FP 100 Helbredsattest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FP 100 Helbredsattest"

Transkript

1 FP 100 Helredsttest HA Nvn:. CPR-nr.:... Stilling:... Adresse:... Postnr.:... By:... Til forsikringssøgende: Du skl selv henvende dig til egen læge for t få udfyldt denne ttest. Husk t oplyse lægen om, t du skl hve udfyldt FP100 Du skl selv gennemlæse svrene og underskrive ttesten for t ekræfte, t lle helredsforhold er med. Du er selv nsvrlig for, t ttesten liver udfyldt korrekt Vær opmærksom på, t hvis svrene ikke er fuldt sndfærdige, eller fortielse hr fundet sted, kn forsikringen ifølge forsikringsftleloven nedsættes eller ophæves. Til lægen: Attesten er en generel ttest, og du edes derfor esvre lle spørgsmål. I dette tilfælde ønskes der nærmere oplysninger om:... Afsnit I: Lægens oplysninger: 1 Er du forsikringssøgendes sædvnligt enyttede lment prktiserende læge? Hvis JA, siden hvornår? (mdr./år) Kender du forsikringssøgende? Hvis NEJ, hvordn er identiteten fstslået? Afsnit II: Lægens spørgsmål til forsikringssøgende med ptientoptegnelser 1 Ptienten udspørges om tidligere og nuværende sygdomme, undersøgelser, ehndlinger, forrug f medicin, lkohol, tok og stimulerende midler. Relevnte ptientoptegnelser, fx lægereve, udskrivningsreve, lortoriesvr, edes vedlgt 2 Der må ikke oplyses om resulttet f gentests, udført for t elyse den forsikringssøgendes fremtidige risiko for t få nogle estemte sygdomme (prædiktive genetiske tests) 3 Vær opmærksom på konsekvensen for ptienten, såfremt der er fgivet mngelfulde oplysninger, jf. forsikringsftlelovens estemmelser (se ovenfor). 1 Hr den forsikringssøgende eller hr den forsikringssøgende hft: Infektionssygdomme (undtgen lm. forkølelsestilfælde), fx hjernehindeetændelse (meningitis), gigtfeer, tropesygdomme, mlri, HIV/AIDS? Godrtede eller ondrtede tumorer/svulster, fx kræft (cncer), forstdier til kræft (celleforndringer), lod- og lymfekræft, polypper, cyster og/eller ndre godrtede svulster? 1

2 c Blodsygdomme, fx lodmngel, knoglemrvssygdomme, kogultions- og immunologiske defekter og miltsygdomme? d Stofskiftesygdomme, fx sukkersyge (herunder forhøjet lodsukker og grviditetsdietes), strum eller forstyrrelser i stofskiftet og forhøjet kolesterol i lodet? NB: Ved stofskiftesygdomme (inkl. dyslipidæmi) ngives kontrolværdier og evt. ehndling. e Psykiske sygdomme, fx depression, nervøsitet, ngst, stress, kriserektion mv.? Hr der været suicidle tendenser eller forgiftningstilfælde? f Sygdomme i nervesystemet (inkl. øjen- og øresygdomme) fx hovedpine eller migræne, svimmelhed, epilepsi, krmper eller esvimelser, lmmelser eller evægeforstyrrelser, hjernelødning, lodprop, føleforstyrrelser, herunder multipel sklerose? g Hjerte-, kredsløs- eller krsygdomme fx forhøjet lodtryk, ngin pectoris, hjertenken eller uregelmæssig hjerterytme, lodprop, hjerteeller hjerteklpfejl, åreknuder eller åreetændelser, lodprop i en, vindueskiggersyndrom (cludictio intermittens)? NB: Ved forhøjet lodtryk ngives initilt lodtryksniveu, ktuel ehndling og ehndlingsperiode. h Lunge- eller luftvejssygdomme fx stm, høfeer eller llergi, ronkitis, rygerlunger (KOL), tuerkulose, lodprop i lungen, lungeinfektioner, støvlunger, emfysem og srkoidose? i Fordøjelsessygdomme (mve, trme, lever, glde og ugspytkirtel), fx sårdnnelser (ulcus) eller lødninger, mvektr, spiserørsgener eller reflux, fordøjelsesesvær (nervøs tyktrm, cøliki eller llergi), tyk- eller tyndtrmsetændelse, trmslyng, polypper, gulsot eller leveretændelse, gldesten, fedtlever (stetose), påvirkede levertl (lodprøver), ugspytkirteletændelse? 2

3 j Hudsygdomme, fx eksem (inkl. llergi), hudkræft, psorisis, etændelsestilstnde (inkl. ylder), læreudslæt og kønssygdomme? k resulttet f prkliniske undersøgelser (inkl. histologisvr), edes Sygdomme i eller gener fr nkke, ryg eller lænd, fx myoser, iskis, diskusprolps, lumgo, whiplsh, sygdomme i rygsøjlen, rygskævhed? l Sygdomme i led, sener, knogler og indevæv, fx sene- og ledåndsskder, slidgigt, gigt (reumtologiske sygdomme), firomylgi, osteoporose, hypermoilitet og ækkenløsning? m Nyre- og urinvejssygdomme smt gynækologiske sygdomme (inklusive grviditetskompliktioner), fx nyre- eller læreetændelse, nyreeller læresten, lod, protein eller kterier i urinen, fjernelse f nyre, misdnnelser eller cyster, kvindelige gynækologiske prolemer og mndlige urinvejsprolemer (inkl. prostt)? n Andre sygdomme end de ovennævnte ortset fr ukomplicerede ørnesygdomme, lmindelige kortvrige og ikke tilgevendende infektionssygdomme smt kompliktioner til kosmetiske ehndlinger? 2 Er forsikringssøgende nogensinde kommet til skde? Hvis JA, hvornår? Hvori estod skden? Hvis JA, er der følger? Hvis JA, hvilke symptomer og evt. mén-procent? Spørgsmålene 2., c og d om fmiliær sygdom esvres lene ud fr oplysninger fr den forsikringssøgende selv. Hr der været forekomst f kræft før 55 års lderen i forsikringssøgendes nærmeste fmilie (forældre, søskende, ørn)? Hvis JA, hos hvem? Slægtsk Hvilke kræftsygdomme? Alder ved deut? c Hr der været forekomst f rvelige sygdomme i forsikringssøgendes nærmeste fmilie (forældre, søskende, ørn)? NB: Der må ikke oplyses om resulttet f prædiktive gentests, dvs. tests, der elyser fremtidig risiko for sygdom Hvis JA, hos hvem? slægtsk Hvilke sygdomme? Alder ved deut? 3

4 d Hr der været forekomst f rteriosklerotisk sygdom før 60 års lderen i forsikringssøgendes nærmeste fmilie (forældre, søskende, ørn)? Hvis JA, hos hvem? slægtsk Hvilke sygdomme? Alder ved deut? Hr der været længerevrende sygemelding/urejdsdygtighed (mere end én måned)? Hr forsikringssøgende ud over det oplyste været i længerevrende (mere end én måned) eller tilgevendende medicinsk ehndling, herunder med eroligende eller smertestillende medicin? Anvender eller hr forsikringssøgende nvendt euforiserende midler (fx heroin, speed, kokin, ecstcy og LSD), hsh, orgniske opløsningsmidler, nole stoffer eller ndre stimulerende eller eroligende midler? Hvis JA, i hvilke perioder? Af hvilken årsg? Hvis JA, f hvilken årsg? I hvilke perioder? Aktuelt? Nej J Hvis JA, i hvilke perioder (måned/år)? Aktuelt? Nej J Hvilke præprter/stoffer? 6 c Drikker forsikringssøgende øl, vin, hedvin eller spiritus? Hr forsikringssøgende tidligere hft et større forrug f øl, vin, hedvin eller spiritus? Hr forsikringssøgende nogensinde modtget ehndling eller rådgivning for et overforrug f øl, vin, hedvin eller spiritus? 7 Er der følger? Nej J Hvilke? Hvis JA, ntl genstnde i gennemsnit pr. uge? Hvis JA, ntl genstnde i gennemsnit pr. uge? I hvilke perioder? Hvis JA, i hvilke perioder? Aktuelt? Nej J Hvilken ehndling/rådgivning? Med hvilken effekt? Ryger forsikringssøgende? Hvis JA, hvor stort et dgligt forrug? (ntl cigretter, cigrer, piestop) Hr forsikringssøgende tidligere røget? Hvis JA, i hvilke perioder (måned/år)? Hvor stort et dgligt forrug? (ntl cigretter, cigrer, piestop) Jeg hr gennemlæst esvrelserne og erklærer hermed, t ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med sndheden, og intet er fortiet. Jeg er klr over, t forsikringen kn ophæves eller dækningen kn live nedst, hvis oplysningerne er ufuldstændige, forkerte, eller hvis fortielse hr fundet sted. dto forsikringssøgendes underskrift CPR-nr. 4

5 Afsnit III: Lægens undersøgelse 1 Forsikringssøgendes højde og vægt. Højde (uden sko): cm. Vægt (uden overtøj): kg. 2 Kn der påvises noget normt ved? Hoved, mundhule, svælg, hls? Øjne, inkl. synsfunktion med edste korrektion? Synsstyrke (m. korr.) hø.: ve.: c Ører, inkl. hørefunktion med edste korrektion? Hørefunktionen kn måles med hviske- og tlestemme i fire meters fstnd Hørefunktion (m. korr.): d Brystksse, inkl. deformiteter og evægelighed? e Lunger, inkl. stetoskop? Ved lungesygdom, herunder stm og ronkitissymptomer, udedes tre pekflow målinger (evt. en spirometri). Pekflowmålinger (LFU) ved lungesygdom: Måling 1: Måling 2: Måling 3: f Hjerte og kr, inkl. stetoskopi, puls og lodtryk? Der foretges tre lodtryksmålinger med mindst ét minuts mellemrum efter, t forsikringssøgende hr hft mindst fem minutters hvile. Puls Rytme: Frekvens: Blodtryk Systolisk Distolisk Måling 1: Måling 2: Måling 3: Ved nyopdget forhøjet BT: Er der iværkst yderligere udredning/ehndling? Hvilken? g Underlivet (domen), fx udfyldning, orgnsvulst, ømhed, r? Der ønskes ikke gynækologisk eller rektl undersøgelse. h i j k l Rygsøjle, inkl. norme krumninger? Arme, en og led, fx åreknuder, ødemer, perifere pulsforhold, tegn på estående eller overstået åreetændelse, muskelsvind? Hud og lymfekirtler (hls, rmhule, lyske)? Ydre kønsorgner, inkl. plption f ryster? Undersøgelse f nervesystemet, fx lmmelser, rysten, reflekser, føleforstyrrelser? 5

6 3 Undersøgelse f urinen ved stix. Protein Sukker Blod Ved positiv rektion skl resulttet f evt. umiddelrt efterfølgende kontrolundersøgelse nføres nedenfor. Kontroldto: Resultt: Protein Sukker Blod Ved nyopdget positive fund: Er der iværkst yderligere udredning/ehndling? Hvis JA, hvilken? 4 Tyder udseende eller fremtræden på nogen svgelighed eller sygelighed, herunder psykisk lidelse? Hvis JA, hvordn? 5 Anser du forsikringssøgende for: Rsk (uden sygdomssymptomer)? Fuldt rejdsdygtig? Hvis NEJ: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Denne ttest er udfærdiget f mig i overensstemmelse med mine optegnelser og mit kendsk til forsikringssøgende smt mine spørgsmål og min undersøgelse foretget: Dto Lægens underskrift Attesten sendes i en lukket kuvert mærket HELBREDSATTEST til: AP Pension Østnegde Køenhvn Ø Nøjgtig dresse (stempel): Betling kn ske til NemKonto, for det ngivne CPR- /CVR-/SE-nr. CPR-/CVR-/SE-nummer: Giro/Bnk reg.nr og kontonr.: Attesten er godkendt f Lægeforeningens ttestudvlg og honoreres f forsikringsselsket efter indsendelse f regning på elø svrende til den gældende tkst strks ifølge overenskomst med Lægeforeningen

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3

KORT 1. SHARE Baseline Study Showcards Denmark Us. nr. 5619-3 KORT 1 1. Ægtefælle 2. Partner/samboende 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror/søster 8. Barnebarn 9. Anden slægtning: Hvilken 10. Anden ikke-slægtning: Hvilken KORT 2 1. 7. klasse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2. reviderede oplag Omslag - ryg 12,5 mm.indd 1 Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.hvordanhardudet.rm.dk Novem 2. revid ber 200 erede 8, oplag Hvordan har du det? Center

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere