentret i Århus viser, at der er gode muligheder for både legater, fonde og sponsorater. Ideen med, allerede tidligt, at ansætte fundraiser, skal ses i forhold til den tid det tager at etablere et netværk. Fundraiserstillingens fortsatte ansættelsesforhold og forventninger med mere vil indgå som en del af den årlige evaluering, samt i den samlede treårige evaluering. Finanskrisen har ramt alle og dermed også vanskeliggjort muligheden for at finde faste sponsorer. Formål med fundraiser er, at sikre økonomisk grobund for Mandecenteret. Ikke kun i forhold til rådgivningen, men også for at give mulighed for samarbejdspartnere og centerleder at optimere vidensdeling, PR, vækst og innovation. Der skal tages højde for, at bliver der etableret overnatning til mænd og fædre med børn i et nyetableret Mandecenter, vil der komme en indtægt i form af husleje fra de kriseramte mænd og fædre. Dette vil blive takseret i forhold til den normale herbergs takst. Side 19

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder SYGEDAGPENGE Samarbejde med virksomheder ORGANISERING I SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNIN GEN SYGEDAGPENGE ODENSE HVAD ER VI FOR EN STØRRELSE OG HVAD ER VORES MISSION. Vores mission: at bringe sygemeldte

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere