NYT MANDECENTER PÅ FYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT MANDECENTER PÅ FYN"

Transkript

1 NYT MANDECENTER PÅ FYN Et sted for mænd på deres præmisser Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles mænd som om de er mindre værd end kvinder? Et unikt og nyskabende forsøgsprojekt, der skaber ligestilling hvor det burde være, men ikke er.

2 Nyt mandecenter på Fyn ET TREÅRIGT FORSØGSPROJEKT Side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ide. Formål. Oplevelsen 3 Baggrund 4-10 Samarbejdspartnere 11 Organisering Evaluering 15 Tidsplan 16 Budget og cost-benefit analyse Bilag Side 2

4 Ide Etablering af et manderådgivningscenter, som over en treårig forsøgsperiode skal oplyse, coache og rådgive mænd med livskriser, især i forhold til skilsmisser, arbejdsløshed og sorg. Mandecenteret skal ses som et forsøgsprojekt, hvor man dokumenterer antal, problemstillinger og behandlingsforløb, virkning og effekt, for senere at kunne argumentere for at mandcentre kommer på finansloven ligesom Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og børns vilkår. Ideen er opstået i forhold til lukningen af Mandecentret Fyn og skal ses i lyset af mange store virksomhedslukninger på Fyn. Formål Sikre mænds vilkår, forhold og sundhed, især set i lyset af virksomhedslukninger på Fyn. Oplevelsen Ved at etablere et Mandecenter på Fyn, i samarbejde med forskellige fynske kommuner, organisationer, virksomheder og interessenter, vil Fyn sende et klart billede af sammenhold og forståelse for de mange mænd og familier, der bliver hårdt ramt af virksomhedslukninger og finanskrisen på Fyn. Dertil kommer muligheden for at skabe lokalt fokus i den europæiske sundhedskampagne Mens Health Week samt inddrage WHO s fokus på mænds sundhed. Effekten deraf vil mærkes i de fynske kommuner. Fyn passer på sine egne, når ingen andre gør det. Finanskrisen er langt fra slut og den har sat sine dybe spor på Fyn. Der er brug for stærke, glade mænd, som har mod på at tage initiativer og skabe muligheder, når det ser allermest sort ud. For at sikre mænds forhold og vilkår skal de have mulighed for, at få den rigtige rådgivning når udfordringerne bliver for store og livsmørket breder sig. Side 3

5 Baggrund Efter lukningen af Mandecenteret Odense, er det nu ikke længere muligt for mænd på Fyn at søge specialiseret, professionel og gratis rådgivning, når de står med en livskrise. En livskrise værende enten skilsmisse, parforholdsproblemer, arbejdsløshed eller sorg. I det danske samfund, ses manden ofte stadig som familiens overhoved og primære forsøger. Når en mand rammes af en livskrise, er hans muligheder for hurtig, professionel, gratis rådgivning begrænset. Han kan gå til lægen og få piller, eller bide det i sig og tage sig sammen som en rigtig mand. Men hvorfor er mandens sorg og smerter mindre værd, mindre smertefulde end en kvindes? I dag, er der mange mænd der, uden at betvivle egen maskulinitet, gerne vil modtage rådgivning. Men de ved ikke, hvor de skal gå hen eller også har de ikke råd til at betale den terapeut eller coach, som kan give dem det lille skub i den rigtige retning. I knap tre år eksisterede der et sted på Fyn, som tilbød lige netop den hjælp, men muligheden er nu blevet fjernet fra Fyn, grundet økonomiske dispositioner. Der er ikke kommet nogen officiel begrundelse fra bestyrelsen af Mandecentrene i Danmark, men i en tid med voldsomt økonomisk pres alle steder fra, er det ikke nogen overraskelse, at der skæres i rådgivningscentre såvel som stillinger. Det vigtigste er ikke nedskæringen, men at det vise, hvor skrøbelig og tilfældig rådgivning til mænd er, så længe det udelukkende er baseret på offentlige tilskud fra for eksempel Satspuljen. Et hårdt økonomisk pres udefra og det eneste specialiserede rådgivningstilbud til mænd på Fyn forsvinder. Og det forsvinder næsten lige så stille som det kom. Det tidligere mandecenter på Fyn dækkede et aktuelt behov igennem sin rådgivning. På små tre år, hvoraf det sidste år foregik uden centerlokaler, har centerleder Jan Skaarup sammen med tre frivillige ildsjæle formået at rådgive og hjælpe 315 mænd, som stod med akutte livskriser samt gennemført mere end 1100 konsultationer og coaching forløb. Dertil kommer oprettelse af netværksgrupper, arrangementer om sundhed, alkohol og sociale arrangementer. Alt sammen som et målrettet forløb for at støtte og bakke op om sorgramte mænd. Uddannet terapeut og coach Jan Skaarup har hjulpet de mange mænd via mund-til-mund metoden, mediekontakt og et bredt personligt netværk. Oplysningskampagner, informationer, lokaler og faciliteter har været begrænset eller ikke eksisterende. Side 4

6 HVAD BETYDER 315 MÆND? 315 mænd på tre år, kan virke som et lille tal som er uden nogen egentlig betydning. Sættes det i relation til, hvad det ville have kostet kommunen, arbejdsgivere og staten, hvis de samme mænd ikke havde haft muligheden for at henvende sig til Mandecenteret, tegnes pludseligt et helt andet billede. En mand der står med en livskrise, om det er skilsmisse, parforholdsproblemer eller arbejdsløshed, vil ligesom ethvert andet menneske reagere med belastningsreaktioner og stress. Stress og belastningsreaktioner betyder sygemeldinger, forhøjet sandsynlighed for arbejdsskader, nedsat effektivitet hos enten arbejdsgiver eller i forbindelse med ledighed, manglende motivering hos a-kasser, andre aktører og jobcentre samt også de berørte kommuner og staten. Det påvirker familien, børn og kone, som tager bekymringer med på arbejde eller i skolen. Der er altså tale om en dominoeffekt, og det er derfor svært helt præcist at vise alle de økonomiske konsekvenser der er. Der findes mange forskellige undersøgelser, der dog dokumenterer forskellige aspekter af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser en mands livskrise har. Det er de godkendte undersøgelser, der ligger til grund for udregningerne. Der vil blive fremlagt en kort beskrivelse af forskellige undersøgelser, der dokumenterer mænds vilkår og reaktioner i forhold arbejdsløshed og skilsmisse. Grunden til at der primært er sat fokus på lige netop de to livskriser er fordi, det er de to former for livskriser, der vil ramme mange mænd på Fyn over de næste fire år set i lyset af Lindøværftets lukning. Baseret på de tal og undersøgelser, er der opstillet en beregning af, hvad der blev sparet ved, at Mandecenteret Fyn rådgav og hjalp 315 mænd samt de økonomiske konsekvenser vil være, hvis der ikke reetableres et lignede rådgivningscenter. Side 5

7 UNDERSØGELSER - MÆNDS VILKÅR OG VELFÆRD Formand Lars Hansen for Dansk Metal Odense advarer om 1, at Fyn er oppe på 14 % arbejdsløshed blandt medlemmerne. Yderligere vurderer han, at efter den endelige lukning af Lindøværftet, vil jobunderskuddet og dermed arbejdsløsheden ramme med 20 % på Fyn. Det er en arbejdsløshedsprocent, som ikke er set lignende siden finanskrisen i 30 erne og konsekvenserne vil være omfattende, hvis der ikke handles. Mere end håndværkere har mistet deres arbejde i forbindelse med lukningen af Lindøværftet. Dertil kommer fyringer fra underleverandører og lukningen af Wittenborg til sommeren Fyringer og arbejdsløshed betyder stigende antal skilsmisser, hvilket ses tydeligt i landstal fra Danmarks Statistik 4, hvor der siden 2008 har været en markant stigning af skilsmisser og klar nedgang af vielser. Se venligst bilag 1. Fyn står altså med mere end et problem, her tematiseres to af de store: rekordhøj arbejdsløshed og en fremtidig voldsom stigning af skilsmisser, som følge af det. De mennesker, der primært er ramt, er mændene, da det hovedsagligt er mænd, der dominerer metal-erhvervene. Tusindvis af mænd overlades til at klare livskrisen på egen hånd. Når mændene går ned, rammes deres familier og børn i lige så høj grad. Det vil sige, at når en stor virksomhed som Lindøværftet lukker, vil mange familier blive negativt påvirket af det. Det er ikke en vag formodning. Der er en realitet, som mange undersøgelser og analyser bekræfter. Arbejdsløshed Anvendt kommunalforskning 5 fremlagde i 2002 en omfattende undersøgelse, der viser den konsekvens virksomhedslukninger har for mænd. Anvendt kommunalforskning har fulgt mænd med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, som fra 1986 til 2002 blev fyret i forbindelse med virksomhedslukninger. Af de mænd havde 36 procent øget risiko for at dø af især hjertekarsygdomme, alkoholrelaterede sygdomme eller selvmord i løbet af de fire første år efter fyringen Antallet af fyringer i relation til Lindøværftet ligger pt. mellem 2000 og 2500 samt 800 i form af fyringer fra underleverandører. Udregninger er sat lavest mulig værdi. 3 %20Juli/Vi%20blev%20misbrugt.aspx Side 6

8 Argumentet kan så være, Jamen vi har jo allerede rådgivningscentre for både selvmord og alkoholproblemer, så det må jo være nok. Hvorfor overhovedet lade det komme så langt, når man med den rette rådgivning kan forhindre det? Dertil kommer, at inden manden overhovedet henvender sig, har der været et længere belastnings- og stressrelateret forløb med sygemeldinger, nedsat arbejdseffektivitet og alkoholrelaterede problemer. Problemer, som undervejs har sat tunge markante påvirkninger i familie og omgivelser. I forhold til undersøgelsen udført af Anvendt kommunalforskning fra 2002, skal yderligere medtages, at der ikke er inddraget overvejelser i forhold til for eksempel belastning og stress i forbindelse med angst for at miste arbejde og ikke mindst, at undersøgelsen blev lavet både efter og før en finanskrise, altså i en højkonjunktur periode. Skilsmisse Arbejdsløshed er - især for mænd - en konkret livskrise, som uden hjælp og rådgivning kan føre til flere livskriser, som for eksempel parforholdsbrud og skilsmisse. De mest dominerende årsager til skilsmisse 6 er 1. Manglende evne til at snakke sammen og løse problemer gennem samtale 2. Ægtefællens personlighed 3. Stress og belastninger i parforholdet 4. Følelsen af at være vokset fra hinanden 5. Tab af respekt og sympati for ægtefællen Jobunderskud og arbejdsløshed vil ofte medføre en ændring af personligheden og det giver bekymringer i parforholdet. Efter et stykke tid vil respekten og sympatien for den arbejdsløses situation ophøre. Med den rette rådgivning kan baggrunden og følgerne i større grad forebygges, inden det kommer så langt, at det eneste alternativ er skilsmisse. Lukningen af Lindøværftet og den stigende arbejdsløshed, vil uden tvivl medføre flere skilsmisser. Hvis der regnes med, at bare 5 procent bliver skilt, som følge af Lindøværftets lukningen, vil der komme 100 skilsmisser (og dertil endnu flere parforholdsbrud) indenfor de kommende to år på Fyn. Den toårige periode er baseret på en vurdering af, hvor lang tid det kan tage før belastninger grundet den lediges situation har påvirket så voldsomt, at der ikke er andre alternativer end skilsmisse. 6 Side 7

9 En skilsmisse sætter tit voldsomme spor i mange familier og deres børn, men ikke kun der. For det er ikke alene manden, der vil stå med en livskrise. Det kan også ramme den forhenværende partner, eventuelle børn og dermed også kommunen, skolen og eventuelle arbejdsgivere. Det vil kort fortalt sætte sig præg alle steder, for en skilsmisse er dyr og besværlig. Ikke kun for familie og venner, men også for samfundet i øvrigt. En af de mange udgifter forbundet med skilsmisser er flere sygemeldinger. Ifølge norske undersøgelser omsat til danske forhold, så betyder det helt konkret en samlet udgift i forhold til sygedagpenge på minimum 40 millioner kr. om året i Danmark. På Fyn vil det koste ,- kr. om året. I Danmark har vi årligt skilsmisser, og heraf tager 50 % mere end en måneds sygeperiode, som følge af stress grundet skilsmissen. Det vil for Fyn betyde følgende: 100 mænd hvoraf 50 af dem har mere end en måneds sygemelding. 1 times sygemelding = 101, 62 kr. 1 dags sygemelding = 762,15 kr. Årlig udgift; 50 x 30 dages fravær = 1500 dage pr år. Årlig udgift; 1500 * 762,15 = ,- kr. per år Hertil skal så lægges de resterende 50 %; som vil have flere sygemeldinger (dog ikke en måned, men flere end normalt), tabt arbejdsproduktion, eskalerende sociale udgifter i form af kronisk arbejdsløshed, misbrug, social udstødelse og dominoeffekten i forhold til børns problemer i skolen grundet forældrenes skilsmisse. Dertil kommer en stigning, som følge af skilsmisser, af personlig falliterklæringer, konkursmeldinger, betalingsstansning mm. 7 Kigger vi så på, hvad virksomheder står til at betale, når en medarbejder ligger i skilsmisse, så vurderes det, at en skilsmisseramt medarbejder gennemsnitligt koster ,- kr. 8 i forhold til sygemeldinger, nedsat arbejdsevne og forhøjet sandsynlighed for arbejdsskader. Der skal endvidere tages højde for, at parforholdsbrud udelades fra undersøgelsen, da der ikke forefindes nogle konkrete brugbare undersøgelser for området. Man vil dog kunne forvente et stigende antal af parforholdsbrud som følge af ledighed, ligesom skilsmisser Side 8

10 Side 9

11 Opsummering Hvad betyder det, når Mandecentret har rådgivet og hjulpet 315 mænd - og nu er lukket? Med de 315 mænd der har fået rådgivning, kan vi realistisk vurdere, at de vil have færre sygemeldinger, højere arbejdseffektivitet og bedret helbred grundet mindre sygdom, stress samt mindre fysiske og psykiske belastninger. Tidlig rådgivning og problemafklaring hjælper også med at forebygge eksempel svære depressioner eller selvmord. Omsætter man det til konkrete tal, uden at medtage dominoeffekten, kan det antages at de samfundsmæssige udgifter for stat, kommuner, a-kasser og virksomheder på Fyn er blevet reduceret med per mand per år. Udregningen er baseret på: 8 dages mindre sygemelding per år 6.100,- kr. Vurdering af forbedret arbejdseffektivitet til en samlet årlig værdi af Effekt af mindre stress, fysisk og psykisk belastning per år 800,- kr. 800,- kr. Altså en samlet samfundsmæssig forebyggelse for ,- kr. over en treårig periode. Uden et mandecenter på Fyn På nuværende tidspunkt har Mandecentret årligt hjulpet gennemsnitligt 105 mænd, hvor det sidste år var uden faste lokaler. Der er mere end 2000 jobsøgende efter lukningen af Lindøværftet, hvilket ifølge undersøgelsen fra Anvendt kommunalforskning fra 2002, vil få store konsekvenser for 36 % af de ramte. Det vil sige, at minimum 720 mænd vil stå med et akut behov for specialiseret og professionel rådgivning. Efter Mandecentrets lukning står mændene uden mulighed for at få den målrettede nødvendige hjælp og de har ofte ikke råd til at betale for anden hjælp og støtte. Mindst 100 af de 720 vil have brug for rådgivning enten i forhold til skilsmisse og man kan forvente, at der vil være et lignende behov i forhold til parforholdsbrud. Der er ingen tvivl om, at mange af mændene ikke selv vil opsøge hjælp. Men hvis vi regner med, at bare 10 % (72 mænd) af de 720 ville have opsøgt Mandecenteret enten i relation til deres arbejdssituation eller i relation til skilsmisse og samlivsbrud, ville det betyde: 1. En markant stigning af rådgivningsforløb og konsultationer 2. En økonomisk forebyggelse til kr. per år 9 Udregningen er sat lavest muligt. Side 10

12 Hvis der yderligere etableres et samarbejde med for eksempel fagforbund som 3F og metal i form af oplysningskampagner, ville det bevirke, at endnu flere mænd ville søge rådgivning. Der er uden tvivl en del mænd, som gerne ville søge og bruge rådgivning, hvis de vidste at muligheden var der. Der kan tages kontakt til A-kasser, jobcentre og andre aktører, da det ofte er ved jobcentret, A-kassen eller anden aktør, at den livskriseramte jobsøgende mand, har den største udefrakommende neutrale kontakt. Medarbejdere hos enten jobcenteret, A-kasse eller anden aktør er ikke trænet til at håndtere kriseramte mænd og det er ikke deres job. Men det er ikke desto mindre ofte dem, der har den primære kontakt. En del af deres job er jo blandt andet at vurdere, om den enkelte er aktivt jobsøgende og derfor bliver der tit fokuseret på, om der kan være private faktorer der spiller ind i forhold til jobsøgning. Et samarbejde mellem jobcenter/a-kasse/anden aktør kan bestå af noget så enkelt som informationsmøder og tilgængelige brochurer, der oplyser om livskriser hos mænd. DET VIL SIGE Ser man derfor på den konkrete ledighed, som man kan forvente på Fyn de kommende år og den deraf stigende sandsynlighed for skilsmisse og parbrud, så vil en vurderet dominoeffekt se nogenlunde sådan ud: Efter lukning af Lindøværftet samt lukning af Wittenborg og deraf kommende nedskæringer og lukninger hos diverse underleverandører, vil Fyn stå med 20 % arbejdssøgende indenfor metalområdet. Det vil sige minimum 3500 ledige udelukkende indenfor metalområdet inden årsskiftet. At være ramt af jobunderskud giver psykiske belastninger efterfulgt af stress. Det kan føre til sygemeldinger og depressioner. 36 % af disse mænd, altså 972 mænd, vil indenfor de kommende fire år have begået selvmord eller have udviklet alvorlige hjertekareller alkoholrelaterede sygdomme. Hvis man regner med at bare 5,5 % af de 3500 mænd, som direkte følge af deres ledighedssituation, vil opleve skilsmisse, resulterer det i en skilsmisseforøgelse på minimum berørte mænd, hvoraf 50 % vil være sygemeldt i en måned. Konkrete sygemeldinger (194) over en fireårig periode grundet skilsmisse ,- kr. Dertil kommer omkostninger i forhold til lægebesøg, forringet helbred og deraf ekstraordinære belastninger af sundhedsvæsnet samt nedsat arbejdseffektivitet, som kan anslås til per år at udgøre minimum kr. per mand. Side 11

13 Et lægebesøg koster gennemsnitligt 250,- kr. per konsultation. Det er ikke usandsynligt, at der vil være tre lægebesøg, før der bliver konstateret en mulig livskrise eller depression og aftales et behandlingsforløb. Forringet helbred skal ses i form af manglende aktivitet, udvikling af negative kostvaner. Det giver ofte fremtidige følgeskader som overvægt, belastning af nyre, hjerte og forhøjet blodtryk. Dette kan vurderes lavt til minimum 400,- kr. årligt. Nedsat effektivitet vurderes til minimum 800,- kr. årligt, som vil hæmme ledige med et manglende overskud til effektivt at søge arbejde og finde jobalternativer. Hertil kommer den negative påvirkning af konen eller partner, der også vil påvirke hendes livsforhold (dominoeffekten). Hvis manden er ulykkelig, vil konen blive påvirket og få svært ved at koncentrere sig optimalt om familiens trivsel, hendes helbred og arbejde. Det vil selvfølgelig ikke være alle mænd og familier, der rammes lige hårdt. Derfor reduceres den samlede vurdering med 75 % 10 for at tage højde for ledige uden familier, mænd under 25 år, de der har mulighed for at finde arbejde i for eksempel Sverige eller Norge og de mænd, der vil finde arbejde indenfor en toårig periode efter de udsættes for jobmangel. 1600,- kr. per år x 3500 ledige reduceret med 75 % x 4 år ,- kr. Dertil kommer virksomheder, som økonomisk vil blive påvirket negativt af skilsmisseramte medarbejdere. For at tage højde for fynske forhold sættes den gennemsnitlige belastning på ,- kr. Det skal ses i forhold til udgifter til sygemeldinger (ansættelse af vikarer), nedsat arbejdseffektivitet, udgifter i forhold til fyringer og nyansættelser. Det vil give en økonomisk belastning for virksomheder på Fyn over en fireårig periode på minimum ,- kr. Det vil sige en samlet samfundsmæssig omkostning på minimum ,- kr. Med den rette information, en målrettet indsats og samarbejde mellem mandecenter, kommune, stat, fagforeninger og a-kasser samt med en lav vurdering af, at kun 7 % af ledige ville benytte tilbuddet, ville der kunne forebygges for: 7 % af 3500 = 245 x 8000,- kr. per år x 4 år ,- kr. Forebyggelsesprognosen ville hurtigt kunne forbedres væsentligt gennem et positivt tværorganisatorisk samarbejde og kan ses som en kompensation i forhold til de udgifter, der er i forhold til etablering og drift af mandecentret. Under afsnit Budget vil der være vedlagt en cost-benefit analyse i forhold til udgifter for Mandecentret kontra de omkostninger et manglende Mandecenter vil have. 10 Undersøgelsen fra Anvendt kommunalforskning mener, at 36 % mænd efter en virksomhedslukning vil være særligt udsatte. Altså burde en reel reduktion være 64 %, men for at undgå en overvurdering, og for at tage højde for, at undersøgelsen fra anvendt kommunalforskning blev lavet i 2002 sættes reduktionen til 75 %. Udregningen er baseret på lavest mulige samfundsmæssige omkostning og kan derfor forventes at stige med knap 9 %. Side 12

14 Samarbejdspartnere Da lukningen af Mandecenteret Fyn blev kendt, kom der hurtig reaktion fra forskellige sider. Der er foreninger og organisationer, som gerne ville støtte op om en hurtig etablering af et nyt center for mænd på Fyn og hver især kan tilbyde forskellige ressourcer til projektet. Etableringen af et projekt i denne størrelsesorden har brug for støtte fra mange forskellige sider og ikke kun økonomisk. Det kan ikke bæres af kun én kommune eller én organisation, da det ikke kun hjælper i en kommune eller henvender sig til en minoritetsgruppe. Det er derfor håbet, at mange kan mødes og finde sammen om den fælles sag. På nuværende tidspunkt Jan Skaarup, tidligere leder af Mandecenteret Fyn, uddannet terapeut og coach - og vil gerne stille sin erfaring med krise- og sorgramte mænd samt ekspertise og store netværk til rådighed. Tre frivillige medarbejdere er klar til igen at give mænd og fædre støtte og hjælp. Fremtidige samarbejdspartnere Samtlige fynske kommuner Red barnet, Børns Vilkår 3F, Dansk Metal, FOA, BUPL, HK, LO, DI, DA, ASE, DANA, Krifa, Tl, IDA, Dansk Elforbund, Dansk Jernbaneforbund, PMF, Livlinen (soldaterhjælp), Dansk Socialrådgiverforening med flere. Udvikling og sundhed Region Syddanmark Udviklings-, ligestillings- og menneskerettighedsordfører Kamal Qureshi Mærsk Fonden EU På nuværende tidspunkt kan der fremlægges oplæg til fonde og legatansøgninger samt potentielle samarbejdspartnere. Side 13

15 Organisering Sted Et nyt mandecenter på Fyn kan med fordel lægges i Odense. Det vil være at foretrække, at placeringen er central. Det er et spørgsmål om let tilgængelighed for så mange som muligt og den anonymitet, som en by af Odenses størrelse kan tilbyde. Lokaler kan for eksempel være Odense kommunes lokaler i Klaregade og Klosterbakken. Her findes kontorer, mødelokaler med mere. Et sted i Odense kan også være det tidligere Studenterhus, hvor der er café, køkken og badefaciliteter, kontorer. Det vil hurtigt kunne etableres med midlertidige boligforhold til kriseramte mænd og fædre. Det vil sige, at der ville være tale om en vis istandsættelse, men med allerede eksisterende god basis for kommende lokaler. Det tidligere Studenterhus ligger centralt i Odense, tæt ved gågaden, station og bus, svømmehal og smukt parkområde. Daglig ledelse Jan Skaarup vil være oplagt som centerleder, grundet hans erfaringer samt netværk til kvalificerede og trænede medarbejdere samt frivillige. Den daglige ledelse ville således kunne være Jan Skaarups ansvar. Han vil også kunne fungere som primær kontaktperson og budgetansvarlig samt varetage kontakten til vigtige samarbejdspartnere som de fynske kommuner. Jan Skaarup ville også kunne fungere som den primære terapeut, rådgiver ved centret. Jan Skaarup har meget positive erfaringer med nytænkende samarbejdsprojekter, der er målrettet til mænd med sundheds- alkoholproblemer som - det viser erfaringer - kræver en særlig tilgang til mændene, hvis det skal give mulighed for kontakt og efterfølgende rådgivning. Jan Skaarup har en særlig interesse i forhold til mænds sundhed og vil derfor gerne integrere et større fokus til lige netop det område i forhold til oprettelsen af et nyt mandecenter. Det er både i forhold til kost, motion samt sundhedsundersøgelser målrettet mænd. Hans erfaringer fra det tidligere Mandecenter viser, at mange mænd med livskriser helbredsmæssigt glemmer egenomsorg, hvilket kan fremme sygdomsudvikling og depression - og dermed vanskeliggøre og forlænge helingsprocessen. Sund kost og motion giver mere overskud fysisk såvel som psykisk og det vil mændene blive oplyst om og have mulighed for at afprøve. Side 14

16 Jan Skaarup vil gerne undersøge muligheder for at centret kan give rådgivning til virksomheder med skilsmisseramte medarbejdere. Dette kan med fordel søges finansieret af for eksempel fundraiser. Et af Jan Skaarups netværk er Selskab for Mænds Sundhed, der på europæisk plan arbejder med mænds sundhed 11 og forskning. Samarbejdspartner Kirkens Korshær og beslægtede organisationer kan tænkes at i deltage samarbejdet med et nyt etableret Mandecenter. Jan Skaarup har udtrykt interesse for idéen, da organisationerne har erfaring med mænd, som står med meget alvorlige og akutte livskriser, der uden en rettidig indgriben kan medføre alvorlige livs- og misbrugsproblemer. Det er en aktuel problemstilling i forhold til den høje ledighed på Fyn, da det uden tvivl vil betyde, at enkelte mænd uden rådgivning, efter et to-til-treårigt forløb, vil ende som hjemløse. Ved at indgå et samarbejde med de eksemplificerede organisationer, vil der blive mulighed for konkret at forebygge en stigning af hjemløse på Fyn. 78 % af alle hjemløse er mænd. Mange af de mænd, er endt på gaden fordi de ikke fik hjælp da op til flere livskriser ramte dem. Et typisk forløb inden han ender på gaden er: 1. Første livskrise= Arbejdsløshed 2. Anden livskrise= Skilsmisse/parforholdsbrud 3. Tredje livskrise= Voldsomme økonomiske problemer 4. Fjerde livskrise= Det sociale netværk fejler 5. Femte livskrise= Hjemløs og misbruger Fra et menneske bliver hjemløs til der opstår et misbrug går der mellem tre og seks måneder. Den gennemsnitlige livstid som hjemløs på gaden er fem år 12. Samarbejdet mellem relevante organisationer og Mandcentret ville kunne foregå på den måde, at organisationerne har mulighed for, at tilbyde senge til hjemløse i nærheden af Mandecenteret og derefter kunne henvise motiverede hjemløse til rådgivning i Mandecenteret. Formålet vil være, at opfange de udsatte mænd mellem den fjerde og femte livskrise. Altså de mænd, som endnu ikke er blevet hjemløse og misbrugere og hvor der igennem et rådgivningsforløb i Mandecentret vil være mulighed for, at få mændene tilbage til en stabil tilværelse Side 15

17 Der er altså tale om to selvstændige initiativer med uafhængige budgetter og ansvarsområder, som mødes til månedlige møder for at planlægge rådgivningsforløb for hjemløse og kriseramte mænd på en måde, så den enkeltes misbrug eller store sociale problemer ikke hindrer et gavnligt udbytte af centrets ekspertise. Denne overvejelse er medtaget, da støttekredsen er bevidst om, at dybt traumatiserede hjemløse med misbrugsproblemer, kan have en negativ effekt på de øvrige mænd, som Mandecenteret ville tilbyde rådgivning til. Socialt udsatte i Odense Odense kommune og Rådet for socialt udsatte har tidligere afholdt en unik festival for lige netop socialt udstødte. En festival som var placeret meget centralt i Kongens Have. Odense kommune har således vist, at der er fokus på hjemløse og særligt socialt og ikke nogen berøringsangst med problemstillingen. Nødvendige besparelser grundet finanskrisen har gjort, at Odense kommune har været tvunget til at spare 8,6 % i 2011 i forhold til socialt udsatte i Odense. Et samarbejde mellem et nyt Mandecenter, relevante organisationer, Rådet for socialt udsatte og Odense kommune, kan derfor ses som et positivt alternativ i forhold til lige netop den besparelse. Med et fokus på Mens Health Week samt oprettelsen af lokale Mens Health Days øges opmærksomheden på lige netop det faktum, at de fleste hjemløse er mænd med behov for sundhedsrådgivning. Det kan tænkes, at åbne for muligheden for at søge for eksempel EU midler til projektet. Et håb kan være, at projektet udviklede sig på en måde, der kan vinkles politisk i relation til at få sat mænds vilkår på finansloven, og dermed ikke udelukkende var afhængigt af de enkelte kommuners økonomiske ressourcer, private sponsorater, legater og fonde. Side 16

18 Evaluering I projekts treårige forsøgsperiode foreslås en årlig evaluering mellem centerleder og primære samarbejdspartnere. En evaluering, som tilpasses i forhold til de forventninger og krav eventuelle samarbejdspartnere ville have. Det kan endvidere være en fordel, at tilknytte en analytiker til projektet, hvis opgave det var at behandle de informationer og erfaringer, som projektet giver. Denne analytiker kan eventuelt udpeges i samarbejde med for eksempel forskellige ministerier og universiteter. Et af de primære succeskriterier for hele projektet, som kan være en del af evalueringen, er løbende at undersøge, hvilke økonomiske effekter den rette rådgivning har i forhold til mænds livskriser for derefter at videreformidle resultaterne til ligestillingsrådet med flere. Årlig evaluering skal indeholde Budget, vurdering af informationskampagners effekt, antal af konsultationer og brugere med mere. Treårig evaluering Sammenfatning og opsummering på årlige evalueringer samt analyse af den overordnede effekt og fremtidsperspektiver. Side 17

19 Tidsplan Jo hurtigere jo bedre. Det ville være ideelt, hvis der var mulighed for start af rådgivning i løbet af tredje kvartal Eventuel istandsættelse af lokaler kan foregå samtidigt. Jan Skaarup har tidligere arbejdet i ad hoc lokaler, hvilket ikke er en ideel situation. Han har dog den fornødne erfaring til at tilpasse forløb, konsultationer og rådgivninger efter de fysiske forhold i midlertidige lokaler. Grunden til at en hurtig opstart er at foretrække, skal ses i forhold til den voldsomme stigning af jobsøgende, der vil komme på Fyn efter den endelige lukning af Lindøværftet i løbet af sommeren Dertil kommer den snarlige lukning af Wittenborg og den per 1. juni 2011 aktuelle lukning af Mandecentret. Indenfor det næste år vil der være mange mænd med behov for rådgivning og støtte. Med hurtig etablering af et nyt mandecenter, jo hurtigere man får spredt budskabet, jo bedre og mere effektivt kan der skabes en hurtig indsats. Udfordringen vil være det økonomiske aspekt i forhold til løn, administration, husleje med mere. Lukningen af det tidligere Mandecenter kommer uheldigt i forhold til for eksempel at søge sponsorer, legater og fonde, da mange allerede har planlagt eller givet donationer for resten af året. Her vil rådgivning, goodwill og netværk fra ministerier, de Fynske kommuner, Region Syddanmark, Red Barnet, erhvervsorganisationer, Børns vilkår og fagforeningerne være essentiel og afgørende for projektets etablering og succes. Side 18

20 Budget Budgettet er udregnet i samarbejde med Jan Skaarup baseret på hans erfaringer fra det tidligere Mandecenter. Det indeholder en vurdering af, hvad det vil koste at drive et nyt Mandecenter under optimale forhold. Overvejelser i forhold til budget I det præsenterede budget er der ikke taget højde for eventuelle istandsættelsesudgifter eller muligheden for løntilskudsstillinger. Det kan være fordelagtigt, at overveje en løntilskudsstilling til sekretariatsfunktion og oprettelse af hjemmeside. Der er endvidere ikke taget højde for eller udregnet vurdering af fundraiser. Erfaringer fra Mandecentret i Århus viser, at der er gode muligheder for både legater, fonde og sponsorater. Ideen med, allerede tidligt, at ansætte fundraiser, skal ses i forhold til den tid det tager at etablere et netværk. Fundraiserstillingens fortsatte ansættelsesforhold og forventninger med mere vil indgå som en del af den årlige evaluering, samt i den samlede treårige evaluering. Finanskrisen har ramt alle og dermed også vanskeliggjort muligheden for at finde faste sponsorer. Formål med fundraiser er, at sikre økonomisk grobund for Mandecenteret. Ikke kun i forhold til rådgivningen, men også for at give mulighed for samarbejdspartnere og centerleder at optimere vidensdeling, PR, vækst og innovation. Der skal tages højde for, at bliver der etableret overnatning til mænd og fædre med børn i et nyetableret Mandecenter, vil der komme en indtægt i form af husleje fra de kriseramte mænd og fædre. Dette vil blive takseret i forhold til den normale herbergs takst. Side 19

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Skilsmisse Arbejdsløshed Løgn Selvmord Sygdom Kriminalitet ALLE PENGESPIL KAN FØRE TIL LUDOMANI 68% SØGER FØRST HJÆLP EFTER MERE END 4 ÅR* Jo længere tid der går, des større

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd Mand genopdag dine værdier - og styrk din sundhedsadfærd Adfærdsændring gennem narrativer Fakta om den sociale ulighed i danske mænds sundhed Fortællingens struktur og relationelle karakter De tre dimensioner

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer Lægeerklæringer 2012-2016 Kontakt: Ida Friis-Hansen, kommunikationskonsulent. ifh@dlfa.dk, tlf. 33186747. Datagrundlag: alle lægeerklæringer modtaget i perioden 01.01.2012 til 31.12.2016 begge dage inklusiv.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Arbejdsløshed KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Dialogkort om gambling Sygdom Skilsmisse Selvmord Kriminalitet Løgn Stop ludomani nu Kort 1 Del erfaringer og holdninger Giv gode råd og viden videre Fortæl om

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Hvordan hjælpes en mand bedst muligt til at forblive en nærværende og aktiv far igennem en kriseperiode?

Hvordan hjælpes en mand bedst muligt til at forblive en nærværende og aktiv far igennem en kriseperiode? Hvordan hjælpes en mand bedst muligt til at forblive en nærværende og aktiv far igennem en kriseperiode? Forberedelsesdag 30.11.2016 til Men s Health Week 2017 Afklaring af mandens situation 1. Hvilken

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere